KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet EKER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet EKER
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman İnşaatı Geodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146496
E-Posta mehmeteker@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmeteker
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 29.4.1999
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.10.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1EKER M., ERYILMAZ A. (2023). Strategic Research in the Field of Sustainability-Based Agriculture and Forestry. Klaipeda, (pp. 25-63). SRA Academic Publishing.
 • 2EKER M. (2023). Sustainable Approaches in Forestry. NEW YORK, (pp. 96-124). DUVAR PUBLISHING.
 • 3EKER M. (2022). Soil, Forest and Water Researches Giving Life to Humans. (pp. 119-146). SRA Academic Publishing.
  • Alanında, ulusal yayımlanan kitap
  • 1ERDAŞ O., ACAR H. H., EKER M. (2014). Orman Ürünleri Transport Teknikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
   • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1EKER M. (2004). Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DURGUN H., YILMAZ İ. E., İNCE M., ÇOBAN H. O., EKER M. (2023). Evaluation of Tree Diameter and Height Measurements in UAV Data through the Integration of Remote Sensing and Machine Learning Methods. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 113-125.https://doi.org/10.30855/gmbd.0705S12
    • 2DURGUN H., ÇOBAN H. O., EKER M. (2022). İnsansız hava aracıyla elde edilen hava fotoğraflarından kızılçam ağaçlarının çap ve boylarının ölçümü ve gövde hacminin tahmini. Turkish Journal of Forestry, 23, 255-267.https://doi.org/10.18182/tjf.1199567
    • 3EKER M., ÖZTÜRK E. (2022). Bazı kabuk soyma araçlarının verim ve kabuk soyma kalitesi açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Forestry, 23, 278-289.https://doi.org/10.18182/tjf.1168983
    • 4EKER M. (2022). Determining the Appropriate Tool for In-Stand Debarking with Analytical Hierarchy Process. European Journal of Forest Engineering, 8, 85-92.https://doi.org/10.33904/ejfe.1216881
    • 5EKER M., ÇOBAN H. O. (2021). A Simple Example on Life Cycle Assessment of Wood Harvesting Technologies in Turkish Forestry to Mitigate Greenhouse Gas Emissions. European Journal of Forest Engineering, 7, 67-76.
    • 6EKER M. (2020). Sürütme yolları ve yoğunlukları üzerine değerlendirmeler. Turkish Journal of Forestry, 21, 395-406.
    • 7EKER M., Kurt Y. (2019). Ormancılık işlerine yönelik bir zaman ölçme ve kaydetme aracının geliştirilmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 20, 157-167.
    • 8EKER M., Şefik M. (2019). Motorlu tırpana montajlı kabuk soyma aracının (motosoyar) geliştirilmesi ve denenmesi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 20, 411-420.
    • 9EKER M., ÖZER D. (2015). Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Yaklaşımı Kavramsal Çerçeve. Türkiye Ormancılık Dergisi, 16, 183-194.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ŞAFAK İ., EKER M., Başar H., Okumuş S. (2022). The importance of job definition in forestry (example of pickup driver). Ormancilik Arastirma Dergisi, 9, 55-66.https://doi.org/10.17568/ogmoad.1088806
     • 2EKER M., KURT Y. (2021). Zaman etütleri için geliştirilen ölçüm ve kayıt araçlarının veri hassasiyeti yönünden birbirleriyle ve kronometreyle karşılaştırılması. Türkiye Ormancılık Dergisi, 22, 375-385.
     • 3EKER M., KORKMAZ F. G. (2021). Kadın iş gücünün yer aldığı ağaçlandırma işlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi. Turkiye Ormancılık Dergisi, 22, 283-294.
     • 4EKER M. (2020). A Review on Decision Processes for Wood Harvesting in Turkish Forestry. European Journal of Forest Engineering, 6, 41-51.
     • 5Şafak İ., EKER M., Erdem M., Turan İ. (2019). İbreli tomrukların traktörle kablo çekimi ile bölmeden çıkarılmasında birim zaman analizi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 6, 47-58.https://doi.org/doi.org/10.17568/ogmoad.451128
     • 6ACAR H. H., ÇOBAN H. O., EKER M. (2010). Orman Yollarının Potansiyel Ekolojik Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 109-125.
     • 7EKER M., ACAR H. H. (2006). Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Yıllık Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, .
     • 8ACAR H. H., EKER M. (2001). ORMANCILIKTA KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ORMAN YOL VE ÜRETİM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2, 67-74.
     • 9Balcı İ., ÇOBAN H. O., EKER M. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 115-132.
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1EKER M., Spinelli R., GÜRLEVİK N. (2018). Determining the quantity and quality of biomass obtained from the thinning of Turkish red pine stands. BIOFUELS BIOPRODUCTS BIOREFINING-BIOFPR, 12, 12-21.https://doi.org/10.1002/bbb.1836
      • 2EKER M., Spinelli R. (2018). Labor-intensive techniques for recovering energy biomass from forest tending operations. BIOMASS BIOENERGY, 115, 223-230.https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.05.003
      • 3EKER M., Spinelli R., GÜRLEVİK N. (2017). Recovering energy biomass from sustainable forestry using local labor resources. Journal of Cleaner Production, 157, 57-64.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.134
      • 4ÖZÇELİK R., Diamantopoulou M., EKER M., GÜRLEVİK N. (2017). Artificial Neural Network Models: An Alternative Approach for Reliable Aboveground Pine Tree Biomass Prediction. Forest Science, 63, 291-302.https://doi.org/10.5849/FS-16-006
      • 5EKER M., ÖZÇELİK R. (2017). Estimating Recoverable Fuel Wood Biomass from Small Diameter Trees in Brutian Pine (Pinus brutia Ten.) Stands. Fresenius Environmental Bulletin 26(12A):8286-8297.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 8286-8297.
      • 6BİLİCİ E., EKER M., HASDEMİR M., AKAY A. E. (2017). Assessetment of Post-Fire Salvage Logging Operations in Mediterranean Region of Turkey. SUMARSKI LIST, , 363-373.
      • 7EKER M., POUDEL K. P., ÖZÇELİK R. (2017). Aboveground Biomass Equations for Small Trees of Brutian Pine in Turkey to Facilitate Harvesting and Management. Forests, 8, 477.https://doi.org/10.3390/f8120477
      • 8ÇOBAN H. O., EKER M. (2014). Hierarchical Approach to Estimate Spatially Available Potential of Primary Forest Residues for Bioenergy. BioResources, 9, 4076-4093.
      • 9EKER M. (2014). Trends in Woody Biomass Utilization in Turkish Forestry. Croatian Journal of Forest Engineering, 35, 255-270.
      • 10ALKAN H., KORKMAZ M., EKER M. (2014). Stakeholders Perspectives on Utilization of Logging Residues for Bioenergy in Turkey. Croatian Journal of Forest Engineering, 32, 153-165.
      • 11EKER M. (2011). Assessment of procurement systems for unutilized logging residues for Brutian pine forest of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10, 2455-2468.
      • 12Mehmet E., H O. Ç., H H. A. (2011). Time study and productivity analysis of chainsaw mounted log debarker in southern pine forests of Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6, 2146-2468.
      • 13H O. Ç., Ayhan K., Mehmet E. (2010). Investigation on changes in complex vegetation coverage using multi temporal landsat data of Western Black sea region A case study. Journal of Environmental Biology, 31, 169-177.
      • 14Hasan A., Mehmet K., David M., Mehmet E. (2010). Conflicts in benefits from sustainable natural resource management Two diverse examples from Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 87-96.
      • 15ÇOBAN H. O., EKER M. (2010). İmpact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 31, 157-168.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1Mehmet E., Nevzat A. (2011). Orman yolu kalite analizine yönelik ölçüt ve gösterge setinin oluşturulması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 89-97.
       • 2H O. Ç., Mehmet E. (2009). SRTM Verileri ile Bazı Topoğrafik Anazliler Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 76-91.
       • 3Soner A., Hasan A., Mehmet E. (2008). 2 B Uygulamalarına İlişkin Bazı Sorunlar Isparta Aksu Yöresi Örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 101-108.
       • 4Mehmet E., H H. A. (2006). Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Yöntemi. SDÜ Orman Fakültesi, 1, 128-140.
       • 5ACAR H. H., EKER M. (2003). Orman Yolu Yapımında Ekskavatörlerin Kullanılması ve Çevresel Açıdan Yararları. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 5, 97-128.
        • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
        • 1ACAR H. H., EKER M. (2002). Ergonomics in Forestry A Challenge for Turkey and a Call for Partners. ILO Forworknet, .
         • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1EKER M., BİLİCİ E. (2023). Operations Planning for Salvage Logging After Forest Fires in Turkiye. International Conference of COFE-FETEC 2023, Mayıs 23-25, FLAGSTAFF, 105-116.
         • 2DURGUN H., ÇOBAN H. O., EKER M. (2022). Effects of geometric correction of UAV images on tree diameter and height measurements. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2022, Eylül 7-9, Budva, 59-71.
         • 3DURGUN H., EKER M., ÇOBAN H. O. (2022). Odunsu biyokütle envanter çalışmalarında İHA fotogrametrisinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. ICONST22, Eylül 7-9, BUDVA, 72-80.
         • 4ÇOBAN H. O., EKER M. (2019). Global Maps of Forest Cover Change: Application in Forests of Turkey Between 2000-2018. International Conference on Climate Change and Forestry, Kasım 12-15.
         • 5EKER M., ÇOBAN H. O. (2019). The Relationship Between Forest Operations and Climate Change. International Conference on Climate Change and Forestry, Kasım 12-15.
         • 6ÖZÇELİK R., EKER M. (2019). COMPATIBLE STEM VOLUME AND TAPER EQUATIONS FOR CILICICA FIR. III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Ekim 3-5, Kahramanmaraş, 27-32.
         • 7ÖZÇELİK R., EKER M. (2019). PREDICTING TREE HEIGHT FROM TREE DIAMETER USING MIXEDEFFECTS MODEL AND QUANTILE REGRESSION MODELS FOR BRUTIAN PINE. III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Ekim 3-5, Kahramanmaraş, 79-84.
         • 8EKER M., ÖZÇELİK R. (2019). HARVESTING OF RESIDUAL FOREST BIOMASS AFTER CLEARCUTTING. III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Ekim 3-5, Kahramanmaraş, 54-59.
         • 9EKER M., ÖZÇELİK R. (2019). Determining Available Woody Biomass in Small Diameter Trees and Estimations Models. III. INternational Mediterranean Forest and Environmental Symposium, Ekim 3-5, Kahramanmaraş, 33-37.
         • 10ACAR H. H., EKER M. (2019). An Assessment on Health and Safety Conditions at Forestry Works with Risk Analysis Method. FETEC 2019 2nd International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Eylül 4-6.
         • 11EKER M., ACAR H. H. (2019). Actual Wood Flow Analysis for State-Forestry in Turkey. FETEC 2019 2nd International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Eylül 4-6.
         • 12EKER M. (2018). The Utilization of Non-Merchantable Forest Biomass as Energy Source for Rural Communities. ISNOSMED 2018, Ekim 22-24, 221-229.
         • 13EKER M., ACAR H. H. (2018). Supply Chain of Residual Woody Biomass after Logging Operations. ORENKO 2018, Eylül 26-29, 645-654.
         • 14EKER M., ACAR H. H., Kılıç K. E. (2018). Risk Assessment for Harvesting Works in Forestry. 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi (TIOSH), Mayıs 6-9.
         • 15EKER M., ACAR H. H., Özçelik R., Alkan H., Gürleyik N., ÇOBAN H. O., Korkmaz M., Yılmaztürk A. (2017). The Possibilities of Woody Biomass Harvesting for Bioenergy in Turkey. ISFOR 2017, Ekim 18-20.
         • 16ÇOBAN H. O., EKER M. (2010). Analysis of forest road network conditions before and after forest fire.. FORMEC2010 43th International Symposium on Forest Mechanization, Temmuz 11, Padova, 1-11.
         • 17EKER M., ACAR H. H. (2005). Ecological Ergonomic and Economical Optimization in a Harvest Planning How to be done. International Research Conference: Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, Haziran 16-19.
         • 18EROĞLU H., ACAR H. H., EKER M. (2003). An Evaluation of The Forest Road Superstructure in Turkey. 12th World Forestry Congress, Kasım 29-10.
         • 19EKER M., EROĞLU H., ACAR H. H. (2003). An Ergonomic Checklist on The Analysis of Occupational Accident Risk Factors. AUSTRO2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, Ekim 5-9.
         • 20ACAR H. H., EKER M., COŞKUN N. (2003). A Research on the Determination of the Forest Roads Graundbase Type by Terrestrial Methods.. AUSTRO2003: High Tech Forest Operations for Mountainous Terrain, Ekim 5-9.
         • 21ACAR H. H., EKER M., EROĞLU H. (2002). An Ergonomic Evaluation on Safety and Health Conditions of The Forest Nursery Workers in Turkey. Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Mountains, Eylül 9-10.
         • 22EKER M., ACAR H. H., KARAMAN A., ÇAĞLAR S. (2001). Gantner Skyline for Timber Extraction in Turkish Forestry. Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in Mountain Forests, Haziran 18-24.
         • 23ACAR H. H., EKER M. (2001). The women forest workers during the nursery operations in Turkey. Women in Forestry Joint FAO/ILO/ECE COMMITTEE ON FOREST TECHNOLOGY, MANAGEMENT AND TRAINING, Nisan 2-4.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1EKER M., ACAR H. H., KILIÇ K. E. (2018). Ormancılıkta Üretim Işlerinde Risk Değerlendirmesi. 9. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Mayıs 6-9, 593-593.
          • 2EKER M., ÖNAL Y. E. (2017). Life cycle assessment for wood harvesting in Turkish forestry conditions.. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20.
          • 3EKER M., ACAR H. H., ÖZÇELİK R., ALKAN H., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., YILMAZTÜRK A. (2017). The possibilities of woody biomass harvesting for bioenergy in Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA, 435.
          • 4ÖZER D., EKER M. (2017). Review on Time Study Researches for Harvesting in Mountainous Forests.. 50th Anniversary of the International Symposium on Forestry Mechanization,, Eylül 25-29.
          • 5ÇOBAN H. O., EKER M., ÖZER D. (2017). Extraction Forest Road Lines from High Spatial Resolution Satellite Data. 50th Anniversary of the International Symposium on Forestry Mechanization, Eylül 25-29.
          • 6ALKAN H., EKER M., KORKMAZ M. (2017). SOCIAL ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF LOGGING RESIDUES IN TURKISH PINE FORESTS. 50th International Symposium on Forestry Mechanization, Eylül 25-29.
          • 7EKER M., ÖZER D. (2015). Selection of debarking technique for pine logs incut to length harvesting method. 48th FORMEC (Forest Mechanization) Symposium, Ekim 4-8, 123-129.
          • 8EBRU B., HASDEMİR M., EKER M. (2015). ASSESSMENT OF POST FIRE HARVESTINGOPERATIONS IN TURKEY. 16TH SYMPOSIUM FOR SYSTEMS ANALYSIS IN FORESTRESOURCES, Ağustos 19-21.
          • 9H O. Ç., Mehmet E. (2013). Assessment about the Impact of Mining Activity on Forest Lands. International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2013), Eylül 30-2.
          • 10Mehmet E., H O. Ç. (2013). Integration of Operational Harvest Plan and Forest Management Plan. International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2013), Eylül 30-2.
          • 11H O. Ç., Mehmet E. (2012). Using Geographic Information System for Estimation of Available Biomass Potential. International Symposium on Forestry mechanization (FORMEC 2012), Ekim 8-12.
          • 12EKER M. (2012). Trends on Woody Biomass Utilization and Timber Procurement in Turkish Forestry. International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2012), Ekim 8-12.
          • 13Mehmet E., Nevzat A. (2011). Developing Criterai and Indıcator Set or Quality Assessment of Forest Roads. International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2011), Ekim 8-13.
          • 14ÇOBAN H. O., ACAR H. H., EKER M. (2009). The procurement problem of logging residues in Turkish forestry. FORMEC 2009, 42. International Symposium on Forestry Mechanization, Haziran 21-24, 115-125.
          • 15ACAR H. H., EROĞLU H., EKER M. (2003). A Review on The Wood Harvesting and Transportation Technologies in Turkish Forestry. XII World Forestry Congress, Eylül 21-28.
          • 16ENEZ K., ACAR H. H., EKER M. (2003). Legal and Technical Perpsective on Forest Harvesting Workmanship in Turkish Forestry. XXXI. International Forestry Students Symposium, Eylül 1-15, 126-133.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ÇOBAN H. O., EKER M. (2017). Orman Kaynaklarının Uzaktan Algılanmasında Rasat Ve Göktürk-2 Uydu Verileri. IV. UIlusal Ormancılık Kongresi, Kasım 15-16, Antalya.
           • 2EKER M., ACAR H. H. (2014). Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Birim Çalışma Zamanlarının İrdelenmesi. II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Ekim 22-24.
           • 3ALKAN H., KORKMAZ M., EKER M. (2011). Ormancılık Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesinde Serbest Ormancılık Bürolarının Rolü, Sorunlar ve Beklentiler. 2023 e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 21-27, 57-67.
           • 4ALKAN H., KORKMAZ M., EKER M. (2010). Sürdürülebilir orman yönetiminde yaşanan gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü örneği. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 20, Artvin, 56-65.
           • 5EKER M., ÇOBAN H. O. (2009). Yangın sonrası hasat ve transport planlama modeli. I. Orman yangınları ile Mücadele Sempozyumu, Ocak 7, Antalya, 395-403.
           • 6EKER M., ÇOBAN H. O., EROĞLU H. (2008). Ormancılık İşlerinde Aktüel Teknoloji Düzeyi ve Ergonomi Kılavuzlarının Uygulanabilirliği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi "Küresel Rekabette Ergonomi", Ekim 30-1.
           • 7ACAR H. H., ENEZ K., ÜNVER O. S., EKER M. (2005). Ormancılıkta Üretim İşçilerinin Çevresel Zararların Azaltılması Açısından Eğitimi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Mart 21-24.
           • 8ACAR H. H., EKER M., EROĞLU H. (2003). Orman İşçiliğinde İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme. 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 16-18.
           • 9ACAR H. H., EROĞLU H., EKER M. (2002). Ormancılıkta Odun Üretimi ve Fidanlık Ağaçlandırma İşçilerinin Çalışma Sırasındaki Tansiyon ve Nabız Değişimleri Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 15-18.
           • 10ACAR H. H., EKER M. (2001). Orman Fidanlık ve Depo İşçilerinde Ergonomik Açıdan Antropometrik Özelliklerin Araştırılması. 8. Ergonomi KOngresi, Ekim 25-26.
            • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
            • 1EKER M., ACAR H. H. (2017). Just time for implementing operational harvest plans. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20.
            • 2EKER M. (2017). Tractor Mounted Winching Systems for Small Scale Harvesting. 50th Anniversary of the International Symposium on Forestry Mechanization, Eylül 25-29.
            • 3ÇOBAN H. O., EKER M. (2016). An Assessment of the Protective Function of the Road Network in Beydaglari Coastal Olympos and Güllük Mountain Termessos National Park Sites. 1st International Symposium of Forest Engineering and technologies (FETEC2016), Haziran 2-4.
            • 4ÖZER D., EKER M., ÇOBAN H. O. (2016). Operational System Selection by Slope Threshold Procedure for Sensitive Forest Sites. 1 st International Sysmposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC2016), Haziran 2-4.
            • 5EKER M., ÇOBAN H. O. (2016). Spatial Impacts of Road Network in Sensitive Forest Areas. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC2016), Haziran 2-4.
            • 6EKER M. (2016). Life Cycle Inventory in Wood Harvesting for Sensitive Forest Operations. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, Haziran 2-4.
            • 7ÇOBAN H. O., EKER M., KARATEPE Y. (2010). SPATIAL ANALYSIS OF OAK FORESTS IN ISPARTA REGIONAL FOREST DIRECTORATE WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. The Oak – Ecology, History, Management and Planning II, Haziran 1-3.
             • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
             • 1EKER M., ÖZÇELİK R., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O. (2015). Teknik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Operasyonel Biyokütle Envanteri. 2023'e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 26-29, 187-201.
             • 2ÖZER D., YILMAZ K., EKER M. (2015). Odun Hammaddesi Üretim İşlerinde Bazı Zaman Ölçme Araçlarının Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 2-4.
             • 3ŞENYURT A., EKER M., ÇOBAN H. O. (2015). Ormancılık Üretim İşlerinde İş Güvenliği Önlemlerinin Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 2-4, 79.
             • 4KERİM E. K., EKER M. (2015). Odun Hammaddasi Üretim İşlerinde Risk Değerlendirmesi. 21. Ulusal Ergonomi KOngresi, Ekim 2-4.
             • 5EKER M., ÖZER D. (2015). Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık ve İyi Ormancılık Uygulamaları Kavramsal Çerçeve. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Haziran 4-6.
             • 6H H. A., M S. Ö., Mehmet E. (2011). Yenilenebilir Enerji Üretiminde Ormangülü Odununun Biyoenerji Amaçlı Olarak Kullanımı. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 20-23, 131-141.
             • 7Mehmet E., H H. A., Ramazan Ö., Hasan A., Nevzat G., H O. Ç., Adnan Y. (2011). Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliği. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 20-23, 141-153.
             • 8Mehmet E., H O. Ç., Hasan A. (2010). Hasat Artıkları Tedarik Zincirine Yönelik Sistem Tasarımı. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22, 524-534.
             • 9EROĞLU H., ACAR H. H., EKER M. (2008). Ardanuç Orman Fidanlığında Çalışan Fidanlık İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 30-1, 421-427.
             • 10ACAR H. H., Özgür T., EKER M. (2001). Orman İşçiliğinde Ergonomik Yaklaşımlar ve Sendikalaşma. 8. Ulusal ergonomi Kongresi, Ekim 25-26, 318-325.
              • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
              • 1EKER M., ACAR H. H. (2004). Motorlu Testereye Monteli Kabuk Soyma Ekipmanlarının Orman İşçiliği Açısından Değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Ergonomi Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Ekim 8-10.
               • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
               • 1AKAY A. E., GÜMÜŞ S., EKER M. (2020). European Journal of Forest Engineering. Forest Engineerings and Technology Platform.
               • 2EKER M. (2020). Turkish Journal of Forestry. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
               • 3EKER M. (2019). Nova Mehanizacija Sumarstva. Croation Forets Ltd..
               • 4AKAY A. E., GÜMÜŞ S., AYDIN A., DEMİR M., EKER M., SPİNELLİ R., WİNG M., ACAR H. H., ARICAK B., ATEŞOĞLU A., ÇELİK H. E., ÇOBAN H. O., HASDEMİR M., ÖZTÜRK T., TUNAY M., VAROL T. (2017). European Journal of Forest Engineering (EJFE). Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Department, 16330 Bursa, Turkey.
               • 5AKAY A. E., GÜMÜŞ S., AYDIN A., DEMİR M., EKER M., SPİNELLİ R., WİNG M., ACAR H. H., ARICAK B., ATEŞOĞLU A., ÇELİK H. E., ÇOBAN H. O., HASDEMİR M., ÖZTÜRK T., TUNAY M., VAROL T. (2017). European Journal of Forest Engineering (EJFE). Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Department, 16330 Bursa, Turkey.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
                • 1EKER M. (2020). Croatian Journal of Forest Engineering. Faculty of Forestry in Zagreb.
                 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
                 • 1EKER M. (2019). Croatian Journal of Forest Engineering. Forestry Faculty of Zagreb University.
                 • 2EKER M. (2015). Croatian Journal of Forest Engineering. Zagreb, Forestry Faculty of Zagreb University.
                  • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
                  • 1ÖZÇELİK R., AVCI M., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., ALKAN H., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., EKER M., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., GÜLSOY S., ALKAN O., YILMAZ A. T., DOĞMUŞ L. H. T. (2019). Türkiye Ormancılık Dergisi. ISUBU.
                   • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
                   • 1KORKMAZ M., ALKAN H., EKER M., FAKİR H., AVCI M., ÖZDEMİR İ., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., ALKAN O., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., GÜLSOY S., DOĞMUŞ L. H. T., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T. (2019). Turkish Journal of Forestry. ISUBÜ Orman Fakültesi.
                   • 2ÖZÇELİK R., DELİGÖZ A., FAKİR H., ALKAN H., EKER M., ÇOBAN H. O. (2019). Türkiye Ormancılık Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi.
                    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
                    • 1AKAY A. E., GÜMÜŞ S., ARUGA K., AYDIN A., DEMİR M., EKER M., SPİNELLİ R., WING M., ABBAS D., ACAR H. H., AKGÜL M., ALTUNEL A. O., ARICAK B., ATEŞOĞLU A., PETTINGER P., BORZ S. A., CHUNG W., ÇELİK H. E., ÇOBAN H. O., ERLER J., DROSOS V. C., ELLİOT W. J., ENEZ K., GHAFFARİYAN M. R., HASKA H. F., HOFFMANN S., KAMARUDİN N., MOSKALİK T., LİNDROOS O., ÖZTÜRK T., PENTEK T., PORİNSKY T., SAKAİ H., TUNAY M., VAROL T. (2019). European Journal of Forest Engineering. Forest engineering and Techonologies Platform.
                     • Uluslararası Hakemsiz bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
                     • 1EKER M. (2016). European Journal of Forest Engineering. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu.
                      • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                      • 1Ormancılıkta Odun Üretiminde Yaşam Döngüsü Envanter Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                      • 2'Odun Hammaddesi Üretim İşlerinde Risk Değerlendirmesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                      • 3Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                      • 4Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
                       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                       • 1Kızılçam ve Karaçamın Üretim İşlerinde Birim Zaman Analizi, 0, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2018, Tamamlandı.
                       • 2Sarıçam ve Göknarın Üretim İşlerinde Birim Zaman Analizi, 0, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2018, Tamamlandı.
                       • 3Kayın ve Meşenin Üretim İşlerinde Birim Zaman Analizi, 0, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2018, Tamamlandı.
                       • 4Standart Zaman Hesaplaması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2017, Tamamlandı.
                       • 5UYDU GÖRÜNTÜSÜ DESTEKLİ ORMAN YOLAĞI HARİTASININ TÜRETİLMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
                       • 6ASLİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE AİT MEVZUAT UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor.
                       • 7Kızıldağ Milli Parkı nda Doğa Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                       • 8IDE 5 Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi V, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                       • 9IDE 4 Isparta Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitimi IV, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                       • 10Landsat TM ve Terra ASTER uydu verilerinin arazi örtüsünü ve meşcere tipi değişkenlerini belirleme potansiyelinin incelenmesi, BAP, Devam Ediyor.
                       • 11IDE 3 Isparta Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitimi III, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                       • 12Odun Hammaddesi Üretim Operasyonlarında Kullanılan Teknolojinin Enerji Tüketimi Emisyon ve Gürültü Etkilerinin İncelenmesi, BAP, Tamamlandı.
                       • 13Orman Yollarının Kalite Değerlendirmesine Yönelik Ölçüt ve Göstergelerin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                       • 14Odun Hammaddesi Tedarik Zinciri nde Lojistik Sistemlerin Türkiye Ormancılığındaki Mevcut Yapıya Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Örnek Bir Transport Modelinin Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
                       • 15Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretiminde Operasyonel Planlama Modelinin Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
                       • 16Orman Yolu Kalite Analiz Yönteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                        • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                        • 1Journal of Environmental Biology, SCI-Expanded, HİNDİSTAN, 2016.
                        • 2Croatian Journal of Forest Engineering, SCI-Expanded, 2016.
                        • 3ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, SCI-Expanded, 2016.
                         • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                         • 1İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cab Abstract, TÜRKİYE, 2016.
                          • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                          • 1Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE, 2016.
                          • 2Meyve Bilimi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2016.
                           • Akademik Görevler
                           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Profesör (2018-...)
                           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2018)
                           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Doçent (2013-...)
                           • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2005-2013)
                           • 5Karadeniz Teknik Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2000-2004)
                           • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-1999)
                            • İdari Görevler
                            • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-...)
                            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2008-2010)
                            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2007-...)
                            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2005-2006)
                             • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                             • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi (Yönetim Kurulu Üyesi) (2008-2011)
                              • Verdiği Dersler
                              • 1Coğrafi Bilgi Sistemi
                              • 2Coğrafi Bilgi Sistemleri
                              • 3Harita Bilgisi
                              • 4Orman Kadastrosu
                              • 5Orman Transport Tekniği
                              • 6Orman Yolları
                              • 7Ormancılık İş Bilgisi
                              • 8Ormancılıkta Coğrafik Bilgi Sistemlerinin Tasarımı Ve Uygulanması
                              • 9Ormancılıkta Operasyonel Planlama Ve Opt. Karar Verme Yöntemleri
                              • 10Ormancılıkta Operasyonel Planlama Ve Optimal Karar Verme Yöntemleri
                              • 11Ormancılıkta Operasyonların Çevresel Etkileri Ve Önlemler
                              • 12Ormancılıkta Üretim, Taşıma Ve Depolama Teknikleri
                              • 13Proje-I
                              • 14Proje-Iı
                              • 15Teknik Resim