bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cengiz ÖZEL
Adı Soyadı Prof. Dr. Cengiz ÖZEL
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon (246)2111428
E-Posta cengizozel@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/cengizozel
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 5.2.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.12.2007
İLGİ ALANLARI
Taze betonun işlenebilirği ve reolojisi, Yapı Malzemeleri, Beton katkıları, Durabilite, Yapılarda kalite kontrol TÜRKAK (Türk akreditasyon Kurumu) tarafından, "TS EN ISO/IEC 17025''e ait Dokümantasyon ve Laboratuar Kalite El Kitabı Hazırlama", TS EN ISO/IEC 17025- Deney ve Kalibrasyon Laboratuarının Yeterliliği için Genel Şartlar-Standardı", "Laboratuarda İç Denetim", "Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği",konulu eğitimlere katılarak sertifikalandırılmıştır (2003).
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Filiz, M., Özel, C., Oktay, M. M., ve Aktemur S. K., Modifiye Çökme Deney Cihazı İle Klasik Çökme Deneyinin Karşılaştırılması, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Yapı Eğitimi, Cilt 1, No 1, ss. 18-28, Haziran 2009
 • 2 Kılıç, İ., Kadayıfçı, A., Özel, C., Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Muğla-Yatağan Uçucu Külünün Etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 11 (2), 2007, syf. 187-193, Isparta.
 • 3 Başyiğit, C., Yücel, K. T., Özel, C., Genleştirilmiş Polistren Sert Köpük Levhaların EPS) Isı İletim Katsayılarının Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2003, syf. 76-80, Isparta.
 • 4 Başyiğit, C., Yücel, K. T., Özel, C., Yapılarda Isınma Amaçlı Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliği Konusunda Alınabilecek Önlemler, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2003, syf. 81-86, Isparta.
 • 5 Kadayıfçı, A., Yılmaz H., Çankıran, O. ve Özel, C., Isparta Yöresindeki Tarımsal Yapılarda Kullanılan Blok Elemanların Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yörede Üretilen Bimsbloklann Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 2003, syf. 57-63, Isparta.
 • 6 Başyiğit, C., Alkan, M., Özel, C., Hazır Betonun Su Geçirimsizliği ve Etkilenme Nedenleri. İ.M.O., Yıl; 15, sayı: 91, (2000) İzmir.
 • 7 Başyiğit, C., Alkan, M., Özel, C., Hazır Betonun Su Geçirimsizliği ve Etkilenme Nedenleri - Yapılardaki Derzler ve Betonun Bakımı, İ.M.O., Yıl; 15, sayı: 92, (2000) İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Yöresinde Üretilen Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Dış Konstrüksiyon Detay Önerileri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi A.B.D., Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin BAŞYİĞİT, Isparta 2001
 • Doktora Tezi
 • 1 Katkılı Betonların Reolojik Özeliklerinin Taze Beton Deney Yöntemlerine Göre Belirlenmesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D., Danışman: Prof. Dr. Fikret TÜRKER, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Isparta 2007
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Polimer Betonların Yüzey Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi (Uğur BAYDAR)
 • 2 Renklendirici Katkıların Polimer Beton Özelliklerine Etkisi (Bircan ÜNAL)
 • 3 Lif Boyu ve Su/Çimento Oranının Ultra Yüksek Performanslı Fiber katkılı Betonların Basınç Dayanımlarına Etkileri (Bora ÖZ), 2016
 • 4 Polimer Betonların Bazı Termomekanik Özelliklerinin Araştırılması (Yüksel BAYRAM)
 • 5 Polimer Betonların Bazı Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi (Alper TOPSAKAL)
 • 6 Polyester Esaslı Taneli Kompozitlerin (Mermerit) Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Bileşenlerinin Etkisi (Oktar SOYKAN)
 • 7 Kolemanit’li Betonların Bazı Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi (Hasan POLAT)
 • 8 Ağır Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Betonun Özellikleri (Başak ZENGİN)
 • 9 Akşehir’de Bulunan Tarihi Yapıların Tipolojisi Üzerine Bir Araştırma (Mustafa KOCATAŞ)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kendiliğinden Yerleşen Betonda Mermer – Granit ve Andezit’in Agrega Olarak Kullanılmasının Araştırılması Proje No: 2820-M-11
 • 2 Özel, C., Baydar, U., Polimer Betonların Yüzey Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi, Proje No: 4147-YL1-14 (Tamamlandı) 2016
 • 3 Özel, C., Ünal, B., Renklendirici Katkıların Polimer Beton Özelliklerine Etkisi, Proje No: 4146-YL1-14 (Tamamlandı) 2016
 • 4 Özel, C., Yüksel, B., Polimer Betonların Bazı Termomekanik Özelliklerinin Araştırılması, Proje No: 3857-YL1-14 (Tamamlandı)
 • 5 Özel, C., Topsakal, A., Polimer Betonların Bazı Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi, Proje No: 3346-YL1-12 (Tamamlandı)
 • 6 Özel, C., Soykan, O., Polyester Esaslı Taneli Kompozitlerin (Mermerit) Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Bileşenlerinin Etkisi, Proje No:2983-YL-11 (Tamamlandı)
 • 7 Özel, C., Polat, H., Kolemanit’li Betonların Bazı Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi, Proje No: 2989-YL-11 (Tamamlandı)
 • 8 Özel, C., Zengin, B., Ağır Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Betonun Özellikleri, Proje No: 2985-YL-11 (Tamamlandı)
 • 9 Özel, C., Kocataş, M., Akşehir’de Bulunan Tarihi Yapıların Tipolojisi Üzerine Bir Araştırma, Proje No: 2821-YL-11 (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Prof. Dr. Mümin FİLİZ, Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emre SANCAK, Öğr. Gör. Dr. Cengiz ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Osman GENÇEL, "Ağır ve Kolemanit Agregalı Betonun Radyasyon Önlemede Kullanımının Araştırılması" adlı TÜBİTAK 106M442 Sayılı Proje, yardımcı araştırıcı
 • 2 Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Jeo. Müh. Özgür EROĞLU, Arş. Gör. Tayfun UYGUNOĞLU, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 1342-M-06 No'lu proje, Antik Yapılarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi, yardımcı araştırıcı
 • 3 Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Arş. Gör. Tayfun UYGUNOĞLU, Yapı Tekn. Öğret. Serkan GÜLMEZ, "Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi" adlı TÜBİTAK 104I040 (İÇTAG-A049) Sayılı Proje, yardımcı raştırıcı
 • 4 Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, İnşaat Müh. Kemal ERTEN, İnşaat Müh. Arif İlyas SOMER, SDÜBAP 890-M-04 No'lu proje, "Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi" yardımcı araştırıcı.
 • 5 Yrd. Doç. Dr. Fuat DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, İnşaat Müh. Kemal ERTEN, İnşaat Müh. Arif İlyas SOMER, SDÜBAP 868-M-04 No'lu proje "Normal Ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi Ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi" yardımcı araştırıcı.
 • 6 Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL,Yrd. Doç. Dr. Osman ÜNAL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Öğr. Gör. Ecir U. KÜÇÜKSİLLE, Arş. Gör. Kubilay TAŞDELEN, İnşaat Müh. Kemal ERTEN, İnşaat Müh. Mehmet AVCAR , "Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Donatı-Beton Aderans ve Eğilme Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi" adlı TÜBİTAK 106M155 Sayılı Proje, yardımcı araştırıcı
 • 7 Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Öğr. Gör. Ecir U. KÜÇÜKSİLLE, Arş. Gör. Kubilay TAŞDELEN, İnşaat Müh. Kemal ERTEN, İnşaat Müh. Arif SOMER, İnşaat Müh. Mehmet İZCİ, "Katkılı Pompa Betonlarında, Beton Bileşenlerinin Taze Betonun reolojik Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" adlı TÜBİTAK 104M568 Sayılı Proje, yardımcı araştırıcı
 • 8 Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 1190-D05 No'lu proje, "Katkılı Betonların Reolojik Özelliklerinin Taze Beton Deney Yöntemlerine Göre Belirlenmesi" , yardımcı araştırıcı.
 • 9 Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Ş. EMİN GÖZAÇAN, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Yapı Tekn. Öğret. Serkan GÜLMEZ, "Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Çeliklerinin Kalite Kontrol ve Denetimi Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Laboratuarının Kurulması" (SDÜBAP) 2005/107 No'lu Altyapı projesi,
 • 10 Prof. Dr. Mümin FİLİZ, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 1125-M-05 No'lu proje, "Taze Betonların Reolojik Özelliklerinin Sertleşmiş Betonların Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi"
 • 11 Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 1122-M-05 No'lu proje, "Beton İşlenebilirliğinin Standart Deney Yöntemleri ile Karşılaştırılması"
 • 12 Akkurt İ., Başyiğit, C., Yücel, K.T., Kılınçarslan, Ş., Özel, C., Uzun, İ. S.D.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi'nde Bulunan Beton Teknolojisi ve Yapı Malzemeleri Laboratuarı'nın Altyapısının Geliştirilmesi, S.D.Ü. A.F. 2005/108 nolu alt yapı projesi.
 • 13 Başyiğit, C., Akkaya, C.A., Kılınçarslan, Ş., Çankıran, O., Serin, G., Uzun, İ., Özel, C., Sarıkaya, H., Kaçar, A. Isparta Bölgesinde Kaynağı Bulunan Yapı Malzemeleri ile Bölge Şartlarına Uygun Parke Taşı Tasarım ve İmalat Tesisinin Kurulması. 2004/100 Nolu Alt Yapı Projesi
 • 14 Yrd. Doç. Dr. Yücel, K. T., Arş. Gör. Özel, C., İnce, H. H. Mineral, Kimyasal Katkılı ve Polipropilen Fiber Takviyeli Taze Betonun Basınç Altındaki Davranışının Belirlenmesi. S.D.Ü.-AF 630 No'lu proje
 • 15 Prof. Dr. S. Nilay KESKİN, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Fuat DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömür ÇİMEN, Arş. Gör. Soner UZUNDURUKAN, Arş. Gör. T. Selçuk GÖKSAN, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Arş. Gör. Cenk ÖCAL, İnş. Müh. H. Hakan İNCE, Yapı Tekn. Öğret. Serkan GÜLMEZ, Arş. Gör. Hamide TEKELİ, Arş. Gör. İ. Feyza ÇIRAK, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004/95 No'lu proje, "Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusü Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi"
 • 16 Başyiğit, C., Yücel, K. T., Özel, C., Kılınçarslan Ş., Çankıran O., Osma Y., S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi'nde "Isparta İli Sınırları İçinde Yapı Kalite Kontrol ve Denetimi, Meslek İçi Seminer Hizmetlerini Esas Teşkil Edecek Alt Yapı Geliştirme Laboratuarının Kurulması" S.D.Ü. A.F. 2003/15 nolu alt yapı projesinde yardımcı araştırıcı. (Ağustos 2004- Tamamlandı)
 • 17 Başyiğit, C., Özel, C., Isparta Yöresinde Üretilen Yapı Malzemeleri İle Bölge Şartlarına Uygun Dış Konstrüksiyon Detay Önerileri, S.D.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 211, Isparta. (Şubat 2001- Tamamlandı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ICONC 2012 International Construction Congress Isparta/Turkey - 11-13 Octaber 2012 (ICONC 2012, II. Uluslararası Yapı Kongresi), Organizasyon Kurulunda Görev Yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Fen Bilimleri Kategorisinde “SDÜ Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü” türünde ikincilik ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The European Society of Rheology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Haziran 2015)
 • 3 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (Haziran 2014)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 3 SDÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013-2014)
 • 4 SDÜ Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2013-2014)
 • 5 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bömlüm Başkan Yardımcılığı
 • 6 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Restorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 7 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bömlüm Başkan Yardımcılığı
 • 8 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Restorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜSEM Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011
VERDİĞİ DERSLER
Agrega Analizi ve Teknolojisi
Beton Tek. ve Yapı Lab. (A Şubesi-B Grubu)
Beton Tek. ve Yapı Lab. (B Şubesi-B Grubu)
Beton Teknolojisi ve Yapı Laboratuarı-YAZ OKULU
Bil.Des.Mim.Tas.Gir. (A Şubesi-A Grubu)
Bil.Des.Mim.Tas.Gir. (B Şubesi-A Grubu)
Bina bilgisi II
BİTİRME ÖDEVİ I
Bitirme Ödevi II
Kompozit Malzemeler
Malzeme Bilimi
MESLEK RESİM
MESLEK RESMİ
Mesleki Proje
Mimari Tasarım
Mimari Tasarım-YAZ OKULU
Modern Yapı Malzemeleri
SEÇ.4 MODERN YAPI MALZEMELERİ
SULAMA DRENAJ
Taze Betonda İşlenebilirlik
Taze Betonun Reolojisi
Teknik İngilizce
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
YAPI DENETİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ
YAPI LABORATUVARI
YAPI MALZEMELERİ II
Yapı Malzemelerinin Muayenesi ve Ölçme Tekniği
YAPI PROJE ANALİZİ
Yapı Statiği I-YAZ OKULU
Yapı Teknolojileri II

HABERLER

Yukarı çık