Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet TOLUNAY
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet TOLUNAY
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon .246.2113952
E-Posta ahmettolunay@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmettolunay
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 8.7.1985
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 3.6.2013
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN EKONOMİSİ 23.10.1987
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN EKONOMİSİ 17.7.1998
İLGİ ALANLARI
Kalkınma Ekonomisi, Sürdürülebilir Kalkınma, Temiz Kalkınma Mekanizmaları, Ekosistem Hizmetleri, Karbon Ekonomisi, Kırsal Kalkınma, Sosyal Ormancılık, Tarımsal Ormancılık
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Çoşgun, U., H. İ. Yolcu, A. TOLUNAY, H. Orhan, 2010. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'nde Orman Yangınlarına Neden Olan Sosyo-ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 4231, Antalya Araş. Müd. Yayın No: 53, ISSN: 1302-3624
 • 2 Banik, H., L.V. Trong, A. TOLUNAY, S. Vong, K. Muyuk, 1994. Village Analysis and Design for Community Forestry Interventions: Bang Klong Takien, Kasetsart University, Faculty of Forestry, Regional Community Forestry Training Center, No: 114, Bangkok, Thailand.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başsüllü, Ç, TOLUNAY, A., 2015. Gönüllü Karbon Piyasaları İçin Geliştirilen Karbon Standartları, Orman ve Av Dergisi, Temmuz-Ağustos, s.38-47.
 • 2 TOLUNAY, A., Akyol, A., 2006. Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar Ve Tanımlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, 121-132 p.
 • 3 TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2004. Ormancılıkta Kamu Yararı ve Üstün Kamu Yararı Üzerine Analizler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1, ISSN 1300 7668, S. 47-58, Isparta, Türkiye.
 • 4 TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2004. Isparta Tarihi Ayazmana Mesireliğinin Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanıcı Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 1, ISSN 1300 7668, S.59-70, Isparta, Türkiye.
 • 5 Acar, D, TOLUNAY A, Alkan H. 2004. Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Maliyet Yönetim Tekniklerinin Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, DEÜ, İİBF Degisi, Cilt:19, Sayı:1., İzmir.
 • 6 Filiz, S., TOLUNAY, A. 2003. Isparta İlinde Agroforestry Uygulamaları ve Bu Uygulamalarda Kullanılabilecek Bitki Türleri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, ISSN: 1302-7085, Isparta, Türkiye.
 • 7 TOLUNAY, A. Korkmaz, M., Alkan, H., 2002. Orman Köylerinin Kalkınma Projelerinin Hazırlanmasında Kullanılabilecek Proje Değerlendirme Kriterleri, Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, Türkiye.
 • 8 TOLUNAY, A., 2000. Bir Kent Parkının Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanım Özellikleri, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 113, Enstitü Yayın No: 11, Sayı: 3, Bolu, Türkiye.
 • 9 TOLUNAY, A., 1999. Bolu Yöresindeki Bazı Orman Alanlarının Açıkhava Rekreasyonu Açısından Kullanım Özellikleri, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 069, Enstitü Yayın No:09, Sayı:2, Bolu, Türkiye.
 • 10 TOLUNAY, A., 1992. Neden Sosyal Ormancılık ve Nasıl Bir ORKÖY?, Orman Bakanlığı Dergisi, Eylül 1992, Yıl: 1, Sayı: 5, Ankara, Türkiye.
 • 11 TOLUNAY, A. 1990. Elazığ-Zafran Mesire Yerinde Açıkhava Rekreasyonu Etkinlikleri ve Ziyaretçi Potansiyeli, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Temmuz, Cilt: 36, No: 72, Ankara, Türkiye.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başsüllü, Ç.,TOLUNAY, A., 2015. Dünya Emisyon Ticaret Sistemleri ve Karbon Borsaları. Yeşil Türkiye, Sayı: 648, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.
 • 2 Akar, E., Türkoğlu, T., TOLUNAY, A., 2014. Yeni Anayasa Çalışmalarında Ormanlar ve Ormancılıkla İlgili Düzenlemelere İlişkin Taslakların ve Görüşlerin Değerlendirilmesi. Orman ve Av Dergisi, Mart-Nisan 2014, Sayfa 25-36.
 • 3 TOLUNAY, A., Türkoğlu, T., 2011. Orman Ürünleri Sertifikasyonu, Amacı, Uygulamalar ve Tüketici Üzerindeki Etkileri, Orman ve Av Dergisi,Kasım-Aralık, Sayı: 6:26-27
 • 4 Alkan, H., TOLUNAY, A., 2006. Kamu Mali Yönetimindeki Güncel Gelişmeler ve Döner Sermayeli Orman İşletmeleri, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 82, Sayı: 5, Cilt : 83, s. 37-40.
 • 5 TOLUNAY, A., Korkmaz, M., 2005. Sosyal Ormancılık: 20 Yıl Sonra Neredeyiz?,Orman ve Av Dergisi, Sayı:2005-6, ISSN 1303-040X, Ankara, Türkiye.
 • 6 TOLUNAY, A., 2005. Sosyal Ormancılık Projeleri Nasıl Hazırlanır ve Uygulama Başarıları Nasıl Ölçülür, Orman Mühendisliği Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, Yıl: 43, Sayı: 7-8-9, Ankara, Türkiye
 • 7 TOLUNAY, A., 2001. Agroforestry: Temel Kavramlar ve Tanımlar, AGM Bülteni, Ocak-Şubat, Sayı: 80, Ankara, Türkiye.
 • 8 TOLUNAY, A., 2001. Tarımsal Ormancılık, Orman Bakanlığı, Kozalak Gazetesi, Mart, Yıl:4, Sayı: 25, Ankara, Türkiye.
 • 9 TOLUNAY, A., 2000. Havza Rehabilitasyon Projeleri,Yeşil Türkiye Dergisi, Temmuz-Ağustos, Sayı: 558, Ankara, Türkiye.
 • 10 TOLUNAY, A., 2000. Sosyal Ormancılık; Temel Çıkış Noktaları, Türkiye Ormancılar Derneği, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 76/5, Cilt: 77, Ankara, Türkiye.
 • 11 TOLUNAY, A., 1999. Ağaçlandırma Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleciğine İlişkin Görüşler, AGM Bülteni, Ağustos, Sayı: 69, Ankara, Türkiye.
 • 12 TOLUNAY, A., 1999. Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği (Rapid Rural Appraisal), Orman Mühendisliği Dergisi, Eylül, Yıl: 36, Sayı: 9, Ankara, Türkiye.
 • 13 TOLUNAY, A., 1994. Orman Yangınlarının Önlenmesinde Halka Yönelik Yayım ve Eğitim Çalışmaları, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 31, Sayı: 9,10,11,12, Ankara, Türkiye.
 • 14 TOLUNAY, A., 1992. Yeni Bir Döneme Girerken Türk Ormancılığının Sorunları, Yeşil Türkiye Dergisi, Ağustos 1992, Yıl: 42, Sayı: 495, Ankara.
 • 15 TOLUNAY, A., 1992. Toplum Ormancılığı Gündeme Gelirken Ormancılığımızın Değişmez Temel Kavramları ve Anlamları, Fidan Dergisi, Ağustos 1992, Yıl: 5, Sayı: 58, Ankara, Türkiye.
 • 16 TOLUNAY, A., 1992. Ormancılığımızın Seyir Defteri ve Ormancılık Tipleri Açısından Türk Ormancılığı, Yeşil Türkiye Dergisi, Ocak 1992, Yıl: 42, Sayı: 488, , Ankara, Türkiye.
 • 17 TOLUNAY, A., 1992. Bir Sosyal Ormancılık Uygulama Modeli Olarak Toplum Ormancılığı, Yeşil Türkiye Dergisi, Eylül 1992, Yıl: 42, Sayı: 496, Ankara, Türkiye.
 • 18 TOLUNAY, A., 1992. Türk Ormancılığında Sosyal Yaklaşımlar ve ORKÖY ile Sosyal Ormancılığın Çeşitli Açılardan Analizi, Orman Mühendisliği Dergisi, Ocak 1992, Yıl: 29, Sayı:1, Ankara, Türkiye.
 • 19 TOLUNAY, A., 1992. Orman Köylerinde Sosyoekonomik Kırsal Ormancılık Sorunları ve Çözüm Yolları, Orman Teknikerleri Dergisi, Eylül-Ekim 1992, Sayı: 54, Yıl: 6, Düzce, Türkiye.
 • 20 TOLUNAY, A., 1991. Sosyal Ormancılıkta İnsan Unsuru, Fidan Dergisi, Haziran 1991, Yıl: 4, Sayı: 42, Ankara, Türkiye.
 • 21 Çevik, İ., TOLUNAY, A., 1991. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 11 İlinde Kırsal Etkinliklere İlişkin Sorunlar ve Alınması Gerekli Önlemler (I), Orman Mühendisliği Dergisi, Şubat 1991, Yıl: 28, Sayı: 1, Ankara, Türkiye.
 • 22 Çevik, İ., TOLUNAY, A., 1991. Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 11 İlinde Kırsal Etkinliklere İlişkin Sorunlar ve Alınması Gerekli Önlemler (II), Orman Mühendisliği Dergisi, Mart 1991, Yıl: 28, Sayı: 2, Ankara, Türkiye.
 • 23 TOLUNAY, A., 1991. Ormancılıkta Refah Ekonomisi ve Sosyal Ormancılık, Fidan Dergisi, Şubat 1991, Yıl: 4, Sayı: 42, Ankara, Türkiye.
 • 24 TOLUNAY, A., 1991. Ormancılık Tipleri ve Sosyal Ormancılık, Fidan Dergisi, Eylül 1991, Yıl: 4, Sayı: 45, Ankara, Türkiye.
 • 25 TOLUNAY, A., 1991. Batı Karadeniz Bölgesinde Uygulanabilecek Sosyal Ormancılık Modelleri, Fidan Dergisi, Kasım 1991, Yıl: 4, Sayı: 47, Ankara, Türkiye.
 • 26 TOLUNAY, A., 1991. Ormancılık Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye Ormancılık Politikları, Orman Mühendisliği Dergisi, Temmuz 1991, Yıl: 28, Sayı: 7, Ankara, Türkiye.
 • 27 TOLUNAY, A., 1991. Orman Köylerinde Tipik Arazi kullanımı, Orman Mühendisliği Dergisi, Kasım 1991, Yıl: 28, Sayı: 11, Ankara, Türkiye.
 • 28 TOLUNAY, A., 1991. Zonguldak Bölgesinde Sosyal Ormancılığı Uygulama İmkanları, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 64, Cilt: 64, Sayı: 1-2, Ankara, Türkiye.
 • 29 TOLUNAY, A., 1990. Ormancılık Üretimine Makroekonomik Yaklaşımlar, Fidan Dergisi, Ocak 1990, Yıl: 3, Sayı: 25, Ankara, Türkiye.
 • 30 TOLUNAY, A., 1990. Bir Üretim Faktörü Olarak Ormancılıkta Girişim, Yeşil Türkiye Dergisi, Mayıs 1990, Yıl: 40, Sayı: 468, Ankara, Türkiye.
 • 31 TOLUNAY, A., 1989. Sosyal Ormancılık Üzerine Düşünceler ve Öneriler, Orman Mühendisliği Dergisi, Ağustos 1989, Yıl: 26, Sayı:8, Ankara, Türkiye.
 • 32 TOLUNAY, A., 1989. Ege Bölgesinde Sosyal Ormancılığı Uygulama İmkanları, Orman Mühendisliği Dergisi, Eylül 1989, Yıl: 26, Sayı:9, Ankara, Türkiye.
 • 33 TOLUNAY, A., 1989. Haritanın Katlanarak Kullanılması ve Katlama Metodu, Orman Mühendisliği Dergisi, Mayıs 1989, Yıl: 26, Sayı: 5 , Ankara, Türkiye.
 • 34 TOLUNAY, A., 1988. Çal İlçesi Özel Ağaçlandırmaları Nasıl Ortaya Çıktı?, Orman Mühendisliği Dergisi, Ocak 1988, Yıl: 25, Sayı: 1 , Ankara, Türkiye.
 • 35 TOLUNAY, A., 1988. Çal Yöresinde Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar, Orman ve Av dergisi, Yıl: 63, Cilt: 63, Sayı: 1-2-3-4, Ankara, Türkiye.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 TOLUNAY, A., 2005. Bir Rapor ve Ülkeye Getirdiği Sonuçlar, Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, Türkiye.
 • 2 TOLUNAY, A., 1991. Sosyal Ormancılık Nedir?, Ankara Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Araştırma Bülteni, Sayı: 110, Ankara, Türkiye.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 TOLUNAY, A., İçel, B., 2016. Erol Öktem Hocamızı Kaybettik, Orman ve Av Dergisi, s 40-43, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.
 • 2 TOLUNAY, A., Babalık, A., Yavuz, M., Akyol, A., Kaşıkcı, D., Adıyaman E,. 2015. Keçi&Orman Çelişkisinde Son Durum: Ne Yapıldı? Ne Yapılıyor? Ne Yapılmalı?, Orman ve Av Dergisi, Kasım-Aralık, Sayı:6, Ankara.
 • 3 Başsüllü, Ç.,TOLUNAY, A., 2015. Dünya Emisyon Ticaret Sistemleri ve Karbon Borsaları. Yeşil Türkiye, Sayı: 646, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.
 • 4 TOLUNAY, A., 2010. Unutulmuş Ötekilerin Çaresizliği, Doğa ve Toplum, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi Yayını, Sayı:4, İstanbul.
 • 5 TOLUNAY, A., 2007. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, Ağaçlar.Net Dergisi, 2007-3:5-8, İstanbul
 • 6 TOLUNAY, A., 2007. ORMİS: Orman İktisadi Sosyal Çalışma Grubu, Orman ve Av Dergisi, 83-6:4, Ankara.
 • 7 TOLUNAY, A., 2005. I. Çevre ve Ormancılık Şurasının Ardından, Orman Mühendisliği Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, Yıl: 42, Sayı: 4,5,6, ISSN: 1301-3572, Ankara, Türkiye.
 • 8 TOLUNAY, A. 2003. Doğa Köşesi (Avcı ve Filozof, Bunları Biliyormuydunuz?), Çoluk Çocuk Dergisi, Aralık 2003, Kök Yayınları, Ankara, Türkiye.
 • 9 TOLUNAY, A., Güller, B., 2001. Doç. Dr. Erol ÖKTEM Emekli Oldu, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Isparta, Türkiye.
 • 10 TOLUNAY, A., 1994. Sixth Certificate Course in Community Forestry, GCP/TUR/045/SWI Development of Appropriate Methods for Community Forestry in Turkey, Working Paper: 12, FAO, Ankara, Türkiye.
 • 11 TOLUNAY, A., 1987. Realitenin Acılığı ve Sönen İdealler, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 63, Cilt: 63, Sayı: 7, Ankara, Türkiye.
 • 12 TOLUNAY, A., 1987. Bir Seminer Yevmiyeli Orman Mühendisleri ve Düşündürdükleri, Orman ve Av Dergisi, Yıl: 63, Cilt: 63, Sayı: 4, Ankara, Türkiye.
 • 13 TOLUNAY, A., 1987. Her Şey Sevmekle Başlar; Sevmek Yaşatmaktır... Doğal Hayatı Koruma Derneği, Kelaynaktan Haberler Dergisi, Eylül, Sayı:30, İstanbul, Türkiye.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İnce, D., TOLUNAY, A., Ayhan, V., 2010. Isparta İli Değeri: “Kıl Keçisi”.Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumu, Isparta 2010
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 TOLUNAY, A., 2015. Göller Bölgesinin Önemli Bir Ekoturizm Değeri: Kovada Gölü Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı Çalıştayı, 16 Haziran 2015, ISPARTA.
 • 2 TOLUNAY, A., 2015. Biyokaçakcılık Olayı ve Ulusal & Uluslarası Yasal Düzenlemeler, Biyokaçakcılıkla Mücadele Çalıştayı, 2 Haziran 2015, SDÜ Orman Fakültesi
 • 3 TOLUNAY, A., 2014. Biyokaçacılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, BİYOKAÇACILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI, 30 EYLÜL 2014, BASMACIOĞLU HOTEL-ISPARTA.
 • 4 TOLUNAY, A., 2014. Biyokaçacılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, BİYOKAÇACILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI, 15 Kasım 2014, TEPEKULE, İZMİR.
 • 5 TOLUNAY, A., A., Akesen, 2011. Kırsal Turizm-Ormancılık İlişkileri, I. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, 13-15 Eylül 2011, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KARAMAN.
 • 6 TOLUNAY, A., A. Akyol, A. Efe, 2011. Kırsal Yapı Çözümlemeleri: Yazır Köyü Örneği, I. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, 13-15 Eylül 2011, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KARAMAN.
 • 7 Özcan, M., TOLUNAY A, 2009. Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları Ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu, II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, 19-21 Şubat 2009, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA.
 • 8 TOLUNAY, A., Alkan, H., Korkmaz, M., 2003. Akşehir Orman Kaynaklarının Durumu ve Ormancılık Etkinlikleri, 1. Akşehir Sempozyumu, 16-18 Ekim 2003, Konya, Türkiye.
 • 9 TOLUNAY, A., 1994. Orman Yangınlarının Önlenmesinde Halka Yönelik Yayım ve Eğitim Çalışmaları, Türkiye 'de Orman Yangınları (Nedenleri, Sonuçları ve Önlemleri) Sempozyumu, 27 Eylül 1994, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Yeni Sahne, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ahmet TOLUNAY (1987) - Özel Orman İşletmeciliği ve Özel Ağaçlandırmalar: Çal Örneği (Danışman Prof. Dr. Uçkun GERAY), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Ahmet TOLUNAY (1998) - Sosyal Ormancılık ve Türkiye Açısından Önemi (Danışman Prof. Dr. Uçkun GERAY), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet ÜNAL (2017)-Orman Mühendislerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakışı Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Alp KÜÇÜKÇOŞKUN (2017)-Süleyman Demirel Üniversitesi Yeşil Alan ve Parklarının Personel ve Öğrencilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Emre ÜNAL (2016) - Orman Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Geoportal Bilgi Sistemi Üzerine Bakış Açıları, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • 4 Özgür BALCI (2016) - Ormancılıkla İlgili Stratejik Eylem Planları ve Bunların Uygulamadaki Etkinliğine İlişkin Görüşler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA.
 • 5 Hakan OLGUN (2016) - Orman Alanlarının Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisinde Yasal Düzenlemeler ve Verilen İzinler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 6 Sadettin KOÇAK (2016) - Türkiye’de Orman Sertifikasyonu Uygulamalarının Orman Kaynaklarının Yönetimine Getirdiği Etkiler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 7 Fatih ŞAHİN (2016) - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nde Lif Yonga ve Kabuklu Kâğıtlık Odun Üretimi Miktarlarındaki Değişimler ve Nedenleri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • 8 Mehmet ÖZMIŞ (2016) - Burdur Yöresi Erozyon Kontrolü Hizmetlerinin Değerinin Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA.
 • 9 Akın GÜLEÇ (2015) - Türkiye ‘de Devlet Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Ormanlarının Köy Tüzel Kişiliklerine ve Yöresel Ekonomiye Sağladığı Katkılar: Gediz Havzası Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 10 İlyas TUNÇ (2015) - Odun Dışı Orman Ürünlerinin Hanehalkı Ekonomisine Katkıları: Balıkesir-Dursunbey Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 11 Mustafa ÇETİN (2014) - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projelerinin Oluşturduğu Dışsallıkların Belirlenmesi: Balıkesir İli Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 12 Cemil ÇAVUŞOĞLU (2014) - Devlet Orman Fidanlıklarında Fidan Üretim Planlaması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 13 Emrah KABASAKAL (2014) - Türkiye ‘de Orman İşletmelerinin İstihsal Öncesi Dikili Ağaç Satışı ile İstihsal Sonrası Odun Ürünü Satışlarının Karşılaştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 14 Gizem ÜÇOK (2013) - Orman Yönetimi Sosyoekonomik Göstergelerine Ait Standartların Belirlenmesi: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 15 Mesut BİLİM (2013) - Türkiye ‘de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeciliğine Tahsisine İlişkin Çözümlemeler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 16 Murat TOLA (2012) - Yonga Levha Endüstrüsü İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Başarı Düzeyinin Belirlenmesi: Orman Mahsülleri Entegre Sanayii ve Ticaret A.Ş. Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 17 Gökçe YEŞİLDAĞ (2011) - Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 18 Serkan AY (2011) - Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri: Burdur-Bucak İlçesi Orman Köyleri Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 19 Çağlar BAŞSÜLLÜ (2009) - Kırsal Bölgelerdeki Geleneksel Ev Bahçelerinin Hane Halkı ve Yöresel Ekonomiye Sağladığı Katkılar Üzerine Ekonomik Analizler: Isparta Yöresi Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 20 Mediha ÖZCAN HALİLOĞLU (2008) - Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 21 Yasemin İNCE (2006) - Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Ekonomik Boyutu (Isparta İli Örneği), SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 22 Ayhan AKYOL (2004) - Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamalar, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 23 Serap FİLİZ (2002)- Batı Akdeniz Bölgesi 'nde Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Uygulamalarında Kullanılabilecek Uygun Türlerin Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ferda Nur ŞENER (2016) - Sürdürülebilir Orman Yönetimi Süreçlerinde Türkiye’nin Konum Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Çağlar BAŞSÜLLÜ (2014) - Ormancılıkta Karbon Ekonomisi ve Borsası, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Türkay TÜRKOĞLU (2011) - Türkiye ‘deki Orman Endüstrisi İşletmelerine Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedariki ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 4 Ayhan AKYOL (2010) - Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ferda Nur ŞENER (2009) - Türkiye 'de Sürdürülebilir Ormancılık Uygulamalarının Sertifikasyon ve Akreditasyonunda Sivil ve İdari Yapılanma (Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ve Göksun Orman İşletme Müdürlükleri Örneği (I. Danışman Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ), KSÜ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hasan ALKAN (2003) - Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği (I. Danışman Prof. Dr. Durmuş ACAR), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 The Project on Mediterranean Agroforestry and its role in the Present Environmental Challenges, International Summer School 2011, John S. Latsis Public Benefit Foundation, Athens, Greece.
 • 2 Muys, B., Özkan, K., Tolunay, İ., Özdemir, İ., 2007: Forest resources modelling in the territory of ancient Sagalassos South Anatolia in Turkey, Katholieke Universiteit Leuven, Sagalassos Archaeological Research Project, Centre For Interdisciplinary Archaeological Research IUAP-5/09.
 • 3 Turkish-German Forestry Project, Social Forestry Division, Project Expert (1990-1991), (GTZ-OGM) Zonguldak Forest Conservancy, Zonguldak, Türkiye.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Orman Alanlarının Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisinde Yasal Düzenlemeler ve Verilen İzinler(4674-YL1-16), Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (2016-2019)
 • 2 Türkiye ‘de Mesleki Örgütlenmesini Yapmış Meslek Üyelerinin Örgütsel Kazançları (4754-YL1-16), Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (2016-2019)
 • 3 Ormancılıkla İlgili Stratejik Eylem Planları ve Bunların Uygulamadaki Etkinliği (4233-YL1-14), Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (2015-2016)
 • 4 Türkiye ‘de Devlet Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Ormanlarının Köy Tüzel Kişiliklerine ve Yöresel Ekonomiye Sağladığı Katkılar: Gediz Havzası Örneği, 3867-YL1-14, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, ISPARTA
 • 5 Ormancılıkta Karbon Ekonomisi ve Borsası, (2953-D-11), SDÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ, Isparta.
 • 6 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Süreçlerinde Türkiye 'nin Konum Analizi, (2932-D-11), SDÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ, Isparta.
 • 7 Türkiye ‘de Orman İşletmelerinin İstihsal Öncesi Dikili Ağaç Satışı İle İstihsal Sonrası Odun Ürünü Satışlarının Karşılaştırılması, 4009-YL1-14, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, ISPARTA.
 • 8 Devlet Orman Fidanlıklarında Fidan Üretim Planlaması: Fethiye Orman Fidanlık Şefliği Örneği, 4121-YL1-14, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, ISPARTA.
 • 9 Avcılığın Kontrolünde Köy Muhtarlıklarının Etkin Katılımı İçin Uygun Eğitim Programının Oluşturulması: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği (TÜBİTAK-112 O 422 NOLU PROJE)
 • 10 Türkiye'de Orman İşletmeleri Düzeyinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sosyoekonomik Göstergelerine Ait Standartların Belirlenmesi :İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Örneği, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2374-YL-10.
 • 11 Yonga Levha Endüstrüsü İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Başarı Düzeyinin Belirlenmesi: Orman Mahsülleri Entegre Sanayii ve Ticaret A.Ş. Örneği, SDÜ BAP Birimi, 2802-YL-11
 • 12 Türkiye’de Orman Kaynaklarının Maden İşletmeçiliğine Tahsisine İlişkin Çözümlemeler,SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 2426-YL-10.
 • 13 Orman Köylerinde Güneş Enerjisi Isıtma Sistemlerinin Kullanımının Hanehalkı Yakacak Odun Tüketimi Üzerine Etkileri:Burdur-Bucak İlçesi Orman Köyleri Örneği,SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 1922-YL-10.
 • 14 Türkiye deki Orman Endüstrisi İşletmalerine Sürdürülebilir Orman Yenetimi Çerçevesinde Odun Hammaddesi Tedarikİ Ve Orman Ürünlerinin Sertifikasyonu, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 1912-D-09.
 • 15 Orman Kaynakları Rehabilitasyon Çalışmalarının Kırsal Toplumlar Üzerine Etkileri: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Örneği,SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, 1924-YL-10.
 • 16 Kermes Meşesinde (Quercus coccifera L.) Vejetasyon Dönemine Bağlı Olarak Yemlik Yaprak ve Sürgün Verimi ile Besin Madde İçeriğinin Değişimi, TÜBİTAK Projesi 108 O 593, Proje Yöneticisi, 2008.
 • 17 Kirsal Bölgelerdeki Geleneksel Ev Bahçelerinin Hane Halki Ve Yöresel Ekonomiye Sağladiği Katkilar Üzerine Ekonomik Analizler. Isparta Yöresi Örneği, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordintörlüğü, 08-YL-1767
 • 18 Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu (SDÜ-06-YL-1455), Isparta.
 • 19 Orman Köylülerinin Orman Kaynaklarından Yararlanma Haklarının Ekonomik Boyutu, SDÜ Araştırma Projleri Yönetim Birimi, (04-YL-956), Isparta.
 • 20 Türkiyede Sürüdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi İlkeleri, Göstergeleri ve Uygulamalar . SDÜ Araştırma Projesi No: 03-YL-686 , Isparta, Türkiye.
 • 21 Batı Akdeniz Bölgesinin Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, SDÜ Araştırma Projesi No: 275, Isparta, Türkiye.
 • 22 Batı Akdeniz Bölgesinde Agroforestry (Tarımsal Ormancılık) Uygulamalarında Kullanılabilecek Uygun Türler . SDÜ Araştırma Projesi No: 460, Isparta, Türkiye.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİTABANI İLE HAVZA İZLEME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ-Proje Kodu: Y401-G500000-TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-ANKARA
 • 2 Sütçüler İlçesi Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Projesi, BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA), Isparta.
 • 3 Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarına Neden Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje No: 19.8301 /2007-2009, Proje Yürütücüsü.
 • 4 Orman Kaynaklarının Turizm Amaçlı Tahsisine İlişkin Sorunlar ve Çözümleri, Proje No: 23.9101/2007-2009, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje Danışmanı
 • 5 Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık İşletmelerinde Uygulanabilirliği . (Doktora tezi Projesi) Yönetici:ACAR, D.; II. danışman:TOLUNAY, 2003, Isparta , Destekleyen Kuruluş: SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:552 .
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2017-V. UMYOS Symposium , 18-20 May 2017, Saraybosna/Bosna Hersek, Member of Scientific Committee.
 • 2 2017-International Multidisciplinary Eurasian Congress, 23 to 25 August 2017, Rome-ITALY, Member of Scientific Committee.
 • 3 2016-V. UMYOS Symposium , 18-20 May 2016, Prizren KOSOVO, Member of Scientific Committee.
 • 4 2016-International Multidisciplinary Eurasian Congress, 11 to 13 Jully 2016, Odessa-UKRAINE, Member of Scientific Committee.
 • 5 2011-2nd International Non-wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, OTURUM BAŞKANI, ISPARTA.
 • 6 2011-Mediterranean Agroforestry and its role in the Present Environmental Challenges, International Summer School 2011, 4–15 July 2011, John S. Latsis Public Benefit Foundation, Athens, Greece,
 • 7 2011-I.Uluslararası IV.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu,OTURUM BAŞKANI, 1-4 Aralık 2011,ISPARTA
 • 8 2011-2nd International Non-wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, ISPARTA, Bilim Kurulu Üyesi.
 • 9 2010-The Oak -Ecology History Management and Planning-II, 1-3 June 2010, Modaratör, Isparta/Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Biyokaçakcılıkla Mücadele Çalıştayı, Çalıştay Yöneticisi, 2 Haziran 2015, SDÜ Orman Fakültesi.
 • 2 Türkiye 'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, 21-23 Haziran 2010, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isprta
 • 3 II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat 2009, SDÜ Orman Fakültesi, ISPARTA (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2017-Türkiye Ormancılar Derneği IV. Ulusal Ormancılık Kongresi İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık (3116 Sayılı Orman Kanununun 80. ve Ormancılık Eğitiminin 160. Yılı Anısına), BİLİM KURULU ÜYESİ, 15-17 Kasım 2017, Rixos Hotel, ANTALYA.
 • 2 2016-Isparta İli Mera Çalıştayı, 09-10 Mart 2016, Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, ISPARTA.
 • 3 II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, 22-24 Ekim 2014, SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ, ISPARTA, DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 • 4 ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU 18-20 Eylül 2014, Isparta, DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 • 5 II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, 22-24 Ekim 2014, SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ, ISPARTA, OTURUM BAŞKANI.
 • 6 BİYOKAÇACILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI, 30 EYLÜL 2014, BASMACIOĞLU HOTEL-ISPARTA, ÇALIŞTAY YÖNETİCİSİ.
 • 7 2. KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, 20-22 EYLÜL 2012, BİLİM KURULU ÜYESİ
 • 8 I. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,Bilim Kurulu Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesitesi, 13-15 Eylül 2011, KARAMAN.
 • 9 III. ORMANCILIKTA SOSYOEKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ, DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 • 10 I. ULUSAL KIRSAL TURİZM SEMPOZYUMU, 13-15 Eylül 2011, OTURUM BAŞKANI, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KARAMAN
 • 11 I. ULUSAL SARIGÖL İLÇESİ VE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, SEMPOZYUM SEKRETERİ, 17-19 ŞUBAT 2011, MANİSA-SARIGÖL.
 • 12 Orman Köyleri Çalıştayı, Isparta İl Çevre Orman Müdürlüğü, 25 Mayıs 2010, Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi, Isparta.
 • 13 III. Ulusal Ormancılık Kongresi 20-22 Mart 2008, Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara.
 • 14 Türkiye 'de Ormancılık Ormancılık Eğitiminin 150. Yılı Çalıştayı, Türkiye Ormancılar Derneği, 05-10 Kasım 2006, Hotel Rixos Premium Belek, Antalya.
 • 15 Türk Ormancılığında Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 22-24 Aralık 2005, Antalya, Türkiye.
 • 16 IV. Ulusal orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, 8-10 Mayıs 2003, SDÜ Orman Fakültesi, Isparta, Türkiye
 • 17 Ulusal Ormancılık Programı Çalıştayı, Orman Bakanlığı, Tarımsal Hidroloji Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 2008 Şubat, Avrupa Birliği SOKRATES/ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Siauliai Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Bilimleri Bölümü, Litvanya.
 • 2 2006 Şubat. Avrupa Birliği SOCRATES/ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı, Mendel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çek Cumhuriyeti.
 • 3 GCP-TUR-045-SWI Development of Appropriate Methods for Community Forestry in Turkey, Food and Agriculture Organization (FAO), Kasetsart Universitesi Orman Fakültesi Toplum Ormancılığı Kursu, 1993, Tayland.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, I. Dünya Agroforestry Kongresi, Florida Universitesi, 27 Haziran-2 Temmuz 2004, Orlando, Florida, USA.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TOLUNAY, A., 2017. TÜRKİYE’NİN ORMANLARI VE ORMANCILARI ÜZERİNE ANILAR VE DENEYİMLER , 28 Kasım 2016, Atabey MYO Ormancılık Programı, ISPARTA.
 • 2 TOLUNAY, A., 2017. Ormanlar-Ormancılar-Havalar-İklimler, Türkiye Ormancılar Derneği Antalya Şubesi, 5 Nisan 2017, ANTALYA.
 • 3 TOLUNAY, A., 2016. TÜRKİYE’NİN ORMANLARI VE ORMANCILARI ÜZERİNE ANILAR VE DENEYİMLER , 28 Kasım 2016, Yenişarbademli MYO, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, ISPARTA.
 • 4 TOLUNAY, A., 2012. Sütçüler Yöresinde Orman Köylerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, 23 Mart 2012, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO
 • 5 TOLUNAY, A., 2012. Sürdürülebilir Kalkınma ve Orman Köylülerinin Kalkınması, 20 Mart 2012, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO.
 • 6 TOLUNAY, A., 2011. Proje Değerlendirme Paneli, TÜBİTAK, 2011, Ankara.
 • 7 TOLUNAY, A., 2008. Ormancılık Araştırma Müdürlükleri Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 4-8 Aralık 2008, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 • 8 TOLUNAY, A., 2008. Rural Homegarden and Urban Homegarden Practices in Turkey, Siauliai University Faculty of Natural Sciences Department of Environmental Sciences, Lituania.
 • 9 TOLUNAY, A., 2007. Ormancılık Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 10-14 Aralık 2007, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 • 10 TOLUNAY, A., 2007. Utilization of Trees and Forest Products at Household Level: A Case Study of Asagi Yumrutas Village from West Mediterranean Region of Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 27 Haziran 2007.
 • 11 TOLUNAY, A., 2007. Unsuitable Land Using Structure in Forest Villages and Its Effects on Deforestation and Environmental Degradation: A Case Study from Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 29 Haziran 2007.
 • 12 TOLUNAY, A., 2007. Buffer Zone Forest Management in Protected Areas in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 28 Ağustos 2007.
 • 13 TOLUNAY, A., 2007. Major Agroforestry Practices in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 31 Ağustos 2007.
 • 14 TOLUNAY, A., 2006. Ormancılık Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 4-8 Aralık 2006, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 • 15 TOLUNAY, A., 2006. Forest and Forestry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 14 Şubat 2006.
 • 16 TOLUNAY, A., 2006. Classification of Traditional Agroforestry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 16 Şubat 2006.
 • 17 TOLUNAY, A., 2006. Social Forestry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 29 Ağustos 2006.
 • 18 TOLUNAY, A., 2006. Rural Development in Underdeveloped Countries, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno, Czech Republic, 31 Ağustos 2006.
 • 19 TOLUNAY, A., 2004. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Çalıştay, 13 Ekim 2004, Nazım Batur Toplantı Salonu, OGM Gazi Tesisleri, Ankara.
 • 20 TOLUNAY, A., 2004. Ormancılık Araştırmalarında Etkenlik Düzyeyinin Belirlenmesi Ön Çalıştayı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 2 Aralık 2004, Antalya, Türkiye.
 • 21 TOLUNAY, A., 2003. Kamu Yönetimi Düzenleme Girişimleri ve Ormancılığmız, Kamu Reformu Yasa Tasarısı Paneli, 16 Aralık 2003, Türkiye Ormancılar Derneği, Tuna Caddesi No: 5, Kızılay, Ankara.
 • 22 TOLUNAY, A., 2002. Ulusal Ormancılık Programı Çalıştayı, Orman Bakanlığı, Tarımsal Hidroloji Araştırma Enstitüsü, 04-08 Eylül 2002, Menemen, İzmir.
 • 23 TOLUNAY, A., 2001. Ormancılık Eğitimi Paneli, Türkiye Ormancılar Derneği, 23 Mart 2001, Tuna Caddesi, No:5, Kızılay, Ankara.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TOLUNAY,A., 2016. ORMANCILIKTA KARBON EKONOMİSİ VE KARBON BORSASI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DOKTARA TEZİ DANIŞMANLIĞI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ.
 • 2 TOLUNAY, A., 2015. TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (2015-1)
 • 3 TOLUNAY, A., 2015. TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (2015-2)
 • 4 TOLUNAY, A., 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücülüğü Ödülü, 2013-ISPARTA
 • 5 TOLUNAY, A., 2003. SDÜ Orman Fakültesi, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2003, Isparta.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmettolunay
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 http://193.140.176.19/dersler/atolunay/sosyal_ormancilik.pdf
 • 2 http://193.140.176.19/dersler/atolunay/ormancilik_hukuku.pdf
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 KIRSAL TURİZM DERNEĞİ
 • 2 Isparta Orman ve Çevre Dostları Derneği
 • 3 Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu (ORMİS)
 • 4 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği
 • 5 TMMOB Orman Mühendisleri Odası
 • 6 Türkiye Ormancılar Derneği
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 ISNOSMED 2018 ABSRATCT BOOK
 • 2 ISNOSMED
 • 3 ISNOSMED 2018 ABSRATCT BOOK
 • 4 ISNOSMED 2018 ABSRATCT BOOK
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 ISNOSMED 2018 ABSRATCT BOOK
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 I.ULUSAL SARIGÖL İLÇESİ VE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, BİLDİRİLER KİTABI, 17-19 Şubat 2011, ISBN978-605-61304-5-8, 476 s.
 • 2 II. Ormancılıkta Sosyoekonmik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı, Fakülte Kitapevi, Isparta, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Agricultural Research, Academic Journals, New York.
 • 2 Research Journal of Botany, Academic Journals, New York.
 • 3 Asian Journal of Scientific Research, Ansijournals, Pakistan.
 • 4 Research Journal of Soil Biology, Academic Journals, New York.
 • 5 Journal of Biological Sciences, Ansijournals, Pakistan.
 • 6 Pakistan Journal of Biological Sciences, Ansijournals, Pakistan.
 • 7 Asian Journal of Crop Science, Ansijornals, Pakistan.
 • 8 Journal of Applied Sciences, Ansijournals, Pakistan.
 • 9 International Journal of Botany, Ansijournals, Pakistan.
 • 10 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000-2006)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Antalya, Türkiye.
 • 2 Çoruh Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, Artvin, Türkiye.
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 1302-7085, Isparta, Türkiye.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ-ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (2015-DEVAM)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi-Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2012-2015)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2003-2006)
 • 4 Atabey Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı (2000-2003)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2015-Devam ediyor)
 • 2 Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012-2015)
 • 3 Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı (2009-2011)
 • 4 Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, (2006-2008)
 • 5 Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, (2003-2005)
 • 6 S.D.Ü. Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, (1999-2002)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 "KEÇİ ORMAN ÇELİŞKİSİNDE SON DURUM: NE YAPILDI, NE YAPILIYOR VE NE YAPMALI?" Konulu Çalışma Komisyonu Başkanı (V. AYHAN, A. BABALIK, M. YAVUZ, A. AKYOL, D. İNCE, E. ADIYAMAN) 2014
 • 2 "ISPARTA YÖRESİNDEKİ MERMER VE TAŞ OCAKLARI REHABİLİTASYONUNUN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" Konulu Çalışma Komisyonu Üyesi-2014
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi, ERASMUS Fakülte Koordinatörü (2012-Devam)
 • 4 SDÜ Orman Fak. Orman Mühendisliği Bölümü ERASMUS KOORDİNATÖRÜ (2012-Devam)
 • 5 Fakülte Kurulu Üyesi, Doçent Temsilcisi (2010-2013).
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi SOCRATES/ERASMUS Programları, Fakülte Koordinatörü (2008-2011)
 • 7 SOKRATES-ERASMUS Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü (2008-2011)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yandal ve Çift Anadal Fakülte Koordinatörü (2006-2008)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Sosyal, Kültürel ve Spor Çalışma Grubu Başkanlığı (2004-2005)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim Çalışma Grubu Üyesi (2004-2005)
 • 11 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Yrd. Doç. Temsilcisi (2003-2006)
 • 12 SDÜ Orman Fakültesi SOCRATES/ERASMUS Programları, Fakülte Koordinatörü (2003-2006)
 • 13 SDÜ Orman Fakültesi SOCRATES/ERASMUS Programları, Orman Mühendisliği Bölüm Koordinatörü (2003-2006)
 • 14 S.D.Ü. Söbü Tepesi Özel Ağaçlandırma Projesi Uygulama Komisyonu Başkanı (2001-2006)
 • 15 Atabey Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Staj Uygulama Kurulu Üyesi (2002-2003)
 • 16 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi (2001-2006)
 • 17 Atabey Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu Üyesi (2001-2002)
 • 18 Atabey Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2003)
 • 19 Atabey Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyesi (2000-2003)
 • 20 Atabey Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Danışmanı (2000-2003)
 • 21 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Burs ve Yardım Komisyonu Üyesi (1999-2000)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 9.KALKINMA PLANI, KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI KOMİSYONU ÜYESİ, DPT, ANKARA.
 • 2 9.KALKINMA PLANI, ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYESİ, DPT, ANKARA.
 • 3 Isparta Kırsal Kalkınma Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, (2006-2012)
 • 4 Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu (ORMİS), Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2009)
 • 5 Türkiye' de Ormancılık Önlisans Eğitimi İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyesi, 2006, İstanbul.
 • 6 I.ÇEVRE VE ORMANCILIK ŞURASI (21-24 Mart 2005), ÇEVRE VE ORMAN HALK İLİŞKİLERİ KOMİSYONU RAPORTÖRÜ, T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, Antalya.
 • 7 I. ORMANCILIK ŞURASI, ORMAN HALK İLİŞKİLERİ KOMİSYONU ROPORTÖRÜ, 1-5 Mayıs 1993, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, Ankara.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 KIRSAL TURİZM DERNEĞİ, ISPARTA İL TEMSİLCİSİ, 2011-Devam Ediyor.
 • 2 ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BATI AKDENİZ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (2010-2012)
 • 3 Türkiye Ormancılar Derneği, Isparta İl Temsilcisi (2007-2013)
 • 4 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bolu Şubesi, Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 1992, Bolu.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerimizin (OAEM) Yıllık ARA Çalışma Grupları Toplantısı, 29 Ocak-01 Şubat 2013, Hotel Mirada Del Mar, Kemer Antalya.
 • 2 BÖLGEMİZ VE ÖTESİ ORMANCILIK TOPLANTISI (Meeting on Forestry in our Region and Beyond), 21-22 Ocak 2013, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İSTANBUL.
 • 3 Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi Hazırlama Çalıştayı-I, 08-09 Kasım 2012, Barcelo Hotels Etap Altınel, ANADOKU-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, ANKARA.
 • 4 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI-II, 21-23 Kasım 2012, İKBAL TERMAL RESORTS, ANADOKU-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, ANKARA.
 • 5 ORMAN ALANLARINDA OTLATMANIN PLANLANMASI VE OTLATMA PLANLANLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞTAYI, 19-21 Aralık 2012, Sandıklı-Park Termal Hotel, Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü.
 • 6 Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Toplantısı, 03-06 Eylül 2012, SAFRAN TERMAL OTEL, Sandıklı-AFYONKARAHİSAR.
 • 7 ISPARTA DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, DANIŞMAN (2010- )
 • 8 Isparta İl Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyeliği, Üniversite Temsilcisi (2006-2012)
 • 9 Isparta İli İl Tarım Master Planı Hazırlama Komisyonu Üyesi (2004-2005)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Orman Keçi İlişkisi – Kırsal Kalkınmada Keçi Yetiştiriciliği – Örgütlenme ve Orman Kaynakları, BU TOPRAĞIN SESİ PROGRAMI, TRT.
 • 2 Avrupa Birliği Ormancılık Politikaları ve Türkiye Ormancılığının Bu Politikalara Uyumu, Konuk Konuşmacı, BU TOĞRAĞIN SESİ PROGRAMI, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT).
VERDİĞİ DERSLER
Az Gelişmiş Ülkeler Ormancılığı
Azgelişmiş Ülkeler Ormancılığı
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çevre ve Ormancılık Hukuku
Ekonomi
Forest Admimistration
Forest Policy
Genel Hukuk Esasları
Hakla İlişkiler
Halkla İlişikler
Halkla İlişkiler
İleri Ormancılık Ekonomisi
İleri Ormancılık Hukuku
İletişim
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kırsal Yapı Analiz Yöntemleri
Muhasebe
Orman Değerlerinin Belirlenmesi
Orman İşletme Ekonomisi
Orman İşletmelerinde Üretim Planlaması
Orman Kaynakları Ekonomisi
Ormancılık Hukuku
Ormancılık Mevzuatı ve Uygulamaları
Ormancılık Muhasebesi
Ormancılık Politikası
Ormancılık Politikası ve Yönetimi
Ormancılık Yönetim Bilgisi
Ormancılıkta Kırsal Kalkınma
Ormancılıkta Poje Analizi
Ormancılıkta Proje Analizi
Personel Yönetimi
Planlama
Proje I
Proje II
Projelendirme Tekniği
Seminer (yüksek Lisans)
Seminer I
Seminer I (Doktora)
Seminer II
Seminer II (Doktora)
Social Forestry
Sosyal Ormancılık
Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Tarımsal Ormancılık
Tez
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi 7001
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi VI (Yüksek Lisans)
Yönetim ve Organizasyon
Yukarı çık