Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Samim YAŞAR
Adı Soyadı Prof. Dr. Samim YAŞAR
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ürünleri Kimyası Ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 3973
E-Posta samimyasar@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 14.2.1994
Yüksek Lisans UNİVERSİTAT FÜR BODENKULTUR WİEN İNSTİTUT FÜR CHEM - 1.3.1995
Doktora DİE UNİVERSİTAT FÜR BODENKULTUR WİEN - 3.11.2000
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaşar, S.(2002), Miscanthus Giganteus, Miscanthus Goliath ve Miscanthus Silberfahne'de Selüloz, Hemiselüloz ve Lignin Miktarlarının Karşılaştırılması. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, 2, 27-40
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaşar, S., Kılınç, G., (2018), Palmitoil, stearoil ve oleoil klorür ile esterlenmiş kermes meşesi (Quercus coccifera L.) hemiselülozlarının kimyasal karakterizasyonu, Turkish Journal of Forestry, 19(1): 98-102
 • 2 Yaşar, S., (2018). Ilgın (Tamarix parviflora) Hemiselülozlarının Oktanoil, Dekanoil ve Lauroil Klorür ile Esterlenmesi, MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1): 91-97
 • 3 Yaşar, S., (2018). Volatile acid content of some maquis species, Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20(1): 67-72
 • 4 Yaşar, S., Beram, A., Güler, G., (2017). Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Odunu Fenolik Ekstraktifleri, MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8( Özel Sayı 1): 73-78
 • 5 Yaşar, S., Güler, G., Beram, A., Coşkun, D., Ozansoy, D., (2017). Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri, MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 148-152
 • 6 Yaşar, S., Demir, F., Karatepe, Y., (2016), Bazı maki türlerinin kimyasal içeriği ve fenolik ekstraktifleri üzerine araştırmalar, Turkish Journal of Forestry, 17(2): 187-193
 • 7 Yaşar, S., Dişli, M., Sonkaya, Y., (2016), Comparison of volatile components of Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak.) Ronniger due to reaping time, Turkish Journal of Forestry, 17(2): 94-98
 • 8 Yaşar, S., Fakir, H., (2016), Effect of reaping time on volatile constituents of Achillea teretifolia Willd., Turkish Journal of Forestry, 17(1): 52-55
 • 9 Yaşar, S., Ceviz, A.U., Karatepe, Y., (2016), Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Fenolik Ekstraktiflerinin İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2): 182-187
 • 10 Yaşar, S., Güller, B., Baydar, H., (2010), Susam (Sesamum indicum L.), Pamuk (Gossypium hirsitum L.) ve Haşhaş (Papaver somniferum L.) saplarında Karbonhidrat, Lignin Miktarları ve Bazı Lif Özellikleri Üzerine Araştırmalar, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. 1:56-66
 • 11 Yaşar, S., (2009), Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ekstraktif Maddelerinde Isıl İşlem Uygulanması Sonucu Oluşan Renk Değişimleri Üzerine Araştırma, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. 1:95-100
 • 12 Güntekin, E., Yaşar, S., Karakuş, B., Arslan, M.B., (2009), Bazı Kimyasal Ön İşlemlerin Asma Budama Atıklarından Üretilen Yongalevhaların Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11(15):45-49
 • 13 Yaşar, S., Güller, B., Göktürk-Baydar, N., (2009), Farklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Budama Atıklarındaki Lignin, Karbonhidrat Miktarları ve Lif Özellikleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11(16):71-79
 • 14 Yaşar, S., Tanrıverdi H., (2008), Delignifikasyon işlemi sonucu kalıntı lignin miktarının elde edilen holoselülozun renk değerleri üzerine etkisi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. 2:170-176
 • 15 Var, A.A, Akyürekli, Ö., Yaşar, S., (2005), Anadolu Karaçamında [Pinus nigra Arnd. subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe] Imersol Aqua® Absorpsiyonunun Ağacın Yönlerine Göre Değişimi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. 1:143-152
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yasar, S., Icel, B., (2016), Alkali Modification of Cotton (Gossypium hirsutum L.) Stalks and its Effect on Properties of Produced Particleboards, BioResources, 11(3): 7191-7204
 • 2 Yaşar, S., (2014), Spectrophotometric Determination of Monosaccharide Composition of Wood (Pinus brutia Ten.) Using Artificial Neural Network Modelling, Asian J. Chem. 26(18): 6084-6088
 • 3 Yaşar, S., (2013), Volatile Constituents of Taxus baccata L. Leaves from Western and Southern Turkey, Asian J. Chem., 25(16), 9123-9125
 • 4 Yaşar, S., Güntekin, E., Cengiz, M.,Tanrıverdi, H.(2010), The correlation of chemical characteristics and UF-Resin ratios to physical and mechanical properties of particleboard manufactured from vine prunings, Sci. Res. Essays, 5(8): 737-741.
 • 5 Güller, B., Yaşar, S., (2010), Estimation of Pinus brutia Ten. wood density from Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopic bands by Artificial Neural Network (ANN),Sci. Res. Essays,5(13):1765-1769.
 • 6 Fakir, H., Yaşar, S., Erbaş, S., (2010), Essential Oil Composition of Stachys antalyensis Y. Ayasligil and P.H. Davis Described Endemic Species from Turkey. Asian J. Chem. 22(1): 527-530
 • 7 Yaşar, S., (2010), Fourier Transform Infrared Spectroscopic Estimation of Residual Lignin Content in Wood Holocellulose (Pinus brutia Ten.) Using Artificial Neural Network Modelling. Asian J. Chem. 22(4): 2853-2860
 • 8 Yaşar, S., Cengiz, M., (2010), Artificial Neural Network Estimation of Lignocellulosic Material Acidity. Asian J. Chem. 22(4): 2879-2886
 • 9 Yaşar, S., Fakir, H., Erbaş, S., (2010), Gas Chromatographic (GC-GC/MS) Analysis of Essential Oil of Phlomis armeniaca Willd. from Mediterranean Region in Turkey. Asian J. Chem. 22(4): 2887-2890
 • 10 Göktürk-Baydar, N., Özkan, G. and Yaşar, S. (2007). Evaluation of the antiradical and antioxidant potential of grape extracts. Food Control. 18:1131-1136.
 • 11 Yaşar S. (2005), Spectrophotometric Determination of Hexose and Pentose Amounts by Artificial Neural Network Calibration and Its Using in Wood Analysis. Acta. Chim. Slov. 52: 435-439
 • 12 Aktaş A. H., Yaşar S. (2004), Potentiometric Titration of some Hydroxilated Benzoic Acids and Cinnamic Acids by Artificial Neural Network Calibration. Acta. Chim. Slov. 51: 273-282
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yaşar S. (2003), Odun Polisakkaritlerinin Monomer Analizinde Gaz Kromatografisinin (GC) Kullanımı. III. Ulusal Kromatografi Kongresi Bildiri Kitabı 162-169
 • 2 Yaşar S. (2001), Toprak Altı Soğuk Depolamanın Helianthus tuberosus L.'deki İnulin üzerine Etkisi. II. Ulusal Kromatografi Kongresi Bildiri Kitabı 283-292
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Praznik W., Yaşar S., Liebhard P. (1997), Der Cellulose- und Ligningehalt von Miscanthus sinensis 'Giganteus' in ein-, zwei und mehrjaehrigen Aufwuchs. Perspektiven in der LM und BT. 94
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yaşar S., Liebhard P., Praznik W. (1999), Industrielle Polysaccharide von Miscanthus sinensis 'Giganteus'. Verein Österreichischer Lebensmittel- und Biotechnologen der Österreichischen Gesellschaft für Biotechnologie, Jahrestagung
 • 2 Praznik W., Yaşar S., Liebhard P. (1997), Ertragsverhalten sowie Zellulose- und Ligningehalt im ein-, zwei und mehrjaehrigen Miscanthus sinensis 'Giganteus' Aufwuchs. Verein Österreichischer Lebensmittel- und Biotechnologen der Österreichischen Gesellschaft für Biotechnologie, Jahrestagung
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn.subssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Odununun Doğal Haldeki ve Emprenye Edildikten Sonraki Bazı Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Haşhaş Sapı (Papaver somniferum L.) Hemiselülozlarının N,N-Dimetilformamit/Lityum Klorür Homojen Sisteminde Esterifikasyonu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Asma (Vitis vinifera L.) çubuklarına ait budama artıkları ile susam (Sesamum indicum L.), pamuk (Gossypium hirsutum L.) ve haşhaş (Papaver somniferum L.) saplarında polisakkarit, lignin ve lif özellikleri üzerine araştırmalar. TÜBİTAK-TOVAG 104 O 423, 01.06.2005-01.06.2007
 • 2 Sıvı Kromatografi Geliştirilmesi Altyapı Projesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2004/82, 17.09.2004-17.03.2006
 • 3 NaClO- Delignifikasyonu İşlem Kademelerinin İncelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 444, 11.07.2001-10.04.2003
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Ahşap Malzemenin Korunması
Enstrümental Orman Ürünleri Analizleri I (Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi)
Enstrümental Orman Ürünleri Analizleri II (Gaz, İnce Tabaka, Kolon ve KAğıt Kromatografileri)
Enstrümental Orman Ürünleri Analizleri III(Spektroskopi-Potansiyometri)
Genel Kimya
Odun Kimyası
Organik Kimya
Ormancılık İş Bilgisi
Seminer I
Seminer II
Uzmanlık Alan Dersi
Yukarı çık