KİŞİSEL BİLGİLER
Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
Adı Soyadı Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Fitapatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146278
E-Posta hulyaozgonen@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 17.6.1994
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 20.1.1998
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA (DR) 11.2.2004
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ÇAKIR T., ÖZGÖNEN Ö. H. (2023). Yaşam ve Doğa Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. Gaziantep, (pp. 286-311). Gaziantep Üniversitesi Yayınları.
 • 2GÜNER S., ÖZGÖNEN Ö. H. (2023). Yaşam ve Doğa Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. Gaziantep, (pp. 21-36). Gaziantep Üniversitesi Yayınları.
 • 3Tahir Z., ÖZGÖNEN Ö. H. (2023). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslarası Araştırmalar VI. İstanbul, (pp. 103-129). Eğitim Yayınevi.
 • 4Altunışık A. A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2023). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslarası Araştırmalar VII. İstanbul, (pp. 7-47). Eğitim Yayınevi.
 • 5ÖZGÖNEN Ö. H. (2022). Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslarası Araştırmalar. İstanbul, (pp. 9-26). Eğitim Yayınevi.
 • 6KARACA G., ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Recent Researces in Science and Landscape Management. (pp. 522-538). Cambridge Scholars Publishing.
  • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1ÖZGÖNEN Ö. H. (2021). Mısır Tarımı. (pp. 65-76). Nobel Akademik YayıncılıkTic. Ltd. Şti..
  • 2ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma. (pp. 161-168). E-Kitap.
  • 3ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Ziraat Mühendisliğinde Bitki Koruma. (pp. 131-138). E-kitap.
  • 4ERKILIÇ A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2001). Türkiye Turunçgil Bahçelerinde Entegre Mücadele. (pp. 73-85). TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Yayınları.
   • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
   • 1ÇULAL K. H., ÖZGÖNEN Ö. H., YARDIMCI N. (2021). Bahçe Bitkileri Hastalıkları. Hasad Yayıncılık.
   • 2ÖZGÖNEN H. (2013). Elma ve Armut Depo Hastalıkları. Hasad Yayıncılık Ltd. ti.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ŞANLI A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2022). Determination Effects of Sulfur Applications on Some Fungal Diseases of Potato Tubers (Solanum tuberosum L.). Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP), 10, 2656-2661.https://doi.org/10.24925/turjaf.v10isp1.2656-2661.5624
    • 2ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2021). Arbuscular mycorrhizal fungi and glomalin. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9, 2371-2375.https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i12.2371-2375.4555
    • 3ATAKAN A., ERDOĞAN O., ÖZGÖNEN Ö. H. (2020). Evaluation of plant protection practices of garlic growers in Gaziantep Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8, 1942-1947.
    • 4ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2020). Determination of Fusarium species in carnation greenhouses in Antalya, Turkey. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series: C Biology, 29, 131-147.
    • 5Tümay A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2020). Antalya ilinin bazı ilçelerindeki sebze alanlarında bulunan külleme türlerinin belirlenmesi. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 35, 1-14.
    • 6ALTINDAL D., AKGÜN İ., ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Determination of yellow rust disease (Puccinia striifomis f.sp. tritici) resistant of the landrace collected from Isparta and Burdur Provinces. Scientific Papers. Series A.. Agronomy, 61.
    • 7KAŞ Y., ÖZGÖNEN Ö. H. (2017). Bazı Fungisitlerin Elmada Alternaria imali Roberts/i (Nekrotik Yaprak Lekesi) Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 468.https://doi.org/10.19113/sdufbed.47641
    • 8KİTİŞ Y. E., Yazır B., ÖZGÖNEN Ö. H. (2016). Bazı toprak herbisitlerinin mikorizal fungus Glomus intraradices in kök kolonizasyonu ve spor sayısı üzerine olan etkileri. Biological Diversity and Conservation, 9, 1-7.
    • 9Duran İ., ÖZGÖNEN Ö. H. (2016). Kumluca İlçesi Sera Alanlarında Toprak ve Yaprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 111-122.
    • 10Kaymak S., İşçi M., Özongun Ş., ÖZGÖNEN Ö. H. (2016). Determination of reaction levels of some apple genetic resources in Turkey to Apple scab Venturia inaequalis Cke Wint. Bitki Koruma Bülteni, 56, 227-238.
    • 11Zeliha K., Hülya Ö., İbrahim E. (2013). Influence of zinc and mycorrhizal fungus Glomus intraradices on plant yield nutrient concentrationsand control of Phytophthora blight of pepper. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11, 807-812.
    • 12KARAPİRE M., ÖZGÖNEN Ö. H. (2013). Doğada yararlı mikroorganizmalar arasındaki etkileşimler ve tarımsal üretimde önemi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6, 149-157.
    • 13H Ö., A E. (2013). Reactions of 11 potato cultivars against some important soilborne pathogens. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 7, 43-46.
    • 14H G., A E., H Ö. (2013). Status of potato wart disease Synchytrium endobioticum in Turkey and control methods. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 7, 25-28.
    • 15ÖZGÖNEN Ö. H. (2011). Arbüsküler Mikorizal Fungusların Pamukta Bitki Gelişimine ve Verticillium Solgunluğu Verticillium dahliae Kleb Üzerine Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15, 171-177.
    • 16ÖZGÖNEN Ö. H., YARDIMCI N., ÇULAL K. H. (2009). Induction of Phenolic Compounds and Pathogenesis Related Proteins by Mycorrhizal Fungal Inoculations Against Phytophthora capsici Leonian in Pepper. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12, 1181-1187.
    • 17H Ö., A E. (2007). Phytophthora Blight Phytophthora capsici Leonian Control in Pepper by Salicyclic Acid and Beta Amino Butyric Acid and Disease Resistance Mechanism. The Journal of Turkish Phytopathology, 36, 1-19.
    • 18H Ö., S K., A E. (2007). An Early Warning System of Apple Scab in Turkey. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 1, 180-186.
    • 19M B., N D., Y C., S T., A E., H Ö., G K. (2000). Management of Wheat Stripe Rust and Septoria Leaf Blotch with Cultural Practises and Fungicides Using Disease Prediction. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 3, 365-374.
     • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1Yıldızbakan N., ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2022). Diagnosis of Fusarium Species in Garlic Cultivation Areas in Gaziantep Province. Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online), 37, 88-95.https://doi.org/10.36846/CJAFS.2022.76
     • 2ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Fitopatolojide Nanoteknoloji. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, , 296-303.https://doi.org/10.29050/harranziraat.287483
     • 3ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H., ERDOĞAN O. (2018). Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on Heavy Metal and Salt Stress. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6, 1569.https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i11.1569-1574.1992
     • 4ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Antalya İli Karanfil Seralarında Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 216.https://doi.org/10.19113/sdufbed.04574
     • 5ÖZGÖNEN Ö. H., ÇULAL K. H. (2009). Isparta İli Sekerpancarı Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, 16-22.
     • 6DS A., H Ö., A E. (2009). Valensiya portakallarda hasat sonrası Penicillium digitatum Sacc ve Botrytis cinerea Pers nın neden olduğu çürüklüklere karşı İmazalil ve thiabendazole un biyolojik etkinliğinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23, 18-23.
     • 7H Ö., H C. K. (2009). Isparta İli nde elmalarda sorun olan hasat sonrası hastalıkların ve yaygınlık oranlarının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2, 53-60.
     • 8ÖZGÖNEN Ö. H., Biçici M., ERKILIÇ A. (2001). The Effect of Salicyclic Acid and Endomycorrhizal Fungus Glomus etunicatum on Plant Development of Tomatoes and Fusarium Wilt Caused by Fusarium oxysporum f sp lycopersici. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25, 25-29.
     • 9Y C., Ş K., H Ö. (2000). Pamukta Fusarium Solgunluğuna Karşı Herbisitlerle Dayanıklılığın Teşviki ve Konukçu Hücrelerinin Gossypol Üretimi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24, 129-135.
      • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1VARDAR K. C., ÖZGÖNEN Ö. H. (2022). The effects of chemical inducers on postharvest control of Botrytis cinerea (Pers.:Fr) and Penicillium expansum (Link.) on apple fruit. Fresenius Environmental Bulletin, 31, 2051-2057.
      • 2ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2021). Induced resistance to Fusarium wilt in carnation with mixture of mycorrhizal fungi. Fresenius Environmental Bulletin, 30, 4217-4227.
      • 3EKİNCİ K., ÖZGÖNEN Ö. H., Memici M., Kurt Ç., Bıtrak B. (2021). Composting of Apple Scab (Venturia inaequalisI Infected Leaves with Dairy Manure. Erwerbs-Obstbau, 63, 263-271.https://doi.org/10.1007/s10341-021-00565-7
      • 4ÖZGÖNEN Ö. H., Eyinc B. C., Arslan C., Cakmak M. S., Akcay E. (2019). Effects of mycorrhizal fungi on resistance parameters in tomato-Rhizoctonia solani pathosystem. Fresenius Environmental Bulletin, 28, 5287-5293.
      • 5ÖZGÖNEN Ö. H., Onat O. (2019). The effects of thyme essential oil on enzyme activities of Rhizoctonia solani. Fresenius Environmental Bulletin, 28, 9560-9567.
      • 6ERDOĞAN O., ÖZGÖNEN Ö. H., GÖRE M. E. (2017). The relationship Verticillium wilt and seed surface microflora with gossypol level in cotton (Gossypium spp.). Fresenius Environmental Bulletin, 26, 7695-7702.
      • 7ÖZGÖNEN Ö. H., Ergun T. (2017). The effects of Allium tuncelianum extract on some important pathogens and total phenolic compounds in tomato and pepper. Pakistan Journal of Botany, 49, 2483-2490.
      • 8DEMİRÖZER O., ÖZGÖNEN Ö. H., Aldemir T., KARAPİRE M. (2015). DOES THE ASSOCIATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZALFUNGI AND TWO SPOTTED SPIDER MITE INCREASEGOSSYPOL SYNTHESIS IN TWO COTTON CULTIVARS. Fresenius Environmental Bulletin, 24, 4199-4204.
      • 9KÜÇÜKYUMUK Z., ÖZGÖNEN Ö. H., ERDAL İ., ERASLAN İ. F. (2014). Effect of Zinc and Glomus intraradices on Control of Pythium deliense,Plant Growth Parameters and Nutrient Concentrations of Cucumber. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42, 138-142.
      • 10ÖZGÖNEN Ö. H., Karataş A. (2013). Effect of salicylic acid DL amino n butyric acid and acibenzolar s methyl metalaxyl on mycelial growth and spore germination of Alternaria mali in vitro and on young apple seedlings. International Journal of Agriculture and Biology, 15, 165-169.
      • 11AKGÜL D. S., ÖZGÖNEN Ö. H., ERKILIÇ A. (2011). The effects of seed treatments with fungicides on stem rot caused by Sclerotium rolfsii Sacc in peanut. Pakistan Journal of Botany, 43, 2991-2996.
      • 12ÖZGÖNEN Ö. H., Gülcü M. (2011). Determination of mycoflora of pea Pisum sativum seeds and the effects of Rhizobium leguminosorum on fungal pathogens of peas. African Journal of Biotechnology, 10, 6235-6240.
      • 13ÖZGÖNEN Ö. H., AKGÜL D. S., ERKILIÇ A. (2010). The effects of arbuscular mycorrhizal fungi on yield and stem rot caused by Sclerotium rolfsii Sacc in peanut. African Journal of Agricultural Research, 5, 128-132.
      • 14ÖZGÖNEN Ö. H., ERKILIÇ A. (2007). Growth enhancement and Phytophthora blight Phytophthora capsici Leonian control by arbuscular mycorrhizal fungal inoculation in pepper. Crop Protection, 26, 1682-1688.
      • 15ÖZGÖNEN H. (2006). First report of Chondrostereum purpureum causing silverleaf diseae of apricot Prunus armeniaca in Malatya. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34, 357-357.
       • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
       • 1ÖZGÖNEN Ö. H., ÇULAL K. H. (2020). Şekerpancarı Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri. Harman Time, 8, 60-62.
       • 2ATAKAN A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2015). Karanfil Hastalıkları ve Mücadelesi. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 4, 58-60.
       • 3YARDIMCI N., ÖZGÖNEN Ö. H., Savaş H. S., ERDOĞAN O. (2000). Isparta Yöresi Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Yabancı Otların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 181-189.
        • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
        • 1ÖZGÖNEN H. (2012). Elmada hasat sonu hastalıkları önlemenin yolları. Tarım Günlüğü, 1, 50-54.
        • 2ÖZGÖNEN H. (2012). Toprak ve bitki dostu mikorizal funguslar. Tarım Günlüğü, 2, 28-31.
        • 3ÖZGÖNEN H. (2012). Çilek hastalıkları ve mücadelesi. Tarım Günlüğü, 2, 38-42.
        • 4ÖZGÖNEN H. (2011). Meyve bahçelerinde ürün yönetimi. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi,, 1, 36-37.
         • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusalarası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayın
         • 1YARDIMCI N., ÖZGÖNEN Ö. H. (2007). First report of Cucurbit aphid borne yellows virus in Turkey. Australasian Plant Disease Notes,, 2, 59.
          • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
          • 1ÖZGÖNEN Ö. H., KARACA G. (2006). First report of Alternaria mali causing necrotic leaf spot of apples in Turkey. PLANT PATHOLOGY, 55, 578.
           • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ÖZGÖNEN Ö. H., Okumuş E. T., ATAKAN A. (2021). Determination of Fusarium species in carnation greenhouses in Isparta Province. International Congress on Agriculture in Alanya, Agriculture in the World, Ekim 31, 245-252.
           • 2ÇAKIR T., ÖZGÖNEN Ö. H. (2018). Elmaların Hasat Sonrası Depolanmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu, Ağustos 2-4.
            • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
            • 1ÖZGÖNEN Ö. H., KARACA G. (2017). Arbuscular Mycorrhizal Fungi Species in Isparta (Turkey). The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Temmuz 5-8, 628.
            • 2ÖZGÖNEN Ö. H., Duran İ., ATAKAN A. (2016). Kumluca ilçesi sebze seralarındaki Fusarium tüleri. VI. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8.
            • 3Köse A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2016). Göller Bölgesi anason ve rezene ekiliş alanlarında tarla ve tohum kökenli fungus ve fungus benzeri etmenlerin belirlenmesi. VI. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8.
            • 4Turgut S. B., ÖZGÖNEN Ö. H. (2016). Paketleme evinden alınan bazı yaş sebze ve meyve örneklerinde fungisit kalıntı miktarlarının belirlenmesi. VI. Bitki Koruma Kongresi, Eylül 5-8.
            • 5ŞANLI A., ÖZGÖNEN Ö. H., KARADOĞAN T., Şanlı B. (2016). Foliar and seed application of essential oils influences Fusarium solani infection of potato tubers. EAPR Post Harvest Section meeting, Haziran 29-30.
            • 6Tuğçe E., ÖZGÖNEN Ö. H. (2015). The effects of Allium tuncelianum extracts in plant diseases control in vitro. VI International Scientific Agricultural Symposium, Ekim 15-18, 473.
            • 7H Ö., M A., E A. (2012). Screening of total proteins and chitinase enzyme production of Alternaria mali isolates of apple. 34. Mycotoxin Workshop., Mayıs 14-16, 86.
            • 8H Ş., H Ö. (2012). Determination of sensitivity of some apple cultivars against toxin of Isparta isolate of Alternaria mali. 34. Mycotoxin Workshop, Mayıs 14-16, 81.
            • 9ARICI Ş. E., ÖZGÖNEN Ö. H., ŞANLI A., POLAT M., Güner Y. (2011). Antimicrobial activity of essential oils against agricultural plant pathogenic fungi and bacteria. AFPP – Fourth International Conference on Non Chemical Crop Protection Methods, Mart 8-10, 249-253.
            • 10ŞE A., İ E., H Ö. (2010). Effect of Trichoderma harzianum and an arbuscular mycorrhizal fungus Glomus moseeae on Fusarium crown rot Fusarium culmorum in wheat cv Altay 2000. Science and Technology. Second International Symposium on Sustainable Development, Haziran 8-10, 10-13.
            • 11H Ö., M C., ŞE A. (2010). The effects of mycorrhizal fungi Trichoderma harzianum on Verticillium dahliae in cucumber. Science and Technology. Second International Symposium on Sustainable Development., Haziran 8-10, 14-18.
            • 12H Ö., K Ç. (2009). The antagonistic effect of phyllosphere mycoflora on necrotic leaf spot caused bu Alternaria mali Roberts. II. Entomopathogens and Microbial Control Symposiu, Eylül 24-27, 72-73.
            • 13İH E., Y C., H Ö., MA S.Induction of Resistance on Eggplants against Verticillium Wilt Disease and Root Knot Nematodes Using Biotic and Abiotic Factors. Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate, IOBC Wprs Bulletin, 63-69.
            • 14H Ö., A E.Growth Enhancement of Some Plants and Effects of Some Fungicides on Mycorrhizal Colonisation. Integrated Control in Protected Crops, Mediterranean Climate, IOBC Wprs Bulletin, 275-280.
             • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
             • 1ÖZGÖNEN Ö. H., Taşoluk F., ATAKAN A., YARDIMCI N. (2017). The Effect of Glomus intraradices on Gossypol Synthesis of Verticillium dahliae Inoculated Cotton Plants. The Third International Symposium on Eurosian Biodiversity, Temmuz 5-8, 213.
             • 2ÇULAL K. H., ÖZGÖNEN Ö. H., YARDIMCI N., ÇAT A. (2017). Detection of Bean common mosaic virus in Bean (Phaseolus vulgaris) seeds growing in Antalya Province, Turkey. The Third International Symposium on Euroasian Biodiversity, Temmuz 5-8, 196.
              • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
              • 1S K., H Ö., N B., M İ., Y Ö., H Ş. (2011). Elma karalekesi hastalığı Venturia inaequalis CKE Wint a karşı bazı fungisitlerin in vitro ve in vivo da antifungal etkilerinin belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30.
              • 2ŞE A., E G., H Ö. (2011). Biberde görülen Fusarium oxysporum ve Rhizoctonia solani ye karşı Trichoderma harzianum ve Glomus mosseae nın etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 28-30, 485.
              • 3ÖZGÖNEN Ö. H., KAZAZ S. (2009). Mikorizal fungus türlerinin karanfilde bitki gelişimine ve Fusarium oxysporum f sp dianthi tarafından neden olunan Fusarium solgunluğuna etkileri. Türkiye III. Bitki koruma Kongresi, Temmuz 15-18, 265.
              • 4YARDIMCI N., ÖZGÖNEN Ö. H., ARICI Ş. E. (2000). Isparta İlinde Cucurbitaceae Kültürlerinde Görülen Virüs Hastalıklarının Tanılanması Üzerinde Çalışmalar. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, Eylül 11-13, 208-212.
              • 5Ş A., H Ö.Isparta Yağlık Güllerinde Rosa damescena Mill Gül Pas Hastalığı Phragmidium mucronatum Pers Schltdl nın Yaygınlığı ve Gelişimi. Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 52.
              • 6S Y., H E., H Ö., H T., İ O.Seralarda Fungal Kök Hastalıklarına ve Kök ur Nematodlarına Karşı Solarizasyon ve Mikorizal Fungus Kombinasyonlarının Etkilerinin Araştırılması. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, 421-431.
              • 7H Ö., A E.Malatya Elazığ Yöresinde Kayısılarda Görülen Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, 669-675.
              • 8A E., H Ö.Kayısılarda Görülen Fungal Bakteriyel Hastalıklar ve Mücadele Yöntemleri. Kayısı Sepozyumu, 56-60.
              • 9DS A., H Ö., A E.Valensiya Portakallarda Hasat Sonrası Penicillium digitatum Sacc ve Botrytis cinerea Pers nın Neden Olduğu Çürüklüklere Karşı Imazalil ve Thiabendazole un Etkinliklerinin Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 324.
              • 10G K., H Ö., G T.Isparta İlinde Yağlık Güllerde Sorun Olan Fungal Hastalıklar. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 289.
              • 11H Ö., H C. K.Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 287.
              • 12H Ö., H C. K.Isparta İlinde Elmalarda Sorun Olan Hasat Sonrası Hastalıkların Belirlenmesi. 1. Ulusal Elma Sempozyumu, 35.
              • 13H Ö., A K.Dayanıklılığı teşvik edici kimyasalların Alternaria mali Roberts nin miseliyal gelişmesi ve spor çimlenmesi üzerine etkileri. Türkiye III. Bitki koruma Kongresi, 251.
              • 14H Ö., S K., G B.Kala Zandeteschia aethiopica da rizom kökenli fungal hastalıklar ve bunlar üzerinde faydalı fungus Trichoderma harzianum un etkilerinin belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, 144-151.
               • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
               • 1Kaymak S., İşçi M., Karakaş A., ÖZGÖNEN Ö. H. (2009). MM 106 anaçlı elma genetik kaynaklarının elma kara lekesi hastalığı Venturia inaequalis Cke Wint na karşı dayanıklılık reaksiyonlarının belirlenmesi. Türkiye III. Bitki koruma Kongresi, Temmuz 15-18.
                • Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
                • 1ÖZGÖNEN Ö. H. (2022). Ziraat. Orman ve Su Ürünleri Alanında Uluslarası Araştırmalar II. Eğitim Yayınevi.
                 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                 • 1Karanfil-Fusarium oxysporum f.sp. dianthii Bitki Patojen Sisteminde Mikorizal Fungus Uygulamalarının Bazı Dayanıklılık Parametrelerine Etkisi, -Tübitak 3001, 2020, Tamamlandı.
                 • 2Elma yaprak kompostunda bulunan başlıca mikroorganizmaların elma kara lekesine karşı antagonistik etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                 • 3Bazı fungisitlerin elmada Alternaria mali Roberts Nekrotik Yaprak Lekesi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
                  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                  • 1Abiyotik ve Biyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Badem Anaç Eldesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1003, 2018, Tamamlandı.
                  • 2Bazı Uçucu Yağların Patateste Solanum tuberosum L Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
                  • 3Isparta Bölgesindeki Yağlık Gül Üretim Alanlarında Fungal ve Viral Hastalıkların Belirlenmesi , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
                  • 4Domateste Fusarium oxysporum f sp lycopersici nin Neden Olduğu Fusarium Solgunluğu na Karşı Salsilik Asidin ve Endomikorizal Fungus Glomus etunicatus un Kullanılması, BAP, Tamamlandı.
                  • 5Türkiye de Alternaria alternata f sp citri nin Minneola tangelo izolatlarının Iprodione a Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                  • 6Seralarda Fungal Kök Hastalıkları ve Kök Ur Nematodlarına Karşı Solarizasyon ve Mikorizal Fungus Kombinasyonlarının Etkilerinin Araştırılması, DİĞER, Tamamlandı.
                  • 7Biberde Kök ve kökboğazı Çürüklüğü Etmeni Phytophthora capsici Leonian ye Karşı Salisilik Asit DL Amino n Butirik Asit ve Mikorizal İnokulasyon ile Dayanıklılığın Teşvik Edilmesi, BAP, Tamamlandı.
                  • 8Mikorizal fungus Glomus intraradices in cim bitkilerinin gelişimi ve golf sahalarında sorun olan bazı toprak kökenli hastalıklar üzerine etkilerinin belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                  • 9Bazı elma çeşitlerinin Alternaria mali Roberts Nekrotik Yaprak Lekesi ye karşı reaksiyonlarının ve hastalığın gelişiminde sıcaklık ve yaprak ıslaklık sürelerinin belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                  • 10Bazı biyolojik mücadele etmenlerinin biberde toprak kökenli fungal hastalıklara karşı etkilerinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 11Doku kültürü teknikleriyle hastalıktan ari meyve anaçlarının üretimi ve farklı abiyotik stres koşullarında adaptasyonlarının araştırılması, DİĞER, Tamamlandı.
                  • 12Patates te kükürt uygulamalarının yumru verimi ve kalitesi ile bazı fungal hastalıklar üzerine etkilerinin belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                  • 13Çinko ve Mikorizal Fungus Uygulamalarının Hıyarda Bitki Besin Elementi Alımı Bitki Gelişimi ve Pythium Çürüklüğüne Phytium deliense Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 14Kolyoz Coleus forskohlii bitkisinin bazı fungal hastalıklara karşı duyarlılığı ve kolyoz ekstraktının fungal hastalıklara karşı etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 15Domateste Bakteriyel Benek Hastalığına Pseudomonas syringae pv tomoto Okabe Karşı Arbüsküler Mikorizal Fungusların Etkileri, DİĞER, Devam Ediyor.
                  • 16Pamukta Verticillium ve Fusarium Solgunluklarına Karşı Bitki ve Toprağa Herbisitler Uygulayarak Bitkilerde Fitoaleksin Sentezinin Arttırılması ile Dayanıklılığın Teşvik Edilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 17Patlıcanda Solgunluk Hastalığı ve Kök Ur Nematodlarına Karşı Biyotik ve abiyotik Faktörlerle Dayanıklılığın Teşvik Edilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 18Turunçgillerde Alternaria Kahverengi Leke Hastalığında Erken Uyarı Modellerinin Geliştirilmesi ve Konukçu Spesifikliğinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 19Malatya ve Civarında Kaysılarda Bitki Koruma Sorunlarının Saptanması ve Entegre Mücadeleye Yönelik Çözüm Yollarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                  • 20Mikorizal Funguslar Tarafından Biberde Phytophthora capsici Leonian ye Karşı Fenolik Bileşiklerin ve Patojenite ile İlgili Proteinlerin Teşviki ve Dayanıklılık Mekanizmasındaki Rollerinin Araştırılması, BAP, Tamamlandı.
                  • 21Elmalarda Nekrotik Yaprak Leke Hastalığı Etmeni Alternaria mali nin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ve Bazı Elma Çeşitlerinin Patojenin Toksinine Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi, BAP, Devam Ediyor.
                   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                   • 1Plant Disease, SCI-Expanded, 2016.
                   • 2Turkish Journal of Agriculture and Forestry, SCI-Expanded, 2016.
                   • 3Crop Protection, SCI-Expanded,
                    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
                    • 1Bitki Koruma Bülteni, DergiPark, 2016.
                    • 2Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), CAB, 2016.
                     • Akademik Görevler
                     • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ Doçent (2014-...)
                     • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2008-2014)
                     • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1998-2007)
                      • İdari Görevler
                      • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2010-2012)
                       • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                       • 1Biyolojik Mücadele Derneği (Üye) (2000- )
                       • 2Türkiye Fitopatoloji Derneği (Üye) (1995- )
                        • Verdiği Dersler
                        • 1Bakteriyoloji
                        • 2Bitki Bakteri Hastalıkları
                        • 3Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi
                        • 4Bitki Hastalıkları Ve Mücadele Yöntemleri
                        • 5Bitki Hastalıklarıyla Alternatif Mücadele Yöntemleri
                        • 6Bitki Koruma
                        • 7Depo Hastalıkları
                        • 8Fitoklinik
                        • 9Genel Bahçe Bitkileri Hastalıkları
                        • 10Mikolojide Laboratuvar Teknikleri
                        • 11Mikoriza
                        • 12Park Ve Süs Bitkileri Hastalıkları