Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yasin KARATEPE
Adı Soyadı Doç. Dr. Yasin KARATEPE
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113992
E-Posta yasinkaratepe@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 29.9.1993
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 17.7.1997
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 5.10.2004
İLGİ ALANLARI
Orman Ekolojisi, Orman Toprakları, Doğal Ağaç ve Çalı Türlerimiz ve Dağılımlarının Ekolojisi
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özçelik Ramazan, Yavuz Hakkı, Gürlevik Nevzat, Karatepe Yasin, Kırıs Rüstem (2014). Sedir Agaç Türü Için Yetisme Ortamı Bazlı Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Gelistirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 592- 600.
 • 2 Karatepe, Y., Babalık H.A., 2009. Batı Torosların İç Kısmındaki Yarı-Kurak Sahalarda Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Orman Ekosistemleri Üzerindeki Etkisi, Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Rixos Hotel, Konya.
 • 3 Karatepe, Y., 2007. Eğirdir Gölü Havzasındaki Ormanların Ekolojik Değerlendirilmesi, GÖLLER KONGRESİ (Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları) Bildiriler Kitabı, 09-10 Haziran 2007, Isparta. syf: 171-190, Isparta.
 • 4 Karatepe, Y., 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'ndaki Vejetasyonun Şekillenmesinde Fizyografik Faktörlerin Etkisi, SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiriler Kitabı, 8-10 Eylül 2005, syf: 659-668, Isparta.
 • 5 Karatepe, Y., Gürlevik, N., 2005. Yetişme Ortamı Sınıflandırmalarının Sürdürülebilir Ormancılık Açısından Önemi, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya.
 • 6 Gürlevik, N., Karatepe, Y., 2005. İklim Değişikliği ve Ormancılığımız, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karatepe, Y., Gürlevik, N., 2011. Boylu ardıç ve Kokulu Ardıç Ormanlarına Ekolojik Yaklaşımlar, Ekoloji 2011 Sempozyumu Kitabı, s:49, 5-7 Mayıs 2011, Düzce.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Karatepe, Y., Çoban H.O. 2011. Eldere’de (Aksu-Isparta) Karaçam (Pinus nigra Arn. supsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Ormanlarında Topoğrafik Yapının Çam Keseböceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams) Zararına Etkisi,Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya,
 • 2 Karatepe, Y., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Yerellik ve Ekosistem Özelliklerinin Önemi, Türkiye 'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 3 Karatepe, Y., 2009. Havza Planlamasında Yetişme Ortamı Özelliklerinin Eğirdir Gölü Havzası Ölçeğinde İrdelenmesi, III Havza Amenajmanı Çalıştayı, 18-19 Haziran 2009, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta.
 • 4 Karatepe, Y., Babalık, A. 2005. Prof. Dr. Bekir Sıtkı Evcimen Muhafaza Ormanı'nın Sel ve Moloz Akmalarını Önlemedeki Rolü, SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
 • 5 Karatepe, Y., Gürlevik, N., Çatal, Y. 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yalancı Akasya (Robinia pseudo-acacia L.) Meşcerelerindeki Kar Zararlarının Ekolojik İrdelenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karatepe, Y., Gürlevik, N., 2006. Ecological Considerations on Forest Resources of Canakkale, International Canakkale Congress, 17-19 March 2006, Istanbul. Cilt:II, s. 497-511.
 • 2 Karatepe, Y., 2006. Kuşburnu (Rosa Canina L.)'nun Eğirdir Gölü Havzası'ndaki Doğal Yayılış Alanlarına Ait Bazı Ekolojik Özellikler (Some Ecological Properties of Natural Distribution Areas of Dog Rose (Rosa Canina L.) in Eğirdir Lake Watershed) 1. Uluslararası Odun Dışı Orman ürünleri sempozyumu (1 st International Non-wood Forest Product Symposium) 1-4 Kasım 2006, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bildiriler Kitabı (CD) KTÜ Basım Evi, ISBN: 975-6983-49-3, s. 376-384, Trabzon.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karatepe. Y., 2011. Ecological Charactesirstics of Some Natural Distribution Areas of Amelanchier Rotundifolia in Lakes District, II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta/Turkey.
 • 2 Karatepe. Y., 2011. Ecological Evaluation Regarding Some Natural Distribution Areas of Oriental Hawthorn (Crateagus Orientalis Pallas ex Bieb. var. orientalis) in Lakes District, II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta/Turkey.
 • 3 Güller, B., Karatepe, Y., Fakir, H. (2010). Botanical, Ecological properties and Historical Usage of Kasnak Oak [Quercus vulcanica (Boiss. and Heldr.)],: AN ENDEMIC SPECIES FOR TURKEY The Oak Ecology History Management and Planning II, Isparta, 1-3 June 2010
 • 4 Çoban, H.O., Eker, M., Karatepe, Y., 2010. Spatial Analysis of Oak Forests in Isparta Regional Forest Directorate with Geographic Information System. The Oak- Ecology, History, Management and Planning II, 01-03 June 2010, Abstracts, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, Isparta,Turkey.
 • 5 Karatepe, Y., Gürlevik, N. (2010). Kermes Oak (Quercus coccıfera L.): an Important Tree Specıes from an Ecologıcal Perspectıve, The Oak- Ecology, History, Management and Planning II, Isparta, 1-3 June 2010
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Gürlevik N., Karatepe Y., Avcı M., 2010. Urban forest afforestations in Konya, Turkey. EFIMED Annual Meeting 2010. 14 - 16 April 2010, Hotel Porto Bello, Antalya, Turkey
 • 2 Karatepe, Y., 2006. Çanakkale Ormanları'nda Yetişen ve İhracatı Yapılan Yabani Mantar Türleri (Exported Wild Mushroom Species Growing in Çanakkale Forests) 1. Uluslararası Odun Dışı Orman ürünleri sempozyumu (1 st International Non-wood Forest Product Symposium) 1-4 Kasım 2006, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bildiriler Kitabı (CD) KTÜ Basım Evi, ISBN: 975-6983-49-3, s. 838-844, Trabzon.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nın Lepidoptera Türleri
 • Doktora Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü Havzası'nın Yetişme Ortamı Özellikleri ve Sınıflandırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Eray MADEN, 2015, “Göller Bölgesi’ndeki Bazı Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Ağaçlandırmalarında Yetişme Ortamı Farklılığının Meşcere Gelişimine Etkisi”
 • 2 Zerrin SÜRÜCÜ, 2012, “Göller Bölgesi’ndeki Bazı Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırmalarında Yetişme Ortamı Farklılığının Meşcere Gelişimine Etkisi”
 • 3 Alptekin Bahtiyar LİM, 2012, “Torosların İç Kısmındaki Kermes Meşesi Ağırlıklı Makilik Alanların Toprak Üstü Biyokütle ve Karbon Depolama Kapasitesi"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Isparta Orman Bölge Müdürlügü’nün Akdeniz Iklimi Etkisi Altındaki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Dogal Gençlestirme Sahalarında Anakaya-Toprak Özelliklerinin Agaç Gelisimine Etkisi, SDÜ BAP, Proje No: 3961-YL1-14", BAP, Yönetici ,2014
 • 2 "Isparta Çevresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Agaçlandırma Sahalarında Anakaya- Toprak Özelliklerinin Agaç Gelisimine Etkisi, SDÜ BAP, Proje No: 3962-YL1- 14", BAP, Yönetici ,2014
 • 3 "Göller Bölgesi'ndeki Bazı Karaçam ( pinus nigra Arnold. ) Agaçlandırmalarında Yetisme Ortamı Farklılıgının Mescere Gelisimine Etkisi, SDÜ BAP, Proje No:2263-YL10", BAP, Yönetici ,2015
 • 4 "Isparta Orman Bölge Müdürlügü'nde Yetisme Ortamı Farklılıklarının Mese Ormanlarındaki Tür Degisimi Üzerindeki Etkisi, SDÜ BAP, Proje No:2617-M-10", BAP, Yönetici ,2011-2014
 • 5 “Göller Bölgesi’ndeki Bazı Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırmalarında Yetişme Ortamı Farklılığının Meşcere Gelişimine Etkisi” SDÜ BAP, 2012, Proje No: 2262-YL-10 (Yürütücü)
 • 6 “Torosların İç Kısmındaki Kermes Meşesi Ağırlıklı Makilik Alanların Toprak Üstü Biyokütle ve Karbon Depolama Kapasitesi SDÜ BAP, 2012 Proje No: 2359-YL-10. (Yürütücü)
 • 7 "Eğirdir Gölü Havzası'nın Yetişme Ortamı Özellikleri ve Sınıflandırılması" isimli T-980/190022001 nolu doktora tezi projesi yürütücülüğü. (1999-2004)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Anadolu Karaçamının (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Genç Mescerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri), TÜBITAK Proje No: 114O659", TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı ,2014
 • 2 "Arazi Örtüsü ve Mescere Tipi Degiskenlerinin Yüksek Konumsal Çözünürlüklü Uydu Verileri Ile Belirleme Olanaklarının Arastırılması, SDÜ BAP Münferit Proje, Proje No: 2561-M-10", BAP, Arastırmacı ,2011-2014
 • 3 "EÇA 3:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBITAK-4004, Proje No: 213B573", TÜBITAK PROJESI, Egitmen ,2014
 • 4 "IDE-6: Isparta Korunan Dogal Alanlarında Doga Egitimi VI, (TUBITAK 4004 Doga Egitimi ve Bilim Okulları Projeleri), Proje No: 213B614", TÜBITAK PROJESI, Egitmen ,2014
 • 5 Göller Yöresinin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması, 2011-2013, SDÜ BAP Proje No: 2564-M-10, (Yardımcı araştırmacı)
 • 6 EÇA 2:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 113B059, 2013, (Uzman)
 • 7 Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi-V Projesi (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri), 2012.(Eğitmen)
 • 8 "Kızıldag Milli Parkı'nda Doga Egitimi (TUBITAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri), Proje No: 112B126", TÜBITAK PROJESI, Egitmen ,2012
 • 9 Tabiat Ana ve Biz Projesi (TUBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Projeleri. 2012. (Eğitmen)
 • 10 EÇA 1:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 111B170, 2012, (Uzman)
 • 11 Kızılçam, Karaçam ve Sedir Ağaç Türleri İçin Yetiştirme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje Kodu 109O714. 2010-2012.(Yardımcı araştırıcı)
 • 12 IDE-4: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV; TÜBİTAK Projesi,Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı, 2011. (Eğitmen)
 • 13 IDE-3: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi III; TÜBİTAK Projesi,Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı 4000, Proje No: 110B089; 2010.(Eğitmen)
 • 14 "Aynı Ekolojik Ortamda Yalancı Akasya ve Anadolu Karaçamı Altındaki Toprakta Azot Mineralizasyonu" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: 1146-M-05, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. (2005-2007)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta.
 • 2 Türkiye 'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün "Etüt-Proje ve Fizibilite" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri (Eğitmen), Sunum konusu:Tür Seçiminde Doğal Vejetasyon Dağılımının Değerlendirilmesi, 07-10 Nisan 2015, Afyon.
 • 2 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün "Etüt-Proje ve Fizibilite" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri (Eğitmen), Sunum konusu:Projelerde Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre Tür Tespiti, 07-10 Nisan 2015, Afyon.
 • 3 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün "Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri (Eğitmen), 12-16 Mayıs 2014, Malatya.
 • 4 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün "Kurak ve Yarı Kurak Alan Eğitimi" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri (Eğitmen), 24-27 Nisan 2013, Konya.
 • 5 Karatepe, Y., Cengiz N. 2013. Burdur Yöresinde Yapılan Erozyon Kontrolü Çalışmaları, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün "Erozyon Kontrolü" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 21-24 Mayıs 2013, Denizli.
 • 6 Karatepe, Y. 2013. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sahalarının Ekolojik Özellikleri ve Ormanları, Orman Genel Müdürlüğü, Silvikültür Daire Başkanlığı’nın " Ormanlarda Silvikültürel Uygulamalar" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 04-06 Haziran 2013, Bucak/Burdur.
 • 7 Karatepe, Y. 2012. Arazide Burdur Havzası ve Toprak Özellikleri Konusunda Ekolojik Değerlendirmeler, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün "Kurak ve Yarı Kurak Mıntıka Ağaçlandırmaları" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 16-18 Eylül 2012, Sandıklı/Afyonkarahisar.
 • 8 Karatepe, Y. 2012. Arazide Burdur Ağaçlandırmaları Konusunda Ekolojik Değerlendirmeler, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün, Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Su Havzalarının Sürdürülebilir ve Yönetimi için Kapasite Oluşturma Projesi” kapsamında yapılan “Katılımcı-Entegre Havza Rehabilitasyonu ve Yönetimi" Konulu Çalıştay, 05-09 Kasım 2012, Antalya.
 • 9 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Tohum, Fidan Üretimi ve Ağaç Islahı Çalışmaları ve Mekanizasyon" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri (Eğitmen), 30 Mayıs - 3 Haziran 2011, Gümüldür-İzmir.
 • 10 Karatepe, Y. 2010. Fidan Yetiştirmede Ekolojik Yaklaşımlar, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Tohum, Fidan Üretimi ve Ağaç Islahı Çalışmaları ve Mekanizasyon" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 10-14 Mayıs 2010, Diyarbakır.
 • 11 Karatepe, Y., 2009. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün Isparta İli Sınırları İçerisinde Kalan Ormanlarının Koruyucu ve Çevresel Fonksiyonlarının Ekosistem Tabanlı Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 6 Nisan 2009, Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta.
 • 12 Karatepe, Y., 2009. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün Burdur İli Sınırları İçerisinde Kalan Ormanlarının Koruyucu ve Çevresel Fonksiyonlarının Ekosistem Tabanlı Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 10 Nisan 2009, Burdur Öğretmenevi, Burdur.
 • 13 Karatepe, Y. 2009. Doğaya Ekolojik Bakış, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü "Mesleğe Hazırlama" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 5-10 Mayıs 2009, Princess Hotel, İzmir
 • 14 "Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Ormancılık Bilgi Sisteminin Gelistirilmesi" PPA 05/TR/7/7 Projesi Kapsamında, Gözlem Alanı - Sorumluları Eğitimi, 07-11 Temmuz 2008, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Bolu.
 • 15 "Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Ormancılık Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi PPA 05/TR/7/7" Projesi Çalıştayı, 20-23 Subat 2007, Belek Beach Resort Hotel, Serik-Antalya.
 • 16 Eğirdir Gölü Yönetim Planı'nın kapsamında "Eğirdir Gölü Çevresindeki Potansiyel ve Aktüel Orman Ekosistemlerinin Göl Odaklı Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Teknik Ormancılık Tedbirlerin Öncelik Sırasına Göre Belirlenmesi" konusunda sunumun yapılması ve diğer üyelerle ortaklaşa kararların belirlenmesi, Temmuz-2007, Eğirdir.
 • 17 "Eğirdir Gölü Havzası'ndaki Orman Ekosistemlerinin Yayılışı Üzerine Ekolojik Değerlendirmeler", Seminer, 2005, SDÜ Orman Fakültesi.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 İÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 İÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 8 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü DOA Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi, Araştırma Ormanları Koordinatörü
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi, Teknik Gezi Çalışma Grubu üyeliği
 • 3 Eğirdir Gölü Yönetim Planının Hazırlanmasında Görevli (Göl çevresindeki orman ekosistemlerinin değerlendirilerek, ekolojik yorumunun yapılması), 2007.
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi, Araştırma-Uygulama Fidanlığı Yönetim Birimi Üyesi
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi, Yandal Programı Çalışma Grubu üyeliği
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi, Uyum ve Mezuniyet Çalışma Grubu Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Çevre ve Orman Bakanlığı'na "Meteoroloji İstasyonlarının Yaygınlaştırılması ve Nakliyle İlgili Rapor" hazırlanması, 18.06.2010
 • 2 Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Altıntaş Orman İşletme Şefliği'nin Sevindiğin - Yenikaraağaç Köyü hudutları dahilindeki sahalarda, arazi kullanım uygunluğuna dönük (Mera - Orman) rapor hazırlanması. 29.01.2009.
 • 3 Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü, Altıntaş Orman İşletme Şefliği'nin Gecek Köyü hudutları dahilindeki sahalarda, arazi kullanım uygunluğuna dönük (Mera - Orman) rapor hazırlanması. 04.05.2009.
 • 4 Ülkü İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencilerine Bitkileri Tanıma ve Bizler İçin Önemi konusunda sunum yapılması. Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Haziran 2009, SDÜ - Isparta.
 • 5 Orman amenajman planlarının ekosistem tabanlı ve fonksiyonel amaçlı oluşturulabilmesi için, iş tanımının belirlenmesi toplantısı. 24 Aralık 2008. Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta.
 • 6 "Gölhisar Orman İletme Müdürlüğü'nün Muhtelif Kızılçam Ağaçlandırma Sahalarında Görülen Kurumaların İncelenmesi", Rapor, 2005.
VERDİĞİ DERSLER
Akdeniz Ekolojisi
Ekoloji
Ekosistemlerde Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
Genel Ekoloji
Jeoloji
Jeoloji ve Jeomorfoloji
Jeomorfoloji
Meteoroloji ve Klimatoloji
Orman Ekolojisi
Toprak Bilgisi
Toprak İlmi
Türkiye Bölgesel Ekolojisi
Türkiye Orman Dağılım Ekolojisi
Yukarı çık