KİŞİSEL BİLGİLER
Nurdan KUŞAT
Adı Soyadı Prof. Dr. Nurdan KUŞAT
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Dış Ticaret
Telefon 2462146657
E-Posta nurdankusat@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 9.7.1990
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 19.10.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 25.5.2011
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KUŞAT N. (2022). Çeşitli Sektörler Bağlamında Davranışsal Finans Uygulamaları. Ankara, (pp. 161-177). Gazi Kitabevi.
 • 2KUŞAT N. (2022). FARKLI DİSİPLİNLER ÇERÇEVESİNDE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK "TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Ankara, (pp. 93-109). Detay Yayıncılık.
 • 3KUŞAT N. (2022). Bir Başka Yönetim Mümkün mü?. Ankara, (pp. 118-132). Detay.
 • 4KUŞAT N. (2021). Kadın Akademisyenler Gözüyle Çalışma Yaşamında Kadın Olmak. Ankara, (pp. 101-123). Detay Yayıncılık.
 • 5KUŞAT N. (2019). Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları. Gazi Kitabevi.
 • 6KUŞAT N. (2018). Recent Researches on Social Sciences, Monographs and Studies of the Jagiellonian University - Institute of Public Affairs. Jagiellonian University Institute of Public Affairs.
 • 7KUŞAT N. (2018). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar - 5. (pp. 739-754). Gece Kitaplığı.
  • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1KUŞAT N. (2017). Researches on Science and Art in 21st Century Turkey. Ankara, (pp. 1057-1066). Gece Kitaplığı.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Alkin M., KUŞAT N. (2023). Küresel Marka Bibliyometrik Analiz. TAMGA Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 88-98.
   • 2KUŞAT N. (2019). Su Ürünleri Sektörü Rekabet Gücü Analizi: Türkiye ve Beş Lider Ülke Örneği. Acta Aquatica Turcica, 15, 43-54.
   • 3KUŞAT N. (2018). Dış Ticaretin Sürdürülebilirliğinde “Marka”: Isparta İli Örneği. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-12.
   • 4KUŞAT N. (2017). CARİ AÇIKLARLA MÜCADELEDE TURİZM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 108-118.https://doi.org/10.20875
   • 5KUŞAT N. (2016). The Role of Rural Tourism in Rural Development The Case of Turkey. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, 11-21.https://doi.org/10.5578/jeas.27728
   • 6KUŞAT N. (2015). GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE STATİK ETKİLERİ 1980 1995 1996 2013 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 29, 625-644.
   • 7KUŞAT N. (2014). İhracatta Örgütlenme Modeli Olarak Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Türkiye deki İşlevselliği. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 10, 85-117.
   • 8KUŞAT N. (2014). Isparta Dış Ticaret Sektörünün SWOT Analizi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, 299-324.
   • 9KUŞAT N. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İÇSEL UNSURLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14, 227-241.
   • 10KUŞAT N. (2011). Küreselleşen Dünyada Turizm Sektörü Bilgi İletişim Teknolojileri ve Rekabet Gücü. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3, 114-138.
   • 11DOLMACI N., KUŞAT N. (2011). Kamu Tercihi Teorisi Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 12, 129-146.
   • 12KUŞAT N. (2009). Ulusal Yenilik Gücünün Oluşmasında Üniversitelerin Rolü. Vizyoner Dergisi, 1, 160-174.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1KUŞAT N. (2023). Gelişmekte Olan Ülke Kalkınmasında Eğitim Turizmi Çin–Hindistan–Güney Kore–Türkiye Karşılaştırması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 7, 104-122.
    • 2Alkin M., KUŞAT N. (2023). “KÜRESEL MARKA” ve “ULUSLARARASI REKABET” AVANTAJI DENİZLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI. Bilge International Journal of Social Research, 7, 134-143.
    • 3KUŞAT N., ESEN E. (2022). Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 6, 37-50.
    • 4KUŞAT N. (2021). TÜRKİYE VE AVRUPA TURİZM SEKTÖR LİDERLERİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 22, 119-136.
    • 5KUŞAT N., ATLAS D. E. (2021). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklere Göre Türkiye-BRICS Rekabet Gücü Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 94-111.https://doi.org/10.33707/akuiibfd.839333
    • 6KUŞAT N. (2020). Türkiye - AB 28 Ticaretinde Su Ürünleri Sektörünün ‘Endüstri İçi Ticaret’ Analizi. Acta Aquatica Turcica, 16, 535-544.https://doi.org/https://doi.org/10.22392/actaquatr.740830
    • 7KUŞAT N. (2020). YENİ DÜNYA DÜZENİNDE EKONOMİK EGEMENLİK – ULUS DEVLET ÇELİŞKİSİ. IREM İnternational Review of Economics and Management, 8, 221-240.https://doi.org/http:dx.doi.org/10.18825/iremjournal.706965
    • 8KUŞAT N. (2019). KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT PERFORMANSI (CEP) İNDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN AB28 ADAY ÜLKELERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ (2006-2016). Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 37, 111-133.
    • 9KUŞAT N. (2019). TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA SEKTÖR LİDERLERİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 20, 141-165.
    • 10KUŞAT N. (2017). ISPARTA İLİ DIŞ TİCARETİNİN YEREL TİCARİ AKTÖRLER GÖZÜYLE BETİMSEL VE SİSTEMATİK ANALİZİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 165-189.
    • 11KUŞAT N. (2016). Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Zayıf Halka Kıbrıs-Weak Link In Turkey-European Union Relations: Cyprus. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 112.https://doi.org/10.20875/sb.11312
    • 12KUŞAT N. (2016). DEVELOPMENT OF TURKEY FOREIGN TRADE EVALUATION IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL INDEXES. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCH ON ECONOMICS MANAGEMENT, , 127-127.https://doi.org/10.17373/UHEYAD.2016715177
    • 13KUŞAT N. (2016). İşletmeden İşletmeye (B2B) Elektronik Pazaryerleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaretinde Uygulanabilirliği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 693-693.https://doi.org/10.18657/yonveek.281808
    • 14KUŞAT N. (2015). Gümrük Birliği Antlaşmasını Takip Eden Süreçte Türkiye BRICS Dış Ticareti Yoğunlaşma Analizi. Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 22, 219-238.
    • 15KUŞAT N. (2015). Liberal Foreign Trade in the Sustainability of Economic Development: The Case of the Post-1980 Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14, 39-64.https://doi.org/10.21547/jss.256777
    • 16DOLMACI N., KUŞAT N. (2015). Üniversite Gençliğinin Vatandaşlık Hak ve Sorumluluklarına İlişkin Bilinç ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği, 161-180.. Muhasebe ve Finansman Dergisi, , 161-180.
    • 17KUŞAT N. (2015). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Cari Açıklar ve Hizmet Sektörünün Kullanılabilirliği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, , 32-48.
    • 18KUŞAT N. (2014). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye de Uygulanabilirliği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Dergisi, 10, 65-87.
    • 19KUŞAT N. (2014). YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE HALK KÜTÜPHANELERİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 40, 1-27.
    • 20KUŞAT N. (2014). MODERN İSLAMİ FİNANS SEKTÖRÜNÜN İNOVATİF GÜCÜ SUKUK. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 41, 1-22.
    • 21KUŞAT N. (2014). Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Çalışma Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61, 65-79.
    • 22KUŞAT N. (2013). YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YEŞİL EKONOMİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI TÜRKİYE İNCELEMESİ. Yaşar Üniversitesi, Journal of Yaşar University (JOY), 29, 4896-4916.
    • 23KUŞAT N. (2012). Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma Afyon Örneği. Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19, 261-275.
    • 24KUŞAT N. (2011). Demokratikleşme Sürecini Tamamlayamamış Toplumların Ekonomik Ve Siyasi Açıdan Değerlendirilmesi Sürdürülebilir Demokrasi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 125-137.
    • 25KUŞAT N., KÖSEKAHYAOĞLU L. (2011). Gıda Sektöründe Ürün ve İyileştirilmiş Ürün İnovasyonları Batı Akdeniz Bölgesi Şekerleme Kakao ve Çikolata Alt Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3, 193-215.
    • 26KUŞAT N., KÖSEKAHYAOĞLU L. (2011). Şekerleme Kakao ve Çikolata Alt Sektöründe İnovasyon Batı Akdeniz Bölgesinde Firmaları Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalarda Güçlü ve veya Zayıf Kılan Faktörler Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 167-188.
    • 27KUŞAT N. (2010). KOBİ ler İçin Kümelenmelerin Önemi ve Turizm Sektörü İçin Kümelenmelerin Uygunluğunun Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2, 115-138.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KUŞAT N., KÖSEKAHYAOĞLU L. (2012). Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 1, 180-205.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1KUŞAT N., Alkin M. (2023). STRATEGIC FOREIGN TRADE POLICIES IN LIBERAL FOREIGN TRADE: R&D SUPPORT EXAMPLE. 8th INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES, Mayıs 5, Aksaray.
      • 2KUŞAT N., TÜZÜN P. (2022). SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN “İNSANA YAKIŞIR İŞ VE KADIN İŞGÜCÜ” TÜRKİYE ÖRNEĞİ. AKDENIZ 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES November 19 - 20, 2022 Girne, Kasım 19-20, Girne, 334-343.
      • 3KUŞAT N., ESEN E. (2022). KUR RİSKİ KARŞISINDA DIŞ TİCARET FİRMALARININ DAVRANIŞSAL ANALİZİ. V. International Symposium on Strategic and Social Research (ISASOR V) 26-27 May 2022 / Burdur - Türkiye, Mayıs 26, Burdur, 65-73.
      • 4KUŞAT N., KUŞAT G. (2021). TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDE 2020 YILI ÖNGÖRÜSÜ: ENCO LOJİSTİK ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI GÜMRÜK VE TİCARET KONGRESİ 1st INTERNATIONAL CUSTOMS AND TRADE CONGRESS, Mayıs 20, Ankara, 78-86.
      • 5KUŞAT N. (2020). Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Ekonomik Sorumluluk. ISLC 2020, Aralık 24-26.
      • 6KUŞAT N. (2019). Isparta İli Mermercilik ve Doğal Taş Sektörü Rekabet Gücü Araştırması. Business and Organization Research, Eylül 4-6.
      • 7KUŞAT N. (2018). TR61 BÖLGESİ İL BAZLI REKABET GÜCÜ ANALİZİ. ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Mayıs 5-7, 158-175.
      • 8KUŞAT N. (2018). Açıklanmış Karşılaştırmalı ÜStünlükler İndeksi Çerçevesinde AB Aday Ülkeleri Enerji Sektörü Rekabet Gücü Analizi. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), Bahar, Nisan 9-11, 362-376.
      • 9KUŞAT N. (2017). TÜRKİYE VE DİĞER AB ADAY ÜLKELERİ DIŞ TİCARETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (2008-2015). UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017 - Bosna Hersek., Mayıs 18-20, 564-573.
      • 10KUŞAT N. (2016). TÜRKİYE ve BRICS ÜLKELERİ TİCARİ PERFORMANSLARININ ULUSLARARASI TİCARİ ENDEKSLER ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMASI. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID, Mayıs 19-22.
      • 11KUŞAT N. (2014). Uluslararası Kuruluşların Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmada Yerel Yönetimlere Yüklediği Sorumluluklar ve Türkiye Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Kasım 25-26, 179-187.
      • 12KUŞAT N. (2014). Kapitalizmin Krizi ve Kapitalist Toplumlarda Liberal Dış Ticaretin Sonucu Çevre Krizi. II. Uluslararası Davraz Kongresi, Mayıs 29-31, 3025-3046.
      • 13DOLMACI N., KUŞAT N. (2012). Green Economy Green Sustainability Green Ethics. ISSD 2012, Mayıs 31-1, 313-318.
      • 14KUŞAT N. (2011). Turizm Sektöründe Kümelenmeler. 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Aralık 1-4, 539-547.
      • 15KUŞAT N., DOLMACI N. (2011). Ön Lisans Programlarına Ek Yerleştirme İle Yerleştirilen Öğrencilerin Sorunlarına Bir Bakış SDÜ Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,25-27 Mayıs 2011, Mayıs 25-27.
      • 16KUŞAT N. (2009). Yeni Ekonomik Düzen İçerisinde Türkiye nin Rekabet Gücü İnovasyon ve Türk Üniversitelerinin Sorumlulukları. 1. Uluslararası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 27-29, 3694-3703.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1TÜZÜN P., KUŞAT N. (2022). OYUN BAHÇESİ Mİ? İŞYERİ Mİ? DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ. IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 26, İstanbul, 70-70.
       • 2KUŞAT N. (2017). A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EU CANDIDATE COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX (2005-2016). Congress on International Economic and Adminastrative Perspectives: Sustaniable Global Competation - CIEP 2017, Ekim 5-7, Isparta.
       • 3KUŞAT N. (2017). REGIONAL COMPETITION FOR NATIONAL COMPETITION, LOCAL COMPETITION FOR REGIONAL COMPETITION: NUTS-2 TR61 REGIONAL ANALYSIS FOR TURKEY. Congress on International Economic and Adminastrative Perspectives: Sustaniable Global Competation - CIEP 2017, Ekim 5-7, Isparta.
       • 4KUŞAT N. (2017). Dış Ticaretin Sürdürülebilirliğinde “Marka”: Isparta İli Örneği. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24, Isparta, 626-627.
       • 5KUŞAT N. (2015). TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ULUSLARARASI ENDEKSLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Aralık 4-5.
       • 6KUŞAT N. (2015). Free Zones and Place in Foreign Trade of Turkey. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Haziran 11-13.
       • 7KUŞAT N. (2014). A Look at Foreign Trade Relations of the Turkey Russian Federation. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Eylül 11-14.
        • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KUŞAT N. (2017). BÖLGESEL/YEREL KALKINMADA DIŞ TİCARETİN KULLANILABİLİRLİĞİ:ISPARTA ÖRNEĞİ. 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Ekim 12-14, BURDUR, 70-71.
        • 2KUŞAT N., Terzioğlu G., Özkan M. T. (2013). Ön Lisans Öğrencilerinin Okudukları Bölümle İlgili Memnuniyet Düzeyleriniğn Araştırılması Eğirdir MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinanpaşa MYO Öğrenci Kongresi ”Öğrenci Gözüyle Meslek Yüksekokulları”, 17-18 Mayıs 2013., Mayıs 17-18, 88-88.
        • 3KUŞAT N. (2012). Gıda Sektöründe İnovasyon. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Ekim 10-12, 21.
         • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1DOLMACI N., KUŞAT N. (2013). YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE ÇEVRESEL BİLİNÇ VE DUYARLILIĞIN ÖNEMİ. V. Ulusal Yerel ekonomiler Kongresi, Salihli/MANİSA, Mayıs 9-11.
         • 2DOLMACI N., KUŞAT N. (2013). YEREL EKONOMİK KALKINMADA BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ. V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, Salihli/MANİSA, Mayıs 9-11.
         • 3DOLMACI N., KUŞAT N. (2012). Sürdürülebilir Kırsal Turizmin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Kullanılabilirliği. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray., Eylül 20-22, 313-323.
         • 4DOLMACI N., KUŞAT N. (2012). Kırsal Turizmin Sürdürülebilirliğinde Çevre Etiğinin Önemi. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray., Eylül 20-22, 113-123.
         • 5KUŞAT N. (2011). Turizm Sektöründe Küreselleşmenin Etkisi ve Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilirliği. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Kasım 30-4, 32-41.
         • 6KUŞAT N. (2005). Konaklama İşletmelerindeki Kat Hizmetleri Personelinin Hijyen Kurallarına İlişkin Davranışları Eğirdir Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu 3. Ulusal Meslek YüksekokullarıSempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Burdur, 201-206., Eylül 28-30, 201-206.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1KUŞAT N. (2012). Geleneksel Gıdalarda Rekabet Gücü Belirleyicisi Olarak İnovasyonun Kullanımı. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay., Ekim 10-12, 191-191.
           • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
           • 1KUŞAT N., KUŞAT M. (2022). FARKLI DİSİPLİNLER ÇERÇEVESİNDE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK "TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Detay Yayıncılık.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Doğa İle Empati Kuralım - Proje No:113B014, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
             • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
             • 1Reserve A Lane The Disabled, Avrupa Birliği, 2022, Tamamlandı.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, EBSCOHOST (7 Ocak 2011) Asos Index (2014) Academic Resource Index (ResearchBib) (15 Aralık 2016) Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (16 Aralık 2016) MIAR (16 Aralık 2016) Journal Factor (20 Aralık 2016) Scientific Indexing Services (SIS) (20 Aralık 2016) Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) (26 Ocak 2017) Index Copernicus (06 Şubat 2017) Arastirmax (26 Haziran 2017), TÜRKİYE, 2017.
              • 2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBibDergimiz ULAKBİM, TÜRKİYE, 2017.
              • 3Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1., Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2017.
              • 4Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Ulakbim, DOAJ, Index Copernicus, Econ Lit, ASOS..., TÜRKİYE, 2016.
              • 5Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)EBSCOhostEBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi EndeksiIndex IslamicusAkademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), TÜRKİYE, 2016.
               • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
               • 1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EBSCO, DOAJ, ASOS, Indeks Copernicus, ULRICHS, SCIPIO, Araştırmax, TEI, Akademik Dizin , TÜRKİYE, 2015.
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ Doçent (2018-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü/Dış Ticaret Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2018)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Meslek Yüksekokulu/Muhasebe Ve Vergi Bölümü/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2011-2016)
                • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Eğirdir Meslek Yüksekokulu/Muhasebe Ve Vergi Bölümü/Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr./ Öğretim Görevlisi (Dr) (1997-2011)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-...)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-...)
                 • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-...)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2018)
                 • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2017-2018)
                 • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2015-2016)
                 • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2013-2016)
                 • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2015)
                 • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014)
                 • 10Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2012-2016)
                 • 11Süleyman Demirel Üniversitesi Bologna Koordinatörü (2011-2015)
                  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                  • 1Eğirdir Yükseköğretim Ve Eğitimi Koruma Ve Destekleme Derneği (Üye) (1997-2016)
                   • Verdiği Dersler
                   • 1Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
                   • 2Dış Ticaret İşlemleri
                   • 3Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
                   • 4Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi
                   • 5Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
                   • 6Dış Ticaret Muhasebesi
                   • 7Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
                   • 8Ekonomi
                   • 9Ekonomi I
                   • 10Genel Ekonomi
                   • 11Genel Muhasebe I
                   • 12Genel Muhasebe Iı
                   • 13İktisada Giriş
                   • 14İktisada Giriş 2
                   • 15İktisada Giriş I
                   • 16İktisada Giriş Iı
                   • 17Konaklama Muhasebesi
                   • 18Makro Ekonomi
                   • 19Makro İktisat
                   • 20Mikro Ekonomi
                   • 21Mikro Ekonomi I
                   • 22Muhasebe
                   • 23Muhasebe I
                   • 24Muhasebe Iı
                   • 25Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Iı
                   • 26Para Teori Ve Poliitikası I
                   • 27Para Teori Ve Politikası I
                   • 28Para Teorisi
                   • 29Para Ve Banka
                   • 30Serbest Bölgeler
                   • 31Uluslararası İktisat
                   • 32Uluslararası İktisat I
                   • 33Uluslararası İktisat Iı
                   • 34Uluslarası İktisat Iı