bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Recep AY
Adı Soyadı Prof. Dr. Recep AY
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Entomoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114848
E-Posta recepay@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=cca78564a05927cd737d90b884584443149cc9df03ebb908810008f3a3c2515c1c1aadfd
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 11.9.1985
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 6.10.1994
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA 5.7.2001
İLGİ ALANLARI
pestisit toksikolojisi, doğal düşmanlara pestisitlerin yan etkileri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Karaca, İ., Yaşar, B., Karaca, G., Yardımcı, N., Ay, R. ve Çevik, B. 2006. Bitki Koruma. Ziraat Fakültesi Yayın No:28, Ders Notu Yayın No:13
 • 2 Karaca, İ., Ay, R., 2002. Entomoloji (Bitki Koruma). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No:26 SDÜ. Basım evi, Isparta
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yorulmaz, S. Ay, R. 2010. Akar ve böceklerde pestisitlerin detoksifikasyonunda rol oynayan enzimler. U.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi, 24(2) 137-148
 • 2 Yorulmaz, S ve Ay, R. 2006. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Entomoloji Alanındaki Uygulama Olanakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.1(2)53-59
 • 3 Ay R., Yalçın Ş., Sökeli E. ve Karaca İ. 2006. Antalya İli Korkuteli İlçesi Sert Çekirdekli Meyve Üretici Profilinin Bitki Koruma Uygulamaları Yönünden İncelenmesi.SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1) (2006), 52-55
 • 4 Yardımcı, N., Eryiğit, H., Ay, R. 2005. Fethiye yöresi sebze üretim alanlarında hastalık, zararlı ve yabancıot sorunları ile bunlara karşı kimyasal mücadele uygulamalarının saptanması. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 9(1)21-25
 • 5 Ay, R. Sökeli, E. 2005. Böceklerde direnç yönetimi. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Derg.9(1)1-4
 • 6 Karaca, İ., Ay, R. Karaca, G. 2005. Pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri. Hasad 21(245), 86-89
 • 7 Ay, R., Gürkan, M.O. 1997. Embriyosu derin dondurucuda öldürülmüş Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera, Pyralidae) yumurtalarında Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. emryophagum Hartig (Hymenoptara, Trichogrammatidae)'un yetiştirilmesi üzerine araştırmalar. A.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi. 3(1), 14-18
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yörük, İ. Ay, R. 2003. Elma bahçelerinde zararlı böcek türleri. Cine Tarım 51. sayı
 • 2 Gürkan, M. O., Ay, R. 1993. Biyolojik mücadele ve sorunları Çiftçi ve Köy Dünyası, 9(98), 17-18
 • 3 Ay, R. 1992. Çevre ve zirai mücadele. Çiftçi ve Köy Dünyası.8(96);31
 • 4 Ay. R. 2018. Doğal Düşmanlara Pestisitlerin Yan Etkileri. Tarım Türk Dergisi, 71 sayı, 102-105
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Balcı, M. H., & Ay, R. 2018. Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch'nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2): 1010-1015.
 • 2 İnanıcı, M. A. ve Ay. R. 2018. Milbemectin İle Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı Ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 13 (1):17-26.
 • 3 Şahin, G., Uskun, E., Ay, R., & Nayir, T. 2017. Determination of the Residue Levels of Some Commonly Used Organophosphorus Pesticides in Breast Milk. Ankara Med J, 2017;(1):9-20.
 • 4 Turan, İ., Yorulmaz Salman, S. ve Ay, R. 2016. Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus Urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının Abamectin ve Spirodiclofen'e Karşı Direnç Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(Ek Sayı 1): 254-261.
 • 5 Yorulmaz Salman, S., Aydınlı, F., Ay, R., 2014. Predator akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae)'un dört farklı popülâsyonunun spirodiclofen, hexythiazox, etoxazole karşı direnç düzeyleri ve direnç mekanizmalarının belirlenmesi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 5(1):81-98.
 • 6 Çağatay, N.S., Yorulmaz Salman, S., Yaman, Ay, R. 2014. Isparta elma bahçelerinden toplanan Panonychus ulmi Koch (Acarina: Tetranychidae) popülasyonlarının abamectin, chlorpyrifos ethyl ve bifenthrin’e karşı direnç düzeylerinin belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 4(4):203-209
 • 7 Yorulmaz Salman, S., Tekel, E., Uysal, Ö., Ay, R. 2013. Bazı pestisitlerin avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari:Phytoseiidae)'e laboratuar kosullarında yan etkilerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1):19-27.
 • 8 Yorulmaz Salman, S., Bayrak, F., Kılıçoğlu, R., Sancar, İ., Ay, R., 2013. Farklı Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)’nin Esteraz ve Glutathion S-Transferaz Enzim Düzeylerinin Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1): 1-6.
 • 9 Yorulmaz Salman, S., Ay, R. 2012. Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Direnç Düzeyleri ve Direnç Mekanizmaları. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, 16(2): 122-132.
 • 10 Yorulmaz, S., Kaplan, P., Boztürk, D., Çobanoğlu, S., Ay, R. 2010. Isparta Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch. (Acarina:Tetranychidae) Popülasyonlarının Propargite ve Chyexatin'e Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 5 (1):17-23.
 • 11 Şahin,G., Uskun,E., Ay, R. ve Öğüt, S. 2010. Elma Yetiştiriciliği Alanında Çalışanların Tarım İlaçları Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları*.TAF Prev Med Bull 2010; 9(6):633-644
 • 12 Ay R., Yorulmaz S. 2009. Bifenthrin'e Dirençli Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)'de Çoklu Direnç, Direnç Kalıtımı ve Sitokrom P450 Aktivitesinin Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 49 (2): 67-78.
 • 13 Ay, R.,Yaşar, B., Demirözer, O., Aslan, B., Yorulmaz, S., Kaya, M. ve Karaca, İ. 2007. Isparta İli elma bahçelerinde yaygın kullanılan bazı ilaçların kalıntı düzeylerinin belirlenmesi.Türk. entomol. derg., 31 (4): 215-224
 • 14 Ay, R. 2006. Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch Populasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Tepkileri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 12 (3): 301-306
 • 15 Ay, R., Sökeli, E., Karaca, İ. ve Gürkan M. O. 2005. Response to some acaricides of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) from protected vegetables in Isparta (Turkey). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 29 (3): 165-171
 • 16 Ay, R., M.O. Gürkan. 2005. Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)'nin değişik populasyonlarının iki selektif akarisite karşı duyarlılıkları ve duyarlılık mekanizmaları üzerinde araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 11(2): 217-223.
 • 17 Ay, R., Karaca, İ., Seçilmiş, H. 2003. Isparta ilindeki elma bahçelerinde yaygın kullanılan chlorpyrifos ve diazinon'un kalıntı düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 2003.27(4): 293-304
 • 18 Ay, R. Gürkan, MO. 1995. Ultraviole ışık ile embriyosu öldürülmüş Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera, Pyralidae) yumurtalarında Trichogramma Turkeiensis Kostadinov ve T. emryophagum Hartig (Hymenoptara, Trichogrammatidae) un yetiştirilmesi üzerine araştırmalar. Türk. Entomol. Derg. 19(1),47-54
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çağatay, N. S., Menault, P., Riga, M., Vontas, J., & Ay, R. 2018. Identification and characterization of abamectin resistance in Tetranychus urticae Koch populations from greenhouses in Turkey. Crop Protection, 112, 112-117.
 • 2 Çağatay, N. S., Riga, M., Vontas, J., Çevik, B., & Ay, R. (2018). Biochemical and molecular characterizations of cypermethrin resistance in laboratory-selected cypermethrin-resistant strains of Tetranychus urticae Koch.(Acari: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 44(6): 262–267.
 • 3 İşci, M., Ay, R. 2017. Determination of resistance and resistance mechanisms to thiacloprid in Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) populations collected from apple orchards in Isparta Province, Turkey. Crop Protection, 91:82-8810.1016/j.cropro.2016.09.015.
 • 4 Yaman, Y., Yorulmaz Salman, S., Ay, R. 2016. Isparta ili Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi Koch’nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık ve Detoksifikasyon Enzim Düzeyleri. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 22 (2) 249-260
 • 5 Sarıtaş E. ve Ay, R. 2016. Panonychus ulmi (Koch) ve Neoseiulus californicus (Mc Gregor)’un üreme gücü ve yaşam sürelerine bazı pestisitlerin etkisi: hormoligosis. Türkiye Entomoloji Dergisi, 4(1): 97-106
 • 6 Yorulmaz Salman, S., Sarıtaş, S., Kara, N., Aydınlı, F., Ay, R., 2015. Contact, Repellency and Ovicidal Effects of Four Lamiaceae Plant Essential Oils against Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae). Journal of Essential Oils Bearing Plants, 18 (4):857 - 872.
 • 7 Yorulmaz Salman, S., Aydınlı, F, Ay, R. 2015. Selection for resistance: Cross-resistance, inheritance, synergists and biochemical mechanisms of resistance to acequinocyl in Phytoseiulus persimilis A.H. (Acari: Phytoseiidae). Crop Protection, 67:109–115.
 • 8 Yorulmaz Salman, S, Aydınlı, F. ve Ay, R. 2015.Etoxazole Resistance in Predatory Mite Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari: Phytoseiidae): Cross-resistance, Inheritance and Biochemical Resistance Mechanisms. Pesticide Biochemistry and Physiology, 122:96-102
 • 9 Kurubal, D., Ay, R. 2015. Bazı böcek büyüme düzenleyicilerinin ve bioinsektisitlerin avcı akarlar Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) ve Neoseiulus californicus (Mc Gregor) (Acari: Phytoseiidae)’a toksik etkileri. Türk. entomol. derg. 39 (1): 79-89
 • 10 Yorulmaz Salman, S, Ay, R. 2014.Determination of the inheritance, cross resistance and detoxifying enzyme levels of a laboratory-selected, spiromesifen-resistant population of the predatory mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae). Pest Manag. Sci. 70(5):819-826 (DOI: 10.1002/ps.3623. )
 • 11 Yorulmaz Salman, S. and Ay, R., 2014. Effect of hexythiazox and spiromesifen resistance on the life cycle of the predatory mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae).Experimental and Applied Acarology, 64(2):245–252.DOI 10.1007/s10493-014-9817-8.
 • 12 Yorulmaz Salman, S., Sarıtaş, S., Kara, N., Ay, R., 2014. Acaricidal and Ovicidal Effects of Sage (Salvia officinalis L.) and Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) (Lamiaceae) Extracts on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(4): 358-367.
 • 13 Yorulmaz Salman, S. ve Ay, R. 2013. Avcı akar Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) poülasyonlarının üç farklı akarisite karşı duyarlılık ve detoksifikasyon enzim düzeylerinin belirlenmesi.Türk. entomol. derg. 37(1):105-116
 • 14 Yorulmaz Salman S., Yaman Y., Aydınlı F., Ay, R., 2013. Avcı Akar Neoseiulus californicus (McGregor)( (Acari: Phytoseiidae) Popülasyonlarının Milbemectin'e Karşı Direnç Düzeyleri, Sinerjistleri ve Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi,19 (3) 207-218
 • 15 Yorulmaz Salman, S. and Ay, R., 2013. Analysis of hexythiazox resistance mechanisms in laboratory selected predatory mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae). Turk. entomol. derg.37 (4): 409-422.
 • 16 Kaplan, P., Yorulmaz, S. and Ay, R. 2012.Toxicity of insecticides and acaricides to the predatory mite Neoseiulus californicus (Mcgregor) (Acari: Phytoseiidae). Internat. J. Acarol., 38(8):699–705.
 • 17 Ay, R. Kara F.E. 2011. Toxicity, inheritance and biochemistry of clofentezine resistance in Tetranychus urticae Koch. Insect Science, 18(5): 503–511,
 • 18 Ay, R. ve Kara F. E. 2011. Toxicity, inheritance of fenpyroximate resistance, and detoxification enzyme levels of in a laboratory-selected fenpyroximate-resistant strain of Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae). Crop Protection 30 (2011) 605-610
 • 19 Ay, R., Yorulmaz, S. 2010. Inheritance and detoxification enzyme levels in Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) strain selected with chlorpyrifos. Journal of Pest Science, 83:85-93.
 • 20 Yorulmaz,S., Ay, R. 2009. Multiple resistance, detoxifying enzyme activities and inheritance of abamectin resistance of Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). T. J. of Agriculture and Forestry, 33: 393-402.
 • 21 Ay, R. ve Kara F. E. 2009. Amitraz'a dirençli Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)'de çoklu direnç, kalıtım, sinerjizm ve detoksifikasyon mekanizmaları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (2) 148-156.
 • 22 Japoshvili, G., Ay, R., Karaca, İ., Gabroshvili, N., Barjadze, S. and Chaladze G. 2008. Studies on the parasitoid complex attacking the globose scale Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe) (Hemiptera: Coccoidea) on prunus species in Turkey. Journal of the Kansas Entomological Society 81(4):339-344.
 • 23 Sökeli, E., Ay, R., Karaca, İ. 2007. Determination of the Resistance Level of Two-Spotted Spider Mite (Tetranychus urticae Koch) Populations in Apple Orchards in Isparta Province Against Some Pesticides. A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 13(4) 326-330.
 • 24 Ay, R. 2005. Determination of susceptibility and resistance of some greenhouse populations of Tetranychus urticae Koch to chlorpyrifos (dursban 4) by the petri dish- potter tower method. J. of Pest Sci. 78(3)139-143
 • 25 Ay, R. Sökeli, E. Karaca, İ. 2005. Enzyme variation among some south-west Turkey populations of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. Journal of Pest Science 78(3) 175-178
 • 26 Ay, R. Gürkan, MO. 2005. Resistance to bifenthrin and resistance mechanisms of different strains of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) from Turkey. PHYTOPARASITICA. 33(3) 237-244
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yorulmaz Salman, S. and Ay, R., 2013.Determination of the susceptibility level of the predatory mite Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) populations collected from the apple orchards in Isparta to etoxazole by using bioassay, sinergists and detoxification enzymes levels. Integrated protection of fruit crops.IOBC-WPRS Bulletin Vol. 91: 189-190
 • 2 İşçi, M. Ay, R. 2013. Resistance of Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)to thiacloprid and activities of some detoxification enzymes collected from an apple orchard in Isparta. Integrated protection of fruit crops,IOBC-WPRS Bulletin Vol. 91: 191-192
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ay R, Yorulmaz Salman, S., İşçi, M. ve Yaman, Y.2013.Böceklerde İnsektisit Direnç Yönetimi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi.2-5 Nisan. Antalya.
 • 2 Yorulmaz Salman, S., Yaman Y. ve Ay. 2013.Avcı Akar Neoseiulus californicus (McGregor)( (Acari: Phytoseiidae)'un Bazı Akarisitlere Karşı Direnç Düzeyleri ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi.I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi.2-5 Nisan. Antalya.
 • 3 Ay, R., Yilmazer, M., Karaca, İ. 2002. Bazı organik fosforlu insektisitlerin GC (NPD) ve GC-MS ile analizleri. 3. Ulusal Kromatografi Kongresi, s285-296. 19-21 Haziran 2002, Isparta
 • 4 Karaca, G., Ay, R., Seçilmiş, H. 2002. Benzimidazole grubu fungisitlerden carbendazim'in GC (NPD) ile belirlenmesi. 3. Ulusal Kromatografi Kongresi, s154-164. 19-21 Haziran 2002, Isparta
 • 5 Ferizli, A. G., Ay, R., Gürkan, M. O. 1996. Farklı chlorpyrifos formulasyonlarının Alman hamamböceği (Blattlla germenica (L)) (Dictyoptera: Blatellidae)'ne etkileri. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi. S; 623-629
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İşci,M. Ay, R: 2014.Isparta İli (Gelendost, Senirkent) Elma Bahçelerinden Toplanan Elma İçkurdu, Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) Populasyonlarının Thiacloprid’e Karşı Duyarlılık Durumunun İncelenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı sayfa:13, 3-5 Şubat 2014, ANTALYA..
 • 2 Yorulmaz Salman, S., Yaman, Y., Ay, R., 2014. Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Panonychus ulmi (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Kitabı sayfa:12, 3-5 Şubat 2014, ANTALYA.
 • 3 Yorulmaz Salman, S., Aydınlı, F., Turan, İ.,Ay, R., 2014. Bazı Akarisitlerin Neoseiulus californicus (McGregor) ve Phytoseiulu spersimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)’de Yan Etkilerinin Belirlenmesi. V. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Kitabı sayfa:323, 3-5 Şubat 2014, ANTALYA.
 • 4 Yorulmaz Salman, S., Sarıtaş, S., Aydınlı, F., Kara, N., Ay, R., 2014. Ada çayı (Salvia officinalis) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis) Ekstraktlarının Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)'ye Akarisit Etkilerinin Belirlenmesi. V. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Kitabı sayfa:63, 3-5 Şubat 2014, ANTALYA.
 • 5 Yorulmaz Salman, S., Sarıtaş, S., Aydınlı, F., Kara, N., Ay, R., 2014. Lavanta ( Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.) ve Çördük Otu (Hyssopus officinalis) Uçucu Yağlarının Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)'ye Toksik Etkilerinin Belirlenmesi V. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Kitabı sayfa:65, 3-5 Şubat 2014, ANTALYA.
 • 6 Çağatay, N.S., Sarıtaş, E., Kaymakcı, V., Yorulmaz Salman, S., Ay, R., 2014. Farklı pH’lardaki Sularda Hazırlanan Bazı Akarisitlerin Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’de Etkilerinin Belirlenmesi. V. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Kitabı sayfa:64, 3-5 Şubat 2014, ANTALYA.
 • 7 Boztürk, D. ve Ay, R.2011. Bazı Böcek Büyüme Düzenleyicilerinin ve Bioinsektisitlerin Avcı Akarlar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve Neoseiulus californicus (McGregor) (Acarina: Phytoseiidae)’a Yan Etkileri.Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.s: 127
 • 8 Kaplan, P. ve Ay, R. 2011. Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae)’a Yan Etkilerinin Belirlenmesi.Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş. s: 128
 • 9 Yorulmaz, S. ve Ay, R. 2011. Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus (McGregor)(Acari: Phytoseiidae) Popülasyonlarının Spiromesifen’e Karşı Duyarlılık Düzeylerinin ve Sinerjistlerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, s: 129.
 • 10 İşci, M., Ay, R. ve Şenyurt, H. 2011. Eğirdir Koşullarında Elma İçkurdu (Cydia pomonella (L.) Lepidoptera: Tortricidae) Mücadelesinde Bazı İnsektisit ve Mikrobiyal İnsektisitlerin Etkinliğinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş. s: 240
 • 11 Tekel, E., Uysal, Ö. ve Ay, R. 2011. Bazı İnsektisit ve Akarisitlerin Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’e Etkilerinin İncelenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş. s:435
 • 12 Ay, R. ve Yorulmaz, S. 2009. Bifenthrin ile Seleksiyon Yapılmış Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)’nin Çoklu Direnç, Direnç Kalıtımı ve Sitokrom P450 Enzim Aktivitesinin İncelenmesi. TüRkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, sayfa 24, 15-18 Temuz, Van.
 • 13 Yorulmaz, S., Kaplan, P., Boztürk, D., Çobanoğlu, S. ve Ay, R. 2009. Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) Popülasyonlarının Cyhexatin ve Propargite Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, sayfa 26,15-18 Temuz 2009. Van.
 • 14 Demirözer, O., Japoshvili, G., Ay, R. Karaca, İ., Aslan, B. ve Yaşar, B. 2007. Isparta İlinde Sphaerolecanium prunastri Fonscolombe (Hemiptera: Coccoidea) ve Asalakları Üzerine Araştırmalar. TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ.S:22 27-29 Ağustos 2007
 • 15 Yorulmaz, S. ve Ay, R. 2007. Chlorpyrifos ile Selekte Edilmiş Tetranychus urticae Koch. Populasyonun Direnç Karakterinin İncelenmesi. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, s:63 27-29 Ağustos 2007
 • 16 Kara, F. E. ve Ay, R. 2007. Clofentezine ile Selekte Yapılmış İki Noktalı Kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch Populasyonunda Esteraz ve Glutathione S-transferase Enzimlerinin İncelenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. s: 198. 27-29Ağustos 2007.
 • 17 Ay, R., Yaşar, B., Demirözer, O., Aslan, B., Yorulmaz, S., Kaya, M., Karaca, İ., 2007. Isparta İli Elma Bahçelerinde Yaygın Kullanılan Diazinon, Parathion-methly ve Methidathion Kalıntı Düzeylerinin GC ile Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, S:204. 27-29 Ağustos, Isparta.
 • 18 Hancıoğlu, Ö., Özkan, C., Demirci, F., Gündoğmuş, E., Ay, R., Demir, Ş. 2004. Ankara ili çubuk ilçesi vişne bahçelerinde entegre mücadele modeli oluşturma çalışmaları. Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, s. 122. 8-10 Eylül 2004. Samsun
 • 19 Ay, R., Karaca, İ., Seçilmiş, H. 2003. Isparta ilinde elma bahçelerinde yaygın kullanılan chlorpyrifos ve diazinon'un kalıntı düzeylerinin HPLC ile belirlenmesi. Iv. Ulusal kromatografı kongresi, s23. Hacettepe üniversitesi, Fen fakültesi, Kimya Bölümü, Beytepe, Ankara, 17-19 eylül 2003
 • 20 Karaca, İ., Ay, R., Karaca, G. 2003. Pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri Çalıştayı, s25. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 20-22 Ekim 2003 Isparta
 • 21 Gürkan, M. O., Velioğlu, S., Ay, R. Uğurlu, S., Erdoğan, C., İnceoğlu, B. 2000. Akdeniz Bölgesi pamuk ekiliş alanlarında çoklu direnç yönetimi.TARP,Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, s15-16. 26 - 27 Ekim 2000, TÜBİTAK Ankara
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Değişik yöntemlerle Embriyosu öldürülmüş Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) yumurtalarında Trichogramma turkeiensis Kostadinov ve T. embryophagum (Hartiğ) (Hymenoptera: Trichogrammmatidae)'un yetiştirilmesi üzerinde araştırmalar (1989-1994)
 • Doktora Tezi
 • 1 Tetranychus urticae KOCH (Acari: Tetranychidae)'NİN DEĞİŞİK POPULASYONLARININ BAZI İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR (1994-2001)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Solmaz E. 2019. Antalya ili kesme çiçek seralarından toplanan Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) popülasyonlarının abamectine direnç düzeyleri ve G314D mutasyonunun belirlenmesi. ISUBÜ. Lisansüstü Eğitim Enst.
 • 2 Yavuzer, M. 2019. Sera koşullarında biber üzerinde Tetranychus urticae Koch mücadelesinde avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve bıfenazate’in kullanımı. ISUBÜ. Lisansüstü Eğitim Ensttüsü.
 • 3 Tekel, E. 2019. Sera koşullarında fasulye üzerinde Tetranychus urticae (Koch) mücadelesinde avcı akar Neoseiulus californicus (Mc Gregor) ile bazı pestisitlerin kullanımı. ISUBÜ. Lisansüstü Eğitim Enst.
 • 4 Sarıtaş, S. 2019. Bazı Bitki Ekstratlarının Tetranychus urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) İle Predatörü Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae) ‘a Karşı Toksik Etkileri. ISUBÜ. Lisansüstü Eğitim Enst.
 • 5 Mustafa Hakan BALCI. 2018. Tetranychus urticae Koch’nin Üreme Gücü ve Yaşam Süresine Bazı Pestisitlerin Etkisi: Hormoligosis. SDÜ. Fen Bilimleri Enst.
 • 6 Kıvrak, G. 2018.Thiacloprid ve spiromesifen’in avcı akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye toksik etkileri. ISUBÜ. Yüksek Lisans Enstitüsü.
 • 7 İnanıcı, M.A. 2017. Milbemectin ile seleksiyon yapılmış Panonychus ulmi koch (Acari: Tetranychidae) popülasyonunda direnç, direnç kalıtımı ve bazı detoksifikasyon enzimlerinin belirlenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 8 Sarıtaş, E. 2016.Panonychus ulmi (KOCH) VE Neoseiulus californicus (MC Gregor)’Un Üreme Gücü Ve Yaşam Sürelerine Bazı Pestisitlerin Etkisi: Hormoligosis.
 • 9 Turan İ. 2016.Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının İki Akarisite Karşı Direnç Düzeyleri ve Esteraz Enzimleri. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 10 Çağatay N.S. 2016. Tetranychus Urticae Koch.(acarine: Tetranychidae)’de Cypermetrin Direncinin Biyokimyasal Ve Moleküler Karakterizasyonu. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 11 Aydınlı, F. 2015. Avcı Akar Phytoseiulus persimilis’de Etoxazole Direnç Gelişimi, Direnç Kalıtımı, Çoklu Direnç, Glutathione S-Transferaz (Gst) ve Esteraz Enzimlerinin İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enst.
 • 12 Yaman Y. 2014. Isparta İli Elma Bahçelerindeki Panonychus ulmi’nin Hexathiaxoz ve Etoxazole’e Karşı Duyarlılık Düzeyleri ve P450 Monooxigenaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
 • 13 Tunca, F. O.2014. Isparta İli Elma Bahçelerinde Zararlı İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’nin Farklı Populasyonlarının Etoxazole ve Spirodiclofen’e Karşı Duyarlılık Düzeylerinin ve Direnç Mekanizmalarının Belirlenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enst.
 • 14 Kurubal, D. 2012. Bazı böcek büyüme düzenleyicilerinin, mikrobiyal ve bioinsektisitlerin avcı akarlar Phytoseiulus persimilis athias-henriot ve Neoseiulus californicus (Mcgregor) (Acarina: Phytoseiidae)’a etkileri. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 15 Altıok, Y. 2012. Antalya ili örtü alanlarında zararlı olan Tetranychus urticae (Acari: Tetranchidae)’nin bazı akarisitlere karşı duyarlılık düzeylerinin incelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 16 Kaplan,P. 2011. Elma bahçelerinde yaygın kullanılan bazı pestisitlerin avcı akar Neoseiulus (Amblyseius) californicus (Acari: Phytoseiidae)’a yan etkilerinin belirlenmesi. SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 17 Kara, F. E. 2008. Clofentezıne, fenoxipyrımate ve amıtraz ile seleksiyon yapılmış tetranychus urticae koch populasyonlarının direnç, çoklu direnç, direnç kalıtımının ve bazı enzim düzeylerinin belirlenmesi.SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 18 Yorulmaz, S. 2008. Tetranychus urticae Koch. (Acarina :Tetranychidae)' nin Üç Farklı İnsektisit –akarisit ile Seleksiyonundan Sonra Çoklu Direnç ve Bazı Enzim Düzeylerinin Belirlenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 İşçi, M. 2014.Isparta İlinde Elma Bahçelerinde Zararlı Olan Elma İçkurdu (Cydia pomonella (L.) Lep.: Tortricidae)’nin Yaygın Olarak Kullanılan Bazı İnsektisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
 • 2 Yorulmaz, S. 2012. Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere ve İnsektisit- Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Bioassay ve Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Günferah Şahin. Isparta İlinde Tarım İlaçlarının Uygun Kullanımı ve Koruma Yöntemleri Konusunda Bireylerin Bilgi, Tutum ve Davranışları ile Tarım İlaçlarının Anne Sütündeki Kalıntı Düzeyleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, 2007.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 BIOLOGICAL CONTROL OF GLOBOSE SCALE BY PARASITIC WASPS (NATO-CPB.EAP.CLG.982206)(2006-2008, Yürütücü)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Korunga kök kurdu savaşımı üzerinde araştırmalar (İCARDA, 1995 - 1998 ) yardımcı araştırıcı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Thiacloprid ve Spiromesifen’in Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ ye Toksik Etkileri (SDÜ-5065-YL1-17, 2017-2019)
 • 2 Antalya ili kesme çiçek seralarından toplanan Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae) popülasyonlarının abamectine direnç düzeyleri ve G314D mutasyonunun belirlenmesi (SDÜ-5079-YL1-17, 2017-2019)
 • 3 Tetranychus urticae Koch.(Acarine: Tetranychidae)’de Cypermetrin Direncinin Biyokimyasal Ve Moleküler Karakterizasyonu (SDÜ-4411-YL1-15)
 • 4 Milbemectin ile Seleksiyon Yapılmış Panonychus ulmi Koch (Acarine: Tetranychidae) Popülasyonunda Direnç, Direnç Kalıtımı ve Bazı Detoksifikasyon Enzimlerinin Belirlenmesi (4528-YL1-15; 2015-2016)
 • 5 Tetranychus urticae Koch’nin Üreme Gücü ve Yaşam Süresine Bazı Pestisitlerin Etkisi: Hormoligosis(4529-YL1-15; 2015-2016)
 • 6 Panonychus Ulmi Ve Neoseiulus Californicus’un Üreme Gücü Ve Yaşam Sürelerine Bazı Pestisitlerin Etkisi: Hormoligosis (SDÜ-4174-YL1-14)
 • 7 Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının İki Akarisite Karşı Direnç Düzeyleri ve Esteraz Enzimleri (4525-YL1-15; 2015-2016)
 • 8 Avcı Akar Phytoseiulus Persimilis' De Etoxazole Direnç Gelişimi, Direnç Kalıtımı, Çoklu Direnç, Glutathione S-transferaz (gst) Ve Esteraz Enzimlerinin İncelenmesi (SDÜ-BAP;4015-YL1-14)
 • 9 Isparta ili elma bahçelerinde zararlı Cydia pomonella, Panonychus ulmi ve avcı akar Neioseilus californicus ‘un bazı insektisit ve akarisitlere duyarlılık düzeyleri ve direnç mekanizmalarının incelenmesi (TÜBİTAK-TOVAG)
 • 10 Isparta İli Elma Bahçelerindeki Panonychus Ulmi’nin Hexathiaxoz Ve Etoxazole’e Karşı Duyarlılık Düzeyleri Ve P-450 Monooxigenaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi(SDÜ-Bap; 4015-YL1-14)
 • 11 Elma bahçelerinde zararlı iki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae ‘nin yaygın kullanılan etoxazole ve spirodiclofen’e karşı duyarlılıklarının belirlenmesi ve direnç mekanizmalarının incelenmesi. SDÜ. BAP (2594-M-10)
 • 12 Isparta İli Elma Bahçelerinden Toplanan Avcı Akar Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) Popülasyonlarının Bazı Akarisitlere ve İnsektisit- Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Bioassay ve Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi, (SDÜ. BAP. 2164-D-10 nolu proje)(2010-2012)
 • 13 Antalya İli Örtü Altı Sebze Üretim Alanlarında Zararlı Olan Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae)’nin Bazı Akarisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi,(SDÜ, BAP 2355-YL-10, 2010-2012)
 • 14 Elma bahçelerinde yaygın kullanılan bazı pestisitlerin avcı akar Neoseiulus (Amblyseius) californicus (Acari: Phytoseiidae)'a yan etkilerinin belirlenmesi (SDÜ. BAP.1930-YL-09, 2009-2010)
 • 15 İki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch'nin. iki insektisit-akarisite karşı direnç kalıtımı ve direnç mekanizmasının incelenmesi (SDÜ. APYB.1066-m-05, 2005-2006)-
 • 16 İki noktalı kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch'nin. üç insektisit-akarisite karşı direnç, direnç kalıtımı, çoklu direnç ve direnç mekanizmasının incelenmesi(TÜBİTAK/TOVAG-105 O 179, 2005-2008)
 • 17 Isparta ilinde yetiştirilen elmalarda bazı pestisitlerin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar (SDU AF-542; 2002-2003)
 • 18 Bitki Kliniği Laboratuvarı'nın Altyapısının Tamamlanması . (SDÜ. APYB- 2003-45 2003-2004)
 • 19 Isparta ve Antalya illerinde bulunan sebze üretim alanlarında zararlı olan kırmızı örümceklerin bazı ilaçlara karşı duyarlılıklarının belirlenmesi üzerine çalışmalar (TÜBİTAK TOGTAG-2968; 2002-2005)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avcı akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'in acequinocly ve etoxazole direnç ve direnç mekanizmalarının belirlenmesi (TÜBİTAK-TOVAG 1002,113O184, 2013-2014)
 • 2 Isparta İlinde Elma Bahçelerinde Zararlı Olan Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) Lep. : Tortricidae]’nun Yaygın Olarak Kullanılan Bazı İnsektisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi (2010-2013, TAGEM)
 • 3 Biyolojik savaş etmenleri araştırma, uygulama ve üretim merkezi kurulması, DPT, 2007-K-121320 (2007-2008)
 • 4 Kumluca Tarım Havzası Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Önizleme Serası Kurulması ve Yöre Üreticilerinin Inovatif Uygulamalı Teknolojiler Konusunda Eğitilerek Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması (DPT)
 • 5 Isparta ilinde yetiştirilen elmalarda bazı organik fosfatlı ilaçların kalıntı düzeylerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. (SDÜ-APYB - 1387-M-06 ) (2005-2007) Yardımcı araştırıcı.
 • 6 Bitki Koruma Bölüm Laboratuvarının Altyapısının Desteklenmesi (SDÜ. APYB-06.12.2004 - 06.12.2005)
 • 7 Üzümün ekstraktlarının kırmızı örümceklere toksikolojik etkilerinin belirlenmesi (SDÜ. APYB, 2003-M-660, 2003-2004)
 • 8 Bitki Kliniği Laboratuvarı Kurulması (SDÜ. APYB- Altyapı projesi, 2002-2003)
 • 9 Çubuk ilçesi vjşne bahçelerinde entegre mücadele oluşturma çalışmaları (TÜBİTAK-TOGTAG/TARP-2273, 1999-2002)
 • 10 Pamukta çoklu direnç yönetimi (TÜBİTAK-TARP-1899, 1998 - 2001)
 • 11 Hamam böcekleriyle entegre savaş (A. Ü. Araş. Fon. 1997-2000)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ DÜZENLEME KURULU ÜYESİ, 27-30 Ağustos 2007.
 • 2 24-26 Eylül 1996 tarihlerinde A. Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü tarafından düzenlenen 'Türkiye III. Entomoloji Kongresinde, Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulunda görev almıştır.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 "The second internatinal course on protected cultivation of crops", The institute of agriculture engineering, The volcani center, 8 th-February-24 th March, 1998.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Etkili Öğretim Semineri. SDÜ. 31.1-01.2.2003
 • 2 17025 Akreditasyon Kursu- SDÜ. Ziraat Fakültesi 22-27. 12.2003
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 İhracatta Tarım İlacı Sorunları ve Çözümünde Yeni Açılımlar-Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği-SDÜ. Ziraat Fakültesi İşbirliği, 17.03.09 Uluborlu/ISPARTA (Panalist)
 • 2 Zirai Mücadele'de İlaç Kullanımı ve Alternatif Uygulamalar. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü İşbirliği ile. 22 Kasım 2006. (Panelist)
 • 3 Adli Entomoloji ve Önemi (Panelist) 13-14 Nisan 2004 Isparta Adli Bilimler Paneli
 • 4 EUREPGAP uygulamalar1 çerçevesinde Bitki Koruma uygulamalar1, Muğla Tar1m Il Müdürlüğü-Muğla Üniversitesi, 29.07.04 Muğla (panelist)
 • 5 EUREPGAP-Eğirdir 18.12.2003(Panelist)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B.02.1.TBT.0.06.02.00/UBYT.370 Ay, R. Gürkan, MO. 2005. Resistance to bifenthrin and resistance mechanisms of different strains of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) from Turkey. PHYTOPARASITICA. 33(3) 237-244
 • 2 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B.02.1.TBT.0.06.03.00/UBYT.511. Ay, R. Sökeli, E. Karaca, İ. 2005. Enzyme variation among some south-west Turkey populations of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. Journal of Pest Science 78(3) 175-178 
 • 3 SDÜ. Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet ödülleri yönergesi uyarınca Fen Bilimleri alanında birinci olmam nedeni ile Bilim, Teknoloji ve Sanat ödülüne layık görülmek. (B.30.2.SDÜ.0.70.71.01.16/9893-12935)
 • 4 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B.02.1.TBT.0.06.02.00/UBYT.247. Ay, R. 2005. Determination of susceptibility and resistance of some greenhouse populations of Tetranychus urticae Koch to chlorpyrifos (dursban 4) by the petri dish- potter tower method J. of Pest Sci. 78(3)139-143
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 EURAAC EURopean Association of ACarologists.
 • 2 Biyoteknoloji Dernegi
 • 3 Systematic and Applied Acarology Society
 • 4 Soceity of Turkish Entomology
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 2 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 3 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 4 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 5 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 6 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 7 Türkiye Entomoloji Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 TACA-2016-0132.R2-International Journal of Acarology
 • 2 Additive interaction of botanicals and synthetic insecticides on Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae), TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
 • 3 APPA-D-17-00114-Experimental and Applied Acarology
 • 4 IJEB/REF/2017/EB170619-3 -INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY
 • 5 CROPRO-D-17-00627-Crop Protection
 • 6 TACA-2017-0054.R1-International Journal of Acarology
 • 7 JIA-2017-1313 -Journal of Integrative Agriculture (formerly Agricultural Sciences in China)
 • 8 CROPRO-D-17-01192- Crop protection
 • 9 JEN-2015-0364-Journal of Applied Entomology
 • 10 5000175292-5000303196-1-RV.DOC -Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 11 5000181994-5000323367-2-RV.DOCX-Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 12 5000181475-5000321433-1-RV.DOC-Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 13 CROPRO-D-16-00325- Crop Protection
 • 14 5000198883-5000391999-2-RV.DOCX -Turkish Journal of Entomology
 • 15 J.8850-93, Journal of Agricultural Science and Technology
 • 16 PONE-D-15-02107-PLOS ONE
 • 17 CROPRO-D-15-00221- Crop Protection
 • 18 J. 9394-94-Journal of Agricultural Science and Technology
 • 19 5000115461-5000171183-1-RV Türkiye entomoloji dergisi
 • 20 TACA-2015-0073-International Journal of Acarology
 • 21 CROPRO-D-15-01054-Crop Protection
 • 22 5000163099-5000276429-2-RV.DOCX-Turkish Journal of Entomology
 • 23 PJZ-1664-14. Pakistan Journal of Zoology
 • 24 CROPRO-D-14-00006-Crop Protection
 • 25 J. 7322-92-Journal of Agricultural Science and Technology
 • 26 PYPA-D-14-00256-Phytoparasitica
 • 27 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. J. 4748-91
 • 28 BIY-1303-45- TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ
 • 29 1346-6337-1-RV. Ankara Ü. Tarım Bilimleri Dergisi
 • 30 TACA-2013-0064, International Journal of Acarology.
 • 31 PESTBIO-D-13-00273; Pesticide Biochemistry and Physiology
 • 32 CROPRO-D-12-00642,Crop Protection
 • 33 TAR-1205-22 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2012)
 • 34 AJAR-11-1015.AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH.
 • 35 APPA862-Experimental and Applied Acarology
 • 36 AJAR-11-1781.African Journal of Agricultural Research
 • 37 TED-2010-15 nolu makale Türkiye entomoloji dergisi
 • 38 TCA -2010-0019 nolu yayın, International Journal of Acarology
 • 39 CBST-2010-0246- Biocontrol Science & Technology
 • 40 PM-08-0346-Pest Management Science
 • 41 TAR-0807-24 nolu makale, Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 42 TAR-0903-24, Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 43 PESTBIO-D-09-00038 PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHSIOLOGY
 • 44 TED-09-22, Türkiye Entomoloji dergisi
 • 45 PJZ-227-09-Pakistan Journal of Zoology.
 • 46 B.30.2.ANK.0.58.00.00/Yay-339 T.C. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 1820-13617-2-RV-Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
 • 2 472351 -Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 3 ZFDBK2017-43-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • 4 5000168976-5000291116-1-RV.DOCX - Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 5 5000172448-5000297780-1-RV.DOCX -Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 6 5000172594-5000298335-1-RV.DOCX-Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 7 5000188531-5000349414-1-RV.DOCX - ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
 • 8 Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 9 5000139375-5000220618-1-RV.DOCX- Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 10 5000142851-5000226842-1-RV~1.doc?-Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 11 5000156091-5000261592-2-RV.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 12 5000149787-5000246507-1-RV.DOCX-Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 13 J-49- Pakistan Journal of Agricultural Research
 • 14 F.No.1-65/14-Pub/PARC, Pakistan Journal of Agricultural Research,
 • 15 BKB-13-01 nolu makale Bitki Koruma Bülteni
 • 16 174-2012-Sarhad Journal of Agriculture (http://www.aup.edu.pk/sja.php),The University of Agriculture, Peshawar, 25100, Khyber Pakhtunkhwa PAKISTAN
 • 17 AJAR/16.01.13/6765-African Journal of Agricultural Research
 • 18 AJAR-19.04.13-7243,African Journal of Agricultural Research
 • 19 1-57/12-Pub/PARC, Pakistan Journal of Agricultural Research
 • 20 No. F. 1—60/13 Pubs. Pakistan Journal of Agricultural Research
 • 21 No.1-67/13-Pub/PARC (J-147),Pakistan Journal of Agricultural Research
 • 22 Aphidoidea - Shoaib - 143-2010 nolu yayın. Sarhad Journal of Agriculture (Quarterly research journal of the NWFP Agricultural University, Peshawar, Pakistan)
 • 23 F.No.1-35/10-Pub/PARC- Pakistan Journal of Agricultural Research
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 2016-06- Türkiye Biyolojik Mücadelesi Dergisi
 • 2 Siirt Üniv.Ziraat Fak. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi.
 • 3 5000070370 Değerlendirme- Meyve Bilmi
 • 4 M1202 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi
 • 5 M/2010-18 nolu makale- Ç. Ü. Ziraat Fak dergisi.
 • 6 33-96-1-RV-Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 7 M1005 numaralı makale. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.
 • 8 B.12.5.TAG.0.06.00.25/01-BKB/1339 Bitki Koruma Bülteni
 • 9 29-81-1-RV-Türkiye Entomoloji Bülteni
 • 10 makale 499. Bitki Koruma Bülteni
 • 11 324/2413 sayılı-ZF 2008-04 nolu makale-T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi
 • 12 B.30.2.SDÜ.0.24.00.00.301/167 SDÜ. Ziraat Fak. dergisi
 • 13 2008/14 sayılı Bitki Koruma Bülteni makalesi
 • 14 2/30 nolu makale-Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 15 Sayı 26, Makale. SDÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi.
 • 16 B.30.2.ANK.0.58.00.00/ YAY.177 AÜ. Tarım Bilimleri Dergisi.
 • 17 B.30.2.ANK.0.58.00.00/ YAY.221 AÜ. Tarım Bilimleri Dergisi.
 • 18 Araştırma makalesi.Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.
 • 19 B.30.2.ANK.0.58.00.00/ YAY.207 AÜ. Tarım Bilimleri Dergisi.
 • 20 Naneden Hazırlanan İnfüzyonda Pestisit Kalıntılarına Prosesin Etkisi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 21 The partial sequence comparison of lef-8 gene obtained from a Turkish spliNPV-B with several Baculovirus, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi.
 • 22 B.30.2.ÇKO.0.58.00.01.YAY.D./90-4521- Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 535214 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 518260-A.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi
 • 2 PESTBIO_2019_25-Pesticide Biochemistry and Physiology
 • 3 519906-Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 4 CROPRO-D-19-00322- Crop Protection
 • 5 51981-166284-1-RV.DOCX-Systematic and Applied Acarology
 • 6 493296-Frontiers in Physiology, section Invertebrate Physiology
 • 7 5a700d11a4136- Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 8 TACA-2018-0009-International Journal of Acarology
 • 9 CROPRO-D-18-00131-CropProtection
 • 10 5a86cd85defb8-Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 11 PESTBIO_2018_292-Pesticide Biochemistry and Physiology
 • 12 469002-Türkiye Entomoloji Dergisi
 • 13 478356-A.Ü. Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi
 • 14 CROPRO-D-18-01121- Crop Protection
 • 15 PM-18-0975-Pest Management Science
 • 16 jf-2017-00372n-Journal of Agricultural and Food Chemistry
 • 17 Bulletin of Entomological Research-BER-D-17-00048
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 ISUBÜ, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanlığı (2018-2021)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Entomoloji Anabilim Dalı başkanlığı (2016-2019)
 • 2 SDÜ. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-2018)
 • 3 SDÜ. ZF. Bitki Koruma Bölüm Başkan Yardımcılığı (2006-2008)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tarımsal Kontrol ve Denetim-Ziraat Fakültesi Dekanları eğitim konseyi
 • 2 SDÜ. Ziraat Fakültesi, Sınav Program1 Komisyon Yürütücülügü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ. Ziraat Fakültesi yönetim kurulu üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Akaroloji
Alkaroloji
Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi
Bitki Koruma
Böcek Fizyolojisi
Böcek Morfolojisi ve Fizyoloji
Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi
Böcek Toksikolojisi
Entomolijide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı
Entomoloji
Entomolojide Biyoteknik Savasim Yöntemleri
Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri
Entomolojide Moleküler Yöntemlerin Kullanımı
İnsektisitler ve Akarisitler
Nematoloji
Park ve Süs Bitkileri Zararlıları
Sebze ve Süs Bitkileri Zararlilari
Sebze Zararlılar
Sebze Zararlıları
Süs Bitkileri Zararlilari ve Koruma

HABERLER

Yukarı çık