KİŞİSEL BİLGİLER
Filiz HALLAÇ TÜRK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Filiz HALLAÇ TÜRK
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146222
E-Posta filizhallac@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 19.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 3.9.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 29.4.2009
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1HALLAÇ T. F., ÇETİN E. S., BABALIK Z., GÖKTÜRK B. N. (2018). Hallac Turk, Filiz, et al. ”DETERMINATION OF THE PHENOLIC COMPOUNDS, ANTIOXIDANT AND ANTIRADICAL ACTIVITIES OF SENIRKENT KARASI GRAPE CULTIVAR’xxS SKIN AND SEEDS.” -SERIES B-HORTICULTURE 62 (2018): 317-321.. SCIENTIFIC PAPERS SERIES B-HORTICULTURE, , 317-321.
 • 2ÇETİN E. S., BABALIK Z., HALLAÇ T. F., GÖKTÜRK B. N. (2014). The effects of cadmium chloride on secondary metabolite production in Vitis vinifera cv cell suspension cultures. Biological Research, 47, 47.https://doi.org/10.1186/0717-6287-47-47
 • 3GÖKTÜRK B. N., BABALIK Z., ÇETİN E. S., HALLAÇ T. F. (2011). Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey. Journal of Agricultural Sciences, 17: 67-76., 17, 67-76.
 • 4Ecevit m. f., ŞAN B., Dilmaçünal T., HALLAÇ T. F., YILDIRIM A. N., POLAT M., YILDIRIM F. (2007). Selection of Superior Ber Genotips in Çivril Region Tarım Bilimleri Dergisi 14 1 51 56. Tarım Bilimleri Dergisi,14(1): 51-56, 14, 51-56.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1HALLAÇ T. F., BABALIK Z., GÖKTÜRK B. N. (2015). Bazı Kırmızı Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Özellik Gösteren Bileşiklerin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27, 365-374.
  • 2BABALIK Z., HALLAÇ T. F., GÖKTÜRK B. N. (2015). In Vitro Koşullarda Su Stresi Altındaki Kober 5 BB Asma Anacında Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27, 552-561.
  • 3BABALIK z., ÇETİN E. S., HALLAÇ T. F., GÖKTÜRK B. N. (2013). Isparta Koşullarında Bazı Sofralık Üzüm çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şekillerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6, 101-106.
  • 4Emine S. Ç., Zehra B., Filiz H. T., Nilgün G. B. (2013). Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kadmiyum Klorür Uygulamalarının Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6, 163-167.
  • 5Nilgün G. B., Filiz H. T. (2001). Asmada Vitis spp Somatik Embriyogenesis ve Bitki Generasyonu. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 5, 45-59.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1HALLAÇ T. F., AKSOY U. (2011). Comparison of Organic Biodynamic and Conventional Fig Farms under Rain fed Conditions in Turkey. Journal of Cell and Plant Sciences, 2, 22-33.
    • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1HALLAÇ T. F. (2018). The Effectfs of Kieselguhr(Diatomide) as a Rooting Media on Seedling Quality and efficiency in Production of Potted Grapevine. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 24, Barcelano.
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1dağ s., HALLAÇ T. F. (2017). Michele Palieri /41B Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Alıştırma Süreleri ve Siyah Malç Uygulamasının Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu., Eylül 11-14, Ankara.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1HALLAÇ T. F., ÇETİN E. S., BABALIK Z., GÖKTÜRK B. N. (2017). Determination of the phenolic compounds, antioxidant and antiradical of Senirkent Karası grape cultivar’s skin and seeds.. agriculture for life, life is agriculture, Haziran 8-10, Bükreş, 317-321.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1HALLAÇ T. F., GÖZE H. B., ÖZDEMİR G. F. G. (2016). Evaluation of Some Grapevine Rootstock Reaction to Root Not Nematod Meloidogyne incognita and Root Lesion Nematod Pratylenchus penetrans. 2 nd International Conference on Science, Ecology and Technology, Ekim 14-16, Barcelona.
       • 2HALLAÇ T. F., SARAÇOĞLU B. (2016). The Effects of Grafting Methods on Seedlings Quality and Efficiency in Production of Potted Grapevine Saplings. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry”, Eylül 26-28, Bursa.
       • 3HALLAÇ T. F., KELEN M. (2015). The effects of grafting methods on the graft union and vascular differentiation in the production of grapevine nursery plants. 6.international Scientific Agricultural Symposium''Agrosym 2015'', Ekim 15-18, JAHORİNA /BOSNA.
       • 4Filiz H. T., Nilgün G. B. (2012). Determination of Mineral Compounds in Leaves of Some Table Grapes at Different Months. 35th. World Congress of Vine and Wine, Haziran 18-24.
       • 5Emine S. Ç., Zehra B., Filiz H. T., Nilgün G. B. (2012). The Effects of Different Training Systems on Phenolic Composition in Some Table Grape Varieties. 35th. World Congress of Vine and Wine, Haziran 18-24.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1Filiz H. T., Özlem A., Zehra B., Nilgün G. B. (2009). Kırmızı Üzüm Suyu ile Sirkenin Fenolik Bileşik İçerikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. VII. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ekim 5-9, 247-253.
        • 2Zehra B., Sema Ç., Filiz H. T., Nilgün G. B. (2009). Çavuş Üzüm Çeşidinde Fenolik Bileşiklerin Farklı Terbiye Sistemlerine Göre Değişimlerinin Belirlenmesi. VII. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Ekim 5-9, 287-293.
        • 3Nilgün G. B., Sema Ç., Filiz H. T., Zehra B. (2005). Üzümlerde Fenolik Madde İçeriklerinin Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. VI. Bağcılık Sempozyumu, Eylül 19-23, 329-334.
        • 4Nilgün G. B., Filiz H. T., Sema Ç., Zehra B. (2005). Asmalarda Bir Yaşlı Dallardaki Karbonhidrat İçeriğinin Dönemsel Değişiminin İncelenmesi. VI. Bağcılık Sempozyumu, Eylül 19-23, 383-389.
        • 5Filiz H., Atilla A., Abdullah K., Fatma K. (2003). Gisela 5 Anacının Yeşil Çeliklerle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 8-12, 10-12.
        • 6AŞKIN. A., DEMİRSOY. H., DEMİRSOY.L, KANKAYA, A, KEPENEK, K, YILDIRIM, F, HALLAÇ, F, DİLMAÇÜNAL, T (2002). Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, Nisan 25-26, 147-164.
         • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
         • 1HALLAÇ T. F. (2019). Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
          • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
          • 1HALLAÇ T. F. (2017). Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Selçuk Üniversitesi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Kanaviçe örtü ve bazı bitki aktivatörlerinin Sultani Çekirdeksiz ve Red Globe üzümü yetiştiriciliği üzerine etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2022, Tamamlandı.
           • 2Michele Palieri /41 B aşılı asma fidanı üretiminde farklı alıştırma süreleri ve siyah malç uygulamasının fidan randımanı ve kalitesi üzerin etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Tamamlandı.
           • 3Red Globe üzüm çeşidinde bazı yaz budama uygulamalarının meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Asmalarda adventif kök oluşumu üzerine melatonin etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2022, Tamamlandı.
            • 2KÖK UR NEMATODU Meloidogyne incognita VE KÖK LEZYON NEMATODU Pratylenchus penetrans IN ASMA ANAÇLARINDA REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
            • 3Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Melatonin Uygulamalarının Etkileri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Devam Ediyor.
            • 4Hasat öncesi Melatonin Uygulamalarının Alfonse Lavalle Sofralık Üzüm çeşidinin Fenolik Bileşik Kapsamı Üzerine Etkileri , ARAŞTIRMA PROJESİ, Devam Ediyor.
            • 5Üzüm ve Üzüm Ürünlerinin Fenolik Bileşik İçerikleri İle Antioksidan ve Antiradikal Aktivitelerinin Belirlenmesi SDU Araş Fonu destekli BAP 2551 M 10, BAP, Tamamlandı.
            • 6Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Dönemlerde Alınan Yapraklardaki Fenolik ve Mineral Madde Değişimlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK TOVAG 106 O 837, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 7Denizli İli Çivril İlçesi Gümüşsu Yöresinde Yetiştirilen Ünnap Ziziphus jujuba Mill in Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
            • 8Bazı ılıman iklim meyve türlerinin aşılı çeliklerle çoğaltılması, BAP, Tamamlandı.
            • 9Asmada Somatik Embriyogenesis Yoluyla Bitki Rejenerasyonu Üzerine Araştırmalar , BAP, Tamamlandı.
            • 10Isparta Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyon Durumlarının incelenmes, BAP, Tamamlandı.
            • 11Doku Kültürü Laboratuarının Altyapısının Tamamlanması, BAP, Tamamlandı.
            • 12Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Dönemlerde Alınan Yapraklardaki Fenolik ve Mineral Madde Değişimlerinin Belirlenmesi, BAP, Tamamlandı.
            • 13Isparta Koşullarında Farklı Telli Terbiye Şekillerinin Bazı Üzüm Çeşitlerinde Büyüme Gelişme Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, BAP, Tamamlandı.
            • 14Asmada Hücre Süspansiyon Kültürleri İle Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Araştırmalar, -Tübitak 1002, Tamamlandı.
             • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
             • 1Selçuk Tarım ve Gıda Dergisi, google scholar, TÜRKİYE, 2017.
              • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cab, ebsco, TÜRKİYE, 2017.
              • 2Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, TÜRKİYE, 2017.
              • 3Meyve Bilimi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE, 2016.
              • 4Meyve Bilimi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE,
              • 5Turkish Journal Of Biology, SCI, TÜRKİYE,
               • Akademik Görevler
               • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2013-...)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1999-2013)
                • İdari Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan yardımcısı (2019-...)
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Ampelografi
                 • 2Asma Fizyolojisi
                 • 3Asma Ve Asmadan Elde Edilen Ürünlerin Metabolit Bileşenleri
                 • 4Bağcılık-I
                 • 5Bağcılık-Iı
                 • 6Bahçe Bitkileri
                 • 7Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri
                 • 8Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri-Iı
                 • 9Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
                 • 10Bitki Çoğaltma
                 • 11Bitki Fizyolojisi
                 • 12Büyümeyi Düzenleyicilerin Bahçe Bitkilerinde Kullanımı
                 • 13Mesleki Uygulama-I
                 • 14Mesleki Uygulama-Iı
                 • 15Mesleki Uygulama-Iıı
                 • 16Mesleki Uygulama-Iv
                 • 17Mezuniyet Tez Çalışması-I
                 • 18Mezuniyet Tez Çalışması-Iı
                 • 19Özel Asma Islahı
                 • 20Tarımsall Ekoloji

HABERLER