Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet Ali VAR
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali VAR
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Biyolojisi Ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114986
E-Posta alivar@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 12.7.1991
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 9.11.1994
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 26.10.2000
İLGİ ALANLARI
Ahşap koruma ve emprenye teknolojisi, Ağaç malzeme teknolojisi, Odun zararlıları, Orman ürünleri faydalanması, Odun dışı orman ürünleri, Yapay eskitme Jeotermal işlem görmüş ahşap
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 VAR, A.A., 1996, Doğal Reçine Kullanımının Ağaç Malzemenin Su Alma Özellikleri Üzerine Etkileri, KTÜ Orman Fakültesi Güz Yarıyılı Seminerleri, Seri No: 1, 259-266, Trabzon.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇETİNER,İ.,VAR, A.A., ÇETİNER, H., 2014. Görüntü İşleme Teknikleri İle Ahşap Yüzey Analizi, IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2014), Karadeniz Teknik Üniv., Trabzon.
 • 2 ÇETİNER,İ., VAR, A.A., ÇETİNER, H., 2014. Budak Kusur Tiplerinin Sınıflandırılması, IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2014), Karadeniz Teknik Üniv. Trabzon.
 • 3 VAR, A.A., 2011. Yapay Eskitmede Yongalevhanın Ağırlık ve Kalınlık Performansları Üzerine Kolofan ve Alkid Reçinelerinin Katılım Oranlarının Etkisi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, www.ormanvecevre.ksu.edu.tr/bildiriler, 14. Bölüm, s.1315-1324.
 • 4 VAR, A.A.; SÜMBÜL, F., 2011. Osmaniye Yöresindeki Ormanlarda Resmi Olarak Üretilen ve Değerlendirilen Odun Dışı Orman Ürünleri, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, www.ormanvecevre.ksu.edu.tr/bildiriler, 9. Bölüm, s.835-843.
 • 5 VAR, A.A.; KARADEMİR, E., 2011. Türkiye'de Orman Ürünleri Endüstrisi için Yeni Bir Yaklaşım: Jeotermal Enerji Uygulamaları, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, www.ormanvecevre.ksu.edu.tr/bildiriler, 13. Bölüm, s.1163-1171
 • 6 VAR, A.A.; BİLGİN, A., 2007.Türkiye'nin Jeotermal Kaynakları, Kullanım Maksatları ve Orman Endüstrisi: Kereste Kurutma Örneği, 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Kasım 2007, Bildirler Kitabı Cilt-I, s.137-146.
 • 7 VAR, A.A., 2006. Türkiye'de Ahşap Koruma Sanayi ve Tarihi Açılımı, II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • 8 VAR, A.A., 2006. Biyokütleden Biyokompozit Yakıt Üretimi, VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES'2006, 25-27 Mayıs 2006, Isparta, Bildiri Kitabı, s.824-834.
 • 9 VAR A.A., 2005. Doğu Ladini [Picea orientalis (L.) Link.] Odununun Bazı Su İtici Maddelerle Suya Karşı Korunması, Ladin Sempozyumu, Trabzon, 20-22 Ekim 2005, Bildiriler Kitabı II. Cilt, 834-844.
 • 10 VAR, A.A., 2003, Türkiye'de Yakacak Odun Arz-Talep İlişkileri, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 03-05 Eylül 2003, Isparta, 451-457
 • 11 VAR, A.A., ŞEN, S., 2002. Yongalevhanın Biyolojiksel Bozunma ve Yanmaya Karşı Korunması. GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, 06-08 Haziran 2002, Cilt 2, 1658-1663.
 • 12 ŞEN, S., VAR, A.A., 2002. Ağaç Kabuklarından Sepi Maddesi Üretimi ve Diğer Yararlanma Olanakları. GAP 4. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, 06-08 Haziran 2002, Cilt 2, 1664-1670.
 • 13 VAR, A.A., AKŞEN, L.H., ÖKTEM, E., 2001. Isparta ve Yöresi Orman Ürünleri Sanayiinde Odunun Rasyonel Kullanımı. Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Isparta, 16-17 Mayıs 1998, Cilt 2, 243-248.
 • 14 ÇAKMAKÇI, H.A., VAR, A.A., 1997. Ahşap Kesme Kaplama Üretiminde Kantitatif ve Kalitatif Verimi Artırmaya Yönelik Uygulamalar. Ulusal Mobilya Kongresi, Ankara, 17-18 Kasım 1997, 269-279.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 VAR, A.A., 2006, Ahşapta Biyolojik Bozulma ve Bundan Korunma Çareleri, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/Aydın, Bildiri Kitabı, s.309.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 VAR, A.A., 1994. Doğal Reçine (Kolofan) Kullanımının Ağaç Malzemenin Su İtici Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Doktora Tezi
 • 1 VAR, A.A., 2000. Emprenye Edilmiş Yongalardan Üretilen Yongalevhaların Bazı Teknolojik Özellikleri, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AB-İŞKUR Projesi, Proje No:TR 0205.01/002/01/037, Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan Düzenleme Eğitimi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2017/1. Jeotermal Sularla Muamele Edilip Doğal Dış Hava Koşullarında Bırakılan Ahşabın Bazı Özellikleri
 • 2 SDU-BAP, 4571-YL1-16. Konya Yöresi Jeotermal Sularıyla Emprenyeli Ağaç Malzemenin Bazı Özellikleri.
 • 3 SDÜ-BAP, 4050-YL1-14. Derişimi Yükseltilen Jeotermal Sularla Emprenyeli Ağaç Malzemede Bazı Özelliklerin İncelenmesi: Aydın-Germencik Yöresi Örneği
 • 4 SDÜ-BAP, 4124-YL1-14. Jeotermal etkiler altında tutulan ahşapta bazı özelliklerin incelenmesi
 • 5 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2016/1. Termik Metot Tekniğine Göre Jeotermal Sularla Emprenyenin Ahşabın Çürüme Şartları ve Kullanım Süresi Üzerine Etkisi
 • 6 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2016/1. Bazı Bitkisel Yağlarla Isıl İşleme Maruz Bırakılan Ahşabın Kullanım Yeri Stabilitesi Ve Statik Kalite Değeri
 • 7 SDU-BAP, 4249-YL-15. Yapay Eskitmenin Masif Ağaç Malzemede Bazı Özellikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • 8 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2015/1. Jeotermik akışkanla modifiye edilmiş ahşabın bazı özellikleri
 • 9 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2015/2. Yoğunluğu Arttırılmış Jeotermal Sularla Muamele Edilen Ahşabın Bazı Özellikleri: Sakarya Ili Jeotermal Örneği
 • 10 SDÜ-BAP,3123-YL-12. Jeotermal Akışkan ile Emprenyeli Ahşabın Açık Hava Ortamındaki Performansı
 • 11 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2014/1. Jeotermal kaynaktan emprenye çözeltisi eldesi ve bunun ahşapta bazı özelliklere etkisi: Denizli yöresi örneği
 • 12 TÜBİTAK BİDEP-2209-A. 2014/1. Organik kızgın yağlı termal modifikasyonun kızılçam ve karaçam odunlarında yoğunluk, su iticilik ve boyutsal stabiliteye etkileri
 • 13 SDÜ-BAP, 3126-D-12. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ahşap Döşeme Tahtalarının Budak Faktörüne Göre Kalite Sınıfının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi.
 • 14 SDÜ-BAP, 3364-YL2-12. Kütahya-Simav Yöresi Jeotermal Kaynaklarının Emprenye Maddeleri Açısından İncelenmesi ve Bunların Ahşabın Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
 • 15 TÜBİTAK-BİDEP-2209. 2013/1. Bazı Bitkisel Yağların Ahşapta Su Alımının Ve Çalışmanın Azaltılmasında Su İtici Madde Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • 16 SDÜ-BAP, 2562-M-10. Doğrudan Kullanılan (<90 0C) Jeotermal Sıvıların Ağaç Malzemenin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.
 • 17 SDÜ-BAP, 3365-YL1-12. Afyonkarahisar Ömer-Gecek Jeotermal Kaynaklarında Emprenye Maddelerinin ve Bu Kaynaklarla İşlem Görmüş Ahşabın Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi
 • 18 TÜBİTAK-BİDEP-2209. 2012/1. Ardıç Ve Sedir Yağlarının Ağaç Malzemede Su Yalıtımı Üzerine Etkileri
 • 19 TÜBİTAK-BİDEP-2209. 2012/1. Derişimi buharlaştırılarak artırılan jeotermal akışkanın ahşabın bazı teknolojik özellikleri üzerine etkisi: Muğla yöresi örneği
 • 20 SDU-BAP, 2809-YL-11. Jeotermal Akışkanlarla Emprenye Edilen Ahşabın Performansı: Uşak Yöresi Örneği
 • 21 TÜBİTAK-BİDEP-2209. 2011/1. Jeotermal Akışkanla Emprenye Edilen Kızılçam Odununda Bazı Fiziko-Mekanik Performansın İncelenmesi: Balçova/İzmir Yöresi Jeotermal Örneği
 • 22 SDÜ-BAP,2002/603, Çeşitli Odun ve Odun Esaslı Levha Ürünlerinin Dayanıklılıklarının Hızlandırılmış Suni Eskitme Testiyle Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ-BAP, Proje No: 2004/56, Odun-Plastik Kompozitleri
 • 2 SDÜ-BAP, Proje No: 0981M-04, Anadolu Karaçamı Plantasyonlarında İlk Aralama Uygulamalarının Bazı Odun Özelliklerine Etkisi: Keçiborlu Söğütdağı Meşceresi
 • 3 SDÜ-BAP, Proje No: 2003/40, Kereste ve ahşap kompozitlerinin hafif iskeletli konut yapımında kullanılmasının araştırılması
 • 4 DPT, 97.113.001.2, Yongalevha Üretiminde Kullanılan Odun Hammaddesinin Çeşitli Emprenye Maddeleri ile Muamele Edilmesi İmkanları
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 VAR A.A., 2003, Ahşabı Koruma Teknikleri. Alternatif Yatırım Alanları Toplantısı, Isparta Ticaret Borsası, 7 Temmuz 2003, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Forestry, 3 Ekim 2017
 • 2 Turkish Journal of Forestry, 25 Nisan 2017
 • 3 Turkish Journal of Forestry, 25 Nisan 2017
 • 4 Journal of Bartin Faculty of Forestry, 27 Ekim 2017
 • 5 Turkish Journal of Forestry, 14 Aralık 2015
 • 6 Turkish Journal of Forestry, 16 Aralık 2015
 • 7 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 22 Nisan 2015
 • 8 AÇÜ (Artvin Çoruh Üniv.) Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 14/2
 • 9 AÇÜ (Artvin Çoruh Üniv.) Orman Fakültesi Dergisi., 2012, 13/2
 • 10 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2010, 14/3
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Düzce üniversitesi Ormancılık Dergisi, Aralık/2009
 • 2 Düzce üniversitesi Ormancılık Dergisi, Haziran/2009
 • 3 Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (DOA) Dergisi
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Agriculture and Forestry, November/2009
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anabilim Dalı Başkanlığı, Orman Biyolojisi ve Odun Kuruma Teknolojisi Anabilim Dalı
 • 2 Bölüm Başkan Yardımcılığı, Orman Endüstri Mühendisliği
 • 3 Anabilim Dalı Başkanlığı, Orman Biyolojisi ve Odun Kuruma Teknolojisi Anabilim Dalı
 • 4 Anabilim Dalı Başkanlığı, Orman Biyolojisi ve Odun Kuruma Teknolojisi Anabilim Dalı
 • 5 Anabilim Dalı Başkanlığı, Orman Biyolojisi ve Odun Kuruma Teknolojisi Anabilim Dalı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Başkan: SDÜ Orman Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Atölyeleri Birimi.
 • 2 Üye: SDÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Kurulu
 • 3 Üye: SDÜ Orman Fakültesi, 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı, Yandal Çift AnadalÇalışma Grubu
 • 4 Başkan: SDÜ Orman Fakültesi, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı, Bilgi İşlem Çalışma Grubu
 • 5 Üye: SDÜ Orman Fakültesi, 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı, Kütüphane Çalışma Grubu
 • 6 Üye: SDÜ Orman Fakültesi, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı, Bitirme Ödevi Çalışma Grubu
 • 7 Üye: SDÜ Orman Fakültesi, 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı, Burs-Yardım Çalışma Grubu
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 AB-İŞKUR Projesi, Proje No:TR 0205.01/002/01/037, Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan Düzenleme Eğitimi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Dış Danışman, TÜBİTAK, TOVAG-TARIM, ORMANCILIK VE VETERİNERLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU'na Sunulan Proje(ler)
 • 2 Danışman, Tıbbi, Aromatik ve Keyif Bitkileri Envanteri, Yetiştiriciliği ve Planlanması
 • 3 Danışman, Ahşap Döşeme Elemanları Kalite Sınıflaması
 • 4 Hakem, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Güreş Federasyonu
VERDİĞİ DERSLER
Orman Endüstri ve Çevre İlişkileri
Ahşabın Çalışmasını Önleme Teknikleri
Ahşap Doğrama Endüstrisi
Ahşap İşleme Teknolojisi
Ahşap İşleme Teknolojisi (İ.Ö)
Ahşap İşleme Teknolojisi (İ.Ö.)
Ahşap İşleme Teknolojisi İ.Ö.
Ahşap Koruma ve Laboratuvar Teknikleri
AHŞAP KORUMA VE LOBORATUVAR TEKNİKLERİ
Ahşap Yüzey İşlemleri
Bitirme Ödevi
Emprenye
Emprenye Tekniği
Emprenye Tekniği İ.Ö.
Emprenyede Deneme Teknikleri
Emprenyede Sağlık ve Çevre Güvenliği
Emprenyede Standardizasyon ve Kalite
Endüstriyel Mantar Üretimi
Kereste Endüstrisi
Odun Anatomisi ve Laboratuvar Teknikleri
Odun Dışı Orman Ürünleri Endüstrisi
Odun Dışı Orman Ürünleri Endüstrisi İ.O.
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ İ.Ö.
Odun Dışı Orman Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Teknikleri
Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Esasları
Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim Teknikleri
Odun Dışı Orman Ürünlerinde Standardizasyon ve Kalite
Odun Mikrobiyolojisi ve Laboratuvar Teknikleri
Odun Patolojisi
Odun Patolojisi İ.Ö.
Odun ve Odun Dışı Ürün Veren Ekonomik Bitkiler
Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş
Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş
Orman Endüstri ve Çevre İlişkileri
Orman Endüstri ve Çevre İlişkileri İ.Ö.
Orman Endüstrisinde Jeotermal Enerji Uygulamaları
Orman Ürünlerinden Faydalanma
Orman Ürünlerinden Faydalanma İ.O.
Orman Ürünlerinden Faydalanma İ.Ö.
Proje I
Proje II
Seminer
Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi
Ticarette Önemli Ağaçlar
Yukarı çık