KİŞİSEL BİLGİLER
Abdullah KADAYIFÇI
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah KADAYIFÇI
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146801
E-Posta abdullahkadayifci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜRTEKNİK 9.10.1990
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA (DR) 12.12.1996
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1SELİM S., KADAYIFÇI A. (2017). Denizli-Antalya Karayolundaki Refüjlerde Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, .
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., kankaya a., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). Effects of Irrigation Frequency on Yield and Quality Parameters in Apple c v Gala Galaxy. Erwerbs-Obstbau, 58, 169-175.https://doi.org/10.1007/s10341-016-0277-7
  • 2UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., kankaya a., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). Yield and Quality Response of Young Gala Galaxy Trees under Different Irrigation Regimes. Erwerbs-Obstbau, 58, 159-167.https://doi.org/10.1007/s10341-016-0269-7
  • 3ŞENYİĞİT U., ERDAL İ., özdemir f. ö., KÜÇÜKYUMUK Z., KADAYIFÇI A. (2012). Effects of different irrigation methods on leaf and fruit nutrient concentrations of young apple varieties grafted on m9 rootstock. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18, 362-369.
  • 4ŞENYİĞİT U., KADAYIFÇI A., özdemir f. ö., öz h., ATILGAN A. (2011). Effects of different irrigation programs on yield and quality parameters of eggplant Solanum melongena L under greenhouse conditions. African Journal of Biotechnology, 10, 6497-6503.https://doi.org/10.5897/AJB10.2574
  • 5UÇAR Y., KAZAZ S., AŞKIN M. A., aydınşakir k., KADAYIFÇI A., ŞENYİĞİT U. (2011). Determination of Irrigation Water Amount and Interval for Carnation Dianthus caryophyllus L with Pan Evaporation Method. HortScience, 46, 102-107.
  • 6KADAYIFÇI A., ŞENYİĞİT U., DAĞDELEN N., öz h., ATILGAN A. (2010). The effects of different irrigation methods on root distribution intensity and effective root depth of young dwarf apple trees. African Journal of Biotechnology, 9, 4217-4224.
  • 7KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., ŞENYİĞİT U., öz h. (2010). A research on determining the friction losses formed in the small diameter floppy polythene pipe lines. African Journal of Biotechnology, 9, 307-313.
  • 8UÇAR Y., ŞENYİĞİT U., KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ. (2010). Evaluation of water use efficiency at parcel and scheme levels A case study of Sarkikaraagac irrigation scheme in Turkey. Journal of Food Agriculture and Environment, 8, 4217-4224.
  • 9KAZAZ S., UÇAR Y., AŞKIN M. A., AYDINŞAKİR K., ŞENYİĞİT U., KADAYIFÇI A. (2010). Effects of different irrigation regimes on yield and some quality parameters of carnation. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 5, 2921-2930.
  • 10UÇAR Y., KADAYIFÇI A., YILMAZ H. İ., yardımcı n. (2009). The effect of deficit irrigation on the grain yield of dry bean Phaseolus vulgaris L in semiarid regions. Spanish Journal of Agricultural Research, 7, 474.https://doi.org/10.5424/sjar/2009072-1498
  • 11UÇAR Y., KADAYIFÇI A., ERDAL İ., TUYLU G. İ., ŞENYİĞİT U. (2007). Effect of potassium fertilization on lettuce s Lactuca Sativa L yield parameters and evapotranspiration under different sodium media. Asian Journal of Chemistry, 19, 4083-4092.
  • 12KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., UÇAR Y. (2005). Crop water use of onion Allium cepa L in Turkey. Agricultural Water Management, 72, 59-68.https://doi.org/10.1016/j.agwat.2004.08.002
  • 13KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., UÇAR Y. (2004). Effects of Mulch and Irrigation Water Amounts on Lettuce s Yield Evapotranspiration Transpiration and Soil Evaporation in Isparta Location Turkey. Journal of Biological Sciences, 4, 751-755.https://doi.org/10.3923/jbs.2004.751.755
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1KADAYIFÇI A., TUYLU G. İ., UÇAR Y. (2004). Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan Bitkisinin Yumru Verimi Bitki Su Tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10, 45-49.
   • 2KADAYIFÇI A., yıldırım o. (2000). Ayçiçeğinin Su Verim İlişkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24, 137-145.
   • 3köksal i., DUMANOĞLU H., GÜNEŞ N., yıldırım o., KADAYIFÇI A. (1999). Farklı Sulama Yöntemleri ve Programlarının Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişimi Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 909-920.
    • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
    • 1UÇAR Y., KADAYIFÇI A., AŞKIN M. A., kankaya a., ŞENYİĞİT U., YILDIRIM F. (2016). DETERMINATION OF THE OPTIMUM EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION EQUATION IN DWARF APPLE CULTIVARS GALAXY GALA AND TOP RED IN THE ISPARTA CONDITIONS. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE'2016 ), Ekim 14-16.
    • 2KADAYIFÇI A., ŞENYİĞİT U., KEPENEK K. (2016). FFECTS OF DIFFERENT DEFICIT IRRIGATION PROGRAMS AND PROTECTION NETS WITH DIFFERENT SHADING RATIO ON THE EVAPOTRANSPIRATION OF OIL ROSE UNDER TRANSITION ZONE IN THE WEST ANATOLIA CONDITIONS. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE'2016 ), Ekim 14-16.
     • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
     • 1Farklı Kısıntılı Sulama Program ve Teknikleri ile Gölgeleme Oranı Farklı Aşırı Yağış ve Doludan Korunma Ağlarının Isparta Gülünün Kütle ve Yağ Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi TÜBİTAK TOVAG 113 O 427, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
      • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
      • 1Isparta yöresinde çıkarılan ve beton üretiminde agrega olarak kullanılan malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
      • 2Kısıtlı ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarının M9 Anaçlı Starking Delicious Elma Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
      • 3Farklı sulama yöntemleri ve programlarının yarı bodur elma ağaçlarının Starkspur Golden Delicious ve Starkimson vejetatif ve generatif gelişme parametreleri üzerine etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
      • 4Tarımsal yapılarda kullanılan blok elemanlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi ve Isparta yöresinde üretilen bimsblokların kullanılma olanaklarının araştırılması, DİĞER, Tamamlandı.
      • 5Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan Allium cepa Bitkisinde Verim ve Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkisi İle Su Verim İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Tamamlandı.
      • 6Depremde yıkılan binalardan elde edilen beton atıklarının kaba agrega olarak kullanımının araştırılması, DİĞER, Tamamlandı.
      • 7Fasulyede su verim ilişkileri, DİĞER, Tamamlandı.
      • 8Geri dönüştürülmüş atık betonların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin katkı kullanımı ile iyileştirilmesi, DİĞER, Tamamlandı.
      • 9Isparta Şarkikaraağaç sulama şebekesinde su dağıtım ve kullanım etkinliğinin belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
      • 10Farklı Na konsantrasyonu içeren yetişme ortamlarında K gübrelemesinin marul verimi ve bitki besin maddeleri içerisindeki değişimler üzerine etkisi, DİĞER, Tamamlandı.
      • 11Farklı sulama uygulamalarının karanfil Dianthus caryophyllus L bitkisinin verim ve kalite özellikleri, DİĞER, Tamamlandı.
      • 12Diyarbakır Yöresinde Bazalt Taşının Yapı Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Tamamlandı.
      • 13Farklı sulama programlarının genç bodur elma çeşitlerinin vejetatif ve generatif gelişme parametreleri üzerine etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
      • 14Isparta ilindeki Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki ailelerin Konutlarındaki Mutfakların Tasarımı ve Fonksiyonel Kullanım İlişkileri, DİĞER, Tamamlandı.
      • 15Isparta Kent Merkezindeki Parklarda Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Belirlenmesi, DİĞER, Devam Ediyor.
       • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
       • 1Tarım Bilimleri Dergisi, SCI-Expanded, 2017.
       • 2Tarım Bilimleri Dergisi, SCI-Expanded, TÜRKİYE, 2016.
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
        • 1Uluslarası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, 2017.
         • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
         • 1Harran Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
          • Akademik Görevler
          • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/ Profesör (2019-...)
          • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı/ Doçent (2014-2016)
          • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü/Yapı Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı/ Doçent (2012-2016)
          • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü/Yapı Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (1999-2012)
          • 5Ankara Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü/Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1991-1999)
           • İdari Görevler
           • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2007-2011)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2004-2007)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (1999-2007)
            • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
            • 1Kültürteknik Derneği (Üye) (1994-2011)