KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet FENKLİ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FENKLİ
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146842
E-Posta mehmetfenkli@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİM UZMANI 29.8.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18.1.2012
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1FENKLİ M., ÇELİK İ. D., KIMILLI N. A., SİVRİ M. (2017). Investigation of Capacity on the Hollow Sections Connections with Stiffening Plate. Advanced Steel Construction, 1, 45-61.https://doi.org/10.18057/IJASC.2017.13.1.3
  • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1BAYRAKTAR D., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., FENKLİ M., AY Z. (2016). Eğilme Etkisi Altında Çelik Boru kesitli Kiriş Kolon Birleşimlerinde Başlık Levhasının Rijitliğe Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 6, 18-26.
  • 2kımıllı n. a., FENKLİ M., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., AY Z. (2015). Eğilme Etkisi Altındaki Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşiminde Modelleme Tekniklerinin Birleşim Davranışı Üzerine Etkisi Cilt 5 Sayı 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 5, 29-37.
  • 3ÇELİK İ. D., FENKLİ M., SİVRİ M., kımıllı n. a., bayraktar d. (2015). FEMA 273 356 368 369 440 Eurocode 8 ve DBYBHY 2007 Yönetmeliklerinde Yapı Zemin Etkileşimi Problemi Cilt 5 Sayı 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 5, 19-29.
  • 4FENKLİ M., AY Z., durmuş g. (2007). Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapılarının Kar Yükleri Altında Davranışı. Yapı Dünyası Dergisi, .
  • 5FENKLİ M., AY Z., durmuş g. (2001). Çelik Elemanların Betonarme Elemanlara Mesnetlenmesinde Kimyasal Dubel Kullanımı. İMO Antalya Bülteni, .
  • 6AY Z., durmuş g., dolunay m. a., FENKLİ M. (2000). Düzlem Çerçeve Sera Konstrüksiyonlarının Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı. Ziraat Mühendisliği Dergisi, .
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1SİVRİ M., ÇELİK İ. D., FENKLİ M., kımıllı n. a., AY Z. (2015). Çelik Çaprazla Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Davranışı Cilt 19 Sayı 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 63-68.
   • 2FENKLİ M., kımıllı n. a., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., AY Z. (2015). Kutu Kesitli Kiriş Kolon Birleşiminde Mesh Kalitesinin Şekil Değiştirmeye Etkisi Cilt 19 Sayı 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 34-39.
   • 3FENKLİ M., kımıllı n. a., ÇELİK İ. D., SİVRİ M., AY Z. (2015). Diaphragm Effect of Steel Space Roof Systems in Hall Structures Cilt 19 Sayı 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 97-103.
   • 4FENKLİ M., FİLİZ M. (2013). Batı Akdeniz Bölgesi Sera Yapılarının Yapısal Karakteristiklerinin İncelenmesi. Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, .
   • 5SERİN G., ÇANKIRAN O., BAŞYİĞİT C., TAŞ H. H., FENKLİ M. (2007). Normal Hafif Ve Yarı Hafif Beton Blokların Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Electronic Journal Of Constructional Technologies, .
   • 6TAŞ H. H., KODAL S., ALTUNOK M., SERİN G., ÇANKIRAN O., FENKLİ M. (2007). Kaplamalı Orta Yoğunluklu Lif Levhada Mdf Köşe Birleştirme Tipinin Ve Tutkal Çeşidinin Diyagonal Basma Ve Çekme Direncine Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Electronic Journal Of Constructional Technologies, .
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1sancak e., FENKLİ M., TAŞ H. H., uyal s. (2016). Evaluation of Work Place Training in Terms of Occupational Health and Safety on the Civil Engineering Area. UMYOS 2016, Mayıs 18-20.
     • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
     • 1ÇELİK İ. D., SİVRİ M., FENKLİ M., kök e., AY Z. (2015). Eğilme Etkisi Altındaki Kirişte Kullanılan Berkitme Levhasının Davranışa Etkisi. 6. Çelik Yapılar Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir ve İMO İstanbul, Eskişehir,, Aralık 9-11.
     • 2FENKLİ M., AY Z. (2003). Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Serbest Titreşimleri Schwedler ve Zeiss Dywidag Kubbeler. Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, Mayıs 26-30.
      • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
      • 1durmuş g., yılmaz z., FENKLİ M., AY Z., altay g. (2007). Elastik Olmayan Burulmalı Davranışın Çok Katlı Dışmerkez Çaprazlı Çelik Bir Yapının Yanal Yük Taşıma Kapasitesi Üzerine Etkisi. AESE 2007 International Symposium on Advences in Earthquake and Structural Engineering, Ekim 24-26.
      • 2FENKLİ M., AY Z. (2004). Tek Hatlı Çelik Kubbelerin Deprem Davranışı Schwedler ve Zeiss Dywidag Kubbeler. Altıncı Uluslar arası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Konferansı., Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Ekim 2004, Ekim 6-8.
       • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
       • 1FENKLİ M. (2016). uluslarası sürdürülebilir mühendislik ve teknoloji dergisi. sdu.
        • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın veya editör kurulu üyeliği
        • 1FENKLİ M. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19 Sayı 3. ısparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
        • 2FENKLİ M. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19 Sayı 2. ısparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
        • 3FENKLİ M. (2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19 Sayı 1. ısparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.
         • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
         • 1Antalya Yöresindeki Seralarda Dinamik Dış Yüklerden Dolayı Meydana Gelen Konstrüksiyon Hasarlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2011, Tamamlandı.
         • 2Çelik Uzay Çerçevelerin Doğrusal Olmayan Deprem Davranışlarının Analitik ve Deneysel İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
          • Akademik Görevler
          • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/ Yardımcı Doçent (2016-...)
          • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Mobilya Ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü/Ağaç Malzeme Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2012-2016)
          • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Mobilya Ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü/Ağaç Malzeme Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2000-2012)
          • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Yapı Eğitimi Bölümü/Yapı Eğitimi Anabilim Dalı/ Öğretim Görevlisi (1998-2000)
           • İdari Görevler
           • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2019-...)
           • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2013-...)
           • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2013-...)
            • Verdiği Dersler
            • 1Bilgisayar Destekli Modelleme Ve Analiz
            • 2Endüstriyel Bina Tasarımı
            • 3İleri Yapı Malzemesi Bilimi