bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Adnan Nurhan YILDIRIM
Adı Soyadı Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118537
E-Posta adnanyildirim@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1.6.1992
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 17.11.1994
Doktora ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 15.5.2007
İLGİ ALANLARI
Meyve Yetiştirme ve Islahı, Meyve Çoğaltma Teknikleri
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bekir Şan, Fatma Yildirim, Adnan Nurhan Yildirim, and Yaşar Karakurt, 2016. Chemical Composition of Chinese Dates (Jujubes) Grown in Turkey. Chinese Dates: A Traditional Functional Food, Editors: Donghong Liu, Xingqian Ye, Yueming Jiang, CRC Press (Taylor and Francis Group, Chapter 17, pages: 345-361.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 F. Akıncı-Yıldırım, G. Kepenek, B. Şan, AN. Yıldırım, E. Kaçal, 2014. Effects Of Ba+ Ga 4+ 7 Treatments On Fruit Quality In ‘Fuji’Apple Variety. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, 7(7): 1387-1390.
 • 2 Yıldırım, A.N., Koyuncu, F., Tekintaş, E., Akıncı-Yıldırım, F., 2008.Isparta Bölgesinde Selekte Edilen Badem (Prunus amygdalus Batsch.) Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonları. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1):19-25.
 • 3 Yıldırım, A.N., Tekintaş, E., Koyuncu, F., 2007. Isparta Bölgesinde Geç Çiçeklenen ve Üstün Nitelikli Meyve Veren Badem (Prunus amygdalus Batsch.) Genotiplerinin Seleksiyonu. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (1-2):39-48.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hashım, I.F., Aşkın, M.A., Yıldırım, A.N., 2018. Bazı Uygulamaların Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Tohumlarının Çimlenmesi ve Çıkışı Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1):27-39.
 • 2 Sarısu, A., Yıldırım, A.N., 2018. Bazı Erkenci Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences. DOI: 10.19113/sdufbed.34165.
 • 3 EKİCİ, İ., YILDIRIM, A.N., 2017. Asya Armut (Pyrus pyrifolia) Çeşitlerinin Uşak Koşullarında Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 21 (1): 118-124.
 • 4 Yıldırım, A.N., Şan, B., Yıldırım, F., Göktaş, H., 2017. Isparta Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Pomolojik Özellikleri. Bahçe: 46 (1): 319-326.
 • 5 Yıldırım, F., Şan, B., Yıldırım, A.N., 2017. Dut (Morus spp.) Bitkisinin Bioaktif Bileşenleri. Bahçe, 46 (1): 199-210.
 • 6 Polat, M., Yıldırım, A.N., 2017. Bazı Hünnap Genotiplerinin Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Çelik Alma Zamanı ve IBA Uygulamalarının Etkileri. 46 (1): 249-253
 • 7 Yıldırım, F., Yıldırım, A.N., Dilmaçünal, T., Şan, B., Ersoy, N., 2017. Composıtıon of Phenolıc Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Varıous Apple Cultıvars. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61:39-43.
 • 8 Yıldırım, A.N., Yıldırım, F., Özkan, G., Şan, B., Polat, M., Aşık, H., Dilmaçünal, T., 2017. The Determınatıon of Pomologıcal and Total Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Isparta, Turkey. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61: 45-49.
 • 9 Yıldırım, A.N., Yıldırım, F., Özkan, G., Şan, B., Polat, M., Aşık, H., Dilmaçünal, T., 2017. The Determınatıon of Oıl Propertıes of Some Olıve Cultıvars Grown in Sütçüler, Isparta Regıon. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61:55-62.
 • 10 Yıldırım, F., Yıldırım, A.N., Dilmaçünal, T., Şan, B., Ersoy, N., 2017. Composıtıon of Phenolıc Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Varıous Apple Cultıvars. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 61:39-43.
 • 11 Ünsal, Y.E., Yıldırım, A.N., 2017. Scarlet Spur Elma Çeşidinde Aminoethoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2):55-65.
 • 12 Şan, B., Yıldırım, A.N., Polat, M., Yıldırım, F., Sesli, Y., Göktaş, H., 2016. Isparta Ekolojisinde Bazı Badem Çeşitlerinin Morfolojik, Pomolojik ve Verim Özellikleri. Bahçe 45 (1): 1202-1207.
 • 13 Yıldırım, F., Ekici, İ., Yıldırım, A.N., Şan, B., Kelebek, C., Çoruk, T., 2016. Atago ve Kosui Asya Armut Çeşitlerinde Elle Seyreltme Uygulamalarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Bahçe 45 (1): 1207-1212.
 • 14 Yıldırım, A.N., Subaşı, E., 2016. Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Erik Çeşitlerinin Gelişme, Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bahçe 45 (1): 713-718.
 • 15 Şan, B., Yıldırım, F., Yıldırım, A.N., 2016. Mersin (Myrtus communis L.) Bitkisinin Bioaktif Bileşenleri. BAHÇE 45 (Özel Sayı 2): 185 – 193
 • 16 Güçlü, F., Koyuncu, F., Yıldırım, A., Celepaksoy, F., 2011. Seçilmiş Bazı Badem Genotiplerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar: II. Bazı Kimyasal Uygulamaların Polen Performansları Üzerine Etkileri.Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 6(1):28-33.
 • 17 YILDIRIM, A.N., KOYUNCU, F., ŞAN, B., KAÇAL, E., 2010. Promalin ve Tepe Kesimi Uygulamalarının Armut Fidanlarında Yan Dal Oluşumu Üzerine Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.14(1):32-37.
 • 18 I. Erdal, M. Atilla Askin, Z. Kucukyumuk, F. Yildirim and A. Yildirim, 2008. Rootstock has an Important Role on Iron Nutrition of Apple Trees. World Journal of Agricultural Sciences, 4(2): 173-177.
 • 19 F. Koyuncu, A. N. Yıldırım.,2008. Induction of Lateral Branching of '0900 Ziraat' Sweet Cherry Cultivar in Nursery with 6-Benzyladenine+GA4+7. Acta Hortıculturae. 795:391-394
 • 20 Askın, M. A. Kankaya, A., Akıncı-Yıldırım, F., Yıldırım A. N. and Sahin-Çevik, M. 2008. The Current Situation and Future Prospects of Sweet Cherry Production in Isparta Province of Turkey. Acta Horticulturae. 795:541-544.
 • 21 M. A. Koyuncu, T. Dilmaçünal, H. E. Savran and A. Yıldırım, 2008. Shelf Life Quality of 'Bing' Sweet Cherry Following Preharvest Treatment with Gibberellic Acid (GA3). Acta Horticulturae. 795:825-830.
 • 22 Yıldırım, A.,N., Koyuncu, F. 2005. Isparta İli Fidancılığı Üzerine Bir Çalışma. Derim 22(1): 20-28
 • 23 Fatma Akıncı Yıldırım, Mehmet Ali Koyuncu Fatma Koyuncu, Adnan N. Yıldırım, Özgür Çağatay, 2005. Yalvaç Yöresi (Isparta) Ceviz Tiplerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı. Bahçe Dergisi,34(1):63-72.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaçal, E., Öztürk, G., Gür, İ., Aydınlı, M., Koçal, H., Altındal, M., Yıldırım, A.N., 2019. Crop Load Management with Blossom Thinners in ’Redchief’ Apple and Their Effects on Fruit Mineral Composition. Erwerbs-Obstbau 61:231–236.
 • 2 Fatma Yıldırım, Adnan Nurhan Yıldırım, Gülcan Özkan, Bekir Şan, Mehmet Polat, Hatice Aşık, Yaşar Karakurt, Sezai Ercişli, 2017. Early Harvest Effects on Hydrophilic Phenolic Components of Extra Virgin Olive Oils Cvs.‘Ayvalık,’‘Memecik,’and ‘Topakaşı’. Biochemical Genetics, doi:10.1007/s10528-016-9784-3
 • 3 Yıldırım, A.N., Yıldırım, F., Şan, B., Polat, M., Sesli, Y., 2016. Variability of phenolic composition and tocopherol content of some commercial almond cultivars. Journal of applied botany and food quality, 89: 163-170.
 • 4 Yıldırım, F., Vural, E., Uçar, Y., Yıldırım, A.N., 2016. Interaction of Crop Load and Irrigation on Yield, Fruit Size, Color and Stem-end Splitting Ratio of Apple c.v. ‘Gala, Galaxy’. Erwerbs-Obstbau, 58:103–111.
 • 5 Eraslan, F., Polat, M., Yıldırım, A., Kucukyumuk, Z., 2016. Physıologıcal and Nutrıtıonal Responses of Two Dıstınctıve Quınce (Cydonıa oblonga Mill.) Rootstocks to Boron Toxıcıty. Pak. J. Bot., 48(1): 75-80.
 • 6 Kızıltan, M.F., Yıldırım, A.N., Söğüt, M.A., 2016. The Determination of Nematode Tolerance and Seedling Performance of The Selected Almond (Prunus amygdalus L.) Genotypes in Isparta Province. Erwerbs-Obstbau, 58: 233-239.
 • 7 Adnan Nurhan Yildirim, Fatma Akinci-Yildirim , Bekir Şan , Yılmaz Sesli, 2016. Total Oil Content and Fatty Acid Profi le of Some Almond (Amygdalus communis L.) Cultivars. Pol. J. Food Nutr. Sci., 66(3):173-178
 • 8 Fatma Yıldırım, Adnan Nurhan Yıldırım, Bekir San, Sezai Ercişli, 2016. The Relationship Between Growth Vigour of Rootstock and Phenolic Contents in Apple (Malus × domestica). Erwerbs-Obstbau, 58 (1): 25-29.
 • 9 Yildirim, F., San, B.,Yildirim, A. N., Polat, M., Ercisli, S., 2015. Mineral Composition of Leaves and Fruit in Some Myrtle (Myrtus communis L.) Genotypes. Erwerbs-Obstbau, 57 (3): 149-152.
 • 10 Yildirim, A.N., San, B., Yildirim, F., Ecevit, F.M., Ercisli, S., 2015. Micropropagation of Promising Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) Genotypes. Erwerbs-Obstbau, 57 (3): 135-140.
 • 11 San, B., Yildirim, A.N., Polat, M., Yildirim, F., 2015. Chemical Compositions of Myrtle (Myrtus communis L.) Genotypes Having Bluish-Black and Yellowish-White Fruits. Erwerbs-Obstbau, 57(4): 203-210.
 • 12 A.N. Yildirim, F.Akinci-Yildirim, M.Polat, B.Şan, Y. Sesli, 2014. Amygdalin Content in Kernels of Several Almond Cultivars Grown in Turkey. HortScience, 49(10): 1268-1270.
 • 13 B Şan, AN Yildirim and F Yildirim, 2014. An In Vitro Germination Technique for Some Stone Fruit Species: the Embryo Isolated from Cotyledons Successfully Germinated without Cold Pre-treatment of Seeds. Hortscience, 49(3): 294-296.
 • 14 Sogut, MA., Devran, Z., Arici, SE., San, B., Yildirim, AN., 2013. Host reactions of root lesion nematodes (Pratylenchus spp.) on the rootstocks of pome and stone fruits. TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, 37(2): 239-248.
 • 15 Yıldırım A.N., San, B., Koyuncu, F., Yıldırım, F., 2010. Variability of phenolics, α-tocopherol and amygdalin contents of selected almond (Prunus amygdalus Batsch.) genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (1) : 7 6 - 7 9 .
 • 16 Yıldırım A.N., Polat M., Dolgun O., Aşkın M.A., Gökbayrak Z., Şan B., 2010. Graft Formation in Some Spur and Vigorous Apple Varieties Grafted on Ottowa 3 Rootstock: A Histological Investigation. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol 8 (2):512-514.
 • 17 Polat, M., Dolgun, O., Yıldırım, A., Aşkın, M.A and Gökbayrak, Z., 2010. Graft Union Formation of Spur Apple VarietiesGrafted on Different Rootstocks. JFAE Vol 8 (2):490-493.
 • 18 San,B.,Yıldırım,A.N.,2010. Phenolics, alpha-tocopherol, beta-carotene and fatty acid composition of four promising jujube (Ziziphus jujuba Miller) selections.Journal of Food Composition and Analysis.Vol 23(7):706-710.
 • 19 Yıldırım, F.A., Yıldırım, A.N., Şan, B., Aşkın, M.A., Polat, M., 2010. Variability of phenolics and mineral composition in kernels of several bitter and sweet apricot ( Prunus armeniaca Batsch.) cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (3&4) : 179-184.
 • 20 Yıldırım, F., Yıldırım, A.N., Aşkın, M.A., Kankaya, A., 2010. Total Oil, Fatty Acid Composition and Tocopherol Content in Kernels of Several Bitter and Sweet Apricot Cultivars (Prunus armeniaca Batsch) from Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (3&4) : 196-201.
 • 21 Yıldırım, A.N., Koyuncu, F., 2010. The effect of gibberellic acid applications on the cracking rate and fruit quality in the ‘0900 Ziraat’ sweet cherry cultivar. African Journal of Biotechnology 9(38): 6307-6311.
 • 22 Dolgun, O., Yıldırım, A., Polat, M., Yıldırım, F. and Aşkın, A. 2009. Apple graft formation in relation to growth rate features of rootstocks. African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (5), pp. 530-534
 • 23 San, B., Yıldırım, A.N., Polat, M. and Yıldırım, F., 2009. Mineral Composition of Leaves and Fruits of Some Promising Jujube (Zizyphus jujuba Miller) Genotypes. Asian Journal of Chemistry Vol. 21, No. 4, 2898-2902
 • 24 SAN B. and YILDIRIM, A.N., 2009. Seed and in vitro embryo germination in aged almond. Seed Science and Technology, 37 (2), 365-371.
 • 25 Fatma Koyuncu, Melike Çetinbaş and Adnan N. Yıldırım. 2008. Pomological Properties and Proximate Analysis of Native Chestnut (Castanea sativa Mill) Germplasm from Isparta, Turkey. Journal of the American Pomological Society 62(3):98-109.
 • 26 Ecevit, F.M., Şan, B., Dilmaçünal, T., Hallaç Türk, F., Yıldırım, A.N., Polat, M., Yıldırım, F., 2008. Selection of Superior Ber (Ziziphus jujuba Mil.) Genotypes in Çivril Region. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (1): 51-56
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım, A.N., Yıldırım, F., Özkan, G., Şan, B., Polat, M., Aşık, H., Dılmaçünal, D., 2017. The Determination of Pomological and Total Oil Properties of Some Olive Cultivars Grown in Isparta/Turkey. Agriculture for Life, Life for Agriculture Conference, Bucharest, Romania.
 • 2 Yıldırım, A.N., Yıldırım, F., Özkan, G., Şan, B., Polat, M., Aşık, H., Dılmaçünal, D., 2017. The Determination of Oil Properties of Some Olive Cultivars Grown in Sutculer/Isparta Region. Agriculture for Life, Life for Agriculture Conference, Bucharest, Romania.
 • 3 Polat, M., Yıldırım, A.N., Yıldırım, F., Dolgun, O. and Aşkın, M.A., 2010. Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February Famagusta, Cyprus.
 • 4 Şan, B., Yıldırım, A.N., Ecevit, F.M., 2009. In Vitro Propagation of Selected Jujube (Zizyphus jujuba Mill.) Genotypes, Isparta ın Turkey.Synergy and Technical Development. International Conference on Agricultural Engineering. Gödöllü/Hungary.
 • 5 Yıldırım, A.N., Şan, B., 2009. Mineral Composition of Some Selected Almond (Prunus amygdalus Batsch.) Genotypes, Isparta ın Turkey. Synergy and Technical Development. International Conference on Agricultural Engineering. Gödöllü/Hungary.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 B.SAN, A.N.YILDIRIM,F.YILDIRIM, F.M.ECEVIT,2013.The effects of thidiazuron and benzylaminopurine on the micropropagation of jujube (Zizyphus jujuba Mill.) genotypes. The 4th International Symposium on Sustainable Development ISSD 2013 24th-27th May Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • 2 F.A.YILDIRIM, A.N. YILDIRIM, B.ŞAN and E.KAÇAL. 2013. A review on Sustainable New Fruit Thinning Strategies in Apple Growing. The 4th International Symposium on Sustainable Development ISSD 2013 24th-27th May Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, "Energy Issues and Solutions"
 • 3 A.N.Yıldırım, M.GÜL, U.BÜYÜKARIKAN, F.YILDIRIM, B.ŞAN.2013. An Overvıew Of The Turkey Fruıt Nursery Productıon And Polıcıes For Sustaınable Agrıculture. The 4th International Symposium on Sustainable Development ISSD 2013 24th-27th May Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Söğüt, M.A., Devran, Z., Arıcı, Ş.E., Şan, B., Yıldırım, A.N., 2010. Molecular identification and reproduction studies of root lesion nematodes in the temperate fruit rootstocks and orchards. Pp. 170. 30. International Symposium of the European Society of Nematologists, (19-23 September, Vienna-Austria), 221 pages.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yıldırım, F., Yıldırım, A.N., Dilmaçünal, T., San, B., Ersoy, N., 2017. Composition of Phenolic Compounds in Petal Flowers and Leaf Samples of Various Apple Cultivars. Agriculture for Life, Life for Agriculture Conference, Bucharest, Romania.
 • 2 Ersoy, N., Tekinarslan, O., Yıldırım, A., Yıldırım, F., Kaya, G.L., Özgür, E.A., Metin, A., 2017. Determınatıon of Pestıcıde Resıdues in Aprıcot (Prunus Armenıaca L.) Grown in Good Agrıcultural Practıces (Gap) By Lc-Ms/Ms and Gc- Ms. Agriculture for Life, Life for Agriculture Conference, Bucharest, Romania.
 • Doktora Tezi
 • 1 Yıldırım, A.N., 2007. Isparta Yöresi Bademlerinin (P.amygdalus L.) Seleksiyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şeftali Anacı Üzerine Aşılanmış Bazı Seçilmiş Badem Genotipleri ve Ferragnes Badem Çeşidinin Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi
 • 2 Bazı Erkenci Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar
 • 3 Scarlet Spur Elma Çeşidinde Aminoethoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
 • 4 Asya Armut (Pyrus pyrifolia) Çeşitlerinin Uşak Koşullarında Morfolojik,Fenolojik,Pomolojik ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
 • 5 Isparta İli Keçiborlu Yöresinden Seçilen Badem (Prunus amygdalus L.) Genotiplerinin Çöğür Gelişim Performansları ve Nematoda Dayanım Durumlarının Belirlenmesi
 • 6 Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Erik Çeşitlerinin Gelişme, Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Farklı Prunus Anaçlarının Kuraklık Stresine Toleranslarının Bazı Fizyolojik, Morfolojik ve Biyokimyasal Parametrelerle Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Scarlet Spur Elma Çeşidinde Aminoethoksivinilglisin (avg) Ugulamalarının Hasat Önü Dökümü Ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri (BAP/SDU)(Tamamlandı).
 • 2 Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanmış Bazı Seçilmiş Badem Genotipleri ve Ferragnes Badem Çeşidinin Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi (BAP/SDU) (Tamamlandı).
 • 3 Sütçüler/ISPARTA Yöresinde Yetişen Bazı Zeytin Çeşitlerinin Fenolojik, Pomolojik ve Yağlık Özeliklerinin Belirlenmesi (BAP/SDU) (Tamamlandı).
 • 4 Nashi Armut Çeşitlerinin Uşak Koşullarında Morfolojik, Fenolojik, Pomolojik Ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP/SDU) (Tamamlandı).
 • 5 Abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı badem anaç ıslahı (TÜBİTAK/TOVAG)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bazı Elma Klon Anaçlarının İçsel Hormon Düzeyleri ile Çeliklerinin Köklenmesi Arasındaki İlişkiler (Tamamlandı).
 • 2 Karadut (Morus nigra L.) türünün çelikle çoğaltılması üzerine araştırmalar (Tamamlandı).
 • 3 Doku Kültürü Teknikleriyle Hastalıktan Ari Meyve Anaçlarının Üretimi ve Farklı Abiyotik Stres Koşullarında Adaptasyonlarının Araştırılması. (Kalkınma Bakanlığı-BAKA)-(Tamamlandı)
 • 4 Antalya ve Isparta İllerindeki Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinde Lezyon Nematodlarının (Pratylenchus spp.) Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyon ile Yaygın Kullanılan Anaçların Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. 2008/TÜBİTAK 108O093. (Yardımcı Araştırıcı) (Tamamlandı).
 • 5 Seçilen Ümitvar Ünnap (Zizyphus jujuba Mill.) Genotiplerinde Fenolik Madde, Mineral Madde ve Yağ Asitleri İçeriklerinin Belirlenmesi ve in vitro Çoğaltım Olanakları, TÜBİTAK-TOVAG-107 O 651 (2007-2008)(Yardımcı Araştırıcı)(Tamamlandı).
 • 6 Isparta Senirkent İlçesi Bademlerinin (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı. SDÜBAP-1062-m-05 (Yardımcı araştırıcı). (Tamamlandı). 2005-2008
 • 7 Elmalarda Anaç, Çeşit, Dikim sıklığı ve Terbiye Şekillerinin Erken Üretim, Gelişme, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. 2005/ TÜBİTAK 104 O358 (Yardımcı araştırıcı)(Tamamlandı).
 • 8 Bazı Kayısı Çeşitlerinin Tohumlarında Toplam Yağ, Yağ Asidi Komposizyonları, alfa-Tokoferol ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 2005/ SDÜAF 01035-M-0(Yardımcı araştırıcı). (Tamamlandı).
 • 9 Bazı Nektarin ve Şeftali Çeşitlerinin St. Julien A Anacı ile Uyuşmalarının Belirlenmesi. SDÜAPYB-2004/57(Yardımcı araştırıcı). (Tamamlandı).2004-2007
 • 10 M9 Anacı Üzerinde Yetiştirilen Summer Red ve Galaxy Gala Elma Çeşitlerinde Kimyasal Seyreltme Uygulamalarının Meyve Seyreltmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri 2004/ SDÜAF 0865-M-05 (Yardımcı araştırıcı). (Tamamlandı).
 • 11 S.D.Ü. ve Isparta Valiliği Protokolü Çerçevesinde Fidan ve Anaç Üretimi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Eylül-Isparta, 2000.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture", June 7 - 9, 2017, Bucharest, Romania.
 • 2 Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 26-30 Eylül 2016 Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 3 Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale
 • 4 Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa
 • 5 International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus
 • 6 33.Synergy and Technical Development. International Conference on Agricultural Engineering. Gödöllü/Hungary. 30/08-04/09 2009. Hungary.
 • 7 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim2008, Konya.
 • 8 GAP V. Tarım Kongresi. 17-19 Ekim, Şanlıurfa, 2007.
 • 9 5th International Cherry Symposium. 3-7 June 2005, Bursa/Turkey.
 • 10 III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 6-9 Eylül 2005, Hatay
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü. An In Vitro Germination Technique for Some Stone Fruit Species: the Embryo Isolated from Cotyledons Successfully Germinated without Cold Pre-treatment of Seeds. HORTSCIENCE, 49 (3): 294-296.
 • 2 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü. Phenolic, alpha-tocopherol, beta-carotene and fatty acid composition of four promising jujube (Ziziphus jujuba Mil.) selections. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 23 (7): 706-710.
 • 3 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü. The effect of gibberellic acid applications on the cracking rate and fruit quality in the ‘0900 Ziraat’ sweet cherry cultivar. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 9 (38): 6307-6311.
 • 4 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü. Seed and in vitro embryo germination in aged almond, SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 37: (2) : 365-371.
 • 5 TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü. Pomological Properties and Proximate Analysis of Native Chestnut (Castanea sativa Mill) Germplasm from Isparta, Turkey. JOURNAL OF THE AMERICAN POMOLOGICAL SOCIETY, 62 (3): 98-109.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Turkish Society for Horticultural Science
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry
 • 2 Hortscience
 • 3 Pakistan Journal of Botany
 • 4 African Journal of Biotechnology
 • 5 Scientia Horticulturae
 • 6 Indian J. Exp Biol.
 • 7 African Journal of Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • 2 Acta Physiol Plant
 • 3 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty
 • 4 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty
 • 5 African Journal of Agricultural research
 • 6 Agronomy Research
 • 7 JAFAG
 • 8 SDU Journal of Natural and Applied Science
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Meyve Bilimi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 2 Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 3 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta valiliği ve SDÜ fidan üretim faaliyeti
VERDİĞİ DERSLER
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Çoğaltma teknikleri I
Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri-I
Bahçe Bitkileri Özel Ekolojik İstekleri
Bahçe Bitkilerine Giriş
Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri
Bodur Meyve Bahçe Tesisi ve Yönetimi
Dallı Fidan Üretim Teknikleri
Fidan Üretim Teknikleri ve Sertifikasyon
Fidan Yetiştirme Teknikleri ve Sertifikasyon
Fidanlık Tekniği
Genel Meyvecilik
Mesleki Eğitim ve Proje Yönetimi
Meyve Anaçları ve Anaç Kalem İlişkileri
Meyve Türlerinde Seleksiyon Islahı ve Islah Kriterleri
Sert Kabuklu Meyveler
Sık Dikim Meyve Yetiştiriciliği
Vegetatif Çoğaltma Teknikleri
Yukarı çık