Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet EKER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet EKER
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman İnşaatı Geodezi Ve Fotogrametre Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113946
E-Posta mehmeteker@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmeteker
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 29.4.1999
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.10.2004
İLGİ ALANLARI
Operasyonel Planlama Lojistik Ormancılıkta Transport Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretimi Orman Yolları Ormancılıkta Teknoloji ve Mekanizasyon Ergonomi ve Orman İşçiliği Yöneylem Araştırması Teknikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Erdaş, O.; Acar, H.H.; Eker, M., 2014. Orman Ürünleri Transport Teknikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 233/39, Trabzon, 504 s.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eker, M., Acar, H.H., 2006.Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Yıllık Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 235-248. Isparta
 • 2 Acar, H.H.; Eker, M., 2003. "Orman Yolu Yapımında Ekskavatörlerin Kullanılması ve Çevresel Açıdan Yararları", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 211, Sayı 5, 97-128 s., Antalya
 • 3 Acar, H.H.; Eker, M., 2001."Ormancılıkta Karar Verme Süreçlerinde Orman Yol ve Üretim Planlarının Değerlendirilmesi", Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Yıl 2, Cilt 1, Sayı 1, 67-75 s., Artvin
 • 4 Balcı, İ., Çoban, H.O., Eker, M., 2000."Coğrafi Bilgi Sistemleri" S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Yıl 1, Sayı 1., Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Prinz, R.; Brown, m.; Röser, D.; Eker, M.; Pizzirani, S., and et al., 2011. Procurement of forest biomass-cost calculations and value chains, Workgroup Report/Joensuu Forestry Networking Week.Forest Energy Observer, COST Action FP0902. Finnish Forest Research Institute (Metla), Joensuu, Finland, 11 pg.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eker, M.; Ada, N., 2011. Orman yolu kalite analizine yönelik ölçüt ve gösterge setinin oluşturulması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12: 89-97
 • 2 Eker, M., Acar, H.H., Çoban, H.O., 2010. Orman Yollarının Potansiyel Ekolojik Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 1, s.109-125
 • 3 Çoban, H.O., Eker, M., 2009. SRTM Verileri ile Bazı Topoğrafik Anazliler: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, s. 76-91
 • 4 Aslan, S.; Alkan, H.; Eker, M., 2008. 2/B Uygulamalarına İlişkin Bazı Sorunlar: Isparta-Aksu Yöresi Örneği. SDÜ-Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 1, s.101-108.
 • 5 Eker, M., Acar, H.H., 2006. Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Yöntemi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 128-140. Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eker, M., 2014. Trends in Woody Biomass Utilization in Turkish Forestry, Croation Journal of Forest Engneering 35(2):255-270
 • 2 Alkan, H.; Korkmaz, M.; Eker, M., 2014. Stakeholders’ Perspectives on Utilization of Logging Residues for Bioenergy in Turkey. Croatian Journal of Forest Engineering 35(2): 153-165.
 • 3 Çoban, H.O.; Eker, M., 2014. A Hierarchical Approach to Estimate Spatially Available Potential of Primary Forest Residues for Bioenergy, BioResources 9(3):4076-4093.
 • 4 Eker, M., 2011. Assessment of procurement systems for unutilized logging residues for Brutian pine forest of Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 10(13), pp. 2455-2468
 • 5 Eker, M.; Çoban, H.O.; Acar, H.H., 2011. Time study and productivity analysis of chainsaw mounted log debarker in southern pine forests of Turkey.African Journal of Agricultural Research Vol. 6(10), pp. 2146-2156
 • 6 Eker, M; Çoban, H.H., 2010. İmpact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey, Journal of Environmental Biology, 31, 157-168.
 • 7 Çoban, H.H.; Koç, A.; Eker, M., 2010. Investigation on changes in complex vegetation coverage using multi-temporal landsat data of Western Black sea region - A case study, Journal of Environmental Biology, 31, 169-177.
 • 8 Alkan, H.; Korkmaz, M.; McGill, D.W.; Eker, M., 2010. Conflicts in benefits from sustainable natural resource management: Two diverse examples from Turkey, Journal Environmental Biology, 31, 87-96.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Acar, H.H.; Eker, M., 2002. "Ergonomics in Forestry - A Challenge for Turkey and a Call for Partners", FORWORKNET UPDATE, December 2002, p.12, ILO, GENEVA, Switzerland.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eker, M.; Acar, H. H., 2014. Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Birim Çalışma Zamanlarının İrdelenmesi. II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, BİLDİRİLER KİTABI, 22-24 EKİM 2014, ISBN:978-9944-452-81-6, Isparta, s. 291-300.
 • 2 Alkan, H., Korkmaz, M. ve Eker, M. 2014. Hasat Artıklarının Biyoenerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Yönelik Yerel Algılar: Bucak-Karacaören Baraj Havzası Orman Köyleri Örneği, II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, BİLDİRİLER KİTABI, 22-24 EKİM 2014, ISBN:978-9944-452-81-6, Isparta, 608-619.
 • 3 Korkmaz, M., Alkan, H.; Eker,M., 2011. Ormancılık Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesinde Serbest Ormancılık Bürolarının Rolü, Sorunlar ve Beklentiler. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 20-23 Kasım, Antalya, Bildiriler Kitabı, s.57-67
 • 4 Eker, M.; Acar, H.H.; Özçelik, R.; Alkan, H.; Gürlevik, N.; Çoban, H.O.; Korkmaz, M.; Yılmaztürk, A., 2011. Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliği. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 20-23 Kasım, Antalya, Bildiriler Kitabı,s, s. 141-153
 • 5 Acar, H.H.; Özkaya, S.; Eker, M., 2011. Yenilenebilir Enerji Üretiminde Ormangülü Odununun Biyoenerji Amaçlı Olarak Kullanımı. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 20-23 Kasım, Antalya, Bildiriler Kitabı,s. 131-141
 • 6 Özçelik, R.; Eker, M.; Alkan, H., 2011. Bir Enerji Kaynağı Olarak Orman Biyokütlesinin Tahmininde Ülkemiz İçin Alternatif Yaklaşımlar. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 20-23 Kasım, Antalya, Bildiriler Kitabı,s. 185-197
 • 7 Eker, M., Çoban, H.O., Alkan, H., 2010. Hasat Artıkları Tedarik Zincirine Yönelik Sistem Tasarımı. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,20-22 Mayıs 2010, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, Cilt-II, s. 524-534
 • 8 Alkan, H., Korkmaz, M., Eker, M., 2010. Sürdürülebilir Orman yönetiminde Yaşanan Gelişmeler, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin Çoruh Üniversitesi,Bildiriler Kitabı, Cilt-I, s. 56-67.
 • 9 Eroğlu, H., Öztürk, A., Öztürk, U.O., Eker, M.,2009. Farklı Bölmeden Çıkarma Teknikleri ile Taşınan Ürünlerde Oluşan Zararların Tespiti ve Zararların Ekonomik Boyutlarına Yönelik Genel Bir Değerlendirme, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar KOngresi, 19-21 Şubat 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Bildiriler Kitabı s.284-293
 • 10 Eker, M., Çoban, H.O., 2009. Yangın Sonrası Hasat ve Transport Planlama Modeli,1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, 07-10 Ocak 2009, Antalya, Tebliğler Kitabı, s.395-403.
 • 11 Eker, M., Çoban, H.O., Eroğlu, H., 2008. Ormancılık İşlerinde Aktüel Teknoloji Düzeyi ve Ergonomi Kılavuzlarının Uygulanabilirliği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi "Küresel Rekabette Ergonomi", 30 Ekim-01 Kasım 2008, Trabzon, Bildiriler Kitabı, Cilt-II, s. 402-411
 • 12 Eroğlu, H., Acar, H.H., Eker, M., 2008. Ardanuç Orman Fidanlığında Çalışan Fidanlık İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi "Küresel Rekabette Ergonomi", 30 Ekim-01 Kasım 2008, Trabzon, Bildiriler Kitabı, Cilt-II, s. 421-427
 • 13 Acar, H.H.; Enez, K.; Ünver, S.; Eker, M., 2005.Ormancılıkta Üretim İşçilerinin Çevresel Zararların Azaltılması Açısından Eğitimi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya, Tebliğler Kitabı IV. Cilt, s.1685-1692.
 • 14 EKER, M., ACAR,, H.H., 2005. Orman Yolları ve Üretim Faaliyetlerinde Çevresel Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Bazı Uygulama Önlemleri, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya, Tebliğler Kitabı II. Cilt, s. 381-389.
 • 15 Acar,, H.H.,Eker, M., Çağlar, S. 2005. Orman Yolu Yapımında Zemin Yapısının Tespitinde Bazı Jeofizik Yöntemlerden Yararlanma Olanakları, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21-24 Mart 2005, Antalya, Tebliğler Kitabı II. Cilt, s. 464-472.
 • 16 Alkan H., Eker M.,2005. Orman Kaynaklarından Faydalanmanın Sürdürülebilirliğine Dar Ölçekli Bir Bakış,Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları, Orman Mühendisleri Odası Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya, Bildiriler Kitabı, s.423-437
 • 17 Eker, M., Acar, H.H., 2004. "Motorlu Testereye Monteli Kabuk Soyma Ekipmanlarının Orman İşçiliği Açısından Değerlendirilmesi", 10. Uluslararası Katılımlı Ergonomi Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 08-10. Ekim.2004, Bursa.
 • 18 Acar, H.H., Eker, M., Eroğlu, H., 2003."Orman İşçiliğinde İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme", 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Bildiriler Kitabı, s. 1-8.
 • 19 Acar, H.H., Coşkun, N.,Eker, M., 2003. "Köy ve Orman Yollarının Yapımında Yol Zeminin Jeofizik Yöntemlerle Etüdü, Beklenen Çevresel ve Ekonomik Yararları", Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kırsal Alanda Ulaşım ve Yerleşim Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 18-20 Aralık 2003 - KTÜ, Bildiriler Kitabı, s.68-81
 • 20 Acar,H.H.,Eroğlu,H.,Eker, M.,2002. "Ormancılıkta Odun Üretimi ve Fidanlık-Ağaçlandırma İşçilerinin Çalışma Sırasındaki Tansiyon ve Nabız Değişimleri Üzerine Bir Araştırma" II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-18 Mayıs, Bildiriler Kitabı Cilt: I., 365-374 s., Artvin.
 • 21 Acar, H.H.; Eker, M., 2001. "Orman Yolu Stabilizasyon Metotlarında Yeni Gelişmeler ve Ülkemizdeki Durum", I. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart, Bildiriler Kitabı 601 - 618 s., Ankara.
 • 22 Acar, H.H., Eker, M., 2001. "Orman Fidanlık ve Depo İşçilerinde Ergonomik Açıdan Antropometrik Özelliklerin Araştırılması, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, 25-26 Ekim, Bildiriler Kitabı 229-239s., D.E.Ü., İ.İ.B.F, Buca, İzmir.
 • 23 Acar, H.H., Eker, M., Topalak, Ö., 2001. "Orman İşçiliğinde Ergonomik Yaklaşımlar ve Sendikalaşma ",8. Ulusal Ergonomi Kongresi, 25-26 Ekim, Bildiriler Kitabı 318-324s., D.E.Ü., İ.İ.B.F, Buca, İzmir.
 • 24 Balcı, İ., Eker, M., 1998. "Eğirdir Orman İçi Köyleri' nde Dünden Bugüne Yapılaşma Sorunları", Isparta' nın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu - II, Bildiriler Kitabı - Cilt: 2, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çoban, H.O.; Eker, M.;Avcı, M., 2011.Çok Zamanlı Landsat Uydu Verileri Yardımıyla Sedir Sürgün kelebeği Dichelia cedricola (Diakonoff) Zararının Belirlenmesi ve İzlenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, s. 178
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Eker, M., Çoban, H.O., Özçelik, R.; Alkan, H.; Avcı, M., 2011. Çam Kese Böceği Yayılışı ile Orman Yolunun Konumsal Etkileri Arasındaki Bağıntının İrdelenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım, Antalya, Bildiri Kitabı, s. 234
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çoban, H. O., Eker, M., 2012. “Using Geographic Information System for Estimation of Available Biomass Potential”. International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2012,Oct. 8 - 12, Dubrovnik (Cavtat),Croatia.
 • 2 Eker, M.; Ada, N., 2011. Developing Criterai and Indıcator Set or Quality Assessment of Forest Roads. 44th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC/Austria2011, 8-13 October, Graz-Austria, Proceedings (CD), 1-9 pp.
 • 3 Çoban, H.O.; Eker, M., 2010. Analysis of Forest Road Network Conditions Before and After Forest Fire, Forest Engineering Meeting the Needs of the Society and the Environment FORMEC 2010 Symposium: July 11–14, 2010 - Padova, Italy
 • 4 Çoban, H.O., Eker, M., Ada, N., 2009. Assessment of Forest Storage Locations in Wood Supply Chain. FORMEC 2009, 42. International Symposium on Forestry Mechanization, June 21st-24th, Kostelec n.C.l./Prague, Czech Republic, Proceedings pp. 38-43.
 • 5 Eker, M., Çoban, H.O., Acar, H.H., 2009. The Procurement Problem of Logging Residues in Turkish Forestry. FORMEC 2009, 42. International Symposium on Forestry Mechanization, June 21st-24th, Kostelec n.C.l./Prague, Czech Republic, Proceedings pp. 115-124.
 • 6 Eker, M., Acar, H.H., 2006. Developing an Annual Harvest Operation Planning Model for Turkish State Forestry. Proceedings of The 29th Council on Forest Engineering, Coeur d'Alene-Idaho-USA, July 30-August 2 2006, Edt.by W.Chung and H.S. Han, pp.363-374.
 • 7 Eker, M., Acar, H.H., 2005. "Ecological, Ergonomic and Economical Optimization in a Harvest Planning: How to be done?", Proceeding of International Research Conference: Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, 16-19 June, pp. 135-143, Dept. of Forest and Wood Utilization at Academy of Agriculture of Krakow, Poland.
 • 8 Acar,H.H.,Eker,M., 2003., "Traditional Logging Methods in Turkish Forestry and Technological Trends", Proceedings of The 2nd International Scientific Conference Fortechevni 26-30 May 2003, p. 9-20, Brno,Chech Republic.
 • 9 Eker, M., Acar, H.H., Eroğlu, H., 2003."An Assessment on The Timber Harvesting Technologies in Turkish Forestry", XXXI. International Forestry Students(IFSS) Symposium, 1st-15th September 2003, İstanbul University/Faculty of Forestry, İstanbul
 • 10 Eroğlu, H., Eker, M., Acar, H.H., 2003."A Review on Some Stabilization Techniques Applied to Forest Roads", XXXI. International Forestry Students(IFSS) Symposium, 1st-15th September 2003, İstanbul University/Faculty of Forestry, İstanbul
 • 11 Enez, K., Acar, H.H., Eker, M., , 2003."Legal and Technical Perpsective on Forest Harvesting Workmanship in Turkish Forestry", XXXI. International Forestry Students(IFSS) Symposium, 1st-15th September 2003, İstanbul University/Faculty of Forestry, İstanbul
 • 12 Acar, H.H., Eker, M., Coşkun, N., 2003. "A Research on The Determination of The Forest Road Groundbase and Excavation Type By Terrestrial Methods", Proceeding CD of AUSTRO2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, 5 -9 October 2003, Schlaegl, Austria
 • 13 Eker, M., Eroğlu, H., Acar, H.H., 2003. "An Ergonomic Checklist on The Analysis of Occupational Accident Risk Factors", Proceeding CD of AUSTRO2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, 5 -9 October 2003, Schlaegl, Austria
 • 14 Acar,H.H.,Eker, M.,Eroğlu,H., 2003. "A Review on The Wood Harvesting and Transportation Technologies in Turkish Forestry", XII World Forestry Congress, Congress Proceedings A, Voluntary papers No::0462, September 21 to 28th 2003, Quebec, Canada. http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/0462-b4.htm
 • 15 Eker, M., Acar,H.H., 2003. "A Conceptual Framework of Wood Logistics Systems in Turkish Forestry", XII World Forestry Congress, Congress Proceedings A, Voluntary papers No:0461, September 21 to 28th 2003, Canada. http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/0461-b4.htm
 • 16 Eroğlu,H.,Acar,H.H.,Eker,M., 2003. "An Evaluation of The Forest Road Superstructure in Turkey", XII World Forestry Congress, Congress Proceedings A, Voluntary papers No:0460, September 21 to 28th 2003, Canada. http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/0460-b4.htm
 • 17 Eker, M., Acar, H.H, 2002. "An Investigation on The Optimal Constitution of Timber Logistics of The Logging Systems in Turkish Forestry", Proceeding of Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Mountains, 9 -10 September, 50- 58 p., Zvolen, Slovakia.
 • 18 Acar, H.H., Eker, M., Eroğlu, H.,2002. "An Ergonomic Evaluation on Safety and Health Conditions of The Forest Nursery Workers in Turkey", Proceeding of Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Mountains, 9 -10. September.2002, 14-18p., Zvolen, Slovakia.
 • 19 Eker, M., Acar, H.H, 2002. "An Assessment on The Utility of GIS-Based Decision Mechanism In The Wood Procurement Process", Proceeding of GIS'2002 - International Symposium on Geographic Information System, September 23 - 26, Istanbul University, İstanbul, pp. 225-234.
 • 20 Acar,H.H.,Gumus,S.,Yoshimura,T.,Gandeseca,S.,Topalak,Ö.,Eroglu,H.,Eker,M.,Aricak, B., Caliskan,E., 2002. "GPS/GIS Usage On The Forest Boundary Points Surveying And Mapping" Proceedings (on CD) of GIS'2002-International Symposium on Geographic Information System, September 23 - 26, Istanbul University, İstanbul, pp. 1-8.
 • 21 Acar, H.H.; Eker, M., 2001. "Excavator Using for the Forest Road Construction at Steep Terrain and Its Case in Turkey", Proceedings of The Third Balkan Scientific Conference, 2-6 October, Volume IV, p. 257 - 268, Sofia, Bulgaria.
 • 22 Acar, H.H.; Eker, M., 2001. "The Women Forest Workers During The Nursery Operations in Turkey", Proceedings of Seminar on Women in Forestry, 2-6 April 2001, 277-286p., FAO, Viseu, Portugal.
 • 23 Eker M., Acar, H.H.; Karaman, A.; Çağlar, S.; 2001. "An Investigation on Gantner Skyline Using for Timber Extraction in Turkish Forestry", Proceedings of FAO/ECE/ILO Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in Mountain Forests, June 18-24, 121-129 p., Ossiach, Austria.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eker, M., 2012. “Trends on Woody Biomass Utilization and Timber Procurement in Turkish Forestry”. International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC 2012,Oct. 8 - 12, Dubrovnik (Cavtat),Croatia
 • 2 Eker, M.; Alkan, H.; Korkmaz, M., Çoban, H.O., 2011. The Supply and Utilization Possibilities of Forest Residues as a By-Product.2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta/TURKEY, Abstracts, 55-56 p.
 • 3 Çoban, H.O.; Eker, M., karatepe, Y., 2010. Spatial Analysis of Oak Forest in Isparta Regional Directorate with Geographic Information System. The Oak-Ecology, History Management and Planning-II Conference, 01-03 June 2010, SDU Isparta, Abstracts, p.87
 • 4 Eker, M., 2005. "Comparing Linear and Mixed Integer Linear Programming Solutions for Operational Harvest Planning Problem", The 7th Balkan Conference on Operational Research, May 25-28, Volume of Abstracts, p. 47, Constanta, Romania.
 • 5 Eker,M.,Acar, H.H., 2003. "Operational Research in The Forest Harvesting and Transportation Planning", EURO/INFORMS-2003 Joint İnternational Meeting on New Opportunities for Operation Research, July 06-10, Abstract Book , p. 181, İstanbul
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eker, M., 1999. "Senirkent Feyezan Önleme Çalışmaları" SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Eker, M., 2004. "Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi", KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 239 s., Trabzon.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 K. Özçelik, 2013.Çevreye Duyarlı Ormancılık Bağlamında Üretim Operasyonu Karar Süreçlerinin İrdelenmesi
 • 2 Odun Hammaddesi Üretim Operasyonlarına Kullanılan Teknolojinin Enerji Tüketimi, Emisyon ve Gürültü Etkilerinin İncelenmesi
 • 3 Orman Yolu Kalite Değerlendirmesine Yönelik Ölçüt ve Göstergelerin Belirlenmesi (Nevzat ADA), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran-2011, 172 s.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK (COST) Projesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 COST Action FP0902 “Development and harmonization of new operational research and forest assessment procedures for sustainable forest biomass supply”
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, SDU/BAP:2565-M-10
 • 2 Odun Hammaddesi Üretim Operasyonlarında Kullanılan Teknolojinin Enerji Tüketimi, Emisyon ve Gürültü Etkilerinin İncelenmesi, SDÜ/BAP Projesi: 2369-YL-10, Bitiş tarihi: 15.03.2012
 • 3 Orman Yollarının Kalite Değerlendirmesine Yönelik Ölçüt ve Göstergelerin Belirlenmesi, SDU/BAP Projesi: 2043-YL-09 (Tamamlanmıştır)
 • 4 Orman Yolu Kalite Analiz Yönteminin Geliştirilmesi, TUBİTAK Projesi: 110O010 (Tamamlanmıştır)
 • 5 "Odun Hammaddesi Tedarik Zinciri'nde Lojistik Sistemlerin Türkiye Ormancılığındaki Mevcut Yapıya Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Örnek Bir Transport Modelinin Geliştirilmesi", Münferit Araştırma Projesi, SDÜ/APYB Kod No: 1087-m-05 (Tamamlanmıştır)
 • 6 "Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi", Doktora Tezi Projesi, SDÜ / APYB Kod No: 521 (Tamamlanmıştır)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Kış Okulu (TÜBİTAK, Doğa Eğitim Projesi)
 • 2 Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Yaz Okulu (TÜBİTAK, Doğa Eğitim Projesi)
 • 3 Landsat TM ve Terra ASTER uydu verilerinin arazi örtüsünü ve meşcere tipi değişkenlerini belirleme potansiyelinin incelenmesi, Proje no:2561-M-10.
 • 4 IDE-5: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-5
 • 5 Kızıldağ Milli Parkında Doğa Eğitimi
 • 6 Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Yaz Okulu (TÜBİTAK, Doğa Eğitim Projesi)
 • 7 IDE-4:Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi, TÜBİTAK
 • 8 IDE 3: ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARDA DOĞA EĞİTİMİ III, TUBİTAK projesi (Tamamlanmıştır)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 22-24 Ekim 2014, Isparta
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmeteker
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Orman Yolları
 • 2 Ormancılık İş Bilgisi
 • 3 Orman Transport Tekniği
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yöneylem Araştırması Derneği
 • 2 Timber Logistics
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Croation Journal of Forest Engineering
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Agricultural Science and Technology
 • 2 Environmental Monitoring and Assessment
 • 3 Journal of Environmental Biology
 • 4 Artvin Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 Crotian Journal of Forest Engineering
 • 6 Environmental Monitoring and Assessment
 • 7 African Journal of Biotechnology
 • 8 Scientific Research and Essay
 • 9 TheScientificWorldJOURNAL
 • 10 African Journal of Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniersitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • 7 İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • 8 İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2010)
 • 3 Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Rektörlüğü, Bazı Özel Alanlarda Rapor Hazırlama Çalışma Grubu, "Biyoenerji Sektörü İçin Ormancılıkta Kesim Artıklarından Yararlanma Olanakları" konulu rapor hazırlığında Komisyo Başkanlığı
 • 2 Fakülte Yönetim Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilci Üyesi (2008-2011)
 • 3 Uyum ve Mezuniyet Komisyonu
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Management Committe Üyesi; COST Action FP0902: Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply (End date: May 2013)
VERDİĞİ DERSLER
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Harita Bilgisi
Orman Kadastro Bilgisi
Orman Kadastrosu
Orman Transport Tekniği
Orman Yolları
Orman Yollarının Planlanması
Orman Yollarinin Planlama, Yapim ve Bakim Teknikleri
Ormancılık İş Bilgisi
Ormancılıkta Operasyonel Planlama ve Optimal Karar Verme Yöntemleri
Ormancilikta Cografi Bilgi Sistemlerinin Tasarimi ve Uygulaması
Ormancilikta Operasyonlarin Çevresel Etkileri ve Önlemler
Ormancilikta Transport Planlamasi ve Lojistik Sistem Tasarimi
Ormancilikta Üretim, Tasima ve Depolama Teknikleri
Ölçme Bilgisi
Teknik REsim
Transport Tekniği ve Tesisleri
Yukarı çık