KİŞİSEL BİLGİLER
Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Adı Soyadı Prof. Dr. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146330
E-Posta nilgungbaydar@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 30.6.1989
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ) 31.7.1997
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1BABALIK Z., DEMİRCİ T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2020). Brassinosteroids Modify Yield, Quality, and Antioxidant Components in Grapes (Vitis vinifera cv. Alphonse Lavallée). Journal of Plant Growth Regulation, 39, 147-156.https://doi.org/10.1007/s00344-019-09970-5
 • 2DEMİRCİ T., ÇELİKKOL A. U., GÖKTÜRK B. N. (2020). Effects of 24-epibrassinolide and l-phenylalanine on growth and caffeic acid derivative production in hairy root culture of Echinacea purpurea L. Moench.. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 42.
 • 3ÇETİN E. S., GÖKTÜRK B. N. (2020). Light irradiation and methyl jasmonate applications in grape cell suspension cultures: Effect on tocopherol accumulation.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 29, 838-848.
 • 4DEMİRCİ T., ÇELİKKOL A. U., GÖKTÜRK B. N. (2020). Physical and biochemical differences in Agrobacterium rhizogenes-mediated transgenic hairy root lines of Echinacea purpurea. IN VITRO CELLULAR DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT, .https://doi.org/10.1007/s11627-020-10090-z
 • 5ARAS A. Ö., DEVECİ H., ERDEĞER A., ÖZDEMİR K. N., Demirci T., GÖKTÜRK B. N. (2019). Brassinosteroids Promote Growth and Secondary Metabolite Production in Lavandin (Lavandula intermedia Emeric ex Loisel.). JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, 22, 254-263.https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0972060X.2019.1585298
 • 6Demirci T., Ozmen S., Yılmaz E. G., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2017). The Influence of Methyl Jasmonate on Growth and Caffeic Acid Derivative Contents of In Vitro Shoot and Roots in Echinacea (Echinacea purpurea). Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51.
 • 7Özdamar P., Demirci T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2017). Effects of Methyl Jasmonate and Caffeic AcidApplications on Secondary Metabolite Production inMadder (Rubia tinctorum) Root Cultures. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51, 508-512.
 • 8Çoban Ö., GÖKTÜRK B. N. (2017). Brassinosteroid Modifies Growth and Essential Oil Production in peppermint (Mentha piperita L.). Journal of Plant Growth Regulation, 36, 43-49.
 • 9BAYDAR H., GÖKTÜRK B. N. (2017). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’xxnde Distilasyon Ürünlerinin Uçucu Yağ ve Fenolik Madde İçerikleriile Antiradikal ve Antioksidan Aktiviteleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 23, 1-9.
 • 10ÇOBAN Ö., GÖKTÜRK B. N. (2016). Brassinosteroid effects on some physical and biochemical properties and secondary metabolite accumulation in peppermint Mentha piperita L under salt stress. Industrial Crops and Products, 86, 251-258.
 • 11ÇETİN E. S., GÖKTÜRK B. N. (2016). Elicitor Applications to Cell Suspension Culture for Production ofPhenolic Compounds in Grapevine. Journal of Agricultural Sciences, 22, 42-53.
 • 12ÇETİN E. S., BABALIK Z., HALLAÇ T. F., GÖKTÜRK B. N. (2014). Çetin E S Babalık Z Hallaç Türk F Göktürk Baydar N The effects of cadmium chloride on secondary metabolite production in Vitis vinifera cv Cell suspension cultures 2014 47 47. Biological Research, 47.
 • 13GÖKTÜRK B. N., BAYDAR H. (2013). Phenolic compounds antiradical activity and antioxidant capacity of oil bearing rose Rosa damascena Mill extracts. Industrial Crops and Products, 41, 375-380.
 • 14ÇETİN E. S., ALTINÖZ D., TARCAN E., GÖKTÜRK B. N. (2011). Chemical composition of grape canes. Industrial Crops and Products, 34, 994-998.
 • 15GÖKTÜRK B. N., ÇETİN E. S., BABALIK Z., HALLAÇ T. F. (2011). Phenolic composition and antioxidant activities of wines and extracts of some grape varieties grown in Turkey Journal of Agricultural Sciences. Journal of Agricultural Sciences, 17, 67-76.
 • 16WELTER L., GÖKTÜRK B. N., AKKURT M., MAUL E., EIBACH R., Toepfer R., ZYPRIAN E. (2007). Genetic Mapping and Localization of Quantative Trait Loci Affecting Fungal Disease Resistance and Leaf Morphology in Grapevine Vitis vinifera L. Molecular Breeding, 20, 359-37.
 • 17GÖKTÜRK B. N., ÖZKAN G., YAŞAR S. (2007). Evaluation of the antiradical and antioxidant potential of grape extracts. Food Control, 18, 1131-1136.
 • 18GÖKTÜRK B. N., ÖZKAN G. (2006). Tocopherol Contents of Some Turkish Wine by Products European Food Research and Technology. GÖKTÜRK BAYDAR, N. And ÖZKAN, G., 2006. Tocopherol Contents of Some Turkish Wine by-Products. European Food Research and Technology.223:290-293., 223, 290-293.
 • 19GÖKTÜRK B. N., SAĞDIÇ O., ÖZKAN G., ÇETİN E. S. (2006). Determination of Antibacterial Effects and Total Phenolic Contents of Grape Vitis vinifera L Seed Extracts. International Journal of Food Science and Technology, 41, 799-8041.
 • 20GÖKTÜRK B. N. (2006). Organic acids Tocopherols and Phenolic compositions of Some Turkish Grape Cultivars 2 156 159. Chemistry of Natural Compounds, 42, 156-159.
 • 21GÖKTÜRK B. N., ÜLGER S., ÇETİN E. S. (2006). Effects of Phenolic Compounds and Endogenous Hormones on the In Vitro Shoot Tip Culture of Grapevine. The Journal of Horticultural Science Biotechnology., 81, 429-34.
 • 22GÖKTÜRK B. N., ÖZKAN G., ÇETİN E. S. (2006). Characterization of grape seed and pomace oil extracts. Grassas Y Aceites, 58, 29-33.
 • 23ÇETİN E. S., GÖKTÜRK B. N. (2006). Phenolic Composition of Grapevine Shoot Tips Collected in Different Months and Their Effects on the Explant Browning. Biotechnology and Biotechnological Equipment., 20, 41-46.
 • 24BAYDAR H., GÖKTÜRK B. N. (2005). The effects of harvest date fermentation duration and Tween 20 treatment on essential oil content and composition of industrial oil rose Rosa damascena Mill. Industrial Crops and Products, 21, 251-255.
 • 25ÖZKAN G., SAĞDIÇ O., GÖKTÜRK B. N., KURUMAHMUTOĞLU Z. (2004). Antibacterial Activities and Total Phenolic Contents of Grape Pomace extracts. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84, 1807-1811.
 • 26ÖZKAN G., SAĞDIÇ O., GÖKTÜRK B. N., BAYDAR H. (2004). Antioxidant and Antibacterial Activities of Rosa damascena flower extracts. Food Science and Technology International, 10, 277-281.
 • 27GÖKTÜRK B. N., BAYDAR H., DEBENER T. (2004). Analysis of Genetic Relationships Among Rosa damascena plants Grown In Tuırkey by Using AFLP and Microsatellite Markers. Journal of Biotechnology, 111, 263-267.
 • 28GÖKTÜRK B. N., ÖZKAN G., SAĞDIÇ O. (2004). Total phenolic Contents and Antibacterial Activities of Grape Vitis vinifera L extracts. Food Control, 15, 335-339.
 • 29GÖKTÜRK B. N., AKKURT M. (2001). GÖKTÜRK BAYDAR N ve AKKURT M 2001 Oil Content and Oil Quality Properties of Some Grape Seeds 25 3 163 168. Turkish Journal of Agriculture and Forestry,, 25, 163-168.
 • 30AĞAOĞLU S., ERGÜL A., GÖKTÜRK B. N. (2000). Molecular Analysis of Genetic Diversity oil Rose Rosa damascena Mill Grown Isparta Turkey Region. Biotechnology and Biotechnological Equipment,, 14, 16-18.
 • 31DEMİRCİ T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N.Influence of salicylic acid and L-phenylalanine on the accumulation of anthraquinone and phenolic compounds in adventitious root cultures of madder (Rubia tinctorum L.). PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE, .https://doi.org/10.1007/s11240-020-01952-w
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Dilmen R., GÖKTÜRK B. N. (2020). Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Mikroçoğaltımında En Uygun Sürgün ve Köklenme Ortamlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, 209-216.https://doi.org/https://doi.org/10.19113/sdufenbed.681979
  • 2BABALIK Z., Demirci T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2018). 651HASAT ÖNCESİ 24–EPİBRASSİNOLİD (24–eBL) UYGULAMALARININ ALPHONSELAVALLÉE VE HOROZ KARASI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ALFA, BETA, GAMA,DELTA TOKOFEROL BİRİKİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. BAHÇE, 47, 681-687.
  • 3ARAS A. Ö., BABALIK Z., Demirci T., GÖKTÜRK B. N. (2017). Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitasi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 40-46.
  • 4GÖKTÜRK B. N., Özkan Ç. (2017). Tuz Stresinin Nane (Mentha piperita L.)’de Büyüme ile Uçucu Yağ Miktarı ve Bileşenleri Üzerine Etkileri. Türk Tarım -Gıda Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 5, 757-762.
  • 5DİLMEN R., GÖKTÜRK B. N. (2016). Yağ Gülü Rosa damascena Mill nde Doku Kültürü Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 134-141.
  • 6DEMİRCİ T., ÖZDAMAR P., GÖKTÜRK B. N. (2015). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Sebzelerde Kök Kaynaklı SekonderMetabolitlerin Üretiminin Artırılmasına Yönelik In Vitro Uygulamalar. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 261-270.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BABALIK Z., GÖKTÜRK B. N. (2019). Grape Leaves as a Natural Antioxidant Source: Determination of TotalPhenolic Compound Changes. Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, 7, 1603-1606.https://doi.org/: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1603-1606.2646
   • 2BABALIK Z., Demirci T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2018). THE INFLUENCE OF PRE-HARVEST BORIC ACID APPLICATIONSON THE ACCUMULATION OF SOME ANTIOXIDANT COMPONENTSIN ALPHONSE LAVALLÉE GRAPE CULTIVAR. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 62, 299-304.
   • 3BABALIK Z., Demirci T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2018). INCREASE OF ANTHOCYANINS ACCUMULATIONBY PRE-HARVEST 24-EPIBRASSINOLID (24-EBL) APPLICATIONSIN ʻHOROZ KARASIʼ GRAPE CULTIVAR. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 62, 295-297.
   • 4ARAS A. Ö., DEVECİ H., Erdeğer A., Özdemir K. N., Demirci T., GÖKTÜRK B. N. (2018). Brassinosteroid Uygulamalarının Munstead Lavander Çeşidinde Bitki Gelişimi ile Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 1448-1454.
   • 5ARAS A. Ö., Demirci T., GÖKTÜRK B. N. (2018). Effects of NaCl applications on root growth and secondary metabolite production in madder (Rubia tinctorum L.) root cultures. International Journal of Secondary Metabolite, 5, 210-216.
   • 6HALLAÇ T. F., ÇETİN E. S., BABALIK Z., GÖKTÜRK B. N. (2018). Determination of the phenolic compounds,Antioxidant and antiradical activities of SenirkentKarası grape cultivar’s skin and seeds. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 62, 317-321.
   • 7Yiğit T., ŞAHİNER A., GÖKTÜRK B. N., BABALIK Z., Demirci T. (2017). Determination of the best 24-eBL application for the accumulation of antioxidant compounds in ’xxAlphonse Lavallée’xx grape cultivar by using fuzzy logic modelling. Acta Horticulturae, .
    • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
    • 1ARAS A. Ö., Günay Ü., GÖKTÜRK B. N. (2018). Chemical Contents, Antiradical and Antioxidant Activities of flowers taken from Kalanchoe blossfeldiana with different flower colours. 4th International Symposium onEuroAsian Biodiversity (SEAB2018), Temmuz 3-6.
    • 2BAYDAR H., ÇELİKKOL A. U., KAZAZ S., ERBAŞ S., GÖKTÜRK B. N. (2017). Analysis of gamma ray-induced oil-bearing rose (Rosa damascena Mill.) mutants by simple sequence repeats (SSRs). The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences(ABS2017)www., Haziran 26-29.
    • 3GÖKTÜRK B. N., ARAS A. Ö., Demirci T., BAYDAR H. (2017). Effects of brassinosteroid applications on root growth and secondary metabolite production in madder (Rubia tinctorum) root cultures. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences(ABS2017)www., Haziran 26-29.
    • 4ARAS A. Ö., Demirci T., GÖKTÜRK B. N. (2017). Effects of NaCl Applications on Root Growth and Secondary Metabolite Production in Madder (Rubia tinctorum) Root Cultures. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Mayıs 10-12.
    • 5Demirci T., Ozmen S., Yılmaz E. G., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2017). THE INFLUENCE OF METHYL JASMONATE ON GROWTH AND CAFFEIC ACID DERIVATIVECONTENTS OF IN VITRO SHOOT AND ROOTS IN ECHINACEAE (Echinacea purpurea). 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nisan 13-16.
    • 6Özdamar P., Demirci T., ARAS A. Ö., GÖKTÜRK B. N. (2017). EFFECT OF METHYL JASMONATE AND CAFFEIC ACID APPLICATIONS ON SECONDARY METABOLITE PRODUCTION IN MADDER (RUBIA TINCTORUM) ROOT CULTURES. 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nisan 13-16.
    • 7ARAS A. Ö., BABALIK Z., DEMİRCİ T., GÖKTÜRK B. N. (2016). Borik Asit Uygulamalarının Alphonse Lavallee Üzüm Çeşidinde Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. PROCEEDINGS OF INTERNATIONALSYMPOSIUM ON BORON IN AGRICULTURE, Kasım 16-18.
    • 8GÖKTÜRK B. N., ÇOBAN Ö. (2016). Effects of salt stress on plant growth phenolica and essential oil contents in peppermint Mentha piperita L. 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants, Mayıs 29-1.
    • 9DEMİRCİ T., ÇELİKKOL A. U., GÖKTÜRK B. N. (2016). Comparison of Different Echinacea purpurea hairy root lines mediated by Rhizobium rhizogenes in terms of root growth and caffeic acid derivatives. 6.th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants, Mayıs 29-1.
    • 10ARAS A. Ö., DEMİRCİ T., GÖKTÜRK B. N. (2016). Effects of Sucrose on root growth and secondary metabolite production inb madder Rubia tinctorum root cultures. 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants, Mayıs 29-1.
    • 11YİĞİT T., ŞAHİNER A., BABALIK Z., DEMİRCİ T., GÖKTÜRK B. N. (2015). Determination of the Best 24 eBL Application for the Accumulation of Antioxidant Compounds in Alphonse Lavallée Grape Cultivar by using Fuzzy Logic Modelling. X International Symposium on Modelling in Fruit Research and Orchard Management, Haziran 2-5, Montpellier.
     • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1ARAS A. Ö., Deveci H., Erdeğer A., Özdemir K. N., Demirci T., GÖKTÜRK B. N. (2017). Brassinosteroid Modifies Growth and Secondary Metabolite Production in Lavandin (Lavandula intermedia). I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Mayıs 10-12.
      • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
      • 1Siyah Banotu (Hyoscyamus niger) Kök Kültürlerinde L-Fenilalanin Uygulamaları ile Farklı Hasat Dönemlerinin Kök Büyümesi, Tropan Alkaloidleri ile Fenolik Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2020, Tamamlandı.
      • 2Echinacea purpurea(L.) Moench’xxda Agrobacterium rhizogenes Kullanımı ve Bazı Dışsal Uygulamalarla Sekonder Metabolit Üretiminin Artırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
      • 3Salisilik asit ve L-Fenilalanin Uygulamalarının Kök Boya (Rubia tinctorum itkisine Ait Kök Kültürlerinde Kök Gelişimi ve Sekonder Metabolit Birikimi zerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
      • 4HASAT ÖNCESİ METİL JASMONAT UYGULAMALARININ HOROZ KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE VERİM KALİTE SEKONDER METABOLİT ÜRETİMİ VE BAZI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
      • 5Hasat Öncesi Brassinosteroid 24 Epibrassinolid 24 eBL Uygulamalarının Üzümde Verim Kalite ve Antioksidan Özellik Taşıyan Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
       • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
       • 1IN VİTRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN EKİNEZYA Echinacea purpurea DA KAFEİK ASİT TÜREVLERİNİN ARTIRILMASINDA METİL JASMONAT UYGULAMALARININ ETKİLERİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
       • 2KALANŞO Kalanchoe blossfeldiana BİTKİLERİNE AİT YAPRAK VE ÇİÇEKLERİN BİYOKİMYASAL İÇERİKLERİ İLE ANTİOKSİDAN VE ANTİRADİKAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
       • 3Göller Bölgesi Yenilikci Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi 2011K120380 , Süleyman Demirel Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, 2015, Tamamlandı.
       • 4Yağ Gülü Rosa damascena Mill nde Mutasyon Islahı TAGEM 12 ARGE 12, Süleyman Demirel Üniversitesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 2015, Tamamlandı.
       • 5Asma Sürgün Uçlarında İçsel Hormon ve Fenolik Madde Değişimlerinin Sürgün Ucu Kültüründe Başarı üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
       • 6Isparta Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Bazı Çeşit Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması , DİĞER, Tamamlandı.
       • 7Bazı Şaraplık üzüm çeşitlerinde farklı Gelişme Dönemlerinde Tanelerdeki Organik Asit Dağılımı, DİĞER, Tamamlandı.
       • 8Üzüm Ekstraktlarının Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi , DİĞER, Tamamlandı.
       • 9Isparta Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyon Durumlarının incelenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
       • 10Asmada Farklı Eksplantların In Vitro Rejenerasyonları Üzerine Bir Araştırma , DİĞER, Tamamlandı.
       • 11Doku Kültürü Laboratuarının Altyapısının Tamamlanması, DİĞER, Tamamlandı.
       • 12Üzüm ve üzüm ürünlerinin besin değeri ve fenolik madde içeriğinin belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
       • 13Asmada hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
       • 14Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Dönemlerde Alınan Yapraklardaki Fenolik ve Mineral Madde Değişimlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
       • 15Tuz ve Su Stresinin Asmaların Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, DİĞER, Devam Ediyor.
        • Akademik Görevler
        • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü/Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı/ Profesör (2010-2011)
        • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Profesör (2006-2010)
        • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Doçent (2000-2006)
        • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (1998-2000)
        • 5Ankara Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1992-1998)
         • İdari Görevler
         • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2010-2011)
         • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdürü (2004-2007)
          • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
          • 1Tarımsal Eğitimi Geliştirme Derneği (Üye) (2007-2011)
          • 2Biyoteknoloji Derneği (Üye) (2005-2011)
          • 3Bahçe Bitkileri Derneği (Üye) (2000-2011)