Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdullah SÜTÇÜ
Adı Soyadı Doç. Dr. Abdullah SÜTÇÜ
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Endüstri Makinaları Ve İşletmesi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113966
E-Posta abdullahsutcu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 17.7.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 8.10.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 31.1.2005
İLGİ ALANLARI
Orman Ürünleri Endüstrisi, Üretim Yönetimi, İş Etüdü, Simülasyon (benzetim)
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ISPARTA ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ SEKTÖRÜNÜN ARAŞTIRILMASI, Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü & Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta - 2008
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir Y., Sütçü A., Kriz Sonrası Isparta Orman Endüstri KOBİ'lerinin Üretim, Teknoloji ve Finansman Sorunlarının Analizi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2002 sayı:2, s.79-96, Isparta, [URL:http://www.sdu.edu.tr/sablon/fakulteler/orman/dergi/dergipdf/2002_Sayi2/YDemir_ve_ASutcu_2002_2.pdf]
 • 2 Koruca H.İ., Kurbanoğlu C.,Sütçü A., Kaya T., Üretim Ünitelerinde Lojistik Performans Ölçümü ve Bir Cıvata Fabrikası Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:3 (2002), s.1-8, Isparta
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin, H.T., Sütçü, A., Karagöz, Ü., Üçgül, İ., İlksöz, M., 2010. Pamuk Esaslı Tekstil Atıklarının orman Ürünleri Sanayinde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, LAMINArT Mobilya & Dekorasyon & Sanat & Tasarım Dergisi, Yıl:12, Sayı:69,Ağustos-Eylül 2010/04
 • 2 ŞAHİN, H.T., SÜTÇÜ, A., ÜNER, B., CENGİZ, M., Orman Ürünleri Sanayii Artıklarının Yakıt Olarak Kullanma İmkanları ve Mevcut Potansiyel Durum, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 43, Sayı: 10-11-12 Ekim - Kasım - Aralık 2006, s.19-23
 • 3 TANRITANIR E., SÜTÇÜ A., "Mobilya İmalatında Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu" Ahşap Teknik, Ahşap-Araştırma-Teknoloji-Endüstriyel Tasarım ve Mobilya Dergisi, Ekim-Kasım, Sayı:5, 2004
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaöz M., Eroğlu A., Sütçü A., 2011. An Eoq Model With Price and Time Dependent Demand Under the Influence of Complement and Substitute Product's Selling Prices,Akdeniz ünv. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1);21:32
 • 2 Tunca M.Z., Sutcu A., 2006. Use of statistical process control charts to assess web quality: an investigation of online furniture stores. Int. J. Electronic Business, Vol. 4, No. 1, 40-55
 • 3 SÜTÇÜ A., TANRITANIR, E., EROĞLU, A., & KORUCA, H.İ., (2006). Orman ürünleri endüstrisinde benzetim destekli çalışmalar ve bir örnek uygulama, SDU Orman Fakültesi Dergisi, 2006(2), 141-155
 • 4 Tanrıtanır E., Sütçü A., Alkan H., Koruca H.İ., 2004, Mobilya İmalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, No 2, 151-160, Ankara, URL:http://www.mmf.gazi.edu.tr/journal/2004_2/151-160.pdf
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sütçü, A. ve Karagöz Ü., 2010. Orman Endüstri Mühendisliği Alanında Türk Bilim İnsanlarınca Yapılmış Çalışmalar ve Geleceğe Yönelik Eğilimler, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt V, s.1874-1886, 20-22 Mayıs 2010, Artvin
 • 2 Koruca, H.İ., Sütçü, A., Aydemir, E., 2006. Atölye Tipi İmalat ile İmalat Hücrelerinin Simülasyon Destekli Karşılaştırılması, UAS'06 VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 22-23 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, s.29-40
 • 3 Tunca, M.Z:, Sütçü, A. (2005), 'Web kalitesinin ölçülmesinde istatistiksel süreç kontrol şemalarının kullanımı', V. Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu : "düşünceden uygulamaya değer yaratma" : bildiriler : 25-27 Kasým 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi-Eminönü Yerleşkesi, Editörler: Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Vedat Zeki Yenen, Tuncay Altınpulluk, sayfa: 561-5
 • 4 H.İ. Koruca, M.Z. Tunca, A. Sütçü, G. Özdemir,2004. "Kriz Ortamında Üretim Organizasyonlarının Simülasyon Destekli Araştırılması", ÜAS’04 IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, 19-24 pp., Konya, Türkiye, Ekim 2004
 • 5 Sütçü A., Güller B., Eğirdir Bölgesi Geleneksel Ambalaj Sandığı Üretimi ve 2001 Yılı İçin Talep Tahmini, Birinci Eğirdir Sempozyumu , 31 Ağustos - 1 Eylül 2001 Eğirdir /Isparta, s.779-791
 • 6 Öktem E., Sütçü A., Güller B., Isparta İli Kereste Endüstrisinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, c.2 s.235-243, Isparta
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sütçü, A., 2007. Isparta Ahşap Endüstrisinde Genel Yapı, Isparta Mobilya ve Ahşap Sektöründe Geleceği İnşa Etmek paneli, Süleyman Demirel Kongre Merkezi, 14 Nisan 2007, ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Abdullah SUTCU, Ercan TANRITANIR, M.Bulent DURMUSOGLU, H. Ibrahim KORUCA, A METHODOLOGY FOR RE-DESIGNING A FURNITURE MANUFACTURING SYSTEM, Proceedings of The 35th Internationatal Conferance on Computers & Industrial Engineering, June 19-22,2005, vol:2, p.1813-1818, istanbul, TURKEY, [URL:http://www.umoncton.ca/cie/Conferences/35thconf/CIE35%20Proceedings/PDF/254.pdf]
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kızılçam (Pinus brutia ten.)’da dikili haldeki ağaçlarda odun yoğunluğu ve yıllık halka karakterlerinin tahribatsız yöntemlerle belirlenmesi, TÜBİTAK: 110 O 560/COST FP1106 Yürütücü: Doç.Dr. Bilgin GÜLLER, 2011-2014
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ahşap Malzemenin CNC İle İşlenmesinde Yüzey Kalitesini Etkileyen İşleme Parametrelerinin Belirlenmesi, SDÜ BAP Proje No:1869-YL-09, 2009-2010
 • 2 Ahşap Panellerin CNC Freze İle Estetik İşlenebilirliği ve Yüzey Kalitesinin İstatistiksel Tahminlenmesi, TÜBİTAK Proje No:109O432, Yıl: 2009-2010
 • 3 CNC ile işlenen yüzeylerde yüzey kalitesinin Taguchi deney tasarımı ile iyileştirilmesi, SDÜ BAP 1255-M-06, Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ, Proje çalışanları: Yrd.Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN, Yrd.Doç.Dr. Gültekin ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. H.Turgut ŞAHİN, süre: 09.05.2006-24.08.2008
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Geri kazanılmış selüloz liflerinden üretilen kağıtların direnç ve kalitesinin yükseltilmesi, TÜBİTAK 110O555, Yürütücü: Doç.Dr. H. Turgut ŞAHİN, 2011-2013
 • 2 BAKA, 2012. Ahşap Yapı Ürünleri Üretim Tesisinin Modernizasyonu, kurumsallaşması ve rekabet gücünün artırılması, Proje No:TR61/10/KOBİ/01-67, Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı, Destek veren kurum: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Yararlanıcı kurum: Yüceer Kereste San ve Tic. Ltd.Şti. (Proje Danışmanlığı)
 • 3 Odun Hammaddesi Tedarik Zincirinde Lojistik Sistemlerin Türkiye Ormancılığındaki Mevcut Yapıya Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Örnek Bir Transport Lojistik Modelinin Geliştirilmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 1087, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Mehmet EKER, Proje Çalışanları: Yrd.Doç.Dr. Zihni TUNCA, Yrd.Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ, Yrd.Doç.Dr. Hasan ALKAN, Uzm. Süleyman UYSAL
 • 4 Müşteriye Özel Ürün Tasarımında Ürün Kalitesinin Taguchi Metodu İle Geliştirilmesi ve Analizi, Yürütücü:Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 06.12.2004 - 06.12.2006
 • 5 Üretim Organizasyonlarının Kriz Şartlarında Simülasyon Destekli Yeniden Düzenlenmesi ve Analizi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr Halil İbrahim KORUCA, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 04.07.2003-04.07.2006
 • 6 Eroğlu, A., Sütçü, A., Koruca, H.İ., 2002, Bir Mobilya Fabrikasında Üretim Sisteminin Simülasyon Destekli Tasarımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 491, 2001-2003.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 ISPARTA ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ SEKTÖRÜNÜN ARAŞTIRILMASI, Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü & Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta - 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sofuoğlu S.D., Kurtoğlu A., 2013. "Some machining properties of four wood species grown in Turkey", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, DOI: 10.3906/tar-1304-124
 • 2 Budakçı, M., İlçe, A. C., Gürleyen, T., and Utar, M. (2013). "Determination of the surface roughness of heat-treated wood materials planed by the cutters of a horizontal milling machine," BioRes. 8(3), 3189-3199
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Karayılmazlar S., Çabuk Y., Aşkın A., 2008. Bartın İli Orman Endüstri İşletmelerinin Üretim ve Teknolojik Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı:1, Yıl:2008
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Karagöz Ü.,(2011). "CNC ile İşlemede Ahşap Malzemenin Yüzey Kalitesini Etkileyen Faktörler," Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 11(1):18-26
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-2011
 • 2 Orman Endüstrisi Makinaları ve işletme Anabilim Dalı Bşk., 2008-2011
 • 3 Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Bşk., 2007-2008
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Anahtar Programı (Mobilya Sektörü), Kanal 32 yerel TV kanalında söyleşi, 28 Kasım 2012
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar
Ergonomi ve İş Etüdü
Is Etüdü-Süreç Verileri Yönetimi
İş Değerlendirmesi
İş Etüdü
Kalite Kontrol
Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Mobilya Endüstrisi
Orman Ürünleri Endüstrisinde İleri Üretim Sistemleri
Uygulamalı İstatistik
Üretim ve Stok Yönetimi
Yukarı çık