KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet Alper BABALIK
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Alper BABALIK
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146484
E-Posta alperbabalik@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://isparta.edu.tr/personel/prof-dr-ahmet-alper-babalik
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1.7.1996
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 18.5.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 11.2.2008
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DURSUN İ., BABALIK A. A. (2023). Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar. İzmir, (pp. 17-41). Duvar Publishing.
 • 2PAMUKOĞLU M. Y., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2023). Academic Research and Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences. Ankara, (pp. 285-297). Platanus Publishing.
 • 3DURSUN İ., BABALIK A. A., SAUD S. (2023). Innovative Research in Agriculture, Forestry and Water Issues. İzmir, (pp. 155-176). Duvar Publishing.
 • 4YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II. (pp. 279-297). Gece Kitaplığı.
 • 5BABALIK A. A., DURSUN İ., YAZICI N. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I. (pp. 181-205). Gece Kitaplığı.
 • 6BABALIK A. A., DURSUN İ. (2021). Academic Studies in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences. (pp. 5-20). Duvar Publishing.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DURSUN İ., BABALIK A. A. (2023). Burdur Gölü Havzasındaki morfometrik parametrelerin ve erozyon durumunun değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forestry, 24, 25-38.https://doi.org/10.18182/tjf.1205157
  • 2BİLİR N., BABALIK A. A., ÖZEL H. B., ÖZTÜRK Y. O., BALOĞLU E. T. (2023). Clonal variations in growth characteristics of Anatolian black pine seed orchards. Agriculture and Forestry, 69, 97-104.https://doi.org/10.17707/AgricultForest.69.3.07
  • 3DURSUN İ., BABALIK A. A. (2023). Farklı arazi kullanım şekillerinde geotekstil kullanılarak erozyonla kaybolan toprak miktarının belirlenmesi: Karam Dere alt havzası örneği. Turkish journal of forest science (Online), 7, 138-154.
  • 4YAZICI N., BABALIK A. A., BİLİR N. (2022). Bir Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanında büyümeye eğimin etkisi: Dinar örneği. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 8, 1-5.
  • 5BABALIK A. A., KILINÇ O. (2021). Isparta ili Yalvaç ilçesi Tokmacık köyü doğal merasında botanik kompozisyonun belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 22, 277-282.
  • 6DURSUN İ., BABALIK A. A. (2021). De Martonne-Gottman ve Standart Yağış İndeksi yöntemleri kullanılarak kuraklığın belirlenmesi: Isparta ili örneği. Turkish Journal of Forestry, 22, 192-201.
  • 7BABALIK A. A., MATRASULOV F. (2020). Antalya Çukuryayla Merasının Vejetasyon Özellikleri ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 20, 327-333.
  • 8BABALIK A. A. (2019). Ilıcapınar Yaylası (Taşkent) Merasının Vejetasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 20, 360-365.
  • 9BABALIK A. A., FAKİR H. (2017). Korunan ve Otlatılan Mera Alanlarında Vejetasyon Özelliklerinin Karşılaştırılması: Kocapınar Merası Örneği. Turkish Journal of Forestry, 18, 207-211.
  • 10YAZICI N., BABALIK A. A. (2016). Effect of Irrigation Density on Seedling Morphology in Taurus Cedar Cedrus libani A Rich. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 27, 211-218.https://doi.org/10.1007/s1266501550320
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1BABALIK A. A., SARIKAYA O., ÖRÜCÜ Ö. K. (2021). The Current and Future Compliance Areas of Kermes Oak (Quercus Coccıfera L.) Under Climate Change in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 30, 406-413.
   • 2BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H., DURSUN İ. (2021). Plant Diversity of the Kızılova Forest Gap Rangeland in the Southern Region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 30, 7750-7759.
   • 3BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H., DURSUN İ. (2019). Determination of the Certain Vegetation Characteristics of Kızılova Forest Pasture Located in the South of Turkey. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17, 521-532.
   • 4YAZICI N., BABALIK A. A. (2016). Determination of Environmental Awareness of University Students The Case of Suleyman Demirel University SDU. Environ Earth Sci, 75, 1-8.
   • 5BABALIK A. A., KILIC K. (2015). A Comprehensive Approach of Botanical Compositions and Forage Yields in a Rangeland. Research Journal of Biotechnology, 10, 14-20.
   • 6BABALIK A. A. (2014). The Effect of Aspect Factor in Isparta Arapdağı Rangeland on the Dry Forage Yield and Botanical Composition. Research Journal of Biotechnology, 9, 73-78.
   • 7BABALIK A. A., FAKİR H. (2010). Plant Species Diversity in Isparta Region Rangelands. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 2788-2796.
   • 8FAKİR H., BABALIK A. A. (2009). Important Medicinal Aromatic Plant Species for Beekeeping in Isparta Region Rangelands. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 1406-1411.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DURSUN İ., BABALIK A. A. (2018). Isparta İli Çatoluk Ormaniçi Merasının Vejetasyon Yapısının Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 19, 233-239.
    • 2BABALIK A. A., SÖNMEYEN B. G. (2018). Kuruca yaylası merasının (Antalya-Kaş) vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry, 19, 374-379.
    • 3BABALIK A. A., ERCAN A. (2018). Eskişehir İli Karaören Köyü Merasının Vejetasyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 19, 246-251.
    • 4BABALIK A. A., SARIKAYA H. (2015). Isparta İli Zengi Merasında Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Forestry, 16, 96-101.
    • 5YAZICI N., BABALIK A. A. (2011). Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Fidanları İçin Uygun Sulama Aralığının Belirlenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13, 100-106.
    • 6YAZICI N., ÖZHAN S., BABALIK A. A. (2011). Boylu Ardıç Juniperus Excelsa Bieb Fidanlarının Su Tüketimi ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkisi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 84-88.
    • 7BABALIK A. A., SÖNMEZ K. (2010). Isparta İli Bozanönü Köyü Kırtepe Merasında Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12, 27-35.
    • 8BABALIK A. A., SÖNMEZ K. (2009). Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Bakı Faktörünün Topraküstü Biomas Miktarı Üzerine Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 52-58.
    • 9FAKİR H., BABALIK A. A., KARATEPE Y. (2009). Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünün Doğal Bitki Türleri Isparta Türkiye. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 33-39.
    • 10EROL G. A., BABALIK A. A., SÖNMEZ K., YAZICI N. (2009). Isparta Darıderesi Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 21-36.
    • 11BABALIK A. A., SÖNMEZ K. (2009). Isparta Davraz Dağı Kulova Yaylasında Meraların Otlatma Periyodunun ve Toprağın Otlatma Tavının Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 142-146.
    • 12BABALIK A. A., FAKİR H. (2007). Davraz Dağı Kozağacı Yaylasında Isparta Keçi Otlatmasının Bazı Çalı Türlerinin Yaprak Morfolojisi Üzerindeki Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 1-8.
    • 13BABALIK A. A. (2007). Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Merasında Bitki ile Kaplı Alan ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 12-19.
    • 14BABALIK A. A. (2004). Çayır Meralarda Dip Kaplama Ölçüm Yöntemleri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 50-72.
    • 15BABALIK A. A. (2002). Isparta Yöresinde Arazi Kullanımına İlişkin Sorunlar. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 63-81.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1TOLUNAY A., BABALIK A. A., AKYOL A. (2015). Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum Ne Keçi Orman Çelişkisinde Son Durum Ne Yapıldı Ne Yapılıyor Ne Yapılmalı. Orman ve Av, 93, 37-39.
      • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1BABALIK A. A., YAZICI N. (2012). Su Üretimi ve Kalitesi Açısından Orman ve Meraların Önemi. Orman ve Av Dergisi, , 26-28.
      • 2BABALIK A. A., YAZICI N. (2011). Ormanlar ve Su Üretimi. Orman Mühendisliği Dergisi, , 16-19.
      • 3YAZICI N., BABALIK A. A. (2011). Orman Meraları Sorunları ve Çözüm Önerileri. Orman ve Av Dergisi, , 33-38.
      • 4KÜÇÜK V., BABALIK A. A., YAZICI N. (2009). Isparta Darıdere Su Toplama Havzası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gülçevrem Dergisi, 11, 28-30.
      • 5KÜÇÜK V., BABALIK A. A., YAZICI N. (2008). İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Olumsuz Etkileri Göller Yöresinden Örnekler. Gülçevrem Dergisi, 2, 26-29.
      • 6BABALIK A. A. (1999). Erozyon ve Türkiye. Orman Bakanlığı Teknik Bülteni, , 3-3.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BİLİR N., BABALIK A. A., ÖZEL H. B., ÖZTÜRK Y. O., BALOĞLU E. T. (2023). Anadolu Karaçamı Tohum Meşcerelerinde Büyüme Varyasyonu. 4. International Anatolian Scientific Research Congress, Şubat 17, KARS, 178-185.
       • 2YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Orman Yolları Erozyon İlişkisinin Değerlendirilmesi. 2nd International Conference on Technology and Science (Techno-Science 2019), Kasım 14-16, Burdur, 1087-1094.
       • 3YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). İklim Değişikliği ve Havza Yönetimi. 2nd International Conference on Technology and Science (Techno-Science 2019), Kasım 14-16, Burdur, 1095-1102.
       • 4YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Isparta Orman Varlığının Durumu ve Zamansal Değişimin İrdelenmesi. International Marmara Sciences Congress (IMASCON-Autumn 2019), Kasım 1-3, Kocaeli, 250-255.
       • 5YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Havza Yönetiminde CBS ve Uzaktan Algılamanın Önemi. International Marmara Sciences Congress (IMASCON-Autumn 2019), Kasım 1-3, Kocaeli, 256-261.
       • 6YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Jeolojik Kökenli Doğal Afetler İçinde Heyelanların Yeri ve Önemi. 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Ekim 14-16, Antalya, 231-238.
       • 7YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Turizm ve Rekreasyon Etkinliklerinin Sulak Alanlar Üzerine Etkileri. 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Ekim 14-16, Antalya, 239-248.
       • 8YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Erozyon Kontrolünde Kullanımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3, 417-424.
       • 9YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Orman İçi Rekreasyonel Faaliyetlerin Çevreye ve Toprak Üzerine Olumsuz Etkileri. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3, 425-435.
       • 10DURSUN İ., BABALIK A. A. (2018). Determination of the Floristic Composition in a Forest Rangeland: Sample of Aksu Çatoluk Rangeland. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, 74-79.
       • 11BABALIK A. A., FAKİR H., DURSUN İ. (2018). Effects of Grazing on Rangeland Vegetation Structure. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, 69-73.
       • 12DURSUN İ., ERCAN A., BABALIK A. A. (2018). Determination of Grazing Capacity of the Boğazyanı Rangeland in Isparta Province. 1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Ekim 22-24, 64-68.
       • 13FAKİR H., BABALIK A. A. (2012). Isparta Yukarıgökdere Yöresinin Arıcılık İçin Önemli Tıbbi Aromatik Bitki Türleri. 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kasım 1-4, Marmaris, 283-298.
       • 14SARIKAYA O., BABALIK A. A. (2012). Situation of Illegal Grazing in Turkish Forest From Past to Present. International Scientific Conference ”Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges, Ekim 4-5, Belgrad, 767-771.
       • 15EROL G. A., BABALIK A. A., SERENGİL Y. (2007). An Evaluation Of Watershed Management Discipline In Turkish Forestry Education And Training System. Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Proceedings of International Symposium, Ekim 17-19, İstanbul, 817-823.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1BABALIK A. A., ERCAN A. (2018). Plant Species Diversity of Karaören Village Rangeland (Eskişehir). IV. International Agriculture Congress, Temmuz 5-8, 204.
        • 2YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Isparta İlinin Su Kaynakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1149.
        • 3YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması ve Su Kaynaklarına Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1146.
        • 4BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). Doğal Afetler İçinde Sel ve Taşkınların Önemi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1142.
        • 5BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). Farklı Arazi Kullanım Durumlarının Su Kaynakları Üzerine Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1141.
        • 6BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). İklim Değişikliği, Kuraklık ve Türkiye. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, 2337.
        • 7DURSUN İ., YAZICI N., BABALIK A. A. (2018). Çevresel Problemlerin Isparta İli Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, 2306.
        • 8PAMUKOĞLU M. Y., KIRKAN B., BABALIK A. A. (2017). Assessment of the Carbon Footprint Mass Balance in the Context of Global Climate Change A Case Study for Isparta Province. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 390.
        • 9YAZICI N., BABALIK A. A. (2017). Effects of Forestry Practices on Soil Properties. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 438.
        • 10BABALIK A. A., YAZICI N. (2017). Importance of Forest Ecosystems in Global Climate Change. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 388.
        • 11BABALIK A. A., ERCAN A. (2017). Determination of Vegetation Properties of the Karaören Village Rangeland (Seyitgazi-Eskişehir). International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 439.
        • 12SARIKAYA O., BABALIK A. A., AKTEN M., SARIKAYA A. G. (2016). The Role of Nature Training for Creating Awareness of Biological and Cultural Diversity with a Case Nature Training Project in Antalya Turkey. II. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 24-28.
        • 13BABALIK A. A., DURSUN İ. (2016). Determination of Vegetation Structure of the Çatoluk Forest Rangeland in Isparta Province Turkey. II. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 24-28.
        • 14BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H. (2016). Determination of Some Vegetation Properties in Kızılova Forest Rangeland of Southern Turkey. II. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Mayıs 24-28.
        • 15PAMUKOĞLU M. Y., BABALIK A. A. (2015). The Evaluation of Land Use and Environmental Pollution Problems of Isparta Turkey Stated in the Center of Lake District. CIOSTA XXXVI & CIGR Section V Conference 2015, Mayıs 26-28, St. Petersburg, 536-537.
        • 16BABALIK A. A., SARIKAYA O. (2012). Effects of Climate Change on the Turkish Forests. International Scientific Conference ”Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”, Ekim 4-5, Belgrad, 319-325.
        • 17BABALIK A. A., YAZICI N. (2011). Forests and Water Production Function. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eylül 8-10, 101-101.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1BABALIK A. A., FAKİR H. (2017). Changing of Vegetation Properties on the Grazed and Protected Rangeland Sites (Kocapınar Rangeland/Isparta). International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 267.
         • 2PAMUKOĞLU M. Y., BABALIK A. A., VAROL S., KAPLAN B. Ş. Ş., KIRKAN B., BAYRAK H., DİLER İ. (2014). Sustainable Management of Water Resources in Lakes District. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Mayıs 14-17, Antalya, 68-69.
         • 3DİLER İ., PAMUKOĞLU M. Y., BABALIK A. A., VAROL S. (2012). Göller Bölgesinde Bulunan Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi. 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Aralık 6-9, Bursa, 1-1.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1BABALIK A. A., YAZICI N. (2014). Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre), Ekim 22-24, Isparta, 943-944.
          • 2YAZICI N., BABALIK A. A. (2014). Göller Bölgesinin Mevcut Yerüstü Su Kaynaklarının İncelenmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Eylül 10-12, Çankırı, 84-84.
          • 3YAZICI N., BABALIK A. A. (2014). Ormancılık Faaliyetleri ve Ormansızlaştırmanın Sel ve Taşkın Olayları Üzerine Etkileri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Eylül 10-12, Çankırı, 83-83.
          • 4BABALIK A. A., YAZICI N. (2014). Meralarda Erozyon Sorunu ve Çözüm Önerileri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Eylül 10-12, Çankırı, 82-82.
          • 5BABALIK A. A. (2009). Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Topraküstü ve Toprakaltı Biomas Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 19-22, Hatay, 797-800.
          • 6EROL G. A., BABALIK A. A., YAZICI N. (2005). Gölcük Gölü Havzasında Alınan Toprak Koruma Önlemleri ve Bunların Başarı Durumunun İrdelenmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10, Isparta, 241-244.
          • 7KARATEPE Y., BABALIK A. A. (2005). Prof Dr Bekir Sıtkı Evcimen Muhafaza Ormanı nın Sel ve Moloz Akmalarını Önlemedeki Rolü. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10, Isparta, 237-240.
          • 8BABALIK A. A., Barcın C. (2004). Çayır Meralarda Otlatma Sistemleri. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Nisan 29-1, Trabzon, 281-286.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1AKTEN M., BABALIK A. A., KÜÇÜK V. (2014). Mermer Ocakları Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek Potansiyel Bitki Türleri Isparta Kırtepe Mermer Ocağı Örneği. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Eylül 18-20, Isparta, 368-378.
           • 2KARATEPE Y., BABALIK A. A. (2009). Batı Torosların İç Kısmındaki Yarı Kurak Sahalarda Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Orman Ekosistemleri Üzerindeki Etkisi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Haziran 16-18, Konya, 285-292.
           • 3KESİCİ E., YAZICI N., BABALIK A. A., KESİCİ K. (2008). Sulak Alan Yönetimine Eğirdir Gölü Örneği. Sulak Alanlar Konferansı, Temmuz 10-12, Kayseri, 73-85.
           • 4YAZICI N., BABALIK A. A., KÜÇÜK V. (2008). Eğirdir Gölü Havzası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Havza Kirliliği Konferansı, Haziran 26-27, İzmir, 113-118.
            • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
            • 1BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., ÇOBAN H. O., ÇATAL Y. (2021). Turkish Journal of Forestry (22-4). Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry.
            • 2BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., ÇOBAN H. O., ÇATAL Y. (2021). Turkish Journal of Forestry (22-3). Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry.
            • 3BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., ÇOBAN H. O., ÇATAL Y. (2021). Turkish Journal of Forestry (22-2). Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry.
            • 4BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÖZÇELİK R., ÇOBAN H. O., ÇATAL Y. (2021). Turkish Journal of Forestry (22-1). Isparta University of Applied Sciences Faculty of Forestry.
            • 5BABALIK A. A., ÖZÇELİK R., KORKMAZ M., ÇATAL Y., FAKİR H. (2020). Turkish Journal of Forestry (21-1). ISUBÜ.
            • 6BABALIK A. A., ÖZÇELİK R., KORKMAZ M., ÇATAL Y., FAKİR H. (2020). Turkish Journal of Forestry (21-3). ISUBÜ.
            • 7BABALIK A. A., ÖZÇELİK R., KORKMAZ M., ÇATAL Y., FAKİR H. (2020). Turkish Journal of Forestry (21-4). ISUBÜ.
            • 8BABALIK A. A., ÖZÇELİK R., KORKMAZ M., ÇATAL Y., FAKİR H. (2020). Turkish Journal of Forestry (21-2). ISUBÜ.
            • 9BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., DÖNMEZ İ. E., ÇATAL Y. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-2). SDÜ Basımevi.
            • 10BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., ÖZÇELİK R. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-3). SDÜ Basımevi.
            • 11BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., FAKİR H., DÖNMEZ İ. E., ÖZÇELİK R. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-4). SDÜ Basımevi.
            • 12BABALIK A. A., KORKMAZ M., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y. (2019). Turkish Journal of Forestry (20-1). SDÜ Basımevi.
            • 13BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-1). SDÜ Basımevi.
            • 14BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-2). SDÜ Basımevi.
            • 15BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-3). SDÜ Basımevi.
            • 16BABALIK A. A., KORKMAZ M., GÜRLEVİK N., ÇOBAN H. O., SARIKAYA O. (2018). Turkish Journal of Forestry (19-4). SDÜ Basımevi.
            • 17BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-1). SDÜ Basımevi.
            • 18BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-3). SDÜ Basımevi.
            • 19BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-4). SDÜ Basımevi.
            • 20BABALIK A. A., KORKMAZ M., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., DÖNMEZ İ. E. (2017). Turkish Journal of Forestry (18-2). SDÜ Basımevi.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
             • 1BABALIK A. A. (2020). Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi (3-1). Bartın Üniversitesi.
             • 2BABALIK A. A. (2020). Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi (3-2). Bartın Üniversitesi.
              • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
              • 1KORKMAZ M., BABALIK A. A., SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O. (2016). Turkish Journal of Forestry 2016 Özel Sayı. Isparta, SDÜ Basımevi.
              • 2KORKMAZ M., BABALIK A. A., SARIKAYA O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O. (2016). Turkish Journal of Forestry 2016 2. Isparta, SDÜ Basımevi.
              • 3KORKMAZ M., BABALIK A. A., GÜRLEVİK N., SARIKAYA O., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O. (2016). Turkish Journal of Forestry 2016 1. Isparta, SDÜ Basımevi.
              • 4KORKMAZ M., BABALIK A. A., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., ŞAHİN H. T., ÖZGÜNER H. (2015). Turkish Journal of Forestry 2015 1. Isparta, SDU Basımevi.
              • 5KORKMAZ M., BABALIK A. A., SARIKAYA O., ÇOBAN H. O., GÜRLEVİK N., ÇATAL Y., ŞAHİN H. T., ÖZGÜNER H. (2015). Turkish Journal of Forestry 2015 2. Isparta, SDÜ Basımevi.
               • Alanında uluslararası yayımlanan kitaplarda yardımcı veya konuk editörlük
               • 1FAKİR H., BABALIK A. A., SARIKAYA O. (2011). II International Non Wood Forest Products Symposium Proceedings. Isparta, Süleyman demirel Üniversitesi Matbaası.
                • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
                • 1Kuruca Yaylası Merasının (Antalya-Kaş) Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
                • 2Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Karaören Köyü Merasının Bitki Örtüsü Özellikleri ve Mera Durumunun Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
                • 3Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
                • 4Isparta İli Zengi Merasının Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyelinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
                • 5Isparta Darıdere Havzası Meralarında Kuru Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, BAP, Tamamlandı.
                • 6Davraz Dağı Kozağacı Yaylası Kocapınar Merasında Bitki Örtüsünün Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                • 7Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
                 • 1Yeşille Gelen Sevgi, TÜBİTAK PROJESİ, 2019, Tamamlandı.
                 • 2Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi-2, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
                 • 3Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi-1, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
                 • 4Darıdere Havzası nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                 • 5SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor 3, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 6SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor 2, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 7SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor 1, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 8YOBO lar Antalya da Doğayı Öğreniyor, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
                 • 9SDÜ Orman Fakültesi Kovadaçayı Arboretumu nun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Konumsal Bitki Örtüsü Haritasının Hazırlanması ve Sayısal Arazi Modeli ile Bazı Konumsal Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
                 • 10Isparta Darıdere Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi, BAP, Tamamlandı.
                 • 11Isparta Yöresi Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Toprak Özellikleri ve Topoğrafik Faktörler Arasındaki İlişkiler, BAP, Tamamlandı.
                  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                  • 1Journal of Animal and Plant Sciences, SCI-Expanded, 2017.
                  • 2EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, SCI-Expanded, 2017.
                  • 3BOSQUE, SCI-Expanded, 2017.
                  • 4CATENA (Elsevier), SCI-Expanded, 2016.
                   • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                   • 1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE, 2017.
                   • 2Turkish Journal Of Forest Science, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2017.
                   • 3Turkish Journal Of Forestry, Cab abstracts, TÜRKİYE, 2016.
                   • 4Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cab Abstracts, TÜRKİYE, 2016.
                   • 5Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE, 2016.
                   • 6Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cab abstracts, TÜRKİYE, 2009.
                    • Akademik Görevler
                    • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Profesör (2022-...)
                    • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Doçent (2018-...)
                    • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Doçent (2017-2018)
                    • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2009-2017)
                    • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1998-2009)
                     • İdari Görevler
                     • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2022-...)
                     • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2018-2019)
                     • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (2011-2013)
                     • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2010-...)
                      • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                      • 1Orman Mühendisleri Odası (Üye) (1996-...)
                       • Verdiği Dersler
                       • 1Havza Rehabilitasyonu
                       • 2Havza Yönetimi
                       • 3İklim Değişikliği-Karbon Döngüsü İlişkileri
                       • 4Kurak Bölge Problemleri
                       • 5Kuraklık Ve Çölleşme
                       • 6Mera Yönetimi
                       • 7Orman Meraları Ve Vejetasyon Analizi
                       • 8Orman Ve Mera Hidrolojisi
                       • 9Su Kaynakları Yönetimi
                       • 10Toprak Koruyucu Bitkiler
                       • 11Toprak-Su Koruma İlkeleri
                       • 12Yüksek Dağ Meraları