Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Oğuzhan SARIKAYA
Adı Soyadı Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113964
E-Posta oguzhansarikaya@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 6.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 13.2.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 11.6.2008
İLGİ ALANLARI
Orman Entomolojisi Biyolojik Mücadele Kabuk Böcekleri Orman Koruma
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SARIKAYA, O., AVCI, M., 2007. Türkiye Kızılçam Ormanları Zararlı Faunasından Akdeniz Orman Bahçıvanı Tomicus destruens (Woll. 1865) (Col.: Scolytidae). Orman ve Av, 2007/4, 31-34.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2011. Türkiye Göknar Ormanlarında Yeni Bir Tür: Pityokteines marketae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 1-2-3, Ocak-Şubat-Mart 2011, 26-27.
 • 2 Aytar, F., Sarıkaya, O., Avcı, M., 2008. Toros Sediri Ormanlarımızda Önemli Bir Zararlı: Sedir Kabuk Böceği (Orthotomicus tridentatus). Orman Mühendisliği, Yıl: 45, Sayı: 1-2-3, Ocak-Şubat-Mart, 19-23.
 • 3 Sarıkaya, O., Avcı, M., 2006. Kabuk Böceklerine Karşı Ormanlarımızda Alınabilecek Koruyucu Önlemler. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:43, Sayı:1-2-3 Ocak-Şubat-Mart, 26-31, Ankara.
 • 4 SARIKAYA,O., AVCI, M., 2002. Batı Akdeniz Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) Ormanlarında Ağaç Ölümleri. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl:39, Sayı:9-10, sf. 20-24. Ankara .
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sarıkaya, O., Yıldırım, S., 2011. Küçük Orman Bahçıvanı Tomicus minor (Hartig)'ün Isparta-Aksu Yöresi Karaçam Ormanlarında Ergin Uçuş Periyodunun ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi. Türkiye I.Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya, 28-33.
 • 2 Ergin, Y., Sarı, R., Sarıkaya, O., 2008. Ülkemiz Ormanlarında Entomolojik Kaynaklı Sorunlara Karşı Uygulanan Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yöntemleri. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 8-9 Mayıs 2008, Düzce, 75-83.
 • 3 Gündoğdu, E., Ünal, Y., Sarıkaya, O., 2005. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Kuş ve Memeli Türleri Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 595-598.
 • 4 Avcı, M., Oğurlu, İ., Sarıkaya, O., 2005. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 599-606.
 • 5 Oğurlu, İ., Gündoğdu, E., Sarıkaya, O., 2005. Gölcük Gölü Tabiat Parkı Faunası Üzerine Araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, 8-10 Eylül 2005, 615-621.
 • 6 SARIKAYA, O., BARCIN, C., 2004. Isparta Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Böcek Türleri. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, 29 Nisan-01 Mayıs 2004, 95-100.
 • 7 SARIKAYA, O. ve ÇINAR, K., 2002. Göller Yöresi Ormanlarında Abiyotik Orijinli Orman Zararlıları. III. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, 6-10 Mayıs 2002.
 • 8 SARIKAYA, O., 2001. Göller Yöresi Ormanlarının Biyolojik Çeşitliliği. II. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, 3-4 Mayıs 2001, İ.Ü. Yayın No: 4346, O.F. Yayın No: 469, İstanbul, 113-120.
 • 9 SARIKAYA, O., 2000. Göller Yöresi Ormanlarının Önemli Zararlı Böcekleri. I. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, 4-5 Mayıs 2000, İ.Ü. Yayın No: 4345, O.F. Yayın No: 468, İstanbul, 177-185.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sarıkaya, O., Avcı, M., Sarı, R., 2011. Göknar Sürgün Kelebeği (Choristoneura murinana (Hübner))'nin Isparta-Yenişarbademli Abies cilicica Carr. Ormanlarında Ergin Uçuş Periyodunun Feromon Tuzaklarla Belirlenmesi. Türkiye IV.Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, sf 285.
 • 2 Avcı, M., Sarıkaya, O., 2009. Sedir (Cedrus libani A. Rich) Zararlısı Sedir Kese Böceği Traumatocampa ispartaensis Doğanlar & Avcı (Lep.: Notodontidae)'in Biyolojisi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, sf. 81.
 • 3 SARIKAYA, O., AKÇAKAYA, M., 2003. Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) Ormanlarında Ağaç Ölümleri. IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Isparta, 8-10 Mayıs 2003.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Göller Bölgesi Abies cilicica Carr. Ormanlarında Choristoneura murinana Hübner Üzerine Araştırmalar, 2004. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası, 2008. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ünlü, A.E., 2015. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sahalarında Çam Sürgün Bükücüsü [Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller 1775)] [Lepidoptera:Tortricidae]’nün Biyolojisi ve Doğal Düşmanları Üzerine Araştırmalar. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 İBİŞ, H.M., 2015. İzmir Yöresi Ormanlarında Zararlı Kabuk Böcekleri (Col.: Curculionidae, Scolytinae) Üzerinde Etkili Olan Doğal Düşman Türler ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 146 s.
 • 3 Sayın, H., 2014. Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı (Isparta-Eğirdir) Geniş Yapraklı Orman Ağaçlarında Kabuk Böceği Türlerinin Tespit Edilmesi Ve Önemli Türlerin Uçuş Dönemlerinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 56 s.
 • 4 Yıldırım, S., 2011. Isparta-Aksu Yöresi Ormanlarında Zararlı Kabuk Böceği Türleri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 68 s.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aktay, L., 2011. Burdur Gölü Yırtıcı Kuşları; Yayılışı, Habitat Kullanımı ve Davranışları. SDÜ Fen Bilimleri Entitüsü, Isparta,
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Akdeniz Orman Bahçıvanının [Tomicus destruens (Wollaston) (Col.: Scolytinae)] Türkiye Çam Ormanlarındaki Yayılışı İle Tür İçi Genetik Çeşitliliğinin Tespiti ve İklim Değişikliğinin Gelecekteki Yayılış Alanı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 1001, 117O652 numaralı proje, (2017-Devam ediyor).
 • 2 Akdeniz Bölgesi'nde Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857) ve Orthotomicus tridentatus Eggers, 1921 (Col.: Curculionidae, Scolytinae) Türlerinin Genetik Farklılığının ve Tür İçi Varyasyonlarının Belirlenmesi, TÜBİTAK-1002, 113O198 No'lu proje, (2013-2014)
 • 3 YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010.
 • 4 Burdur Gölü Yırtıcı Kuşları; Yayılışı, Habitat Kullanımı ve Davranışları. SDÜBAP / 2195-YL-10 numaralı proje.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta 2.Bilim Şenliği. TÜBİTAK 4007 Projeleri, 117B131 no'lu proje. Eğitmen
 • 2 Isparta 3.Bilim Şenliği. TÜBİTAK 4007 Projeleri, Eğitmen
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Orman Fakültelerinin öğrenci ve araştırma laboratuvarlarının yapılandırılması. SDÜ BAPYB- 4842 AYP-17 No'lu proje.
 • 4 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Proje No: 1059B291600393, Antalya, 18-21 Şubat 2017, Eğitmen
 • 5 Kantitatif Bitki Genetiği Eğitimi II, TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Proje No: 1059B291700431, Antalya, 21-25 Ekim 2017, Eğitmen
 • 6 EÇA 3:SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 213B573, Eğitmen.
 • 7 EÇA 2: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TUBİTAK-4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No: 113B059, Eğitmen
 • 8 IDE-5: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi -5, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No: 112B129, Eğitmen
 • 9 Kızıldağ Milli Parkı’nda Doğa Eğitimi, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No: 112B126, Eğitmen
 • 10 Tabiat Ana ve Biz. TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No:112B114, Eğitmen.
 • 11 IDE-4: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-IV, TÜBİTAK 4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No: 111B223, Uzman
 • 12 EÇA 1: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TUBİTAK-4004 Bilim Toplum Projesi, Proje No: 111B170, Eğitmen
 • 13 IDE 2-Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-II, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 108B015,Uzman.
 • 14 Aşağı Gökdere Kızılçam Sahalarında Sürgün Yanıklığına Neden Olan Sphaeropsis sapinea (Fr) Dyko & Sutton ve Diğer Bazı Etmenler Üzerine Araştırmalar. S.D.Ü. B.A.P.Y.B. tarafından desteklenen 1325-m-06 No'lu proje
 • 15 Aşağı Gökdere Kızılçam Sahasında Görülen Sürgün Yanıklığı Üzerinde Bir Araştırma. S.D.Ü. B.A.P.Y.B. ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
 • 16 "Göller Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Zararlı Önemli Lepidoptera ve Hymenoptera Türlerinin Uçuş Aktivitelerinin Belirlenmesi" S.D.Ü. B.A.P.Y.B. tarafından desteklenen 1216-m-05 Numaralı Proje
 • 17 "Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası" S.D.Ü. B.A.P.Y.B. tarafından desteklenen 1165-D-05 No'lu Proje
 • 18 S.D.Ü. Orman Fakültesi Dendrokliniğinin Kurulması, S.D.Ü. B.A.P.Y.B. tarafından desteklenen 2003-39 No'lu Proje
 • 19 "Göller Yöresi Abies cilicica Carr. Ormanlarında Choristoneura murinana Hübner Üzerine Araştırmalar", S.D.Ü. A.P.Y.B. 561 No'lu Proje
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Bilim Komitesi Üyeliği
 • 2 Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC 2016) Bilim Komitesi Üyeliği
 • 3 IUFRO Joint Meeting, 09-14 April 2014, Antalya.
 • 4 International Scientific Conference "Forest in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, "Bilim Komitesi Üyeliği"
 • 5 Seed Orchards and Breeding Theory Conference, 21-25 May 2012 Antalya.
 • 6 II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta / TURKEY
 • 7 The Oak-Ecology, History Management and Planning II, 01-03 June 2010, Isparta, Turkey.
 • 8 XXXI. INTERNATIONAL FORESTRY STUDENT'S SYMPOSIUM (IFSS-2003-TURKEY) (Düzenleme Komitesi Üyeliği)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye I.Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempoyumu, 23-25 Kasım 2011 Antalya.
 • 2 TÜRKİYE II.BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 27-29 Ağustos 2007,ISPARTA- Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 3 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği , 8-10 Eylül 2005, Isparta.
 • 4 IV. ULUSAL ORMAN FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 8-10 MAYIS 2003-ISPARTA (Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyeliği)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK YURT İÇİ DOKTORA BURSU
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Orman Bahçıvanlarının (Tomicus sp.) Biyolojisi ve Mücadelesi. Orman Zararlıları İle Mücadele Semineri.21-23 Şubat 2011, Antalya.
 • 2 Feromon Tuzakları ve Ülkemiz Ormanlarında Kabukböcekleriyle Mücadelede Kullanımı, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dönem Semineri, 13 Nisan 2005, Isparta.
 • 3 Türkiye Ormanlarında Kabukböcekleriyle Biyoteknik Mücadele Yöntemleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Semineri
 • 4 Biyolojik Mücadelede Kuşların Önemi, Türkiye'nin Kuşları ve Isparta'da Kuş Gözlemciliği Semineri, 15 Aralık 2004, Isparta.
 • 5 Türkiye İçin Yeni Bir Göknar Zararlısı: Choristoneura murinana (Hübner), S.D.Ü. Orman Fakültesi Dönem Semineri, 12 Haziran 2003, Isparta.
 • 6 Türkiye Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Tortricidae Türleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri, 2002.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK 2010 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • 2 TÜBİTAK 2009 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • 3 TÜBİTAK 2005 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü
 • 4 S.D.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ 2003 YILI BİLİMSEL TEŞVİK VE DESTEKLEME ÖDÜLÜ (ÜÇÜNCÜLÜK-ARAŞ. GÖR. KATEGORİSİNDE)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 YABAN HAYATI DERNEĞİ
 • 2 TMMOB Orman Mühendisleri Odası
 • 3 TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERNEĞİ
 • 4 INTERNATIONAL FORESTRY STUDENST'S ASSOCIATION (IFSA)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta / TURKEY, 346 p.
 • 2 II. International Non-Wood Forest Products Symposium Abstracts, Suleyman Demirel University, Faculty of Forestry, 8-10 September 2011-Isparta / TURKEY, 118 p.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Research Journal of Biotechnology-2016
 • 2 Turkish Journal of Entomology-2016
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Turkish Journal of Forestry-2016
 • 2 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2016
 • 3 Turkish Bulletin of Entomology-2016
 • 4 Turkish Journal of Forestry-2015
 • 5 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2015
 • 6 Turkish Bulletin of Entomology-2016
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi (2017- )
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Pakistan Journal of Zoology
 • 2 Research Journal of Biotechnology
 • 3 Turkish Journal of Zoology
 • 4 Türkiye Entomoloji Dergisi-2015
 • 5 Turkish Agriculture and Forestry
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 Uluslararası Bartın Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 Uluslararası Bartın Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 Turkish Journal of Forestry
 • 6 Türkiye Entomoloji Bülteni
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2015-2018)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORUM) Müdür Yardımcılığı (2011-2012)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrenci danışmanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Orman Fakültesi Bitirme Ödevi Çalışma Grubu Üyeliği
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Ders-Sınav Programı Çalışma Grubu Başkanı
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Bilgi İşlem Çalışma Grubu Üyesi
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Uygulama Gezileri Çalışma Grubu
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Sosyal-Kültür-Spor Çalışma Grubu Üyesi
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Dış İlişkiler Çalışma Grubu Üyesi
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Burs-Yardım Çalışma Grubu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün Muhtelif Kızılçam Ağaçlandırma Sahalarında Görülen Kurumaların İncelenmesi, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü, 2005.
 • 2 Konya-Bozkır İlçesi Ormanlarında Göknar Ağaçlarındaki Kurumalar. Konya-Bozkır Kaymakamlığı. 2003
 • 3 Konya-Beyşehir-Üstünler Kasabası Yaka Manastır Orman İçi Dinlenme Yeri'nde Göknar Kurumaları. Konya Milli Parklar Baş Mühendisliği, Beyşehir Milli Parklar Mühendisliği 2002
VERDİĞİ DERSLER
Akdeniz Orman Ekosistemi Kabuk Böcekleri
Batı Akdeniz Bölgesi Ormanlarının Kabuk Böcekleri
Bitirme Ödevi-I
Bitirme Ödevi-II
Böcek Ekolojisi
Böcek Morfolojisi ve Anatomisi
Doğal Kaynaklar ve Korunması
Epidemiyoloji
Feromon Teknolojisi ve Ormanlarda Kullanımı
Korunan Alanlar
Odun Zararlısı Böcekler
Orman Entomolojisi
Orman Koruma
Orman Koruma Problemleri
Orman Zararlıları Yönetimi
Poje-II
Proje-I
Zooloji
Yukarı çık