bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bekir YALÇIN
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir YALÇIN
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mekanik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111465
E-Posta bekiryalcin@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=02241
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ 20.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 19.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 18.1.2007
İLGİ ALANLARI
Eklemeli İmalat, Toz Metalurjisi, Talaşlı İşleme, Plastik Sekil Verme, Enjeksiyon Teknolojisi, Titanyum İmplantlar, Polimer Kompozitler ve Lattice Yapılar, Sonlu Eleman Analizi, Mukavemet ve Makine Elemanları, Kesici Takım ve Kaplama, Malzeme Karakterizasyonu.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B. YALÇIN, R. VAROL, 2008. Ti-6Al-4V Alaşımında Sinterleme Sıcaklığının Gözenek Oluşumu ve Mikroyapı Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5 (2), 7-12.
 • 2 B. YALÇIN, R. VAROL,2008. Ti-6Al-4V ve Ti-5Al-2.5Fe Alaşımlarının Toz Metalurjisi Yöntemiyle İmalatı ve Bazı Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, 11 (3), 235-241.
 • 3 B. YALÇIN, A. ÖZSOY, 2004. Kanal Freze Takımlarına TiN kaplama ve Kaplamanın Takım Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Metal-Makine Dergisi, 17 (145), 340-344.
 • 4 B. YALÇIN, N. YILMAZ, 2004. Ark PVD Yüzey Kaplama Metoduyla Titanyum Nitrür (TİN) Kaplanmış Matkap Takımlarında Takım Aşınmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, Mühendis ve Makine Dergisi, 531, 11-17.
 • 5 B. YALÇIN, R. VAROL, N. YILMAZ, 2004. Demir Esaslı Toz Metal (T/M) Yatakların Aşınma Özelliklerinin Bulanık Mantıkla (B/M) Modellenmesi. Afyon Kocatepe Ünversitesi, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, 1 (4), 1-8.
 • 6 N. YILMAZ, B. YALÇIN, A. ÖZSOY, 2004. Kesici Takımlarda Aşınma ve Takım Performansının İyileştirilmesi. Metal-Makine Dergisi, 17 (150), 474-481.
 • 7 B. YALÇIN, A. ÖZSOY, 2003. Tornalama Kesici Takımlarının Titanyum Nitrür Kaplanması ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması, SDÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 52-57.
 • 8 O. ÇANKIRAN, B. YALÇIN, Yapı Kaplama Taşlarının Kesiminde Su Jeti Teknolojisinin Kullanımı, Makine ve Mimarlık Dergisi, 12 (145),84-89, 2000.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 R. VAROL, B. YALÇIN, N. YILMAZ, 2005. Bilgisayar Destekli İmalatta (CAM), CAM Programı Kullanılarak Parça İmalatının Gerçekleştirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2 (3), 47-57.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 B. YALÇIN, Yüksek Hız Çeliğinden İmal Edilmiş Kesici Takımların TiN Kaplanması ve Kaplamanın Takım Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, SDÜ. Fen Bil. Enstitüsü, Makine Eğt. Anabilim Dalı, 2002.
 • Doktora Tezi
 • 1 B. YALÇIN, Toz Metalurjisi Yöntemiyle İmal Edilen Titanyum Alaşımı İmplantların Temel Özelliklerinin Araştırılması, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Atıf Yapan: Alambeigi, F., Khadem, S.M., Khorsand, H., Mirza Seied Hasan, E., 2016. A comparison of performance of artificial intelligence methods in prediction of dry sliding wear behavior, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 84(9-12), 1981-1994. Atıf Yapılan:B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582. Yayına atıflar.
 • 2 Atıf Yapan:b) Erden, M.A., Göndöz, S., Karabulut, H., Törkmen, M. 2016. Effect of vanadium addition on the microstructure and mechanical properties of low carbon microalloyed powder metallurgy steels Materialpruefung/Materials Testing 58 (5), 433-437. Atıf Yapılan Yayın: B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582.
 • 3 c) Nazari, K.A., Nouri, A., Hilditch, T. 2015. Mechanical properties and microstructure of powder metallurgy Ti-xNb-yMo alloys for implant materials, Materials and Design, 88, 1164-1174.Atıf Yapılan Yayın: B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582.
 • 4 Atıfı yapan: Sharma, V., Pandey, P.M. 2016. Optimization of machining and vibration parameters for residual stresses minimization in ultrasonic assisted turning of 4340 hardened steel. Ultrasonics. 70, 172-182. Atıf yapılan: A. KURT, B. YALÇIN, N. YILMAZ, 2015, The Cutting Tool Stresses in Finish Turning of Hardened Steel with Mixed Ceramic Tool, International Journal of Advanced Manufacturing Technology-Springer, Volume 80, Issue 1-4, 315-325.
 • 5 Atıf yapan: Lotfi, M., Jahanbakhsh, M., Akhavan Farid, A. 2016. Wear estimation of ceramic and coated carbide tools in turning of Inconel 625: 3D FE analysisTribology International. 99, 107-116. Atıf Yapılan: A. KURT, B. YALÇIN, N. YILMAZ, 2015, The Cutting Tool Stresses in Finish Turning of Hardened Steel with Mixed Ceramic Tool, International Journal of Advanced Manufacturing Technology-Springer, Volume 80, Issue 1-4, 315-325.
 • 6 Atıf Yapan: Yan, P., Rong, Y., Wang, G. 2016. The effect of cutting fluids applied in metal cutting process Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 230(1) 19-37. Atıf Yapılan: B. YALÇIN, A.E. ÖZGÜR, M. KORU, 2009. The Effects of Various Coolant Strategies on Surface Roughness and Tool Wear During Soft Materials Milling, Materials and Design- Elsevier. Volume 30, Issue 3, 896-899
 • 7 Atıfı Yapan: Jawahir, I.S., Attia, H., Biermann, D. Schulze, V., Umbrello, D., 2016. Cryogenic manufacturing processes, CIRP Annals - Manufacturing Technology 65 (2), pp. 713-736. Atıf Yapılan: B. YALÇIN, A.E. ÖZGÜR, M. KORU, 2009. The Effects of Various Coolant Strategies on Surface Roughness and Tool Wear During Soft Materials Milling, Materials and Design- Elsevier. Volume 30, Issue 3, 896-899
 • 8 Atıf Yapan: Simunovic, K., Simunovic, G., Saric, T. 2015, Single and multiple goal optimization of structural steel face milling process considering different methods of cooling/lubricating Journal of Cleaner Production, 94, 321-329. Atıf Yapılan: B. YALÇIN, A.E. ÖZGÜR, M. KORU, 2009. The Effects of Various Coolant Strategies on Surface Roughness and Tool Wear During Soft Materials Milling, Materials and Design- Elsevier. Volume 30, Issue 3, 896-899
 • 9 Atıfı Yapan: Mulyadi, I.H., Balogun, V.A., Mativenga, P.T. 2015. Environmental performance evaluation of different cutting environments when milling H13 tool steel, Journal of Cleaner Production, 108, 110-120. Atıf Yapılan: B. YALÇIN, A.E. ÖZGÜR, M. KORU, 2009. The Effects of Various Coolant Strategies on Surface Roughness and Tool Wear During Soft Materials Milling, Materials and Design- Elsevier. Volume 30, Issue 3, 896-899
 • 10 Atıf Yapan: Aldaş, K., Özkul, I., Eskil, M., 2014. Prediction of surface roughness in longitudinal turning process by a genetic learning algorithm, Materialpruefung/Materials Testing 56 (5), pp. 375-380. Atıf Yapılan: B. YALÇIN, A.E. ÖZGÜR, M. KORU, 2009. The Effects of Various Coolant Strategies on Surface Roughness and Tool Wear During Soft Materials Milling, Materials and Design- Elsevier. Volume 30, Issue 3, 896-899
 • 11 Atıf Yapan: Abedinzadeh, R., Safavi, S.M., Karimzadeh, F. 2015. A comparative study on wear properties of nanostructured Al and Al/Al2O3 nanocomposite prepared by microwave-assisted hot press sintering and conventional hot pressing Journal of Mechanical Science and Technology 29(9), 3685-3690. Atıf Yapılan Yayın:B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582.
 • 12 Atıf Yapan: e) Kurgan, N. 2014. Effect of porosity and density on the mechanical and microstructural properties of sintered 316L stainless steel implant materials Materials and Design 55, 235-241. Atıf Yapılan Yayın: B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582.
 • 13 Atıf Yapan: f) Sahin, Y. 2014. Wear and friction behaviour of titanium-nickel shape memory alloys. Journal of the Balkan Tribological Association, 20(4), 539-547. Atıf Yapılan Yayın: B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582.
 • 14 Atıf Yapan: Liu, N.-M., Chiang, K.-T., Hung, C.-M. 2013. Modeling and analyzing the effects of air-cooled turning on the machinability of Ti-6Al-4V titanium alloy using the cold air gun coolant system International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 67(5-8), 1053-1066. Atıf Yapılan: B. YALÇIN, A.E. ÖZGÜR, M. KORU, 2009. The Effects of Various Coolant Strategies on Surface Roughness and Tool Wear During Soft Materials Milling, Materials and Design- Elsevier. Volume 30, Issue 3, 896-899
 • 15 Atıf Yapan: Islam, M.A., Farhat, Z.N. 2011. Effect of porosity on dry sliding wear of AlSi alloys Tribology International ,44 (4), 498-504. B. YALÇIN, 2009. Effect of Porosity on the Mechanical Properties and Wear Performance of 2% Copper Reinforced Sintered Steel Used in Shock Absorber Piston Production, Journal of Materials Science & Technology, 24 (5), 577-582.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Emre AYKAN, 2018. AZ91 Magnezyum Alaşımının Aşınma Davranışının Farklı Malzemelerle Deneysel Karşılaştırılması ve Üzerine Yapılan Ark PVD Kaplamaların Korozyon Dayanımına Etkisi, SDÜ Fen Bil. Enst. Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilimdalı Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Nurullah Gultekin, 2012. Etial 150 Alüminyum Alaşımının Talaşlı İşlenebilme ve Mekanik Özelliklerine Enjeksiyon Parametrelerinin Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Makine Eğitimi Anabilim Dalı, İsparta.
 • 3 Durmuş TEMİZ,"İmplant İmalatında Kullanılan AISI 316L Paslanmaz Çeliğinin Mekanik-Tribolojik Özellikleri ve Talaşlı İşlenebilirliğinin Araştırılması". Fen Bil Enst. Makina Eğitimi Anabilim Dalı, 2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TUBİTAK 2241a, 2015. Duvar örme makinesinin tasarımı ve imalatı. Sanayi odakli bitirme tezi projesi. (Tamamlandi.)
 • 2 SDÜ BAP No: 4145-YL1-14, Magnezyum Alaşımının Aşınma Davranışının Farklı Malzemelerle Deneysel Karşılaştırılması ve Üzerine Yapılan Ark PVD Kaplamaların Korozyon Dayanımına Etkisi, Projedeki Görevi: Yürütücü, 2014-2018 (Tamamlandı)
 • 3 SDÜ BAP-2574-M10. Sertleştirilmiş Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenebilirliğinin Araştırılması, Projedeki Görevi: Yürütücü. Proje Bütçesi: 20.000 TL. 2010-2013 (Tamamlandı)
 • 4 SDÜ. BAP No:2988-YL-11, Otomobil Sektöründe Kullanılan AZ91 Magnezyum–Alüminyum Alaşımlarının Sinterlenmiş Karbür Takımlar ile Tornalanabilirliğinin Araştırılması. Projedeki Görevi: Yürütücü (Tamamlandı) (2011—2017).
 • 5 SDÜ.BAP, Proje No: 2009-YL-09 "İmplant İmalatında Kullanılan AISI 316L Paslanmaz Çeliğinin Mekanik-Tribolojik Özellikleri ve Talaşlı İşlenebilirliğinin Araştırılması, Projedeki Görevi: Yürütücü, 2009-2012 (Tamamlandı).
 • 6 SDÜ. BAP. Proje No: 2124-YL-10. Etial 150 Alüminyum Alaşımının Talaşlı İşlenebilme ve Mekanik Özelliklerine Enjeksiyon Parametrelerinin Etkisi, Projedeki Görevi: Yürütücü, 2010-2012 (Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DPT Projesi, Proje No: 2011K120380. Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi, 2011-2015. (Tamamlandi).
 • 2 TÜBİTAK-1001 Projesi. Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (HPDC) Kalıp Boşluğuna Vakum Uygulanmasının, Döküm Kalıp Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısına (IHTC) Ve Enjeksiyon Ürünü Mekanik-Metalürjik Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. Projedeki Görevi: Araştırmacı, 2011-2013. (Tamamlandı)
 • 3 SAN-TEZ Projesi, Proje No: 12: Plastik Enjeksiyon Yöntemi ile Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci) ve Dinamik (Hız, Akış, Basınç) Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi Amacıyla Üniversal Bir Enjeksiyon Makinesinin Tasarımı ve Üretimi, Projedeki Görevi: Araştırmacı, 2008-2011 (Tamamlandı)
 • 4 TÜBİTAK- Hızlı Destek Projesi: Toz Metalurjisi ile İmal Edilen Titanyum Alaşımı İmplantların Temel Özelliklerinin Araştırılması. Projedeki Görevi: Araştırmacı, 2007-2008. (Tamamlandı).
 • 5 SDÜBAP Münferit Proje, Proje No: 01026-M-05: Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı ve Tantalyum Katkılı İmplantlerin Fiziksel, Mekanik, Isıl ve Korozyon Özelliklerinin Araştırılması, Projedeki Görevi: Araştırmacı, 2005-2007.(Tamamlandı).
 • 6 SDÜBAP Doktora Projesi: Toz Metalürjisi Yöntemiyle İmal Edilen Titanyum Alaşımı İmplantların Temel Özelliklerinin Araştırılması, Projedeki Görevi:Araştırmacı, 2005-2007. (Tamamlandı).
 • 7 SDÜBAP-Proje No:03-M-759: Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımların Bor Esaslı Bileşiklerle Kaplanabilirliğinin Araştırılması, Projedeki Görevi: Araştırmacı, 2002-2003. (Tamamlandı).
 • 8 SDÜBAP, Proje No:2003-21, Alt Yapı Projesi: Farklı Karışım Oranlarına Sahip Bor Kaynağının Borlama Üzerine Mekanik Isıl Etkilerinin Araştırılması, Projedeki Görevi: Araştırmacı, 2003-2004.(Tamamlandı).
 • 9 SDÜBAP, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 549: Yüksek Hız Çeliğinden İmal Edilmiş Kesici Takımlarda uygulanan TiN Kaplamanın Takım Performansına Etkileri, Projedeki Görevi: Araştırmacı 2000-2002.(Tamamlandı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium of Advances in Materials&Processsing Technologies(AMPT2015), Bilim ve Danışmanlar Kurulu Üyeliği, Aralık 2015, İspanya.
 • 2 2014 International Conference on Advance Materials Research and Application, Organizing Technical Program Commitee (China)
 • 3 The First International Symposium on Industrial Design Engineering, 2014, Karabük.
 • 4 3. International Conference on Sustainable Life In Manufacturing (SLIM 2012), Member of Scientific Commitee, 2-3 October 2012, İstanbul-TURKEY
 • 5 2 nd International Conference on Sustainable Life in Manufacturing & 11 Th International Conference of ınnovative Technologies Sempozyumunda Oturum Başkanlığı (Slovenya-26 Eylül 2011)
 • 6 2 nd International Conference on Sustainable Life in Manufacturing & 11 Th International Conference of ınnovative Technologies Sempozyumunda Oturum Başkanlığı (Slovenya-26 Eylül 2011)
 • 7 International Symposium of Advances in Materials&Processing Technologies Sempozyum, Member of İnternational Advisory and Scientific Committe, Malezya, Kasım- 2016.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumunda Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 4-5 Ekim 2012.
 • 2 Uluslararası Katılımlı Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, 2012, SDÜ, Yürütme ve Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta.
 • 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesince düzenlenen uluslararası katılımlı METBİLİM 6 seminerinde davetli konuşmacı.
 • 4 SDÜ. Tek. Eğt. Fak. tarafından düzenlen 7. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi.
 • 5 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi III. Öğrenci Sempozyumu ve Sergisi, 1 Haziran 2000, Isparta, Sempozyum Denetleme ve Bilim Kurulu Üyesi.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 YÖK bursu kapsamında Dublin City Universitesi' nde (İrlanda) 3 ay süreyle çalışmalarda bulunma, Temmuz-Eylül, 2013.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, (Eylül- 2015).
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (Şubat-2009)
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (Mart-2009)
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (Eylül-2009)
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (Kasım-2009)
 • 6 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, (Ağustos- 2015).
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Erasmus LLP kapsamında Dublin City University (Irlanda)' de ders verme, 2011.
 • 2 Erasmus projesi kapsamında University of Applied Sciences (Almanya)' da seminer sunma, 2009.
 • 3 Erasmus Projesi Kapsamında Magdeburg University (Almanya) de Seminer Sunma, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Metalcasting, 2017.
 • 2 Journal of Materials Research Innovations, 2014.
 • 3 Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 2014.
 • 4 Journal of Machining Science and Technology-2010
 • 5 Journal of Machining Science and Technology-2011
 • 6 International Journal of Mechanical Sciences, 2010.
 • 7 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2009.
 • 8 Journal of Materials Processing Technology, 2007.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019.
 • 2 Bitlis Ahi Evren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019.
 • 3 Afyon Kocatepe Unv. Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi, 2017.
 • 4 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017.
 • 5 S.D.Ü. Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2017.
 • 6 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014.
 • 7 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2011.
 • 8 S.D.Ü. Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2011
 • 9 ODTÜ, MATİM Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, 2010.
 • 10 Afyon Kocatepe Ünv. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2010.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDU. CAD-CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2016-2017)
 • 2 SDÜ. Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Anabilimdalı Başkanlığı (2009-2014)
 • 2 SDÜ. Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı (2007-2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Komisyon Üyeliği, 2018.....
 • 2 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi, 2018...
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Teknolojik Araştırmalar Dergisi, Editör Kurulu Üyeliği, 2019...
 • 2 International Journal of Metalcasting (SCI-SCI Expanded Indexinde taranan dergi), Springer, Editör Kurulu Üyesi, 2018-...
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ. YETEM Arş. ve Uyg. Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2018).
 • 2 SDÜ. CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2017).
 • 3 SDÜ. Teknoloji Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2014)
 • 4 SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği (2009-2014)
 • 5 SDÜ. Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü-(2011-...)
 • 6 SDÜ. Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yrd.Doçent Temsilcisi (2010-2011)
 • 7 SDÜ. Teknik Eğt. Fak., Mekatronik Eğitimi Bölümü, Staj Komisyonu Başkanlığı (2007-2011)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK- SANTEZ Proje Değerlendirme Hakemliği (2009-devam ediyor)
 • 2 ISPARTA-KOSGEB Sanayi Projesinde İzleyicilik Görevi.
 • 3 TUBİTAK-TEYDEB Projelerinde Hakemlik ve İzleyicilik Görevlerinde bulunma (2009-devam ediyor)
 • 4 Mayda Toz Metal Ltd. Şti (Bursa) firmasında Teknik Danışmanlık (1 yıl, 2008-2009)
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Analiz
CNC Programlama
Hasar Analizi (Lisans üstü)
Makine Elemenları
Mukavemet
Plastik Deformasyon Tekniği (Lisans üstü)
Takım Tezgahları
Yukarı çık