Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet Alper BABALIK
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet Alper BABALIK
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113987
E-Posta alperbabalik@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmetalperbabalik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1.7.1996
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 18.5.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 11.2.2008
İLGİ ALANLARI
Mera Yönetimi Havza Yönetimi Sel ve Çığ Kontrolü Toprak ve Su Koruma
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DURSUN, İ., BABALIK, A. A., 2018. Isparta İli Çatoluk Ormaniçi Merasının Vejetasyon Yapısının Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 19 (3): 233-239.
 • 2 BABALIK, A. A., ERCAN, A., 2018. Eskişehir İli Karaören Köyü Merasının Vejetasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 19 (3): 246-251.
 • 3 BABALIK, A. A., SÖNMEYEN, B. G., 2018. Kuruca Yaylası Merasının (Antalya-Kaş) Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Forestry, 19 (4): 374-379.
 • 4 BABALIK, A. A., FAKİR, H., 2017. Korunan ve Otlatılan Mera Alanlarında Vejetasyon Özelliklerinin Karşılaştırılması: Kocapınar Merası Örneği. Turkish Journal of Forestry, 18 (3): 207-211.
 • 5 YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2016. Effect of Irrigation Density on Seedling Morphology in Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) (2016), ISSN: 2307-4531, Volume 27, No 2, pp 211-218.
 • 6 BABALIK, A. A., SARIKAYA, H., 2015. Isparta İli Zengi Merasında Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Forestry, 16 (2): 96-101.
 • 7 YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2011. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.) Fidanları İçin Uygun Sulama Aralığının Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 19, Sayfa: 100-106, Bartın
 • 8 YAZICI, N., ÖZHAN, S., BABALIK, A. A., 2011. Boylu Ardıç (Juniperus Excelsa Bieb.) Fidanlarının Su Tüketimi ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkisi. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 84-88, Isparta
 • 9 BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., 2010. Isparta İli Bozanönü Köyü Kırtepe Merasında Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 17, Sayfa: 27-35, Bartın
 • 10 BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., 2009. Isparta-Davraz Dağı Kulova Yaylasında Meraların Otlatma Periyodunun ve Toprağın Otlatma Tavının Belirlenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 142-146, Isparta
 • 11 EROL, A., BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., SERİN, N., 2009. Isparta-Darıderesi Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 2, Sayfa: 21-36, Isparta
 • 12 FAKİR, H., BABALIK, A. A., KARATEPE, Y., 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünün Doğal Bitki Türleri (Isparta-Türkiye), S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 33-39, Isparta
 • 13 BABALIK, A. A., SÖNMEZ, K., 2009. Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Bakı Faktörünün Topraküstü Biomas Miktarı Üzerine Etkileri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 52-58, Isparta
 • 14 BABALIK, A. A. 2007. Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Merasında Bitki ile Kaplı Alan ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 12-19, Isparta
 • 15 BABALIK, A. A., FAKİR, H., 2007. Davraz Dağı Kozağacı Yaylasında (Isparta) Keçi Otlatmasının Bazı Çalı Türlerinin Yaprak Morfolojisi Üzerindeki Etkileri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 2, Sayfa: 1-8, Isparta
 • 16 BABALIK, A. A. 2004. Çayır-Meralarda Dip Kaplama Ölçüm Yöntemleri. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 50-72 , Isparta
 • 17 BABALIK, A. A. 2002. Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Sayfa: 63-81, Isparta
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 BABALIK, A.A., YAZICI, N., 2011. Forests and Water Production Function. II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011, p. 101, Isparta/TURKEY
 • 2 EROL, A., BABALIK, A.A., SERENGİL, Y., 2007. An Evaluation Of Watershed Management Discipline In Turkish Forestry Education And Training System. Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Proceedings of International Symposium. Istanbul University, Faculty of Forestry, October 17-19, 817-823, Istanbul
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 BABALIK, A. A., 2000. Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar (Senirkent Örneği), İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 71s., İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 BABALIK, A. A., 2008. Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 164s., Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ERCAN, A., 2018. Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Karaören Köyü Merasının Bitki Örtüsü Özellikleri ve Mera Durumunun Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 62s., Isparta
 • 2 DURSUN, İ., 2017. Isparta İli Çatoluk Ormaniçi Merasının Vejetasyon Yapısının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 62s., Isparta
 • 3 SARIKAYA, H., 2014. Isparta İli Zengi Merasının Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyelinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 52s., Isparta
 • 4 KILIÇ, K., 2013. Isparta Darıdere Havzası Meralarında Kuru Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 56s., Isparta
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 YAZICI, N., 2010. Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 100s., Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 BABALIK, A. A., ERCAN, A., 2016. Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Karaören Köyü Merasının Bitki Örtüsü Özellikleri ve Mera Durumunun Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Yüksek Lisans Tez Projesi, BAP Proje No: 4669-YL1-16, Isparta
 • 2 BABALIK, A. A., FAKİR, H., YAZICI, N., 2014. Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-3001 Projesi, Proje No: 114O703
 • 3 BABALIK, A.A., SARIKAYA, H., 2012. Isparta İli Zengi Merasının Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyelinin Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Yüksek Lisans Tez Projesi, BAP Proje No: 3272-YL1-12, Isparta
 • 4 BABALIK, A. A., FAKİR, H., 2010. Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, BAP Proje No: 2616-m-10, Isparta
 • 5 BABALIK, A. A., KILIÇ, K., 2011. Isparta Darıdere Havzası Meralarında Kuru Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Araştırma Fonu Yüksek Lisans Tez Projesi, BAP Proje No: 2873-YL-11, Isparta
 • 6 BABALIK, A. A., SERİN, N., 2007. Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Doktora Tez Projesi, Proje No: 1485-d-07, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yeşille Gelen Sevgi, TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, 15-20 Ekim 2018, Antalya, Proje No: 118B575.
 • 2 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi-1, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 18-21 Şubat 2017, Antalya
 • 3 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi-2, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 21-25 Ekim 2017, Antalya
 • 4 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010.
 • 5 EÇA-2: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B059.
 • 6 TOPAY, M., BABALIK, A.A., KÜÇÜK, V., ÖZALTIN, O., ÖRÜCÜ, Ö. K., SÜEL, H., ERTUĞRUL, E.T., 2010. Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, BAP Proje No: 2615-m-10, Isparta
 • 7 EÇA-1: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 111B170.
 • 8 EROL, A., SÖNMEZ, K., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2005. Isparta-Darıdere Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Isparta SDÜBAP Proje No: 01015-m-05.
 • 9 SÖNMEZ, K., BABALIK, A. A., 2005. Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler. SDÜ Araştırma Fonu Doktora Tez Projesi, Isparta SDÜBAP Proje No: 01040-d-05.
 • 10 ÖZDEMİR, İ., ÖZÇELİK, R., ÖZKAN, K., FAKİR, H., BABALIK, A. A., 2004. SDÜ Orman Fakültesi Kovada Çayı Arboretumu'nun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Konumsal Bitki Örtüsü Haritasının Hazırlanması ve Sayısal arazi Modeli İle Bazı Konumsal Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Isparta SDÜBAP Proje No: 2004/74, Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on New Horizons in Forestry (ISFOR-2017), Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 18-20 October 2017, Isparta/TURKEY
 • 2 International Scientific Conference "Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges", 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, "Organizasyon Komitesi Üyeliği"
 • 3 II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta/TURKEY
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre), 22-24 Ekim 2014, Isparta
 • 2 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-20 Eylül 2014, Isparta
 • 3 V. Havza Yönetimi Çalıştayı, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, 16-18 Eylül 2013, Bartın
 • 4 III. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-19 Haziran 2009, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Üstü Bursu (Havza Amenajmanı Dalında )
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 VIII. Havza Yönetimi Çalıştayı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, 28-29 Eylül 2017, Düzce
 • 2 V. Havza Yönetimi Çalıştayı, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, 16-18 Eylül 2013, Bartın
 • 3 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 17-18 Haziran 2013, Isparta
 • 4 III. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 18-19 Haziran 2009, Isparta
 • 5 I. Havza Amenajmanı Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 27-28 Eylül 2007, İstanbul
 • 6 Çayır ve Meralarda Otlatma Sistemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri-II, Aydın
 • 7 Çayır-Mera Ölçüm Yöntemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri-I, Aydın
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Poster Bildiriler Yarışması Birincilik Ödülü, 8-10 Eylül 2005, Isparta
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmetalperbabalik
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Orman Mühendisleri Odası
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 International Symposium on New Horizons in Forestry Proceedings & Abstracts Book (ISFOR-2017), ISBN: 978-605-9454-17-9, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 18-20 October 2017, Isparta/TURKEY, 470 p.
 • 2 II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta/TURKEY, 346 p.
 • 3 II. International Non-Wood Forest Products Symposium Abstracts, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta/TURKEY, 118 p.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Turkish Journal of Forestry 2018
 • 2 Turkish Journal of Forestry 2017
 • 3 Turkish Journal of Forestry 2016
 • 4 Turkish Journal of Forestry 2015
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2014
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2013
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2012
 • 8 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2011
 • 9 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2010
 • 10 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2009
 • 11 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2008
 • 12 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2004
 • 13 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2003
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 CATENA, Elsevier, (February-(149)-2017)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 2017, Cilt: 13, Sayı: 1.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017, Cilt: 12, Sayı: 1.
 • 3 Turkish Journal of Forest Science, 2017, Cilt: 1, Sayı: 1.
 • 4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017, Cilt: 5, Sayı: 2.
 • 5 Turkish Journal of Forestry, 2017, Cilt: 18, Sayı: 3.
 • 6 Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2017.
 • 7 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017.
 • 8 Turkish Journal of Forestry, 2016, Cilt: 17, Sayı: 2.
 • 9 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, Cilt: 7, Sayı: 2.
 • 10 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • 11 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt: 15, Sayı: 1.
 • 12 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt: 12, Sayı: 2.
 • 13 Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt: 11, Sayı: 16.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 BOSQUE (Revista), 2017
 • 2 EFOR (European Journal of Forest Research) (Springer), 2017
 • 3 JAPS (Journal of Animal and Plant Sciences), 2017
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 ISUBÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2018-....)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2011-2013)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-....)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2013-2016)
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2013)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2013-2017)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Yan Dal - Çift Anadal Koordinatörlüğü (2012-2013)
 • 3 SDÜ Su Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2013)
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Komisyonu 2011-12
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Yan Dal - Çift Anadal Koordinatörlüğü (2011-2012)
 • 6 SDU Orman Fakültesi Demirbaş Düşüm Komisyonu 2008-09
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2008-2012)
 • 8 SDU Orman Fakültesi Tez İnceleme Komisyonu 2008-11
 • 9 SDÜ Orman Fakültesi Yayın Komisyonu 2008-18
 • 10 SDÜ Orman Fakültesi Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Komisyonu 2008-10
 • 11 SDÜ Orman Fakültesi Burs Komisyonu 2006-09
 • 12 SDÜ Orman Fakültesi Yayın Komisyonu 2002-04
 • 13 SDÜ Orman Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu 2004-06
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Havza Rehabilitasyonu
Havza Yönetimi
İklim Değişikliği-Karbon Döngüsü İlişkileri
Kurak Bölge Problemleri
Kuraklık ve Çölleşme
Mera Amenajmanı
Mera Yönetimi
Orman Meraları ve Vejetasyon Analizi
Orman ve Mera Hidrolojisi
Proje I
Proje II
Sel ve Çığ Kontrolü
Su Kaynakları Yönetimi
Toprak Koruyucu Bitkiler
Toprak-Su Koruma İlkeleri
Yüksek Dağ Meraları
Yukarı çık