KİŞİSEL BİLGİLER
Hasan ALKAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan ALKAN
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146560
E-Posta hasanalkan@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasanalkan
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 11.3.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 4.2.2003
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ALKAN H., ARAÇ İ. (2023). Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10. ankara, (pp. 48-57). BİDGE Yayınları.
 • 2TOPALOĞLU G., ALKAN H. (2023). Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10. ankara, (pp. 24-48). BİDGE Yayınları.
 • 3TOPALOĞLU G., ALKAN H. (2023). Marka Yolculuğu: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik I. ankara, (pp. 101-134). BİDGE Yayınları.
 • 4KORKMAZ M., DÖNMEZ İ. E., ALKAN H., FAKİR H. (2021). EKOLOJİ VE EKONOMİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ORMAN VE ORMANCILIK. İSTANBUL, (pp. 23-59). SON ÇAĞ AKADEMİ.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1KORKMAZ M., ALKAN H., AKYOL A. (2016). Yeni Anayasa da Orman. (pp. 111-119). TürKiye Ormancılar Derneği.
   • Alanında ulusal yayınlanan diğer türlerde kitap
   • 1ALTUNBAŞ S., ALKAN H., KORKMAZ M. (2008). Eğirdir Göl Yönetim Planı (2008-2012). Fakülte Kitabevi.
    • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
    • 1ALKAN H. (2007). FİDAN STANDARDİZASYONU: Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları. ISPARTA, (pp. 493-548). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1TOPALOĞLU G., ALKAN H. (2023). Factors affecting perceptions and attitudes of forest engineers working in the forestry organization towards green products. Turkish Journal of Forestry, 24, 85-98.https://doi.org/10.18182/tjf.1269319
     • 2ÖZEN M., ALKAN H. (2023). Orman işletmelerinde pazarlama fonksiyonunun yapısı üzerine görüşler. Turkish Journal of Forestry, 24, 111-121.https://doi.org/10.18182/tjf.1278482
     • 3TOPALOĞLU G., ALKAN H. (2023). Ormancılıkta yeşil satın alma niyeti ile yeşil satın alma davranışı arasındaki ilişkide sertifikasyonun aracılık rolü. Turkish Journal of Forestry, 24, 287-298.https://doi.org/10.18182/tjf.1322689
     • 4ÖZEN M., ALKAN H. (2021). Pandemi sürecinde orman mühendisliği eğitim-öğretimine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi örneği. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 22, 386-394.https://doi.org/10.18182/tjf.1014523
     • 5ÖZEN M., ALKAN H. (2020). Devlet orman işletmelerinde müşteri memnuniyetinin belirlenmesi (Isparta Orman Bölge Müdürlüğü örneği). Turkish Journal of Forestry, 21, 267-278.https://doi.org/https://doi.org/10.18182/tjf.750471
     • 6ALKAN O., ÖZÇELİK R., ALKAN H. (2019). Development of regional stem taper models for some important tree species of Turkey: Case study of Bucak. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 20, 333-340.https://doi.org/10.18182/tjf.656457
     • 7ALKAN H., DİVRİK A. (2019). Devlet orman fidanlık işletmelerinde toplum yararına çalışma programı kapsamında yaptırılan üretime ilişkin irdelemeler. Turkish Journal of Forestry, 20, 110-115.https://doi.org/https://doi.org/10.18182/tjf.547687
     • 8ALKAN H., DİVRİK A. (2019). Devlet orman fidanlıklarındaki işletmecilik faaliyetlerine ilişkin fidanlık müdürlerinin görüşleri. Türkiye Ormancılık Dergisi, 20, 391-400.https://doi.org/https://doi.org/10.18182/tjf.629502
     • 9ALKAN O., ÖZÇELİK R., ALKAN H. (2019). Development of regional stem taper models for some important tree species of Turkey: Case study of Bucak. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, .https://doi.org/10.18182/tjf.656457
     • 10ÖZÇELİK R., ALKAN H., ALKAN O. (2018). Dikili ağaçların hacim tahmini için bazı metotların karşılaştırılması. Türkiye Ormancılık Degisi, 19, 380-385.
     • 11ALKAN H., EROL U. G. (2016). Ormancılıkta ara teknik eleman sorununa yönelik çözümlemeler. Turkish Journal of Forestry, 17, 132-141.
     • 12ALKAN H., UGUR T. (2016). Örgütsel stres ve yönetimi Orman işletmeleri örneği. Turkish Journal of Forestry, 17, 101-117.
     • 13KORKMAZ S., ALKAN H. (2015). Orman köylerinde kadının toplumsal yaşamdaki rolü Isparta Orman İşletme Şefliği örneği. Turkish Journal of Forestry (Türkiye Ormancılık Dergisi), 16, 141-151.
     • 14ÖZÇELİK R., ALKAN H. (2012). Okaliptüs Ağaçlandırmaları İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi. KSÜ Doğa Bil. Der, , 247-254.
     • 15ACAR D., TEKİN M., ALKAN H. (2007). Esnek Üretim Sistemlerinin İşletme Faaliyetlerine Olan Etkisi ve Maliyet Unsurlarında Meydana Getirdiği Değişiklikler. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12, 1-20.
     • 16ALKAN H. (2006). Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinin Kapatılması ve Özelleştirilmesi Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 62-71.
     • 17ACAR D., TOLUNAY A., ALKAN H. (2004). Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Maliyet Yönetim Tekniklerinin Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 19, 101-118.
     • 18ALKAN H. (2001). İşletme Başarısında Maliyet Yönetiminin Rolü ve Maliyet Yönetimindeki Yeni Yaklaşımlar Ormancılık Açısından Bir Değerlendirme. Turkish Journal of Forestry, , 177-192.
     • 19ALKAN H. (2000). Eğirdir Orman Fidanlığı’nda fidan maliyeti analizleri. Türkiye Ormancılık dergisi, 1, 1-20.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., ALKAN H. (2023). Evaluation of Student Satisfaction in Higher Education Quality Assurance System: The Case of Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry. Bartin Orman Fakultesi Dergisi, 25, 479-491.https://doi.org/10.24011/barofd.1343638
      • 2ALKAN H., ARAÇ İ. (2022). Orman ürünlerinin satışında elektronik satışların kullanılmasına ilişkin orman işletmesi çalışanlarının görüşleri. Turkish Journal of Forestry, 23, 243-254.https://doi.org/10.18182/tjf.1152895
      • 3ALKAN H., ERSİN M. Ö. (2018). Korunan doğal alanlarda insan - yaban hayatı çatışması. Turkish Journal of Forestry, 19, 284-292.https://doi.org/DOI: 10.18182/tjf.451516
      • 4ALKAN H. (2018). Örgütsel bağlılık, sinizm, yabancılaşma ve ormancılık örgütleri. Turkish Journal of Forestry, 19, 265-274.https://doi.org/10.18182/tjf.447275
      • 5ALKAN H., Demir E. (2013). Alkan H ve Demir E 2013 Orman Köylerinde Kooperatifçiliğin Gelişimine Etki Eden Etmenler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 1-9.
      • 6ALKAN H. (2013). Ormancılık ve orman ürünleri programı öğrencilerine yönelik bir araştırma. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 88-94.
      • 7SONER A., HASAN A., MEHMET E. (2008). 2 B Uygulamalarına İlişkinBazı Sorunlar Isparta Aksu Yöresi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 1, 1-8.
      • 8TOLUNAY A., ALKAN H., KORKMAZ M. (2004). Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliğinin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri. üleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, 59-70.
      • 9ÖZKAN K., ALKAN H. (2004). Q Tipi Faktör Analizinin Gerçekleştirilebilmesi İçin Tersinir Matrisinin Oluşturulmasında Minumum Ettkili Değişkenlerin Eklenmesi Yaklaşımı (Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Orman Köyleri Örneği). SDÜ. İİBF Dergisi, .
      • 10ERCAN T., ABDULLAH S., HASAN A., İBRAHİM K. (2004). Mobilya İmalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla Similasyon Destekli Personel Organizasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. Dergisi, 19, 15-23.
      • 11ACAR D., ALKAN H. (2003). Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 5, 21-36.
      • 12ALKAN H. (2002). Kalitesizliğin Önemli Bir Boyutu Maliyet Artışı Orman Ağacı Fidanı Üretimine İlişkin Bir Değerlendirme. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 97-118.
       • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1KORKMAZ M., FAKİR H., ALKAN H. (2018). EFFECTS OF NATURE TRAINING PROJECTS ON ENVIRONMENTAL PERCEPTION AND ATTITUDES. ALOKI Ltd, 16, 359-369.https://doi.org/10.15666/aeer/1601_359369
       • 2KORKMAZ M., FAKİR H., ALKAN H. (2018). Effects of Nature Training Projects on Environmental Perception and Attitudes. Applied Ecology and Environmental Research, 16, 359-369.
       • 3ALKAN H., Türker U. (2015). Views of Hair Goat Breeders Concerning the Relationship between Nomadic Livestock and Forestry An Example from the Turkey. Int. J. Environ. Res, 9, 969-976.
       • 4ALKAN H., KILIÇ M. (2014). Forests and forestry organizations from the forest villagers perspective a case study from Turkey. Biogeosciences and Forestry, 7, 240-247.https://doi.org/10.3832/ifor0999-007
       • 5ALKAN H., OĞURLU İ. (2014). Changes in the Environmental Perception Attitude and Behaviour of Participants at the end of Nature Training Projects. Environmental Engineering and Management Journal, 13, 419-428.
       • 6ALKAN H., EKER M., KORKMAZ M. (2014). Stakeholders Perspectives on Utilization of Logging Residues for Bioenergy in Turkey. Crotian Journal of Forest Engineering, 35, 153-165.
       • 7Hasan a., Mehmet K., D M. G., Mehmet E. (2010). Conflicts in benefits from sustainable natural resources management two diverse examples from Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 87-96.
       • 8ALKAN H., KORKMAZ M., ALTUNBAŞ S. (2009). Interactions between Local People and Lakes An Example from Turkey. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17.
       • 9ALKAN H., KORKMAZ M. (2009). Impacts of Nomadic Livestock of Strict NatureProtect Efforts An Example from Isparta Egirdir Region Turkey 8 8 1527 1534. Journal of Animal and Veterinary Advances, .
       • 10ALKAN H. (2009). Negative impacts of rural settlements on natural resources in the protected areas An example from Kovada Lake National Park. Journal of Environmental Biology, 30, 363-372.
       • 11ALKAN H., KORKMAZ M., TOLUNAY A. (2009). Assessment Of Primary Factors Causing Positive or Negative Local Perceptions on Protected Areas. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17, 20-27.
       • 12TOLUNAY A., ALKAN H. (2008). Intervention to the Misuse of Land by the Forest Villages A Case Study from Turkey. Ekoloji, 17, 1-10.
       • 13AHMET T., HASAN A., MEHMET K., SERAP F. (2007). Classification of Traditional Agroforestry Practices in Turkey. International Journal Natural and Engineering Sciences, 1, 41-48.
       • 14AHMET T., MEHMET K., HASAN A. (2007). Definition and Classification of Traditional Agroforestry Practices in the West Mediterranean Region of Turkey. International Journal of Agricultural Research, 2, 22-32.
        • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
        • 1ALKAN H. (2015). Historical Development of Forestry Education in the Context of Forest Resources Management in Turkey. Turkish Journal Of Forestry, .
         • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
         • 1ALKAN H. (2014). ORMANCILIK KAMUOYUNUN ROTASYON UYGULAMASI VE MÜHENDİS KADROLARINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILAN SINAV SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Orman Mühendisliği Dergisi, .
         • 2ALKAN H., TOLUNAY A. (2006). Kamu Mali Yönetimindeki Güncel Gelişmeler ve Döner Sermayeli Orman İşletmeleri,. Orman ve Av Dergisi, .
         • 3TOLUNAY A., KORKMAZ M., ALKAN H. (2002). Orköy Kalkınma Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılabilecek Proje Değerlendirme Kriterleri.. Kırsal Çevre Yıllığı 2002, .
          • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
          • 1KORKMAZ M., ALKAN H. (2014). İhraç ürünü olarak odun dışı orman ürünlerinden çelenk üretimi ve yöre ekonomisine katkıları (Burdur-Bucak ilçesi örneği. Orman Mühendisliği, 51, 21-24.
          • 2ÖZDEN S., ALKAN H., KORKMAZ M. (2002). Kızıldağ Milli Parkı Sınırları İçerisindeki Köylerin Sosyo Ekonomik Yapısı. Kırsal Çevre Yıllığı, , 34-47.
           • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ALKAN H., ÖZÇELİK R. (2019). A Research on Awareness of Climate Change and Environmental Issues. International Conference on Climate Change and Forestry, Kasım 12-15, ANTALYA, 88-97.
           • 2ÖZÇELİK R., GÜL A. U., ALKAN H. (2019). Additive Aboveground Tree Biomass Equations for Estimating Carbon Sink Capacity of Black Pine. International Conference on Climate Change and Forestry, Kasım 12-15, ANTALYA, 238-245.
           • 3ÖZÇELİK R., GÜL A. U., ALKAN H. (2019). Additive Aboveground Tree Biomass Equations for Estimating Carbon Sink Capacity of Black Pine. International Conference on Climate Changeand Forestry, Kasım 12-15, Antalya, 238-245.
           • 4ÖZÇELİK R., ALKAN O., ALKAN H. (2018). Stem Taper Models for Eucalyptus plantations in Southern Turkey. International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Kasım 7-9, Antalya, 397-407.
           • 5ALKAN H., KILIÇ M. (2018). Orman Köylüleri Perspektifinde Ormancılık Salma Hayvancılık İlişkileri. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, ISPARTA.
           • 6ALKAN H., ÖZÇELİK R. (2018). Orman Mühendislerinin Salma Hayvancılığa Yönelik Görüşleri. 1. International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries., Ekim 22-24, Isparta, 22-32.
           • 7ALKAN H., ÖZEN M., ÖZÇELİK R. (2018). The Views and Buying Behaviours of Consumers Relating to Honey.. 6. International Muğla Beekeeping Pine Honey Congress, Ekim 15-19, MUğla, 237-250.
           • 8EKER M., ALKAN H., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O. (2011). The supplyand utilization possibilities of forest residues as a by-product. 2nd International Non-Wood Products Symposium, Ekim 8.
            • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
            • 1ERDEN S., ALKAN H. (2017). Methods to determine service quality and customer satisfaction level in protected areas. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA.
            • 2ALKAN H., KORKMAZ S. (2017). Rural women in communityeconomic life. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA.
            • 3EKER M., ACAR H. H., ÖZÇELİK R., ALKAN H., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., YILMAZTÜRK A. (2017). The possibilities of woody biomass harvesting for bioenergy in Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA, 435.
            • 4ALKAN H., EKER M., KORKMAZ M. (2017). SOCIAL ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF LOGGING RESIDUES IN TURKISH PINE FORESTS. 50th International Symposium on Forestry Mechanization, Eylül 25-29.
            • 5İDRİS O., HASAN A., YASİN Ü., SÜLEYMAN U., MUSTAFA E., HATİCE B. (2013). ÇEVRE VE DOĞA EĞİTİMLERİNİN COĞRAFYA EĞİTİMİNE KATKILARI IDE Projeleri Örneği. 3RD INTERNATIONAL, GEOGRAPHY SYMPOSIUM, Haziran 10-13.
            • 6MEHMET K., HASAN A., SEVDA A. (2009). Su Kaynakları Yönetimi Sosyo Ekonomik Değerlendirmeler Eğirdir Gölü Yönetim Planı Örneği. International Davraz Congress, Eylül 24-27, 1666-1675.
            • 7HASAN A., AHMET T., MEHMET K., AYHAN A. (2007). Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Pazarlama Etkinlikleri Mevcut Durum Darboğazlar ve Çözüm Önerileri. Proceedings of Internetional Symposium Bottlenecks, Solutıons, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Ekim 17-19, 524-535.
            • 8HASAN A., AHMET T., MEHMET K. (2006). Isparta İlinde Kekik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Odun Dışı Orman ürünleri sempozyumu, Kasım 1-4, 34-41.
             • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1ALKAN H., ERSİN M. Ö. (2017). Human-wildlife conflict in national parks: Examples from Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA.
             • 2TOLUNAY A., KORKMAZ M., ALKAN H. (2004). Classification of Traditional Agroforestry Practices in West Mediteranean Region of Turkey. 1st World Congress of Agroforestry, Haziran 26.
              • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
              • 1ALKAN H. (2017). Ormancılıkta Mevcut Yönetim Anlayışına Yönelik İrdelemeler. IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ekim 15-16.
              • 2KORKMAZ M., ALKAN H. (2016). 5531 SAYILI KANUNUN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE KATKILARI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği. 5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNUNUN 10. YILI KONGRESİ, Aralık 2-3, Ankara.
              • 3KORKMAZ M., ALKAN H. (2014). Ormancılık ve Kırsal Kalkınma:Isparta Orman Köyleri Örneğinde Bir Değerlendirme. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 22-24.
              • 4ALKAN H., KORKMAZ M., EKER M. (2014). Hasat Artıklarının Biyoenerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Yönelik Yerel Algılar: Bucak-Karacaören Baraj Havzası Orman Köyleri Örneği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 22, ısparta, 608-618.
              • 5OĞURLU İ., ALKAN H. (2012). Korunan Doğal Alanların Çevre Doğa Koruma ve Doğa Eğitim Projelerindeki Yeri Ve Önemi. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ekim 18-20.
              • 6KORKMAZ M., ALKAN H., EKER M. (2011). Ormancılık Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesinde Serbest Ormancılık Bürolarının Rolü, Sorunlar ve Beklentiler. 2023’e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 25-28, 64-67.
              • 7ÖZÇELİK R., EKER M., ALKAN H. (2011). Bir enerji kaynağı olarak orman biyokütlesinin tahmininde ülkemiz için alternatif yaklaşımlar. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 20, antalya, 185-197.
              • 8ALKAN H., KORKMAZ M., EKER M. (2010). Sürdürülebilir Orman yönetiminde yaşanan gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü örneği.. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22.
              • 9KORKMAZ M., ALKAN H., ÖZÇELİK R., Yılmaztürk A. (2010). Orman Amenjman Planlarının Düzenlenmesinde Sosyo-ekonomik Durum Envanterine Yönelik İş Tanımının geliştirilmesi. III. Ulusal Karadeniz ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22.
              • 10KORKMAZ M., ALKAN H., TOLUNAY A. (2008). SDÜ Orman Fakültesi Öğrencilerinin fakülte kültürünü algılamaları. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi:150. yılında Türkiye’xxde ormancılık eğitimi, Mart 20-22.
              • 11ALKAN H., EKER M. (2005). Orman kaynaklarından faydalanmanınsürdürülebilirliğine dar ölçekli bir bakış. Türk OrmancılığındaUluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi GerekenKonular, Mevzuat Ve Yapılanmaya Yansımalar. OrmanMühendisleri Odası Sempozyumu, Aralık 22-24.
              • 12ALKAN H., KORKMAZ M., TOLUNAY A. (2005). Burdur İli’nde Ormancılık Etkinliklerinin Orman-Halk İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi. Burdur Sempozyumu, Kasım 16-19.
              • 13TOLUNAY A., KORKMAZ M., ALKAN H. (2005). Batı Anadolu Bölgesi’nin silvopastoral sistemleri ve kıl keçisi otlatmacılığındaki yeri ve önemi. I. Ulusal Süt Keçiciliği Kongresi, Mayıs 26-27, izmir, 191-197.
              • 14TOLUNAY A., ALKAN H., KORKMAZ M. (2004). Kent Ormanlarında Rekreasyonel Etkinlikler Açısından Ziyaretçi Profilinin Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği). I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Mart 8-10.
              • 15ACAR D., ALKAN H. (2003). İleri Üretim Ortamları ve Maliyet Yönetimindeki yeni Eğilimler. III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Nisan 19-20.
              • 16TOLUNAY A., ALKAN H., KORKMAZ M., aydın y. (2002). Sütçüler ilçesi orman köylerinikalkındırma kooperatiflerinin yöresel kalkınmaya katkıları. 1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, Kastamonu, Mart 22-23.
               • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
               • 1ALKAN H., DEMİR E. (2015). Dikili Satış Uygulamalarına Yönelik Sosyo Ekonomik Çözümlemeler. IV. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, Ekim 15-17, TRABZON, 261-273.
               • 2ÖZÇELİK R., ALKAN H. (2011). Okaliptüs Ağaçlandırmaları Gçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin GeliGtirlmesi. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 26-28.
               • 3EKER M., ÇOBAN H. O., ALKAN H. (2010). Hasat Artıkları Tedarik Zincirine Yönelik Sistem Tasarımı. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22, 524-535.
               • 4OĞURLU İ., ALKAN H., GÜNDOĞDU E. (2010). Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi I Katılımcıların Algı Ve Beklentileri. III. Ulusal Ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22, 144-153.
               • 5OĞURLU İ., ALKAN H., GÜNDOĞDU E. (2010). Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi Projesi I Katılımcıların Algı ve Beklentileri. III. Ulusal Ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22.
               • 6ALKAN H., KORKMAZ M. (2009). Korunan Alanların Yönetiminde Yaşanan Sosyo Ekonomik Odaklı Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Şubat 19-21.
               • 7AVCI M., KORKMAZ M., ALKAN H. (2009). Türkiye de Orman Yangınlarının Nedenleri Üzerine BirDeğerlendirme. I. Orman Yangınları İle MücadeleSempozyumu, Ocak 7-10.
               • 8KORKMAZ M., TOLUNAY A., ALKAN H. (2005). Korunan Alanların Uzun Devreli Gelişme Planlarının Hazırlanmasında Kırsal Yerleşimlerin Sosyo ekonomik Yapısının Önemi. Korunan Doğal Korunan Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10.
               • 9ÖZÇELİK R., ÇATAL Y., ALKAN H. (2003). Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Katılımcı Yaklaşım. II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Mart 19-20, 154-161.
                • 1KORKMAZ M., ALKAN H. (2014). Ormancılık ve Kırsal Kalkınma: Isparta İli Orman Köyleri Örneğinde Bir Değerlendirme. II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Ekim 22-24.
                 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
                 • 1ALKAN H., GÜLCÜ S. (2000). Orman Fidanlıklarında Geçmişten Günümüze Fidan Üretim Çalışamaları. 2. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29.
                  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
                  • 1ALKAN H. (2020). Turkish Journal Of Forestry. ISUBU Orman Fakültesi.
                   • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
                   • 1ALKAN H. (2020). Turkish Journal of Science and Engineering. ISUBU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
                    • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
                    • 1ÖZÇELİK R., AVCI M., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., ALKAN H., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., EKER M., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., GÜLSOY S., ALKAN O., YILMAZ A. T., DOĞMUŞ L. H. T. (2019). Türkiye Ormancılık Dergisi. ISUBU.
                     • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
                     • 1KORKMAZ M., ALKAN H., EKER M., FAKİR H., AVCI M., ÖZDEMİR İ., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., ALKAN O., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., GÜLSOY S., DOĞMUŞ L. H. T., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T. (2019). Turkish Journal of Forestry. ISUBÜ Orman Fakültesi.
                      • Alanında ulusal yayımlanan dergi, kitap, çeviri kitap dışındaki yayınlarda editörlük
                      • 1 (2014). II ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI. BURAK MATBAA VE PROMASYON.
                       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                       • 1KORUNAN ALANLARDA YABAN HAYATI-İNSAN ÇATIŞMASIç KIZILDAĞ MİLLİ PARKI VE KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKINDAN ÖRNEKLER (pROJE NO: 3040-yl-11, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
                        • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                        • 1Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda Alageyik (Cervus dama L.) Populasyonlarını ve Habitatını Koruma - Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması, -Tübitak 1001, 2018, Tamamlandı.
                        • 2Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                        • 3Antalya Düzlerçamı yaban hayatı geliştirme sahasında Alageyik populasyonlarını ve habitatını Koruma Geliştirme Yöntem ve Stratejilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
                        • 4Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Yazokulu TUBİTAK BİDEB Projeleri 2217 Proje No 1799B031300133 Düzenleme Kurulu Üyesi Eğitmen , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                        • 5Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Yazokulu TUBİTAK BİDEB Projeleri 2217 Düzenleme Kurulu Üyesi Eğitmen , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                        • 6Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi TUBİTAK 2237 4 6 NiSan 2014 Eğitmen , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                        • 7Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Münferit BAP Projesi Proje No 2565 M 10, BAP, Tamamlandı.
                        • 8Batı Akdeniz Bölgesi Agroforestry Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                        • 9Kızıldağ Milli Parkı Master Planı Analitik Etüdü , BAP, Tamamlandı.
                        • 10Eğirdir Orman Fidanlığında Fidan Maliyeti Analizleri, BAP, Tamamlandı.
                        • 11Odun Hammaddesi Tedarik Zincirinde Lojistik Sistemlerin Türkiye Ormancılığındaki Mevcut Yapıya Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Örnek Bir Transport Lojistik Modelinin Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
                        • 12 Eğirdir Gölü İle İlişkili Yerleşimlerin Sosoyo Ekonomik Yapısı, DİĞER, Tamamlandı.
                        • 13 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi IV Projesi , TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                        • 14BAP 552, BAP, Tamamlandı.
                        • 15GEF II , DİĞER, Tamamlandı.
                        • 16Orman Köylerinin Ormancılık Etkinliklerine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesi Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Örneği , BAP, Tamamlandı.
                        • 17BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 4000, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                        • 18Orman Köylerinde Kadının Toplumsal Yaşamdaki Rolü Isparta Orman İşletme Şefliği Örneği YL Tez Projesi PN 2448 YL 10 , BAP, Tamamlandı.
                        • 19Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması COST TUBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                         • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                         • 1Journal of Environmental Biology, SCI-Expanded, 2016.
                         • 2Journal of Cleaner Production, SCI-Expanded, 2016.
                         • 3African Journal of Business Management, SCI-Expanded,
                         • 4Journal of Medical Plant Research, SCI-Expanded,
                         • 5African Journal of Agricultural Research, SCI-Expanded,
                         • 6Journal of Environmental Management, SCI,
                          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                          • 1Turkish Journal of Forestry, TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database (TR index), CAB Abstracts, Zoological Records , Open Academic Journals Index (OAJI), Cite Factor, Index Copernicus and Cosmos Index., 2017.
                          • 2Türkiye Ormancılık Dergisi, CAB Abstracts, Zoological Records , Open Academic Journals Index (OAJI) and TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database, 2016.
                          • 3Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ULAKBİM, 2016.
                          • 4K.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), EBSCO, EUROFOREST PORTAL, Agricultural Economics Database, Agroforestry Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts, CAB Abstracts, Crop Physiology Abstracts, Crop Science Database, Environmental Impact, Forestry abstracts, Forest products abstract, Forest Science Database, Global Health, Grasslands and Forage Abstracts, Horticultural Science Database, Horticultural Science Absracts, Irrigation and Drainage Abstracts, Leisure Tourism, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Ornamental Horticulture, Parasitology Database, Plant Protection Database, Plant Growth Regulator Abstracts, Plant Genetics and Breeding Database, Plant Genetic Resources, TÜRKİYE,
                          • 5Turkish Journal of Forestry, CAB Abstracts, Open Academic Journals Index (OAJI) ve TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, TÜRKİYE,
                          • 6Turkish Journal of Forestry, CAB Abstracts, Zoological Records , Open Academic Journals Index (OAJI) ve TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, TÜRKİYE,
                          • 7GLOBAL jOURNAL OF HISTORY AND CULTURE, Endekste taranmıyor,
                           • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                           • 1Ormancılık Araştırma Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2017.
                           • 2Mimarlık Bilimleri Ve Uygulamaları Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2017.
                           • 3Journal Of Forestry, TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI), Cite Factor, Index Copernicus, Cosmos Index, TÜRKİYE, 2017.
                           • 4Mimarlık Bilimleri Ve Uygulamaları, TÜRKİYE, 2017.
                           • 5Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, EBSCO, ULAKBİM, vb., TÜRKİYE,
                           • 6Açü Orman Fakültesi Dergisi, Agricultural Engineering Abstracts,CAB Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, vb., TÜRKİYE,
                           • 7Turkısh Journal Of Forestry (Türkiye Orancılık Dergisi) (Daha Önceki İsmi Sdü Orman Fakültesi Dergisidir), TUBİTAK-ULAKBİM, CAB ABSTRACT, ZOOLOGİAL RECORDS, TÜRKİYE,
                            • Akademik Görevler
                            • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/ Profesör (2016-...)
                            • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman Ekonomisi Anabilim Dalı/ Doçent (2011-...)
                            • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman Ekonomisi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2003-2011)
                            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman Ekonomisi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-2003)
                             • İdari Görevler
                             • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2017-...)
                             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2011-2015)
                             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2009-2010)
                             • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2006-2007)
                              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                              • 1Ormis (Üye) (2000- )
                              • 2Ormis (Üye) (2000- )
                              • 3Ormis (Üye) (200- )
                               • Verdiği Dersler
                               • 1 Orman Fidanlıkları Ekonomisi
                               • 2Bitirme
                               • 3Bitirme 1
                               • 4Bitirme 2
                               • 5Doğa Turizmi
                               • 6Doğal Korunan Alanların Yönetimi Ve Planlanması
                               • 7Ekonomi
                               • 8Finansal Tablolar Analizi
                               • 9Genel İşletme
                               • 10Maliyet Muhasebesi
                               • 11Maliyet Yönetimi
                               • 12Mesleki Uygulama Iı
                               • 13Muhasebe
                               • 14Orman Endüstrisi Ve Pazarlama
                               • 15Orman Rekreasyonu Ve Doğa Turizmi
                               • 16Orman Ürünlerinin Pazarlanması
                               • 17Ormancılık Muhasebesi
                               • 18Ormancılıkta Pazarlama
                               • 19Ormancılıkta Pazarlama Araştırmaları
                               • 20Pazarlama
                               • 21Proje I
                               • 22Proje Iı