Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe DELİGÖZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Ayşe DELİGÖZ
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113942
E-Posta aysedeligoz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSİ 15.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSİ 11.7.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 10.5.2007
İLGİ ALANLARI
Silvikültür, Ağaçlandırma, Fidanlık Tekniği, Bitki Fizyolojisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gültekin, H.C., Deligöz, A., Yıldız, D., Gültekin, Ü.G., Genç, M., 2007. Ekim Zamanı ve Soğuk Katlamanın Menengiç (Pistacia terebinthus L) Tohumlarında Çimlenme Yüzdesine Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11 (3) 225-231.
 • 2 Gültekin, H.C., Yıldız, D., Deligöz, A., Divrik, A., Gültekin, Ü.G., Genç, M., 2006. Bazı Yemişen Taksonlarında (Crataegus monogyna Jacq., Crataegus x sinaica Boiss.) Ekim Zamanının Çimlenme Oranına Etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (3), 374-377
 • 3 Özçelik, H., Dutkuner, İ., Balabanlı, C., Akgün, İ., Gül, A., Karataş, A., Kılıç, S., Deligöz, A., 2006. Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (3), 352-373
 • 4 Gezer, A., Gültekin, H.C., Deligöz, A., Yücedağ, C., 2005. Bazı Üvez Türlerinde Değişik Katlama Süreleri ve Ekim Zamanlarının Çimlenme Oranına Olan Etkileri, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (3), 04-64, Isparta.
 • 5 Deligöz, A. 2002 Alanya-Söğüt Geçici Orman Fidanlığında Fidan Üretimi ve Mevcut Sorunlar. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 119-133. Isparta
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Deligöz, A., Cücedağ, C. 2005 Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss.)nın Bazı Meyve Özellikleri İle Nem İçeriğinin Çimlenme Yüzdesine Olan Etkileri Orman ve Av Dergisi, Sayı:2005-3 Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arslan İ., Deligöz A., 2016. Çıplak Köklü Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişimler.Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1): 64-73
 • 2 Özüberk, Ş.D., Deligöz A., 2016. Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) Fidanlarının Morfolojisi, Kök Gelişme Potansiyeli ve Karbonhidrat İçeriği Üzerinde Yetiştirme Sıklığının Etkileri.SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 396-375.
 • 3 Bayar E., Deligöz A., 2016. Alıç (Crataegus monogyna Jacq.) Fidanlarının Morfolojisi ve Kök Gelişme Potansiyeli Üzerinde Yetiştirme Sıklığının Etkisi. Turkish Journal of Forestry, 17(1), 7-11.
 • 4 Genç, M., Özkan, K., Özçelik, R., Güner, T., Gülsoy S., Deligöz, A., 2012. Anadolu Karaçamı [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] Meşcerelerinde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 5-13.
 • 5 Çetinkaya, D., Deligöz, A., 2012. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)'nda Yerinde Kök Kesimlerinin Fidan Morfolojisi Üzerinndeki Etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14 (Özel sayı): 49-58.
 • 6 Deligöz, A., 2012. Ekim sıklığının Acer negundo L. fidanalrının morfolojik ve fizyolojik özellikleri üzerine etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 11-17
 • 7 Deligöz, A., 2009. The Effects of Exposure and Bale Storage on Water Potential and Field Performance in Anatolian Black Pine, Journal of Biological Sciences, Volume: 9, Issue: 4,| Page No.: 367-371
 • 8 Deligöz, A., Genç, M., Özçelik, H., 2009. Kalite Sınıflamasının Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Fidanlarının Arazi Performansına Etkisi.SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı: 2, 37-50
 • 9 Deligöz, A., 2009. Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Fidanlarında Sulama Programının Hazırlanmasında Bitki Su Potansiyeli Değerlerlerinin Kullanımı
 • 10 Deliöz, A., Gültekin, H.C., Yıldız, D., Gültekin, Ü.G., Genç, M., 2007. Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill.) ve Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.) Tohumlarının Çimlendirilmesi Üzerine GA3, Çıtlatma ve Ekim Zamanının Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2A: 51-60.
 • 11 Deligöz, A., Carus, S., 2006. Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Tohum Meşcerelerinin Bazı Kozalak Ve Tohum Özelliklerine Göre Ayrılmasının İstatistik Analizi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 13-22, Isparta.
 • 12 Deligöz, A., Gezer, A., 2005. Anadolu Karaçamı [pinus nigra arn. subsp. Pallasiana (lamb.) Holmboe ]'nın Bazı Tohum Meşcereleri, Klonal Tohum Bahçeleri ve Plantasyonlarında Kozalak ve Tohum Özellikleri SDU. Orman Fak. Dergisi, Seri A, Sayı 1, Isparta.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Deligöz, A. 2003 Kara Ceviz (Juglans nigra L.) Plantasyon Yönetimi SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 161-178. Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Deligöz, A., Genç, M., 2010. Orman Fidanlıklarında Fidan Söküm Dönemi Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, 2010, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 804-813, Artvin.
 • 2 Genç, M., Deligöz, A., Yıldız, D., 2009: Yanmaya Dirençli Bitkiler ve Yangına Hassas Yörelerde Kullanımı. 1. Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, 07-10 Ocak 2009, Antalya, Tebliğler, TC Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 224-235.
 • 3 Genç, M., Yıldız, D., Deligöz, A., 2006: Enerji Ormancılığı ve Temiz Enerji Üretimindeki Önemi. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES 2006, Bildiri Kitabı, 25 - 27 Mayıs 2006, Isparta, 319 - 328.
 • 4 Genç, M., Deligöz A., Gültekin, H,C.2005. Doğu Ladini, Toros Sediri, Anadolu Karaçamı, Boylu Ardıç, Kokulu Ardıç Ve Diken Ardıç Fidanlarının Stres Etmenlerine Dayanma Yetenekleri, Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı I. Cilt, 20-22 Ekim 2005, Trabzon.
 • 5 Fakir, H., Özçelik, H., Deligöz, A., 2005. Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 8-10 Eylül 2005, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Deligöz, A., Genç, M., 2008. Göller Bölgesi Hidrolojik Ağaçlandırma Çalışmalarında Çıplak Köklü Anadolu Karaçamı Fidanı Kullanımı. baraj Havzaalrında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu, 29-30 Nisan 2008. Kahramanmaraş.
 • 2 Özçelik, H., Dutkuner, İ., Balabanlı, C., Akgün, İ., Karataş, A., Kılıç, S., Deligöz, A., Gül, A., 2005. Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı, I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı, 26-27.05.2005.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Genç, M., Yıldız, D., Deligöz, A., 2005. Yakacak Odun ve Temiz Enerji Üretimi İçin Enerji Ormancılığı. Köy-Koop Merkez Birliği Üyeleri İle Süt Hayvancılığı ve Çevre Olgusu Üzerinde Ortak Çalışma Programı, 05-09 Aralık 2005, SDÜ Çiftçi Eğitim Merkezi, 20 s.
 • 2 Deligöz, A., Yücedağ, C., 2004. Isparta-Atabey Yöresinde Kent Ormancılığı Bağlamında Yapılan Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Deligöz, A., Bayar, E., Cankara, F. G., 2016. Effect of Crown Position on Midday Water Potential of Cedrus libani Trees. International Forestry Symposium. 07-10.12.2016, Kastamonu/Turkey.
 • 2 Bayar, E., Deligöz, A., 2016. The Responses of Water Potential, Total Carbohydrate Content and Photosynthetic Pigments of Kermes Oak (Quercus coccifera L.) to Summer Drought. International Forestry Symposium. 07-10.12.2016, Kastamonu/Turkey.
 • 3 A. Deligöz, E. Bayar, M. Gür, M. Genç, An Assessment of the Important Seedling Properties for Reforestation in Pinus nigra J. F. Arnold subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder from Three Provenances. International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26 2013, Artvin, Turkey, 2013.
 • 4 Bilir, N., İŞBİLİR, A., 2002 Afforestations of Maritima and Radiata Pine in Turkey. International Symposium on Pacific Temperate Conifers as native and Introduced Species-Genetics and Sexual Reproduction. 27-30 May, 2002 Orleans, France
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Bayar, E., Deligöz, A., 2015. Morphological Characteristics and Root Growth Potential of Bare-Root and Container Turkey Oak (Quercus cerris L.) Seedlings. Plant Biology Scandinavia 2015. 9-13 August 2015, Stockholm, Sweden.
 • 2 Deligöz, A., Yıldız, D., Genç, M., 2010. The Effect of Radicle Pruning on Root and Shoot Morphology in Quercus vulcanica seedlings. The Oak- Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Abstracts, poster, 94, Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]'nın Bazı Tohum Meşçereleri, Konal Tohum Bahçeleri ve Kültürel Plantasyonlarının Kozalak Ve Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar
 • Doktora Tezi
 • 1 Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Fidanlarına Ait Bazı Temel Morfolojik ve Eko-Fizyolojik Özelliklerin Dikim Başarısına Etkisi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Özçelik, H. Tanrıverdi, F., Fakir, H., Tel., A.Z., Deligöz, A., Bulut, Y. Benlioğlu,O., Kırmaci, M., 2003-2004. The Study of Inventory Flora, Project GEF II-Köprülü Canyon National Park (Antalya-Isparta)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) doğal karışık meşceresinde yaz kuraklığının ekofizyolojik etkileri. 4513-YL1-15 (Devam ediyor)
 • 2 Anadolu Karaçamının [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri. TUBİTAK 114O659 (devam ediyor)
 • 3 Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) fidanlarının morfolojisi, kök gelişme potansiyeli ve karbonhidrat içeriği üzerinde yetiştirme sıklığının etkileri. SDÜ BAP.4051-YL1-14
 • 4 Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Fidanlarının Kuraklık Stresine Morfolojik ve Fizyolojik Tepkileri”, 3268-YL1-12 nolu BAP
 • 5 Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişimler. SDÜ. BAP 2870-YL-11
 • 6 Dağ akçaağacı (Acer pseudoplatanus L.)’nda Ekim Sıklığının Fidan Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. SDÜ. BAP 2869-YL-11
 • 7 Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)'nda Yerinde Kök Kesimlerinin Fidan Morfolojisi Üzerindeki Etkisi, BAP. 2049-YL-09
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Boylu Ardıçta Gübreleme, Sulama ve Soğuk Saklama Uygulamalarının Fidan Gelişimi ve Ağaçlandırma Başarısı Üzerine Etkisi, 2011-2013, SDÜ BAP Projesi, No: 2606-M-10
 • 2 Bilir, N., Deligöz, A., Yılmaz, S., 2008. Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak (Fraxinus ornus L.) Fidan Materyal Parselinin Tesisi- TÜBİTAK-TOVAG 108O611 nolu proje
 • 3 Genç, M., Güner, Ş.T., Çömez, A., Deligöz, A., Yıldız, D., 2007.Göller Bölgesi'ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri.TÜBİTAK TOVAG-106O620 nolu proje
 • 4 H.Özçelik, A. Deligöz, Anadolu Karacamı Fidanlarına Ait Bazı Temel Morfolojik ve Eko-Fizyolojik Özelliklerin Dikim Başarısına Etkisi, Tübitak Hızlı Destek Programı, TOVAG-105O031 nolu proje
 • 5 H.Özçelik, A. Deligöz 2004 Anadolu Karacamı Fidanlarına Ait Bazı Temel Morfolojik ve Eko-Fizyolojik Özelliklerin Dikim Başarısına Etkisi SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri, Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Orman Mühendisleri Odası
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Orman fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2010-2011
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Burs Çalışma Grubu Üyesi (2009- 2011)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Staj Çalışma Grubu Üyesi (2008-2009)
 • 3 SDÜ. Orman Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Fidanlığı Kurulu Üyesi (2008-2009)
 • 4 SDÜ. Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Fidanlığı Kurulu Başkanı (2009- 2011)
VERDİĞİ DERSLER
Bitkilerde stres fizyolojisi
Fidan Standardizasyonu
Fidanlık Tekniği
Orman Ağaçları Tohumları
Süs bitkisi yetiştiriciliği
Yukarı çık