KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin Oğuz ÇOBAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin Oğuz ÇOBAN
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman İnşaatı Geodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146492
E-Posta oguzcoban@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyinoguzcoban
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 16.9.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 12.7.2000
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME BİLGİSİ VE KADASTRO (DR) 29.8.2006
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1GÜNGÖROĞLU C., ÇOBAN H. O. (2023). Orman Yangınları. Ankara, (pp. 202-224). Türkiye Ormancılar Derneği Yayını.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Purnama M. I., Jaya I. N. S., Syaufina L., ÇOBAN H. O., Raihan M. (2024). Predicting forest fire vulnerability using machine learning approaches in The Mediterranean Region: a case study of Türkiye. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1315, 1-10.https://doi.org/10.1088/1755-1315/1315/1/012056
  • 2ÇOBAN H. O., GÜNDOĞDU Ş. (2020). Orman alanlarındaki değişimlerin CBS tabanlı belirlenmesi: Çamsu Orman İşletme Şefliği örneği. Turkish Journal of Forestry, 21, 60-69.
  • 3ÇOBAN H. O. (2016). Türkiye nin yer gözlem uydu sistemleri ve ormancılık uygulamalarında kullanılabilirliği. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 17, 99-107.https://doi.org/10.18182/tjf.92256
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DURGUN H., YILMAZ İ. E., İNCE M., ÇOBAN H. O., EKER M. (2023). Evaluation of Tree Diameter and Height Measurements in UAV Data through the Integration of Remote Sensing and Machine Learning Methods. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9, 113-125.https://doi.org/10.30855/gmbd.0705S12
   • 2KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., ALKAN H. (2023). Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sisteminde Öğrenci Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği. Bartin Orman Fakultesi Dergisi, 25, 479-491.https://doi.org/10.24011/barofd.1343638
   • 3DURGUN H., ÇOBAN H. O., EKER M. (2022). İnsansız hava aracıyla elde edilen hava fotoğraflarından kızılçam ağaçlarının çap ve boylarının ölçümü ve gövde hacminin tahmini. Turkish Journal of Forestry, , 255-267.https://doi.org/10.18182/tjf.1199567
   • 4EKER M., ÇOBAN H. O. (2021). A Simple Example on Life Cycle Assessment of Wood Harvesting Technologies in Turkish Forestry to Mitigate Greenhouse Gas Emission. European Journal of Forest Engineering, 7, 67-76.
   • 5Çoban H. O. (2011). Calculation of average skidding distance on sloping terrain with GIS tools. SDU Orman Fakültesi Dergisi, 12, 98-103.
   • 6EKER M., ACAR H. H., ÇOBAN H. O. (2010). Orman yollarının potansiyel ekolojik etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 109-125.
   • 7Çoban H. O., Eker M. (2009). SRTM Verileri ile Bazı Topoğrafik Analizler Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 76-91.
   • 8Çoban H. O., Koç A. (2008). Sınıflandırma Sonrası Karşılaştırma Tekniği Kullanılarak Heterojen Yapıya Sahip Ormanlarda Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1, 72-84.
   • 9Yener H., Koç A., Çoban H. O. (2006). Uzaktan Algılama Verilerinde Sınıflandırma Doğruluğunun Belirlenmesi Yöntemleri. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56, 71-88.
   • 10Koç A., Yener H., Çoban H. O. (2006). Landsat ETM Verilerinde Topoğrafik Normalizasyonun Sınıflandırma Doğruluğu Üzerindeki Etkisi. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56, 57-75.
   • 11Yener H., Koç A., Çoban H. O. (2006). Uzaktan Algılama Verileri ve Teknik Özellikleri. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56, 33-48.
   • 12Koç A., Yener H., Çoban H. O. (2006). Uydu Verilerinde Topoğrafik Etkinin Giderilmesi Yöntemleri. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56, 31-41.
   • 13Koç A., Çoban H. O., Yener H. (2006). Değişim Belirlemede Görüntü Farkı ve Görüntü Oranlama Yöntemleri. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56, 25-32.
   • 14KOÇ A., ÇOBAN H. O., YENER H. (2006). Değişim Belirlemede Görüntü Farkı Yönteminin Uygulanması. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56, 77-92.
   • 15Çoban H. O. (2004). Bilgisayar Destekli Konusal Orman Haritalarının Üretilmesi. SDU Orman Fakültesi Dergisi, 1, 83-96.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1Çoban H. O., Bereket H. (2020). Visibility analysis of fire lookout towers protecting the Mediterranean forest ecosystems in Turkey. Sumarski List, 144, 393-407.
    • 2KARATEPE Y., ÇOBAN H. O., BAŞARAN M. A. (2020). Relations between tree height and soil properties in semiarid Black pine (Pinus nigra Arnold.) afforestation. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 1379-1388.
    • 3ÇOBAN H. O., ERDİN C. (2020). Forest fire risk assessment using GIS and AHP integration in Bucak Forest Enterprise, Turkey. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 18, 1567-1583.
    • 4ÇOBAN H. O., ÇOŞGUN S. (2020). The role of topography in the spatial distribution of tree species in the Mediterranean Region of Turkey. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 1369-1378.
    • 5ÇOBAN H. O., ÖRÜCÜ Ö. K., ARSLAN E. S. (2020). MaxEnt Modeling for Predicting the Current and Future Potential Geographical Distribution of Quercus libani Olivier. Sustainability (Q2), 12, 1-19.https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su12072671
    • 6KARATEPE Y., BAŞARAN M. A., ÇOBAN H. O. (2014). Relationship of tree height with soil properties soil and needle nutrients in Cedar (Cedrus libani A. Rich.) plantations. Research Journal of Biotechnology, 9, 60-68.
    • 7ÇOBAN H. O., ÖZÇELİK R., AVCI M. (2014). Monitoring of damage from cedar shoot moth Dichelia cedricola Diakonoff Lep Tortricidae by multi temporal Landsat imagery. iForest - Biogeosciences and Forestry, 7, 126-131.https://doi.org/10.3832/ifor1014-007
    • 8ÇOBAN H. O., EKER M. (2014). A Hierarchical Approach to Estimate Spatially Available Potential of Primary Forest Residues for Bioenergy. BioResources, 9, 4076-4093.
    • 9Çoban H. O., Özdamar S. (2014). Mapping forest fire in relation to land cover and topographic characteristics. Journal of Environmental Biology, 35, 217-224.
    • 10Eker M., Çoban H. O., Acar H. H. (2011). Time study and productivity analysis of chainsaw mounted log debarker in southern pine forests of Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6, 2146-2156.
    • 11Çoban H. O., Koç A., Eker M. (2010). Investigation on changes in complex vegetation coverage using multi temporal Landsat data of Western Black Sea region A case study. Journal of Environmental Biology, 31, 169-178.
    • 12EKER M., ÇOBAN H. O. (2010). Impact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 157-168.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1Balcı İ., Çoban H. O., Eker M. (2000). Coğrafi bilgi sistemi. SDU Orman Fakültesi Dergisi, 1, 115-132.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1DURGUN H., YILMAZ İ. E., İNCE M., ÇOBAN H. O., EKER M. (2023). Evaluation of Tree Diameter and Height Measurements In Uav Data by Integrating Remote Sensing and Machine Learning Methods. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2023 (ICAIAME 2023), Kasım 3-5, Antalya, 22-22.
      • 2ÇOBAN H. O., ÇOŞGUN S. (2018). The Role of Topography in the Spatial Distribution of Tree Species in the Mediterranean Region in the South of Turkey. ICONST 2018 International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, Prizren, 70.
      • 3ÇOBAN H. O., ARSLAN S. (2018). Road Network Analysis in Kovada Lake National Park in the South of Turkey Based on Geographical Information System. ICONST 2018 International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, Prizren, 71.
      • 4KARATEPE Y., ÇOBAN H. O., Başaran M. A. (2018). Relations Between Tree Height and Soil Properties, Soil and Needle Nutrients in Semiarid Black Pine (Pinus nigra Arnold.) Afforestation. ICONST 2018 International Conference on Science and Technology, Eylül 5-9, Prizren, 40.
      • 5ÇOBAN H. O., GÜNDOĞDU Ş. (2017). GIS based forest cover change detection in the Çamsu Forest Sub-district. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, Isparta, 143-143.
      • 6ÖZER D., EKER M., ÇOBAN H. O. (2016). Operational system selection by slope threshold procedure for sensitive forest stes. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Haziran 2-4, Bursa, 40-40.
      • 7EKER M., ÇOBAN H. O. (2016). Spatial impacts of road network in sensitive forest areas.. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Haziran 2-4, Bursa, 30-30.
      • 8ÇOBAN H. O., EKER M. (2016). An assessment of the protective function of the road network in Beydaglari Coastal (Olympos) and Güllük Mountain (Termessos) National Park sites. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Haziran 2-4, Bursa, 20-20.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1Purnama M. I., Jaya I. N. S., Syaufina L., ÇOBAN H. O. (2023). Predicting Forest Fire Vulnerability using Machine Learning Approaches in the Mediterranean Region: A case study of Turkey. ICTS International Conference on Tropical Silviculture, Ağustos 24, Bogor, 150-150.
       • 2ÇOBAN H. O., KARATEPE Y., BAŞARAN M. A. (2017). A framework for the afforestation information system in Burdur Region. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, Isparta, 394-394.
       • 3EKER M., ACAR H. H., ÖZÇELİK R., ALKAN H., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., YILMAZTÜRK A. (2017). The possibilities of woody biomass harvesting for bioenergy in Turkey. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, ISPARTA, 435.
       • 4ÇOBAN H. O., EKER M., ÖZER D. (2017). Extraction Forest Road Lines from High Spatial Resolution Satellite Data. 50th Anniversary of the International Symposium on Forestry Mechanization, Eylül 25-29.
       • 5Çoban H. O., Eker M. (2014). GIS Based Strategy on Timber Transportation System in Mountainous Forest Regions. 47th International Symposium on Forestry Mechanisation (Formec 2014), Eylül 23-26, Gerardmer.
       • 6Eker M., Çoban H. O. (2013). Integration of Operational Harvest Plan and Forest Management Plan. 46th International Symposium on Forestry Mechanisation (FORMEC 2013), Eylül 30-2, Stralsund.
       • 7Çoban H. O., Eker M. (2013). Assessment about the Impact of Mining Activity on Forest Lands. 46th International Symposium on Forestry Mechanisation (FORMEC 2013), Eylül 30-2, Stralsund.
       • 8Avcı M., Özçelik R., Çoban H. O. (2013). Effects of Anoxia Arenbergeri Outbreaks on Tree Growth in Taurus Cedar Forest using Annual Tree Rings Analysis. Trace 2013, Dendrosymposium, Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Mayıs 8-11, Viterbo.
       • 9Çoban H. O., Eker M. (2012). Using Geographic Information System for Estimation of Available Biomass Potential. 45th International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2012), Ekim 8-12, Dubrovnik, 1-8.
       • 10Eker M., Çoban H. O., Önal Y. E. (2011). Using of Agricultural Tractors for Harvesting Operations in Turkish Forestry. 44th International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2011), Ekim 9-11, Graz.
       • 11Eker M., Alkan H., Korkmaz M., Çoban H. O. (2011). The Supply and Utilization Possibilities of Forest Residues as a By Product. 2nd International Non-Wood Products Symposium, Eylül 8-10, Isparta, 55.
       • 12Çoban H. O., Eker M. (2010). Analysis of Forest Road Network Conditions Before and After Forest Fire. 43th International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2010), Temmuz 11-14, Padua, 1-11.
       • 13Çoban H. O., Eker M., Karatepe Y. (2010). Spatial Analysis of Oak Forests in Isparta Regional Forest Directorate with Geographic Information System. The Oak- Ecology, History, Management and Planning II, Haziran 1-3, Isparta, 85.
       • 14Çoban H. O., Eker M., Ada N. (2009). Assessment of Forest Storage Locations in Wood Supply Chain. 42th International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2009), Haziran 21-24, Prag, 38-43.
       • 15EKER M., ÇOBAN H. O., ACAR H. H. (2009). The Procurement Problem of Logging Residues in Turkish Forestry. 42. International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC 2009), Haziran 21-24, Prag, 115-124.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1DURGUN H., ÇOBAN H. O., EKER M. (2022). Effects of geometric correction of UAV images on tree diameter and height measurements. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2022, Eylül 7-9, Budva, 59-71.
        • 2DURGUN H., EKER M., ÇOBAN H. O. (2022). Evaluation of UAV photogrammetry as an alternative to field measurements in biomass İnventory Studies. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2022, Eylül 7-9, Budva, 72-80.
        • 3ZORLU D. I., ÇOBAN H. O. (2021). Determination of Temporal Changes in Forest Areas of Istanbul Province. International Conferences on Science and Technology Life Science and Technology, ICONST LST 2021, Eylül 8-10, Budva, 53-63.
        • 4ÇOBAN H. O., EKER M. (2019). Global maps of forest cover change: Application in forests of Turkey between 2000-2018. International Conference on Climate Change and Forestry, Kasım 12, Ankara, 281-287.
        • 5EKER M., ÇOBAN H. O. (2019). The relationship between forest operations and climate change. International Conference on Climate Change and Forestry, Kasım 12, Ankara, 260-267.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1ÇOBAN H. O., BEREKET H. (2018). Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki yangın gözetleme kulelerinin görünürlük analizi. UZAL-CBS 2018 VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eylül 18-21, Eskişehir, 171.
         • 2ÇOBAN H. O. (2015). Türk yer gözlem uydu sistemleri ve ormancılık uygulamalarında kullanım olanaklarının değerlendirilmesi. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Haziran 4-6, Çankırı.
         • 3EKER M., ÇOBAN H. O. (2015). Yol ağının ormanın konumsal düzeni üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Haziran 4-4, Çankırı.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1EKER M., ÇOBAN H. O. (2017). Değişen paradigmalar ve gelişen teknoloji bağlamında ormancılık operasyonları. IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, Kasım 15, Antalya, 430-440.
          • 2ÇOBAN H. O., EKER M. (2017). Orman Kaynaklarının Uzaktan Algılanmasında Rasat Ve Göktürk-2 Uydu Verileri. IV. UIlusal Ormancılık Kongresi, Kasım 15-16, Antalya.
          • 3EKER M., ÖZÇELİK R., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O. (2015). Teknik potansiyelin belirlenmesine yönelik operasyonel biyokütle envanteri. 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 26-29, Antalya.
           • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
           • 1ŞENYURT A., EKER M., ÇOBAN H. O. (2015). Ormancılık üretim işlerinde iş güvenliği önlemlerinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Ergonomi Kongres, Ekim 2-4, Isparta.
           • 2Eker M., Çoban H. O., Özçelik R., Alkan H., Avcı M. (2011). Çam Kese Böceği Yayılışı ile Orman Yolunun Konumsal Etkileri Arasındaki Bağıntının İrdelenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Kasım 23-25, Antalya, 234.
           • 3Karatepe Y., Çoban H. O. (2011). Eldere Aksu Isparta Karaçam Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Ormanlarında Topoğrafik Yapının Çam Keseböceği Thaumetopoea wilkinsoni Tams Zararına Etkisi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Kasım 23-25, Antalya, 294.
           • 4Eker M., Acar H. H., Özçelik R., Alkan H., Gürlevik N., Çoban H. O., Korkmaz M., Yılmaztürk A. (2011). Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliği. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Kasım 21-23, Antalya, 141-152.
           • 5Çoban H. O., Eker M., Avcı M. (2010). Çok Zamanlı Landsat Uydu Verileri Yardımıyla Sedir Sürgün Kelebeği Dichelia cedricola Diakonoff Zararının Belirlenmesi ve İzlenmesi. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Kasım 23-25, Antalya, 178.
           • 6Eker M., Çoban H. O., Alkan H. (2010). Hasat Artıkları Tedarik Zincirine Yönelik Sistem Tasarımı. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 20-22, Artvin, 524-534.
           • 7Çoşgun S., Çoban H. O., Eker M. (2009). İmar Uygulamaları Bahanesiyle Kamulaştırma İdari İşlemi İptal Edilemez. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Mayıs 11-15, Ankara, 1-8.
           • 8Eker M., Çoban H. O. (2009). Yangın Sonrası Hasat ve Transport Planlama Modeli. 1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, Ocak 7-10, Antalya, 395-402.
           • 9Eker M., Çoban H. O., Eroğlu H. (2008). Ormancılık İşlerinde Aktüel Teknoloji Düzeyi ve Ergonomi Kılavuzlarının Uygulanabilirliği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ekim 30-1, Trabzon, 402-411.
           • 10Çoban H. O., Koç A. (2007). Landsat Verileri ile Karmaşık Orman Yapılarında Değişim Analizi Batı Karadeniz Bölgesi nde Örnek Bir Çalışma. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, Haziran 5-7, İstanbul, 1-6.
           • 11Gezer A., Gülcü S., Çoban H. O. (1998). Çevre Koruma Politikaları Açısından Kent Ormancılığının Önemi ve Isparta Örneği. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, Ekim 21-23, İstanbul, 709-718.
            • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
            • 1KORKMAZ M., ALKAN H., EKER M., FAKİR H., AVCI M., ÖZDEMİR İ., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., ALKAN O., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., GÜLSOY S., DOĞMUŞ L. H. T., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T. (2019). Turkish Journal of Forestry. ISUBÜ Orman Fakültesi.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
             • 1AKAY A. E., GÜMÜŞ S., ARUGA K., AYDIN A., DEMİR M., EKER M., SPİNELLİ R., WING M., ABBAS D., ACAR H. H., AKGÜL M., ALTUNEL A. O., ARICAK B., ATEŞOĞLU A., PETTINGER P., BORZ S. A., CHUNG W., ÇELİK H. E., ÇOBAN H. O., ERLER J., DROSOS V. C., ELLİOT W. J., ENEZ K., GHAFFARİYAN M. R., HASKA H. F., HOFFMANN S., KAMARUDİN N., MOSKALİK T., LİNDROOS O., ÖZTÜRK T., PENTEK T., PORİNSKY T., SAKAİ H., TUNAY M., VAROL T. (2019). European Journal of Forest Engineering. Forest engineering and Techonologies Platform.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
              • 1BAYAR E., YILMAZ A. T., UYSAL S., KORKMAZ M., DELİGÖZ A., ÇOBAN H. O. (2019). Türkiye Ormancılık Dergisi. ISUBÜ.
              • 2BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., DÖNMEZ İ. E., ÇATAL Y. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-2). SDÜ Basımevi.
              • 3BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., ÖZÇELİK R. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-3). SDÜ Basımevi.
              • 4BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., ÖZÇELİK R. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-4). SDÜ Basımevi.
              • 5BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-1). SDÜ Basımevi.
              • 6SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., ÇATAL Y. (2018). Turkish Journal of Forestry, Vol: 19, Issue:4. Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitesi.
              • 7SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., ÇATAL Y. (2018). Turkish Journal of Forestry, Vol:19, Issue:3. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 8SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., ÇATAL Y. (2018). Turkish Journal of Forestry, Vol:19, Issue:2. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
              • 9SARIKAYA O., KORKMAZ M., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y. (2018). Turkish Journal of Forestry, Vol:19, Issue:1. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 10KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., SARIKAYA O., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E. (2018). Turkish Journal of Forestry. ISUBÜ Orman Fakültesi.
              • 11BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-1). SDÜ Basımevi.
              • 12BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-2). SDÜ Basımevi.
              • 13BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-3). SDÜ Basımevi.
              • 14BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-4). SDÜ Basımevi.
              • 15GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (2018-3). Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 16GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (2018-2). Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 17GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (2018-1). Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • 18BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-1). SDÜ Basımevi.
              • 19AKAY A. E., GÜMÜŞ S., AYDIN A., DEMİR M., EKER M., SPİNELLİ R., WİNG M., ACAR H. H., ARICAK B., ATEŞOĞLU A., ÇELİK H. E., ÇOBAN H. O., HASDEMİR M., ÖZTÜRK T., TUNAY M., VAROL T. (2017). European Journal of Forest Engineering (EJFE). Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Department, 16330 Bursa, Turkey.
              • 20AKAY A. E., GÜMÜŞ S., AYDIN A., DEMİR M., EKER M., SPİNELLİ R., WİNG M., ACAR H. H., ARICAK B., ATEŞOĞLU A., ÇELİK H. E., ÇOBAN H. O., HASDEMİR M., ÖZTÜRK T., TUNAY M., VAROL T. (2017). European Journal of Forest Engineering (EJFE). Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Department, 16330 Bursa, Turkey.
              • 21BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-3). SDÜ Basımevi.
              • 22BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-4). SDÜ Basımevi.
              • 23BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-2). SDÜ Basımevi.
               • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
               • 1SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., BAYAR E., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., UYSAL S. (2019). Turkish Journal of Forestry, Vol:20, Issue:1. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
               • 2SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., BAYAR E., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., KORKMAZ M., YILMAZ A. T., ÇATAL Y., UYSAL S. (2019). Turkish Journal of Forestry, Vol:20, Issue:2. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
               • 3ÖZÇELİK R., AVCI M., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., KORKMAZ M., ALKAN H., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., EKER M., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., GÜLSOY S., ALKAN O., YILMAZ A. T., DOĞMUŞ L. H. T. (2019). Türkiye Ormancılık Dergisi. ISUBU.
               • 4KORKMAZ M., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., SARIKAYA O., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry. Süleyman Demirel University.
               • 5KORKMAZ M., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., SARIKAYA O., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry. Süleyman Demirel University.
               • 6KORKMAZ M., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., SARIKAYA O., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry. Süleyman Demirel University.
               • 7KORKMAZ M., SARIKAYA O., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry, Cilt:18, Sayı:1. Suleyman Demirel University.
               • 8KORKMAZ M., SARIKAYA O., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry, Cilt:18, Sayı:2. Suleyman Demirel University.
               • 9KORKMAZ M., SARIKAYA O., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry, Cilt:18, Sayı:3. Suleyman Demirel University.
               • 10KORKMAZ M., SARIKAYA O., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry, Cilt:18, Sayı:4. Suleyman Demirel University.
               • 11KORKMAZ M., BABALIK A. A., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., SARIKAYA O., ÇATAL Y., UYSAL S., BAYAR E., YILMAZ A. T. (2017). Turkish Journal of Forestry. Süleyman Demirel University.
               • 12KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O., ÇATAL Y., BABALIK A. A., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N. (2016). Turkish Journal of Forestry 17 1. Isparta, Süleyman Dmeirel Üniversitesi.
               • 13KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O., ÇATAL Y., BABALIK A. A., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N. (2016). Turkish Journal of Forestry Special ıssue. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
               • 14KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O., ÇATAL Y., BABALIK A. A., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N. (2016). Turkish Journal of Forestry 17 2. Isparta, Süleyman Dmeirel Üniversitesi.
                • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
                • 1ÇOBAN H. O. (2015). Turkish Journal of Forestry Cilt 16 Sayı 1. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                • 2ÇOBAN H. O. (2015). Turkish Journal of Forestry Cilt 16 Sayı 2. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
                 • 1ÇOBAN H. O. (2014). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt 15 Sayı 1. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • 2ÇOBAN H. O. (2013). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt 14 Sayı 1. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • 3ÇOBAN H. O. (2013). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt 14 Sayı 2. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • 4ÇOBAN H. O. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt 13 Sayı 2. Süleyman Demirel Üniversitesi.
                 • 5ÇOBAN H. O. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt 13 Sayı 1. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                  • 1Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ekolojik Faktörlerin Bazı Asli Ağaç Türlerinin Konumsal Dağılımına Etkilerinin İncelenmesi Proje no 2358 YL 10 , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                   • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                   • 1Meşceredeki Ağaç Sayısı ve Kapalılığın Google Earth Verileri ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
                   • 2Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
                   • 3Orman Yol Ağının Ormanın Konumsal Yapısı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması SDU BAP 2565 M 10, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                   • 4Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanındaki Sedir ve Meşe Meşcerelerinin Yapı Analizi TÜBİTAK 2209 A , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
                   • 5Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli TUBİTAK 110Y301 , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
                   • 6Arazi örtüsü ve meşcere tipi değişkenlerini yüksek konumsal çözünürlüklü uydu verileri ile belirleme olanaklarının araştırılması Proje no 2561 M 10 , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
                   • 7Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
                   • 8Uydu Verileri ile Orman Alanlarındaki Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
                    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                    • 1STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, SCI-Expanded,
                    • 2Environmental Monitoring and Assessment, SCI-Expanded,
                     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                     • 1European Journal of Forest Engineering (EJFE), Google Scholars, Arastirmax, Dergi Park, TÜRKİYE, 2017.
                      • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                      • 1Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
                      • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, CAb-Abstracts, Ulakbim, TÜRKİYE,
                       • Akademik Görevler
                       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Profesör (2020-...)
                       • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/ Doçent (2016-2020)
                       • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2007-2016)
                       • 4İstanbul Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2001-2006)
                       • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Orman İnşaatı Jeodezi Ve Fotogrametri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1997-2000)
                        • İdari Görevler
                        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2021-...)
                        • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Uyum ve İntibak Komisyonu Üyeliği (2012-...)
                        • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2009-2011)
                         • Verdiği Dersler
                         • 1Bilgisayar Destekli Çizim
                         • 2Coğrafi Bilgi Sistemi
                         • 3Coğrafi Bilgi Sistemleri
                         • 4Harita Bilgisi
                         • 5Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı Ve Uygulamaları
                         • 6Ormancılıkta Uzaktan Algılama
                         • 7Ölçme Bilgisi
                         • 8Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri
                         • 9Röleve Ve Ölçme Bilgisi
                         • 10Sayısal Görüntü İşleme
                         • 11Uzaktan Algılama