KİŞİSEL BİLGİLER
Ziya ÖNCÜ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ziya ÖNCÜ
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu
Bölüm Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Telefon 2462713036
E-Posta ziyaoncu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 6.7.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 23.3.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 7.9.2007
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1TENDERİS A. E., YAVUZ E., ÜÇTOP K. K., ÖNCÜ Z., İNAN S. A., DEMİR S. (2004). Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları. Isparta, SDÜ Yayınları.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1UYANIK N. A., ÖNCÜ Z., UYANIK O., BOZCU M. (2022). Determination of alteration zones and geological unit limits using natural radioactivity properties of Sandikli-Suhut areas. JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, 196.https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2021.104525
  • 2GÜÇLÜ S. F., ÖNCÜ Z., KOYUNCU F. (2020). Pollen performance modelling with an artificial neural network on commercial stone fruit cultivars. HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY, 61, 7-67.https://doi.org/10.1007/s13580-019-00208-7
  • 3UYANIK O., SABBAĞ N., UYANIK N. A., ÖNCÜ Z. (2019). Prediction of mechanical and physical properties of some sedimentary rocks from ultrasonic velocities. BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 78, 6003-6016.https://doi.org/10.1007/s10064-019-01501-6
  • 4UYANIK N. A., ÖNCÜ Z., UYANIK O., BOZCU M., AKKURT İ., GÜNOĞLU K., YAĞMURLU F. (2015). Distribution of Natural Radioactivity from 40K Radioelementin Volcanics of Sandıklı Suhut Afyon Area. Acta Physica Polonica A, 128, 438-441.https://doi.org/10.12693/APhysPolA.128.B-438
  • 5UYANIK N. A., ÖNCÜ Z., UYANIK O., AKKURT İ. (2015). Determination of Natural Radioactivity from 232Thwith Gamma Ray Spectrometer in Dereköy Yazır Southwestern Anatolia. Acta Physica Polonica A, 128, 441-443.https://doi.org/10.12693/APhysPolA.128.B-441
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1GÜÇLÜ S. F., ÖNCÜ Z., KOYUNCU F. (2015). Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 92-97.https://doi.org/10.19113/sdufbed.04496
   • 2UYANIK N. A., ÖNCÜ Z., UYANIK O., BOZCU M., AKKURT İ., YAĞMURLU F. (2013). Afyon Sandıklı Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17 Özel Sayı 3 28 31. SDÜ Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, .
   • 3ÖNCÜ Z., KAMACI Z. (2000). Yüzey Sismik Tomografi ile Yeraltı Yapısının İncelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 6, 170-179.
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1UYANIK N. A., ÖNCÜ Z., UYANIK O. (2017). Terrestrial Radiation Risk of Dereköy-Yazır Volcanic Region. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Mayıs 9-10.
    • 2UYANIK N. A., ÖNCÜ Z., UYANIK O. (2017). Distribution of Absorbed Dose Rate and Annual Effective Dose ofGölcük-Direkli Region. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Mayıs 8-10.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1UYANIK O., SABBAĞ N., ÖNCÜ Z. (2015). P ve S Dalga Hızları Kullanılarak Beton Dayanımının Belirlenmesi. Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK), Haziran 5-7.
     • 2Uyanık. N., Öncü Z., Uyanık O., Akkurt İ., Günoğlu K., Bozcu M., Yağmurlu F. (2013). Afyon Sandıklı Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı. 7. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, Eylül 10-12.
     • 3Uyanık O., Çatlıoğlu B., Sabbağ N., Öncü Z., Uyanık N.Kayaçların Fiziksel Özellikleri ile Sismik Ultrasonik Hızlar Arasındaki İlişkilendirmeler. 1. Yerbilimleri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi.
     • 4TOYGANÖZÜ C., ÖNCÜ Z.Süleyman Demirel Üniversitesi nde Sanal Kampüs Projesi İçin İstatistiksel Bir Uygulama. Akademik Bilişim 2004.
     • 5Öncü Z., UYANIK N., ÇAKMAK O., UYANIK O.Özdirenç Yönteminde Çok Elektrotlu Ölçü Sistemiyle Yumru Mermerlerin Araştırılması. 4. Yer Elektrik Çalıştayı.
     • 6ÖNCÜ Z., KAMACI Z.Sismik Tomografi ile Zemin Özelliklerinin İncelenmesi ve Arkeolojik Alanlarda Uygulanabilirliği. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 339.
     • 7Uyanık O., Sabbağ N., Çatlıoğlu B., Uyanık N., Öncü Z.Sismik Ultrasonik Hızlardan Kayaçların Kırıklılık ve Fissür İndekslerinin Belirlenmesi. 1.Yerbilimleri Sempozyumu.
     • 8Uyanık O., Çatlıoğlu B., Uyanık N., Öncü Z., Sabbağ N.Kentsel Dönüşüm Projelerinde Betonarme Yapıların Beton Kalitesinin Sismik Ultrasonik Hızlardan Belirlenmesi. 1.Yerbilimleri Sempozyumu.
     • 9Uyanık O., Öncü Z., Çakmak O., Uyanık N.Baraj Göl Alanı Geçirgenliğinin Elektrik Özdirenç Yöntemiyle Belirlenmesi. 4. Yer Elektrik Çalıştayı, 33-37.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1UYANIK O., SABBAĞ N., EKİNCİ B., ÖNCÜ Z. (2015). The Importance of Using Seismic Ultrasonic Velocities Together in Determining of Concrete Strength. 1st International Congress on Engineering and Natural Sciences., Mayıs 15-19.
      • 2Uyanık N., Öncü Z., Uyanık O., Akkurt İ., Günoğlu K., Bozcu M., Yağmurlu F. (2014). Distribution of Natural Radioactivity From 40K Radioelement in Sandıklı Şuhut Afyon Area Volcanics International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering ICCESEN 25 29 October Antalya Turkey. Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Ekim 25-29.
      • 3Uyanık N., Öncü Z., Akkurt İ. (2014). Determination of Natural Radioactivity from 232Th with Gamma Ray Spectrometry in Dereköy Yazır Ağlasun Burdur Southwestern Anatolia International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering ICCESEN 25 29 October Antalya Turkey. International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Ekim 25-29.
      • 4Uyanık N., Öncü Z., Uyanık O., Akkurt İ., Günoğlu K., Bozcu M., Yağmurlu F. (2013). Determination of the Alteration Zones with Radiometric Method Primary Results of Sandıklı Afyonkarahisar Region. 20th The International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Kasım 27-29.
      • 5Uyanık N., Öncü Z., Uyanık O., Akkurt İ., Günoğlu K., Bozcu M., Yağmurlu F. (2013). Afyon Sandıklı Yöresinde Doğal Uranyum Konsantrasyon Ölçümleri. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, Eylül 2-5.
       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
       • 1Tahribatsız Ultrasonik Sismik Yöntem ile Beton Dayanımının Belirlenmesi PROJE NO DSİ 2012 1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2016, Tamamlandı.
       • 2Isparta Açısı Içerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma Işın Spektrometrisi Jeofizik Yöntem ile Incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
       • 3Afyonkarahisar Çay Mermer Sahası Yerine Ait Jeofizik Etüt SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Isparta, DİĞER, Tamamlandı.
       • 4Burdur Fay Zonunda Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
       • 5Sismik tomografi ile zemin özelliklerinin incelenmesi ve arkeolojik alanda uygulanması, BAP, Tamamlandı.
        • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
        • 1Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı- Siu 2015, TÜRKİYE,
         • Akademik Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/İş Sağlığı Ve Güvenliği Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2021-...)
         • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/Çevre Koruma Ve Kontrol Pr./ Doktor Öğretim Üyesi (2016-2021)
         • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği Bölümü/Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2012-2015)
         • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Bilgisayar Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2012-2012)
         • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2011-2011)
         • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği Bölümü/Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2010-...)
         • 7Süleyman Demirel Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği Bölümü/Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2010-2012)
         • 8Süleyman Demirel Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği Bölümü/Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (Dr) (2007-2010)
         • 9Süleyman Demirel Üniversitesi/Deprem Ve Jeoteknik Uygulama Ve Araştırma Merkezi/ Öğretim Görevlisi (2004-2007)
         • 10Süleyman Demirel Üniversitesi/Rektörlük/ Uzman (1998-2006)
         • 11Dumlupınar Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği Bölümü/Maden Mühendisliği Pr./ Araştırma Görevlisi (1996-1998)
          • Verdiği Dersler
          • 1Genel Programlama
          • 2Görsel Programlama
          • 3Görsel Programlama Iı
          • 4İnternet Programcılığı I
          • 5Java Programlama
          • 6Veritabanı Yönetim Sistemleri