Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yılmaz ÇATAL
Adı Soyadı Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113955
E-Posta yilmazcatal@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSİ 15.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSİ 24.10.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 21.10.2009
İLGİ ALANLARI
Meşcere simülasyonu, Tek ağaç ve meşcere modelleri, İstatistik, SPSS
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eler, Ü., Özçelik, R., Özdemir, İ., Çatal, Y., 2004. Göller Yöresinde İki Genç Doğal Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Meşceresinde Sıklık Bakımının Gelişme Üzerine Etkileri. SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(8):1-6.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Carus, S., Çatal, Y.,2012. Burdur Yöresi Orman İsletmeciliğinin Temel Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1):53-59.
 • 2 Çatal, Y., 2012. Göller Yöresinde yalancı akasya, Anadolu karaçamı ve Toros sediri ağaç türleri için çap-boy modeli. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):92-96.
 • 3 Çatal, Y., Carus, S., 2010. Karayolundan Geçen Motorlu Taşıtların Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlarında Göğüs Yüzeyi Artımına Etkisi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1):157-161.
 • 4 Carus, S., Çatal, Y., 2009. Response to Different Thinning Intensity in Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.) Plantations in Turkey, International Journal of Natural and Engineering Sciences 1 (3): 01-05.
 • 5 Carus, S., Çatal, Y., 2009. Genç Bir Karaçam (Pinus nigra Arnold) Ağaçlandırmasında Tek Ağaçta Artım Ve Büyüme. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 1:324-334.
 • 6 Carus, S., Çatal, Y., 2008. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde 7-Ağaç Örnek Nokta Yöntemiyle Meşcere Ağaç Sayısının Çap Basamaklarına Dağılımının Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(2):158-169.
 • 7 Carus, S., Çatal, Y., 2007. Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.) ve Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nda Yıllık Çap ve Boy Artımının Vejetasyon Dönemi İçerisindeki Aylara Göre Dağılımının İncelenmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, A(2):62-77.
 • 8 Carus, S., Çatal, Y., 2006. Isparta Yöresi Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcerelerinde Büyüme Özellikleri. SDÜ Fen_Edebiyat Fakültesi, Fen e-Dergisi. 2(1):1-10.
 • 9 Çatal, Y., Gürlevik, N., Karatepe, Y., Carus, S., 2005. Isparta-Gölcük Yöresi Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Meşcereleri İçin Tek Ve Çift Girişli Ağaç Hacım Tablosu, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 2:67-76.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çatal, Y., Carus, S., 2011. Effect of pine mistletoe on radial growth of crimean pine (Pinus nigra) in Turkey. Journal of Environmental Biology.32(3):263-270.
 • 2 Çatal, Y., 2011. Impacts of Neodiprion sertifer (Geoff., 1785) (Hymenoptera: Diprionidae) on Growth and Increment Loss in Young Pinus brutia Ten. Generations. Journal of Entomology, 35(3):423-435.
 • 3 Çatal, Y., 2011. The effects of pine processionary moth (PPM)defoliation degree on radial growth of brutian pine (Pinus brutia). Af.Journal of Agricultural Research,6(21):4931:4936.
 • 4 Carus, S., Çatal, Y., 2010. Growth Response of Lebanon Cedar (Cedrus libani) Plantations to Thinning Intensity in Western Turkey. Journal of Environmental Biogy, 31(5):609-614
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Carus, S., Çatal, Y., 2011. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold)’da Yıllık Halka Kalınlığının Gövde İçerisindeki Düşey Değişimi. I. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim, Bildiriler Kitabı s.,589-596, Kahramanmaraş.
 • 2 Çatal, Y., Carus, S., 2011. Burdur Yöresinde Karaçam (Pinus nigra Arnold) Ağaçlarında Büyük Orman Bahçıvanının (Tomicus minor (Hart.)(Coleoptera:Scolytidae) İki Yıl Süre İle Çap Büyümesi Üzerine Yaptığı Etki. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran, Bildiriler Kitabı, s.284, Kahramanmaraş.
 • 3 Carus, S., Çatal, Y., 2010. Burdur Yöresi Orman İşletmeciliğinin Temel Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, 4-6 Kasım, Bildiriler Kitabı s.13, Burdur.
 • 4 Carus, S., Çatal, Y., Örücü, Ö.K., Demirkol, M., 2010. Karayolu Motorlu Taşıtlarından Çıkan Gazların Bir Toros Sediri Yol Kenarı Ağaçlandırmasında Artım Ve Büyümeye Etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı Cilt: II, 849-855, Artvin.
 • 5 Çatal, Y., Özdemir, İ., Özçelik, R., Eler, Ü.,2010. Orman Amenajmanında Nasıl Bir Planlama Yapılmalıdır. Orman Amenajmanın Dünü, Bugünü ve Geleceği Paneli, 19-22 Nisan, Bildiriler Kitabı s. 178-190, Antalya.
 • 6 Carus, S., Çatal, Y., 2010. Doğu Kayını'nın Kabuk Kalınlığında Ağaç Yaşı, Göğüs Çapı ve Ağaç Boyunun Etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, 20-22 Mayıs, Bildiriler Kitabı Cilt:1, s. 372-380, Artvin.
 • 7 Carus, S., Çatal, Y., 2008. Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]Meşcerelerinde Hacim Artımının Tayinde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Kıyaslanması. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS'2008), 15-17 Ekim, Bildiriler Kitabı, Cilt:II, s. 621-628, Eskişehir.
 • 8 S.Carus, Y.Çatal, 2006. Biyokütle tahmininde kullanılabicek Yeni bir istatistik yöntem. UTES 2006, 25-27 Mayıs, Bildiriler Kitabı, 813-823, Isparta.
 • 9 Carus, S.; Çatal, Y.; Yücedağ, C., 2005. Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link), Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ve Karadeniz Yöresi Göknar (Abies Spp.) Meşcerelerinde Tek Ağaçlarda Sipere Dayanma Güçlerinin Kıyaslanması. Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Bildiriler Kitabı Cilt:I, s.407-416, Trabzon.
 • 10 Carus, S.; Çatal, Y.; Yücedağ, C., 2005. Burdur Yöresi Ormancılığı. I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım, Bildiriler Kitabı Cilt:II, s. 1168-1171, Burdur.
 • 11 Carus, S.; Çatal, Y., 2005. Türkiye'de Orman Amenajman Planı Uygulamalarında Olağanüstü Hasılat Etasının Yeri ve Önemi, I.Çevre ve Ormancılık Surası, 22-24 Mart, Antalya.
 • 12 Çatal, Y.; Carus, S., 2005. Doğal Karışık Meşcerelerin Korunması Gerekliliği Ve Koruma İlkeleri. SDÜ Orman Fakültesi, Ulusal Korunan Alanlar Sempozyumu, 08-10 Eylül, Bildiriler Kitabı s. 89-92, Isparta.
 • 13 Karatepe, Y., Gürlevik, N., Çatal, Y., 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yalancı Akasya (Robinia Pseudo-Acacia L.) Meşcerelerindeki Kar Zararlarının Ekolojik İrdelenmesi. Ulusal Korunan Alanlar Sempozyumu, 08-10 Eylül, Bildiriler Kitabı s.33-36, Isparta.
 • 14 Çatal, Y., Carus, S., 2004. Biyokütle Tahmininde Kullanılan Yöntemler ve Kritiği. Ulusal Biyoenerji Sempozyumu, E.Ü. Biyomühendislik Bölümü, 20-22 Eylül, Bildiriler Kitabı 302-308, İzmir.
 • 15 Özçelik, R., Çatal, Y., Alkan, H., 2003. Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Katılım. II.Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart, Bildiriler Kitabı s.154-162, Ankara.
 • 16 Genç, M., Güner, Ş.T., Dutkuner, İ., Çatal, Y., 2001: Eğirdir İlçesindeki Anıt Ağaçlar. 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos -1 Eylül 2001, Eğirdir, Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, Bildiriler Kitabı, 315-331.
 • 17 Çatal, Y., 2002. Beydağları Eteklerinde Kızılçam (Pinus brutia Ten.)-Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich) Karışık Meşcerelerinde Boylanma İlişkileri.Türkiye Dağları I.Ulusal Sempozyumu, 25-27 Haziran, Bildiriler Kitabı, s.535-539, Ilgaz.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çatal, Y., Carus, S., 2012. Yapay kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşceresinde hacim artımının göğüs yüzeyi ve sosyal sınıflara göre değişimi. Ekoloji 2012 Sempozyumu, s. 292, Kilis.
 • 2 Carus, S., Çatal, Y., 2007. Çam Ökseotu (Viscum album ssp. austriacum)'nun Karaçam (Pinus nigra Arnold) Meşceresinde Konukçu Ağaç Seçim Tercihi ve Tek Ağaçlarda Çap-Hacim Artımına Etkisinin Belirlenmesi. II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos, Bildiriler Kitabı s. 159, Isparta
 • 3 Carus, S., Çatal, Y., 2006. Neodiprion sertifer (Geoff.)'in Burdur Yöresi Kızılçam Ormanlarında Tek Ağaçlarda Artım ve Büyüme Kaybı Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Bildiriler Kitabı s. 10, Kuşadası/AYDIN
 • 4 Carus, S., Çatal, Y., 2006. Burdur Yöresi Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğe Örnek Bir Karışık Meşcere Kuruluşu. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Bildiriler Kitabı, s.122, Kuşadası/AYDIN
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Carus, S., Çatal, Y., 2012.Determination of the most Apppropriate method of oriental beech Lipsky) stem form coefficient in Turkey. Forests in Future: Sustainable Use, Risks and Challenges. Belgrade, Sırbistan, 4-6 October 2012. s.35
 • 2 Carus, S., Çatal, Y., 2011. Tree Form Quotients as Variables in Volume Estimation for Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) in Turkey. The 9th International Beech Symposium: Ecology and Silviculture of Beech. September 12-17, Dresden, Germany.
 • 3 Carus, S., Çatal, Y., 2011. The Alteration of Diameter Distribution by Site Quality and Age in Even Aged Crimean Pine (Pinus nigra Arnold) Stands in Southern Turkey. Conservation, Ecology, Restoration and Management of Mediterranean Pines and their Ecosystems: Challenges under global change, June 6-10, Avignon, France.
 • 4 Çatal, Y., Carus, S., 2007. Investigating Stand Dynamics of Mixed Stands with Multinomial Probability Distribution. Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, October 17-19, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çatal,Y., Carus,S.,Demirkol, M.,2012.Effects thinning cut of brutian pine (Pinus brutia Ten.) plantation stands of burdur region of Turkey. Forests in Future: Sustainable Use, Risks and Challenges. Belgrade, Sırbistan, 4-6 October 2012. s.40
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Bölgesi Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.)-Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Karışık Meşcerelerinde Artım Ve Büyüme İlişkileri
 • Doktora Tezi
 • 1 Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Artım ve Büyüme
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Muğla Yöresi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Bazı Ağaç Şekil Katsayılarının Göğüs Çapı ve Boya Göre Gelişimleri ve Karşılaştırılmaları. Yüksek Lisans Öğrencisi: Celalettin SARIKAYA.
 • 2 Burdur Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Ağaçlandırmalarında Değişik Aralama Şiddetlerinin Çap, Boy ve Hacim Artımına Etkisinin Modellenmesi. Yüksek Lisans Öğrencisi: Mehmet DEMİRKOL, (Tez Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]’nda Biyolojik Bağımsızlığa Ulaşma Yaşlarının Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki Doğal Karışık Meşcerelerinde Belirlenmesi. TUBİTAK Proje No:110-O-937
 • 2 Burdur Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Ağaçlandırmalarında Değişik Aralama Şiddetlerinin Çap, Boy ve Hacim Artımına Etkisinin Modellenmesi. SDÜ BAP Proje NO 2367-YL-10, 2010-2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli. (2011-2013) TUBİTAK Proje No:110Y301
 • 2 Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi, 16/05-18/05/2014.2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı.
 • 3 Ormancılık Biliminde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 16/04-18/04/2014.2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı.
 • 4 Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri Geliştirme Okulu “Çevreci Çocuk II”. TÜBİTAK Projesi, (Proje Süresi:2012-2013).
 • 5 Doğayı ve Çevreyi Koruma Karakteri Geliştirme Okulu “Çevreci Çocuk”. TÜBİTAK Proje No:111-B-113, (Proje Süresi:30.06.2011-30.06.2012).
 • 6 Sütçüler ve Eğirdir Orman İşletmelerinde Karaçam için Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Modellerinin Geliştirilmesi. SDÜ BAP Proje No: 2597 M 10. (Proje Süresi: 04.02.2011-04.02.2011).
 • 7 Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Artım ve Büyüme. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 1544-D-07 (Proje Süresi: 01.06.2007-01.06.2009).
 • 8 Batı Akdeniz Bölgesindeki Doğal Karışım Meşcerelerde Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi, Meşcere Parametreleri ve Bazı Jeomorfolojik Özellikler İle İlişkileri. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No:1128-M-05 (Proje Süresi: 18.08.2005-18.08.2007).
 • 9 SDÜ Orman Fakültesi Kovadaçayı Arboretumunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Konumsal Bitki Örtüsü Haritasının Hazırlanması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 2004/74 Alt Yapı Projesi (Proje Süresi: 17.09.2004-17.09.2006).
 • 10 Doğal Anadolu Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana Arnold (Lamb.) Holmboe Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 2003/49 Alt Yapı Projesi (Proje Süresi: 03.10.2003-03.10.2006)
 • 11 Toros Sedirinde Yetiştirilme Sıklığının Temel Morfolojik Fidan Özelliklerine Etkisi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 461 (Proje Süresi: 11.07.2002-10.07.2004)
 • 12 Isparta Bölgesi Doğal Kızılçam-Karaçam Karışık Mesçerelerinde Artım ve Büyüme İlişkileri. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 436 (Proje Süresi: 11.07.2001-10.07.2002)
 • 13 Göller Yöresinde Genç Doğal Sedir Meşçerelerinde Sıklık Bakımının Gelişme Üzerine Etkileri. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 225 (Proje Süresi: 16.12.1999-16.12.2006).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "2011-2015 Staratejik Plan ve 2023 Vizyonun Belirlenmesi II" Çalıştayı, 30.03.2010 SDÜ Rektörlüğü
 • 2 "2011-2015 Staratejik Plan ve 2023 Vizyonun Belirlenmesi" Çalıştayı, 20.12.2009 SDÜ Rektörlüğü
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gençleştirme, Orman Bakımı, Ormanların Rehabilitasyonu Tekniği ve Uygulama Esasları Eğitimi, OGM Silv.Dair.Başk. 16-18 Mart 2010., Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2011
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2010
 • Kişisel web sayfası
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Agriculture anf Forestry (I)
 • 2 Turkish Journal of Agriculture anf Forestry (II)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kastamonu Üniversitesi Orman fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, ORman Fakültesi Dergisi
 • 3 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
VERDİĞİ DERSLER
Dendrometri
İstatistik I
Orman Ekosisteminde Büyümenin Modellenmesi
Orman Hasılatı ve Büyüme Modelleri
Ormancılıkta Örnekleme Teknikleri ve Deneme Desenleri
Proje I
Tek Ağaç ve Meşçere Simülasyon Modelleri
Yukarı çık