KİŞİSEL BİLGİLER
Abdilcelil KOÇ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Abdilcelil KOÇ
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Lojistik
Telefon 2462146674
E-Posta celilkoc@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/abdilcelilkoc
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.6.1986
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 8.6.2021
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 3.7.1991
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 4.6.2013
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KOÇ A. (2021). İKTİSADİ, MALİ VE FİNANSAL UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI. Cilt 1 – İktisat Uygulamaları. Ankara, (pp. 425-437). Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti..
 • 2KOÇ A. (2020). Theoretical And Applied Studies On Turkish EconomyVol. I. Londra, (pp. 251-270). IJOPEC Publication.
 • 3KOÇ A. (2020). Digitalization and Future of Digital Society. Berlin, (pp. 25-41). Peter Lang.
  • Alanında uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitap
  • 1KOÇ A. (2021). Political Economy of Financialization and Its Measuring: Indicators of Financialization in OECD Countries. London, IJOPEC PUBLICATION.
   • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
   • 1KOÇ A. (2015). FİNANSALLAŞMA DEVLET VE POLİTİK İKTİSAT. Ankara, (pp. 115-146). NotaBene.
    • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
    • 1KOÇ A. (2020). BANK-SEN’li Yıllar: Başlangıcından Beri Türkiye’de Bankacılık. Emek Araştırma Dergisi, , 221-230.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1KOÇ A. (2016). Türkiye de 1980 Sonrasının Politik İktisadı Bağlamında Asgari Ücret Analizi. Çalışma ve Toplum, 3, 1387-1408.
     • 2KOÇ A., SARICA D. (2016). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Neo Liberal Dönemde Emek Gelirlerinin Payı ile Sendikal Örgütlenme Düzeyi Arasındaki İlişkinin Analizi. Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), 6, 29-56.
      • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1KOÇ A. (2015). 1980 Sonrasında Türkiye Ekonomisinin Politik İktisadı. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 145-169.
      • 2KOÇ A. (2013). Kavramsal Bağlamda Kapitalizmin Finansallaşması Sorunsalı. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1KOÇ A. (2021). ECONOMIC EFFECTS OF THE COVID 19 OUTPUT ON LARGE-SCALE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN TURKEY IN 2020. IX International Scientific Conference „World Economy - Challenges of the 21st Century”., Aralık 16, Radom.
       • 2KOÇ A. (2020). OECD ÜLKELERİ BİLEŞİK FİNANSALLAŞMA ENDEKSİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ). OECD COUNTRIES CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES & ECONOMY, Mart 19-21, Ankara.
       • 3KOÇ A. (2020). OECD ÜLKELERİNDE NET KATMA DEĞER İÇİNDE EMEK VE SERMAYE GELİRLERİNİN PAYI (2000-2018). OECD COUNTRIESCONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES ECONOMY, Mart 19-21, Ankara.
       • 4KOÇ A. (2020). Kapitalizm 5.0: Kapitalizmin Evrimi Bağlamında Dijital Kapitalizm ve Politik İktisadı. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar: Dijitalleşme ve Dijital Toplumun Geleceği, Mart 12-14, Antalya.
       • 5KOÇ A. (2017). ”THE OVERVIEW EFFORTS OF THE FINANCIALISATION PROCESS OF GLOBAL CAPITALISM (1980 - 2015)” adlı bildiri sunumu.. ”Berlin School of Economics and Law” Üniversitesinde International Initiative for Promoting Political Economy(IIPPE), Critical Political Economy Resarch Network (CPERN) ve Berlin Institute for International Political Economy (IPE) tarafından düzenlenen ”8. Annual Conference in Political Economy”, Eylül 13-15, Berlin.
       • 6KOÇ A. (2017). Türkiye’de Neo-liberal Dönemde Sendika Üyeliği ile Ücretler Arasındaki İlişkinin Analizi (1982-2015). 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Mayıs 18-20, Alanya, 616-616.
       • 7KOÇ A. (2017). Türkiye’de En Büyük 1000 Sanayi Firmasında Toplam Katma Değer İçinde Emek ve Sermaye Gelirlerinin Politik İktisat Bağlamında Analizi (1982-2015). 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Mayıs 18-20, Alanya.
       • 8KOÇ A., SARICA D. (2016). SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE NEO LİBERAL DÖNEMDE EMEK GELİRLERİNİN PAYI İLE SENDİKAL ÖRGÜTLENME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, Ekim 14-16, Antalya, 198-198.
       • 9KOÇ A. (2016). Küresel Kapitalizmin Finansallaşma Sürecine Toplu Bakış 1980 2015. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, Ekim 14-16, Antalya, 199-199.
       • 10KOÇ A. (2015). THE ANALYSIS OF THE LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIALISATION AND GROWTH RATE IN SOME CENTRAL CAPITALIST COUNTRIES. 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Mayıs 7-12, Edirne.
       • 11KOÇ A. (2014). TÜRKİYE EKONOMİSİNİN FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE SERMAYE EMEK GELİRLERİYLE FİNANSALLAŞMA ENDEKSİ ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN ANALİZİ. 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Mayıs 22-25, Isparta.
       • 12KOÇ A. (2013). Class Analysis in Non Financial Firms As A Result of Financialization Process in Turkey. Political Economy, Activisim and Alternative Economic Strategies, International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE), Forth Annual Conference in Political Economy, International Institute of Social Studies, Erasmus University of Rotterdam, The Hague, 2013, Temmuz 9-11, Lahey.
       • 13KOÇ A. (2013). Türkiye de Finansallaşma ile Sabit Sermaye Yatırımları Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Analizi. XIVth. International Symposium on Econometrics, Oprerations Research and Statistics, Mayıs 24-28, Saraybosna.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1KOÇ A. (2016). Minimum Wage Analysis in Some OECD Countries in theNeo liberal Era. Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Mart 31-31, Craiova, 204-211.
        • 2KOÇ A. (2014). POLİTİK İKTİSAT BAĞLAMINDA KÜRESEL KAPİTALİZMİN FİNANSALLAŞMASININ KRİZİ. II. Uluslararası Davraz Kongresi, Mayıs 29-31, Isparta.
         • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KOÇ A. (2013). Türkiye de Finansallaşma Süreci 1982 2012. Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından ODTÜ'de 4-6 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen 13.Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 4-6, Ankara.
          • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1KOÇ A., AY F., IŞIK K. (2007). Türkiye de 2001 Yılında Yaşanan Ekonomik Krizin Isparta daki Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelere Etkileri. IV.Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Mayıs 14-16, İzmir.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 12000 2001 YILLARINDA UYGULANAN İSTİKRAR PROGRAMLARININ ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNE ETKİLERİ ISPARTA ÖRNEĞİ, BAP, Tamamlandı.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
            • 1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, Scientific Indexing Services, ResearchBib, TÜRKİYE, 2016.
             • Akademik Görevler
             • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/Lojistik Pr./ Yardımcı Doçent (2016-...)
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/Pazarlama Pr./ Öğretim Görevlisi (Dr) (1997-...)
              • İdari Görevler
              • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2018-...)
              • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2010-2013)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Koordinatörü (2010-2018)
               • Verdiği Dersler
               • 1Araştırma Yöntemleri Ve Seminer
               • 2Bilimsel Araştırma Teknikleri
               • 3Genel Ekonomi
               • 4Kalkınma İktisadı
               • 5Kriz Ve Stres Yönetimi
               • 6Küreselleşme
               • 7Makro Ekonomi
               • 8Makro İktisat
               • 9Mesleki Çalışma Ve Seminer
               • 10Mikro İktisat
               • 11Para Teorisi Ve Politikası
               • 12Parateorisi Ve Politikası
               • 13Sektörler Analizi
               • 14Seminer Hazırlama Ve Etkili Sunum Teknikleri
               • 15Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri
               • 16Türkiye Ekonomisi
               • 17Türkiye Ekonomisi Ve Ab
               • 18Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği
               • 19Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği
               • 20Uygulamalı İktisadi Analiz