Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa AVCI
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa AVCI
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113963
E-Posta mustafaavci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.7.1989
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA 21.1.1993
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA 12.6.1997
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kantarcı, M., D., Avcı, M., Korkmaz, M., Özdemir, İ., Yeşil, A., Yaka, M., 2016. “Basralı ormanların geleceği”. Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri (Ed. M. AVCI, M. KORKMAZ), MAYBİR Yayınları, Yayın No: 1, Esin Matbaası, Muğla, s. 173-181
 • 2 Kantarcı, M., D., Avcı, M., 2016. “Muğla ili basralı ormanları: alanlar, yapıları ve özellikleri”. Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri (Ed. M. AVCI, M. KORKMAZ), MAYBİR Yayınları, Yayın No: 1, Esin Matbaası, Muğla, s. 71-121
 • 3 Avcı, M., 2016. “Marchalina hellenica: morfolojisi, biyolojisi, ekolojisi, arıcılık için önemi, kızılçamlarda beslenmesi”. Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri (Ed. M. AVCI, M. KORKMAZ), MAYBİR Yayınları, Yayın No: 1, Esin Matbaası, Muğla, s. 53-70
 • 4 Kantarcı, M., D., Avcı, M., 2016. “Muğla İli Ekolojik Özellikleri İle Değişimleri”. Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri (Ed. M. AVCI, M. KORKMAZ), MAYBİR Yayınları, Yayın No: 1, Esin Matbaası, Muğla, s. 6-52
 • 5 Oğurlu, İ., Avcı, M., 2000. Biyolojik Mücadelede Kullanılan Organizma Grupları-Patojenler-Omurgasızlar, Biyolojik Mücadele (Editör: İ. Oğurlu), SDÜ Yayın No:8, Orman Fak. Yayın No: 1, 89-148,Isparta
 • 6 Avcı, M., Pekel, N. 2000. Türkiye Ormanlarında Zararlı Böcekler ve Tabii Düşmanları, Biyolojik Mücadele (Editör: İ. Oğurlu), SDÜ Yayın No:8, Orman Fak. Yayın No: 1, 339-368, Isparta
 • 7 Avcı, M., Pekel, N. 2000. Türkiye Ormanlarının Faydalı Böcekleri ve Konukçuları, Biyolojik Mücadele (Editör: İ. Oğurlu), SDÜ Yayın No:8, Orman Fak. Yayın No: 1, 369-412, Isparta
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Roques, A., Rousselet, J., Avcı, M., Avtzis, D. N., Basso, A., Battisti, A., Ben Jamaa, M. L., Bensidi, A., et al., 2015. Climate Warming and Past and Present Distribution of the Processionary Moths (Thaumetopoea spp.) in Europe, Asia Minor and North Africa. Processionary Moths and Climate Change: An Update, Chapter 3 (Roque, A., Ed.), Springer, France.
 • 2 Battisti, A., Avcı, M., Avtzis, D. N., Ben Jamaa, M. L., Berardi, L., Berretima, W., Branco, M., Chakali, G., et al., 2015. Natural history of the processionary moths, Thaumetopoea spp.): New Insights in Relation to Climate Change: Processionary Moths and Climate Change: An Update, Chapter 2 (Roque, A., Ed.), Springer, France.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Altunışık, A., Avcı, M., 2016. Isparta çam ormanlarında çam kese böceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1926) (Lep.: Notodontidae) zararının artım üzerine etkisi. Türk. Entomol. Bült. 6(3): 231-244. ISSN: 2146-975X
 • 2 Bilener, M., Avcı, M., 2016. Reçine kelebegi Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg) (Lepidoptera: Pyralidae)’nın Göller Bölgesi ormanlarında zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları. Türk. Entomol. Bült. 6(2): 131-141.
 • 3 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2007. Türkiye Kızılçam Ormanları Zararlı Faunasından Akdeniz Orman Bahçıvanı Tomicus destruens (Woll. 1865) (Col.: Scolytidae). Orman ve Av, 2007/4, 31-34.
 • 4 Karaca, İ., Karsavuran, Y., Avcı, M., Demirözer, O., Aslan, B., Sökeli, E., Bulut, H. S., Isparta İlinde Coleoptera Takımına Ait Türler Üzerinde Faunistik Çalışmalar, SDÜ, Fen Bilimleri Dergisi, 10-2, 180-184.
 • 5 Dutkuner, İ., Avcı, M., 2000. Burdur-Gölhisar Yöresinde Karaağaç (Ulmus minor Miller. supsp. minor) Ölümleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.
 • 6 Avcı, M., Pekel, N., 1998. Meşe Mazısı ve Ekonomik Önemi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Seri A, Cilt 47, Sayı 1.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İçel, B., Avcı, M., 2015. Ay, Gelgit Olayı ve Ay’ın Evrelerinin Ağaçlar Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Değerlendirme, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 52, Sayı 4-5-6, 18-23.
 • 2 Özdemir, İ., Avcı, M., Korkmaz, M., 2014. Basralı Kızılçam Ormanları. Arıcının Sesi, 6(11), 22-23.
 • 3 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2011. Türkiye Göknar Ormanlarında Yeni Bir Tür: Pityokteines marketae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 1-2-3, Ocak-Şubat-Mart 2011, 26-27.
 • 4 Aytar, F., Sarıkaya, O., Avcı, M., 2008. Toros Sediri Ormanlarımızda Önemli Bir Zararlı: Sedir Kabuk Böceği (Orthotomicus tridentatus). Orman Mühendisliği, Yıl:45, Sayı: 1-2-3 Ocak-Şubat-Mart, 19-23.
 • 5 Sarıkaya, O., Avcı, M., Kabuk Böceklerine Karşı Ormanlarımızda Alınabilecek Koruyu Önlemler, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 43, Sayı 1-2-3
 • 6 Avcı, M., 2004. Sedir Ormanlarımızda İki Önemli Zararlı, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 41, Sayı 7, 8, 9.
 • 7 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2002. Batı Akdeniz Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) Ormanlarında Ağaç Ölümleri, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 39, Sayı 9-10.
 • 8 Avcı, M., Dutkuner, İ., 2000. Afyon-Dazkırı Ormanlarında Sel ve Dolu Tahribatı Üzerine Gözlemler, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 37, Sayı 4.
 • 9 Avcı, M., Morkoyunlu, M. ve Yılmaz, A., 2000. Kırmızı Orman Karıncası ve Isparta Yöresinde Transplantasyon Çalışmaları, Orman Bakanlığı, Teknik Bülten Yıl:1, Sayı: 2
 • 10 Avcı, M., 1999. Burdur ve Isparta'da Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Sahalarının Entomolojik Problemleri, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 36, Sayı 7.
 • 11 Avcı, M., Pekel, N. 1998, Zararlı Böceklere Karşı Biyolojik Mücadele ve Türkiye'deki Uygulamalar, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 35, Sayı: 5, Mayıs 1998.
 • 12 Avcı, M., Pekel, N. 1998, Türkiye Ormanlarında Zarar Yapan Böcekler, Mücadele Yöntemleri ve Alınabilecek Bazı Önlemler, Tabiat ve İnsan, Yıl: 32, Sayı: 1, Mart 1998.
 • 13 Avcı, M., 1997. Türkiye' de Orman Yangınları ve Gözetim, İtfaiye 110, Yıl: 3, Sayı: 11.
 • 14 Avcı, M., 1997. Termitler (Zararları ve Savaşı), Mobilya Dergisi, Sayı: 18.
 • 15 Avcı, M., 1995. Mobilya Böceğinin Mobilya ve Sanat Eserlerinde Yaptığı Zararlar, Mobilya Dergisi, Sayı: 6.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Avcı, M., Boz, K., 2017. Mersin-Gülnar ormanlarında yangın sorunu, yangınların dağılımı ve büyük yangınların değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forestry, 18(2): 160-170.
 • 2 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., Şenal, D., Karaca, İ., 2017. First record of Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey
 • 3 Özek, T., Avcı, M., 2017. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü göknar, çam ve sedir ormanlarında tespit edilen kozalak zararlıları. Turkish Journal of Forestry, 18(3): 178-186.
 • 4 Avcı, M., Boz, K., 2017. Mersin-Gülnar ormanlarında yangın sorunu, yangınların dağılımı ve büyük yangınların değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forestry, 18(2): 160-170.
 • 5 Mouna, M., Avcı, M., 2016. Cedar forests under threat of new pests. Turkish Journal of Forestry, 17(Special Issue): 71-75.
 • 6 Avcı, M., İçel, B., 2016. Ay döngüsünün dikili ağaçlarda su içeriği ve odunlarda böceklenme üzerine etkisi. Turkish Journal of Forestry, 17(1): 20-29.
 • 7 Akıncı, Z. E., Avcı, M., 2016. Neodiprion sertifer’in Göller Bölgesi ormanlarında biyolojisi ve doğal düşmanları. Turkish Journal of Forestry, 17(1): 30-36.
 • 8 Avcı, M., Ölmez, S. G., 2016. Isparta çam ormanlarında doğu çam kese böceği Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 (Lepidoptera: Notodontidae)’nin yumurta koyma şekli ve yumurta koçanlarının yapısı. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 66(2): 613-627.
 • 9 Tuncer, İ., Avcı, M., 2015. Dinar yöresi meşe ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü [Tortrix viridana L. 1758 (Lep.; Tortricidae)]’nün zararı, biyolojisi ve doğal düşmanları, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 16(1):11-19.
 • 10 Karaca, İ., Kayahan, A., Şimşek, B., Avcı, M., 2015. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: Chrycocharis gemma Walker (Hymenoptera: Eulophidae). Türk. Entomol. Bült. 5(4): 217-221.
 • 11 Gümüş, A., Avcı, M., 2015. Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler ve Avcıları, Turk J of Forestry, 16(2):111-129.
 • 12 Göktepe, S., Avcı, M., 2015. Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların Dağılımı Ve Yangınlar Üzerinde Etkili Olan Faktörler. Turk J of Forestry, 16(2): 130-140.
 • 13 Sama, G., Jansson, N., Avcı, M., Sarıkaya, O., Coşkun, M., Kayış, T., Özdikmen, H., 2011. Preliminary report on a survey of the saproxylic beetle fauna living on old hollow oaks (Quercus spp.) and oak wood in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). Mun.Ent.Zool., 6(2): 819-831.
 • 14 Giuseppe Platia, Nicklas Jansson, Mustafa Avcı, Oğuzhan Sarikaya, Mustafa Coskun & Tamer Kayis. 2011. New Species Of Click Beetles From Turkey (Coleoptera, Elateridae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 48, 207-215.
 • 15 Novák, V., Jansson, N., Avcı, M., Sarikaya, O., Coskun, M., Atay, E., Gürkan, T. 2011. New Allecula species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey. Studies and Reports Taxonomical Series, 7(1-2), 335-346.
 • 16 Toper Kaygın, A., Yıldız, Y., Avcı, M. 2009. Records about Biologies of Some Butterfly Species in Bartın Province", e-Journal of New World Science Academy, ISSN: 1306-3111, Vol: 4(2), 97-106
 • 17 Mirchev, P., Tsankov, G., Avcı, M., Matova, M., 2007. Study of Some Aspects of Ecology of Pine Processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa(Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) and its Egg Parasitoids in Turkey. Silva Balcanica, 8(1), 66-78.
 • 18 Sarıkaya, O. & Avcı, M. 2006. The Occurence of Choristoneura murinana in Abies cicilica Forests in Asia Minor,Mun. Ent. Vool. Vol: 1, No: 2, 289-296.
 • 19 Mol, T., Avcı, M., Dutkuner, İ., 2003. Fethiye-Kelebekler Vadisi florası ve Lepidoptera Faunası, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 53, Sayı 1.
 • 20 Fabre J. P., Avcı, M. & A. Chalon. 2001. La Tordeuse, Dichelia cedricola Dikonoff, un ravageur d'Asie Mineure potentiellement important pour le Cedre en France, par. Revue Forestiere Française. 2. 131-138.
 • 21 Doğanlar, M. & Avcı, M., 2001. A new species of Traumatocampa Wallengren (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) feeding on cedar from Isparta (Türkiye). Türk. Entomol. derg.,25(1): 19-22.
 • 22 Avcı, M., 2000. Türkiye Sedir ormanlarında yeni bir zararlı: Dichelia cedricola (Diakonoff, 1974) (Lepidoptera, Tortricidae).Centr. ent. Stud., Misc. Pap. 61: 4-7.
 • 23 Avcı, M., 2000. Türkiye'nin farklı bölgelerinde Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae)'nın yumurta koçanlarının yapısı, parazitlenme ve yumurta bırakma davranışları üzerine araştırmalar, Türkiye Entomoloji Dergisi,24(3): 167-178
 • 24 Oğurlu, İ., Avcı, M., 1999. Bir Don Çukuru Üzerine Araştırmalar, Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, Ek sayı 5, 1231-1235.
 • 25 Mol, T., Avcı, M., 1997., Marmara Bölgesi'nin Bazı Sphingidae Türleri, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 47, Sayı 1
 • 26 Avcı, M., 1997. Marmara Bölgesi Ormanlarının Tortricidae (Lepidoptera) Faunası, İ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi A Serisi.
 • 27 Avcı, M., 1993. Köyceğiz Orman İşletmesinde Yangın Koruma ve Savaş Önlemleri ile Yeterlilikleri. İ. Ü. Orman Fak. Dergisi, Seri: B, Cilt: 43, Sayı: 3-4.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bergner, A., Avcı, M., Eryiğit, H., Jansson, N., Niklasson, M., Westerberg, L., Milberg, P., 2015. Influences of forest type and habitat structure on bird assemblages of oak (Quercus spp.) and pine (Pinus spp.) stands in southwestern Turkey. Forest Ecology and Management, 336, 137-147.
 • 2 Çoban, HO., Özçelik, R., Avcı, M., 2014.Monitoring of damage from cedar shoot moth Dichelia cedricola Diakonoff (Lep.: Torticidae) by multi-temporal Landsat imagery. Journal of Biogeosciences and Forestry.
 • 3 Kabalak, M., Platia, P., Avcı, M. 2013. A new species of Elathous Reitter (Coleoptera: Elateridae) from Turkey. Zootaxa 3737 (1): 085–091
 • 4 Novák, V., Avcı, M., Jansson, N.,Sarıkaya, O., Atay, E., Kayış, T., Coşkun, M., Aytar, F., 2013. A New Mycetochara Species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey. J. Entomolo. Res. Soc.,15(2), 51-58.
 • 5 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2011. Bark beetle fauna (Coleoptera: Scolytinae) of the coniferous forests in the Mediterranean region of Western Turkey, with a new record for Turkish fauna. Turk. J. Zool., 35, (2011), 33-47.
 • 6 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2010. Distribution and Biology of the Mediterranean Pine Shoot Beetle Tomicus destruens (Wollaston, 1865) in the Western Mediterranean Region of Turkey. Turk J. Entomology, 34 (3): 289-298
 • 7 Kaygın, A.T., Yıldız, Y., Avcı, M., 2009. Lepidoptera fauna in Bartın province, in western black sea region of Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol: 4(9), 815-822.
 • 8 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2009. Predators of Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) species of the coniferous forests in the Western Mediterranean Region, Turkey Türk. Entomol. Derg., 33 (4): 273-284
 • 9 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2009. Orthotomicus tridentatus Eggers: distribution and biology in cedar forests of Turkey. Turk J Agric For., 33, 277-283.
 • 10 Avcı, M., 2009. Parasitoid Complex and New Host Plants of the Gypsy Moth, Lymantria dispar L. in the Lakes District, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7): 1402-1405.
 • 11 Sarıkaya, O. & Avcı, M. 2005.Studies on the parasitoid complex of Choristoneura murinana (Hbn.) (Lep.: Tortricidae) in Turkey, J. Pest Sci. 78:63-66.
 • 12 Carus, S., & Avcı, M. 2005. Growth loss of Lebanon cedar (Cedrus libani) stands as related to periodic outbreaks of the cedar shoot moth (Dichelia cedricola). Phytoparasitica. 31(2): 118-123
 • 13 Avcı, M. & Carus, S., 2005. The Impact of Cedar Processionary Moth [Traumatocampa ispartaensis (Doğanlar & Avcı) (Lepidoptera:Notodontidae)] Outbreaks on Radial Growth of Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Trees, Turkey, J. Pest Sci. 78: 91-98.
 • 14 Mirchev, P., Schmidt, G. H., Tsankov, G. & Avcı, M., 2004. Egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) and their impact in SW Turkey, J. Appl. Ent. 128(8), 533-542.
 • 15 Avcı, M. 2003 Parasitism of egg-batches of the cedar processionary moth Traumatocampa ispartaensis in Turkey. Phytoparasitica. 31(2): 118-123
 • 16 Avcı, M. and Kara, K. 2002 Tachinidae parasitoids of Traumatocampa ispartaensis from Turkey. Phytoparasitica. 30:361-364
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avcı, M., Gümüş, A., 2015. Ormancılıkta Karantina: Önemi, Bazı Örnekler ve Zirai Karantinadan Farklılıkları. 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 26-29 Kasım 2015, Antalya, 377-383.
 • 2 Korkmaz, M., Avcı, M., Özdemir, İ., 2015. Kızılçam Ormanlarında Çam Balı Üretimine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Trabzon, 202-213.
 • 3 Serttaş, A., Sarıbaşak, H., Yolcu H. İbrahim, Güngöroğlu, C., Erler, F., Avcı, M., Sungur, N., 2014. Elmalı Çığlıkara Sedir Ormanlarındaki Kırmızı Orman Karıncalarının (Formica rufa L.) Beslenme Alışkanlıklarının Tespiti. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, 223-228.
 • 4 Özger, Ş., Bayındır, A., Birgücü, A. Kemal, Çevik, E., Avcı, M., Karaca, İ., 2014. Dimlin’in Bazı Yararlı Böceklere Yan Etkileri. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, 323-327.
 • 5 Kantarcı, M. D., Avcı, M., 2013. Akdeniz Havzası’ndaki Isınmanın Toros Göknarı (Abies cilicica (Ant. & Kotschy) Carrière) Ormanlarında Göknar Kabuk Böceğinin (Pityokteines marketae Knizek) Yayılmasına ve Kuruma Olaylarına Etkisi. III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 03-05 Haziran 2013, İstanbul, s. 211-228.
 • 6 Avcı, M., Özkan, K. 2009. Küresel Isınma Ve Kuraklığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ormanları Üzerindeki Etkileri. 1. Ulusal kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya.
 • 7 Avcı, M., Korkmaz, M., Alkan, H., 2009. Türkiye'de Orman Yangınlarının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme. 1. Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, 07-10 Ocak 2009, Antalya, 33-45.
 • 8 Avcı, M., 2005. Burdur İli Ormanlarında Koruma Sorunları. I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur.
 • 9 Avcı M., Genç M., 2005. Ormancılıkta Teknik Yardımcı Eleman İhtiyacı ve Eğitimi: S. Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okul Programları, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme dönüştürülmesi Gereken Konula, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık, Antalya.
 • 10 Avcı, M. 2005. Konya ve Isparta'da Bazı Korunan Alanlarda Yaşanan Koruma Sorunları. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül 2005, 385-391.
 • 11 Avcı, M., Oğurlu, İ. & Sarıkaya, O., 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Faunası Üzerine Araştırmalar, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, SDÜ Orman Fakültesi, 8-10 Eylül 2005, 599-606.
 • 12 Doğanlar, M. & Avcı, M., 2005. Ormanda Ağaç Varlığı Çeşitliliği ile Doğal Düşmanlar Arasındaki İlişkiler ve Bunun Zararlı Böceklerle Mücadeleye Etkileri, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 4.cilt, 1487-1495.
 • 13 Avcı, M. 2005. Sellerin Ormanlardaki Zararı (Isparta-Senirkent Örneği), 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Isparta, 68-74.
 • 14 Avcı, M., 2005. Hastalık ve Zararlılara Karşı Dirençli Orman Kurulması, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası.
 • 15 Avcı, M., Oğurlu, İ., 2002. Göller Bölgesi Çam Ormanlarında Çam Keseböceği [Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schıff.)]: Önemi, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları. "Ülkemizde Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri" Semp. Kahramanmaraş, 24-25 Nisan 2002.
 • 16 Oğurlu, İ., Avcı, M., 1998., Kasnak Meşesi Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr.) Kotschy.'da Zarar Yapan Böcekler, Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu, 21-23 Eylül, İstanbul.
 • 17 Oğurlu, İ., Avcı, M., 1998, Orman Vejetasyonunda Dolu Tahribatı Üzerine Gözlemler, İ.T.Ü. Tarım ve Ormancılık Meteorolojisi'98 Sempozyumu, 21-23 Ekim 1998, İstanbul.
 • 18 Oğurlu, İ., Avcı, M., 1998, Karaçam ve Sedir Türleri ile Yapılan Ağaçlandırmalarda Don Çukuru ile Fidan Boylanması Arasındaki İlişkiler, İ.T.Ü. Tarım ve Ormancılık Meteorolojisi'98 Sempozyumu, 21-23 Ekim 1998, İstanbul.
 • 19 Oğurlu, İ., Avcı, M., 1998, Isparta Ormanlarında Zararlı Böcekler ve Mücadele Çalışmaları, Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta.
 • 20 Avcı, M., 1998, Isparta Yöresi Ormanlarında Yangın Problemi ve Alınabilecek Önlemler, Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avcı, M., Sarı, R., 2014. Çam Yaprak Arıları Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.)’ın Isparta Yöresinde Uçma Zamanlarının Biyoteknik Yöntemlerle Tespiti. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, s.148.
 • 2 Gümüş, A., Avcı, M., 2014. Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler ve Avcıları. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, s.32.
 • 3 Kantarcı, M. D., Avcı, M., 2014. Türkiye Ormanlarında Isınma/Kuraklaşma Döneminin ve Hava Kirliliğinin Sebep Olduğu Ekolojik ve Entomolojik Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, s.467.
 • 4 Avcı, M., Sarı, R., Sarıkaya, O., 2011. Thaumetopoea wilkinsoni'nin Farklı Yükseltilerde Uçma Zamanının Feromon Tuzaklarla Belirlenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 12.
 • 5 Kantarcı, M., D., Avcı, M., 2011. Batı Karadeniz Bölümü’nde iklim değişikliği ve Uludağ Göknarı (Abies bormülleriana) ormanlarında kabuk böceği türlerinin yaygınlaşması arasındaki ilişkiler üzerine bir inceleme. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 42-43.
 • 6 Avcı, M., Öçal, F., Kantarcı, M. D., 2011. Isparta-Kapıdağ Sedir Ormanında Kırmızı Orman Karıncası (Formica rufa)’nın bulunuşu ve yayılışının ekolojik açıdan değerlendirilmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 60-61.
 • 7 Çoban, H. O., Eker, M., Avcı, M., 2011. Çok zamanlı landsat uydu verileri yardımıyla Sedir Sürgün Kelebeği Dichelia cedricola (Diakonoff) zararının belirlenmesi ve izlenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 178.
 • 8 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2007. Lymantria dispar'ın Isparta ve Burdur Ormanlarında Asalak ve Avcıları. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, Isparta, 27-29 Ağustos 2007, sf. 15.
 • 9 Avcı, M., 2007. Çam Yaprak Arıları Diprion pini L. Ve Neodiprion sertifer (Geoff.) (Hym.: Dipronidae)'in Göller Yöresindeki Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, Isparta, 27-29 Ağustos 2007, sf. 71
 • 10 Avcı, M. & Sarıkaya, O., 2004. Çam Keseböceği Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae)'nın Yumurta Parazitoitleri,Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8-10.09.2004, Samsun
 • 11 Sarıkaya, O. & Avcı, M. 2004. Türkiye Göknar Ormanları İçin Yeni Bir Tür: Choristoneura murinana Hbn. (Lep.: Tortricidae),Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, 8-10.09.2004, Samsun.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Serttaş, A., Sarıbaşak, H., Yolcu, H. İ., Güngöroğlu, C., Erler, F., Avcı, M., Sungur, N. 2011. Elmalı-Çığlıkara (Antalya) sedir ormanlarındaki kırmızı orman karıncalarının (Formica rufa L.) envanter sonuçları. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 191-192.
 • 2 Eker, M., Çoban, H. O., Özçelik, H., Alkan, H., Avcı, M. 2011. Çam kese böceği yayılışı ile orman yolunun konumsal etkileri arasındaki bağıntının irdelenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 234.
 • 3 Avcı, M. 2011. Türkiye sedir ormanlarında yeni bir zararlı: Anoxia arenbergeri Petr. (Col.: Melolonthidae). Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, s. 246.
 • 4 Sarıkaya, O., Avcı, M., Sarı, R., 2011. Göknar Sürgün Kelebeği (Choristoneura murinana (Hübner))'nin Isparta-Yenişarbademli Abies cilicica Carr. Ormanlarında Ergin Uçuş Periyodunun Feromon Tuzaklarla Belirlenmesi. Türkiye IV.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, sf 285.
 • 5 Avcı, M., Öçal, F., Özçelik, N. Isparta Gölcük Robinia pseudoacacia Tohum Meşceresinde Zararlı Böcekler ve Aphis craccivora’nın Doğal Düşmanları. Türkiye IV.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s 443.
 • 6 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2009. Sedir (Cedrus libani A. Rich) Zararlısı Sedir Kese Böceği Traumatocampa ispartaensis Doğanlar & Avcı (Lep.: Notodontidae)'in Biyolojisi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 81.
 • 7 Avcı, M., 2009. Sedir Yaprak Kelebeği Acleris undulana (Wlsghm.)'nın Batı Akdeniz Bölgesi Ormanlarındaki Biyolojisi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 77.
 • 8 Kaygın, A.T., Yıldız, Y., Avcı, M., 2009. Amasra Yöresinde Saptanan Bazı Kelebek (Lepidoptera) Türleri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 126.
 • 9 Aytar, F., Avcı, M., 2007. Okaliptüs Gal Arısı, Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hym.: Eulophidae)'nin Tanımı, Türkiye'deki Yayılışı, Parazitoitleri ve Biyolojisine İlişkin Bazı Gözlemler, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, 27-29 Ağustos 2007
 • 10 Karaca, İ., Karsavuran, Y., Bulut, H. S., Avcı, M., Demirözer, O., Aslan, B. & Sökeli, E., 2004. Isparta İlinin Coleoptera Faunası, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (Poster Bildiri), 8-10.09.2004, Samsun
 • 11 Avcı, M., 2000.Türkiye'de yeni bir Sedir zararlısı Dichelia cedricola (Diakonoff) 1974 (Lep.: Tortricidae)'nın biyolojisi, zararı ve doğal düşmanları, Türkiye IV. Entomoloji Kongresi Bildiri Kitabı 447-454,12-15 Eylül 2000, Aydın,
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2017. Distribution, Damage and Biology of Cinara cedri in Turkey Cedar Forests. 10th International Symposium on Aphids, Abstract Book, 4-8 September, Nevşehir-Cappadocia, p. 22.
 • 2 Avcı, M., Oğuzoğlu, Ş., 2017. New invasive insect species of Turkey forests; current situation and risks. International Symposium on New Horizons in Forestry Proceeding & Abstract Book, 18-20 October, Isparta, Turkey, p. 82.
 • 3 Jansson, N., Avcı, M., Bergner, A., T Kayis, T., Coskun, M., Öncül Abacıgil, T., Varlı, S. V., Tezcan, S., Aytar, F., Niklasson, M., Westerberg, l., Milberg, P., 2017. Turkey's oak forests are important for biodiversity. International Symposium on New Horizons in Forestry Proceeding & Abstract Book, 18-20 October, Isparta, Turkey, p. 218.
 • 4 Korkmaz, M., Avcı, M., 2016. Basralı Kızılçam Ormanlarının Çam Balı Üretimi Amacıyla Planlanmasına Yönelik Gelişmeler. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress Abstract Book, 1-5 November, 2016, Fethiye, 165-166s.
 • 5 Özçelik, R., Avcı, M., 2016. Muğla’da Çam Pamuklu Koşnilinin Kızılçam Ağaçlarının Büyümesi Üzerine Etkileri. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress Abstract Book, 1-5 November, 2016, Fethiye, 156-157s.
 • 6 Jansson, N., Kayış, T., Coşkun, M., Sarıkaya, O., Avcı, M., Abacıgil, T.Ö., Vural Varlı, S., Sancak, K., 2014. Saproxylic beetle fauna on old oaks (Quercus spp.) at different sites in Turkey have both high inter and intra specific diversity. IUFRO Joint Meeting, 09-14 April 2014, Antalya, Turkey, p 17.
 • 7 Mouna, M., Avcı, M., 2014. Cedar Forests Under the Threat of New Pests. IUFRO Joint Meeting, 09-14 April 2014, Antalya, Turkey, p 62.
 • 8 Avcı, M., Özdemir, İ., Korkmaz, M., Kantarcı, M. D., Yeşil, A., 2014. Muğla İli Kızılçam Ormanlarında Çam Pamuklu Koşnili Marchalina hellenica‘nın Yayılışı. IV. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve eş zamanlı 20. Apislavia Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Fethiye.
 • 9 Korkmaz, M., Avcı, M., Özdemir, İ., Kırgız, Y., 2014. Arıcıların Muğla Yöresi Kızılçam Ormanlarında Çam Balı Üretimine Yönelik Değerlendirmeleri, Sorunları ve Beklentileri. IV. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve eş zamanlı 20. Apislavia Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Fethiye.
 • 10 Özdemir, İ., Avcı, M., Korkmaz, M., 2014. Basralı Ormanlarda Karşılaşılan Amenajman Sorunları ve Çözüm Önerileri. IV. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve eş zamanlı 20. Apislavia Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Fethiye.
 • 11 Kantarcı, M. D., Avcı, M., 2014. İlim Değişimi ve Hava Kirliliğinin Balsıralı Orman Alanlarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler. IV. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve eş zamanlı 20. Apislavia Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Fethiye.
 • 12 Serttaş, A., Sarıbaşak, H., Yolcu, H. İ., Güngöroğlu, C., Erler, F., Avcı, M. ve Sungur, N. 2012. A survey study on feeding habits of southern red wood ant, Formica rufa L. (Hymenoptera: Formicidae), in south-western Turkey (Antalya). Medinsect III, p. 31, Tunus
 • 13 Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Kayış, T., Sarıkaya, O., Brustel, H., Dubois, G., Wilde, I., Dagley, J., Hammond, P., 2011. Work and result from a project aiming to save the oak steppic woods in Turkey and comparisons with Sweden. Steppe Oak Woods and Pannonic Sand Steppes Conference 6-8 October 2011, Kecskemet, Hungary, s. 22-23
 • 14 Avcı, M., Jansson, N., Coşkun, M., Sarıkaya, O., 2010. The Situation for the Oak Forests in Turkey and Suggestions fot Future Management. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p. 37.
 • 15 Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Sarıkaya, O., Brustel, H., Dubois, G., Wilde, I., Dagley, J., Hammond, P., 2010. A Comparison of the Diversity of Saproxylic Beetles on Oaks (Quercus spp.) in Turkey, France, UK and Sweden. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p. 35.
 • 16 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2006. Structure and Parasitism Egg-batches of Thaumetopoea wilkinsoni Tams. In Antalya Region of Turkey, VIII. European Congress of Entomology, İzmir, 154-155.
 • 17 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2005. Expansion, Damage And Natural Enemies of Pine Processionary Moth in Turkey. UE RTD Project-Quality of Life and Management of Living Resources: Global Change and pine processionary moth: a new challenge for integrated pest management. Final Meeting Absracts, 23-27 September 2005, Belgodere, Calvi, Corsica, France, s.14.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2017. Aphid Species on Some Forest Trees in Turkey. 10th International Symposium on Aphids, Abstract Book, 4-8 September, Nevşehir-Cappadocia, p. 45.
 • 2 İçel, B., Avcı, M., Şimşek, Y., Oğuzoğlu, Ş., 2017. Research on the possibility of using thermography for the determination of insect activity in wood. International Symposium on New Horizons in Forestry Proceeding & Abstract Book, 18-20 October, Isparta, Turkey, p. 373.
 • 3 Karatepe, Y., Avcı, M., Gürlevik, N., 2017. Drought Related Tree Mortality in Antalya-Kemer Forests. International Symposium on Ecology And Environmental Problems, 4-7 October, Çanakkale, p.267
 • 4 Tunca, R.İ., Özgül, O., Ceylan, Ö., Oskay, D., Avcı, M., 2017. A Study on Geometric Morrphometric Analyses of Some Marchalina hellenica Populations in Muğla. 45th Apimondia Congress, 29 Sept – 4 Oct, İstanbul, p.197
 • 5 Karaca, İ., Karahan, A., Kutlu, M.A., Yetim, M.A., Avcı, M., 2017. Does Imidacloprio Prevent the Honey Bees from Getting Direction. 45th Apimondia Congress, 29 Sept – 4 Oct, İstanbul, p.222
 • 6 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2016. Sedir Balı Kaynağı: Cinara cedri Mimeur 1936 (Hemiptera: Aphididae). 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress Abstract Book, 1-5 November, 2016, Fethiye, 434-435s.
 • 7 Oğuzoğlu, Ş., Avcı, M., 2016. Türkiye Ormanlarında Zararlı Yabancı İstilacı Böcek Türleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, Konya, s. 352.
 • 8 Oğuzoğlu, Ş., Özek, T., Avcı, M., Karaca, İ., 2016. Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’ye Deltametrinin Etkisi ve LC50 Değeri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, Konya, s. 351.
 • 9 Karaca, İ., Avcı, M., Güven, Ö., 2016. Glycaspis brimlecombei, Kuzey Kıbrısta Ökaliptusun Yeni Bir Ekzotik Zararlısı. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, Konya, s. 317.
 • 10 Şencebe, S., Avcı, M., Koç, H., 2014. Muğla Kızılçam Ormanlarında Marchalina hellenica’nın (Genn.) (Hemiptera: Margoradidae) Biyolojisi ve Biyoekolojisi Üzerine Gözlemler, IV. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ve eş zamanlı 20. Apislavia Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Fethiye.
 • 11 Avcı, M., Özçelik, R., Çoban, H.O., 2013. Effects of Anoxia arenbergeri Outbreaks on Tree Growth in Taurus Cedar Forest using Annual Tree-Rings Analysis. Trace 2013, Dendrosymposium, Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, 8-11 May 2013, Viterbo, Italy.
 • 12 Özdemir, İ., Avcı ,M., Korkmaz, M., 2013. How can we manage the brutian pine forests for sustainably producing pine honey in Turkey?. XXXXIII. International Apicultural Congress, Apimondia, Kyiv-Ukraine
 • 13 Avcı, M., Korkmaz, M., Özdemir, İ., 2013. Pine honey production in brutian pine forests-Turkey. XXXXIII. International Apicultural Congress, Apimondia, Kyiv-Ukraine
 • 14 Avcı, M., 2011. Harmfulness Status in Turkish Pine Forest of Pine Cotton Cochineal Marchalina hellenica (Gennadius) and Sustainability of Pine Honey Production, 2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011, p.114-115, Isparta/TURKEY
 • 15 Avcı, M., 2011. Altitude depending differantiation of flight period of Thaumetopoea wilkinsoni in southern Turkey. URTICLIM/PCLIM joint meeting, Belgodère, Corsica, 17-19 October 2011
 • 16 Jansson, N., Avcı, M., Coşkun, M., Sarıkaya, O., 2010. New Beetle Species Found on Old Oaks in Sothern Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, p 124.
 • 17 Avcı, M., Jansson, N., Sarıkaya, O., Coşkun, M., 2010. The Beetle Fauna on Old Oaks in Kasnak Forest, Isparta, Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta, p 131.
 • 18 Coşkun, M., Jansson, N., Avcı, M., Sarıkaya, O., 2010. Rich and Unique Beetle Fauna Found on Pollarded (Coppice) Oaks in Southern Turkey. The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01–03 June 2010, Isparta, p 1287–129.
 • 19 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2010. Life Cycle of Cedar Processionary Moth Traumatocampa ispartaensis in Turkey. IX. European Congress of Entomology, Budapest-Hungary, p.83.
 • 20 Gürlevik N., Karatepe Y., Avcı M., 2010. Urban forest afforestations in Konya, Turkey. EFIMED Annual Meeting 2010. 14 - 16 April 2010, Antalya, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Köyceğiz Orman İşletmesinde Yangın Koruma ve Savaş Önlemleri ile Yeterlilikleri, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi,İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 Marmara Bölgesi Ormanlarının Tortricidae (Lepidoptera) Faunası İstanbul Üniversitesi F.B.E. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kürşat BOZ. Gülnar Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların Dağılımı Ve Büyük Yangınların Değerlendirilmesi
 • 2 Hakan RAGIBOĞLU. Türkiye’de Orman Yangınlarında Strateji, Taktik, Güvenlik Önlemleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Organizasyonu
 • 3 Aliye ALTUNIŞIK. Isparta Yöresi Çam Ormanlarında Çam Kese Böceği Thaumetopoea wilkinsoni Zararının Artım Üzerine Etkisi
 • 4 Z. Eda AKINCI. Neodiprion sertifer’in Göller Bölgesi Ormanlarında Biyolojisi, Doğal Düşmanları ve Epidemilerin Artım Üzerine Etkisi
 • 5 S. Gizem ÖLMEZ. Isparta Çam Ormanlarında Çam Kese Böceği Thaumetopoea wilkinsoni’nin Yumurta Bırakma Davranışları ve Yumurta Koçanlarının Yapısı
 • 6 Melike BİLENER. Reçine Kelebeği Dioryctria sylvestrella’nın Göller Bölgesi Ormanlarında Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları
 • 7 Özkan ÖZBEDEL. Orman Yangınlarında Kara Araçlarının ve İşçilerin Değişen Arazi Şartlarındaki Performansı
 • 8 Mehmet EKİNCİ. Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Yönetimi Ve Organizasyonu
 • 9 İsmail TUNCER. Dinar Yöresi Meşe Ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü Tortrix viridana L. 1758 (Lep.; Tortricidae)’nın Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları
 • 10 Ayşenur GÜMÜŞ. Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler, Önemli Türlerin Biyolojileri ve Avcıları
 • 11 Emine Seda YILDIZLI. Orman Yangınlarında Organizasyon Ve Karar Destek Sistemleri.
 • 12 Fikriye ÖÇAL. Formica rufa L. (Hymenoptera; Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi
 • 13 Serdar GÖKTEPE. Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların Dağılımı ve Yangınlar Üzerinde Etkili Olan Ekolojik Faktörler
 • 14 Ragıp SARI. Isparta Ormanlarında Zararlı Lepidoptera ve Hymenoptera Türleriyle Mücadelede Biyoteknik Yöntemlerin Kullanımı
 • 15 Oğuzhan SARIKAYA. Göller Bölgesi Abies cilicica Carr. Ormanlarında Choristoneura murinana (Hübner) Üzerine Araştırmalar
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Oğuzhan SARIKAYA. Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Saniye Şencebe. Gökova Körfezi (Muğla) Kizilçam Ormanlarinda Çam Pamuklu Koşnili Marchalina Hellenica (Gennadius, 1883) (Hemiptera: Margarodidae)’Nin Biyolojisi Üzerine Bazi Ekolojik Faktörlerin Etkileri
 • 2 Ogün Ç. TÜRKAY. Eğirdir Gölü-Aşağıtırtar Sulak Alan Mutlak Koruma Bölgesi Faunası Üzerine Gözlemler
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Describing the biodiversity of the ecosystem of old oaks in Turkey and activities aiming to get a protection and right management of the most valuable areas in Turkey, Matra-KAP pRogram, Proje No: Mat/Tap/Ank/09-25, Royal Netherlends Embassy
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Integrated Management of Cedar Forests in Lebanon in Cooperation with Othar Mediterranean Countries. GEF-UNEP (Global Environment Facility - United Nations Environment Programme) GFL/2328-2713-PMS: GF/2010-03
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Abies, Pinus ve Cedrus Ormanlarının Tohum ve Kozalak Zararlıları, SDÜ BAP 4670-YL1-16, 4971 TL, 21.03.2016-2017
 • 2 Cinara cedri’nin Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Yayılışı, Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları. ÖYP06475-YL-15, 5000 TL, 28.06.2016-2017
 • 3 Isparta Çam Ormanlarında Çam Kese Böceği Thaumetopoea Wilkinsoni’nin Yumurta Bırakma Davranışları Ve Yumurta Koçanlarının Yapısı SDÜ BAP 4112-YL1-14
 • 4 Gülnar Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların Dağılımı Ve Büyük Yangınların Değerlendirilmesi SDÜ BAP 4115-YL1-14
 • 5 Reçine Kelebeği Dioryctria Sylvestrella’nın Göller Bölgesi Ormanlarında Zararı, Biyolojisi Ve Doğal Düşmanları SDÜ BAP 4113-YL1-14
 • 6 Isparta Yöresi Çam Ormanlarında Çam Kese Böceği Thaumetopoea Wilkinsoni Zararının Artım Üzerine Etkisi SDÜ BAP 4114-YL1-14
 • 7 Dinar Yöresi Meşe Ormanlarında Yeşil Meşe Bükücüsü Tortrix viridana L. 1758 (Lep.; Tortricidae)’nın Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları SDÜ BAP 3624-YL1-13
 • 8 Denizli-Bozdağ Sedir Ormanlarının Zararlı Böcekleri ve Önemli Türlerin Biyolojisi ve Kontrolü SDÜ BAP 2993 YL 11
 • 9 Formica rufa L. (Hymenoptera; Formicidae) (Kırmızı Orman Karıncası)’nın Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanlarında Envanteri ve Habitat Tercihlerinin Belirlenmesi Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı Yürütücü (Proje No: 110O004
 • 10 Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler, Önemli Türlerin Biyolojileri ve Doğal Düşmanları SDÜ BAP 2656 YL 11
 • 11 Muğla-Fethiye Ormanlarında Yangın Sorunu, Yangınların Dağılımı ve Yangınlar Üzerinde Etkili Olan Ekolojik Faktörler. SDÜ BAP 2371 YL 10
 • 12 Eğirdir Gölü-Aşağıtırtar Sulak Alan Mutlak Koruma Bölgesi Faunası Üzerine Gözlemler. SDÜ BAP 2194 YL 10
 • 13 Isparta-Senirkent Kapıdağ Sedir Ormanında Formica rufa L.’nın Envanteri ve Habitat Tercihi. SDÜ BAP 2149 YL 10
 • 14 Isparta Ormanlarında Zararlı Lepidoptera ve Hymenoptera Türleriyle Mücadelede Biyoteknik Yöntemlerin Kullanımı SDÜ-BAP Proje No: 1483-YL-07
 • 15 Göller Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Zararlı Önemli Lepidoptera ve Hymenoptera Türlerinin Uçuş Aktivitelerinin Belirlenmesi SDÜ BAPYB, Isparta, Proje No: 1216-m-05.
 • 16 Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası Isparta, Proje No: 1165-d-05. 2006
 • 17 Göller Bölgesi Abies cilicica Carr. Ormanlarında Choristoneura murinana (Hbn.) Üzerine Araştırmalar, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 561
 • 18 Çam Yaprak Arıları Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.) (Hym.: Diprionidae)'in Göller Yöresi'ndeki Zararı, Biyolojisi ve Doğal Düşmanları. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 443
 • 19 Çam Sürgünbükücüsü Rhyacionia buoliana (Den. and Schiff.)'nın Göller Yöresindeki Doğal Düşmanları Üzerine Araştırmalar, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 274
 • 20 Fethiye-Kelebekler Vadisi Flora ve Lepidoptera Faunası, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 185, Proje Yöneticisi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ay’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi. (T.C. Orman Bakanlığı Araştırma Projesi, Proje No: 19.4404 /2013-2018
 • 2 Muğla İli Marchalina hellenica (Gennadius) populasyonunun mtDNA, morfometrik yöntemlerle varyasyonunun belirlenmesi ve mikrobiyal florasının tespiti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje No: 15/204
 • 3 Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu, TUBİTAK-BİDEB 2217 Proje No: 1799B031300484
 • 4 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010.
 • 5 Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi.
 • 6 IDE-5 Isparta'da Doğa Eğitimi-5, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi.
 • 7 Elmalı-Çığlıkara sedir ormanlarına nakledilen Kırmızı orman karıncası (Formica rufa L.)’nın envanteri ve beslenme alışkanlıklarının tespiti. (T.C. Orman Bakanlığı Araştırma Projesi, Proje No: 19.1105/2009-2011-Yardımcı Araştırıcı).
 • 8 Kızıldağ’da Doğa Eğitimi, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi.
 • 9 IDE-4: Isparta'da Doğa Eğitimi-4, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi.
 • 10 Bartın Yöresi Lepidoptera Türleri Tübitak Hızlı Destek Programı 1002 Proje No: 107T276
 • 11 IDE-2 Isparta Doğa Eğitim Projesi
 • 12 Dendroklinik laboratuvarının kurulması, SDÜ Altyapı Projesi, Proje No: 2003/39, Yardımcı Araştırıcı, 2003
 • 13 Eğirdir, Beyşehir ve Kovada Gölleri Arasındaki Koruma Bölgesinin Fauna ile İlgili Biyolojik Zenginliğinin Ortaya Konması ve Biyolojik Savaş Açısından Ümitvar Türlerin Araştırılması, DPT Projesi, Proje No: 2002K 120590, Yardımcı Araştırıcı, 2002
 • 14 Göller Yöresi Ormanlarında zararlı Böceklerle Biyolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması-TÜBİTAK 1998-2001
 • 15 Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Faunası Üzerine Araştırmalar, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 123, Yardımcı Araştırıcı, 1999.
 • 16 Kızıldağ Milli Parkı Faunası. Kızıldağ Milli Parkı Master Planı Analitik Etüd Raporu, MPGM , Ankara
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 IUFRO Joint Meeting Antalya (Turkey) 9-14 April, 2014 7-03-01 “Cone and Seed Insects” 7-03-06 “Integrated Management in Forest Defoliating Insects” 7-03-14 “Entomological Research in Mediterranean Forest Ecosystems – MEDINSECT”
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The Oak Ecology, History, Management and Planning II, 02-04.06.2010 Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Türkiye Bitki Koruma Kongresi Kongre Sekreteri
 • 2 IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Orman Zararlılarıyla Mücadele Semineri 13-19 Kasım 2016 Antalya Eğitici
 • 2 Orman Zararlılarıyla Mücadele Semineri 21-23 Şubat 2011 Antalya Eğitici
 • 3 Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlıları Uzman Eğitimi Isparta Orman Böl. Md. Eğitici
 • 4 Sedir Zararlısı Böcekler Eğitim Semineri Anamur OGM Eğitici
 • 5 Çam Keseböceği Mücadele Yöntemleri ve Ekosistem Yönetimi 24-26 Eylül 2004-Antalya
 • 6 Çam Keseböceği İle Mücadele Semineri Aralık-2004 Adana
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 -SDÜ Orman Fakültesi 2003 Yılı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (İkinci)
 • 2 - SDÜ Orman Fakültesi 2001 Yılı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (Birinci)
 • 3 - SDÜ 2002 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • 4 - TÜBİTAK 2002 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • 5 - TÜBİTAK 2003 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği
 • 2 Türkiye Ormancılar Derneği
 • 3 Orman Mühendisleri Odası
 • 4 Türkiye Entomoloji Derneği
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Bildiri Kitabı
 • 2 The Oak Ecology, History, Management and Planning II
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Agricultural and Forestry
 • 2 Mortality of the Defoliator Euselasia apisaon (Lepidoptera: Riodinidae) by Biotic Factors in an Eucalyptus urophylla Plantation in Minas Gerais State, Brazil Phytoparasitica
 • 3 Effect of Log Seasonality on Reproductive Potential of Monochamus galloprovincialis (Coleoptera: Cerambycidae) Reared in Scots Pine Logs Under laboratory Conditions Phytoparasitica
 • 4 Egg parasitoids enforce a selection pressure for large clutch sizes and covering layers in pine processionary moths (Thaumetopoea pityocampa) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) Annales Zoologici Fennici
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Occurrence of some Lepidopters on Aesculus hippocastanum L. at Istanbul-Belgrad Forest in Turkey NOBEL INTERNATIONAL JOURNALS (JABS / IJNES)
 • 2 İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 4 Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Orman Mühendisliği Bölüm Bşk.
 • 2 SDÜ Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 • 3 Dekan Yardımcılığı (2008-2009)
 • 4 Dekan Yardımcılığı 2001-2003
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Orman Fakültesi Senatörü 2008-2011
 • 2 SDÜ Süleyman Demirel Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2004-...
 • 4 Fakülte Kurulu Üyeliği 2001-...
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Entomoloji Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türkiye Orman Mühendisleri Odası temsilcilği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Göknar Kabuk Böcekleri ve Mücadelesi Semineri Eğitici Karabük
 • 2 03-05 Nisan 2007 Antalya Orman Genel Müdürlüğü "Ormanlarda Zarar Yapan Böcek ve Mantar Hastalıkları İle Mücadele" konulu seminerde eğitici
 • 3 Gölcük Tabiat Parkı'nda Bulunan Devrik ve Kırık Ağaçlar Hakkında Rapor.Isparta Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Milli Parklar Şube Müd. 2004
 • 4 Kovada Mili Parkı'nda Bulunan Devrik, Kırık ve Dikili Kuru Ağaçlar Hakkında Rapor. Isparta Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Milli Parklar Şube Müd. 2004
 • 5 Konya-Bozkır İlçesi Ormanlarında Göknar Ağaçlarındaki Kurumalar. Konya-Bozkır Kaymakamlığı. 2003
 • 6 Kızıldağ Milli Parkı'nda Bulunan Devrik Ağaçlar Hakkında Rapor. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü. 2003
 • 7 Konya-Beyşehir-Üstünler Kasabası Yaka Manastır Orman İçi Dinlenme Yeri'nde Göknar Kurumaları. Konya Milli Parklar Baş Mühendisliği, Beyşehir Milli Parklar Mühendisliği 2002
 • 8 Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Yeşil Dokusu İçindeki Ağaç Kurumalarının Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Rapor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği. 2001
VERDİĞİ DERSLER
Abiyotik Orman Zararlıları
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Biyolojik Mücadele Esasları
Böceklerin Toplanma, Prep. Muhafaza ve Teşhisi
Odun Entomolojisi ve Karantina
Orman Entomolojisi
Orman Koruma
Orman Yangınları ve Ekolojisi
Orman Zararlıları ile Biyolojik Savaş
Proje I
Proje II
Seminer I
Tez (Yüksek Lisans)
Türkiye Kabuk Böcekleri ve Savaşı
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Yangın Ekolojisi
Zararlılarla Savaş
Yukarı çık