bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin FAKİR
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin FAKİR
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113959
E-Posta huseyinfakir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyinfakir
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5.7.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN BOTANİĞİ (YL) 17.7.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 11.7.2002
İLGİ ALANLARI
Orman Ağaçları, Vejetasyon, Flora, Odun Dışı Orman Ürünleri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 YILDIZBAKAN, A., GÜNDOĞDU, E., FAKİR, H., AKGÜN, C., ULUSOY, H. 2010. Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:433, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayın No:59, ISBN:978-605-393-100-3.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 FAKİR, H., 2009. Geçmişten Günümüze Isparta (Editörler:Hüseyin Gül, Songül Boybeyi), "Isparta Florası", Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, S. 409-418, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 FAKİR, H. 2006. Bozburun Dağı ve Çevresi (Antalya-Isparta) Orman Vejetasyonunun Ana Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Araştırmalar, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, Isparta
 • 2 FAKİR, H., DOĞANOĞLU, Ö., 2003, Isparta Sığla (Liquidambar orientalis Mill.)Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Bitki Taksonları , S.D.Ü, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1
 • 3 DUTKUNER, İ., FAKİR, H., 1999: Erozyon Kontrolü ve Ağaçlandırma, Ekoloji Çevre Dergisi, Yıl:8, Sayı:32, Cilt 8, İzmir.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 FAKİR, H., 2010.Stachys antalyensis Y. Ayasligil&P.H. Davis(Kaya Çayı), Endemik Türler Yazı Dizisi, Gülçevrem Dergisi, 2010/08, Sayı:6, S.28-30, Isparta
 • 2 FAKİR, H., 2007.Bayır Kekiği (Origanum sipyleum L.), Endemik Türler Yazı Dizisi-3, Gülçevrem Dergisi, 2008/1, S.22-23, Isparta
 • 3 FAKİR, H., 2007. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Asyascope Düşünce, Ekonomi, Kültür Dergisi, 05/2007, Sayfa 24-27, Kırgızistan
 • 4 FAKİR, H., 2007.Sideritis condensata Boiss.&Heldr. Apud. Bentham (Dağ Adaçayı), Endemik Türler Yazı Dizisi-2, Gülçevrem Dergisi, 2007/2, S.24-25, Isparta
 • 5 FAKİR, H., 2007. Köprülü Kanyon Kanyon Milli Parkı'nda Rafting Heyacanı, Asyascope Düşünce, Ekonomi, Kültür Dergisi, 10/2007, Sayfa 19-22, Kırgızistan
 • 6 FAKİR, H., 2006:Eğirdir Yukarıgökdere Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica (Boiss. & Heldr. Ex) Kotschy) Tabiatı Koruma Alanı, Mavi Boncuk Eğirdir Belediyesi Çevre ve Kültür Dergisi Yıl:1, Sayı:3, S. 24, Eğirdir.
 • 7 KORKMAZ, M., FAKİR, H., 2003:Isparta Gölcük Tabiat Parkı, Retina Dergisi, Yıl:3, Sayı 11, Sayfa 16-17, İstanbul.
 • 8 GENÇ,M., FAKİR, H., GÜLCÜ, S., BİLİR, N., 2000: Batı Akdeniz Bölgesi'nde Süs Bitkisi Kullanımı-I, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:37, Sayı:11, S. 18-24, Ankara.
 • 9 GENÇ,M., FAKİR, H., GÜLCÜ, S., BİLİR, N., 2000: Batı Akdeniz Bölgesi'nde Süs Bitkisi Kullanımı-II, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:37, Sayı:12, S.6-12, Ankara.
 • 10 GENÇ, M., GÜNER, Ş.T., GÜLCÜ, S., FAKİR, H., 1998: Afyon-Dereçine Türk Fındığı (Corylus colurna L.) Bükü, Orman ve Av Dergisi, Yıl:74, Sayı 1998/6, Cilt 74, S. 13-19, Ankara.
 • 11 GENÇ, M., GÜNER, Ş.T., FAKİR, H., 1997: Afyon-Çaldağı Kızılçam Meşcereleri, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:34, Sayı 6, S. 7-14, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 FAKİR, H., 2007. Kovada Gölü Milli Parkı (Isparta) Göl Çevresi Florası, Göller Kongresi, Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları 09-10 Haziran 2007, Isparta
 • 2 GÜL. A., AYTER, F., FAKİR, H., 2006. Gül taksonlarının (Rosa L. spp.) peyzaj amaçlı bitkisel tasarımda kullanım olanakları. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. (8-10 Kasım 2006). İzmir.
 • 3 FAKİR, H., ÖZÇELİK, H., DELİGÖZ, A., 2005. Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, S. 623-632, Isparta.
 • 4 TÜRK, A., TOSUN, İ., FAKİR, H., 2005. Burdur İnsuyu Mağarasının Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Bakımından Değerlendirilmesi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur
 • 5 FAKİR,H., KORKMAZ, M., 2005. Ormancılık Araştırmaları ve Eğitiminde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yeri, Türk Ormancılığı'nda; Uluslararası Süreçte, Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık, S. 509-516, Antalya.
 • 6 DUTKUNER, İ., FAKİR, H., 1998: Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica (Boiss. and Heldr. ex) Kotschy)'nin Botanik Özellikleri ve Isparta Kent İçinde Kullanım Olanakları, Isparta'nın dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, Isparta.
 • 7 DUTKUNER, İ., FAKİR, H., 1998: Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica (Boiss. and Heldr. ex) Kotschy)'nde Zaralı Makrofunguslar, Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, S. 579-585, İstanbul.
 • 8 DUTKUNER, İ., FAKİR, H., 1998:Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica (Boiss. and Heldr. ex) Kotschy)'nde Meşe Ökseotu (Loranthus europaeus Jacg.), Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, S. 586-590, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 FAKİR, H., BABALIK, A.A., 2012. Isparta Yukarıgökdere Yöresinin Arıcılık İçin Önemli Tıbbi-Aromatik Bitki Türleri, 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 01-04 Kasım 2012, S.283-298, Marmaris-Muğla.
 • 2 ÖZKAN; G., FAKİR, H., 2011. Seeds of Biebersteinia orphanidis Boiss. (Geraniaceae): Total Phenolics and Free Radical Scavenging Activity of Extract and Oil Composition, 2nd International Non-Wood Products Symposium,8-10 September 2011,S. 96-101,sparta/TURKEY
 • 3 ÖZDERİN, S., FAKİR, H., ERBAŞ, S., 2011. Determination on Essential Oil Rate and Composition of Some Hypericum species in Muğla-Ula Province, 2nd International Non-Wood Products Symposium,8-10 September 2011,S.78-84,sparta/TURKEY
 • 4 FAKİR, H., GÜLLER, B., 2006. Etnobotonical Characteristics of Some Non-wood Vegetal Forest Products Naturally Distributed in Gebiz Region (Province Antalya), Turkey, 1 st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, S. 273-282, Trabzon, Turkey.
 • 5 LEHTİJARVİ, H.T., KARACA, G., LEHTİJARVİ, A.T. FAKİR, H., ADAY, G., 2006., Antifungal Effect of Tars Obtained From Coniferous Trees of Turkey Aganist Heterobasidon abietinum, 1 st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, S. 358-364, Trabzon, Turkey.
 • 6 FAKİR,H., DUTKUNER, İ., 1999:Isparta Gölcük Tabiat Parkı Florası Üzerine Araştırmalar, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Erhami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. palllasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık), S. 77-87, Kütahya, Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Gölcük Gölü Çevresinin Florası Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Bozburun Dağı Orman Vejetasyonunun Floristik Analizi ve Ana Meşcere Tiplerinin Kompozisyonu Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ULUÇAY, F. 2017. Şarkikaraağaç (Isparta) Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Taksonlarının Etnobotanik Özellikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 ÖZEN, M. 2016. Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 ÖZTÜRK, S. 2016. Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Akçaağaç (acer L.spp.) Türlerinin Bazı Botanik Özellikleri
 • 4 TÜRKMENOĞLU, G. 2016.Isparta Yöresi’nde Bazı Doğal Bitki Türlerinin Kesme Ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları
 • 5 RAİMOV, R. 2016. Orman Köylülerinin Odun Dışı Orman Ürünlerini Kullanım Olanakları (Eğirdir Yöresi Örneği)
 • 6 ÖNAL, H. 2015. Muğla Fethiye Babadağ’ı Doğal Adaçayı (Salvia sp.) Taksonlarında Farklı Toplama Zamanlarının Yaprak Uçucu Bileşenleri Üzerine Etkisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 7 ÖZEREN, A.G. 2015.Serik Armudunun (Pyrus serikensis Güner & H. Duman) Bazı Morfolojik Özellikleri ile Yaprak Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 8 TIĞLI, E.H. 2015. Bucak (Burdur) Yöresi’ndeki Bazı Doğal Orkide Türlerinin Yayılış Alanları, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 9 BAŞARIR, S., 2013.Göller Yöresi Doğal Akçaağaç (Acer L.) Taksonlarının Bazı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 10 SENAL, B., 2011. Yaylabel (Sütçüler-Isparta)Yöresi'nin Florası, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 11 OLÇAK, H., 2011. Ardıç (Dursunbey-Balıkesir) Yöresi'nin Florası, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 12 ERBAŞ, S., 2010. Geyik Elması (Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch. var. umbellata)'nda Yükselti, Bakı ve Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşenleri Üzerine Etkisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 13 ÖZDERİN, S., 2010. Muğla-Ula Yöresi'nin Doğal Çay Bitkileri ve Uçucu Yağ Bileşenleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 14 BÜYÜKGEBİZ, T., 2006. Sütçüler (Isparta) Yöresi'nin Odun Dışı Orman ürünleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ÖZDERİN, S. 2016. Batı Anadolu’da Doğal Yayılış Gösteren Bazı Alıç (Crataegus L. spp.) Taksonlarının Botanik ve Kimyasal Özellikleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 SARIKAYA, A. 2016. Göller Yöresi Doğal Phlomis L. . (Lamiaceae) Taksonlarının Farklı Toplama Zamanlarının ve Bazı Yetişme Ortamı Özelliklerinin Uçucu Bileşenleri Üzerine Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 FAKİR, H. 2006-2007. The Study of Inventory Flora, Project GEF II, Eğirdir Forest Directorate, Upper Gökdere Forest District Directorate, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bucak (Burdur) Yöresi’ndeki Bazı Doğal Orkide Türlerinin Yayılış Alanları, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri, SDÜ BAP Proje No:4101-YL-14.
 • 2 Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Akçaağaç (acer L.spp.) Türlerinin Bazı Botanik Özellikleri, SDÜ BAP Proje No:4334-YL1-15.
 • 3 Batı Anadolu’da Doğal Yayılış Gösteren Bazı Alıç (Crataegus L. spp.) Taksonlarının Botanik ve Kimyasal Özellikleri, SDÜ-BAP-Proje No:3212-D2-12.
 • 4 Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası,SDÜ-BAP-Proje No:3733-YL-13.
 • 5 Isparta Yöresi’nde Bazı Doğal Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları, SDÜ BAP Proje No:4102-YL-14.
 • 6 Orman Köylülerinin Odun Dışı Orman Ürünlerini Kullanım Olanakları (Eğirdir Yöresi Örneği), SDÜ BAP, Proje No:4457-YL1-15.
 • 7 Muğla Fethiye Babadağ’ı Doğal Adaçayı (Salvia sp.) Taksonlarında Farklı Toplama Zamanlarının Yaprak Uçucu Bileşenleri Üzerine Etkisi,SDÜ-BAP-Proje No:3731-YL-13.
 • 8 Serik Armudunun (Pyrus serikensis Güner & H. Duman) Bazı Morfolojik Özellikleri ile Yaprak Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi,SDÜ-BAP-Proje No:3732-YL-13.
 • 9 EÇA 3:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 213B573.
 • 10 EÇA 2:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 113B059.
 • 11 Göller Yöresinin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması, SDÜ-BAP-Proje No:2564-M-10.
 • 12 EÇA 1:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 111B170.
 • 13 Göller Yöresi Doğal Akçaağaç (Acer L.) Taksonlarının Bazı Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, SDÜ-BAP-Proje No:2868-YL-11.
 • 14 Yaylabel (Sütçüler-Isparta)Yöresi'nin Florası, SDÜ-BAP-Proje No:2168-YL-10.
 • 15 Ardıç (Dursunbey-Balıkesir) Yöresi'nin Florası, SDÜ-BAP-Proje No:2361-YL-10.
 • 16 Muğla-Ula Yöresi'nin Doğal Çay Bitkileri ve Uçucu Yağ Bileşenleri, SDÜ-BAP-Proje No:1870-YL-09
 • 17 Geyik Elması (Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch. var. umbellata)'nda Yükselti, Bakı ve Farklı Toplama Zamanlarının Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşenleri Üzerine Etkisi, SDÜ-BAP-Proje No:1921-YL-09.
 • 18 Batı Akdeniz Bölgesi'nin Odun Dışı Orman Ürünleri Veren Odunsu ve Otsu Bitkileri ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK- TOVAG- 104 O 314.
 • 19 Batı Akdeniz Bölgesi Bazı Endemik Çalı Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik Özellikleri, SDÜ- BAP-01019-m-05
 • 20 Sütçüler (Isparta) Yöresinin Odun Dışı Orman Ürünleri, SDÜ-BAP-Proje No:1181-YL-05
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye'deki Bazı Ağaç Türlerinin Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimi İle Antibakteriyel Özelliğe Sahip Ekstraktlarından Mikrokapsül Üretimi, TÜBİTAK Proje No: 215O568.
 • 2 Göller Yöresindeki Ballıbabagiller (Lamiaceae) Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Kültüre Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, TÜBİTAK 3501 “Ulusal Genç Arastırmacı Kariyer Gelistirme Programı” 2014-2017.
 • 3 Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-3001 Projesi, Proje No: 114O703
 • 4 Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi II Projesi, (TÜBİTAK-BİDEB, 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı)
 • 5 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri)
 • 6 Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Kış Okulu (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları)
 • 7 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-VI Projesi (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri)
 • 8 Fen Bilimlerinde Disiplinler Arası Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi I Projesi, (TÜBİTAK-BİDEB, 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı)
 • 9 Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Yaz Okulu (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları)
 • 10 Tabiat Ana ve Biz Projesi (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri, Eğitmen)
 • 11 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-V Projesi (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri)
 • 12 Kızıldağda Doğa Eğitimi Projesi (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri)
 • 13 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-IV Projesi,TUBİTAK Proje No: 111B223.
 • 14 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-III Projesi, TUBİTAK Proje No: 110B089.
 • 15 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-II Projesi, TUBİTAK Proje No: 108B015.
 • 16 Cehennemdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda Yaban Keçisi Capra aegagrus Erxleben 1777'nin Yayılışı ve Habitat Kullanımı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma Projesi, Proje No: 20.4401/2007-2010.
 • 17 Türkiye Rosa L. (Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Bahçesinde Tesisi. TÜBİTAK-TOVAG- 105 O 627.
 • 18 Göller Bölgesi Doğal Bazı Beyaz Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Orijinlerinin Fidecik ve 1+0 Yaşlı Fidanlarının Morfo-Genetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:1320-m-06.
 • 19 Geniş Yapraklı Ağaçlarda Görüntü Analizi Yöntemi ile Trahe Çapı ve Birim Alandaki Trahe Sayısının Belirlenmesi . S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 01020-m-05.
 • 20 S.D.Ü. Orman Fakültesi Kovada.çayı Arboretumunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Konumsal Bitki Örtüsü Haritasının Hazırlanması ve Sosyal Arazi Modeli ile Bazı Konumsal Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2004/74.
 • 21 Bozburun Dağı Orman Vejatasyonunun Ana Meşcere Tiplerinin Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 272.
 • 22 Batı Akdeniz Bölgesi'nde Orman Ağacı ve Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Mevcut Durum, Arz ve Talep İlişkileri, S.D.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 60.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 International Symposium on New Horizons in Forestry (ısfor 2017), 18-20 October, 2017.
 • 2 2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta/TURKEY.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta (Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeliği)
 • 2 IV. ULUSAL ORMAN FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 8-10 MAYIS 2003-ISPARTA (Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü, 30 Eylül 2014, Isparta
 • 2 Odun Dışı Ürünler Envanter ve Planlama Çalıştayı, Orman Genel Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 22-23 Aralık 2011, Afyon
 • 3 Protection and Sustainable Development of Natural Resources and Biodiversity in the Yıldız Mountains, Turkey (A Ministry of Environment and Forestry Project supported by the European Community), Workshop to prioritise, plan and design flora and fauna surveys in the Yıldiz Mountains proposed Biosphere Reserve, 19 February 2009, Kırklareli
 • 4 Odun Dışı Orman Ürünleri (ODBÜ) Üretiminde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 31 Mart 2009, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
 • 5 Odun Dışı Orman Ürünleri (ODBÜ) Üretiminde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 6 Nisan 2009, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
 • 6 Isparta'nın Sorunları ve Çözüm Önerileri, 25-28 Mayıs 2009, Belediye Kültür Merkezi, Isparta
 • 7 Göller Yöresi Ormancılık-Arıcılık İşbirliği Çalıştayı, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, 16 Haziran 2009, Isparta.
 • 8 Korunan Alanların Yönetimi ve Planlaması, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 10-14 Aralık 2009, Antalya
 • 9 Batı Akdeniz Bölgesi'nin Doğal Ağaç ve Çalıların Teşhisi, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 17 Aralık 2008, Isparta
 • 10 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiye'deki Uygulamalar, Atölye Çalışması, 23-25 Ekim 2007, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul.
 • 11 Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Çalıştayı, 4-6 Temmuz 2007, Eğirdir/Isparta
 • 12 Göller Yöresinin Doğal Çay Olarak İçilen Bitkileri ve Geleneksel Tıbbi Kullanımları, S.D.Ü. Orman Fakültesi, Seminer.
 • 13 Bitki Toplama Tekniği ve Canlı ve Kurutulmuş Ağaç Müzeleri, SDÜ Orman Fakültesi, Seminer
 • 14 XXXI. International Forestry Students (IFSS) Symposium, 1 st-15 th 2003, İstanbul and Isparta.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yaban Hayatı Derneği
 • 2 TMMOB, Orman Mühendisleri Odası (Antalya Şubesi)
 • 3 Yeşil Türkiye Ormacılar Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Maejo International Journal of Science and Technology
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 2 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 3 S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dekanlığı (2016- ....... )
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2009-2012)
 • 2 Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2006-2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-2016)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı (2015-....)
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2015)
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Üyesi, (2014-....)
 • 2 SDÜ Yayın İnceleme Komitesi Üyesi, (2014-....)
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi, Arazi -Alan ve Teknik Gezi Çalışma Grubu Başkanı (2013-2016)
VERDİĞİ DERSLER
Otsu Bitkiler Sistematiği II
Angiospermae
Angiosprmae
Angispermae
Batı Akdeniz Vejetasyon Tipleri
Bitki Coğrafyası
Bitki Sosyolojisi
Biyolojik Çeşitlilik
Doğal Kaynaklar ve Korunması
Herbaryum Tekniği
Odun Dışı Orman Ürünleri
Otsu Bitkiler Sistematiği
Otsu Bitkiler Sistematiği II
Türkiyenin Otsu Bitkileri
Türkiye'nin Otsu Bitkileri
Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması

HABERLER

Yukarı çık