KİŞİSEL BİLGİLER
Fatma KOYUNCU
Adı Soyadı Prof. Dr. Fatma KOYUNCU
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146215
E-Posta fatmakoyuncu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 26.6.1989
Yüksek Lisans YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 26.6.1992
Doktora YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 11.4.1997
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1TUNA G. N. (2017). Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması. Antalya, (pp. 21-35). SOMTAD Yayınları.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1Kural M., ATAY A. N., KOYUNCU F., ATAY E. (2022). Tepe Kesimi, Sitokinin ve Gibberellin Uygulamalarıyla Elmalarda Fidan Kalitesinin İyileştirilmesi. Anadolu-Ege Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 32, 76-85.https://doi.org/10.18615/anadolu.1130147
  • 2GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., ATAY E. (2022). Organic acid, phenolic acid and flavonoids of medlar during different maturation stages. Akademik Ziraat Dergisi, 11, 207-212.https://doi.org/10.29278/azd.1061365
  • 3Özdağ A. N., KOYUNCU F. (2020). Zeytin Ağacı Üzerine Bir Monogram. Adanan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Drgisi, 17, 123-130.https://doi.org/doi: 10.25308/aduziraat.600109
  • 4Kurt Ş., KOYUNCU F. (2020). TURUNÇGİL ISLAHI: EMBRİYO KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI. BAHÇE 49(2): 111-125 (2020) ISSN, 49, 111-125.
  • 5ÇETİNBAŞ M., KOYUNCU F. (2018). Isparta Eğirdir Koşullarında ‘Monroe’ Şeftali Çeşidinin Ağaç Üzerindeki Meyve Gelişimi. Yalvaç Akademi Dergisi, 3, 1-6.
  • 6demir g., KOYUNCU F. (2017). Bazı Kan Portakalı Çeşitlerinin Antalya Ekolojik Koşullarında Verim ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.. Meyve Bilimi/ Fruit Science ., 4, 6-12.
  • 7ÖZÜSOY F., KOYUNCU F. (2016). Kütahya Vişnesi Tohumlarının Çimlenmesinde Uygun Katlama Metodunun Belirlenmesi. BAHÇE, 45, 617-622.
  • 8GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2016). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanmış 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Aşı Elemanlarında Toplam Fenolik Madde Miktarı ve Polifenollerin Değişimi. BAHÇE, 45, 843-847.
  • 9ATAY A. N., KOYUNCU F., ERSİN A., ALTINDAL M., YALÇIN B. (2016). Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Golden Delicious Elmasının Mineral Madde İçeriğine Etkisi. JAFAG, 33, 84-89.https://doi.org/doi:10.13002/jafag908
  • 10ATAY A. N., KOYUNCU F., ERSİN A. (2016). Golden Delicious Elmasında Yok Yılı Ağaçlarına Pro Ca Uygulamasının Vejetatif ve Generatif Gelişime Etkileri. BAHÇE Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma enstitüsü Dergisi, 45, 33-38.
  • 11GÜÇLÜ S. F., öncü z., KOYUNCU F. (2015). Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 92-97.
  • 12Çetinbaş M., KOYUNCU F. (2013). The ripening and fruit quality of Monroe peaches in response to pre harvest application gibberellic acid. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ(2013) 26(2): 73-80, 26, 73-80.
  • 13melike ç., KOYUNCU F. (2013). Effect Of Choline Chloride CC On Monroe Peach Fruit Quality And Leaf Characteristics. Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17, 17-25.
  • 14çetinbaş m., butar s., KOYUNCU F. (2012). Aminoetoksi vinilgilisin AVG Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Meyve Kalitesine Etkileri. Ege Univ. Ziraat Fak. Derg., 49, 103-106.
  • 15atay n., KOYUNCU F., atay e., KOYUNCU M. A. (2012). Hasat Öncesi Etefon Uygulamasının Starking Delicious Elmasında Renklenme ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg, 49, 1071-112.
  • 16atay e., KOYUNCU F. (2012). Elmalarda Dal Mimarisi. YYÜ TAR BİL DERG, 22, 180-191.
  • 17GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., YILDIRIM A. N., ÖZÜSOY F. (2011). Seçilmiş Bazı Badem Genotiplerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar: II. Bazı Kimyasal Uygulamaların Polen Performansları Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6, 28-33.
  • 18YILDIRIM A. N., KOYUNCU F., ŞAN B., emel k. (2010). Promalin ve Tepe Kesimi Uygulamalarının Armut Fidanlarında Yan Dal Oluşumu Üzerine Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 32-37.
  • 19GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F., ŞAN B. (2010). Bazı Klon Kiraz Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması. Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 14, 144-147.
  • 20emel k., KOYUNCU F. (2010). Jerseymac ve Jonagold Elma Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşma Sürecinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47, 303-307.
  • 21YILDIRIM A. N., KOYUNCU F., TEKİNTAŞ F. E., YILDIRIM F. (2008). Isparta Bölgesinde Selekte Edilen Badem Prunus amygdalus Batsch Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonları. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 19-25.
  • 22emel k., KOYUNCU F. (2008). Investigation of Adventitious Root Development in MM106 and M26 Apple Rootstocks. S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitiüsü Dergisi, 12, 173-177.
  • 23GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2007). Kirazlarda Prunus avium L Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çiçek Tozu Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bazı Kimyasal Uygulamaların Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20, 219-224.
  • 24YILDIRIM A. N., TEKİNTAŞ F. E., KOYUNCU F. (2007). Isparta Bölgesinde Geç Çiçeklenen ve Üstün Nitelikli Meyve Veren Badem Prunus amygdalus Batsch Genotiplerinin Seleksiyonu. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,, 4, 39-48.
  • 25melike ç., KOYUNCU F. (2005). Soğukta nemli katlama ve tohum kabuğunun kuş kirazı Prunus avium L Tohumlarında dormansinin kırılması üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 417-423.
  • 26KOYUNCU F., çelik m. (2005). Katlama uygulaması ve tohum kabuğunun Nemaguard şeftalisinde tohum çimlenmesi ve çöğür gelişimi üzerine etkileri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi., 9, 47-50.
  • 27DİLMAÇÜNAL T., KOYUNCU F., AŞKIN M. A. (2003). Bazı Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 18, 9-16.
  • 28KOYUNCU F., yılmaz h., AŞKIN M. A. (2000). Bazı Çilek Çeşitlerinde Çiçek Tozu Üretim Miktarları ve Çimlenme Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK Doğa Türk Tarım Ormancılık Dergisi, 24, 699-703.
  • 29KOYUNCU F., KAZANKAYA A., YARILGAÇ T., ŞEN S. M. (2000). Effect of Shell Thickness on the Germination and Seedling Growth in Walnut J regia L. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 4, 111-114.
  • 30KOYUNCU F., HÜDAİ Y., KOYUNCU M. A. (1999). Ekmek Ayvasının Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ağaç ve Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 19, 37-39.
  • 31YILDIZ K., KOYUNCU F., KOYUNCU M. A. (1997). Armut ve Erik Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Ethrel Uygulamasının Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi., 7, 7-9.
  • 32KOYUNCU F., AŞKIN M. A. (1993). Van ve çevresinde Yetiştirilen Standart ve Mahalli Bazı Armut Çeşitlerinin Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 103-118.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ATAY E., KOYUNCU F. (2022). Dallanmayı Teşvik Eden Uygulamaların Braeburn ve Granny Smith Elma Çeşitlerinde Fidan Kalitesine Etkileri. ANADOLU, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 32, 86-101.https://doi.org/10.18615/anadolu.1130162
   • 2GÜÇLÜ S. F., KAÇAL E., KOYUNCU F. (2021). Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Çiçek Tozu Performanslarının Farklı İnkübasyon Sıcaklıkları ve Süreleri Boyunca Belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 31, 74-83.https://doi.org/10.18615/anadolu.950076
   • 3ERSOYAL K. M., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2021). Tefenni (Burdur) yöresi doğal popülasyonundan seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve agrofenolojik özellikleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 58, 545-555.https://doi.org/10.20289/zfdergi.891460
   • 4GÜÇLÜ S. F., BEKTAŞ H., KOYUNCU F. (2018). Studies on in vitro Fertilization Biology of Mespilus Germanica l. CV.’İstanbul’. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 62, 123-126.
   • 5GÜÇLÜ S. F., SARIKAYA A. G., KOYUNCU F. (2018). Pollen Performances of Naturally Grown Blackberries in Isparta- Turkey. Scientific Papers Series B. Horticulture, 62, 141-146.
   • 6KAÇAL E., KOYUNCU F. (2018). Thinning Efficiency of Ammonium Thiosulfate and Hydrogen Cyanamid on Golden ReindersApple. International Journal of Agricultural and Natural SciencesUluslararası Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1, 150-153.
   • 7atay n., KOYUNCU F. (2017). IMPACT OF REPEATED YEARLY APPLICATIONS OF PROHEXADIONE-CALCIUM ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE GROWTH OF ‘GOLDEN DELICIOUS’/M.9 APPLE TREES.. Journal of Horticultural Research, 25, 47-54.
   • 8Üzümcü S., KOYUNCU F. (2017). Response of Maturity and Fruit Quality of ‘Angeleno’ Plum to Pre-Harvest AVG Applications.. JAFAG, 34, 29-35.
   • 9GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2017). An in vitro Study of Commercial Fungucide Effects on Pollen Germination in Apple.. Scientific Papers. Series B, Horticulture., 61, 87-90.
   • 10GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2017). Effects of Relative Humidity on in vitro pollen germination and tube Growth in Sweet Cherries (Prunus Avium). Scientific Papers. Series B, Horticulture., 61, 15-19.
   • 11ATAY A. N., KOYUNCU F. (2017). Impact of repeated yearly applications of prohexadione-calcium on vegetative and reproductive growth of ‘Golden Delicious’/M9 apple trees. Journal of Horticultural Research, 25, 47-54.https://doi.org/10.1515/johr-2017-0005
   • 12ATAY A. N., KOYUNCU F. (2016). Manipulating Regular Bearing in Golden Delicious M9 Apple Trees using GA4 7 and Ethephon. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE, 16, 10-22.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/15538362.2015.1028697
   • 13nilgün a., KOYUNCU F., atay e. (2013). Relative Susceptibility of Selected Apple Cultivars to Alternate Bearing J BIOL ENVIRON. J. BIOL. ENVIRON. SCI, 7, 81-86.
   • 14emel k., KOYUNCU F. (2012). Use of Chemical Blossom Thinners in Jerseymac and Jonagold Apples. Bulg. J. Agric. Sci., 18, 898-904.
   • 15GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2012). Peroxidase isozyme profiles in some sweet cherry rootstocks and 0900 Ziraat cherry variety. African Journal of Biotecnology, 11, 678-681.
   • 16KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2009). Effect of temperature on in vitro pollen germination and tube growth in sweet cherries. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 6, 520-525.https://doi.org/http://www.idosi.org/aejaes/jaes6(5)/5.pdf
   • 17KOYUNCU F., YILDIRIM A. N. (2008). Induction of Lateral Branching of 0900 Ziraat Sweet Cherry Cultivar in Nursery with 6 Benzyladenine GA4 7. Acta Horticulturea, 795, 391-394.
   • 18KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2008). Evaluation of pollen viability and germinating Capacity of Some Sweet Cherry Cultivars Grown in Isparta Turkey. Acta Horticulturea, 795, 75-74.
   • 19GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2007). Investigations of suitable pollinator for 0900 Ziraat sweet cherry cv pollen performance tests germination tests germination procedures in vitro and in vivo pollinations. Horticutural Sicience, 34, 47-53.
   • 20melike ç., KOYUNCU F. (2006). Improving germination of Prunus avium L seeds by gibberellic acid potassium nitrate and thiourea. Horticultural Science, 33, 119-123.
   • 21KOYUNCU F. (2004). Morphological and Agronomical Characterization of Native Black Mulberry Morus nigra L in Sütçüler West Mediterranean Turkey. Plant Genetic Resources Newsletters, 138, 32-35.
   • 22KOYUNCU M. A., oguz h., KOYUNCU F. (2003). Fruit Characteristics of Native Almond Selections From Ermenek District Karaman Middle Anatolia of Turkey. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 22, 47-53.
   • 23KOYUNCU F., şenel e. (2003). Rooting of Black Mulberry Morus nigra L Hardwood Cuttings. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research,, 11, 53-57.
   • 24KEPENEK K., KOYUNCU F. (2002). Effect of Salt on The Expression of Resistance of Some Domestic and Foreign Strawberry Cultivars 573 ISHS Pp 289 297. Acta Horticulturae, , 289-297.
   • 25KAZANKAYA A., KOYUNCU F., AŞKIN M. A., YARILGAÇ T., ÖZRENK K. (2002). Fruit Traits Of Rose Hips Rosa ssp Selections of Edremit and Gevaş Plains. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 21, 87-89.
   • 26KEPENEK K., KOYUNCU F. (2002). Studies on the Salt Tolerance of Some Strawberry Cultivars under Glasshouse. Acta Horticulturae, , 297-305.
   • 27ŞEN S. M., BALTA F., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., YARILGAÇ T., KAZANKAYA A. (2001). Lateral Fruitfulness On Turkish Standard Walnut Cultivars and Promising Selections Juglans regia L. Acta Horticulturae, , 41-45.
   • 28YARILGAÇ T., KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., KAZANKAYA A., ŞEN S. M. (2001). Some Promising Walnut Selections Juglans regia L. Acta Horticulturae:, , 93-96.
   • 29KOYUNCU M. A., YARILGAÇ T., KAZANKAYA A., KOYUNCU F., küçük m., ŞEN S. M. (2001). Compositional Changes Of Fatty Acids During The Development Of Kernel Of Yalova 1 And Yalova 4 Walnut Cultivars. Acta Horticulturae, , 585-589.
   • 30KAZANKAYA A., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., YARILGAÇ T., ŞEN S. M. (2001). Some Nut Properties of Walnuts Juglans regia L of Edremit County. Acta Horticulturae, , 97-100.
   • 31KOYUNCU M. A., BOSTAN S. Z., İSLAM A., KOYUNCU F. (1997). Investigations on Some Physical and Chemical Characteristics in Fig Cultivars Grown in Ordu. Acta Horiculturae, , 87-89.
   • 32KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., BOSTAN S. Z., İSLAM A. (1996). Change of Fat Content and Fatty Acid Composition During the Fruit Development Period in the Hazelnuts Tombul and Palaz cultivars Grown in Ordu. Acta Horiculturae, , 229-233.
   • 33KOYUNCU M. A., BALTA F., KOYUNCU F., BALTA M. F. (1996). Main Composition of the Fruits of the Hazelnuts Tombul and Palaz Cultivars Preselected in Çarşamba and Terme Samsun Districts. Acta Horiculturae, , 119-122.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1GÜÇLÜ S. F., ÖNCÜ Z., KOYUNCU F. (2020). Pollen performance modelling with an artificial neural network on commercial stone fruit cultivars. HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY, 61, 7-67.https://doi.org/10.1007/s13580-019-00208-7
    • 2ÖZÜSOY F., KOYUNCU F. (2020). STIMULATION OF GERMINATION IN DORMANT SEEDS OF PRUNUS CERASUS CULTIVARS UNDER WARM-COLD STRATIFICATION TREATMENTS. Propagation of Ornamental Plants, 20, 118-122.
    • 3KOYUNCU M. A., Seçmen T., Onursal C. E., ERBAŞ D., Güneyli A., Sevinç Ü. S., KOYUNCU F. (2018). Effect of postharvest oxalic acid treatment on cold storage of apricot cv. Aprikoz. Scientific Papers Series B. Horticulture, 62, 147-152.
    • 4ERBAŞ D., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F. (2018). Improvement Storability of ‘Angeleno’ Plum with the Combination of 1-Methylcyclopropene Treatment and Controlled Atmosphere Storage. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 24, 501-509.
    • 5Güneyli A., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., ERBAŞ D., Çetinbaş M., Butar S., KOYUNCU F. (2018). Effects of pre-harvest Retaın treatments with MAP on cold storage quality of sweet cherry cv. 0900 Ziraat. Scientific Papers Series B. Horticulture, 62, 153-158.
    • 6demir g., KOYUNCU F. (2018). EVALUATION OF POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME ORANGEVARIETIES FROM WEST MEDITERRANEAN, TURKEY. Scientific Papers. Series B, Horticulture, 62, 135-141.
    • 7ÇETİNBAŞ M., KOYUNCU F., BATUR S. (2016). Application of GA3 AVG and choline chloride to peach trees Effects on nutritional status of fruit Journal of Plant Nutrition. Journal of Plant Nutrition, 39, 1783-1795.https://doi.org/10.1080/01904167.2016.1201105
    • 8ATAY A., N, , KOYUNCU F. (2015). Bitki Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Golden Delicious Elmasında Acı Benek ve Pas Gelişimi Üzerine Etkileri Tarım Bilimleri Dergisi. Journal of Agricultural Sciences, 21, 516-524.
    • 9KOYUNCU F., çetinbaş m., ibrahim e. (2014). Nutritional constituents of wild grown black mulberry Morus nigra L. Journal of Applied Botany and Food Quality, 87, 93-96.
    • 10atay e., KOYUNCU F. (2013). A new approach for augmenting branching of nursery trees and its comparison with other methods. Scientia Horticulturae, 160, 345-350.
    • 11GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2012). A Method for Prediction of Graft Incompatibility in Sweet Cherry. Not Bot Horti Agrobo, 40, 243-246.
    • 12çetinbaş m., KOYUNCU F. (2011). Effects of Aminoethoxyvinylglycine on Harvest Time and Fruit Quality of Monroe Peaches. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Science, 17, 177-189.
    • 13YILDIRIM A. N., ŞAN B., KOYUNCU F., YILDIRIM F. (2010). Variability of phenolics tocopherol and amygdalin contents of selected almond Prunus amygdalus Batsch genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8, 76-79.
    • 14YILDIRIM A. N., KOYUNCU F. (2010). The effect of gibberellic acid applications on the cracking rate and fruit quality in the 0900 Ziraat sweet cherry cultivar. African Journal of Biotechnology, 9, 6307-6311.
    • 15KOYUNCU F., çetinbaş m., YILDIRIM A. N. (2008). Pomological Properties and Proximate Analysis of Native Chestnut Castanea sativa Mill Germplasm from Isparta Turkey. Journal of the American Pomological Society, 62, 98-109.
    • 16KOYUNCU F. (2006). Response of in vitro pollen germination and pollen tube growth of strawberry cultivars to temperature. European Journal of Horticultural Science., 71, 125-128.
    • 17KOYUNCU F. (2005). BREAKING SEED DORMANCY IN BLACK MULBERRY MORUS NIGRA L BY COLD STRATIFICATION AND EXOGENOUS APPLICATION OF GIBBERELLIC ACID. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA, 47, 23-26.
    • 18KOYUNCU F. (2004). Organic Acid Composition of native black mulberry fruit. Chemistry of Natural Compounds, 40, 367-369.
    • 19KOYUNCU F., BALTA F. (2004). Adventitious Root Formation in Leaf Bud Cuttings of Tea Camellia sinensis L. Pakistan Journal of Botany., 36, 763-768.
    • 20KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., vural e., YILDIRIM F. (2004). Evaluation of Black Mulberry Morus nigra L Genotypes from Lakes Region TURKEY i. Europ.J.Hort.Sc, 69, 125-131.
    • 21KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., bakır n. (2003). Selected Drying Conditions and Storage Period and Quality of Walnut Selections. Journal of Food Processing and Preservation, 27, 87-99.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1atay n., atay e., KOYUNCU F. (2010). DÜNYA ELMA ISLAH PROGRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ. Bahçe, 39, 31-44.
     • 2KOYUNCU F., YILDIRIM F., KOYUNCU M. A., GÜÇLÜ S. F. (2005). Isparta Yöresindeki Üç Farklı Ceviz Populasyonun Fenolojik Özelliklerinin Islah Açısından İncelenmesi 34 1 123 133. Bahçe, 34, 123-133.
     • 3KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., YILDIRIM F., DİLMAÇÜNAL T., vural e. (2005). Gelincik ISPARTA Doğal Ceviz Genotiplerinin Yan Dal Verimliliği ve Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi. BAhçe, 34, 73-83.
     • 4YILDIRIM F., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., YILDIRIM A. N. (2005). Yalvaç Yöresi ISPARTA Ceviz Tiplerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı. Bahçe, 34, 63-73.
     • 5YILDIRIM A. N., KOYUNCU F. (2005). Isparta İli Fidancılığı Üzerine Bir Çalışma. Derim, 22, 20-28.
     • 6YILDIRIM F., KOYUNCU F. (2004). Elmalarda Kimyasal Seyreltmedeki Gelişmeler. Derim Dergisi, 21, 44-53.
     • 7KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., ERDAL İ., YAVİÇ A. (2002). Chemical Composition Of Fruits Of Some Walnut Juglans regia L Selections Gıda 47 4 247 251. Gıda, 47, 247-251.
     • 8KEPENEK K., KOYUNCU M. A., KOYUNCU F. (2002). Bazı Çilek Çeşitlerinin Isparta Koşullarında Adaptasyonu. Bahçe, 31, 17-23.
     • 9YILDIZ K., KOYUNCU F. (2000). Karadutun M nigra L Odun Çelikleri İle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma Derim Dergisi. Derim Dergisi., 17, 130-135.
      • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÖZÜSOY F., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2022). Hasat Öncesi Salisilik Asit, Asetilsalisilik Asit ve Metil Salisilat Uygulamalarının 0900 Ziraat Meyvesinin Kalitesi Üzerine Etkileri. ULUSAL MEYVECİLİK SEMPOZYUMU, Eylül 27-30, Isparta, 102-102.
      • 2ÖZÜSOY F., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F. (2022). Hasat Öncesi Salisilik Asit, Asetilsalisilik Asit ve Metil Salisilat Uygulamalarının 0900 Ziraat Meyvesinin Kalitesi Üzerine Etkileri. Ulusal Meyvecilik Sempozyumu, Eylül 27.
       • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
       • 1Demirdaş S., KOYUNCU F., GÜÇLÜ S. F., ÖZÜSOY F. (2022). Isparta Yöresinde Yetiştirilen Bazı Badem Çeşitlerinin Polen Performansları . Ulusal Meyvecilik Sempozyumu, Eylül 27, Isparta.
       • 2KOYUNCU F., kaçal e., YILDIRIM A. N. (2007). Red Globe Şeftali ve Fantasia Nektarin Çeşitleri ile St Julien A Anacının Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi 4 7 Eylül Erzurum. 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., Eylül 6-7.
       • 3YILDIRIM A. N., YILDIRIM F., POLAT M., sesli y., KOYUNCU F., AŞKIN M. A. (2007). Eğirdir Isparta Koşullarında Bazı Badem Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, Eylül 4-7, Erzurum.
       • 4KOYUNCU F., kaçal e. (2007). Bazı Erik Klon Anaçlarında Adventif Kök Formasyonu Boyunca Meydana Gelen Değişimler. 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., Eylül 4-7, Erzurum.
       • 5GÜÇLÜ S. F., YILDIRIM A. N., KOYUNCU F. (2007). Seçilmiş Bazı Badem Genotiplerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar 1 Polen Performansları. . 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., Eylül 4-7, Erzurum..
       • 6KOYUNCU F., YILDIRIM A. N., KOYUNCU M. A. (2005). Honaz denizli ilçesinde yetiştirilen bazı kiraz çeşitlerinin pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eylül 6-9, Hatay.
       • 7KOYUNCU F., vural e. (2003). Karadut Ağacının Bazı Organ ve Dokularının Anatomik Özellikleri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Eylül 23-25, Ordu.
       • 8KOYUNCU F., vural e., çelik m. (2003). Karadut Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyonu, Eylül 23-25, Ordu..
       • 9bağcı h., AŞKIN M. A., kankaya a., KOYUNCU F. (2003). Isparta Koşullarında Bazı Ilıman İklim Meyve Fidanlarının Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 2-4, Antalya..
       • 10KOYUNCU F., YILDIRIM F., vural e. (2003). Isparta Ekolojik Koşullarında Ceviz Çöğür Anacı Eldesi Üzerinde Bir Araştırma. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., Eylül 2-4, Antalya.
       • 11HALLAÇ T. F., AŞKIN M. A., kankaya a., KOYUNCU F. (2003). Gisela 5 Kiraz Anacının Yeşil Çeliklerle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. . IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 2-5, Antalya..
       • 12AŞKIN M. A., DEMİRSOY H., DEMİRSOY L., KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., kankaya a., KEPENEK K., YILDIRIM F., HALLAÇ T. F., DİLMAÇÜNAL T. (2002). Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı Ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler Ed Ayşe Gül Raşit Zeki Eltez. Bahçe Bitkilerine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, Ekim 20-23, İzmir.
       • 13AŞKIN M. A., DEMİRSOY H., DEMİRSOY L., KOYUNCU F., KOYUNCU M. A., KANKAYA A., KEPENEK K., hALLAÇ H., DİLMAÇÜNAL T. (2002). Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Tarımı Ve Yakın Gelecekte Beklenen Gelişmeler. ," Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı Sempozyumu, Eylül 16-18.
       • 14inan a., AŞKIN M. A., kara i., KOYUNCU F., kara y. (2002). S Ahmet İnan M Atilla Aşkın İ Kara F Koyuncu Y Kara 2002 06 08 Mayıs. Sera Otomasyonu. Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiri Özetleri, Mayıs 6-8, Denizli..
       • 15AŞKIN M. A., KOYUNCU F., kankaya a. (2000). Isparta Meyveciliğinin Sorunları ve Çözüm Yolları. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu., Eylül 25-29, İzmir.
       • 16KEPENEK K., KOYUNCU F. (2000). Avokado da Yeşil Çeliklerin Köklenmesi Üzerine Etiolleşme IBA Indole 3 Butyric Acide ve Çelik Alma Zamanının Etkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu., Eylül 25-29, İzmir..
       • 17KOYUNCU F., yılmaz s. (2000). Değişik Katlama ve Suda Islatma Sürelerinin Cevizde Tohum Çimlenmesi ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir.
       • 18YILDIZ K., KOYUNCU F., yılmaz h. (2000). Cevizde J regia L Kök Budamasının Kanama Miktarı ve Aşı Başarısı Üzerine Etkisi. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu., Eylül 25-29, İzmir.
       • 19KOYUNCU F., AŞKIN M. A., KEPENEK K. (2000). Isparta Yöresinde Meyve Fidanı üretim Durumu. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Eylül 25-29, İzmir..
       • 20KOYUNCU M. A., KOYUNCU F., KAZANKAYA A. (1999). Koyuncu M A Koyuncu F Kazankaya A 1999 Van Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinin Optimum Derim Zamanlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 14-17, Ankara., 690-694.
       • 21KOYUNCU F., GÜLSER F. (1999). Ceviz J regia L Odun Çeliklerinde Köklenme İle Bazı Kimyasal Bileşenler Arasındaki İlişkiler. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 14-17, Ankara.
       • 22KOYUNCU F., YILDIZ K., TEKİNTAŞ F. E. (1999). Cevizde J regia L Tohum Ağırlığının Çimlenme ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, Eylül 14-17, Ankara, 653-657.
       • 23yılmaz h., KOYUNCU F., AŞKIN M. A. (1999). Van Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Çileklerde Meyve Sayısını ve İriliğini Artırmada GA3 ve IBA nın Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Eylül 14-17, Ankara, 604-607.
       • 24KOYUNCU F., TEKİNTAŞ F. E. (1999). Fındık Çeliklerinde Köklenmenin Anatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi Üzerine Araştırmalar Doktora Tezinin bir bölümünün özetidir. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, Eylül 14-17, Ankara., 201-207.
       • 25KOYUNCU F. (1998). Bazı Sert Kabuklu Meyvelerin Çelikle Çoğaltılmasındaki Problemler. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Eylül 16-18, Erzurum.
        • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2022). Determınatıon of optimum temperature and incubation period for pollen germination and tube growth in “İstanbul” medlar variety. 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, Mart 19-20, 1208-1215.
        • 2GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2022). Determinatıon of optimum temperature and incubation period for pollen germination and tube growth in “İstanbul” medlar variety. 9. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE,ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Mart 19, Burdur, 1209-1215.
        • 3FUNDA Ö., KOYUNCU F. (2021). The Effects Of Pre-Harvest Salicylic Acid, Acetylsalicylic Acid And Methyl Salicylate Applications On The Quality Of Sour Cherry (Prunus cerasus L.) Fruit. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE and VETERINARY, Haziran 19-20, İzmir.
        • 4GÜÇLÜ S. F., KAÇAL E., KOYUNCU F. (2019). Investigations of In Vitro Propagation of Black Mulberry.. 2. International Conference on ”Agriculture, Forestry and Life Science”, Nisan 18-20, 207-211.
        • 5GÜÇLÜ S. F., ATAY E., KOYUNCU F. (2018). An Investigation of Graft Healing With Specttropotemetric Method. 1. International Conference on ”Agriculture, Forestry and Life Science”, Aralık 6-8, 465-469.
        • 6Güçlü S. F., ATAY E., KOYUNCU F. (2018). An investigation of graft healing with spectrophotometric method. 1. International Conference on Agriculture, Forestry and Life Sciences (ICAFLS-2018) (Sözlü sunum), Eylül 6-8, Budapeşte, 465-469.
        • 7GÜÇLÜ S. F., SARIKAYA A. G., KOYUNCU F. (2018). Pollen Performances of Naturally Grown Blackberries in Isparta-Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Haziran 7-9.
        • 8ERSİN A., KOYUNCU F. (2015). Branch induction via prolepsis in apple nursery trees. III Balkan Symposium on Fruit Growing, Eylül 15-18, BELGRADE.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1KAÇAL E., KOYUNCU F. (2018). Thinning Efficiency of Ammonium Thiosulphate and Hydrogen Cyanamid on “Golden Reinders” Apples. 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Temmuz 5-8, Nevşehir, 19-19.
         • 2GÜÇLÜ S. F., KOYUNCU F. (2018). Morphological and Biological Characteristics of Medlar (Mespilus germanica) Tree. The 4th International Symposium on Euroasian Biodiversity, Kiev/Ukraine, Temmuz 3-6, 38-38.
         • 3Güneyli A., KOYUNCU M. A., Onursal C. E., ERBAŞ D., Çetinbaş M., Butar S., KOYUNCU F. (2018). Effects of Pre-Harvest Retain Treatments with MAP on Cold Storage Quality of Sweet Cherry cv. 0900 Ziraat. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ‘Agriculture for Life, Life for Agriculture’xx, Haziran 7-9, Bucharest, 43-43.
         • 4KOYUNCU M. A., Seçmen T., Onursal C. E., ERBAŞ D., Güneyli A., Sevinç Ü. S., KOYUNCU F. (2018). Effect of Postharvest Oxalic Acid Treatment on Cold Storage of Apricot cv. Aprikoz. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ‘Agriculture for Life, Life for Agriculture’, Haziran 7-9, Bucharest, 42-42.
         • 5GÜÇLÜ S. F., SARIKAYA A. G., KOYUNCU F. (2018). Pollen Performances of Naturally Grown Blackberries in Isparta-Turkey. International Conference ”Agriculture For Life, Life For Agriculture”, Haziran 7-9, Bükreş, 41-41.
         • 6KOYUNCU F., TEKİNTAŞ F. E. (2017). ADVENTITIOUS ROOT FORMATION IN HARDWOOD CUTTINGS OF HAZELNUT (CORYLUS AVELLANA L.). IX. InternatIonal Congress on Hazelnut, Ağustos 15-19.
         • 7KOYUNCU F., KOYUNCU M. A. (2016). Rootstock And Interstock Effects On Carbohydrate And N P K Concentrations Of Apple Nursery Trees. Life Sciences, A Challenge To The Future International Scientific Congress., Ekim 20-22, Iasi, 26.
          • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
          • 1KOYUNCU F., ÖZÜSOY F., ÇETİNBAŞ M. (2017). An aspect to present situation of fruit trees in Turkey: Germplasm, growing and production. 2 nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Mayıs 16-18.
          • 2KOYUNCU F., Üzümcü S. (2017). Üzümcü. Response of maturity and fruit quality of ‘Angeleno’ plum to preharvest AVG applications. . 2 nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Mayıs 16-18.
          • 3KOYUNCU M. A., KOYUNCU F. (2016). Effects Of Some Postharvest Treatments On Quality Of Fresh Cut Braeburn Apple During Cold Storage. Life Sciences, A Challenge To The Future International Scientific Congress. 20-22 October. p. 27,, Ekim 20-22, Iasi.
          • 4Atay e., KOYUNCU F. (2015). Branch induction via prolepsis in apple nursery trees. Third Balkan Symposium on Fruit Growing, Eylül 15-18, Belgrade.
           • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
           • 1ATAY A. N., KOYUNCU F., ATAY E. (2015). ‘Golden Delicious’ elmasında yok yılı ağaçlarına Pro-Ca uygulamasının vejetatif ve generatif gelişime etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi) (Sözlü sunum), Ağustos 25-29, Çanakkale, 33-38.
            • 1KOYUNCU F. (2017). Primary Metabolits, vitamins. Tübitak.
             • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
             • 1KOYUNCU F. (2009). Ziraat Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
              • 1Bazı Portakal Çeşitlerinin Antalya Ekolojik Koşullarında Morfolojik ve Pomolojik Karakterizasyonu Proje No. 4641-YL1-16, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2017, Tamamlandı.
              • 2Elmalarda ara anaçlı fidan eldesinde kullanılan farklı kombinasyonlarınfidan kalitesi ve fizyolojisi üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
               • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
               • 1Bazı Elma Klon Anaçlarının İçsel Hormon Düzeyleri ile Çeliklerinin Köklenmesi Arasımdaki İlişkiler , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
               • 2Dallı Fidan Eldesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Elmalarda Fidan Kalitesi Ve Fizyolojisi Üzerine Etkileri , Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
               • 3 Bazı Vişne Prunus Cerasus Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Araştırmalar , Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
               • 4Kirazlarda Anaç Kalem İlişkilerinin Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi , DİĞER, Tamamlandı.
               • 5Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Monreo Şeftalisinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi , DİĞER, Tamamlandı.
               • 6Elmalarda Mallus Communis L Meyve Tutumu Meyve Kalitesi ve Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması Üzerine Yeni Çiçek Seyrelticilerinin Etkisi , DİĞER, Tamamlandı.
               • 7Granny Smith ve Braeburn Elma Çeşitlerinde 1 MCP Lovastatin ve Sıcak Su Uygulamalarının Depolama Boyunca Kabuk Yanığı ile Bütün ve Dilimlenmiş Elmalarda Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
               • 8Isparta Senirkent İlçesi Bademlerinin Prunus amygdalus L Seleksiyon Yolu ile Islahı , DİĞER, Tamamlandı.
               • 9 , DİĞER, Tamamlandı.
               • 10Bazı Kimyasal Uygulamaların ve Katlamanın Kuş Kirazı Prunus avium L Tohumlarının Çimlenme Yeteneği Üzerine Araştırmalar , DİĞER, Tamamlandı.
               • 11Bazı Kimyasal Uygulamaların ve Katlamanın Kuş Kirazı Prunus avium L Tohumlarının Çimlenme Yeteneği Üzerine Araştırmalar , DİĞER, Tamamlandı.
               • 12Karadut Morus nigra L Meyvesinin Organik Asit ve Fenolik Asit Komposizyonunun HPLC İle Belirlenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
               • 13Bazı Erik Klon Anaçlarında Adventif Kök Formasyonu Boyunca Anatomik Değişimler , DİĞER, Tamamlandı.
               • 14Bazı Erik Klon Anaçlarında Adventif Kök Formasyonu Boyunca Anatomik Değişimler , DİĞER, Tamamlandı.
               • 15Morus nigra L Meyvesinin Bazı Ağaç Ve Meyve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, DİĞER, Tamamlandı.
               • 16Bazı Elma Klon Anaçlarının Çelikle Çoğaltılması ve Köklenmenin Anatomik ve Histolojik Olarak İncelenmesi, DİĞER, Tamamlandı.
               • 17Dut Türlerinin Morus sp L Çelikle Çoğaltıması ÜzerindeAraştırmalar, DİĞER, Tamamlandı.
                • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
                • 1TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ, SCI-Expanded, 2017.
                 • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
                 • 1Derim, CAB, TÜRKİYE, 2016.
                  • Akademik Görevler
                  • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Profesör (2006-...)
                  • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Doçent (2000-2006)
                  • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (1999-2000)
                  • 4Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (1997-1999)
                  • 5Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (1990-1997)
                   • İdari Görevler
                   • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitü Müdürü (2008-2009)
                   • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2007-2011)
                    • Patentler
                    • 1Dall elma fidan yetitirilmesi iin bir yntem Ersin ATAY, Fatma KOYUNCU(TR2012 12156 B)

HABERLER