KİŞİSEL BİLGİLER
Sedat AKTAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Sedat AKTAN
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146343
E-Posta sedataktan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 10.10.1991
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 3.11.1994
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 2.11.2000
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1DEMİR E., KARSLI T., Fidan H. G., ARGUN K. B., Aslan M., AKTAN S., KAMANLI S., KARABAĞ K., ŞAHİN E., BALCIOĞLU M. S. (2020). Beş Farklı Beyaz Yumurtacı Saf Hatta Yumurta Verimi ve Kalitesi İle İlişkili Bazı Aday Genlerdeki Polimorfizmler. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 26.
 • 2KOŞKAN Ö., AKTAN S., Kuru N. (2016). Examination of Theil Regression of Nonparametric Methods and Linear Regression Analysis on Japanese Quails Having Different Sample Size. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 3673-3679.
 • 3AKTAN S. (2011). Effects of Age and Strain on Relationships among Albumen Quality Traits and Egg Weight in Commercial Brown Layers. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 3345-3349.https://doi.org/10.3923/javaa.2011.3345.3349
 • 4AKTAN S. (2011). Effects of Age and Storage Duration on Relationships among Albumen Quality Traits and Egg Weight in Japanese Quails. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 3340-3344.https://doi.org/10.3923/javaa.2011.3340.3344
 • 5BOZKURT Y., AKTAN S., ÖZKAYA S. (2008). Digital Image Analysis to Predict Carcass Weight and Some Carcass Characteristics of Beef Cattle. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 3, 129-137.https://doi.org/ 10.3923/ajava.2008.129.137
 • 6BOZKURT Y., AKTAN S., ÖZKAYA S. (2007). Body Weight Prediction Using Digital Image Analysis for Slaughtered Beef Cattle. Journal of Applied Animal Research, 32, 195-198.https://doi.org/10.1080/09712119.2007.9706877
 • 7Ersoy I. E., MENDEŞ M., AKTAN S. (2006). Growth curve establishment for American Bronze turkeys. ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, 49, 293-299.
 • 8AKTAN S., CAMCI Ö. (2005). Effects of male breeder replacement on hatching results in Japanese quails. Archiv Für Geflügelkunde, 69, 103-106.
 • 9AKTAN S., SAĞDIÇ O. (2004). Dried rose i Rosa damascena i Mill dreg an alternative litter material in broiler production. South African Journal of Animal Science, 34, 75-79.https://doi.org/10.4314/sajas.v34i2.3809
 • 10AKTAN S. (2004). Determining storage related egg quality changes via digital image analysis. South African Journal of Animal Science, 34, 70-74.https://doi.org/10.4314/sajas.v34i2.3808
 • 11ELİBOL O., AKTAN S., TÜRKOĞLU M. (2003). Farklı Mevsimlerde Uygulanan Değişik Aydınlatma Programlarının Broiler Performansına Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 8, 280-284.
 • 12CAMCI Ö., Erensayın C., AKTAN S. (2002). Relations between age at sexual maturity and some production characteristics in quails. Archiv Für Geflügelkunde, 66, 280-282.
  • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÇİFTCİ H. B., AKTAN S., BAŞKAR V. C., YILDIRIM İ., AYGÜN A. (2018). The Effects of Chicken GnRH on Serum Testosterone Concentration and Egg Fertility in Japanese Quail.. Journal of Animal Science andProducts (JASP), 1, 84-92.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KARSLI T., BALCIOĞLU M. S., DEMİR E., FİDAN H. G., ASLAN M., AKTAN S., KAMANLI S., KARABAĞ K., ŞAHİN E. (2017). Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Tavuk Hatlarında Yumurta Verimi ile İlişkili IGF-I ve NPY Aday Genlerindeki Polimorfizmlerin Belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5, 1051-1056.
   • 2KARSLI T., BALCIOĞLU M. S., DEMİR E., hüseyin g. f., aslan m., AKTAN S., kamanlı s., KARABAĞ K., ŞAHİN E. (2017). Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Tavuk Hatlarında Yumurta Verimi ile İlişkili IGF-I ve NPY Aday Genlerindeki Polimorfizmlerin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 5, 1051-1056.
   • 3DURMUŞ İ., SARICA M., AKTAN S., Yıldız T., Kahraman Z., Ertaş S. (2009). Geliştirilmekte olan yerli ticari yumurtacı hibritlerin verim özelliklerinin belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi (Journal of Poultry Research), 8, 5-9.
   • 4AKTAN S. (2005). Sayısal Görüntü Analizi Yardımıyla Taze ve Depolanmış Yumurtalarda Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi (Journal of Poultry Research), 6, 17-20.
   • 5Uysal A., ELİBOL O., İlhan Z., AKTAN S., AKAN M. (2002). Kuluçkalık Yumurtalarda Karton ve Plastik Viyol Kullanımının Yumurta Hijyeni ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkileri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi (Journal of Poultry Research), 4, 13-16.
   • 6Erensayın C., AKTAN S., Akçadağ H. İ., KOŞKAN Ö., ÖZSOY A. N. (2002). Bıldırcınlarda Ebeveyn Yaşının Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı Civciv Ağırlığı ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 74-80.
   • 7Erensayın C., Akçadağ H. İ., ÖZSOY A. N., KOŞKAN Ö., AKTAN S. (2002). Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica Ebeveyn Yaşının Verim Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
   • 8AKTAN S., Erensayın C., ÖZSOY A. N., KOŞKAN Ö. (2002). Bıldırcınlarda Kuluçka Sonrası Açlık Süresinin Besi Performansı Üzerine Etkile. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
   • 9Kaşıkçı D., Erensayın C., AKTAN S., Akçadağ H. İ. (2001). Bıldırcınlarda yem formunun besi performansı ve kesim sonuçları üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 148-153.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1YILMAZ Ö., YILMAZ D., AKTAN S. (2017). Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz: Bal.. Academia Journal of Social Sciences, , 69-78.
    • 2Kaya E., AKTAN S. (2012). Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi 2 Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 32-41.
    • 3TÜZÜN C. G., AKTAN S. (2012). Kanatlı Hayvanlarda Verime Dönüşmeyen Yem. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 115-123.
    • 4ÖZSOY A. N., AKTAN S. (2011). Estimation of Genetic Parameters for Body Weight and Egg Weight Traits in Japanese Quails. Trends in Animal and Veterinary Sciences, 2, 17-20.
    • 5ÖZSOY A. N., AKTAN S. (2011). Comparison of Genetic Parameter and Breeding Value Predictions for Live Weight Gain of Japanese Quails by Using Three Different Models. Trends in Animal and Veterinary Sciences Journal, 2, 11-16.
    • 6Kaya E., AKTAN S. (2011). Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi 1 Koyu Ak Özellikleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6, 30-38.
    • 7AYHAN V., AKTAN S. (2004). Using possibilities of dried tomatoe pomace in broiler diets. Hayvansal Üretim, 45, 19-22.
    • 8AKTAN S. (2004). Sayısal Görüntü Analizi ile Etlik Piliçlerde Bazı Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi. Hayvansal Üretim, 45, 14-18.
    • 9AKTAN S. (2004). Bıldırcın Yumurtalarında Bazı İç ve Dış Kalite Özellikleri ile Aralarındaki İlişkilerin Sayısal Görüntü Analizi ile Belirlenmesi. Hayvansal Üretim, 45, 7-13.
    • 10AKTAN S., KOŞKAN Ö., ÖZSOY A. N., Akçadağ H. İ. (2003). Some egg production characteristics and phenotypic correlations in Japanese quails. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi, 13, 57-59.
    • 11Erensayın C., Başer E., AKTAN S., KÜÇÜKYILMAZ K. (2002). Japon bıldırcınlarında erkek dişi oranının üreme performansı üzerine etkisi. Bahri Dağdaş Hayvancılık, 12, 51-54.
    • 12ORHAN H., Erensayın C., AKTAN S. (2001). Japon Bıldırcınlarında Farklı Yaş Gruplarında Yumurta Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Determining egg quality characteristics of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) at different ages. Hayvansal Üretim, 42, 44-49.
     • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ÇİFTCİ H. B., AKTAN S., BAŞKAR V. C., YILDIRIM İ., AYGÜN A. (2018). The Effect of Chicken GnRH (cGnRH-I) on Serum Testosterone Concentration and Fertility in Japanese Quail. 10th International Animal Science Congress. 25-27 October 2018 Antalya-Turkey, Ekim 25-27.
     • 2Çiftçi H., AKTAN S., Başkar V., YILDIRIM İ., AYGÜN A. (2018). The Effect of Chicken GnRH (cGnRH-I) on Serum Testosterone Concentration and Fertility in Japanese Quail. 10. Internatinol Animal Science Conference, Ekim 25-27.
     • 3DEMİR E., KARSLI T., BALCIOĞLU M. S., Fidan H. G., Aslan M., AKTAN S., ARGUN K. B., KARABAĞ K., ŞAHİN E. (2018). Determination of Polymorphism in the Dopamine D2 Receptor (DRD2) Gene in Five White Layer Lines Using PCR-RFLP Method. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, Mayıs 9-12, 116-121.
     • 4DEMİR E., KARSLI T., BALCIOĞLU M. S., Fidan H. G., Aslan M., AKTAN S., ARGUN K. B., KARABAĞ K., ŞAHİN E. (2018). Determination of Polymorphism in the Dopamine D2 Receptor (DRD2) Gene in Five White Layer Lines Using PCR-RFLP Method. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Mayıs 9-12, Niğde.
     • 5YILMAZ Ö., YILMAZ D., AKTAN S. (2017). Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz: Yumurta.. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Nisan 27-30, BARSELONA, 405-409.
     • 6YILMAZ Ö., YILMAZ D., AKTAN S. (2017). Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz: Süt. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Nisan 27-30, BARSELONA, 401-404.
     • 7BOZKURT Y., AKTAN S., ÖZKAYA S. (2006). Prediction of Carcass Weight and Some Carcass Characteristics of Beef Cattle using Digital Image Analysis. International Conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, Eylül 20-23.
     • 8BOZKURT Y., AKTAN S., ÖZKAYA S. (2006). Body weight prediction using digital image analysis for different breeds of slaughtering beef cattle. 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Eylül 17-20.
     • 9BOZKURT Y., AKTAN S. (2003). Zootek v 1 0 A Software Program English Turkish Dictionary for Animal Science. ITAFE '03 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Ekim 7-10.
     • 10TÜRKOĞLU M., ELİBOL O., Erkuş T., AKTAN S. (1999). Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Sehpa Kullanımı ile Kümes Kapasitesinin Artırılma Olanakları. Uluslararası Hayvancılık Kongresi, Eylül 21-24.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1GÖSTERİT A., ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F. (2017). Genetic and Phenotypic Correlations Among Queen and Colony Characteristics in Bombus terrestris. 45th Apimondia International Apicultural Cngress, Eylül 29-4, İstanbul, 189.
      • 2GÖSTERİT A., ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F. (2017). Genetic and Phynotypic Correlations Among Queen and Colony. 45 th Apimondia International Apicultural Congress, Eylül 29-4, İstanbul, 189-189.
      • 3ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F., GÖSTERİT A. (2016). Comparison of individual and family models on estimation of genetic parameters for colony traits in Bumblebee. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Kasım 1-5.
      • 4GÖSTERİT A., ÖZSOY A. N., AKTAN S., GALİÇ A., GÜREL F. (2016). Comparison of Total Numbers of Individual in Commercial Bombus terrestris Colonies Produced by Two Different Breeders. 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Eylül 26-28.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖZTÜRK A. K., TÜRKOĞLU M., AKTAN S., UÇAR A. (2017). Organik Tavuk Yetiştiriciliği. I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu ve Çalıştayı, Eylül 27-29, BAYBURT.
       • 2BALCIOĞLU M. S., KARSLI T., DEMİR E., Aslan M., Fidan H. G., AKTAN S., ŞAHİN E., KARABAĞ K. (2017). Determination of Polymorphism in the Ovocalyxin-32 (OCX32) Gene in Different Six Brown Layer Lines Using PCR-RFLP Method. III. International Agriculture Congress, Ağustos 14-18, Üsküp.
       • 3YILMAZ Ö., YILMAZ D., AKTAN S. (2017). Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz: Bal.. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Nisan 27-30.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1TÜRKOĞLU M., SARICA M., AKTAN S. (2010). Türkiye Tavukçuluğunun İhracat Bakımından Değerlendirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, Ocak 13-13.
        • 2AKTAN S. (2004). Sayısal Görüntü Analizinin Digital Image Analysis Hayvancılıkta Kullanım Olanakları ve Metodolojisi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 1-3, 160-165.
        • 3BOZKURT Y., AKTAN S. (2001). Zootek v 1 Elektronik İngilizce Türkçe Hayvancılık Terimleri Sözlüğü Programının Geliştirilmesi. 4. Tarımsal Bilişim Teknolojileri Sempozyumu, Eylül 20-22.
        • 4AKTAN S. (2001). Kanatlı Hayvanlarda Alternatif Veri Toplama Yöntemleri. 4. Tarımsal Bilişim Teknolojileri Sempozyumu, Eylül 20-22.
        • 5TÜRKOĞLU M., ELEROĞLU H., AKTAN S. (1999). Hindi Palazlarının Büyütülmesinde Önemli Hususlar. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Ocak 4-5, 325-331.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1AKTAN S. (2004). Sayısal Görüntü Analizi ile Yumurta Sarısına İlişkin Renk Belirlemeleri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 1-3, 148-150.
         • 2AKTAN S. (2004). Kahverengi Yumurtacılarda Zorlamalı Tüy Döktürme İşleminde Beslemeye Dayalı Farklı Uygulamaların Karşılaştırılması. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Poster Bildiriler, Eylül 1-3, 151-157.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Japon Bıldırcınlarında Ebeveyn Ağırlığı Ve Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Gelişme Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
          • 2Açlığa Alternatif Zorlamalı Tüy Döktürme Yöntemlerinin Beyaz Yumurtacı Tavukların Verim Performansı ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
          • 3Kahverengi Yumurtacı Hibrit Ebeveyn Soyları ile Ticari Yumurtacı Hibritlerde İç Yumurta Kalite Özelleklerinde Yaş ve Depolamaya Bağlı Değişikliklerin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonunda Bulunan Yumurtacı Saf Hatlarda Yumurta Verimi ve Kalitesiyle İlişkili Bazı Genlerdeki Polimorfizmlerin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
           • 2Bombus Terrestris L. Arılarında Koloni Gelişim Özelliklerine Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Tahmin Edilmesi, Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 3Bombus terrestris L Arılarında Koloni Gelişim Özelliklerine Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Tahmin Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 4Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Yumurtacı Hatların Islahı Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti ve Türkiye Tavukçuluğuna Entegrasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Profesör (2011-...)
            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Profesör (2011-2018)
            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Doçent (2007-2011)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2003-2006)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2002-2003)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü/Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-2002)
             • İdari Görevler
             • 1Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan (2019-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-...)
             • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı (2018-...)
             • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı (2018-...)
             • 5Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015-2018)
             • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük Rektör Yardımcısı (2015-2018)
             • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan (2015-2017)
             • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bölüm Başkanı (2013-2016)
             • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı (2006-2018)
              • Yönetiminde tamamlanan Yükseklisans Tezi
              • 1Hasan Çal, Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ağırlığı, Şekli, Hacmi Ve Kabuk Yüzey Alanının Kuluçka Performansına Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2017)
              • 2Sancar Kansak, Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ağırlığı, Kuluçka Sıcaklığı Ve Kabuk Sıcaklığının Kuluçka Sonuçlarına Etkilerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2016)
              • 3Behlül Sevim, Japon Bıldırcınlarında Ebeveyn Ağırlığı Ve Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Gelişme Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2013)
              • 4Mustafa Çınar, Açlığa Alternatif Zorlamalı Tüy Döktürme Yöntemlerinin Beyaz Yumurtacı Tavukların Verim Performansı Ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2013)
              • 5Esra Kaya, Japon Bıldırcınlarında Yaş Ve Depolama Süresinin Koyu Ak Özellikleri Ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı (2010)
               • Verdiği Dersler
               • 1Hayvan Islahı
               • 2Kümes Hayvanları Yetiştirme