KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe DELİGÖZ
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşe DELİGÖZ
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146485
E-Posta aysedeligoz@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSİ 15.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSİ 11.7.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 10.5.2007
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1GENÇ M., DELİGÖZ A., YER Ç. E. N., BAYAR E., GÜLSEVEN O. (2023). İklim Değişikliği: Orman Ekosistemlerinde Etkileri ve Yönetimi. KASTAMONU, (pp. 95-118). PALME.
 • 2DELİGÖZ A. (2022). Karaçam. Ankara, (pp. 340-364). Türkiye Ormancılar Derneği.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M., KARATEPE Y. (2022). Response of Pinus nigra subsp. pallasiana to Precommercial Thinning in a Humid Region Under the Oro-Mediterranean Climatic Conditions. Forestist, 72, 175-182.https://doi.org/10.5152/forestist.2021.21022
  • 2DELİGÖZ A., KOYUNCU B. (2022). Muğla-Gökova Orman Fidanlığında üretilen kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidanlarında kalite değerlendirilmesi. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 8, 83-89.https://doi.org/10.53516/ajfr.1098904
  • 3DELİGÖZ A., BAYAR E. (2021). Makedonya meşesi (Quercus trojana P.B. Webb.) fidanlarında kuraklık stresinin su potansiyeli ve gaz değişim parametreleri üzerindeki etkisi. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 22, 366-370.https://doi.org/10.18182/tjf.1001789
  • 4DELİGÖZ A., GENÇER O. (2021). Saçlı meşe (Quercus cerris L.)\nin fidan kalitesi üzerinde tüp boyutu ve kökçük kırmanın etkisi. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 22, 211-217.https://doi.org/10.18182/tjf.927068
  • 5BAYAR E., DELİGÖZ A. (2019). Burdur yöresi doğal Anadolu karaçamı meşceresinde sıklık bakımının üç yıllık sonuçları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20, 18-27.
  • 6BAYAR E., DELİGÖZ A. (2019). Cedrus libani ve Pinus nigra subsp. pallasiana ağaçlandırma alanında kurak dönemde ağaç-su ilişkisi değişimleri.. Türkiye Ormancılık dergisi, 20, 317-323.
  • 7Sarı S., DELİGÖZ A. (2019). Toros sediri (Cedrus libani A. Rich) fidanlarının fizyolojik durumu üzerinde söküm zamanının etkisi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 20, 20-27.
  • 8Öztürk N., DELİGÖZ A. (2018). Farklı tohum bahçelerine ait kızılçam (Pinus brutia) fidanlarının bazı morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin araştırılması. SDÜ.Fen Bilimleri dergisi, 22, 924-931.
  • 9BAYAR E., DELİGÖZ A. (2016). Alıç Crataegus monogyna Jacq Fidanlarının Morfolojisi ve Kök Gelişme Potansiyeli Üzerinde Yetiştirme Sıklığının Etkisi. Turkish Journal of Forestry, 17, 7-11.
  • 10ARSLAN İ., DELİGÖZ A. (2016). Çıplak Köklü Kokulu Ardıç Juniperus foetidissima Wild Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişimler. Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 16, 64-73.
  • 11ÖZÜBERK Ş. D., DELİGÖZ A. (2016). Kokulu Ardıç Juniperus foetidissima Wild Fidanlarının Morfolojisi Kök Gelişme Potansiyeli ve Karbonhidrat İçeriği Üzerinde Yetiştirme Sıklığının Etkileri. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 396-375.https://doi.org/DOI: 10.19113/sdufbed.38899
  • 12GENÇ M., ÖZKAN K., ÖZÇELİK R., GÜNER T., GULSOY S., DELİGÖZ A. (2012). Anadolu Karaçamı Pinus nigra ssp nigra Arn var caramanica Loudon Rehder Meşcerelerinde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13, 5-13.
  • 13DELİGÖZ A. (2012). Anadolu Karaçamı Pinus nigra ssp nigra Arn var caramanica Loudon Rehder Fidanlarında Sonbahar Gübrelemesi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 8, 1-9.
  • 14ÇETİNKAYA D., DELİGÖZ A. (2012). Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe nda Yerinde Kök Kesimlerinin Fidan Morfolojisi Üzerindeki Etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14, 49-58.
  • 15DELİGÖZ A. (2012). Ekim Sıklığının Acer negundo L Fidanlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14, 11-17.
  • 16DELİGÖZ A., GENÇ M., ÖZÇELİK H. (2009). Kalite Sınıflamasının Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Fidanlarının Arazi Performansına Etkisi. SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ, 2, 37-50.
  • 17DELİGÖZ A. (2009). Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Fidanlarında Sulama Programının Hazırlanmasında Bitki Su Potansiyeli Değerlerlerinin Kullanımı. SDÜ. Orman fakültesi Dergisi, , 51-65.
  • 18Gültekin H. C., DELİGÖZ A., YILDIZ D., Gültekin Ü., GENÇ M. (2007). Ekim Zamanı ve Soğuk Katlamanın Menengiç Pistacia terebinthus L Tohumlarında Çimlenme Yüzdesine Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, 225-231.
  • 19DELİGÖZ A., Gültekin H. C., YILDIZ D., Gültekin U., GENÇ M. (2007). Karaçalı Paliurus spina christi Mill ve Hünnap Zizyphus jujuba Mill Tohumlarının Çimlendirilmesi Üzerine GA3 Çıtlatma ve Ekim Zamanının Etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 51-60.
  • 20ÖZÇELİK H., DUTKUNER İ., BALABANLI C., AKGÜN İ., Gül A., Karataş A., KILIÇ S., DELİGÖZ A. (2006). Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 352-373.
  • 21DELİGÖZ A., CARUS S. (2006). Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Tohum Meşcerelerinin Bazı Kozalak Ve Tohum Özelliklerine Göre Ayrılmasının İstatistik Analizi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 13-22.
  • 22DELİGÖZ A., Abdullah G. (2005). Anadolu Karaçamı pinus nigra arn subsp Pallasiana lamb Holmboe nın Bazı Tohum Meşcereleri Klonal Tohum Bahçeleri ve Plantasyonlarında Kozalak ve Tohum Özellikleri. SDU. Orman Fak. Dergisi, , 1-16.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DELİGÖZ A., BAYAR E. (2022). Differential of three fields grown Juniperus species summer drought and cold hardening. CERNE, 28, 1-8.https://doi.org/10.1590/01047760202228013090
   • 2DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M., KARATEPE Y. (2021). Differences in water relations and total carbohydrate content between precommercially thinned and unthinned Pinus nigra subsp. pallasiana stands. Journal of Forest Science, 67, 125-133.https://doi.org/10.17221/132/2020-JFS
   • 3BAYAR E., DELİGÖZ A. (2021). Ecophysiological behavior of Mediterranean woody species under summer drought. BOSQUE, 42, 311-321.https://doi.org/10.4067/S0717-92002021000300311
   • 4BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Effects of precommercial thinning on growth parameters in Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe stand.. JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, 31, 1803-1811.https://doi.org/10.1007/s11676-019-00992-z
   • 5BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Impacts of precommercial thinning on gas exchange, midday water potential, and chlorophyll content in Pinus nigra subsp. pallasiana stand from the semiarid region. Trees- Structure and Function, 34, 1169-1181.https://doi.org/10.1007/s00468-020-01989-6
   • 6DELİGÖZ A., Cankara G. (2020). Differences in physiological and biochemical responses to summer drought of Pinus nigra subsp. pallasiana and Pinus brutia in a natural mixed stand. JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, 31, 1479-1487.https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11676-018-00876-8
   • 7DELİGÖZ A., BAYAR E., KARATEPE Y., GENÇ M. (2019). Photosynthetic capacity, nutrient and water status following precommercial thinning in Anatolian black pine.. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 541.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117533.
   • 8DELİGÖZ A., BAYAR E. (2018). Drought stress responses of seedlings of two oak species (Quercus cerris and Quercus robur). The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS, 42.https://doi.org/10.3906/tar-1709-29
   • 9DELİGÖZ A., GÜR M. (2017). Studies on tissue water relations and soluble sugars in Cilician Fir (Abies cilicica) seedlings during bud dormancy. Journal of Environmental Biology, 38, 1-6.
   • 10DELİGÖZ A., BAYAR E., YAZICI N. (2016). Responses of growth water relations and compatible solutes contents to repeated drought stress in Cedrus libani. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 3760-3767.
   • 11DELİGÖZ A., Gür M. (2015). Morphological physiological and biochemical responses to drought stress of Stone pine Pinus pinea L seedlings. Acta Physiol Plant, , 243.https://doi.org/DOI 10.1007/s11738-015-1998-1
   • 12GÜRLEVİK N., DELİGÖZ A., YILDIZ D. (2014). Effects of irrigation and fertilization on the growth of juniper seedlings. Austrian Journal of Forest Science, 131, 171-190.
   • 13YILDIZ D., nzokou p., DELİGÖZ A., Koç İ. (2014). Chemical and physiological responses of four Turkish red pine Pinus brutia Ten provenances to cold temperature treatments. Eur J Forest Res, , 809-818.
   • 14DELİGÖZ A. (2013). Physiological and growth responses of Cedrus libani seedlings to cold storage. Acta Physiologiae Plantarum, 35, 389-397.https://doi.org/DOI: 10.1007/s11738-012-1081-0
   • 15DELİGÖZ A. (2012). Morphological and physiological differences between bareroot and container Juniperus excelsa seedlings. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36, 619-628.https://doi.org/DOI: 10.3906/tar-1201-17.
   • 16DELİGÖZ A. (2011). Seasonal changes in the physiological characteristics of Anatolian Black Pine and the effect on seedling quality. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35, 23-30.
   • 17DELİGÖZ A., YILDIZ D., CETİNKAYA D. (2011). The effect of desiccation stress and hydrogel use on seedling physiology and growth in Juniperus foetidissima. Fresenius Environmental Bulletin, 20, 528-533.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DELİGÖZ A., KARABACAK F. (2022). Comparison of photosynthetic pigment and gas exchange parameters in laurel (Laurus nobilis L.) populations. Turkish Journal of Forestry, 23, 156-162.https://doi.org/10.18182/tjf.1091590
    • 2DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M., KARATEPE Y., KIRDAR E., Cankara G. (2018). Seasonal and needle age-related variations in the biochemical characteristics of Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. Journal of Forest Science / Czech Academy of Agricultural Sciences, 64, 379-386.https://doi.org/10.17221/66/2018-JFS
    • 3DELİGÖZ A., BAYAR E. (2018). Seasonal and needle age-related variations in the biochemical characteristics of Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. Journal of Forest Science / Czech Academy of Agricultural Sciences, 64, 379-386.https://doi.org/10.17221/66/2018-JFS
    • 4DELİGÖZ A., BAYAR E. (2017). Kuraklık stresli Quercus cerris fidanalrının fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerindeki değişimler. Turkish Journal of Forestry, 18, 269-274.https://doi.org/10.18182/tjf.318318
    • 5DELİGÖZ A. (2009). The Effects of Exposure and Storage on Water Potential and Field Performance in Anatolian Black Pine. Journal Biological Sciences, 0, 367-371.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1Gültekin H. C., YILDIZ D., DELİGÖZ A., Divrik A., Gültekin Ü., GENÇ M. (2006). azı Yemişen Taksonlarında Crataegus monogyna Jacq Crataegus x sinaica Boiss Ekim Zamanının Çimlenme Oranına Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 374-377.
     • 2Gezer A., Gültekin H. C., DELİGÖZ A., YÜCEDAĞ C. (2005). Bazı Üvez Türlerinde Değişik Katlama Süreleri ve Ekim Zamanlarının Çimlenme Oranına Olan Etkileri. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 4-64.
     • 3DELİGÖZ A. (2002). Alanya Söğüt Geçici Orman Fidanlığında Fidan Üretimi ve Mevcut Sorunlar. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, , 119-133.
      • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1BAYAR E., GÜRLEVİK N., DELİGÖZ A. (2021). Changes in Plant Water Potential and Stomatal Conductance Due to Water Stress in Quercus infectoria. 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Ekim 20, Erzurum.
      • 2BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Changes in physiological and biochemical responses in Pinus brutia and Juniperus foetidissima seedlings in afforestation area. 10th International Ecology Symposium, Kasım 26-28, Bursa, 24-24.
      • 3BAYAR E., DELİGÖZ A. (2017). Variation of total soluble sugar content in Anatolian black pine stands applied precommercial thinning. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, Ağustos 14-16, Roma, 88.
      • 4DELİGÖZ A., BAYAR E., KARATEPE Y., GENÇ M., CANKARA F. G. (2017). Changes in the midday water potential in Anatolian black pine after the late precommercial thinning. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, Ağustos 14-16, ROMA, 87.
      • 5DELİGÖZ A., BAYAR E., Cankara F. G. (2017). Impact of dry periods on photosynthetic pigment and proline content of pinus nigra subsp. pallasiana trees in mixed afforestation area. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 592.
      • 6BAYAR E., DELİGÖZ A. (2017). Effect of provenance on morphological properties of Anatolian black pine seedlings. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Mayıs 15-17, Nevşehir, 1002.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1BAYAR E., DELİGÖZ A. (2020). Precommercial thinning effects on tree water relations in Anatolian black pine stand. 1st International Forestry&Nature Tourism E-Congress "New Approaches and Trends in Forestry", Kasım 25-27, Kastamonu, 51-56.
       • 2DELİGÖZ A., BAYAR E. (2020). Evaluating of physiological and biochemical characteristics of different provenance in Pinus nigra seedlings. 1st International Forestry&Nature Tourism E-Congress "New Approaches and Trends in Forestry", Kasım 25-27, Kastamonu, 125-130.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1DELİGÖZ A., BAYAR E., CANKARA F. G. (2016). Effect of Crown Position on Midday Water Potential of Cedrus libani Trees. International Forestry Symposium, Aralık 7-10, KASTAMONU.
        • 2BAYAR E., DELİGÖZ A. (2016). The Responses of Water Potential Total Carbohydrate Content and Photosynthetic Pigments of Kermes Oak Quercus coccifera L to Summer Drought. International Forestry Symposium, Aralık 7-10, Kastamonu.
        • 3BAYAR E., DELİGÖZ A. (2015). Morphological Characteristics and Root Growth Potential of Bare Root and Container Turkey Oak Quercus cerris L Seedlings. Plant Biology Scandinavia 2015., Ağustos 9-13, Stockholm.
        • 4DELİGÖZ A., BAYAR E., GENÇ M. (2013). An Assessment of the Important Seedling Properties for Reforestation in Pinus nigra J F Arnold subsp nigra var caramanica Loudon Rehder from Three Provenances. International Caucasian Forestry Symposium, Ekim 24-26, Artvin.
        • 5DELİGÖZ A., YILDIZ D., GENÇ M. (2010). The Effect of Radicle Pruning on Root and Shoot Morphology in Quercus vulcanica seedlings. The Oak- Ecology, History Management and Planning II, Haziran 15.
        • 6YILDIZ D., DELİGÖZ A., GENÇ M. (2010). Some morphological and physiological seed characteristics of Quercus cerris L and Quercus coccifera L from provenance of Eğirdir Yukarı Gökdere. The Oak- Ecology, History Management and Planning II Abstracts, Haziran 15.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1DELİGÖZ A., GENÇ M. (2010). Orman Fidanlıklarında Fidan Söküm Dönemi Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 20, 804-813.
         • 2GENÇ M., DELİGÖZ A., YILDIZ D. (2009). Yanmaya Dirençli Bitkiler ve Yangına Hassas Yörelerde Kullanımı. 1. Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, Ocak 7-10.
         • 3GENÇ M., YILDIZ D., DELİGÖZ A. (2006). Enerji Ormancılığı ve Temiz Enerji Üretimindeki Önemi. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Mayıs 25-27.
         • 4GENÇ M., DELİGÖZ A., Gültekin H. C. (2005). Doğu Ladini Toros Sediri Anadolu Karaçamı Boylu Ardıç Kokulu Ardıç Ve Diken Ardıç Fidanlarının Stres Etmenlerine Dayanma Yetenekleri. Ladin Sempozyumu, Ekim 20-22.
         • 5FAKİR H., ÖZÇELİK H., DELİGÖZ A. (2005). Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10.
          • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
          • 1KORKMAZ M., ALKAN H., EKER M., FAKİR H., AVCI M., ÖZDEMİR İ., GÜRLEVİK N., BABALIK A. A., ÇATAL Y., ÇOBAN H. O., DÖNMEZ İ. E., ALKAN O., DELİGÖZ A., BAYAR E., GÜLER G., GÜLSOY S., DOĞMUŞ L. H. T., DÖNMEZ Ş., YILMAZ A. T. (2019). Turkish Journal of Forestry. ISUBÜ Orman Fakültesi.
          • 2ÖZÇELİK R., DELİGÖZ A., FAKİR H., ALKAN H., EKER M., ÇOBAN H. O. (2019). Türkiye Ormancılık Dergisi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
           • 1Saçlı meşe (Quercus cerris L.)’nin fidan kalitesi üzerinde tüp boyutu ve kök kırmanın etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2021, Devam Ediyor.
           • 2Anadolu Karaçamının Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri TUBİTAK 114O659 nolu proje, TÜBİTAK PROJESİ, 2017, Tamamlandı.
           • 3Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe ve Kızılçam Pinus brutia Ten doğal karışık meşceresinde yaz kuraklığının ekofizyolojik etkileri 4513 YL1 15 nolu BAP projesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 4Kokulu ardıç Juniperus foetidissima Wild fidanlarının morfolojisi kök gelişme potansiyeli ve karbonhidrat içeriği üzerinde yetiştirme sıklığının etkileri SDÜ BAP 4051 YL1 14, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 5Fıstıkçamı Pinus pinea L Fidanlarının Kuraklık Stresine Morfolojik ve Fizyolojik Tepkileri 3268 YL1 12 nolu BAP, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
           • 6Dağ akçaağacı Acer pseudoplatanus L nda Ekim Sıklığının Fidan Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi SDÜ BAP 2869 YL 11, BAP, Tamamlandı.
           • 7Kokulu ardıç Juniperus foetidissima Wild Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişimler SDÜ BAP 2870 YL 11, BAP, Tamamlandı.
           • 8Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe nda Yerinde Kök Kesimlerinin Fidan Morfolojisi Üzerindeki Etkisi, BAP, Tamamlandı.
            • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Göller Bölgesi ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin Quercus vulcanica Boiss and Heldr Ex Kotschy Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri, TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
            • 2Isparta Yöresinde Çiçekli Dişbudak Fraxinus ornus L Fidan Materyal Parselinin Tesisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2009, Tamamlandı.
            • 3Anadolu Karacamı Fidanlarına Ait Bazı Temel Morfolojik ve Eko Fizyolojik Özelliklerin Dikim Başarısına Etkisi, BAP, Tamamlandı.
            • 4Anadolu Karacamı Fidanlarına Ait Bazı Temel Morfolojik ve Eko Fizyolojik Özelliklerin Dikim Başarısına Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
             • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
             • 1Journal of Foresty Research, SCI-Expanded, 2017.
              • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
              • 1Turkish Journal Of Forest Science, TÜRKİYE, 2017.
               • Akademik Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Profesör (2019-...)
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Doçent (2014-2019)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Silvikültür Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2007-2014)
                • İdari Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2021-...)
                • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2020-...)
                • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2020-...)
                 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                 • 1Orman Müh. Odası (Üye) (2002- )
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Asli Ağaç Türlerimizin Fidanlık Tekniği
                  • 2Bitirme Ödevi I
                  • 3Bitkilerde Stres Fizyolojisi
                  • 4Fidan Standardizasyonu
                  • 5Fidanlık Tekniği
                  • 6Fidanlık Tekniği (I. Öğretim)
                  • 7Fidanlık Tekniği (Iı. Öğretim)
                  • 8Proje Dersi I
                  • 9Proje I (I. Öğretim)
                  • 10Proje I (Iı. Öğretim)