Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nebi BİLİR
Adı Soyadı Prof. Dr. Nebi BİLİR
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113837
E-Posta nebibilir@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nebibilir
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1.7.1994
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 26.11.1997
Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 30.10.2002
İLGİ ALANLARI
Bitki Genetigi ve Islahı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sungur, N., Bilir, N., . Isparta-Senirkent Yöresi Orman Rehabilitasyon Sahalarının Başarı Durumu. SDÜ. FBE Dergisi, 19(1):107-111,2015.
 • 2 Gülcü, S., Akkaya, O., Bilir, N. Göller Yöresi Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold.) Populasyonlarında Genetik Kazanç. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 14:93-100, 2014.
 • 3 Bilir, N., Kaya,C., Ulusan, Musa D., 2010. Aydın Orijinli Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Fidanlarında Morfolojik Özellikler ve Fidan Kalitesi. KU Orman Fak. Dergisisi, 10(1):37-43.
 • 4 Çiçek N., Çiçek E., Bilir, N., 2005. Dar yapraklı dişbudak'ta (Fraxinus angustifolia Vahl.) bazı tohum ve fidecik özellikleri. SDÜ Orman Fak. Dergisi, 1:17-24.
 • 5 Çiçek E., Bilir, N., Çiçek N., 2005. Hercai Karaağaç'ta (Ulmus laevis Pall.) gövde çeliği ile fidan üretimi. AİBÜ Ormancılık Dergisi, 1: 21-26.
 • 6 Bilir, N., 2004. Toros Sediri'nde (Cedrus libani A.Rich.) Boy, Çap ve Hacim için Yaşlar Arası Fenotipik İlişkiler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(1):12-18 (2004).
 • 7 Gezer, A., Gülcü, S., Bilir, N., 2002. Isparta Göller Yöresi Sarıçam (Pinus silvestris L.) Orijin Denemeleri (İlk Aşama Sonuçları). SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 1-18.
 • 8 Genç, M., Albayrak, Y., Bilir, N., Gülcü, S., 2002. Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.)'nin Bazı Tohum Özellikleri ve Soğuk Saklama ve Katlama koşullarının Çimlenme ve Fidan Özelliklerine Etkileri. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 4:71-84.
 • 9 Gezer, A., Bilir, N., Gülcü, S., 2001. Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica Boiss.) Meyve ve Fidanlarının Bazı Özellikleri Üzerine Araştırmalar. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 1-9.
 • 10 Gülcü, S., Bilir, N., 2000. Anadolu Karaçamı ve Kızılçam Karışık ve Saf Meşçerelerinde Tohum-Fidecik Morfogenetik Özellikleri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 65-74.
 • 11 Bilir, N., Gülcü, S., 2000. Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) 'nde Bazı Fidan-Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(1):57-64.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bilir, N., Ulusan, M.D., 2010. Bitkilerde Döllenme Varyasyonunun Tahmini. SDÜ Yaşam Dergisi, 2:14-16.
 • 2 Ölmez, Z., Öncül, Ö., Bilir, N., 2001. Artvin-Ardanuç Yöresinde Yapılan Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Orman Mühendisliği Dergisi, 38(7):20-25.
 • 3 Genç, M., Gafar, C., Bilir, N., Güner, Ş.T., Gülcü, S., 2001. Isparta-Ayazma Anadolu Kestanesi (Castanea sativa) Meşceresi. Tabiat ve İnsan Dergisi, 35(3):20-28.
 • 4 Genç, M., Gülcü, S., Bilir, N., 2000. Kasnak Meşesi'nde Meyve Tipi-Ekim Şekli-Fidan Morfolojisi Etkileşimleri. Orman Mühendisliği Dergisi, 37(8):21-24.
 • 5 Genç, M., Fakir, H., Gülcü, S., Bilir, N., 2000. Batı Akdeniz Bölgesinde Süs Bitkisi Kullanımı-I/II. Orman Mühendisliği Dergisi, 37(11/12): 18-24/6-11.
 • 6 Bilir, N., 1999. Himalaya Sediri (Cedrus deodora Loud.) 'nin Bazı Tohum, Fidecik ve Fidan Özellikleri. Orman Mühendisliği Dergisi, 36(11): 19-22.
 • 7 Genç, M., Turna, İ., Bilir, N., 1998. Akdeniz Bölgesi İçin Araştırma Değeri Olan Avustralya Orijinli Bazı Türler. Orman ve Av Dergisi, 2:10-18.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bilir, N., Ayan, S.Doğu Ladini Tohum Bahcelerinde Etkili Klon Sayısı. Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005, Trabzon.
 • 2 Bilir, N., 2002. Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) ile Mücadelede Rezistant Islahı ve Önemi (poster bildiri). Ülkemiz Ormanlarında Çam Keseböceği Sorunu ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Bildiri Kitabı, s. 197-202, KSÜ Orman Fakültesi, 24-25 Nisan, K.Maraş.
 • 3 Genç, M., Güner, T., Gülcü, S., Bilir, N. 1998. Isparta Yöresindeki Anıt Ağaçlar. Isparta 'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 2:261-266, 16-17 Mayıs 1998, Isparta.
 • 4 Turna, İ., Acar, C., Bilir, N., 1996. Doğu Karadeniz Bölgesinde Agroforestry Potansiyeli ve Uygulanabilirliği: Akçaabat Örneği. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 13-15 Mayıs, s.714-722, Mersin.
 • 5 Genç, M., Üçler, A.Ö., Turna İ., Bilir, N., 1995. Doğu Ladininde Fidan Kalitesi-Dikim Başarısı Etkileşimleri: 5 Yıllık Sonuçlar. I Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt:4, s.136-141, 23-25 Ekim, Trabzon.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özel, H.B., Bilir, N.Determination of genetic gain of pyramidal black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata) populations in Turkey, pp.94-95. 14 6th Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia. 14-18 September, 2015
 • 2 Gülcü, S., Y. Albayrak ve N. Bilir, "Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Tohumlarında Soğuk Saklama ve Katlama İşlemlerinin Bazı Fidan Özelliklerine Etkileri", II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 40, İzmir, 2000.
 • 3 Üçler, A.Ö., Gülcü, S., Bilir, N., 2000. Anadolu Karaçamı ve Kızılçam'da Tohum Kaynağı-Morfolojik Fidan Kalitesi İlişkileri. Bildiri Özetleri Kitapçığı s.39. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül, İzmir.
 • 4 Demirci, A., Bilir, N., S. Gülcü., 2000. Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Orijinlerinde Fidan Boyu Varyasyonu. Bildiri Özetleri Kitapçığı s.38. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül, İzmir .
 • 5 Gezer, A., Bilir, N., Gülcü, S., 2000. Sarıçam (Pinus silvestris L.) Fidanlarında Kalite Sınıflaması. Bildiri Özetleri Kitapçığı s.37.II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, 25-29 Eylül, İzmir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Avcı, A.B., Bilir, N., Salvia Officinalis L. Genotiplerinde Farklı Hasat Dönemlerinin Uçucu Yağ Oranı, Kompozisyonu ve Tekrarlanma Derecesine Etkisi.9. Tarla Bitkileri Kongresi,12-15 Eylül 2011,Bursa, s.1438-1441.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bilir, N., 1997. Doğu Karadeniz Bölgesinde Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Orijin Denemeleri Fidanlık Aşaması, KTÜ- FBE, 90 s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Bilir, N., Doğu Karadeniz Bölgesinde Kurulan Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Orijin Denemelerinin İlk Sonuçları, KTÜ- FBE, 98 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özel, S., 2018. Isparta-Yalvaç Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarının Silvikültürel Değerlendirilmesi. SDÜ.FBE, Yüksek Lisans Tezi, 35 s.
 • 2 Ertuğrul, G.S., Meşe (Quercus L.) Baltalıklarını Koruya Dönüştürme Çalışmalarının Söğüt Orman İşletmesi Örneğinde Silvikültürel Açıdan Değerlendirilmesi. SDÜ-FBE, 49 s., 2017.
 • 3 Uçarcı, H., Giresun-İkisu Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Gençleştirme Sahalarının Silvikültürel Değerlendirmesi. SDÜ-FBE, 33 s., 2017.
 • 4 Yılmazer, Ç. Kızılçam’da (Pinus brutia Ten.) Fidan Tipinin Fidan Morfolojisi ve Kalitesine Etkisi.SDÜ-FBE, 30 s., 2017
 • 5 Tanişman, V., 2017. Başkomutan Tarihi Milli Parkında Uygulanan ve Potansiyel Silvikültürel Müdahalelerin İrdelenmesi. SDÜ-FBE., 43 s.
 • 6 Tunçbilek, N., 2016. Çiçekli Dişbudak’ta (Fraxinus ornus subsp. cilicica L.) Aileler Arası Morfolojik Farklılıklar. SDÜ-FBE, Yüksek Lisans Tezi, 30 s.
 • 7 Gezer, H., 2016. Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) Popülasyonlarında Kozalak Verimi ile Büyüme Özellikleri Etkileşimi.SDÜ-FBE Yüksek Lisans Tezi, 31 s.
 • 8 Erat, A.Z., 2016. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Doğal Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.) Popülasyonlarında Yaprak Özellikleri ve Verimi. SDÜ-FBE, Yüksek Lisans Tezi, 30 s.
 • 9 Tebes, N.T., 2015.Çankırı ve Çerkeş Orman Fidanlıklarında Üretilen Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri ve Kalitesi. SDÜ-FBE, Yüksek Lisans Tezi, 30 s.
 • 10 Tekocak, S., 2015.Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Döl Denemeleri: 5 Yıllık Sonuçlar. SDÜ-FBE Yüksek Lisans Tezi, 35 s.
 • 11 Dilaver, M., 2015. Balıkesir-Dursunbey Orman Fidanlığında Üretilen Tohum Meşceresi ve Tohum Bahçesi Orijinli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Fidanlarında Morfolojik Özellikler. SDU-FBE., 33 s.
 • 12 Sungur, N., 2014. Isparta-Senirkent Yöresi Orman Rehabilitasyon Sahalarının Başarı Durumu ve Uygulanan Silvikültürel Müdahaleler. SDU-FBE., 31 s.
 • 13 Koç, D.,Balıkesir Orman Fidanlığında Üretilen Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani aschers et sinten) Fidanlarında Morfolojik Özellikler, SDÜ-FBE, 31 s., 2014
 • 14 Ülküdür, F., Seydişehir yöresi Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) popülasyonlarında kozalak verimi. SDÜ, FBE, 2013
 • 15 Çerçioğlu, M., Osmaniye Yöresi Halep Çamı (Pinus halepensis Mill.) Populasyonlarında Kozalak Verimi, SDÜ FBE, 2013
 • 16 Yaltalı, T., Seydişehir Orman Fidanlığında Üretilen Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold.) ve Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Fidanlarında Morfolojik Özellikler. SDÜ, FBE, 2013
 • 17 Yangin, T., 2013. Denizli-Acıpayam Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Popülasyonlarında Kozalak Verimi ve Döllenme Katsayısı. YL. Tezi, SDÜ-FBE.
 • 18 Koçaş, A., Seydişehir Yöresi’ndeki Toros Sediri Ağaçlandırmalarının Değerlendirilmesi. SDÜ, FBE, 2011
 • 19 Kaya, C., Klonal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Tohum Bahçesinde Tohum Özellikleri İçin Kalıtım Derecesi,SDÜ, FBE, 2008
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Çerçioğlu, M., 2018. Burdur-Gölhisar Yöresi Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Popülasyonlarında Üreme x Büyüme Özellikleri Etkileşimi ve Bazı Genetik Parametrelerin Tahmini. SDÜ, FBE. Doktora Tezi, 64 s.
 • 2 Keleş, H., 2015. Mersin Yöresi Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Popülasyonlarında Tohum-Meyve Verimi ile Büyüme Özellikleri Etkileşimi. SDÜ-FBE Doktora tezi, 82s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta-Yalvaç Yöresi Ağaçlandırma Çalışmalarının Silvikültürel Değerlendirilmesi. SDÜ-BAP, 5051-YL1-17, 2018.
 • 2 Burdur-Gölhisar Yöresi Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Popülasyonlarında Üreme x Büyüme Özellikleri Etkileşimi ve Bazı Genetik Parametrelerin Tahmini. SDÜ-BAP, 4466-D1-15, 2018.
 • 3 Başkomutan Tarihi Milli Parkında Uygulanan ve Potansiyel Silvikültürel Müdahalelerin İrdelenmesi, SDÜ-BAP, 4921-YL1-17
 • 4 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK-2229, 1059B291600393, 18-21 Şubat, 2017
 • 5 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi-II, TÜBİTAK-2229, 1059B291700431, 21-25 Ekim, 2017
 • 6 Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Döl Denemeleri: 5 Yıllık Sonuçlar. SDÜ-BAP, 4465-YL1-15, 2016
 • 7 Çankırı ve Çerkeş Orman Fidanlıklarında Üretilen Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri ve Kalitesi, 4464-YL1-15, SDU-BAP, 2016
 • 8 Mersin Yöresi Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Populasyonlarında Tohum-Meyve Verimi ile Büyüme Özellikleri Etkileşimi 3925-D1-14, SDÜ-BAP, 2016
 • 9 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Doğal Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.) Popülasyonlarında Yaprak Özellikleri ve Verimi . SDU-BAP, 4570-YL1-16, 2016
 • 10 Isparta Yöresi Ehrami Karaçam (Pinus Nigra Arnold. Ssp. Pallasiana Var. Pyramidata) Popülasyonlarında Döllenme Varyasyon Katsayısının Tahmini. TÜBİTAK-114O820
 • 11 Balıkesir-Dursunbey Orman Fidanlığında Üretilen Tohum Meşceresi ve Tohum Bahçesi Orijinli Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Fidanlarında Morfolojik Özellikler. SDÜ-BAP No:4119-YL1-14, 2015.
 • 12 Ormancılık Biliminde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Proje Koordinatörü, 16-18 Mayıs
 • 13 Balıkesir Orman Fidanlığında Üretilen Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sinten) Fidanlarında Morfolojik Özellikleri 3723-YL1-13
 • 14 Toros Sedirinden (Cedrus Libani A. Rich.) Alternatif Ürün Eldesi: Uçucu Yağ Üretimi, TUBITAK 110O474
 • 15 Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Fidan Materyal Parselinin Tesisi, TUBITAK-108O611
 • 16 BEYŞEHİR GÖLÜ HAVZASI KUŞBURNU (Rosa canina L.) POPULASYONLARINDA DÖLLENME VARYASYONU X YETİŞME ORTAMI- BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ETKİLEŞİMİ VE BUNUN TOHUM VERİMİNE ETKİSİ, TÜBİTAK-TOVAG-105O180
 • 17 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Klonal Tohum Bahçesinde Bazı Büyüme Özellikleri- Çiçek Verimi Etkileşimi ve Bunun Gen Çeşitliliğine Etkisi.S.D.Ü. Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 YOBO’lar Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK-113B010, 2014 (Eğitmen) .
 • 2 Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-IDE,TÜBİTAK-107B031, 2008 (Eğitmen).
 • 3 Seed orchards
 • 4 "Beyşehir Gölü Belgeseli" Projesi, Anadolu Doğa ve Kültür Belgeselleri Derneği,"Proje Danışmanı".
 • 5 Göller Bölgesinde Sarıçam Orijin Denemeleri. SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 273, 1999-2001, Isparta.
 • 6 Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ağacı ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği, Arz-Talep İlişkileri. SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 60, 1997-1999, Isparta.
 • 7 Doğu Karadeniz Bölgesinde Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemeleri Fidanlık Aşaması. KTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 95-113.001.2, 1994-1998, Trabzon.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Seed Orchards and Breeding Theory Conference (Conference Chair)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4th International Conference Reforestation Challenges, 19-23 June 2018, Belgrade, Serbia.
 • 2 Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, İzmir, 2-4 Ekim 2018.
 • 3 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences. 6-8 September 2018. Budapest, Hungary
 • 4 Climate Change and Tree Migration, 7-10 November, 2017, Trabzon
 • 5 IUFRO Seed Orchard Conference 2017, Bålsta, Sweden on September 4–6.
 • 6 10th Asia-Pacific Biotech Congress, Bangkok, Thailand July 25-27, 2016
 • 7 International Conference on Biology and Pathology-ICBP2016. 24-26 June, 2016, Guangzhou, Guangdong, China.
 • 8 Forest Genetics Conference, New Brunswick, Canada, 17-20 August, 2015.
 • 9 Scientific Comitee Member of the Forest Tree Breeding Conference, Prague, August, 25-29.
 • 10 Comitee Member of the Seed Orchard Conference, Jeju, Republic of Korea. September 09
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, 18-20 Eylül 2014
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Kempe Foundation and Svenska Skogsplantor
 • 2 İsveç Enstitüsü" Doktora sonrası araştırma Bursu"
 • 3 İsveç Üniversitesi "Araştırma Desteği"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Fraxigen Meeting by Oxford University, 21-22 of May, 2005, Valancia, Spain.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü, 2018
 • 2 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü, 2018
 • 3 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü, 2018
 • 4 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü", 2014
 • 5 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü", 2013
 • 6 S.D.Ü. Orman Fakültesi "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü", 2008
 • 7 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2008
 • 8 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2007
 • 9 Isparta Yüksek Öğretim Vakfı-2005
 • 10 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2005
 • 11 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2004
 • 12 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü" -2003
 • 13 S.D.Ü. Orman Fakültesi "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2002
 • 14 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2002
 • 15 ISPARTA Yüksek Öğretim Vakfı "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2002
 • 16 S.D.Ü. Orman Fakültesi "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2001
 • 17 S.D.Ü. Orman Fakültesi "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2000
 • 18 ISPARTA Yüksek Öğretim Vakfı "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü"-2000
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Advances in Research
 • 2 COJ Reviews & Research
 • 3 Current Trends in Forest Research
 • 4 Journal of Multidisciplinary Research and Reviews
 • 5 Determinations in Nanomedicine & Nanotechnology
 • 6 Reforesta
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Polish Journal of Environmental Studies
 • 2 Baltic Forestry
 • 3 Arid Land Research and Management
 • 4 Genetika
 • 5 Journal of Forestry Research
 • 6 Journal of Dietary Supplements
 • 7 International Journal of Food Properties
 • 8 Tübitak-Türk Biyoloji Dergisi
 • 9 Journal of Essential Oil Bearing Plants
 • 10 Journal of Environmental Biology
 • 11 Fresenius Environmental Bulletin
 • 12 Journal of Forestry Research
 • 13 iForest - Biogeosciences and Forestry
 • 14 Scandinavian Journal of Forest Research
 • 15 iForest - Biogeosciences and Forestry
 • 16 Basic Research Journal of Agricultural Science Review
 • 17 Biogeosciences and Forestry
 • 18 Silvae Genetica
 • 19 Natural Product Research
 • 20 Turkish Journal of Botany
 • 21 Af.Journal of Ag. Res.
 • 22 Forest Systems
 • 23 Af.Journal of Ag. Res.
 • 24 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 25 Sci. Res. Ess.
 • 26 Af. Journal of Biotec.
 • 27 Dendrobiology
 • 28 Environmental Bulletin
 • 29 Canadian Journal of Forest Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Bionature
 • 2 Biotechnology Journal International
 • 3 COJ Reviews & Research
 • 4 De-Witty Journal of Agricultural Sciences
 • 5 Agricultural Science Research Journal
 • 6 International Invention Journal of Agricultural and Soil Science
 • 7 Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry
 • 8 Annual Research & Review in Biology
 • 9 World Research Journal of Agricultural Sciences
 • 10 Journal of Experimental Agriculture International
 • 11 African Journal of Microbiology Research
 • 12 Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development
 • 13 Journal of Plant Breeding and Crop Science
 • 14 Journal of Cereals and Oilseeds
 • 15 Journal of Stored Products and Postharvest Research
 • 16 African Journal of Environmental Science and Technology
 • 17 Excellent Word Journal of Agricultural Science
 • 18 Reforesta
 • 19 Net Journal of Agricultural Science
 • 20 KSU Doğa Bilimleri Dergisi
 • 21 Journal of Dietary Supplements
 • 22 Journal of Agricultural Extension and Rural Development
 • 23 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 24 Journal of Horticulture and Forestry
 • 25 International Journal Advance Agricultural Research
 • 26 African Journal of Pure and Applied Chemistry
 • 27 Issues in Biological Sciences and Pharmaceutical Research
 • 28 African Journal of Pharmacy and Pharmacology
 • 29 Journal of Environmental Processes
 • 30 The Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy
 • 31 Forest Ecosystems
 • 32 International Research Journal of Public and Environmental Health
 • 33 Open Journal of Forestry
 • 34 Open Journal of Forestry
 • 35 Herald Journal of Geography and Regional Planning
 • 36 International Journal of Medicinal Plant Research
 • 37 International Journal of Agricultural Policy and Research
 • 38 Journal of Medicine and Agricultural Science.
 • 39 Herald International Research journals: HJAFSR
 • 40 nternational Research Journal of Agricultural Science and Soil Science
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 DOA Dergisi
 • 2 Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 S.D.Ü., Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 09.08.2011-2012
 • 2 SDU Atabey MYO, Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı 2011-28.12.2018
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDU. Orman Fakultesi, Fakulte Yönetim Kurulu Uyesi (26.06.2015-28.07.2017)
 • 2 SDU. Orman Fakultesi, Fakulte Kurulu Uyesi. (Mayıs,2014-Mayıs, 2017)
 • 3 Orman Fakültesi Senatörü 2011-2012.
 • 4 S.D.Ü. Yayın Komisyonu Üyeliği (2009-Şubat2010)
 • 5 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Üyeliği(2009-Şubat2010)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 IUFRO (International Union of Forest Research Organisation), 2.09.01- Physiology and Genetics/Seed Orchards. Deputy Coordinator.
VERDİĞİ DERSLER
Asli Ağaç Türlerimizin Fidanlık Tekniği
Bitki Genetigi ve Islahı
Çiçeklenme ve Gen Çeşitliliği
KANTİTATİF ORMAN GENETİĞİ
POPULASYON GENETİĞİNE GİRİŞ
Yukarı çık