bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mevlüt GÜL
Adı Soyadı Prof. Dr. Mevlüt GÜL
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118588
E-Posta mevlutgul@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 17.6.1994
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 20.2.1998
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 25.2.2005
İLGİ ALANLARI
üretim ekonomisi tarımsal işletmecilik
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüreğir İlçesi Sulanan Alanlarda Mısırda Üretim Maliyetleri Ve Üretici Sorunları
 • Doktora Tezi
 • 1 Toros Dağları Geçit Bölgelerinde Elma Üretiminin Ekonomik Analizi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Saluk, N., 2018. Özelleştirmenin Tütün Üreticileri Üzerindeki Etkileri: Denizli İli Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı, 134s, Isparta.
 • 2 Öktem, H., 2018. Vişne Üretiminin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Yapısı: Afyonkarahisar Ve Konya İli Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 138s, Isparta.
 • 3 Parlak, H., 2018. Taze Fasulye Üretiminin Ekonomik Yapısı Ve Sorunları: Burdur İli Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 101s, Isparta.
 • 4 Öğel, H., 2018. Şırnak İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları. Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 118s, Isparta.
 • 5 Birer, E., 2017. Türkiye'de Karabuğday Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı, 78s, Isparta.
 • 6 Uzunkaya, K., 2016. Dinar Karakuyu Sulama Sahasında Yer Alan Tarım İşletmelerinde Optimum Ürün Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Planlanması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı, 177s, Isparta
 • 7 Başbuğ, T., 2016. Yayla Koşullarında Örtüaltı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Maliyet ve Karlılığının Analizi: Antalya İli Elmalı İlçesi Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı, 160s, Isparta
 • 8 Şirikçi, B.S., 2016. Türkiye’de Ayva Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı, 141s, Isparta
 • 9 Işık, M., 2015. Muş ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 89s, Isparta.
 • 10 Gürbüz, D., 2015. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Finansman Kaynakları: Burdur İli Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 140s, Isparta
 • 11 Büyükarıkan, U., 2014. Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi: Isparta İli Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 120s, Isparta
 • 12 Acar, M., 2013. Konya İlinde Havuç Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyi ve Pazarlama Yapısının Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 147s, Isparta
 • 13 Yılmaz, Ş.G., 2012. İşletmelerde Pamuk Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyi ve Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 194s, Isparta
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erkan, F., 2018. Ankara’da Faaliyet Gösteren Süt İşletmelerinin Sahip Oldukları HACCP ve Kalite Güvence Sistemleri,Yönetici ve Çalışanlarının Bilgi ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 89s, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources, FP7 Project-2013-2015). (http://www.rethink-net.eu)/home.html
 • 2 Piloting Job Rotation Programme For Employment Development in Agriculture (AGRO-JRP). Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Türkiye’de Karabuğday Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Geliştirilmesi. SDÜ BAP 4702-YL1-16.
 • 2 Özelleştirmenin Tütün Üreticileri Üzerindeki Etkileri: Denizli İli Örneği. SDÜ BAP 4701-YL1-16
 • 3 Taze Fasulye Üretiminin Ekonomik Yapısı Ve Sorunları: Burdur İli Örneği. SDÜ BAP 4767-YL1-16.
 • 4 Vişne Üretiminin Ekonomik Analizi ve Pazarlama Yapısı: Afyonkarahisar ve Konya İli Örneği. SDÜ BAP 4768-YL1-16
 • 5 Dinar Karakuyu Sulama Sahasında Yer Alan Tarım İşletmelerinde Optimum Ürün Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Planlanması. SDÜ BAP-3648-YL1-13
 • 6 Türkiye’de Ayva Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi. SDÜ BAP, Proje No: 4153-YL1-14.
 • 7 Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Finanasman Kaynakları: Burdur İli Örneği. SDÜ BAP 3227-YL1-12.
 • 8 Türkiye'de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alana Yönelik Optimim Politika Bileşeninin Belirlenmesi. TÜBİTAK 1001- Proje No: 113O309
 • 9 Muş ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi. SDÜ BAP, Proje No: 3591-YL2-13.
 • 10 Yayla Koşullarında Örtü Altı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Maliyet Ve Karlılığının Analizi: Antalya İli Elmalı İlçeli Örneği. SDÜ BAP-4332-YL1-15
 • 11 Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi: Isparta İli Örneği. SDÜ BAP, Proje No: 3398-YL1-12.
 • 12 Entegre Mücadelenin Kiraz Yetiştiriciliğinde Uygulanmasının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi. SDÜ BAP,2829-M-11
 • 13 Elma Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sisteminin Ekonomik Analizi ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler, Tarım Bakanlığı, Proje No: TAGEM-10/AR-GE/04
 • 14 Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi Ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi: Akdeniz Bölgesi Örneği, TÜBİTAK Proje No: 110K085
 • 15 İşletmelerde Pamuk Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyi ve Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği. SDÜ BAP 2862-YL-11
 • 16 Konya İlinde Havuç Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Üretim Maliyeti, Karlılık Düzeyi ve Pazarlama Yapısının Belirlenmesi. SDÜ BAP 3148 YL-12
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Uluabat Gölü Amatör Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi ve Amatör Balıkçılığın Ticari Balık Stokları Üzerine Etkileri----------TAGEM/TEAD/16/A15/P02/006
 • 2 Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi, Proje No: 2722-M11
 • 3 Adana İlinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi. Destekleyen Kuruluş: TAGEM, Proje No: TAGEM/TEAD/12/A15/P02/009
 • 4 Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Destekleyen Kuruluş: TAGEM, Proje No: TAGEM/TEAD/12/TE/000/009
 • 5 Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi, SDÜ, BAP, 2863-M-11,10.08.2011-10.02.2013
 • 6 Isparta İlinde Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarımsal Çevre Politikası ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. SDÜ BAP, Proje No: 2620-M-10
 • 7 Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması, Tarım Bakanlığı, TAGEM, Araştırma Geliştirme Proje Destekleri
 • 8 Hatay İl Merkezinde Organik Balık Tüketimi, Tüketici Talepleri Ve Tüketici Profilinin Belirlenmesi. Destekleyen kuruluş: MKÜBAP
 • 9 Türkiye'de Kentsel Alanda Hane Halklarının Su Tasarrufuna Yönelik Tutumları, İçme Suyunda Sağlık Riski Duyarlılıkları Ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği, Destekleyen Kuruluş TÜBİTAK proje No: 108K616
 • 10 Afyon İli Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinde Kuş Gribi Hastalığının Ekonomik Etkisinin Belirlenmesi. Destekleyen kuruluş: SDÜBAP
 • 11 Toros Dağları Geçit Bölgelerinde Elma Üretiminin Ekonomik Analizi. Destekleyen kuruluş: ÇÜBAP
 • 12 GAP Bölgesinde yapılan tarımsal araştırmalar, gereksinim duyulan yeni araştırma konuları ve eylem planının oluşturulması. Destekleyen kuruluş: TÜBİTAK TOGTAG TARP Proje No. 2669/1, 2001: 3 cilt
 • 13 Isparta Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi. Destekleyen kuruluş: SDÜBAP
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Association of Agricultural Economists
 • 2 Türk Tarım Ekonomisi Derneği (TEDER)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Food Sci. Technol (Campinas) ---------CTA-2017-0265
 • 2 African Journal of Agricultural Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-----Makale: Sosyal Ağlar
 • 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Makale No 4200
 • 3 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi manuscript: M2016042
 • 4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ID 1291
 • 5 SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 4251-17365-1-SP
 • 6 Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology--AJAEES_10481
 • 7 Annual Research & Review in Biology--ARRB_10741
 • 8 Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology--AJAEES_11605
 • 9 British Journal of Economics, Management & Trade--BJEMT_11433
 • 10 Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology--AJAEES_10947
 • 11 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi--E-14
 • 12 AJAR-12- 2221
 • 13 MKUZFD-1212-01
 • 14 International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC)
 • 15 AJAR-12-1204
 • 16 AJAR-12-1731
 • 17 AJAR-12-1858
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi
 • 2 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1210-05
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Food Science and Technology----------CTA-2018-0105
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tarım Ekonomisi Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Farabi Koordinatörü (2009-2018)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Ekonomisi Bölümü AKTS Koordinatörü, 2009-2019
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
VERDİĞİ DERSLER
Ekonometri
Ekonomi I
Ekonomi Matematiği
Ekonomi Tarihi
Fiyat Teorisi Uygulamaları
Genel Ekonomi
Gıda Pazarlama
İşletme Yönetimi
Kalite Güvence Standart
Pazarlama Araştırması
Satış Teknikleri
Sistem Analizi ve Tasarımı
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Tarım Ekonomisinde Bilişim Teknikleri
Tarım Ekonomisinde Çok Değişkenli Analiz Uygulamaları
Tarım Ekonomisinde Ekonometrik Analizler
Tarım Ekonomisinde Veri Analiz Yöntemleri
Tarımsal Finansman
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Muhasebe
Tüketici Davranışlarının Analizi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinin Analizi
Yukarı çık