KİŞİSEL BİLGİLER
Cengiz ÖZEL
Adı Soyadı Prof. Dr. Cengiz ÖZEL
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146753
E-Posta cengizozel@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ (YL) 5.2.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 13.12.2007
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1POLAT H., ÖZEL C. (2023). The Effects of Water/Cement Ratio and Cement Dosage Variables on the Performance of Shotcrete: Compressive Strength and Drying Shrinkage Perspective. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 12, 82-87.https://doi.org/10.46810/tdfd.1291146
 • 2POLAT H., ÖZEL C. (2023). Farklı Priz Hızlandırıcı Katkıların Püskürtme Beton Performansına Karşılaştırmalı Analizi. Uluslararasi Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 15, 140-149.https://doi.org/10.29137/umagd.1297157
 • 3KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2023). Polimer Bağlayıcılı Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Muhendislik Bilimleri ve Tasarim Dergisi, 11, 1475-1485.https://doi.org/10.21923/jesd.1313056
 • 4AKIN S., KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2022). Farklı Uzunluktaki Doğal Liflerin Beton Performansı Üzerine Etkileri. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 6, 80-84.
 • 5KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2022). POLİMER BETONLARIN MEKANİK PERFORMANSLARININ VERİ MADENCİLİĞİ KULLANARAK BELİRLENMESİ. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 6, 500-510.https://doi.org/10.46519/ij3dptdi.1138626
 • 6KAPLAN A. N., ÖZEL C. (2021). Perlit ve Pomza Agregalı Polimer Betonların Radyasyon Zırhlama Performanslarının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16, 287-300.https://doi.org/10.29233/sdufeffd.911480
 • 7TÜRKYILMAZ G. A., ÖZEL C. (2021). Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Yönetimi ve Akreditasyonun Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Mühendislik Eğitimi Örneği. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 5, 6-14.
 • 8ÖZEL C., İREN B. (2016). Polimer Betonlarda Gazbeton Atıklarının Kullanılabilirliğinin Araştırılması. SDU Teknik Bilimler Dergisi, 6, 28-38.
 • 9SOYKAN O., ÖZEL C., ÖCAL C. (2015). Arduvaz ve Andezit in Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 69-74.
 • 10İsmail K., Abdullah K., Cengiz Ö. (2007). Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Muğla Yatağan Uçucu Külünün Etkileri. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 11, 187-193.
 • 11Abdullah K., Hakan Y., Osman Ç., Cengiz Ö. (2003). Isparta Yöresindeki Tarımsal Yapılarda Kullanılan Blok Elemanların Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yörede Üretilen Bimsbloklann Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 6, 57-63.
 • 12Celalettin B., Kemal T. Y., Cengiz Ö. (2003). Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük Levhaların EPS Isı İletim Katsayılarının Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 7, 76-80.
 • 13Celalettin B., Kemal T. Y., Cengiz Ö. (2003). Yapılarda Isınma Amaçlı Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliği Konusunda Alınabilecek Önlemler. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 7, 81-86.
 • 14Celalettin B., Melda A., Cengiz Ö. (2000). Hazır Betonun Su Geçirimsizliği ve Etkilenme Nedenleri Yapılardaki Derzler ve Betonun Bakımı. İnşaat Mühendisleri Odası, 1, 1-4.
 • 15Celalettin B., Melda A., Cengiz Ö. (2000). Hazır Betonun Su Geçirimsizliği ve Etkilenme Nedenleri. İnşaat Mühendisleri Odası, 1, 1-4.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1POLAT H., ÖZEL C. (2023). Basınç Dayanımı Açısından Püskürtme Beton Uygulamalarındaki Başlık Sistemlerinin Değerlendirmesi. Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 12, 36-45.https://doi.org/10.17100/nevbiltek.1371662
  • 2ÖZEL C. (2018). KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONDA MERMER – GRANİT VEANDEZİT’İN AGREGA OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİNARAŞTIRILMASI. SDU International Journal of Technological Sciences, 10, 19-30.
  • 3Topsakal A., ÖZEL C. (2018). Lif Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerde Lif Türü ve Oranının Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisi. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 5, 107-116.
  • 4ÖZEL C., ÜNAL B. (2017). Renklendirici Katkıların Polimer Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 9, 89-98.
  • 5ÖZEL C., KAPLAN A. N. (2017). Kendiliğinden Yerleşen Beton Özellikleri Üzerinde Agrega Özelliklerinin Etkisi. Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi (USMTD), 1, 1-6.
  • 6ÖZEL C., ÖZ B. (2016). Lif Boyu ve Su Çimento Oranının Ultra Yüksek Dayanımlı Fiber Katkılı Betonların Basınç Dayanımlarına Etkileri. Cumhuriyet Science Journal, 37, 412-417.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17776/csj.24569
  • 7ÖZEL C., BAYDAR U. (2016). Onarım ve Güçlendirmede Kullanılan Polimer Betonların Aderans Özelliklerinin Beton Yüzey Karakteristikleri İle İlişkileri. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 8, 46-61.
  • 8Alper T., ÖZEL C. (2015). Süreksiz Fazlı Lifli Polimer Betonların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 19, 1-7.
  • 9ÖZEL C., KORU M., BAYRAM Y. (2015). Mineral ve Fiber İçeren Polimer Betonların Plaka Sıcaklıklarına Bağlı Isı İletkenlik Katsayılarının İncelenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 1, 27-33.
  • 10SOYKAN O., ÖZEL C. (2014). Polimer Betonlarda Kür Süresinin Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklere Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 35, 33-41.
  • 11ÖZEL C., ALPER T. (2014). Veri Madenciliği Kullanarak Beton Basınç Dayanımının Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 35, 43-57.
  • 12SOYKAN O., ZENGİN B., ÖZEL C. (2013). Kendiliğinden Yerleşen Ağır Agregalı Betonun Sülfat Etkisi Altındaki Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4, 7-12.
  • 13ZENGİN B., ÖZEL C. (2013). Kendiliğinden Yerleşen Hematit Agregalı Betonun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. SDU International Technologic Science, 5, 95-102.
  • 14Hasan P., Cengiz Ö. (2013). Sülfat Etkisine Maruz Kolemanit Katkılı Betonların Donma Çözünme Sonrası Bazı Özelliklerinin Araştırılması. SDU International Technologic Science, 5, 94-103.
  • 15Alper T., Cengiz Ö. (2013). Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9, 16-28.
  • 16Alper T., ÖZEL C. (2012). Kendiliğinden Yerleşen Betonların Yerleştirme Zamanına Bağlı Taze ve Sertleşmiş Özelliklerinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Modellenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12, 1-7.
  • 17POLAT H., ÖZEL C. (2012). TS EN 206 1 e göre Tasarlanan ve Zararlı Kimyasal Ortamlara Maruz Kalacak Betonların Basınç Dayanımın Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8, 26-35.
  • 18ÖZEL C., SOYKAN O., ZENGİN B. (2012). Filler Olarak Mermer Tozu İçeren Beton Özelliklerinin Bulanık Mantık Kullanılarak Belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 7, 28-46.
  • 19SOYKAN O., ÖZEL C. (2012). Mermer Tozu Tane Boyutunun Polimer Beton Özelliklerine Etkisi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4, 102-111.
  • 20Alper T., ÖZEL C. (2012). Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Çökme Kaybının ve Kalıplama Zamanının Sertleşmiş Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisi. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4, 124-134.
  • 21ÖZEL C., FİLİZ M., Arzu S., Canan K. (2011). Fiber Katkı Olarak Polietilen Tereftalatın Kullanılabilirliğinin Araştırılması. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 3, 17-28.
  • 22ÖZEL C. (2011). Prediction of compressive strength of concrete from volume ratio and Bingham parameters using adaptive neuro fuzzy inference system ANFIS and data mining. International Journal of Physical Sciences, 6, 7078-7094.https://doi.org/10.5897/IJPS11.1181
  • 23ÖZEL C., POLAT H. (2010). Polipropilen Fiber İçeren Betonlarının Elastisite Modülünün Bulanık Mantık Kullanılarak Belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6, 789-807.
  • 24Mümin F., Cengiz Ö., Oktar S., Yunus E. (2010). Atık Mermer Tozunun Parke Taslarında Kullanılması. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6, 57-72.
  • 25Mümin F., Cengiz Ö., Mehmet A. O., Serdar K. A. (2009). Modifiye Çökme Deney Cihazı İle Klasik Çökme Deneyinin Karşılaştırılması. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 1, 18-28.
  • 26Cengiz Ö., Kemal T. Y., Hilal G. Y. (2008). Taze Betonun İşlenebilirliğini Belirlemede Kalibrasyon İşlemi ve Kalibrasyon Sıvısı. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 12, 154-159.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÖZEL C., ALPER T. (2015). Comparison between ANFIS and ANN for estimation of the thermal conductivity coecients of construction materials. Scientia IranicaTransactions A: Civil Engineering, 22, 2001-2011.
   • 2Osman G., Cengiz Ö., Fuat K., G, Martinez B. (2014). Fuzzy Logic Model for Prediction of Properties of Fiber Reinforced Self compacting Concrete. Materials Science-Medziagotyra, 19, 203-215.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.19.2.4439
   • 3ÖZEL C., YÜCEL K. T. (2013). Effect of Cement Content Fibers Chemical Admixtures and Aggregate Shape on Rheological Parameters of Pumping Concrete. Arabian Journal for Science and Engineering, 38, 1059-1074.https://doi.org/10.1007/s13369-012-0345-8
   • 4GENÇEL O., ÖZEL C., FİLİZ M., KÖKSAL F. (2012). The relations between mechanical strengths and abrasive wear of concrete incorporating the hematite aggregate. International Journal of Pavement Engineering, 13, 235-243.
   • 5GENÇEL O., ÖZEL C., KÖKSAL F., Ertugrul E., Gonzalo M. B., Witold B. (2012). Properties of concrete paving blocks made with waste marble. Journal of Cleaner Production, 21, 62-70.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.08.023
   • 6YÜCEL K. T., ÖZEL C. (2012). Modeling of mechanical properties and bond relationship using data mining process. Advances in Engineering Software, 45, 54-60.https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2011.09.020
   • 7GENÇEL O., KÖKSAL F., ÖZEL C., Witold B. (2012). Combined effects of fly ash and waste ferrochromium on properties of concrete. Construction and Building Materials, 29, 633-640.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.11.026
   • 8GENÇEL O., ÖZEL C., BROSTOW W., Martnez B. G. (2011). Mechanical properties of self compacting concrete reinforced with polypropylene fibres. Materials Research Innovations, 15, 216-225.https://doi.org/10.1179/143307511X13018917925900
   • 9GENÇEL O., ÖZEL C., FİLİZ M. (2011). Investigation on Abrasive Wear of Concrete Containing Hematite. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, 18, 40-48.
   • 10ÖZEL C., YÜCEL K. T. (2011). Katkılı Taze Betonların Reolojik Özelikleri ile Bazı Taze Beton Deney Sonuçları Arasındaki İlişkiler. Teknik Dergi, 22, 5241-5258.
   • 11GENÇEL O., BROSTOW W., ÖZEL C., FİLİZ M. (2010). An Investigation on the Concrete Properties Containing Colemanite. International Journal of Physical Sciences, 5, 216-225.
   • 12GENÇEL O., BROSTOW W., ÖZEL C., FİLİZ M. (2010). Concretes Containing Hematite for Use as Shielding Barriers. Materials Science-Medziagotyra, 16, 249-256.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1KAPLAN A. N., ÖZEL C., ŞEKERCİ M., ÖZDOĞAN H. (2018). Proton and Alpha Radiation Effects on Hematite Aggregated Polymer Concretes by Using Geant4. 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2018), Nisan 20-22, Antalya, 175-177.
    • 2ÖZEL C., KAPLAN A. N. (2018). Investigation of Radiation Effects on Polymer ConcretesDesigned with Different Aggregates. 4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies inNuclear Applications and Technology, Nisan 20-22, 170-172.
    • 3FİLİZ M., GENÇEL O., ÖZEL C., SANCAK E. (2008). Hematit Agregalı Betonun Radyasyon Önlemede Kullanımının Araştırılması. Beton 2008, Hazır Beton Kongresi Uluslararası Beton-Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, Haziran 19-21, İstanbul, 635-644.
    • 4YÜCEL K. T., BAŞYİĞİT C., ÖZEL C. (2003). Thermal Insulation Properties of Expanded Polystyrene as Construction and Insulating Materials. Fifteenth Symposium on Thermophysical Properties, Haziran 22-27, Boulder, Colorado, 391-391.
     • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
     • 1SOYKAN O., ÖCAL C., ÖZEL C., EREN A., ÇELİK O. (2015). Deprem Sonrası Betonarme Elemanların Polimer Beton ile Onarım ve Güçlendirilmesi. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015), Mayıs 7-9, BURDUR, 227-232.
     • 2YÜCEL K. T., ÖZEL C. (2005). Optimum Applicability Level of Exterior Structural Walls Constructed by Using Engineering Insulation Materials: PONZA and EPS. The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, Eylül 5-8, Bratislava, 334-334.
     • 3YÜCEL K. T., ÖZEL C., İNCE H. H. (2005). Comparing Fresh Concrete Workability Using Experimental Studies and Theoretical Statements. he Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, Eylül 5-8, Bratislava, 251-251.
     • 4YÜCEL K. T., ÖZEL C., ÖCAL C. (2005). Effect of Structural Heat Insulation on Energy Saving and Air Pollution Preventions, The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties. The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, Eylül 5-8, BRATISLAVA, 335-335.
     • 5Kemal T. Y., Cengiz Ö.Theoretical and Experimental Expression of Rheology of Cement Mortar and Concrete in Fresh Concrete. 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balıkesir.
     • 6Oktar S., Cengiz Ö.Mermer Tozu Tane Boyutunun Polimer Beton Özelliklerine Etkis. International Construction Congress 2012, Isparta.
     • 7Başak Z., Cengiz Ö.Kendiliğinden Yerleşen Hematit Agregalı Betonun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. International Construction Congress 2012, Isparta.
     • 8Hasan P., Cengiz Ö.Sülfat Etkisine Maruz Kolemanit Katkılı Betonların Donma Çözünme Sonrası Bazı Özelliklerinin Araştırılması. International Construction Congress 2012, Isparta.
      • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAŞYİĞİT C., ÖZEL C., YÜCEL K. T. (2003). Isınma Amaçlı Yakıt Tüketiminin Yöresel Yapı Malzemeleri Kullanarak Azaltılması. ULIBTK-03 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 3-5, Isparta, 109-115.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1Oktar S., Cengiz Ö.Polimer Betonların Sıcaklığa Bağlı Basınç Mukavemeti Değerlerinin İncelenmesi. İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, 0.
       • 2Hasan P., Cengiz Ö.Donma Çözünme Etkisine Maruz Kolemanit İçeren Betonların Aşınma Direnci Özelliklerinin Araştırılması. İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, iSTANBUL, 0.
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
        • 1YILMAZ N., ÖZSOY A., ÖZEL C., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., YILMAZ F., YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., YALÇIN B., KABUL A. (2021). Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi International Journal of Technolojical Sciences. https://dergipark.org.tr/tr/pub/utbd.
        • 2ÖZEL C., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., YAKUT A. K., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., YALÇIN B., KABUL A., YILMAZ F., YILMAZ N. (2021). Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi International Journal of Technolojical Sciences. https://dergipark.org.tr/tr/pub/utbd.
        • 3ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C. (2019). Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 11 Sayı 3 Yıl 2019. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
        • 4YILMAZ N., KORKMAZ E., KIZILKAN Ö., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C., KABUL A. (2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi. SDÜ.
        • 5YILMAZ N., KORKMAZ E., KIZILKAN Ö., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C., KABUL A. (2018). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. SDÜ.
        • 6YILMAZ N., KORKMAZ E., KIZILKAN Ö., ÖZSOY A., BİNGÖL O., ÜNCÜ İ. S., ÖZEL C., KABUL A. (2018). Cilt: 10 - Sayı: 1. SDÜ.
        • 7SANCAK E., KILINÇARSLAN Ş., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., AYDOĞAN T., KÜÇÜKSİLLE E. U., ÖZEL C., TAYLAN F., KORKMAZ E., TAŞDELEN K., YILMAZ İ. E. (2017). SDÜ ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİMLER DERGİSİSDU INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGICAL SCIENCES. ISPARTA, SDÜ.
        • 8ÖZEL C., GÜNER M., SARIKAYA O., KOŞKAN Ö., DURAN R. E., ERBAŞ S., ÖZÜN S., AKLEYLEK S., COŞKUN Y. (2016). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20 Sayı 1 Yıl 2016. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
        • 9ÖZEL C., POLAT H. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19 Sayı 3. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
        • 10ÖZEL C. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19 Sayı 2. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
        • 11ÖZEL C. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19 Sayı 1. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
         • 1SELBAŞ R., ÖZEL C., KABUL A., BİNGÖL O., TAŞDELEN K., ÇALIK A., BAYRAKÇI H. C., AYDOĞAN T., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., ÖZGÜR A. E. (2019). Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
          • 1AYDOĞAN T., KILINÇARSLAN Ş., TAŞDELEN K., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., ÖZEL C., TAYLAN F., KORKMAZ E., KÜÇÜKSİLLE E. U. (2018). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 2TAŞDELEN K., BİNGÖL O., ÖZEL C., KILINÇARSLAN Ş., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., AYDOĞAN T., KÜÇÜKSİLLE E. U., TAYLAN F., KORKMAZ E., YILMAZ İ. E. (2018). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 9 Sayı 1. Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 3SANCAK E., KILINÇASLAN Ş., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., AYDOĞAN T., KÜÇÜKSİLLE E. U., ÖZEL C., TAYLAN F., KORKMAZ E., TAŞDELEN K., YILMAZ İ. E. (2017). SDÜ ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİMLER DERGİSİ Cilt 9, Sayı 2 (2017). SDÜ.
          • 4SANCAK E., KILINÇARSLAN Ş., ŞENCAN Ş. A., UYSAL M. R., AYDOĞAN T., KÜÇÜKSİLLE E. U., ÖZEL C., TAYLAN F., KORKMAZ E., TAŞDELEN K., YILMAZ İ. E. (2017). SDÜ ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİMLER DERGİSİ. SDÜ.
          • 5SANCAK E., KILINÇASLAN Ş., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., AYDOĞAN T., KÜÇÜKSİLLE E. U., ÖZEL C., TAYLAN F., KORKMAZ E., TAŞDELEN K., YILMAZ İ. E. (2017). SDÜ ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİMLER DERGİSİCilt 9, Sayı 1 (2017). SDÜ.
          • 6ÖZEL C. (2016). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 8 Sayı 3 Yıl 2016. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 7ÖZEL C., KILINÇARSLAN Ş., ŞENCAN Ş. A., USAL M. R., AYDOĞAN T., KÜÇÜKSİLLE E. U., TAYLAN F., KORKMAZ E., TAŞDELEN K., YILMAZ İ. E., SANCAK E. (2016). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 8 Sayı 1 Yıl 2016. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 8ÖZEL C. (2016). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 8 Sayı 2 Yıl 2016. ISPARTA, Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 9ÖZEL C. (2015). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 7 Sayı 3. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 10ÖZEL C. (2015). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 7 Sayı 2. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
          • 11ÖZEL C. (2015). SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt 7 Sayı 1. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Kendiliğinden Yerleşen Betonda Mermer – Granit ve Andezit’in Agrega Olarak Kullanılmasının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
           • 2Polimer Betonların Yüzey Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi Proje No 4147 YL1 14 Tamamlandı 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 3Renklendirici Katkıların Polimer Beton Özelliklerine Etkisi Proje No 4146 YL1 14 Tamamlandı 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 4Polimer Betonların Bazı Termomekanik Özelliklerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
           • 5Polimer Betonun Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Polimer Betonun Radyasyon Zırh Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Münferit Proje, Proje No: 4238-YL1-14, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
            • 2Ağır Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
            • 3Polyester Esaslı Taneli Kompozitlerin Mermerit Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Bileşenlerinin Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
            • 4Kolemanitli Betonların Bazı Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
            • 5Akşehir de Bulunan Tarihi Yapıların Tipolojisi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2012, Tamamlandı.
            • 6Ağır ve Kolemanit Agregalı Betonun Radyasyon Önlemede Kullanımının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 7Katkılı Pompa Betonlarında Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 8Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 9Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 10Antik Yapılarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 11Katkılı Betonların Reolojik Özelliklerinin Taze Beton Deney Yöntemlerine Göre Belirlenmes, DİĞER, Tamamlandı.
            • 12Normal Ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 13Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 14Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Çeliklerinin Kalite Kontrol ve Denetimi Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Laboratuarının Kurulması, DİĞER, Tamamlandı.
            • 15Beton İşlenebilirliğinin Standart Deney Yöntemleri ile Karşılaştırılması, DİĞER, Tamamlandı.
            • 16Taze Betonların Reolojik Özelliklerinin Sertleşmiş Betonların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 17Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20 000 m2 lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 18Mineral Kimyasal Katkılı ve Polipropilen Fiber Takviyeli Taze Betonun Basınç Altındaki Davranışının Belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 19Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin Kurulması, DİĞER, Tamamlandı.
            • 20S D Ü Teknik Eğitim Fakültesinde Bulunan Beton Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri Laboratuarının Altyapısının Geliştirilmesi, DİĞER, Tamamlandı.
            • 21Teknik Eğitim Fakültesinde Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Kalite Kontrol ve Denetimi Meslek İçi Seminer Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Geliştirme Laboratuarının Kurulması, DİĞER, Tamamlandı.
            • 22Isparta Yöresinde Üretilen Yapı Malzemeleri İle Bölge Şartlarına Uygun Dış Konstrüksiyon Detay Önerileri, DİĞER, Tamamlandı.
             • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
             • 1Journal of Materials in Civil Engineering, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017.
             • 2Journal of Applied Geophysics, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017.
             • 3Computers and Concrete, An International Journal, SCI, GÜNEY KORE, 2017.
             • 4Journal of Materials in Civil Engineering, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2016.
             • 5Advances in Materials Science and Engineering, SCI-Expanded, 2016.
             • 6International Journal of Polymer Science, SCI,
             • 7J. Mater. Civ. Eng, SCI,
             • 8J. Mater. Civ. Eng, SCI,
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
              • 1DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2017.
              • 2SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, CAS (Chemical Abstracts Service), EBSCO Discovery Service (EDS), Google Scholar, WorldCat (OCLC), Zentralblatt MATH, TÜRKİYE,
               • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
               • 1Mühendislik Ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2017.
               • 2Sdu Teknik Bilimler Dergisi, *Google Scholar *Research Bib *BASE, TÜRKİYE, 2016.
               • 3Türk Doğa Fen Dergisi, TÜRKİYE,
               • 4Sdü Teknik Bilimler Dergisi, TÜRKİYE,
               • 5Mühendislik Ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, TÜRKİYE,
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı/ Profesör (2018-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı/ Profesör (2018-2018)
                • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı/ Doçent (2016-2018)
                • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/ Doçent (2013-2016)
                • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü/Yapı Eğitimi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2010-2013)
                • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü/Yapı Eğitimi Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (2008-2010)
                • 7Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Mobilya Ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü/Ağaç Malzeme Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1998-2008)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü (MEYOK) (2022-...)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2022-...)
                 • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2018-2023)
                 • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2018-2021)
                 • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2016-2019)
                 • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-2018)
                 • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2015-2017)
                 • 8Süleyman Demirel Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2015-...)
                 • 9Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı (2014-2015)
                 • 10Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı (2013-2014)
                 • 11Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2014)
                 • 12Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2012-2013)
                 • 13Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2012-2013)
                  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                  • 1The European Society Of Rheology (Üye) (2003- )
                   • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
                   • 1Yayın Teşvik (2011) TÜBİTAK
                   • 2Yayın Teşvik (2012) TÜBİTAK
                   • 3Yayın Teşvik (2012) TÜBİTAK
                   • 4Sdü Bilim Teknoloji Ve Sanat Ödülü (2012) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
                   • 5Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik (2017) TÜBİTAK
                    • Verdiği Dersler
                    • 1Agrega Analizi Ve Teknolojisi
                    • 2Beton Teknolojisi Ve Yapı Laboratuarı
                    • 3Betonarme Yapı Elemanları
                    • 4Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım
                    • 5Bilgisayar Destekli Mimari Tasarıma Giriş
                    • 6Bilgisayar Destekli Teknik Resim
                    • 7Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
                    • 8Bitirme Tezi
                    • 9İnşaat Mühendisliğinde Tasarım
                    • 10İşyeri Eğitimi
                    • 11Kompozit Malzemeler
                    • 12Malzeme Bilimi
                    • 13Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı
                    • 14Meslek Resmi
                    • 15Mimari Tasarım
                    • 16Modern Yapı Malzemeleri
                    • 17Mühendislik Mekaniği
                    • 18Sulama Drenaj
                    • 19Taze Betonda İşlenebilirlik
                    • 20Taze Betonun İşlenebilirliği
                    • 21Taze Betonun Reolojisi
                    • 22Teknik İngilizce
                    • 23Teknik Resim
                    • 24Temel Mesleki İşlemler Iı
                    • 25Uygulamalı Mekanik
                    • 26Yapı Denetimi İş Güvenliği
                    • 27Yapı Fiziği Ve Laboratuarı
                    • 28Yapı Proje Analizi
                    • 29Yapı Teknolojileri Iı
                    • 30Yapılarda Isı İletimi
                    • 31Yapılarda Isı İletimi