KİŞİSEL BİLGİLER
Hüsnü ÜNLÜ
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüsnü ÜNLÜ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146218
E-Posta husnuunlu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/husnuunlu
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 11.11.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 29.8.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 27.3.2008
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1ARAS A. Ö., NOHUT M. N., ÜNLÜ H. (2021). ormancılık ve ziraat alanında sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlar. (pp. 159-173). Science research associates and strategic research academic publishing.
 • 2KITIR Ş. N., YILDIRIM E., ŞAHİN Ü., TURAN M., EKİNCİ M., ÖRS S., KUL R., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2018). Peat. Londra, (pp. 75-90). Intech open.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DEMİR Ö., ÜNLÜ H. (2023). Bazı Beef Tipi Domates Hatlarının Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 59-65.https://doi.org/10.54975/isubuzfd.1288727
  • 2DOĞAN B., ÜNLÜ H. (2023). Determination of Morphological Characteristics of Some Charleston Type Pepper Lines. Isparta Uygulamali Bilimler Universitesi, 5, 129-137.https://doi.org/10.55979/tjse.1387232
  • 3göktekin z., ÜNLÜ H. (2016). Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi Yeşil Gübre Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 108-119.
  • 4didem t., ÜNLÜ H. (2015). Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Kullanımının Taze ve Kuru Börülce Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. suleyman demirel university journal of the faculty of agriculture, 10, 110-117.
  • 5Sarı N., Solmaz İ., Kasapoğlu S., Gürsoy I., Szamosi C., Ünlü H., Park K. S. (2010). EFFECT OF DIFFERENT POLLINATION DATES WITH IRRADIATED POLLENS ON FRUIT SET HAPLOID EMBRYO INDUCTION AND PLANT OBTENTION IN TURKISH KIRKAGAC YUVA AND HASANBEY MELONS. Acta Hort., 871, 639-648.
  • 6ünlü H., Padem H. (2010). Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Yaprakların Makro Element İçeriği Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 63-73.
  • 7Aktaş H., Daşgan h. Y., Yetişir H., Sarı N., Koç s., ekici B., Solmaz İ., ünlü h., aloni B. (2009). Variations in the Response of Different Lines and Hybrids of Melon Cucumis melo var cantaloupensis under Salt Stres. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 5, 485-493.
  • 8SARI N., SOLMAZ İ., YETİŞİR H., ÜNLÜ H. (2007). Watermelon Genetic Resources in Turkey And Their Characteristics. ISHS Acta Horticulturae, 731, 433-438.
  • 9Padem H., Ünlü H., takka İ. (2003). Agaricus bisporus üretiminde ağaç işleme sanayi atık maddeleri ve hümik asit uygulamalarının verim ve kaliteye etkileri. ekoloji, 46, 8-12.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., ALABOZ P., MÜJDECİ M. (2018). Effects of Humic Substance Use on Yield, Quality and Nutritional Status in Leek Production.. alatarım, 17, 9-17.
   • 2TONGUÇ M., ŞANLI A., KARAKURT Y., ÜNLÜ H. (2017). Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi.. alatarım, 16, 44-51.
   • 3Ünlü H., Özdamar Ü. H., Karakurt Y., Padem H. (2010). pH Nitrogen and Calcium Concentration Affect Germination and Seedling Growth In Pepper Capsicum annuum L. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26, 270-282.
   • 4Kitiş E. Y., Ünlü H., Özdamar ü. H., Karataş A., Padem H. (2009). Domates yetiştiriciliğinde değişik renkte plastik malç uygulamalarının yabancı ot kontrolünde etkinliğinin araştırılması. türkiye herboloji dergisi, 12, 33-39.
   • 5karataş A., ünlü H., Özdamar ü. H., Padem H. (2009). The Effects of Different Primary Colored Polyethylene PE Covers on Yield and Quality Parameters of Tomato Lycopersicon esculentum L Grown in Low Tunnels. Journal of Plant and Environmental Sciences, 1, 46-51.
   • 6sarı N., Solmaz i., ünlü H. (2008). Dihaploidizasyon Yöntemiyle Geliştirilen Hibrit Kavun Genotiplerinin Cam Sera Koşullarında Verim ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Saptanması. alatarım, 7, 21-28.
   • 7Karakurt Y., Özdamar ü. H., ünlü H. (2007). Bitkilerde RNAi nin Çalışma Mekanizması Ve Kullanım Alanları. alatarım, 6, 39-46.
   • 8Özdamar ü. H., Ünlü H., karataş A., Padem H., Kitiş Y. E. (2006). Farklı Renkteki Malçların Domateste Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi. alatarım, 5, 10-14.
   • 9karataş A., Ünlü h., Özdamar ü. H. (2006). Isparta Yöresinde Bazı Cruciferae Türlerinin Uygun Yetiştirme Dönemlerinin Belirlenmesi. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9, 144-151.
   • 10Karataş A., ünlü H., Padem H. (2002). Isıtmasız Serada Bazı Domates Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 9-16.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2017). THE INFLUENCE OF PLANT ACTIVATORS ON THE YIELD AND FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS OF ORGANICALLY GROWN PEPPER.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 4305-4311.
    • 2ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., MÜJDECİ M. (2017). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF COMMERCIAL ORGANIC FERTILIZERS AND PLANT ACTIVATORS ON THE UPTAKE OF PLANT NUTRITIONAL ELEMENTS IN ORGANIC TOMATO CULTIVATION.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 3631-3638.
    • 3ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2017). THE MINERALS AND PHENOLIC COMPOSITIONS OF SOME EDIBLE WILD PLANTS CONSUMED AS VEGETABLES.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 6841-6847.
    • 4ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2017). The Minerals and Phenolic Compositions of Some Edible Wild Plants Consumed as vegetables. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 6841-6846.
    • 5ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., MÜJDECİ M. (2017). Determination Of The Effects Of Commercial Organic Fertilizers And Plant Activators On The Uptake Of Plant Nutritional Elements in Organic Tomato Cultivation.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 3631-3638.
    • 6MÜJDECİ M., IŞILDAR A. A., UYGUR V., ALABOZ P., ÜNLÜ H., ŞENOL H. (2017). Cooperative effects of field traffic and organic matter treatments on some compaction-related soil properties.. solid earth, 8, 189-198.
    • 7ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., ceylan a. (2017). THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF HUMIC SUBSTANCE TREATMENTS ON FOOD QUALITY IN LEEK.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 5387-5394.
    • 8KARAKURT Y., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., TONGUÇ M. (2015). Antioxidant compounds and activity in cucumber fruit in response to foliar and soil humic acid application. European Journal of Horticultural Science, 80, 76-80.https://doi.org/10.17660/eJHS.2015/80.2.5
    • 9ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2011). Changes in fruit yield and quality in response to foliar and soil humic acid application in cucumber. Scientific Research and Essays, 6, 2800-2803.
    • 10SOLMAZ İ., SARI N., DAŞGAN H. Y., AKTAŞ H., YETİŞİR H., ÜNLÜ H. (2011). The effect of salinity on stomata and leaf characteristics of dihaploid melon lines and their hybrids. Journal of Food, Agriculture Environment, 9, 172-176.
    • 11ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2011). Influence of organic and conventional production systems on the quality of tomatoes during storage. African Journal of Agricultural Research, 6, 538-544.
    • 12ÜNLÜ H., SARI N., SOLMAZ İ. (2010). Intercropping effect of different vegetables on yield and some agronomic properties. Journal of Food, AgricultureEnvironment, 8, 723-727.
    • 13KILIÇ S., karataş a., ÇAVUŞOĞLU K., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2010). Effects of Different Light Treatments on the Stomata Movements of Tomato Lycopersicon esculentum Mill cv Joker Seedlings. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 131-135.
    • 14ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2010). Influence of humic acid on the antioxidant compounds in pepper fruit. Journal of Food,AgricultureEnvironment, 8, 434-438.
    • 15ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2010). Organic and conventional production systems microbial fertilization and plant activators affect tomato quality during storage. African Journal of Biotechnology, 9, 7909-7914.
    • 16ÜNLÜ H., PADEM H. (2009). Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Ekoloji, 19, 1-9.
    • 17KARAKURT Y., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2009). The influence of foliar and soil fertilization of humic acid on yield and quality of pepper. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 59, 233-237.https://doi.org/10.1080/09064710802022952
    • 18ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., DAŞGAN H. Y., SOLMAZ İ., SARI N., kartal e., ÜZEN N. (2008). Effects of Intercropping on Plant Nutrient Uptake in Various Vegetables Species. Asian Journal of Chemistry, 20, 4781-4791.
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2015). Türkiye de Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğine Genel Bakış. agrotime, , 46-47.
     • 2ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2015). Sanayi Domatesi Yetiştiriciliği. agrotime, , 16-17.
     • 3Ünlü H., Özdamar ü. H. (2012). Ülkemizin Organik Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Agromedya, 1, 1-1.
     • 4Ünlü H., Özdamar ü. H. (2011). Serin iklim sebzelerinin hasadı ve ülkemizdeki durumu. Tarım Türk Dergisi, 30, 90-94.
      • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1KARATAŞ a., PADEM H., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2005). Sera ve Tarla Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sırık Domates Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 42-49.
      • 2PADEM H., ÜNLÜ H., ecevit m. f. (2005). Göller Bölgesi ne Uygun Üstün Verim Ve Teknolojik Özelliklere Sahip Domates Lycopersicon esculentum Mill Çeşitlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 55-63.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ŞAN B., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2019). EVALUATION OF ISPARTA PROVİNCE IN TERMS OF HORTICULTURE. 2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES, Kasım 8-11.
       • 2kasapoğlu s., ÜNLÜ H., demir ö., doğan b., ÜNLÜ H. (2019). determination of morphological properties of some long type pepper genotypes. 2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANİMAL SCIENCES, Kasım 8-11.
       • 3ÜNLÜ H., DİLMAÇÜNAL T., TELCİ İ., ÜNLÜ H. (2018). Effects of Humic Acid Treatments on Quality Changes of Dill (Anethum graveolens) During Storage.. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 24-26, 145-154.
        • 1ÜNLÜ H., yüksel ö., ÜNLÜ H. (2018). Effects Of Humic Acid Applications On Yield, Quality And Uptake Of Mineral Nutrients in Cowpea Cultivated in Dry Conditions. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Mayıs 11-13, 336-347.
        • 2ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2018). Influence of the Use of Plant Activators on the Mineral Elements Content of Leaves in the Organic Pepper Production. 1st International Gap Agriculture Livestock Congress, Nisan 25-27.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1ÜNLÜ H., göktekin z. (2017). The Influence of the Use of Farm, Green and Microbial Manures and Plant Activators on the Minerals Content of Leaves in Tomato Cultivation. International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Eylül 21-24.
         • 2Ünlü H., Altındal N., Özdamar ü. h., Altındal d., padem h.Effect of Salicylic Acid on Salinity Stress in Cowpea Vigna unguiculata L Walp. International Symposium on Sustainable Development, 62-66.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1Ünlü H., Arslan S., Özdamar ü. H., Şenol H.Salçalık Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Kullanımının Organik ve Konvansiyonel Yetiştiricilikte Bitki Besin Maddeleri Alımına Etkileri. IX. Sebze Tarımı Sempozyumu, 299-304.
          • 2ünlü H., özdamar ü. H., Padem H.Ünlü H Özdamar Ünlü H Padem H 2011 Organik Salçalık Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Uygulaması Ve Mikrobiyal Gübre Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04 08 Ekim 2011 ŞANLIURFA baskıda. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.
          • 3ünlü h., padem h.Açıkta Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Askıya Alma Metotları Ve Malç Kullanımının Bitki Gelişimi Verim Ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. IV. Sebze Tarımı Sempozyumu, 91-103.
          • 4Ünlü H., Solmaz İ., sarı N.Turpta Yumru İriliğinin Tohum Verimi ve Bazı Tohum Kalite Özelliklerine Etkisi. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 192-196.
          • 5solmaz. i., aras v., ünlü h., sarı n.Türkiye nin Farklı Bölgelerinde Toplanan Acur Cucumis melo var flexuosus Genotiplerinde Karakterizasyon. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 75-81.
          • 6özdamar ü. h., Ünlü h., Padem H.Isparta ve Yöresinde Yetiştirilen Börülcelerin Vigna unguiculata L Walp Tohum ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması. VI. Sebze Tarım Sempozyumu, 281-285.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Çiftlik gübresi ve yeşil gübre kullanımınıntaze ve kuru börülce yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 2Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Kullanımının ve Konvansiyonel Yetiştiriciliğinin Meyve Kompozisyonu Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 3Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi Yeşil Gübre Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Börülce Tohumluklarında Uygulanabilecek Tohum Gücü vigor Test Yöntemlerinin Optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
            • 2Göller Bölgesi ne Uygun Üstün Verim Ve Teknolojik Özelliklere Sahip Domates Lycopersicon esculentum Mill çeşitlerinin belirlenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1001, 2001, Tamamlandı.
            • 3Isparta ve Yöresinde Yetiştirilen Börülcelerin Vigna unguiculata L Walp Tohum Fide ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması , BAP, Tamamlandı.
            • 4Organik Yetiştiricilikte Çiftlik Gübresi Mikrobiyal Gübre Ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Domateste Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri , BAP, Tamamlandı.
            • 5Organik Yetiştiricilikte Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Bazı Domates Çeşitlerinde Depolama Süresi Üzerine Etkileri, BAP, Tamamlandı.
            • 6Açıkta Sırık Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Askıya Alma Metotları ve Malç kullanımının Bitki Gelişimi Verim ve Verim Öğelerine Etkileri , BAP, Tamamlandı.
            • 7Farklı Sebze Türlerinin Birlikte Yetiştiriciliğinin Verim Ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri , BAP, Tamamlandı.
            • 8Dihaploid Kavun Hatlarında Ve Bunların Melezlerinde Tuza Tolerans Bakımından Genotipsel Farklılıkların Ortaya Çıkarılması , BAP, Tamamlandı.
             • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
             • 1HORTSCIENCE, SCI-Expanded, 2016.
              • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
              • 1Alatarım, TR DİZİN, 2016.
              • 2akademik ziraat dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE, 2016.
               • Akademik Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Profesör (2019-...)
               • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Profesör (2018-...)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ Profesör (2018-...)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Doçent (2012-2018)
               • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Yardımcı Doçent (2008-2012)
               • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2000-2008)
                • İdari Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdürü (2019-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2011-2014)
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Bahçe Bitkileri
                 • 2Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
                 • 3Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
                 • 4Bitki Ekolojisi
                 • 5Fide Üretim Tekniği
                 • 6Genel Sebzecilik
                 • 7Genel Sebzecilik
                 • 8Örtüaltı Bitki Yetiştiriciliği
                 • 9Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
                 • 10Sanayi Sebzeciliği
                 • 11Sebze Tohumluğu Üretim Teknikleri
                 • 12Sebze Tohumluğu Üretim Teknikleri
                 • 13Serin İklim Sebzeleri
                 • 14Sıcak İklim Sebzeleri
                 • 15Tohum İşleme Ve Depolama Teknikleri
                 • 16Tohum İşleme Ve Muhafazası