Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Serdar CARUS
Adı Soyadı Prof. Dr. Serdar CARUS
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113859
E-Posta serdarcarus@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 8.7.1988
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİLVİ KÜLTÜR 7.9.1992
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN HASILATI 16.4.1998
İLGİ ALANLARI
Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerin SAS ve SPSS Programında Kullanılması Ormanda odun üretimi etkileyen faktörlerin etkenlik düzeylerinin belirlenmesi Ormancılıkta Çeşitli Biyotik Zararın Tespiti Çeşitli Orman Ağaç Türlerinde Artım ve Büyüme Denklemlerinin Geliştirilmesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ELER,Ü.,CARUS,S. 2006. Orman Hasılat Bilgisi. Süleyman Demirel Üniversitesi. Yayın No: 66, 201s, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Carus,S., Çatal, Y. 2017. Ağlasun yöresi kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırmaları için bazı çap-boy modellerinin karşılaştırılması. SDÜ. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(2):94-101.
 • 2 Çatal, Y., Carus, S., 2017. Kümeleme analizi ile orman bölge müdürlüklerinin olağanüstü hasılat etasına göre sınıflandırılması. SDÜ.Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(2):119-124.
 • 3 Carus,S., Memiş, İ., Kündü, K., Alem, Ö., 2016.Şehit Ali İhsan Kalmaz Ormanı Karaçam (Pinus nigra Arnold) ağaçlandırması için tek ve çift girişli ağaç hacim tablolarının düzenlenmesi. Türkiye ormancılık dergisi, 17(1):37-42.
 • 4 CARUS,S., GÜLDEN,Y., 2014.Ağlasun yöresi kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırmalarında tek ağaçlarda çap artımının modellenmesi.SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, 15(2):102-107.
 • 5 KAVGACI,A.,SEVGİ,O.,TECİMEN,H.B.,YILMAZ,O.Y.,CARUS,S.,DÜNDAR,T.,2013.Classification and Ordination ofPinus nigra Dominated Forests atAlaçam Mountains(NW Anatolia-Turkey).Eurasian Journal of Forest Science,1(1):38-50.
 • 6 YILMAZ,O.Y.,SEVGİ,O.,TECİMEN,H.B.,CARUS,S.,KAVGACI,A.,YURTSEVEN,H.,ERDEM,R.,2013. Effects of Different Thinning Grades on the Spatial Structure of Pure Black Pine Stands.Eurasian Journal of Forest Science,1(2): 77-89.
 • 7 CARUS,S., ÇATAL,Y.,2012. Burdur Yöresi Orman İsletmeciliğinin Temel Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1): 53-59.
 • 8 ÇATAL,Y.,CARUS,S.,2010. Karayolundan Geçen Motorlu Taşıtların Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlarında Göğüs Yüzeyi Artımına Etkisi.BİBAD, 3(1):157-161.
 • 9 CARUS,S ve CATAL,Y. 2009. Response to Different Thinning Intensity in Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.) Plantations in Turkey, International Journal of Natural and Engineering Sciences (3): 126-131.
 • 10 CARUS,S ve ÇATAL,Y., 2009. Genç bir Karaçam (Pinus nigra Arnold) Ağaçlandırmasında Tek Ağaçta Artım ve Büyüme, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı,(1):324-334.
 • 11 CARUS, S., ÇATAL, Y. 2008. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde 7-Ağaç Örnek Nokta Yöntemiyle Meşcere Ağaç Sayısının Çap Basamaklarına Dağılımının Belirlenmesi, SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi. 158-169s.
 • 12 CARUS,S. ve ÇATAL,Y., 2007. Isparta Yöresi Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcerelerinde Büyüme Özellikleri. SDÜ. Fen dergisi s.1-10.
 • 13 CARUS,S.ve ÇİÇEK,E.2007. Adapazarı-Süleymaniye Dişbudak Plantasyonlarında (Fraxinus angustifolia Vahl.) Tek Ağaçlar için Bir Çap Artım Modeli. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 1, s.34-48.
 • 14 CARUS,S.,ÇİÇEK,E.2007. Growth and Yield Prediction Models for Ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) Plantations in Turkey. J. Applied Bio.Scie. 1 (1): 13-18.
 • 15 CARUS,S. ve ÇATAL, Y. 2007. Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) ve Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)'nda Yıllık Çap ve Boy Artımının Vejetasyon Dönemi İçerisindeki Aylara Dağılımı. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, s.62-77.
 • 16 DELİGÖZ,A.,CARUS,S.,2006.Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arn.subsp.pallasiana(Lamb.)Holmboe] Tohum Meşcerelerinin Bazı Kozalak ve Tohum Özelliklerine Göre Ayrılmasının İstatistik Analizi. SDÜ.Orman Fakültesi Dergisi, s.13-23.
 • 17 ÇATAL,Y.,GÜRLEVİK, N.,KARATEPE,Y.,CARUS,S.,2005.Isparta Gölcük Yöresi Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Meşcereleri İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacım Tablosu.SDÜ Orman Fakültesi Dergisi.s.78-90
 • 18 CARUS,S.,ÇATAL,Y., 2005. Yaprak Yüzeyinin Karaçam (Pinus nigra Arnold) ve Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarında Dip Çap ve Boy Artımı Üzerindeki Etkileri.SDÜ Orman Fakültesi Dergisi.s.52-61.
 • 19 YUCEDAĞ,C.,CARUS,S., 2005. Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir-Isparta) Ormanlarının Meşcere Kuruluşları. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi. s.62-77.
 • 20 CARUS,S., 2004. İstatistik Dağılımların Ormancılıktaki Önemi. İstatistik Araştırma Dergisi. cilt 3, sayı 2, s.301-314.
 • 21 CARUS,S. 2004.Increment and Growth in Timberline Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Stands at Ilgaz Mountain, Turkey .
 • 22 CARUS,S.2004.Increment and Growth in Crimean Juniper (Juniperus excelsa Bieb.) Stands in Isparta-Sütçüler Region of Turkey. 4(2):173-179.
 • 23 CARUS,S., 2004.Isparta-Sütçüler Yöresi Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Meşcerelerinde Artım ve Büyüme. SDÜ. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1,s.19-36.
 • 24 CARUS, S., 2002. Bazı Hacim Formüllerinin Seksiyon, Gövde ve Bağıl Uzunluklara Göre Kıyaslanması. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 1, .101-114.
 • 25 CARUS, S., 2001.Opportunities to Increment Volume Yield on Even-Aged (Fagus orientalis Lipsky.) Stands, University of Forestry, Faculty,Business Management, Jurnal Management and Sustainable Development, in the volume IV (3-4/2001) Bulgaria.
 • 26 CARUS, S. ve YILMAZ, E., 2001.The Relationship Between Regression Model- Sample Size at the Estimation of Stand Volume Increment, University of Forestry,Faculty, Business Management,Jurnal Management and Sustainable Development,in the volume IV (3-4/2001) Bulgaria
 • 27 CARUS,S., 1997. Aynı Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinde Hacim Artımının Meşcere Yaşı, Bonitet, Göğüs Yüzeyi ve Sosyal Gövde Sınıflara Göre Değişimi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 47, Sayı 1-4, 63-79.
 • 28 BOZKUŞ,H.F. ve CARUS,S., 1997. Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) ve Sedir (Cedrus libani Link.) in Çift Girişli Gövde Hacim Tabloları ve Mevcut Tablolarla Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 47, Sayı 1, 51-70.
 • 29 CARUS,S., 1996. Aynı Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinde Çap Dağılımının Bonitet ve Yaşa Göre Değişimi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 46, Sayı 2, 171-181.
 • 30 CARUS,S., 1995. Aynı Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinde Çap Artımının Meşcere Yaş ve Göğüs Yüzeyine Göre Değişimi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 45, Sayı 3-4, 95-110.
 • 31 CARUS,S., 1994. Belgrad Ormanında Dişbudak, Kızılağaç ve Akçaağaç Yapay Meşcerelerinde Büyüme Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 44, Sayı 1-2, 129-143.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ELER,Ü.,CARUS,S.,ÖZÇELİK,R.,ÇATAL,Y.,2014. Orman ve Toplum. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim 2014. Isparta.147-153.
 • 2 ÇATAL, Y., ELER,Ü., CARUS,S., ÖZÇELİK, R., ALKAN, O., 2014. Tek Ağaçta Çap Artımı Üzerinde Artımın Ölçüldüğü Periyot Süresi ve Meşcere Sıklığının Etkisinin İncelenmesi (Ağlasun Kızılçam Ağaçlandırmaları Örneği).II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim 2014. Isparta.170-178.
 • 3 CARUS,S., SU,Y.,2014. Antalya-Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablo ile Kıyaslanması. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim 2014. Isparta. 574-584.
 • 4 CARUS,S.,2011. Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.)'nın Ekolojik ve Silvikültürel Özellikleri Paneli Bildiriler Kitabı. Ekolojik ve Silvikültürel Özellikleriyle Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky)Paneli, 18 Şubat 2010,Bolu. 75-95s.
 • 5 CARUS,S.,ÇATAL,Y.,2011. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra Arnold)’da Yıllık Halka Kalınlığının Gövde İçerisindeki Düşey Değişimi.I. Ulusal Akdeniz Orman Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş,589-596s.
 • 6 CARUS, S ve ÇATAL, Y., 2010.Doğu Kayını'nın Kabuk Kalınlığında Ağaç Yaşı, Göğüs Çapı ve Ağaç Boyunun Etkisi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, s.372-380.
 • 7 CARUS, S., ÇATAL,Y., ÖRÜCÜ,Ö.K., DEMİRKOL,M.2010. Karayolu Motorlu Taşıtlarından Çıkan Gazların Bir Toros Sediri Yol Kenarı Ağaçlandırmasında Artım ve Büyümeye Etkisi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, s.849-855.
 • 8 CARUS,S.,2010.İğne Yapraklı Ağaçların Yapraklarını Yiyen Bazı Böceklerin Zarar Miktarında Kuraklığın Etkisi,16-18 Haziran 2010 İstanbul. II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi.s.67-76.
 • 9 CARUS, S ve YÜCEDAĞ, C. 2008. SDÜ.Orman Fakültesi,Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Ormancılık Eğitim ve Öğretim Sistemine Bakışı. 3. Ulusal Ormancılık Kongresi "150. yılında Türkiye'de Ormancılık Eğitimi", 20-22 Mart 2008-Ankara. s.77-84.
 • 10 CARUS, S. ve YÜCEDAĞ, C., 2008. Kuraklığın Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) Ağaçlarında Artım ve Büyümeye Etkileri: Isparta-Eğirdir Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müd., V. Bölge Müdürlüğü, Kuraklık ve Su Yönetimi toplantısı, 15-16 Mayıs 2008, Ankara, s. 260-268.
 • 11 CARUS, S. ve ÇATAL,Y., 2008. Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcerelerinde Hacim Artımının Tayinde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Kıyaslanması. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008. Eskişehir. Cilt 2, s.621-628.
 • 12 CARUS,S.2006. Çam keseböceğinin zarar yapacağı ağaç seçiminin istatistik analizi.
 • 13 CARUS,S. ve ÇATAL,Y. 2006. Biyokütle Tahmininde Kullanılabilecek Yeni Bir İstatistik Yöntem. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-27 Mayıs 2006.s. 813-823.
 • 14 YUCEDAĞ,C. ve CARUS,S., 2005. Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir-Isparta) Meşcere Kuruluş ve Dinamikleri, SDÜ Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005,Isparta. 375-383.
 • 15 ÇATAL,Y. ve CARUS,S.,2005. Doğal Karışık Meşcerelerin Korunması Gerekliliği ve Koruma İlkeleri, SDÜ, Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005,s.89-92,Isparta.
 • 16 GEZER,A., CARUS,S. ve YÜCEDAĞ,C., 2005. Doğuladini (Picea orientalis (L.) Link) 'nde Tohum Kaynağının Belirlenmesinde Ayırma Analizinin (Discriminant Analysis) Kullanımı, 20-22 Ekim 2005, Ladin sempozyumu, s.719-726,Trabzon
 • 17 CARUS,S., ÇATAL,Y. ve YÜCEDAĞ,C., 2005. Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link), Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Karadeniz Yöresi Göknar (Abies spp.) Meşcerelerinde Tek Ağaçlarda Sipere Dayanma Güçlerinin Kıyaslanması, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim 2005,s.407-416,Trabzon.
 • 18 CARUS,S. 2005. Aynı Yaşlı Doğu Kayını Ormanlarında Tek Ağaç ve Meşcerede Hacım Artımının Simülasyonu, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu 2005, 16-18 Kasım 2005,428-435s,Kocaeli.
 • 19 CARUS,S., YUCEDAĞ,C. ve ÇATAL,Y., 2005. Burdur Yöresi Orman İşletmeciliği, 16-19 Kasım 2005., Bildiriler, Cilt- 2, s. 1168-1171.
 • 20 ÇATAL, Y.ve CARUS,S. 2004. Biyokütle Tahmininde Kullanılan Yöntemler ve Kritiği. Biyoenerji 2004 Sempozyumu, İzmir, s.302-308.
 • 21 CARUS,S.,2002. Ilgaz Dağı Üst Orman Zonundaki (Alpinetum Kuşağı) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Artım ve Büyüme. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 25-27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı-Kastamonu.
 • 22 CARUS, S., 2000.Demirköy Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ağaçlarının Gelişmesi Üzerine Örnekler, Demirköy-İğneada Ormanları ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 7-9 Haziran 2000, İğneada-Kırklareli.
 • 23 CARUS, S., 2000. Demirköy Yöresi Aynı Yaşlı Doğu Kayını Meşcerelerinde Artım ve Büyüme, Demirköy-İğneada Ormanları ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 7-9 Haziran 2000, İğneada-Kırklareli.
 • 24 BOZKUŞ,H.F. ve CARUS,S.,1998. Toros Göknarının (Abies cilicica Carr.) Saf ve Sedir (Cedrus libani Link.) ile Karışık Meşcerelerinde Artım-Silvikültür İlişkileri. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, 23 Ekim 1998, İstanbul, 387-396.
 • 25 SARAÇOĞLU,Ö. ve CARUS,S.,1998. Aynı Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinde Çap Dağılımının Yeni bir İstatistik Yöntemle Saptanması. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, 23 Ekim 1998, İstanbul, 405-412.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 CARUS,S.2014. Tomicus minor (Hartig)’ün bir kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırma sahasında zarar yaptığı ağaç seçiminin istatistiksel analizi (Burdur- Ağlasun örneği.Türkiye II. Entomoloji ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014, Antalya,s.321-322.
 • 2 ÇATAL,Y,.CARUS,S.2012.Yapay Kızılçam (Pinus brutia Ten.)Meşcerelerinde Hacim Artımının Sosyal Gövde Sınıflarına Göre Değişimi.3-5 Mayıs 2012, Ekoloji 2012 Sempozyumu,Kilis.
 • 3 ÇATAL,Y., CARUS,S.,2011.Burdur Yöresinde Karaçam (Pinus nigra Arnold) Ağaçlarında Büyük Orman Bahçıvanının (Tomicus minor (Hart.) (Coleoptera:Scolytidae)) İki Yıl Süreyle Çap Büyümesi Üzerinde Yaptığı Etki.Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s.284.
 • 4 ÇATAL,Y ve CARUS,S., 2009. Karayolundan Geçen Motorlu Taşıtların, Karayolu Kenarı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlarında Göğüs Yüzeyi Artımına Etkisi, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir, s.71.
 • 5 CARUS,S.ve YÜCEDAĞ,C. 2007. Kovada Gölü Milli Parkı (Eğirdir-Isparta)' ndaki Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) Ağaçlarında Artımda Azalma ve Kurumalar, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya, s.33.
 • 6 CARUS,S ve ÇATAL,Y. 2006. Neodiprion sertifer (Geoff.)'in Burdur Yöresi Kızılçam Ormanlarında Tek Ağaçlarda Artım ve Büyüme Kaybı Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası/AYDIN
 • 7 CARUS,S. ve ÇATAL,Y. 2006. Burdur Yöresi Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğe Örnek Bir Karışık Meşcere Kuruluşu. 18. Biyoloji Kongresi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 S., Orhan, T.H.Barış, Y. O.Yalçın,A.Serdar,C.,Serdar,K. A., 2017. Alaçam Dağlarında Orman Topraklarının Bazı Özelliklerinin Yükseltiye Bağlı Değişimi. I. International Turkish World, 7-10 Aralık 2017. Antalya 1-10.
 • 2 Çatal, Y., Carus, S., 2017. Sedir Ağaçlarında Göğüs Yüzeyi Artımında Yarışmanın Etkisi. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi.25-27 Ekim 2017 Adana, s:57-62.
 • 3 Çatal, Y., Carus, S., 2017. Diameter Growth Equations for Cedrus libani in Isparta. Ecology Symposium, 11-13 mayıs 2017, Kayseri, s:12-20.
 • 4 Carus,S., Çatal, Y., 2017. Linear and Non-Linear Regression Equations for Estimating the Crown Diameter and Diameter at Breast Height of Cedrus libani Trees. ECOLOGY SYMPOSIUM, 11-13 Mayıs 2017, s: 1-11
 • 5 Carus,S., Karataş, S., 2016. Burdur-Çamoluk yöresi saf aynı yaşlı ve doğal karaçam meşcerelerinde büyümenin modellenmesi. 1st International Mediterreanean Science and Engineering Congress, 26-28 October 2016, Adana, 567-575s.
 • 6 Carus,S., 2016. Alteration of Volume Increment According to Basal Area and Social Stem Classes on Brutian Pine (Pinus brutia Ten.) in Burdur Region. ICENS, 24- 28 May 2016, Bosna Hersek,157-162p.
 • 7 Carus,S., Gülden, Y., 2016. Ağlasun yöresindeki kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlandırmalarında sıklık-hacim artımı ilişkisinin modellenmesi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. 26-28 October 2016, Adana, 1065-1076p.
 • 8 CARUS,S.,2014. Biyometri ve Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu. 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş,s.920-926.
 • 9 CARUS,S.,2013. Ağlasun Yöresindeki Kızılçam Ağaçlandırmalarında Hacim Artımının Göğüs Yüzeyi ve Sosyal Sınıflara Göre Değişimi. Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2013, Antalya, 589-599.
 • 10 CARUS,S.,ÇATAL,Y., 2012.Determination of the Most Apppropriate Method of Oriental Beech Lipsky) Stem Form Coefficient in Turkey. Forests in Future: Sustainable Use, Risks and Challenges. Belgrade, Sırbistan, 4-6 October 2012. p.25-32
 • 11 CARUS,S., 2010.Radial, Height and Volume Growth of Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.)Twelve Years After Defoliation by the Pine Processionary Moth in Turkey.First Serbian Forestry Congress, 11-13 Kasım 2010, s.171-179, Belgrad,Sirbistan
 • 12 Y.ÇATAL ve S.CARUS., 2007. Investigating Stand Dynamics of Mixed Stands with Multinomial Probability Distribution. Proceeding of Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, 17-19 October 2007, İstanbul. pp.239-248.
 • 13 GEZER,A.,YÜCEDAĞ,C.ve CARUS,S. 2006. Rehabilitation of the Juniper Forest Ecosystems in Terms of Their Present Silvicultural Situation in Turkey
 • 14 CARUS,S. ve TOPAÇOĞLU,O., 2000. Increment and Growth in Scotch Pine Mountain Forests in Turkey (Ilgaz-Çankırı), 75 years University Forestry Education in Bulgarian, Soyfa, 52-62.
 • 15 CARUS,S.,2000. The development of Beech Stands and Environmental Effects.75 years University Forestry Education in Bulgarian,Sofya,156-165.
 • 16 CARUS,S. ve TOPAÇOĞLU,O., 2000. Adapted Silviculture and Stand Structure in Scotch Pine Mountain Forests in Turkey (Ilgaz-Çankırı), 75 years University Forestry Education in Bulgarian, Soyfa, 166-178.
 • 17 YILMAZ,E. ve CARUS,S., 1998. The Modeling in Pinus maritima Plantations, 70 th Anniversary of the Forest Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Vol. 2, Sofya, 328-336.
 • 18 CARUS,S. ve YILMAZ,E., 1998. Stand Volume Function in Even-Aged Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stands of West and Middle Black Sea Region, 70 th Anniversary of the Forest Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Vol. 2, Sofya, 307-312.
 • 19 YEŞİL,A., DESTAN,S.,ATICI,E. ve CARUS,S.,1993. Orman Amenajmanında Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Amacıyla Bir Kızılçam Meşceresinde Değişik Yöntemlerle Elde Edilen Hacimlerin Karşılaştırılması. Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Marmaris, 557-567.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çatal, Y., Carus, S., 2017. A Local Basal Area Adjustment for Crown Width Prediction of Cedrus libani Trees in Isparta.Ecology Symposium, 11-13 Mayıs 2017. Kayseri, s. 405.
 • 2 Kaya, H., Carus, S., 2017. Modelling of growth for pure, even-aged and naturalCalabrian pine (Pinus brutia Ten.) stands in Burdur- Ağlasun Region.International Symposium on New Horizons in Forestry, 18-20 Ekim 2017 Isparta. s: 242.
 • 3 CARUS,S.,GÜLDEN,Y.,2013. A Diameter Increment Model for Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.) Plantation Stands in Southwestern Turkey. International Scientific Conference, Forest Research Institute, at the Bulgarian Academy of Sciences 85th Anniversary,1-2 October 2013,p.51,Sofia,Bulgaria.
 • 4 ÇATAL,Y., CARUS,S.,DEMİRKOL, M.,2012.Effects thinning of brutian pine (Pinus brutia Ten.) plantation stands of Burdur region of Turkey. Forests in Future: Sustainable Use, Risks and Challenges. Belgrade, Sırbistan, 4-6 October 2012. s.40
 • 5 CARUS,S.,ÇATAL,Y., 2011.Tree form quotients as variables in volume estimation for oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) in Turkey. The 9th International Beech Symposium. Dresden, Germany, 12-17 September 2011. s.45.
 • 6 CARUS,S.,ÇATAL,Y.,2011.The alteration of diameter distribution by site quality and age in even aged Crimean pine (Pinus nigra Arnold) stands in southern Turkey. 4th International Conference on Mediterranean Pines. 6-10 Haziran 2011, Avignon-Fransa, s.101.
 • 7 CARUS, S. ve ÇATAL, Y. 2007. Çam Ökseotu (Viscum album ssp. austriacum)' nun Karaçam (Pinus nigra Arnold) Meşceresinde Konukçu Ağaç Seçim Tercihi ve Tek Ağaçlarda Çap-Hacim Artımına Etkisinin Belirlenmesi. Uluslararası, II. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Isparta, s.159.
 • 8 CARUS,S.2000.The development of young beech stands and environmental effects. p.129
 • 9 CARUS,S.2000. Simulation of increment and growth in even-aged oriental beech stands, p.129
 • 10 CARUS,S.2000. The alteration of stand height curve by site quality and age in even-aged oriental beech stands, p.130.
 • 11 CARUS,S.,1997. The Alteration of Diameter Distribution by Site Quality and Age in Even-Aged Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stands. IX World Forestry Congress, Vol. 3, s.173, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Belgrad Ormanında Dişbudak, Kızılağaç ve Akçaağaç Yapay Meşcerelerinde Büyüme Özellikleri. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Aynı Yaşlı Doğu Kayını ( Fagus orientalis Lipsky.) Meşcerelerinde Artım ve Büyüme. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KABAN,G.,2014. Ağlasun Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Göğüs Yüzeyi Artımının Modellenmesi. 23.09.2014.
 • 2 BETUL, Y., 2014.Aynı Yaşlı, Saf ve Doğal Meşcerelerde Hacim Artımının Yaş, Bonitet ve Sıklığa Göre İncelenmesi (Kızılçam ve Karaçam Örneği). 11.02.2014.
 • 3 DOĞDAŞ,İ.,2014.Burdur-Ağlasun Yöresi Kızılçam Ormanlarında Meşcere Ağaç Sayısı,Hacim ve Hacim Artımının Çap Basamaklarına Dağılımının Modellenmesi.18.02.2014
 • 4 SU,Y., 2014.Korkuteli Yöresi Yapay Kızılçam Meşcereleri İçin Gövde Hacim ve Bonitet Endeks Tablolarının Düzenlenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, 12.11.2014
 • 5 KARATAŞ,S.,2013.Burdur- Çamoluk Yöresi Saf, Aynı Yaşlı ve Doğal Anadolu Karaçamı Meşcerelerinde Büyümenin Modellenmesi.22.10.2013.
 • 6 GÜLDEN,Y.,2013.Ağlasun Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Sıklık-Hacim Artımı İlişkisinin Modellenmesi.03.06.2013.
 • 7 KAYA,B.,2013.Farklı Yarışma Endekslerinin Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlarında Çap Artımı Tahmini İçin Kıyaslanması.24.06.2013.
 • 8 AKTAŞ,M.,2013.Burdur Yöresindeki Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meçcerelerinde Kızılçam Normal Hasılat Tablosunun Meşcere Hacim ve Hacim Artım Tahminlerinin Karşılaştırılması.14.05.2013.
 • 9 CILIZ,N.,2013. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Altı Ağaç,Açısayım ve Örnek Alan Yöntemleri ile Elde Edilen Meşcere Hacmi Tahminlerinin Karşılaştırılması:Antalya-Gebiz Yöresi Örneği.
 • 10 FAKILI,M., 2012. Çamkoru Araştırma Ormanı (Çamlıdere-Ankara) Saf, Aynı Yaşlı ve Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinin Büyüme Özellikleri. SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2871-YL-11(09.05.2012)
 • 11 KARACA,İ., 2012. Burdur Yöresindeki Saf, Aynı Yaşlı ve Doğal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Çeşitli Kızılçam Hasılat Tablolarının Tahminlerinin Kıyaslanması.Yüksek Lisans Tezi (07.06.2012).
 • 12 GÜROCAK, H., 2011. Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.)’nda Bazı Ağaç Şekil Katsayılarının Göğüs Çapı ve Boya Göre Gelişimleri ve Karşılaştırılmaları. SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2362-YL-10(23.06.2011)
 • 13 TEKİN, B. A., 2008. Isparta Yöresi Saf, Aynı Yaşlı ve Doğal Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] Meşcerelerinde Artım ve Büyüme Yönünden Meşcere Yaşı-Sıklık ve Bonitetin Etkileri. SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1579-YL-07(26.08.2008)
 • 14 GÜLER,S.,2006. Defne (Laurus nobilis L.) Yaprağı Verimi üzerinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Antalya-Manavgat-Yaylaalan Örneği), 72s.SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 15 ÖZKAYNAK, G., 2003. Doğal Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Meşçerelerinde kullanılabilecek Değişik Yarışma Endekslerinin Başarılarının Testi. 126s.SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ÇATAL,Y., 2009.Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Artım ve Büyüme. SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü.(21.10.2009).
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ÖRÜCÜ,Ö.K.,2013. Kent Ormanı Yönetim Planı,Isparta Örneği.27.12.2013.SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 CILIZ,N., 2013. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde Altı Ağaç,Açısayım ve Örnek Alan Yöntemleri ile Elde Edilen Meşcere Hacmi Tahminlerinin Karşılaştırılması:Antalya-Gebiz Yöresi Örneği.SDÜ. BAP No: 3124-YL-12.(11.02.2013)
 • 2 SDU.BAP. 2871-M-11 nolu münferit proje, 05.03.2013
 • 3 GÜLDEN,Y.,2013.Ağlasun Yöresindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Sıklık-Hacim Artımı İlişkisinin Modellenmesi.03.06.2013.
 • 4 KARACA,İ.,2012.SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2931-YL-11. Proje yürütücüsü,SDÜ. BAP Yüksek Lisans Tezi (07.06.2012).
 • 5 SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2710-YL-11. Proje yürütücüsü. SDÜ. Yüksek Lisans Tezi (Mürsel FAKILI, 30.04.2012)
 • 6 SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2362-YL 10. Proje yürütücüsü. SDÜ. Yüksek Lisans Tezi (23.06.2011)
 • 7 SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1544-D-07: Proje yürütücüsü. SDÜ. Doktora Tezi (01.11.2009)
 • 8 SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 1579-YL-07: Proje yürütücüsü. SDÜ. Yüksek Lisans Tezi (26.08.2008)
 • 9 SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin 567 Nolu projesi: Doğal Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich.) Meşçerelerinde kullanılabilecek Değişik Yarışma Endekslerinin Başarılarının Testi. Yüksek Lisans Tezi, 126s., 2003
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sevgi, O., Yılmaz,O.Y.,Carus,S., Dündar,T., Kavgacı,A., Tecimen,H.B., 2010. Alaçam Dağları’ nda Karaçam Ormanlarının Yükseltiye Göre Beslenme-Büyüme Modelle-ri ve Odununun Teknolojik Özellikleri” (TÜBİTAK tarafından 104 O 551 numaralı proje)
 • 2 Genç,M.,CARUS,S.,ÖZKAN,K.,ÇATAL,Y.,YILDIZ,D.,DELİGÖZ,A.,2007.Doğal Anadolu Karaçamı (Pinus nigra subsp. pallasiana Arnold (Lamb.) Holmboe) Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri, SDÜ. Alt yapı projesi. Yardımcı Araştırıcı.Proje No. 2003/49. (Temmuz-2007)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2013. Oturum Başkanlığı.ORMANCILIKTA SEKTÖREL PLANLAMANIN 50. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 26-28 Kasım 2013.
 • 2 2013. Bilim Kurulu Üyeliği.ORMANCILIKTA SEKTÖREL PLANLAMANIN 50. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 26-28 Kasım 2013.
 • 3 2.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8- 10 Eylül 2011.(bilim kurulu üyeliği)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim 2014. Isparta.(Oturum başkanlığı)
 • 2 Bilim kurulu üyeliği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim 2014. Isparta..
 • 3 Bilim kurulu üyeliği. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu. 18-20 Eylül 2014. Isparta.
 • 4 Orman Amenajmanında Akademik Çalışmalar ve Planlama Eğitimi. 17-20 Şubat 2012. (Oturum Başkanlığı)
 • 5 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 28-30 Ekim 2011.(oturum başkanlığı)
 • 6 I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 28-30 Ekim 2011.(Bilim kurulu üyeliği)
 • 7 Ladin Sempozyumu' nda Oturum başkanlığı, 20-22 Ekim 2005, Trabzon.
 • 8 IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi 'nde Oturum başkanlığı, 8-10 Mayıs 2003, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 2012.Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı.Mendel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 10-12 Mayıs 2012, Çek Cumhuriyeti.
 • 2 2012.Yök Yurtdışı Bursu.Katolanya Ormancılık Bilimleri Araştırma Enstitüsü.6 Temmuz-31 Ağustos 2012,Lleida,İspanya.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ekolojik ve Silvikültürel Özellikleriyle Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.), 18 Şubat 2010, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Bolu.
 • 2 Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa) mücadele yöntemleri ve ekosistem yönetimi.Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 24-26 Eylül 2004, Antalya.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 CARUS, S., 2010. Pre-growth mortality of Abies cilicica trees and mortality models performance. Journal of Environmental Biology.31(3):363-368.(Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü)
 • 2 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-4
 • 3 SDÜ, Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü (Fen Bilimleri kategorisi 2' ncisi), 2006, Isparta.
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi, Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü (Prof Dr. -Doç. Dr. kategorisi 1' incisi), 2006, Isparta.
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi, Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü (Yrd. Doç. Dr. kategorisi 1' incisi), 2005, Isparta.
 • 6 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2
 • 7 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-3
 • 8 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-1
 • 9 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-1
 • 10 Tübitak uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülü-2
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 2013. Journal of Environmental Biology,Impact of pruning on rejuvenation of declining Nagpur mandarin (Citrus reticulata Blanco) orchard.
 • 2 American Journal of Plant Sciences, 05.03.2013
 • 3 TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ,2012. Height-diameter relationships for plantation-grown Scots pine in Bulgaria: optimal combination of model type and application.
 • 4 TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ,2012-aralık.
 • 5 review of a paper of the International Scientific Conference "FORESTS IN FUTURE - SUSTAINABLE USE, RISKS AND CHALENGES", 2012.
 • 6 2012.Anonym.
 • 7 Modelling height growth of European chestnut (Castanea sativa Mill.) on the northern slopes of Belasitsa mountain, Southwest Bulgaria, TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ:TAR-1012-1535
 • 8 Comparative study among ecperimental plantings and phenotypes of cork oak (Quercus suber L.) in Northern Greece: 18 years later. TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ:TAR-1012-1537
 • 9 African Journal of Biotechnology, Kasım, 2011.
 • 10 Characterization of soils affected by salts in irrigation district 110 "Rio Verde", Oaxaca, Mexico. African Journal of Agricultural Research.
 • 11 Forest Ecology and Management,2010
 • 12 Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2010
 • 13 Journal of Pest Science,2010
 • 14 Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 open journal of forestry
 • 2 2013. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 2013. Journal of Ecology and Natural Environment (JENE)
 • 4 2012. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 2012. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 6 Trakya University Journal of Engineering Sciences,2012
 • 7 SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi,2012
 • 8 SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi,2012- (Değerlendirme:1 Mayıs)
 • 9 SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012.
 • 10 İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2009
 • 11 Journal of Forestry Research, 2009
 • 12 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2008,2009
 • 13 SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi, 2008
 • 14 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 2006,2008
 • 15 SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi,2006
 • 16 Gazi üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi,2005
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 CARUS,S.,2010. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “FORESTRY: BRIDGE TO THE FUTURE” 13–15 MAY 2010, Reviewers of the manuscripts submitted to “Forestry Ideas”
 • 2 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi. 2008,2010
 • 3 Doğu Akdeniz Araş. Enst. Dergisi,2005
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekanlık 08.06.2015-09.05.2016
 • 2 Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı- (2010-2012)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010)
 • 2 Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2012)
 • 3 Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-2010)
 • 4 Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı (2004-2007)
 • 5 SDÜ. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2001-2005)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2013
 • 2 Orman Fakültesi Senato Üyeliği, 2013.
 • 3 Orman Mühendisliği Bölüm Kurul Üyeliği(2004-2012)
 • 4 SDÜ.Orman Fakültesi, Akademik Değerlendirme Komisyon Başkanlığı(2010-2013)
 • 5 SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2011-)
 • 6 Fakülte Kurul Üyeliği (2011-2013)
 • 7 Orman Fakültesi Senato Üyeliği (05.06.2012- Devam)
 • 8 SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2007-2011)
 • 9 Orman Fakültesi, ihale komisyon üyeliği
 • 10 SDÜ. Orman Fakültesi, Bitirme ödevi çalışma grubu komisyonu Başkanlığı (2006-2010)
 • 11 Fakülte Kurul Üyeliği (2008-2011)
 • 12 Fakülte Kurul Üyeliği (2005-2008)
 • 13 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2008)
 • 14 SDÜ. Orman Fakültesi,Burs-Yardım Çalışma grubu başkanlığı (2004-2006)
 • 15 SDÜ. Orman Fakültesi, Bilimsel Araştırma Çalışma grubu üyesi (2003-2006)
 • 16 Orman Mühendisliği, Sınıf Danışmanlığı ve Teknik gezi (2001-2008)
VERDİĞİ DERSLER
Bigisayar Destekli İstatistik Yöntemler I
Bigisayar Destekli İstatistik Yöntemler II
Bilgisayar Destekli İstatistik Yöntemler
Bilgisayar Destekli İstatistik Yöntemler I
Bilgisayar Destekli İstatistik Yöntemler II
Bilgisayar Destekli İstatistiksel Yöntemler
Bilim ve Etik
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Dendrometri
Genel Matematik
Genel Matematik II
Hasılat Bilgisi
İstatistik
İstatistik Yöntemler
İstatistiksel Teknikler
Orman Hasılat Bilgisi
Ormancılık Araştırmalarında Deneme Desenleri ve Değerlendirilmesi
Ormancılık Biyometrisi I
Ormancılık Biyometrisi II
Ormancılıkta Bilgisayar Uygulamaları
Ormanda Hasılatın Tahmin ve Araştırılması Yöntemleri
Ormanda Hasılatın Tahmini Araştırılması Yöntemleri
Ormanda Hasılatın Tahmini ve Araştırılması
Ormanda Hasılatın Tahmini ve Araştırılması Yöntemleri
Parametrik Olmayan Yöntemler
Proje I
Proje II
Proje-I
Proje-II
Seminer I
Seminer II
Tek Ağaç ve Meşcere Simulasyon Modelleri
Tek Ağaç ve Meşcereda Artım ve Büyümenin Simülasyonu
Tek Ağaç ve Meşcerede Artım ve Büyümenin Simulasyonu
Tek Ağaç ve Meşcerede Artım ve Büyümenin Simülasyonu
Temel Matematik I
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi II-dok.
Uzmanlık Alan Dersi III-dok.
Uzmanlık Alan Dersi II-Y.L.
Yukarı çık