bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nalan Özgür YİĞİT
Adı Soyadı Doç. Dr. Nalan Özgür YİĞİT
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yetiştiricilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118646
E-Posta nalanyigit@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 24.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 25.7.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 7.9.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KOCA, S. B., PAZAR, M., Bekir, A. T. A. R., & YİĞİT, N. Ö. 2019. Niger (Guizotia abyssinica Cass.) Tohumunun Balık Yemi Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliği ve Ülkemizde Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması. Acta Aquatica Turcica, 15(1), 108-116.
 • 2 Yiğit, N. Ö., Didinen, B. I., Koca, S. B., & Demir, T. (2018). Laktik Asit Bakterilerinin Balıklarda Büyüme Performansı Üzerindeki Etkileri. Acta Aquatica Turcica, 14(4), 365-370.
 • 3 YİĞİT, N. Ö. 2018. Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(2), 113-118.
 • 4 Koca B. S., Terzioğlu S., Didinen B.I., Yiğit. N. Ö. 2011. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, 107-113.
 • 5 Aybal N. Ö., Demir O., 2004. Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)'nın Serum AST, ALT ve ALP Enzim Aktivite Düzeylerine Clinoptilolite'li Yemlerin Etkileri. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1. Sayı:11, 26-31.
 • 6 Demir O., Aybal N. Ö., 2004. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) yemlerinde Clinoptilolite'nin farklı oranlarda yem katkı maddesi olarak kullanımı. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Vol:2, Cilt 2., Sayı:1-19.
 • 7 Özen M., R., Kubilay A., Aybal N., Ö., 2003. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) İmmunostimulant Kullanılması ile Spesifik Olmayan Savunma Mekanizmasının Arttırılması ve Lizozim Aktivitesinin Belirlenmesi, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, No. 8, 80-93.
 • 8 Diler Ö., Işıklı I., B., Altun S., Aybal N., Ö., 1998-1999. Eğirdir gölü Kovada kanalının bakteriyolojik su kalitesi üzerine bir araştırma, SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, No. 6, 207-219.
 • 9 YİĞİT, N. Ö. Sarı prenses (Labidochromis caeruleus) yavrularında kanola küspesi içeren yemlere selülaz ve fitaz enzimi ilavesinin yem dönüşüm oranı ve büyüme performansı üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(2), 113-118.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yiğit N.Ö., Bahadır Koca S., Dulluç A., Didinen B.I., Diler İ. 2014. Melek Balığı (Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823) Yemlerine Pediococcus acidilactici İlavesinin Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(1),1-3.
 • 2 Bahadir koca S., Yiğit N.Ö., Eralp H., 2013. Embryonic and Postembryonic Development of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823), SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(1), 80-93.
 • 3 Yigit N.Ö., Demir O. 2011. Klinoptilolit’in gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yavrularının Büyümesi üzerine etkisi, Journal of FisheriesSciences.com, 5(3): 213-218.
 • 4 Yigit N.Ö., Koca S., B., 2011. Balık Yemlerinde Enzim Kullanımı, Journal of FisheriesSciences.com, 5(3): 205-212.
 • 5 BAHADIR KOCA, S.,DILER, İ., DULLUC,A.,YIGIT,N., BAYRAK, H.2009. Effect of Different Feed Types on Growth and Feed Conversion Ratio of Angel Fish (Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823). Journal Of Applied Biological Sciences, 3(2): 6-10
 • 6 ÖLMEZ, M., AYBAL, N.Ö., (2006). Balık Beslemede Kanola (Brassica sp.) Küspesinin Kullanımı. Ege üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt: 23, Sayı:1-2, 269-273.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Didinen, B.I., Diler, Ö., Aybal, N.Ö., 2005. Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)nda tribrissen(sulfadiazine/trimetoprim) 'in Spesifik Olmayan Bağışıklık Sistemine Etkisi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2005, Sayı:4, 512-514.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Keser E., Yiğit N.Ö. 2014. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yavrularında Kanola Küspesine Dayalı Yemlere Enzim İlavesinin Büyüme ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkileri. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 4-5 Eylül, İzmir (Özet metin olarak basılan poster sunum).
 • 2 Bahadır Koca S., Yiğit N.Ö., Uzunmehmetoğlu E., Güclü Z., Diken G., Eralp H. 2014. Hamsi Yağı ile Zenginleştirilmiş Daphnia magna ile Beslenen Dar Kelepetli Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’in Büyüme, Yaşama ve Yağ Asidi Kompozisyonu. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 4-5 Eylül, İzmir (Özet metin olarak basılan poster sunum).
 • 3 Bahadır Koca S., Yiğit N.Ö., Uzunmehmetoglu O.Y., Yazıcıoglu B. 2014. Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Yavrularının Yaşama ve Büyümesinde Zenginleştirilmiş Artemia’nın Etkileri. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 4-5 Eylül, İzmir (Özet metin olarak basılan poster sunum).
 • 4 Bahadır Koca S., Yiğit N.Ö., Didinen B.I., Metin S., Bayrak H, Onuk E.E., İlhan İ., Eralp H., Diler İ. 2014. Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik Bakterilerin Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Sindirim Enzim Aktiviteleri, Yaşama ve Büyüme Performansına Etkileri. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 4-5 Eylül, İzmir (Özet metin olarak basılan sözlü sunum).
 • 5 YİĞİT N.,KARAYİĞİT S.,GÜNEŞ İ.,KARA S.,PARÇACI M.,BAHADIR KOCA S.2014. Sarı Prenses( Labidochromis caeruleus)yavrularında kanola küspesine dayalı yemlere fitaz ve selülaz enzim ilavesinin büyüme ve yem değerlendirme üzerine etkileri. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı. 30-31 Ekim 2014. ANTALYA.
 • 6 BAHADIR KOCA S.,KAYHAN M.H.,ERALP H.,YİĞİT N.Ö., DİDİNEN Y., METİN S.,KURT E.2014.Akvaryum Sektöründe Kabuklular. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı. 30-31 Ekim 2014. ANTALYA.
 • 7 Diler Ö., Görmez Ö., Bahadır Koca S., Metin S., Didinen B.I., Yiğit N.Ö., Kubilay A. 2013. Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’nda Görülen Saprolegniasis'in Tedavisinde Alternatif Olarak Origanum onites’in Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kastamonu (Özet metin olarak basılan poster sunum).
 • 8 DİLER Ö., GÖRMEZ Ö.,METİN S.,BAHADIR KOCA S.,DİDİNEN B.I., YİĞİT Ö.,KUBİLAY A.2012. Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhyncus mykiss) Yumurta İnkübasyonunda Origanum onites' in invivo Antifungal Aktivitesi Üzerinde Bir Araştırma.Fisheries and Aquatic Sciences. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler.FABA 21-24 Kasım 2012.
 • 9 YİĞİT N.Ö.,BAHADIR KOCA, S., DULLUÇ, A.,DİLER, İ.2009. Melek balıklarının Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823 yemlerine farklı oranlarda Bacillus probitiği kullanımının büyüme, yemden yararlanma ve yaşama oranları üzerine etkileri.15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz, Rize.
 • 10 Yiğit, N. Ö., 2008. Alabalık Yemlerinde Ekzojen Enzimlerin Kullanımı, 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim, Isparta.
 • 11 Yiğit, N. Ö., Koca, S. B., Bayrak, H., Ölmez, M., Diler, İ., 2008., Alabalık Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Kanola Küspesi Kullanımı, 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim, Isparta.
 • 12 Uluköy, G., Kubilay, A. Didinen B. I., Ekici, S., Aybal, N., Ö., Altun S., Diler, Ö., Mammadov, R., 2007. Gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss)'larının spesifik olmayan immün sistem üzerine Urginea maritima (L.) baker ekstraktinin etkilerinin araştırılması, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,04-07 Eylül 2007, Muğla.
 • 13 Diler Ö., Didinen B. I., Altun S., Aybal N. Ö., Gümüş, T., 2007. Eğirdir Gölü Kereviti (Astacus leptodactylus Esch. 1823)'nden Yavru Üretimi, Ulusal Su Günleri, Antalya, 16-18 Mayıs,2007
 • 14 Ölmez M., Aybal N. Ö., 2005. Balık Beslemede Kanola (Brassica sp.) Küspesinin Kullanımı, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,01-04 Eylül, Çanakkale
 • 15 Aybal N., Ö., Demir O., 2000., Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Clinoptilolite'nin Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Su Ürünleri Sempozyumu Sinop. 6s.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Koca S.B., Yiğit N.O., Diler I., Uzunmehmetoğlu O., Yazıcıoğlu B., 2011. Growth and survival of juvenile freshwater crayfish (Astacus leptodactylus esch. 1823) fed artemia enriched with commercial emulsions. 41st WEFTA Meeting, 27-30 September 2011, Gottehenburg,SWEDEN.
 • 2 BAHADIR KOCA, S., YİGİT, N.Ö., YAZICIOGLU, B., DULLUC,A. (2009). Effects of different chitosan levels on growth and survival of juvenile crayfish (Astacus leptodactylus Esch.)Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24, Ohrid, Macedonia.
 • 3 Diler, Ö., Didinen, B. I., Altun, S., Aybal, N. Ö.,Gümüş, E., (2007). Juvenıle Productıon from Egırdır Lake Crayfısh (Astacus leptodactylus Esch.1823). Aquaculture Europe 07, October 24-27, İstanbul, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Clinoptilolite'in gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde yem katkı maddesi olarak kullanımı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Yavrularının Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Balık Unu Yerine Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanma Olanakları
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) kanola küspesinin kullanım oranının belirlenmesi ve kanola küspesinin besin değerinin iyileştirilmesinde enzim kullanımı. (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi) SDÜBAP, Proje No: 2625-M–10. Başlangıç ve Bitiş Tarihi 11.02.2011-
 • 2 Tilapia (Oreochromis niloticus, L.1758) Yavrularında Balık Unu Yerine Fermente Soya Küspesi Kullanımının Büyüme ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (SDÜBAP), Proje No: 3717-YL1-13, Proje Yöneticisi, Başlangıç ve Bitiş Tarihi 25.10.2013-devam ediyor.
 • 3 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss ) yemlerine bazı enzim ilavelerinin büyüme, yem değerlendirme, besin sindirilebilirliği ve çevre kirliliği üzerine etkilerinin araştırılması (TÜBİTAK) Proje No: 110 O 414, Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 15.10.2010–15.10.2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gökkuşaği Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss ) Sindirim Sisteminden izole Edilen Probiotik Bakterilerin, Yavrularda Büyüme Performansı, Yem Değerlendirme ve Yaşama Oranlarına Etkileri.BAP 2622-M-10
 • 2 Gökkuşağı Alabalığı Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Neden Olan Saprolegnia spp.’ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri, TAGEM-10 /AR-GE/21 (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Öznur DİLER), Araştırmacı, Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 21.01.2010-21.01.2013.
 • 3 Ölmez, M., Savaş, S., Aybal, O. N., Albayrak, Z., Kaplan, A., Vitamin E (DL-α- tocopherol acetate)'ın Daphnia magna Kültürüne Etkisi (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1208-m-05)
 • 4 Ölmez, M., Aybal, N. Ö., Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Yavrularının Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Balık Unu Yerine Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanma Olanakları (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi) SDÜBAP, Proje No:0960-D-04, Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 27.10.2004-27.10.2007
 • 5 ÖLMEZ, M., DEMİR, O., AYBAL,N.Ö., GÜMÜŞ,E., Tilapia ve aynalı sazan yavrularının beslenmesinde mineral kaynağı olarak clinoptilolit kullanımı (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi)
 • 6 Demir,O., Özen,M.R., Diler,Ö., Kubilay,A., Aybal,Ö.N., Japon Balıklarının (Carassius auratus) Üretimi, SDÜAF, Proje No:348, Başlangıç ve Bitiş Tarihi:11.09.2000-11.09.2001.
 • 7 Demir,O., Aybal,Ö.N., Clinoptilolite'nin Gökkuşağı Alabalığı Yemlerinde Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılma Olanakları ile Serum AST(GOT) VE ALT(GPT) Enzim Düzeyleri Üzerine Etkileri. SDÜAF, Proje No: 332, Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 17.07.2000 - 17.07.2001.
 • 8 DİLER, Ö., GÜMÜŞ, E., IŞIKLI, B.I., AYBAL, N.Ö., Eğirdir Gölü kerevitlerinden Hastalığa Dirençli Yavru Üretimi.
 • 9 Diler,Ö., Demir, O., Özbaş, M., Diler, A., Özen, M.R., Kubilay,A., Kuşat,M:, Bolat,Y., Altun,S., Gümüş,E., Işıklı,B.I., Bodut,T., Aybal,Ö.N., 2001. Eğirdir Gölü Tatlı Su İstakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordman., 1842) Yavru Üretimi. DPT, Proje No: 2001 K1 21 150,
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Aquaculture Europe 07, October 24-27, İstanbul, Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balık besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. 30. Haziran-01 temmuz 2011. Eğirdir/Isparta
 • 2 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-south Bohemia(çek Cumhuriyeti), 2006-2007 Academic Year, Founded by EU Comm.
VERDİĞİ DERSLER
Balık beslemede ileri teknolojik yöntemler
Balık beslemede protein kaynaklarının kullanımı
Girişimcilik ve Proje hazırlama

HABERLER

Yukarı çık