bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cevdet Gökhan TÜZÜN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökhan TÜZÜN
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118617
E-Posta gokhantuzun@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 10.9.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 25.7.2001
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 16.4.2009
İLGİ ALANLARI
Kanatlı Besleme Yem Katkı Maddeleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TÜZÜN, C.G., ÇİFTCİ, İ. (2010). Kanatlılarda Sağlıklı Bağırsak Mikroflorası Gelişimi Üzerine Beslemenin Etkileri. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 1, sayfa, 48-55.
 • 2 ÇİFTCİ, İ., TÜZÜN, C.G. (2006). Damıtma Yan Ürünleri ve Hayvan Beslemede Kullanımı. Yem Magazin, Aralık, 2006 Sayı: 46, sayfa, 33-41.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TÜZÜN, C.G., AKTAN, S. 2012. Kanatlı Hayvanlarda Verime Dönüsmeyen Yem. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (1):115-123.
 • 2 ADIYAMAN, E; BAYHAN, A.K; AYHAN, V; TÜZÜN, C.G. 2012. Fulvik Asit Temeline Dayalı Organik Bir Sıvının Bıldırcınlarda Performans, Yumurta Verimi ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 14(1):253-266.
 • 3 TEKELİ, A., K. BİLGEÇLİ, C. G. TÜZÜN 2011. Yumurta Tavuklarında Prolapsus. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2):86-90.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TURK, M., S. ALBAYRAK, C. G. TUZUN and O. YUKSEL, 2011. Effects of fertilisation and harvesting stages on forage yield and quality of sainfoin (Onobrychis sativa L.). Bulg. J. Agric. Sci., 17: 789-794
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÖKÇEYREK, D., TÜZÜN, C.G. (2007). Kanatlılarda Bağışıklık Sistemi Gelişiminde Erken Beslemenin Önemi. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 24-28 Haziran Bursa-Türkiye, sayfa 266-269.
 • 2 TÜZÜN, C.G., ÇİFTCİ, İ. (2005). Balık Yemlerinde Rendering Ürünlerinin Kullanımı. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül Adana-Türkiye, sayfa 605-610.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ADIYAMAN, E; BAYHAN, A.K; AYHAN, V; TÜZÜN, C.G. 2012. Fulvik Asit Temeline Dayalı Organik Bir Sıvının Bıldırcınlarda Performans, Yumurta Verimi ve Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi. Uluslararası katlımlı I. Ulusal Humik Madde Kongresi, 6-9 Haziran 2012.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TÜZÜN, C.G. (2015). Etlik Piliç Yemlerinde Metiyonini Tasarruflu Kullanma Yönünden İzlenebilecek Stratejiler. 3rd International Poultry Meat Congress, 22-26 April 2015 Antalya-TURKEY.
 • 2 Y. Bozkurt, T. Aydoğan, G. Tüzün, C. Doğan 2015. Some applications of artificial neural networks used for beef cattle production. The 4th International Congress“New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production” 7 – 9 October 2015, Belgrade, Republic of Serbia.
 • 3 TÜZÜN, C.G., ÇİFTCİ, İ. (2013). Kuluçkadan Çıkış Sonrası Yeme Geçiş Süresinin Etlik Civcivlerin Metiyonin Gereksinimleri Üzerine Etkileri. 2nd International Poultry Meat Congress, 257-265. 24-28 April 2013 Antalya-TURKEY.
 • 4 ÇİFTCİ, İ., VADİEİ, M., TÜZÜN, C.G. (2013).Hindilerde Yumurta İçi (In-ovo) Besleme ve Yeme Geçiş Süresinin Erken Dönem Performans ve Karaciğer Glikojeni Üzerine Etkileri. 2nd International Poultry Meat Congress, 56-62. 24-28 April 2013 Antalya-TURKEY.
 • 5 YENİCE, E., TÜZÜN, C.G. (2000). Hayvansal Yağların Kullanım Olanakları. The Proceedings of International Animal Nutrition Congress'2000, Isparta-Turkey, pp.510-517.
 • 6 TOKER,M.T.,ÇAKMAKÇI,M.L.,YAŞAR,S.,GÜNAL,M.,KOŞKAN,Ö.,TÜZÜN,C.G.,2000.Organik Yemler yada Vitamin+Mineral Maddeler ile Zn-Bacitracin veya Lactobacillus İlave Edilmiş Rasyonların Broylerlerde Besi Performansı ve Kesim Sonuçları Üzerine Etkileri.The Proceedings of International Animal Nutrition Congress'2000, Isparta-Turkey, pp.36-41.
 • 7 YASAR, S & C.G. TUZUN. (2000). Performance and Gut Size of Japanese Quails Fed With Dry or Wet Food of a Commercial Broiler Diet (paper). The Proceedings of International Animal Nutrition Congress'2000, Isparta-Turkey, pp.641-644.
 • 8 YASAR, S., M.R. BEDFORD & C.G. TUZUN. (2000). Effects Of Enzyme Supplementation And Diet Dilution With Whole Or Ground Wheat Grains Of Different Varieties In Broiler Chickens On Performance, Gut Size And Digesta Viscosity (Paper). The Proceedings of International Animal Nutrition Congress'2000, Isparta-Turkey, pp.222-232.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bozkurt Y., C.G. Tuzun, C. Dogan, 2016. Prediction of carcass and live weights of some beef cattle breeds. EAAP, European Association for Animal Production, 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science Book of abstracts No. 22, p.130, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom.
 • 2 Bozkurt, Y., C.G. Tuzun and C. Dogan. 2015. Comparisons of performance between Holstein and Brown Swiss cattle in a feedlot beef system. EAAP, European Association for Animal Production, 65th Annual Congress, 31 Ağustos-4 Eylül 2015, Varşova, Polonya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pamuk Tohumu Ve Ayçiçeği Tohumu Küspelerinde Hücre Duvarı Unsurları Parçalanılabilirlik Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Kuluçkadan Çıkış Sonrası Yeme Geçiş Süresinin Etlik Civcivlerin Metiyonin Gereksinimi Performans Ve Sindirim Sistemi Gelişimi Üzerine Etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Büyükbaş Hayvanlarda Karkas Özelliklerinin Saptanması Amacıyla Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Modellerine Dayalı Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi. TÜBİTAK Projesi (114O778), Yardımcı Araştırmacı, (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Yalçın Bozkurt, 2015-2017
 • 2 Bal, Süt, Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz. TÜBİTAK 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje No: 115B052, Eğitmen, (Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Deniz YILMAZ, 2015-2016)
 • 3 Açıkta Besi (Feedlot) Sisteminde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Irkı Hayvanların Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Performans ve Karkas Özelliklerinin Saptanması. TÜBİTAK Projesi (111O269), Yardımcı Araştırmacı, (Proje Yöneticisi: Doc. Dr. Yalçın Bozkurt)
 • 4 Broyler ve Hindilerde Yumurta İçi (In Ovo) Besleme Uygulamalarının Geliştirilmesi
 • 5 Kuluçkadan Çıkış Sonrası Yeme Geçiş Süresinin Etlik Civcivlerin Metiyonin Gereksinimi, Performans ve Sindirim Sistemi Gelişimi Üzerine Etkileri
 • 6 Biyoteknolojik Yem Katkı Maddelerinden Yararlanılarak Üretilen Bazı Yem Karmalarının (mama) Etlik Civcivlerde Performans, Sindirim Sistemi Gelişimi, Enzim Aktiviteleri, DNA ve RNA Konsantrasyonlarına Etkileri
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, 11-13 Sept. 2012 ISPARTA - Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu
 • 2 International Animal Nutrition Congress'2000, 04-06 September 2000 Isparta-TURKEY. Kongre Sekreteri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Katılımlı Türkiye Hayvancılığı Teknoloji Platformu Çalıştayı 22-23 Kasım 2010-ISPARTA Çalıştay Sekreteryası
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 3rd International Poultry Meat Congress, 22-26 April 2015 Antalya-TURKEY.
 • 2 2nd International Poultry Meat Congress, 24-28 April 2013 Antalya-TURKEY.
 • 3 National Renderers Association ile Ankara Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakülteleri’ nin birlikte gerçekleştirdiği Öğrenci Seminerleri Programı - ANKARA - 17 Mayıs 2004 Seminer Konusu: Balık Yemlerinde Rendering Ürünlerinin Kulanımı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Hayvan Besleme Bilim Derneği
 • 2 Isparta Zootekni Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1304 9984
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Effect of Dietary Alfalfa Meal on Performance, Egg Quality, Egg Yolk Cholesterol and Hatchability Parameters of Quail Breeders. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 3(3): 103-106, 2015.
 • 2 Konya İlinde Yetersiz Besleme Koşulları Altında Yetiştirilen Süt Sığırı Rasyonlarına İlave Edilen Diamond V XP (Saccharomyces Cerevisiae) Tam Maya Ürününün Süt Verimi ve Süt Yağı Üzerine Etkileri
 • 3 Efficiency of Corn-Based vs. Wheat-Based Diet Formulation Based on Digestible Amino Acid Method on Growth Performance, Carcass traits, Blood Parameters, Immunity Response, Jejunum Histomorphology, Cecal Microflora and Excreta Moisture in Broiler Chickens
 • 4 Comparison of Genetic Parameter and Breeding Value Predictions for Live Weight Gain of Japanese Quails by Using Three Different Models
 • 5 Estimation of Genetic Parameters for Body Weight and Egg Weight Traits in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)
 • 6 Estimation of Genetic Parameters for Body Weights in Japanese Quail(Coturnix coturnix japonica)
 • 7 Effects of Age and Storage Duration on Relationships among Albumen Quality Traits and Egg Weight in Japanese Quails
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Digestibility and energy value of broiler diets as affected by the dietary supplementation with natural zeolite
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Zootekni Bölüm Başkan Yardımcısı 2013-2015
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 31.07.2015-
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni A.B.D. AKTS Koordinatörü
VERDİĞİ DERSLER
Hayvan Besleme Biyokimyası
Kanatlı Hayvanları Yetiştirme II
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Karma Yem Teknolojisi
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Temel Biyokimya
Zootekni

HABERLER

Yukarı çık