Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet KORKMAZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113951
E-Posta mehmetkorkmaz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmetkorkmaz
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 17.2.1997
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.5.2011
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 15.3.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 8.6.2006
İLGİ ALANLARI
Ekoturizm Ekonomisi Orman Kaynakları Yönetimi ve Planlaması Yöneylem Araştırması
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Korkmaz, M., 2016. Muğla İlinde Arıcılık: Sosyo-Ekonomik Değerlendirme, Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri, MAYBİR, ISBN 978-605-66673-0-5
 • 2 Kantarcı, M.D., Avcı, M., Korkmaz, M., Özdemir, İ., Yeşil, A., Yaka, M., Basralı Ormanların Geleceği. Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık ilişkileri, MAYBİR, ISBN 978-605-66673-0-5
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TOLUNAY A, ALKAN H, KORKMAZ M , 2004. Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliğinin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri . S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8-1 (2004) 59-70
 • 2 TOLUNAY, A., KORKMAZ M., 2004, Ormancılıkta Kamu Yararı ve Üstün Kamu Yararı Üzerine analizler, SDÜ Fen Bilimleri Ens. Dergisi, 8-1 (2004) 47-58
 • 3 TOLUNAY A, KORKMAZ M, ALKAN H , 2002. Orköy Kalkınma Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılabilecek Proje Değerlendirme Kriterleri . Kırsal Çevre Yıllığı , Ankara, s. 117-134
 • 4 ÖZDEN S, ALKAN H, KORKMAZ M , 2001. Kızıldağ Milli Parkı İçerisindeki Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı . Kırsal Çevre Yıllığı , Ankara, s. 34-47
 • 5 KORKMAZ M , 2001. Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri (Kızıldağ Milli Parkı Örneği) . SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2 , s. 111-134, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. Korkmaz, 2012. Orman İşletmelerinde İktisadilik Düzeyinin TOPSIS Yöntemi İle Analizi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 14-20
 • 2 Korkmaz, M. ve Başkalkan, S.N., 2011. Eğirdir Gölü ve Çevresinde Turizm Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12:62-69.
 • 3 KORKMAZ, M. ve FAKİR H., 2009. Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünlerine İlişkin Nihai Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi (Isparta İline Yönelik Bir Araştırma), SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı 2, s. 10-20.
 • 4 FAKİR, H., KORKMAZ, M., GÜLLER, B. 2009. Medicinal Plant Diversity of Western Mediterrenean Region in Turkey, Journal of Applied Biological Sciences, 3 (2):30-40, 2009, ISSN: 1307-1130.
 • 5 KORKMAZ, M. ve GÜNGÖR, İ., 2008. Odun Hammaddesi Üretimine Yönelik Optimum Yıllık Kesim Alanlarının Belirlenmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı 1, s. 75-100.
 • 6 TOLUNAY A., ALKAN H., KORKMAZ M., BİLGİN S., 2007. Classification of Traditional Agroforestry Practices in Turkey, International Journal Natural and Engineering Sciences, 1 (3): 41-48
 • 7 TOLUNAY, A., KORKMAZ, M and ALKAN, H, 2007. Definition and Classification of Traditional Agroforestry Practices in the West Mediterranean Region of Turkey, International Journal of Agricultural Research, 2(1): 22-32
 • 8 TOLUNAY A., KORKMAZ, M., 2006. Social Forestry in Turkey: Twenty years in review, Journal of Applied Science (06)-1, 238-242
 • 9 KORKMAZ M., 2004, Küme Örtüleme Modeli Kullanılarak Optimum Yangın Gözetleme Noktalarının Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, s. 37-49
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alkan, H., Korkmaz, M., Eker M., 2014. Stakeholders’ Perspectives on Utilization of Logging Residues for Bioenergy in Turkey. Croat. j.for.eng. 35(2014)2: 153-165
 • 2 Korkmaz, M., Fakir, H., Güller, B., 2011.Consumer preferences for medicinal and aromatic plant products: Surveys of urban consumer and sellers in Western Mediterrenean Region of Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, Vol 5(10): 2054-2063.
 • 3 Korkmaz M., 2011. Measuring the productive efficiency of forest enterprises in Mediterrenean Region of Turkey using data envelopment analysis. AFR.J.AGR.RES. Vol. 6(19): 4522-4532
 • 4 Korkmaz, M., 2011. Productivity changes of forest enterprises in Turkey: A non-parametric Malmquist approach. Afr. J. Agric.Res., 6(28): 6189-6196
 • 5 Alkan, H; Korkmaz, M; McGill, D.W. and Eker M. 2010: Conflicts in benefits from sustainable natural resources management: two diverse examples from Turkey, Journal of Environmental Biology, 31, (Special Issue of J.Environ.Biol. entitled "Forests, Forestry & Environment in Turkey"), 87-96
 • 6 ALKAN, H., KORKMAZ, M. and TOLUNAY, A., 2009. Assessment of Primary Factors Causing Positive or Negatıve Local Perceptions on Protected Areas, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17 (1) 20-27.
 • 7 ALKAN., H ve KORKMAZ, M. 2009. Impacts of Nomadic Livestock of Strict NatureProtect Efforts: An Example from Isparta, Egirdir Region, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(8): 1527-1534
 • 8 ALKAN, H, KORKMAZ, M. and ALTUNBAŞ, S., 2009: Interactions between local people and lakes: an example from Turkey, Journal of Environmental Engineerşng and Landscape Management, 17(3): 189-196 (Ia-Ih).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz, M., Avcı, M., Özdemir, İ., 2015. Kızılçam Ormanlarında Çam Balı Üretimine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Trabzon, 202-213
 • 2 Güler, H., Korkmaz, M., 2015. ORMAN KÖYLERİNDE KIRSAL KALKINMA ARACI OLARAK LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ. IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Trabzon
 • 3 Alkan, H., Korkmaz, M., Eker, M., 2014. Hasat Artıklarının Biyoenerji Üretimi Amaçlı Kullanımına Yönelik Yerel Algılar: Bucak-Karacaören Baraj Havzası Orman Köyleri Örneği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Ekim 2014, 608-618s., Isparta
 • 4 Korkmaz, M., 2013. Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin Planlanmasına Yönelik Değerlendirmeler. 2023'e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 225-236 s., Antalya
 • 5 Korkmaz M., 2012. Orman İşletmelerinde İktisadilik Düzeyinin VIKOR Yöntemi İle Değerlendirilmesi. III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 18-20 Ekim 2012, İstanbul,s. 253-262.
 • 6 Korkmaz,M., Alkan,H.,Eker,M., 2011. Ormancılık Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesinde Serbest Ormancılık Bürolarının Rolü, Sorunlar ve Beklentiler. 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,57-66 s., Antalya
 • 7 Alkan, H., Korkmaz, M., Özçelik, R., 2011. Orman Köylülerinin Su Kaynakları İle Etkileşimi: Göller Bölgesinden Örnekler. 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,419-428 s., Antalya
 • 8 Eker,M., Acar, H., ..., Korkmaz, M., Yılmaztürk, A., 2011. Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliği. 2023'e Doğru 1. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (21-23 Kasım 2011) Bildiriler Kitabı,141-152 s., Antalya
 • 9 Alkan, H., Korkmaz, M ve Eker M., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Yaşanan Gelişmeler, Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği,III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı I. Cilt; 56-67, Artvin
 • 10 Korkmaz, M.; Alkan H.; Özçelik, R., Yılmaztürk, A, 2010: Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Sosyo-Ekonomik Durum Envanterine Yönelik İş Tanımının Geliştirilmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı I. Cilt; 292-302, Artvin
 • 11 AVCI, M.; KORKMAZ, M., ALKAN, H., 2009.Türkiye'de Orman Yangınlarının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu (7-10 Ocak 2009), Tebliğler Kitabı s. 33-45, Antalya.
 • 12 ALKAN, H. ve KORKMAZ, M., 2009. Korunan Alanların Yönetiminde Yaşanan Sosyo-Ekonomik Odaklı Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı ISBN 978-9944-452-28-1, s. 13-22., 19-21 Şubat 2009, Isparta
 • 13 KORKMAZ, M., ALKAN, H., AKYOL, A. ve TOLUNAY, A., 2008. SDÜ Orman Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Kültürünü Algılamaları, 3. Ulusal Ormancılık Kongresi: 150. Yılında Türkiye'de Ormancılık Eğitimi, 20-22 Mart 2008, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, s. 85-94
 • 14 ALKAN H., ALTUNBAŞ S. ve KORKMAZ, M. 2007. Eğirdir Yöresindeki Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Eğirdir -Kovada Göllerine Olan Yaklaşımları Üzerine Bazı Tespitler. Göller Kongresi: Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, 9-10 Haziran 2007, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Isparta, s. 215-228.
 • 15 FAKİR H., KORKMAZ M., 2005. Ormancılık Araştırmaları ve Eğitiminde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yeri. Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 22-24 Aralık 2005, Antalya, s: 509-516.
 • 16 TOLUNAY A., KORKMAZ M., 2005. Kırsal Kalkınma Sürecinin İzleme ve Değerlendirme Aşamasında Katılımcılık, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 22-24 Aralık 2005, 373-384.
 • 17 ALKAN H., KORKMAZ M., TOLUNAY A., 2005. Burdur İli Ormanclık Etkinliklerinin Orman-Halk İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, s. 1115-1126.
 • 18 TOLUNAY A., ALKAN H., KORKMAZ M., 2005. Burdur Gölhisar Halkının Çilesi: Gurbette Orman İşçiliği, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, s. 1087-1092.
 • 19 TOLUNAY A., KORKMAZ M., ALKAN H., 2005. Batı Anadolu Bölgesinin Silvopastoral Sistemleri ve Kıl Keçisi Otlatmacılığındaki Yeri ve Önemi, I. Ulusal Süt Keçiciliği Kongresi, 26-27 Mayıs 2005, s. 191-197, Ege Üniversitesi, İzmir
 • 20 TOLUNAY A. KORKMAZ M., 2005. Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Tarihsel Gelişimi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, s. 1559-1566, Antalya
 • 21 TOLUNAY A. KORKMAZ M., 2005. 35. Kuruluş Yılında ORKÖY, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, s. 1575-1582, Antalya
 • 22 KORKMAZ M., EROL A., TOLUNAY A. 2005. Türkiye'de Ormancılık Uygulamalarını Etkileyen Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişimi, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart 2005, s. 1537-1544, Antalya
 • 23 TOLUNAY A., KORKMAZ M., ALKAN H., 2004, Kent Ormanlarında Rekreasyonel Etkinlikler açısından Ziyaretçi Profilinin Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği), I. Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004, s. 137-149, KIRÇEV, Ankara
 • 24 GÜNGÖR İ., KAYACAN C., KORKMAZ M., 2004, Endüstriyel Odun Hammaddesi Talebinin Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı ve Bazı TAhmin Yöntemleri İle Karşılaştırılması, Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 15-18 Haziran 2004, Adana
 • 25 TOLUNAY A, KORKMAZ M , 2003. Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Katılımcılık . II. Ulusal Ormancılık Kongresi , 19-20 Mart 2003, s. 194-204, Ankara
 • 26 TOLUNAY A, KORKMAZ M, ALKAN H, FİLİZ S , 2002. Sosyal Ormancılıkta Ekolojik Bileşim Modeli ve Türkiye . II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi , 15-18 Mayıs 2002, s. 228-250, Artvin
 • 27 TOLUNAY A, ALKAN H, KORKMAZ M, AYDIN Y , 2002. Sütçüler İlçesi Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Yöresel Kalkınmaya Katkıları . I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu , 22-23 Mart 2002, s. 159-177, Kastamonu
 • 28 TOLUNAY A, KORKMAZ M , 2001. Uşak Yöresi Orman Kaynaklarının Yöresel Kalkınmaya Katkıları . 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu , 25-27 Ekim 2001, s. 1035-1044, Uşak
 • 29 TOLUNAY A, KORKMAZ M, ALKAN H, FİLİZ S , 2001. Eğirdir Yöresi Orman Kaynaklarının Yöresel Ekonomiye ve Kalkınmaya Katkıları . 1. Eğirdir Sempozyumu , 31 Ağustos- 1 Eylül 2001, s. 825-836, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avcı, M., Özdemir, İ., Korkmaz, M., 2012. Muğla yöresi Kızılçam Ormanlarında Çam Balı Üretiminin Sürdürülebilirliği. 3. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi.
 • 2 Korkmaz, M; Alkan, H ve Altunbaş, S., 2009: Su Kaynakları Yönetimi: Sosyo-Ekonomik Değerlendirmeler (Eğirdir Gölü Yönetim Planı Örneği), International Davraz Congress ( 24-27 Eylül 2009), ISBN:978-9944-452-34-2, 1666-1675, Isparta
 • 3 ALKAN, H.,TOLUNAY, A., KORKMAZ, M. ve AKYOL, A., 2007. Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Pazarlama Etkinlikleri: Mevcut Durum, Darboğazlar ve Çözüm Önerileri, Proceedings of Internetional Symposium Bottlenecks, Solutıons, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19, 2007, Turkey, p. 524-535
 • 4 ALKAN, H., TOLUNAY, A., KORKMAZ, M., 2006. Isparta İli'nde Kekik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Evaluation of the practices on the improvement of thyme cultuvation in Isparta province), 1st İnternational Non-Wood Forest Product Symposium, 1-4 November 2006, p. 34-41, Trabzon, Turkey
 • 5 KORKMAZ M , 2002. Türkiye Av Kaynaklarının Turizm Amaçlı Kullanımında Yaşanan Son Gelişmeler (Recent Developments in Tourism Oriented Usage of Hunting Resources in Turkey) . First Tourism Congress of Mediterranean Countries 17-21 April 2002, p. 579-592, Antalya, Turkey
 • 6 KORKMAZ M, TOLUNAY A , 2002. Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Ekoturizm (Ecotourism as a Tool of Rural Development) . First Tourism Congress of Mediterranean Countries 17-21 April 2002, p.429-443, Antalya, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KORKMAZ M., 2001, Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi ve Av Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri, İ.Ü. Fen Bilimleri Ens., Ormancılık Ekonomisi Programı, İstanbul
 • Doktora Tezi
 • 1 KORKMAZ M., 2006. Orman İşletmelerinde Üretim Planlarının Optimizasyon Olanakları ve Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gürer, D., 2016. Orman Köylerinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Başarı Düzeyinin Analizi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 83 s., Isparta
 • 2 Baykal, G.D.Ö., 2016. Kamu Sektöründe Çalışan Kadın Orman Mühendislerinin Mesleki Memnuniyetleri ve Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 68s.
 • 3 Özler, T., 2013. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde Dikili Ağaç Satışlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 119 s.
 • 4 Başkalkan, S.N., 2011. Orman İşletmelerinde Odun Hammaddesi Satış Fiyatlarının Analizi (Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK (COST) Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde Dikili Ağaç Satışlarının Değerlendirilmesi
 • 2 Orman İşletmelerinde Odun Hammaddesi Satış Fiyatlarının Analizi, SDÜ BAP, 2040-YL09, 2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Kış Okulu (TÜBİTAK, Doğa Eğitim Projesi-Eğitmen)
 • 2 Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Yaz Okulu (TÜBİTAK, Doğa Eğitim Projesi-Eğitmen)
 • 3 POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİTABANI İLE HAVZA İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-Proje Kodu: Y401-G500000-TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-ANKARA
 • 4 Eğirdir Gölü Yönetim Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007-2008
 • 5 Fakir, H., KORKMAZ, M. ve Güller, B., 2008. Batı Akdeniz Bölgesi'nin Odun Dışı Orman Ürünleri Veren Odunsu ve Otsu Bitkileri ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK- TOVAG- 104 O 314
 • 6 "Beyşehir Gölü" Belgeseli Projesi, Anadolu Doğa ve Kültür Belgeselleri Derneği (REC-Türkiye Desteği ile), "Proje Danışmanı" olarak görev yapmıştır.
 • 7 Orman İşletmelerinde Üretim Planlarının Optimizasyon Olanakları ve Bir Uygulama, SDÜ BAP- 03-D-801, 2006
 • 8 TOLUNAY A, KORKMAZ M, ALKAN H, , 2001. Batı Akdeniz Bölgesi Agroforestry Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi . SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi , Isparta
 • 9 Kızıldağ Milli Parkı MAster Planı, Analitik Etüt Raporu, Kırsal YErleşimlerin Sosyoekonomik Yapısı, 1999, MPGM
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 THE OAK - ECOLOGY HISTORY MANAGEMENT AND PLANNING II, 1-3 JUNE 2010 ISPARTA/TURKEY (Member of Organizing Committee)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Orman Köyleri Çalıştayı, Çevre ve Orman Bakanlığı Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 25 Mayıs 2010, Isparta (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 2 Türkiye'de Sürüdürlebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı. 21-23 Haziran 2010. Isparta-Türkiye (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 3 II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, 19-21 Şubat 2009 (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • 4 IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 8-10 MAYIS 2003-ISPARTA (Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 KORKMAZ M., 2000, Doğal Kaynakların Ekoturizm Açısından Kullanımı Paneli (Panelist), Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Adana
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK ULAKBİM ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI ÖDÜLÜ
 • 2 SDü Orman Fakültesi 2004 Yılı Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü (Arş.Gör. Dalında Birincilik)
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi 2003 Yılı Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü (Arş.Gör Dalında Birincilik)
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi 2002 Yılı Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü (Üçüncülük)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmetkorkmaz
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Ormancılar Derneği
 • 2 TMMOB, Orman Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Turkish journal of Forestry
 • 2 Turkish Journal of Forestry
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Muğla Kızılçam Ormanlarında Arıcılık Ormancılık İlişkileri
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu "Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre" Bildiriler Kitabı, ISBN 978-9944-452-81-6, 22-24 Ekim 2014, Isparta, Türkiye
 • 2 II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, ISBN 978-9944-452-28-1
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDU Orman Fakültesi Dergisi, 2000-2002
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Akbulukt, S., Bayramoğlu, M., Reflections of Socio-economic and Demographic Structure of Urban and Rural on the Use of Medicinal and Aromatic Plants: (The Sample of Trabzon Province. Studies on Ethno-Medicine
 • 2 Assessment of procurement systems........ African Journal of Biotechnology.
 • 3 DETERMINATION OF PERFORMANCE EVALUATION CRITERIA’S........ The African Journal of Agricultural Research
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BAZI ODUN DIŞI.... Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 2 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ VE.....Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 3 AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA FİDAN.....Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 4 MERSİN İLİNDEKİ İKİ FARKLI SOSYAL....Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları.
 • 5 Odun Dışı Orman Ürünlerine....... Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 6 Ekoturistlerin Karşılaştıkları...... Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 7 Sosyal Sermayenin Ormancılık...... Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 8 Orman Köylerinin Kalkınma......Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (SDU Faculty of Forestry Journal)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi
 • 2 Biyoenerji Sektörü İçin Kesim Artıklarından Yararlanma Olanakları. Bazı Özel Alanlarda Rapor Hazırlama Çalışması
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Burs-Yardım Çalışma Grubu Başkanlığı (2008-.....)
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Çalışma Grubu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta İli Kırsal Kalkınma Planı, Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Tematik Alanı, Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir kullanımının Sağlanması Alt Grubu (Başkan)
 • 2 Ormancılık ve Su Şurası, 2013 Şura Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 KORKMAZ M., 2004, Yorulan Bedenler, Yorulan Beyinler ve DoğaTurizmi, Çoluk Çocuk Dergisi, Haziran Sayısı
VERDİĞİ DERSLER
Av ve Yaban Hayatı Ekonomisi
Doğa Turizmi ve Rekreasyon
Doğrusal Programlama ve Doğal Kaynak Uygulamaları
Ekonomi
İleri Ormancılık Ekonomisi
Matematiksel Ekonomi
Orman İşletmelerinde Üretim Planlaması
Orman Kaynakları Ekonomisi
Ormancılık İşletme Ekonomisi
Yöneylem Araştırması
Yukarı çık