bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hilmi Cenk BAYRAKÇI
Adı Soyadı Prof. Dr. Hilmi Cenk BAYRAKÇI
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111454
E-Posta cenkbayrakci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hilmicenkbayrakci
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 6.7.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 11.3.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 20.7.2006
İLGİ ALANLARI
Soğutma Sistemleri Enerji Üretimi ve Kullanımı Isıtma Sistemleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Soğutma Kuleleri ve Evaporatif Kondenserler Isıtma ve Soğutma Uygulamaları Enerji ve Ekserji Isı Yalıtımı Vakum Yalıtım Panelleri
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aşırı Doldurmalı Bir Diesel Motorunun Güç Eğrilerinin Elde Edilmesinde Parametrelerin İncelenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Mühendisliği-Enerji Ana Bilim Dalı. Danışman Doç. Dr. İ. Hakkı AKÇAY.
 • Doktora Tezi
 • 1 Buharlaşmalı Soğutucularda Serpantin İle Su Püskürtücüleri Arasındaki Bölgedeki Isı Ve Kütle Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Mühendisliği Termodinamik Ana Bilim Dalı.Danışman Prof.Dr.Mehmet KUNDUZ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Talha GEZER, "Bir Güneş Enerjisi Santralinin Maliyet Analizi: Aydın İli Örneği", Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • 2 Hasan Bahadır GÜR, "Endüstriyel Bir Binanın Doğal Gaz İle Radyant Ve Konvansiyonel Sistemlerle Isıtılmasının Isıl Ve Maliyet Analizi", Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • 3 Ayşen Özün TÜRKÇETİN, "Akciğer Kanserinin Tespit Edilmesinde Derin Öğrenme Algoritmalarının Kullanılması", (Dr. Öğr. Üyesi Bekir AKSOY'un II. Danışmanlığında), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • 4 İlayda YILMAZ, "R-744 / R-717 Kaskad Bir Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi." Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
 • 5 Tolga PALANDIZ, "Trafik Sinyalizasyonunun Çeşitli Parametrelere Göre Bulanık Mantıkla Kontrolü", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
 • 6 Bilal GÜÇLÜ, "Elektrik Sayaçlarının Uzaktan Okunması ve Enerji Verimliği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
 • 7 Selin ÇEKİN, "Düşük Sera Etkisine Sahip Bazı Soğutkanların Isı Pompası Sistemlerinde Kullanılabilirliği." Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • 8 Abdullah ALAN, "Çift Kademeli CO2'li Soğutma Sistemlerinde Genleşme Türbini Kullanımının Enerji Potansiyeline Etkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • 9 Cüneyt BALCI, “Egzoz Gazı Enerjisiyle Çalışan NH3-H2O Absorbsiyonlu Soğutma Sistemiyle Taşıt Kabininin İklimlendirilmesi".Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Geleneksel Yalıtım Malzemeleri İle Vakum Yalıtım Panellerinin Isıl Yalıtım Özelliklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Proje.SDÜ BAP Proje No:2461-M-10 (2010-2012)
 • 2 "Fotovoltaik Pillerin Performanslarının Deneysel Karşılaştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje.SDÜ BAP Proje No:2633-M-11 (2011-2012)
 • 3 "Yüksek Isı Yalıtım Performanslı Vakum Yalıtım Panelleri (VIP)' nin Ekonomik Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi" TÜBİTAK ARDEB 1001, 111M072 No'lu Araştırma Projesi(2011-2014).
 • 4 "Egzoz Gazı Enerjisiyle Çalışan NH3-H2O Absorbsiyonlu Soğutma Sistemiyle Taşıt Kabininin İklimlendirilmesi".Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje.SDÜ BAP Proje No:2463-YL-10 (2010-2011)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ekonomik VYP Üretimi İçin Çekirdek Dolgu Maddeleri Türlerinin ve Performanslarının Araştırılması, TÜBİTAK ARDEB 1003- Proje No:213M740 Ağustos 2014-19 Ocak 2017
 • 2 "Çevre Dostu CO2 Soğutucu Akışkanlı, İki Kademeli Sıcak Su Isı Pompalarının Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen SDU BAP 2599-M-10 No'lu Münferit Proje (2011-2013).
 • 3 "Yüksek Isı Yalıtım Performanslı ve Ekonomik "Vakum Yalıtım Panelleri (VYP) Üretilebilmesi İçin Alternatif Çekirdek Malzemelerinin Araştırılması"-TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi-109 M 407, Araştırmacı.(2009-2010)
 • 4 "Odaklamalı Güneş Kollektörü ve Absorbsiyonlu Soğutma Cihazının Birlikte Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Isparta Şartlarında Verimliliğinin ve Kullanabilirliğinin Analizi". SDÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi Tarafından Desteklenen Münferit Proje.SDÜ BAP Proje No:1335-M-06
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Trakya üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 18-20 Nisan 2018.
 • 2 BAYRAKÇI, H.C., Turkey, 2016 Member of International Advisory Committee, 8th Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-8) May 1-4, 2016 Antalya, Turkey .
 • 3 Global Conference on Global Warming Symposium 2009 Hakem Üyesi.
 • 4 Global Conference on Global Warming Symposium 2008 Hakem Üyesi.
 • 5 Bayrakçı, H.C. ,2017,Turkey. Member Of Scientific Comittee, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Sky 2017 (Bilim Kurulu Üyesi), Semptember 21-24, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İKLİM 2017 Antalya İklimlendirme Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Antalya, 15-16 Aralık 2017.
 • 2 MeMÖK 2015-Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi-2015, Danışma Kurulu Üyesi, Atılım Üniversitesi, Haziran 2015, Ankara
 • 3 3.Anadolu Enerji Sempozyumu Danışma Kurulu Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1-3 Ekim 2015, Atatürk Kültür Merkezi, MUĞLA
 • 4 İKSES 2014 2.Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi , Düzenleme Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi,Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,Makine Mühendisliği Bölümü, 23-25 Ekim 2014, Balıkesir
 • 5 İKSES 2012 Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi,Balıkesir Meslek Yüksekokulu, 13-15 Eylül 2012, Balıkesir
 • 6 2011 Ulusal İklimlendirme Kongre ve Fuarı, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 18-20 Kasım 2011, Antalya
 • 7 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Senirkent İlçe Sempozyum Koordinatörü,26 Nisan-3 Mayıs 2010.
 • 8 "Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu" (Summer Course on Exergy and Its Applications)Düzenleme Kurulu Üyesi, SDÜ-TÜBİTAK 28-30 Haziran 2009, Eğirdir-Isparta
 • 9 II.Ulusal İklimlendirme Sempozyumu, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 15-18 Kasım 2007, Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kapsamında Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute Of Technology (Stockholm-İsveç)'de Seminer Sunumu
 • 2 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kapsamında Otto Von Guericke Üniversitesi (Magdeburg-Almanya)'nde Seminer Sunumu
 • 3 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kapsamında Rovira I Virgili Üniversitesi (Tarragona-İspanya)'nde Seminer Sunumu
 • 4 Bayrakçı, H.C. , 2018. "Geleceğimizdeki Teknoloji", Seminer, Isparta. Doğa Koleji Isparta Kampüsü'nde Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Yönelik Seminer, 27 Aralık 2018.
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 DAVRAZ, M, BAYRAKÇI, H.C., BAŞPINAR, E., 2017. "Vakum Yalıtım Panelleri İçin Çekirdek Plakası ve Üretim Yöntemi", Ulusal İncelemeli Patent-No: TR 2011 01073 B
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) 2014
 • 2 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) 2010
 • 3 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) 2009
 • 4 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) 2008
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Isı Bilimi Ve Tekniği Derneği Üyeliği
 • 2 Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Üyeliği
 • 3 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Üyeliği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Bayrakçı, H.C., Isıtma Sistemleri, Lisans Yayıncılık, İstanbul,2008
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Energy Research,2018
 • 2 Applied Energy,2018
 • 3 Applied Energy, 2018.
 • 4 Applied Energy, 2018.
 • 5 "Novel adsorption-ORC integration system for cooling and electricity utilizing two expanders" Applied Energy,2017.
 • 6 "Socioeconomic potential for deploying large district heating networks using heat from nuclear plants: the case of a French urban area", Applied Energy,2017
 • 7 "Evaluation of the Integration of the Wind-Induced Flutter Energy Harvester (WIFEH) into the Built Environment: Experimental and Numerical Analysis", Applied Energy, 2017.
 • 8 "Effects of aerodynamic damping on the tower load of offshore horizontal axis wind turbines", Applied Energy, 2017.
 • 9 "Thermodynamic efficiency improvement of CCPP's bottom cycle by using organic working fluids - thermodynamic optimization", Applied Energy, 2017.
 • 10 "Competition between industrial heat export and increased heat recovery at a Swedish chemical complex site", Applied Energy,2017.
 • 11 Assessing the Validity of European Labels for Energy Efficiency of Heat Pumps, Applied Energy, 207
 • 12 "Advances in kinetic parameter predictions in modeling of hydrocarbon cracking by quantum chemical theory: A review", 2017. International Journal of Energy Research.
 • 13 "A Comparative Energetic Analysis for Some Low-GWP Refrigerants as R134a Replacements in Various Vapor Compression Refrigeration Systems",2017. Journal of Engineering Resarch, Kuwait University
 • 14 "Optimally Allocating Three Types of DG Sources Based on Private Sector Revenue through Focusing on Minimizing Capital Investment Return Time by Applying a Novel Evolutionary Algorithm". TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, 2015.
 • 15 "A New Simple Equation for Predict Vapor Pressure of CHO Hydrocarbons" Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics,DeGruyter,2015
 • 16 Thermodynamic analysis of an Isopropanol-Acetone- Hydrogen chemical heat pump,Jiangfeng Guo1, Xiulan Huai, Min Xu International Journal of Energy Research.-2014
 • 17 "INVESTIGATION OF EFFECTS OF HYDRAULIC BALANCE IN MECHANICAL SYSTEM BASED ON ENERGETIC AND EXERGETIC EFFICIENCY IN INDUSTRIAL BUILDINGS".International Journal of Exergy (IJEX)-2014
 • 18 Energy Conversion and Management Dergisi-2013
 • 19 "Thermodynamic analysis of an Isopropanol-Acetone-Hydrogen chemical heat pump",Jiangfeng Guo1, Xiulan Huai. International Journal of Energy Research.-2013
 • 20 Energy Conversion and Management Dergisi -2012
 • 21 "International Journal of Energy Research" Dergisi Hakemliği-2011
 • 22 "International Journal of Energy Research" Dergisi Hakemliği-2010
 • 23 "International Journal of Energy Research" Dergisi Hakemliği-2009/1 Experimental Study on Thermo-siphon Generator of Solar Energy LiBr Absorption Refrigerator,International Journal of Energy Research, Rejected.
 • 24 "Advances in Engineering Software(Elsevier Science)" Dergisi Hakemliği-2009
 • 25 "International Journal of Energy Research" Dergisi Hakemliği-2009/2 "Computational investigation about a natural convection system using supercritical carbon dioxide as a working fluid" Cao, Y., Zhang, Xin-Rong, International Journal of Energy Research, 2009.
 • 26 "International Journal of Energy Research" Dergisi Hakemliği-2008 "Thermodynamic performance of R422 series refrigerants as alternative refrigerants to HCFC22 in a Vapour Compression Refrigeration System" Arora,A.,Sachdev, H. L. International Journal of Energy Research, International Journal of Energy Research Volume:33,Issue:18, pages 753–765, 25 June 2009.
 • 27 "International Journal of Energy Research" Dergisi Hakemliği-2007 "A solar ejector air conditioning system using environment friendly working fluids" Lakdar, K.,Nehdi, E., Volume 32, Issue:13, pages 1194–1201,2008.
 • 28 Applied Energy
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİLİ İKİ KADEMELİ ARA SOĞUTMALI BİR TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi,2017.
 • 2 "Isıl Enerji Depolama Sistemleri İçin Organik Faz Değiştiren Maddelerin Mevcut Durumu Üzerine Bir İnceleme", 2017. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • 3 Kombine Organik Rankine ve Kompresörlü Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi, Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi
 • 4 The impact of optimum insulation thickness of external walls to energy saving and emissions of CO2 and SO2 for Turkey different climate regions, Energy and Power Engineering (EPE)
 • 5 The calculation of the pipe diameter and change with temperature of vapour compression refrigeration system using various alternative refrigerants. SDÜ Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi,2015.
 • 6 "BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNDE R410A VE R32 SOĞUTUCU AKIŞKANLARININ TERMODİNAMİK ANALİZİ" SDÜ Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi,2014.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi "ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ"
 • 2 Erciyes Üniversitesi FBE dergisi,DÜŞÜK KÜRESEL ISINMA POTANSİYELİNE SAHİP HFO-1234ze AKIŞKANIN TERMODİNAMİK ANALİZİ.
 • 3 "Nano Gözenekli Vakum Yalıtım Panelleri".Süleyman Demirel üniversitesi SDÜ Teknik Bilimler Dergisi.2014
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Ağustos 2017- )
 • 2 Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı (2009-2014)
 • 3 Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Başkanı(Vekaleten) (2009-2014)
 • 4 Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Şubat 2014-Ağustos 2014) (Vekaleten)
 • 5 Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (Ağustos 2014-Ağustos 2017)
 • 6 Senirkent Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı (2008-2009)
 • 7 Senirkent Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2004-2006)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı (2016- )
 • 2 Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEYMAM) Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEYMAM) Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2 Senirkent Meslek Yüksekokulu-Makine, Makine-Resim, İklimlendirme-Soğutma Bölümleri Socrates/Erasmus Koordinatörü (2005-2014)
 • 3 Senirkent Meslek Yüksekokulu Socrates/Erasmus ve ECTS/AKTS Okul Koordinatörü (2005-2011)
 • 4 Senirkent Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyesi (2004-2014)
 • 5 Senirkent Meslek Yüksekokulu , Yüksekokul Kurulu Üyeliği(2004-2014)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TTMD- Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Danışmanlar Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı,İnşaat Grubu,Etüt-Proje Şubesi Makine Bölümü, Proje Subayı.
 • 2 Çağlar Plastik A.Ş./ Antalya'da Kalite Kontrol,Bakım ve Montaj Mühendisi.
 • 3 Isparta Mensucat A.Ş.'de Montaj ve Bakım Mühendisi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 BAYRAKÇI, H.C., DAVRAZ, M., AKDAĞ, A.E., 2016, Vakum Yalıtım Panelleri ve Özellikleri, Panel Türk, Panel&Yalıtım&Kaplamalar Dergisi, 38.Sayı, s.52-27, ISSN:2146-0825, İstanbul.
 • 2 Davraz, M., Bayrakçı, H.C.,2013, Isı Yalıtımında Yeni Teknolojiler: Vakum Yalıtım Panelleri (Bölüm 1), BİMS Sanayicileri Derneği BİMSA Dergi, Sayı 10, s.4-8, Ankara.
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Araç İklimlendirme Sistemleri
Bilgisayar Kullanımı
Bilim ve Teknoloji Politikası
Binalar İçin Enerji Sistemleri
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (2012-2013)
Enerji Tesislerinde Enerji Ekonomisi
Enerji Yönetimi (Ön Lisans)
Entropi ve Entropi Üretimi
Güneş Enerjisi(Seçimlik-Ön Lisans)
Hidrolik Pnömatik Sistemler ve Yazılımları
Isı Transferinde Sayısal Yöntemler
Isıtma Projesi (Ön Lisans)
Isıtma Sistemleri (2012-2013)
İklimlendirme Sistemleri (Ön Lisans)
İklimlendirme- Soğutma Kavramları (Ön Lisans)
İklimlendirme-Havalandırma Projesi (Ön Lisans)
İnsansı Robotlar
İş Güvenliği (Ön Lisans)
İşletme Yönetimi ve Organizasyon
Koruyucu Bakım ve Arıza (Ön Lisans)
Laboratuar (2012-2013)
Mekatronik Mühendisliğine Giriş
Mesleki Yabancı Dil I (Ön Lisans)
Mühendislikte Sayısal Metotlar
Otomatik Kontrol
Otomatik Kontrol (Ön Lisans)
Ölçme Tekniği
Sistem Analizi ve Tasarımı (2012-2013 )
Sistem Analizi Ve Tasarımı (Önlisans)
Soğutma Kulelerinde Eşzamanlı Isı ve Kütle Transferi Hesaplamaları
Soğutma Projesi (Ön Lisans)
Soğutma Teknolojisi (Ön lisans)
Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi
Temel Motor Teknolojisi
Termodinamik
Tesisat proje Teknikleri
Tesisat Teknolojisi (Ön Lisans)
Ticari Soğutma (2012-2013)
Ticari Soğutma (Ön Lisans)
Ticari Soğutma Sistemleri (Ön Lisans)

HABERLER

Yukarı çık