KİŞİSEL BİLGİLER
Erkan DİKMEN
Adı Soyadı Doç. Dr. Erkan DİKMEN
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146778
E-Posta erkandikmen@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ 16.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) 19.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 17.3.2010
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1BOYAR S., DİKMEN E., ERBAŞ S. (2017). Advances in Drying Science and Technology: Handbook of Drying of Vegetables and Vegetable Products. Florida, (pp. 195-234). Crc press.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., Deveci Ö. İ., Akdağ E. (2020). GWP Değeri Düşük Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Kaskad Soğutma Sisteminin Karşılaştırmalı Performans Analizi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, .
  • 2Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Drying Behaviors of Mint Leaves in Vacuum Freeze Drying. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, .
  • 3DİKMEN E., KUMAŞ K., ŞENCAN Ş. A. (2019). Monthly Soil Temperature Modeling Using Gene Expression Programming. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, 1327-1337.https://doi.org/https://doi.org/10.17798/bitlisfen.527053
  • 4DİKMEN E., ÖRGEN F. K. (2018). AĞLASUN BÖLGESİ İÇİN RÜZGÂR HIZI TAHMİNİ VE EN UYGUN TÜRBİN TESPİTİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 871-879.https://doi.org/10.28948/ngumuh.445314
  • 5AYAZ M., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2016). Isı pompalı vakumlu kurutma fırınında tıbbi bitkilerin kurutulması ve kurutma parametrelerinin araştırılması. SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 6, 1-11.
  • 6ÇİÇEK B. N., ŞENCAN Ş. A., ÖZEK N., YAKUT A. K., Kayalı R., DİKMEN E. (2008). DENEYSEL TUZ GRADİYENTLİ PROTOTİP BİR GÜNEŞ HAVUZUNUN ISIL PERFORMANSI. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, 405-411.
  • 7ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., DİKMEN E. (2004). A NEW MODEL FOR DETERMINING THE THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LiBr-H2O SOLUTION. Gazi University Journal of Science, 17, 101-110.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Mathematical model for mint drying kinetics prediction by freeze‐drying process: Gene expression programming. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, .
   • 2Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Energy and exergy analysis of freeze‐drying of mint leaves. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, .
   • 3ŞENCAN Ş. A., Şentürk S., DİKMEN E. (2019). A gene expression programming approach for thermodynamicproperties of working fluids used on Organic Rankine Cycle. NEURAL COMPUTING APPLICATIONS, .
   • 4DİKMEN E., Ayaz M., Gül D., ŞENCAN Ş. A. (2017). Gene expression programming approach for the estimationof moisture ratio in herbal plants drying with vacuum heat pump dryer. HEAT AND MASS TRANSFER, 53, 2419-2424.https://doi.org/10.1007/s00231-017-1998-3
   • 5DİKMEN E. (2015). Gene expression programming strategy for estimation performance of LiBr H2O absorption cooling system. Neural Computing and Applications, 26, 409-415.https://doi.org/10.1007/s00521-014-1723-9
   • 6DİKMEN E., Ayaz M., EZEN H. H., KÜÇÜKSİLLE E. U., ŞENCAN Ş. A. (2014). Estimation and optimization of thermal performance of evacuated tube solar collector system. Heat and Mass Transfer, 50, 711-719.https://doi.org/10.1007/s00231-013-1282-0
   • 7DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K. (2012). Deneysel bir kurutma sistemi tasarimi ve çalişma parametrelerinin incelenmesi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 81-88.
   • 8DİKMEN E., YAKUT A. K., ŞENCAN Ş. A. (2012). Energy and exergy analyses of vacuum drying process of pine timbers. International Journal of Exergy, 11, 137.https://doi.org/10.1504/IJEX.2012.049739
   • 9DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R. (2011). Energetic and exergetic approach to vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler for new refrigerants. Energy Education Science Technology, Part: A Energy Science and Research i, 26, 205-219.
   • 10ŞENCAN Ş. A., GÖK S., DİKMEN E. (2011). Prediction of Liquid and Vapor Enthalpies of Ammonia-water Mixture. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 33, 1463-1473.https://doi.org/10.1080/15567030903397891
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2020). Comparative exergy analysis of the cascade cooling system for alternative refrigerant couples. International Journal of Energy Applications and Technologies, .
    • 2DİKMEN E., Ayaz M., Kovacı T., ŞENCAN Ş. A. (2019). Mathematical modelling of drying characteristics of medical plants in a vacuum heat pump dryer. International Journal of Ambient Energy, 40, 616-623.https://doi.org/10.1080/01430750.2017.1423383
    • 3Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2018). Kurutma Sistemleri, Enerji Tüketimleri ve Ürün Kalitesine Etkileri ve Örnek Sistem Tasarımı. Teknik Bilimler Dergisi, 8, 25-39.
    • 4Kovacı T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., Şavklı H. B. (2017). Performance Estimation of Organic Rankine Cycle by Using Soft Computing Technics. International Journal Of Engineering Applied Sciences, 9, 1-10.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24107/ijeas.297737
    • 5Gül D., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2014). Isı Pompası Destekli Vakumlu Kurutucu Tasarımı. SDU International Technologic Science, 6, 13-21.
    • 6Özcan İ., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., Bayram G. (2013). Isparta İlinde Rüzgâr Hızı Değerlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17, 109-112.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1Şahin E., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2014). Düşük Sıcaklıklarda Çalışan Farklı Tip Güneş Kolektörlerinin Deneysel İncelenmesi. Tesisat Mühendisliği, 22, 5-9.
     • 2DİKMEN E., ÇİÇEK B. N., ŞENCAN Ş. A., ÖZEK N., Kayalı R., GÖKGÖZ E. E. (2010). Farklı kapak açılarında çalışan prototip bir güneş havuzunun deneysel incelenmesi. Mühendis ve Makina Dergisi, 51, 20-24.
     • 3YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö. (2006). Konutlarda Optimum İzolasyon Malzemesi ve Kalınlığı Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, , 158-162.
      • Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
      • 1BOYAR S., BAYHAN A. K., DİKMEN E. (2013). INVESTIGATION ON DRYING BEHAVIOR OF ISPARTA ROSE FLOWERS (Rosa damascena Mill.) UNDER NATURAL SHADE CONDITIONS. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 361-374.
       • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÖRGEN F. K., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2019). Tek Etkili Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termoekonomik Analizi. International Conference on Technology and Science, Kasım 14-16.
       • 2ÖRGEN F. K., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2019). Mevcut Bir Şeker Fabrikasının Kojenerasyon Sistemin Termodinamik Analizi. International Conference on Technology and Science, Kasım 14-16.
       • 3ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., Bayraktar E. (2019). Kömür bazlı bir termik santralinin ekserji analizi. International Conference on Technology and Science, Kasım 14-16.
       • 4ÖRGEN F. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., TUNCER A. D., şirin c. (2019). Statistical analysis of Wind Energy Potential of Ağlasun, Turkey. IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’19, Nisan 18-21.
       • 5ÖRGEN F. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., TUNCER A. D., ŞİRİN C. (2019). Statistical analysis of Wind Energy Potential of Ağlasun, Turkey. 4th European Conference on Science, Art and Culture, Nisan 8-11, Antalya.
       • 6KUMAŞ K., ILIK A., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). Trijenerasyon Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi. International Conference on Technology and Science, Aralık 13-15, Antalya, 163-169.
       • 7KUMAŞ K., Ilık A., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). Trijenerasyon Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi. Proceedings of the International Conference on Technology and Science, Aralık 13-15.
       • 8Kovacı T., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2018). Energy Analysıs In Freezıng Dryıng: Sweet Basıl Drying. Proceedings of the International Conference on Technology and Science, Aralık 13-15.
       • 9ÖRGEN F. K., DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A. (2018). The statıstıcal analysıs of wınd energy potentıal ın Burdur. Proceedings of the International Conference on Technology and Science- 2018, Aralık 13-15.
       • 10YILDIRIM R., YILDIZ A., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). R134a ve Alternatifi R513a Akışkanıyla Çalışan BuharSıkıştırmalı Bir Soğutma Sisteminin KarşılaştırmalıTermodinamik Analizi. 6. uluslararası GAP mühendislik kongresi, Kasım 8-10, Şanlıurfa, 60-65.
       • 11YILDIRIM R., KOVACI T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2018). Isparta ili için Güneş Radyasyonu Tahmin Modeli Geliştirilmesi. 6. Uluslararası GAP mühendislik kongresi, Kasım 8-10, Şanlıurfa, 55-59.
       • 12ŞENCAN Ş. A., Kovacı T., KUMAŞ K., DİKMEN E. (2017). Thermodynamic analysis of R1234yf and R1234ze as R134areplacements in single stage vapor compression refrigerationsystem. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, Ekim 19-22.
       • 13KUMAŞ K., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2017). A New Approach for Determining of Heat Load in Buildings. 8th International Advanced Technologies Symposium(IATS) 2017, Ekim 19-22.
       • 14YAKUT A. K., Güler K., DİKMEN E., GÖK S., ŞENCAN Ş. A. (2009). Biyodizel Üretimi için Küçük Kapasiteli Üretim Tesisi Tasarlanması ve Kurulması. NuclearRenewable Energy Resources Conference with Internatıonal Participation(NuRER 2009), Eylül 28-29, Ankara, 425-428.
       • 15YAKUT A. K., DİKMEN E., SELBAŞ R., ŞENCAN Ş. A., KIZILKAN Ö., KABUL A., Güler K. (2006). Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneğ, Mayıs 8-10, İstanbul, 1-7.
       • 16SELBAŞ R., DİKMEN E. (2003). Working Criteria and Aplication Area of Thermoelectric Refrigerators. Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), Temmuz 13-17, İzmir, 745-748.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1Kovacı T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E. (2017). R134a’ya Alternatif R1234yf ve R1234ze’nin Kullanıldığı Bir İklimlendirme Sisteminin Termodinamik Analizinde Gep Modeli Yaklaşımı. İklim 2017 (Antalya İklimlendirme Semp. 15-16 Aralık 2017), TMMOB Antalya Şubesi, Aralık 15-16.
        • 2KOVACI T., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., YILDIRIM R. (2017). LiBr-H2O Ve LiCl-H2O Akışkan Çiftiyle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi. 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 13-16, Çorum, 389-395.
        • 3Şentürk S., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., ÖRGEN F. K. (2015). Farklı Akışkanlar Kullanılan Çift Kademeli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi. 2015 Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2015), Ekim 1-3, Mula, 558-564.
        • 4BAYRAM G., DİKMEN E., KOPUZ B., ŞENCAN Ş. A. (2014). Plakalı Isı Eşanjörlü Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi. 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Ekim 23-25, Balıkesir, 251-260.
        • 5YAKUT A. K., DİKMEN E., KABUL A. (2011). Antalya’da Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Kaynaklarıyla Örtüaltı Tarımsal Alanın Isıtma Uygulaması. Ulusal İklimlendirme Kongresi-İKLİM 2011, Kasım 18-20, Antalya, 197-205.
        • 6DİKMEN E., ÇİÇEK B. N., ŞENCAN Ş. A., ÖZEK N., YAKUT A. K., kayalı r., Gökgöz E. E. (2008). Yansıtıcı ve Yalıtımlı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun Deneysel Olarak İncelenmesi. UGHEK’2008: II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Haziran 12-13, Eskişehir, 176-183.
        • 7ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., DİKMEN E. (2003). Absorbsiyonlu Sistemlerde Kullanılan Akışkan Çiftlerinin Özelliklerinin Tayininde Ysa Metodunun Kullanılabilirliği. 14. Ulusal Isı Bilim Tekniği Kongresi, Eylül 3-5, Isparta, 355-360.
        • 8ŞENCAN Ş. A., YAKUT A. K., DİKMEN E., AR D. (2003). NH3-SU ile Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi ve Bir Uygulama. 14. Ulusal Isı Bilim Tekniği Kongresi, Eylül 3-5, Isparta, 439-443.
        • 9DİKMEN E., ŞENCAN Ş. A., SELBAŞ R. (2003). Sudan-Havaya Çalışan Bir Termoelektrik Soğutucunun Deneysel Olarak İncelenmesi. 14. Ulusal Isı Bilim Tekniği Kongresi, Eylül 3-5, Isparta, 414-418.
         • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
         • 1DİKMEN E., BOYAR S., KAYAALP Ö., BOYAR İ. (2015). Investigation of Drying Characteristics of Sultana Grape In Low Temperature Conditions. Synergy-International Conferences, Ekim 12-15, Gödöllö, 87-87.
         • 2DİLMAÇÜNAL T., BOYAR S., DİKMEN E. (2015). The Color Measurement Techniques and Evaluations in Agricultural Crops. Synergy-International Conferences, Ekim 12-15, GÖDÖLLÖ, 75-75.
          • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
          • 1YAKUT A. K., Kaan Ö., ŞENCAN Ş. A., DİKMEN E., KABUL A., KIZILKAN Ö., DOSTUÇOK İ. (2007). Güneş Enerji destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik incelenmesi. VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Ekim 25-28, İzmir, 1003-1010.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1112O092-Görüntü İşleme İle Kontrollü Kondenzasyonlu Isparta Gülü Kurutma Sisteminin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 2ÖZGÜN SOĞUK SU SEBİLİ TASARIMI, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2016, Tamamlandı.
           • 31407M06- Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullandığı Bir Soğutma Sisteminin Tasarımı, Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
           • 41527D07- Farklı Sıcaklıklarda ve Basınçlarda Çalışan Bir Kurutucu Tasarımı ve Değişken Kurutma Parametrelerinin Araştırılması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2009, Tamamlandı.
           • 5Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı Analizi Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi 1407-M-06, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
           • 6106M522-Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirmesiyle, Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
           • 7Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi - 106M522, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2007, Tamamlandı.
           • 8Kollektör Destekli Bir Güneş Havuzundan Elde Edilecek Sıcak Suyun Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Kullanılması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
           • 90804M04- Absorbsiyonlu Bir Soğutucunun Tasarımı ve İmal Edilmesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
           • 10SDÜ Temiz Enerji Evleri Altyapı Projesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2005, Tamamlandı.
           • 110362-Termoelektrik Soğutucuların Çalışma Kriterlerine Etki Eden Faktörlerin ve Endüstrideki Kullanım Alanlarının Tespiti, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2001, Tamamlandı.
            • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
            • 1Environmental Earth Sciences, SCI-Expanded, ALMANYA, 2016.
            • 2ENERGY, SCI-Expanded, İNGİLTERE, 2016.
            • 3NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, SCI-Expanded,
             • Akademik Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
             • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü/Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2010-2018)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Makine Eğitimi Bölümü/Enerji Eğitimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2000-2010)
              • Verdiği Dersler
              • 1Endüstriyel Klima Uygulamaları
              • 2Entropi Ve Entropi Üretimi
              • 3Güneş Enerjili Isıtma
              • 4Güneş Enerjili İklimlendirme Ve Soğutma
              • 5Isı Değiştiricileri
              • 6Isı Pompaları Uygulamaları
              • 7Isı Pompası Uygulamaları
              • 8Isıtma Sistemleri Tasarımı
              • 9Isıtma Ve Havalandırma Sistemleri
              • 10Isıtma Ve İklimlendirme Sistemleri
              • 11İklimlendirme Ve Havalandırma Sistemleri Tasarımı
              • 12İleri Isıtma Ve Soğutma Teknikleri
              • 13Kurutma Sistemleri
              • 14Mühendislik Fiziği