KİŞİSEL BİLGİLER
Bekir ŞAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir ŞAN
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146219
E-Posta bekirsan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 8.6.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) 18.2.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (DR) 5.1.2005
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ŞAN B., YILDIRIM A. N., ÇELİK B., ÇELİK C. (2022). Minör Meyveler I. Ankara, (pp. 67-105). İksad yayınevi.
 • 2YILDIRIM A. N., ŞAN B. (2022). Minör Meyveler 1. Ankara, (pp. 375-426). İksad yayınevi.
 • 3Zhou M., Zhao J., Li D., Yuan S., Yuan N., Li Z., Jia H., Gao F., ŞAN B., Hu Q., Luo H. (2020). Biolistic DNA Delivery in Plants, Methods and Protocols. New York, (pp. 251-261). Humana Press.
 • 4ŞAN B., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., KARAKURT Y. (2016). Chinese dates Jujubes A traditional Functional Foods. (pp. 335-354). CRC Press, Taylor and Francis Group.
 • 5Li Z., Zhou M., Hu Q., Reighard S., Yuan S., Yuan N., ŞAN B., Li D., Jia H., Luo H. (2012). Methods in Molecular Biology Plant Salt Tolerance. New York, (pp. 359-369). Humana Press.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1YILDIZ H., Binici S., ŞAN B., YILDIRIM F., TELCİ İ. (2022). Tunceli Sarımsağı (Allium Tuncelianum) Tohumlarının İn Vitro Koşullarda Çimlendirilmesi ve Bitki Gelişimi Üzerine GA3 Uygulamalarının Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 9, 689-695.
  • 2ŞAN B., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., Binici S., ÇELİK C., BAYRAM S., YILMAZER M. (2022). Antalya ekolojik koşullarında bazı avokado (Persea americana Mill.) çeşitlerinin yağ asitleri içerikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27, 525-531.
  • 3KILINÇ N., ŞAN B. (2021). Pink Lady 'Rosy Glow' Elma Çeşidinde Metil Jasmonat ve Aminoetoksivinilglisin Uygulamalarının Meyve Kalitesine Etkileri. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 122-129.
  • 4BUDAK M. M., ŞAN B. (2017). Hasat Öncesi Giberellik asit ve Oksalik Asit Uygulamalarının Kosiu ve Hakkon Asya Armut Çeşitlerinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 73-80.
  • 5ŞAN B., YILDIRIM F., YILDIRIM A. N. (2016). Mersin Myrtus communis L Bitkisinin Biyoaktif Bileşenleri. BAHÇE, 45, 185-193.
  • 6YILDIRIM F., EKİCİ İ., YILDIRIM A. N., ŞAN B., KELEBEK C., ÇORUK T. (2016). Atago ve Kosui Asya Armut Çeşitlerinde Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. BAHÇE, 45, 1208-1212.
  • 7ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., SESLİ Y., GÖKTAŞ H. (2016). Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik Pomolojik ve Verim Özellikleri. BAHÇE, 45, 1202-1207.
  • 8GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN F., ÖRMECİ K. M. Ç., Gürbüz D., Yılmaz Ş. G. (2014). Zirai İlaç Bayilerinin Yapısı ve Entegre Mücadele Konusundaki Tutum ve Davranışları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 11-25.
  • 9GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., ŞAN B. (2010). Bazı Klon Kiraz Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 144-147.
  • 10YILDIRIM A. N., KOYUNCU F., ŞAN B., Kaçal E. (2010). Promalin ve Tepe Kesimi Uygulamalarının Armut Fidanlarında Yan Dal Oluşumu Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 32-37.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., ÇELİK C., BAYAR B., KARAKURT Y. (2021). Physiological and biochemical responses of almond rootstocks to drought stress. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 45, 522-532.https://doi.org/10.3906/tar-2010-47
   • 2YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., KARAKURT Y., ERCİŞLİ S. (2020). Early Harvest Effects on Hydrophilic Phenolic Components of Extra Virgin Olive Oils Cvs.‘Ayvalık’,‘Memecik’and ‘Topakaşı’. BIOCHEMICAL GENETICS, 58, 981-992.https://doi.org/10.1007/s10528-020-10008-9
   • 3GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., GÜRBÜZ D., YILMAZ Ş. G. (2017). Economic Analysis of Integrated Pest Management Adoption in Apple Cultivation: a Turkish Case Study. Erwerbs-Obstbau, 59, 147-154.https://doi.org/10.1007/s10341-016-0309-3
   • 4BAYAR B., ŞAN B. (2017). Phisical and Biochemical Changes in Pomegranate (Punica granatum L. cv.‘Hicaznar’) Fruits Harvested at Three Maturity Stages. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES B-HORTICULTURE, 61, 63-68.
   • 5GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., GÜRBÜZ D., YILMAZ Ş. G. (2017). Technical Staff’s Knowledge Level About Integrated Pest Management and Their Features. Scientific Papers. Series ”Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development”, 17, 157-164.
   • 6YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., POLAT M., Sesli Y. (2016). Variability of phenolic composition and tocopherol content of some commercial almond cultivars. Journal of Applied Botany and Food Quality, 89, 163-170.https://doi.org/10.5073/JABFQ.2016.089.020
   • 7YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ŞAN B., ERCİŞLİ S. (2016). The Relationship Between Growth Vigour of Rootstock and Phenolic Contents in Apple Malus domestica. Erwerbs Obsbau, 58, 25-29.
   • 8YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., Sesli Y. (2016). Total Oil Content and Fatty Acid Profi le of Some Almond Amygdalus communis L Cultivars. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 66, 173-178.https://doi.org/10.1515/pjfns-2015-0032
   • 9YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., Ecevit F. M., ERCİŞLİ S. (2015). Micropropagation of Promising Jujube Ziziphus jujuba Mill Genotypes. Erwerbs-Obstbau, 57, 135-140.
   • 10ŞAN B., KARAKURT Y., Dönmez F. (2015). Effects of Thidiazuron and Activated Charcoal on in vitro Shoot Proliferation and Rooting of Myrtle Myrtus communis L. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 21, 177-183.
   • 11ŞAN B., Zhigang L., Hu Q., Gregory L. R., Luo H. (2015). Adventitious shoot regeneration from in vitro cultured leaf explants of peach rootstock Guardian A R is significantly enhanced by silver thiosulfate. PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, 120, 757-765.
   • 12YILDIRIM F., ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., ERCİŞLİ S. (2015). Mineral Composition of Leaves and Fruit in Some Myrtle Myrtus communis L Genotypes. Erwerbs-Obstbau, 57, 149-152.
   • 13ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2015). Chemical Compositions of Myrtle Myrtus communis L Genotypes Having Bluish Black and Yellowish White Fruits. Erwerbs-Obstbau, 57, 203-210.
   • 14GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN F., ÖRMECİ K. M. Ç., özdamar D., SG Y. (2014). Economic analysis of early warning system in apple cultivation a Turkish case study. Custos e Agronegocio, 10, 165-179.
   • 15YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., POLAT M., ŞAN B., Sesli Y. (2014). Amygdalin Content in Kernels of Several Almond Cultivars Grown in Turkey. HORTSCIENCE, 49, 1268-1270.
   • 16ŞAN B., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F. (2014). An In Vitro Germination Technique for Some Stone Fruit Species the Embryo Isolated from Cotyledons Successfully Germinated without Cold Pre treatment of Seeds. HORTSCIENCE, 49, 294-296.
   • 17ÇELİKKOL A. U., ÖZKAN G., ŞAN B., DOLGUN O., DAĞDELEN A., BOZDOĞAN K. D. (2014). Genetic stability in a predominating Turkish olive cultivar Gemlik assessed by RAPD microsatellite and AFLP marker system. Turkish Journal of Botany, 38, 430-438.
   • 18MA S., Z D., ŞE A., B Ş., AN Y. (2013). Host reactions of root lesion nematodes Pratylenchus spp on the rootstocks of pome and stone fruits. TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, 37, 239-248.
   • 19Atasay A., Akgül H., Uçkun K., ŞAN B. (2013). Nitrogen fertilization affected the pollen production and quality in apple cultivars Jerseymac and Golden Delicious. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 63, 460-465.
   • 20O Y., H D., N T. G., A Y., A a. B. Ş. (2012). Effect of wetted soil area on trunk growth field and fruit quality of drip irrigated sour cherry trees. Turkish Journal of Agriculture and Forestry,, 36, 439-450.
   • 21YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ŞAN B., AŞKIN M. A., POLAT M. (2010). Variability of phenolics and mineral composition in kernels of several bitter and sweet apricot Prunus armeniaca Batsch cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8, 179-184.
   • 22YILDIRIM A. N., ŞAN B., KOYUNCU F., YILDIRIM F. (2010). Variability of phenolics tocopherol and amygdalin contents of selected almond Prunus amygdalus Batsch genotypes. Journal of Food Agriculture & Environment, 8, 76-79.
   • 23YILDIRIM A. N., POLAT M., DOLGUN O., AŞKIN M. A., GÖKBAYRAK Z., ŞAN B. (2010). Graft formation in some spur and vigorous apple varieties grafted on Ottawa 3 rootstock A histological investigation. Journal of food Agriculture and environment, 8, 512-514.
   • 24ŞAN B., YILDIRIM A. N. (2010). Phenolic alpha tocopherol beta carotene and fatty acid composition of four promising jujube Ziziphus jujuba Miller selections. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 23, 706-710.https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.02.008
   • 25DUMANOĞLU H., GÜNEŞ N., AYGÜN A., ŞAN B., AKPINAR A. E., BAKIR M. (2009). Analysis of clonal variations in cultivated quince Cydonia oblonga Kalecik based on fruit characteristics and SSR markers. NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, 37, 113-120.https://doi.org/10.1080/01140670909510256
   • 26AYGÜN A., ŞAN B., ERDOĞAN V. (2009). Induction of somatic embryogenesis from immature cotyledons in Tombul hazelnut. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 15, 113-118.
   • 27ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2009). Mineral composition of leaves and fruits of some promising Jujube Zizyphus jujuba miller genotypes. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 21, 2898-2902.
   • 28ŞAN B., YILDIRIM A. N. (2009). Seed and in vitro embryo germination in aged almond. Seed Science and Technology, 37, 365-371.
   • 29Ecevit F. M., ŞAN B., Dilmaçünal T., HALLAÇ T. F., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2008). Selection of Superior Ber Ziziphus jujuba Mil Genotypes in Çivril Region. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 14, 51-56.
   • 30ŞAN B., SEZGİN M., DUMANOĞLU H., KÖKSAL A. İ. (2007). Somatic embryogenesis from immature cotyledons of some European chestnut Castanea sativa Mill cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31, 175-179.
   • 31ŞAN B., DUMANOĞLU H. (2007). Effect of Desiccation Cold Storage and Gibberellic Acid on Germination of Somatic Embryos in Walnut Juglans regia. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35, 73-78.
   • 32AYGÜN A., ŞAN B., DUMANOĞLU H., Çelik M. (2006). Propagation by Mound Layering of Some Selected SO Quince Genotypes Cydonia oblonga as Compatible Rootstocks for Pears Pyrus communis Vol 34 3 191 193. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34, 191-193.
   • 33Tuna G. N., AYGÜN A., ŞAN B. (2006). Postharvest heat treatment for enhanced fruit quality during storage of early ripering european pear. European Journal of Horticultural Science, 71, 135-142.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., ŞAN B., KARAKURT Y., DİLMAÇÜNAL T. (2020). Identification of S-alleles in selected almond genotypes by PCR based markers. Acta Horticulturae, , 667-674.https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1297.88
    • 2AKYÜZ F., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., KARAKURT Y., ÇELİK C., ÖNDER S. (2020). Effects of water stress on leaf antioxidant enzymes activities and protein contents in five Prunus rootstocks. Acta Horticulturae, , 369-376.https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1281.49
    • 3ŞAN B., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., BAYAR B., KARAKURT Y. (2020). Micropropagation of selected almond (Amygdalus communis L.) genotypes. Acta Horticulturae, , 167-172.
    • 4KARABULUT A., AKTAŞ H., ŞAN B. (2018). Sera Kavun Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 1223-1231.https://doi.org/10.19113/sdufenbed.498975
    • 5YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determınatıon of Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Sütçüler, Isparta Regıon.. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61, 55-62.
    • 6YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determınatıon of Pomologıcal and Total Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Isparta, Turkey.. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61, 45-49.
    • 7YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., DİLMAÇÜNAL T., ŞAN B., ERSOY N. (2017). Composıtıon of Phenolıc Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Varıous Apple Cultıvars.. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61, 39-43.
    • 8YILDIRIM F., ŞAN B., YILDIRIM A. N. (2017). Dut (Morus spp.) Bitkisinin Bioaktif Bileşenleri. Bahçe, 46, 199-210.
    • 9YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., GÖKTAŞ H. (2017). Isparta Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Pomolojik Özellikleri.. Bahçe, 46, 319-326.
    • 10Diker M. M., ŞAN B. (2016). Gerberanın Gerbera jamesonii Bolus Yaprak ve Yaprak Sapından in vitro Adventif Sürgün Rejenerasyonu. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 104-111.
    • 11Gök K. M., ŞAN B., BAYHAN A. K. (2016). Micropropagation of Gerbera Gerbera jamesonii Bolus under Different Color of Light Emitting Diodes. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 468-474.https://doi.org/10.19113/sdufbed.13860
    • 12DUMANOĞLU H., GÜNEŞ N., ERDOĞAN V., AYGÜN A., ŞAN B. (2006). Clonal Selection of a Winter Type European Pear Cultivar Ankara Pyrus communis L. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 355-363.
    • 13ŞAN B., DUMANOĞLU H. (2006). Determination of Apomictic Fruit Set in Some Turkish Walnut Juglans regia L Genotypes. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 189-193.
    • 14ŞAN B., DUMANOĞLU H. (2006). Somatic Embryogenesis from Immature Cotyledons of Apomictic and Non Apomictic Seeds in Walnut Juglans regia L. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30, 111-117.
    • 15AYGÜN A., ŞAN B. (2005). The Late Spring Frost Hardiness of Some Apple Varieties at Various Stages of Flower Buds. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 11, 283-285.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1GÜR İ., ŞAN B. (2017). Su Stresinin Armut Yetiştiriciliğinde Kullanılan Anaçlarda Morfolojik Değişimler Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi-Fruit Science, 4, 17-22.
     • 2ARICI Ş. E., ŞAN B., KAZAZ S. (2017). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill)’nün In Vitro Koşullarda Klonal Çoğaltımı. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 239-252.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ŞAN B., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2019). Evaluation of Isparta Province in Terms of Horticulture. 2nd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Kasım 8-11.
      • 2DİLMAÇÜNAL T., YILDIRIM A. N., ŞAN B., YILDIRIM F., KOYUNCU M. A. (2018). Determination of cold storage quality and shelf life of a new Asian pear cultivar 'Chojuro Nashi'. 30. International Horticulture Congress, International Symposium on Strategies and Technologies to Maintain Quality and Reduce Postharvest Losses, Ağustos 12-16, İstanbul, 105-112.
      • 3YILDIRIM A. N., ŞAN B. (2009). Mineral Composition of Some Selected Almond Prunus amygdalus Batsch Genotypes Isparta In Turkey. Conference Of The Agricultural Engineering Board Of The Hungarian Academy Of Sciences, Ağustos 30-2, Gödöllö.
      • 4ŞAN B., YILDIRIM A. N., Ecevit F. M. (2009). In Vitro Propagation of Selected Jujube Zizyphus jujuba Mill Genotypes. Conference Of The Agricultural Engineering Board Of The Hungarian Academy Of Sciences, Ağustos 30-2, Gödöllö.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1Akyüz F., YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ŞAN B., KARAKURT Y., ÇELİK C., ÖNDER S. (2018). The Effects of Water Stress on Antioxidant Enzymes Activities and Protein Contents in Leaves of Five Prunus Rootstocks. XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), Ağustos 12-16, İstanbul.
       • 2YILDIRIM F., YILDIRIM A. N., DİLMAÇÜNAL T., ŞAN B., ERSOY N. (2017). Composition of Phenolic Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Various Apple Cultivars. The International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
        • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1AYGÜN A., ŞAN B., TUNA G. N., ERDOĞAN V. (2018). Eşme Ayva Çeşidinin Depolanması Üzerine Sıcaklık Uygulamalarının Etkileri.. Uluslararası Tarım Kongresi, Mayıs 3-6, Komrat, 298.
        • 2BAYAR B., ŞAN B. (2017). Phisical and Biochemical Changes in Pomegranate (Punica granatum L. cv. ’xxHicaznar’xx) Fruits Harvested at Three Maturity Stages. The International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
        • 3YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., AŞIK H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determination of Oil Properties of Some Olive Cultivars Grown in Sütçüler/Isparta Region. The international Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
        • 4YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., ÖZKAN G., ŞAN B., POLAT M., Aşık H., DİLMAÇÜNAL T. (2017). The Determination of Pomological and Total Oil Properties of Some Olive Cultivars Grown in Isparta. International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10.
        • 5GÜL M., AKPINAR M. G., DEMİRCAN V., YILMAZ H., BAL T., ARICI Ş. E., POLAT M., ŞAN B., ERASLAN İ. F., ÖRMECİ K. M. Ç., GÜRBÜZ D., YILMAZ Ş. G. (2017). Technical Staff’s Knowledge Level about Integrated Pest Management and their Features. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 8-10, BÜKREŞ, 78-78.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1ŞAN B., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F., SESLİ Y., GÖKTAŞ H. (2015). Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik Pomolojik ve Verim Özellikleri. 7. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Ağustos 25-29, ÇANAKKALE, 1202-1207.
         • 2ERDOĞAN V., AYGÜN A., ŞAN B., Koltarla A., GÜNEŞ N., DUMANOĞLU H. (2007). Ankara Armudu Pyrus communis L Klonlarının RAPD Tekniği ile Moleküler Analizi. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri kongresi, Eylül 4-7, 56-59.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
          • 1ŞAN B. (2019). Derim. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü.
          • 2Eren a., KABAŞ A., ŞAN B., UZUN B., Öktüren a. F., TAŞKIN H., yıldırım ı., polat i., aydınşakir k., KEÇECİ M., gölükçü m., BAYSAL Ö., SEZEN S. M., erdal ş., gözübüyük z. (2017). DERİM. Batı Akdeniz tarımsal Araştırma Enstitüsü.
           • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
           • 1ŞAN B. (2018). DERİM. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
            • 1ŞAN B. (2016). Kirazlarda sıcaklık ile meyve tutumu arasındaki ilişkiler. BATEM.
             • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
             • 1ŞAN B. (2016). Factors affecting androgenesis in anther cultures of carrot. TUBİTAK.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Pink lady rosy glow elma çeşidinde metil jasmonat ve aminoetoksivinilglisin uygulamalarının meyve kalitesine etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
              • 2Serada Kavun Yetiştiriciliğinde Aşılı Fide Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 3Farklı su stresi uygulamalarının armut yetiştiriciliğinde kullanılan bazı anaçlarda morfolojik ve biyokimyasal değişimlere etkileri SDÜ BAP Proje No 4175 D1 14, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 4Hasat Öncesi Gibberellik Asit ve Oksalik Asit Uygulamalarının Kosiu ve Hakko Asya Armut (Pyrus prifolia) Çeşitlerinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
              • 5Gerberada (Gerbera jamesonii Bolus) Yaprak ve Yaprak Sapından Sürgün rejenerasyonu Üzerine Bazı Büyümeyi Düzenleyici Madde ve Işık Kalitesinin Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 6Mersin (Myrtus communis L.) ve Nar (Punica granatum) Meyvelerinin Farklı Gelişme Dönemlerindeki Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 7Gerberanın Gerbera jamesonii Bolus mikroçoğaltımı üzerine ışık kalitesinin etkileri SDÜ BAP Proje NO 4182 YL1 14, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
              • 8Seçilen Ümitvar Ünnap Zizyphus jujuba Mill Genotiplerinde Fenolik Madde Mineral Madde ve Yağ Asitleri İçeriklerinin Belirlenmesi ve in vitro Çoğaltım Olanakları TÜBİTAK TOVAG 107 O 651, TÜBİTAK PROJESİ, 2008, Tamamlandı.
              • 9Mersinde (Myrtus communis L.) fenolik madde içeriklerinin dönemsel değişimi ve bazı elisitörlerin in vitro sekonder metabolit üretimi üzerine etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
              • 10OHxF 333 ve OHxF 97 Armut Klon Anaçlarının Tuz Stresine Tepkilerinin in vitro Koşullarda Belirlenmesi ve Silisyum Uygulamasının Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
              • 11Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Kirazda Verim, Kalite ve Biyokimyasal İçerik Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Abiyotik ve Biyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Badem Anaç Eldesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1003, 2018, Tamamlandı.
               • 2Yağ Gülü (Rosa damescena Mill)’nün In Vitro Koşullarda Klonal Çoğaltımı ve Kültüre Alınması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
               • 3Bazı elma klon anaçlarının içsel hormon düzeyleri ile çeliklerin köklenmesi arasındaki ilişkiler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
               • 4Sütçüler ISPARTA Yöresinde Yetişen Bazı Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik Pomolojik ve Yağlık Özeliklerinin Belirlenmesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
               • 5Karadut Morus nigra L Türünün Çelikle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
               • 6Entegre Mücadelenin Kiraz Yetiştiriciliğinde Uygulanmasının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2014, Tamamlandı.
               • 7Elma Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sisteminin Ekonomik Analizi ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2012, Tamamlandı.
               • 8Marmara Ege Batı ve Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Gemlik Zeytin Çeşitlerinin Meyve Yağ ve Moleküler Özelliklerinin Karşılaştırılması TÜBİTAK TOVAG 109 O 099, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
               • 9Antalya ve Isparta İllerindeki Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Lezyon Nematodlarının Pratylenchus spp Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ile Yaygın Kullanılan Anaçların Dayanıklılıklarının Belirlenmesi TÜBİTAK TÜBİTAK TOVAG 108 O 093, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
               • 10Ankara Armudunun Pyrus communis L Klon Seleksiyonu İle Islahı TOGTAG 2790, TÜBİTAK PROJESİ, 2005, Tamamlandı.
               • 11Kalecik Ayva Tiplerinin Cydonia vulgaris Pers Seleksiyonu Üzerine Çalışmalar Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
               • 12Ankara Armudunun Pyrus communis L Klon Seleksiyonu İle Islahı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri No 2002 0711066, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
               • 13Apomiktik olan ve olmayan bazı ceviz Juglans regia L genotiplerinde olgunlaşmamış kotiledonlardan somatik embriyo oluşumu ve bitki regenerasyonu SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri No 03 D 694 , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
               • 14Ayva Cydonia vulgaris Pers Ceviz Juglans regia L ve Fındık ta Corylus avellana L in vitro Somatik Embriyogenesis ve Gen Transferi Olanaklarının Belirlenmesi Ankara Üniv Biyoteknoloji Araştırma Projeleri No 2002 16, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                • 1Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                • 2Industrial Crops and Products, SCI-Expanded,
                • 3Canadian Journal of Plant Science, SCI-Expanded,
                • 4Frontiers in Plant Science, SCI-Expanded,
                • 5Biological research, SCI-Expanded,
                • 6Turkish Journal of Biology, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                • 7FOOD CHEMISTRY, SCI,
                • 8Environmental Monitoring and Assessment, SCI-Expanded,
                • 9African Journal of Pharmacy and Pharmacology, SCI-Expanded,
                • 10EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, SCI-Expanded,
                • 11Turkish Journal of Agriculture and Forestry, SCI-Expanded, TÜRKİYE,
                • 12Scientia Horticulturae, SCI,
                 • Akademik Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Profesör (2018-...)
                 • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Doçent (2011-2018)
                 • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2008-2011)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2005-2008)
                 • 5Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Dr)/ Araştırma Görevlisi (1999-2005)
                 • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-1999)
                  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                  • 1Bahçe Bitkileri Derneği (Üye) (2009-...)
                   • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                   • 1 Yayın Teşvik (2009) TÜBİTAK
                   • 2Yayın Teşvik (2010) TÜBİTAK
                   • 3Yayın Teşvik (2010) TÜBİTAK
                   • 4Yayın Teşvik (2014) TÜBİTAK
                   • 5Yayın Teşvik (2007) TÜBİTAK
                   • 6Yayın Teşvik (2007) TÜBİTAK
                   • 7Yayın Teşvik (2006) TÜBİTAK
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Bahçe Bitkileri
                    • 2Bitki Ekolojisi
                    • 3Bitki Fizyolojisi
                    • 4Doku Kültürleri İle Çoğaltma Teknikleri
                    • 5Fidancılıkta Mikro Üretim
                    • 6Genel Meyvecilik
                    • 7Hobi Bahçeciliği
                    • 8Meyve Türlerinde İn Vitro Tekniklerin Kullanımı
                    • 9Meyvecilikte Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı
                    • 10Organik Tarım
                    • 11Subtropik Meyve Türleri
                    • 12Tarımsal Ekoloji

HABERLER