Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nevzat GÜRLEVİK
Adı Soyadı Doç. Dr. Nevzat GÜRLEVİK
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113941
E-Posta nevzatgurlevik@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nevzatgurlevik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 23.9.1993
Yüksek Lisans CLEMSON UNİVERSİTY 9.8.1997
Doktora NORTH CAROLİNA STATE UNİVERSİTY 11.1.2002
İLGİ ALANLARI
Silvikültür Bitki besleme Ekofizyoloji Ağaçlandırma Süs Bitkileri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Tolunay D., Öztürk S., Gürlevik N., Karakaş A., Akkaş M.E., Adıgüzel U., Taşdemir C., Aytar F., 2013. Türkiye Ormanlarının Sağlık Durumu. Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara. ISBN: 978-605-4610-44-0
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Brohi A.R., Doran İ., Gürlevik N., 2012. Ormancılık ve peyzaj ağaçlarında bitki besleme yönetimi. Karaman M.R. (Ed), Bitki Besleme - Sağlıklı Bitki, Sağlıklı Üretim. Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi: 2, Duman Ofset Matbaacılık, Ankara, s. 685-729.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gültekin H.C., Gürlevik N., Gültekin U.G., 2008. Ortam sıcaklığının sandal ve kocayemiş tohumlarının çimlenme özellikleri üzerine etkileri. Orman ve Av, 2008 (3): 51-54.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Gurlevik, N., Işık K., 2007. Gelecek 30 Yıl, Orman Mühendisliği Degisi, 44(7,8,9): 33-37 (9-13 Ekim 2006'da Antalya'da düzenlenen "Low input breeding and genetic conservation of froest tree species" konulu uluslararası koneferansta William J. Libby tarafından sunulan "Next 30 Years" başlıklı çağrılı bildirinin çevirisidir)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eker M., Özçelik R. Gürlevik N., Çoban H.O., 2015. Teknik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Operasyonel Biyokütle Envanteri. 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 26-29 Kasım 2015, Antalya, 187-199.
 • 2 Özçelik, R., Yavuz, H., Gürlevik, N., Karatepe, Y., Kırış, R. 2014. Sedir Ağaç Türü İçin Yetişme Ortamı Bazlı Gövde Çapı ve Gövde Hacim Modellerinin Geliştirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014 – Isparta, s. 592-600.
 • 3 Tolunay D., Öztürk S., Karakaş A., Akkaş M., Adigüzel U., Gürlevik N., Taşdemir C., Aytar F., 2013. Türkiye’de Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi - Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests)’ndan Elde Edilen Sonuçlar. Uluslararası Katılımlı V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, , 18-20 Eylül 2013, pp. 6-21.
 • 4 Eker, M.; Acar, H.H.; Özçelik, R.; Alkan, H.; Gürlevik, N.; Çoban, H.O.; Korkmaz, M.; Yılmaztürk, A., 2011. Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliği. 2023'e Doğru I. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 20-23 Kasım 2011, Antalya, Bildiriler Kitabı,s, s. 141-153
 • 5 Gürlevik, N., Gültekin H.C., 2009. Sulama teknikleri. AGM "Tohum, Fidan Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Semineri", 6-11 Temmuz 2009, Roof Garden Hotel, Eskişehir, Seminer Kitapcığı, s. 141-147
 • 6 Gürlevik, N., Gültekin H.C., 2009. Bitki Besleme. AGM "Tohum, Fidan Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Semineri", 6-11 Temmuz 2009, Roof Garden Hotel, Eskişehir, Seminer Kitapcığı, s. 148-158
 • 7 Gürlevik N., Lehtijärvi H.T.D., Aday A.G., 2006. Hidrojel ve mikoriza karışımının karaçam fidanlarında yaşama yüzdesi üzerine etkileri. Türkiye'de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006, Ürgüp, Nevşehir, s. 413-421
 • 8 Gürlevik N., Güller B., 2005. Ormancılıkta Gübreleme ve Ülkemiz Açısından Önemi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı, Cilt 2, 22-24 Mart 2005, Antalya, s. 751-758.
 • 9 Güller B., Gürlevik N., 2005. Ormancılıkta Uygulanan Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı Cilt 3, 22-24 Mart 2005, Antalya, s. 1058-1066.
 • 10 Gürlevik N., Karatepe Y., 2005. İklim değişikliği ve ormancılığımız. Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Belek, Antalya
 • 11 Karatepe Y., Gürlevik N., 2005. Yetişme Ortamı Sınıflandırmalarının Sürdürülebilir Ormancılık Açısından Önemi. Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Belek, Antalya
 • 12 Gülcü S., Gültekin H.C., Gürlevik N., 2005. Göller Yöresi Ardıç (Juniperus sp.) Ormanlarının Sorunları ve Rehabilitasyonu. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta, s. 561-567
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karatepe, Y., Gürlevik, N., 2011. Boylu ardıç ve Kokulu Ardıç Ormanlarına Ekolojik Yaklaşımlar, Ekoloji 2011 Sempozyumu Kitabı, 5-7 Mayıs 2011, Düzce, s 49.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gürlevik N., 2014. ICP Forests - Türkiye’de Ormanların Durumu. Orman Ekosistemlerini İzleme Programı 2013 Yılı Genel Değerlendirme Çalıştayı, 10-11 Mart 2014 Seferihisar-İzmir.
 • 2 Gürlevik, N., 2013. Bitki Besleme. Fidanlık Eğitim Semineri , OGM, Diyarbakır.
 • 3 Gürlevik N. 2011. Isparta yöresi özel ağaçlandırmalarda mevcut durum. Özel ağaçlandırmalar kapsamında ceviz ve badem yetiştiriciliği semineri. SDÜ Orman Fakültesi, 25/10/2011, Isparta
 • 4 Gürlevik N. 2011. Bitki Besleme. OGM "Tohum ve fidan üretim tekniklerinin geliştirilmesi" konulu eğitim semineri, 31 Ekim-4 Kasım 2011, Eskişehir
 • 5 Gürlevik N. 2011. OEİP 2010 Yılı Değerlendirme Toplantısı-Sorunlar ve çözüm önerileri. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı 2010 Yılı Değerlendirme Toplantısı, 8-11 Şubat 2010, Antalya
 • 6 Gürlevik N. 2010. Orman ekosistemlerinde besin devri. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Pazartesi seminerleri, 8 Şubat 2010, Antalya
 • 7 Gürlevik N. 2009. Bitki Besleme. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü "Mesleğe Hazırlama" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 5-10 Mayıs 2009, Princess Hotel, İzmir
 • 8 Karatepe Y., Gürlevik N., Çatal Y., 2005. Isparta Gölcük Tabiat Parkı Yalancı Akasya (Robinia pseudo-acacia L.) Meşcerelerindeki Kar Zararlarının Ekolojik İrdelenmesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta, s. 33-35.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürlevik N, 2011. General Evaluation of Private Afforestations in Isparta Region. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, Proceeding Book p. 322-326.
 • 2 Gürlevik, N., Lehtijarvi, A., Lehtijarvi, H.T.D., Aday, A.G., 2009. Site and stand characteristics of a Pinus brutia stand infected with Diplodia pinea in Turkey. Proceedings of the Conference of IUFRO Working Party 7.02.02, 11-16 May 2009, Eğirdir, Turkey, Published in SDU Faculty of Forestry Journal, Special Issue, p. 57-64.
 • 3 Karatepe, Y., Gürlevik, N., 2006. Ecological Considerations on Forest Resources of Canakkale. International Canakkale Congress, 17-19 March 2006, Istanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürlevik N. 2015. Turkey's forests and its health state. 14th International Conference of IUFRO, Working Party 7.02.01 “Root and Butt Rot of Forest Trees” 12th-18th October 2015 Antalya, Fethiye, Bodrum-TURKEY.
 • 2 Gürlevik N, 2011. Use of Slow Release Fertilizers in Ornamental Plants Horticulture. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011 - Isparta/TURKEY, Abstracts Book p. 63-64
 • 3 Karatepe Y., Gurlevik N., 2010. Kermes oak (Quercus coccifera L.): An important tree species from an ecological perspective. International Conference on The Oak -Ecology History Management and Planning II, 1-3 June 2010, Isparta, Turkey, Abstract Book, p 76.
 • 4 Gurlevik N. Semiz G. Işık K., 2010. Human-Assisted Migration of A Rare Species: An Example Of Sequoiadendron giganteum Planted On The Taurus Mountains. BIORARE-2010 International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, 26-29 May 2010, Fethiye, Turkey, Abstract Book p 41
 • 5 Fakir H., Gürlevik N., 2008. Endemic Plant Species and Possible Effects of Climate Change in Lakes District of Turkey. 2nd World Scientific Congress Challenges in Botanical Research and Climate Change, Delft, The Netherlands, 29 June - 4 July 2008.
 • 6 Gurlevik N., Allen H.L., and Kelting D.L., 2000. Midrotation Fertilization and Vegetation Control Effects on Nitrogen Supply in Loblolly Pine Plantations. Soil Science Society of America Annual Meeting, 5-9 November 2000, Minneapolis, MN, USA
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Gürlevik, N., 2014. Fidanlıklarda Bitki Besleme. "Tohum, Fidanlık ve Kurak Alan Ağaçlandırması Teknikleri" Uluslararası Eğitimi, 7-12 Nisan 2014, ÇEM&OGM, Anemon Otel, Eskişehir.
 • 2 Özel H. Gürlevik N, 2011. Importance and cultivation of blue spruce. 2nd International Non-Wood Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta/TURKEY, Abstracts Book, p. 117.
 • 3 Eker, M., Gürlevik, N.,2011. Harvesting of forest biomass. Süleyman Demirel University Bioenergy Workshop, 21-24 March 2011, Isparta - Turkey
 • 4 Gürlevik N., Karatepe Y., Avcı M., 2010. Urban forest afforestations in Konya, Turkey. EFIMED Annual Meeting 2010. 14 - 16 April 2010, Hotel Porto Bello, Antalya, Turkey
 • 5 Gurlevik N. Afforestations in semiarid lands of Turkey. 20-27 Nisan 2009. Erasmus Visit to University of Valladolid, Palencia, Spain.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 A test of Root Dipping Substances to Improve Survival of Planted Loblolly Pine (Pinus taeda L.), Department of Forest Resources, Clemson Univ., SC, USA, 1997
 • Doktora Tezi
 • 1 Doktora tezi: Stand and Soil Responses of a Loblolly Pine Plantation to Midrotation Fertilization and Vegetation Control, Department of Forestry, North Carolina State Univ., NC, USA, 2002
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özel H., 2014. KIZILÇAM ORMANINDA KESİM ARTIKLARININ AYRIŞMASI VE BESİN DÖNGÜSÜNE KATKILARI. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 2 Kurtaran A., 2012. Toros sediri fidanlarının beslenmesi ve gelişimi üzerine mikroelementlerin etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 3 Mercan M., 2010. Toros Sedirinde (Cedrus libani A. Rich.) Gübrelemenin Fidan Morfolojisi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gürlevik N., Deligöz A., Yıldız D., 2011-2014, Boylu Ardıçta Gübreleme, Sulama ve Soğuk Saklama Uygulamalarının Fidan Gelişimi ve Ağaçlandırma Başarısı Üzerine Etkisi, SDÜ BAP Projesi, No: 2606-M-10
 • 2 Gürlevik N., 2013-2014. Kızılçam Kesim Artıklarının Ayrışması. Tübitak Proje No: 113O812
 • 3 Gürlevik N., 2010-2011, Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ve Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) Türlerinde Gübrelemenin Çıplak Köklü ve Tüplü Fidanların Gelişimi Üzerinde Etkileri, SDÜ BAP Projesi No: 2200-YL-10
 • 4 Gürlevik N., 2010-2011, Toros Sediri Fidanlarının Beslenmesi ve Gelişimi Üzerine Mikroelementlerin Etkileri, SDÜ BAP Projesi, No: 2370-YL-10
 • 5 Gürlevik N., 2009-2010, Toros Sedirinde (Cedrus libani A. Rich.) Gübrelemenin Fidan Morfolojisi Üzerine Etkileri, SDÜ BAP Proje No: 1829-YL-09
 • 6 Gürlevik N., Karatepe Y. 2005-2007. Aynı Ekolojik Ortamda Yalancı Akasya ve Anadolu Karaçamı Altındaki Toprakta Azot Mineralizasyonu, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, No: 1146-M-05
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mikorizalı Saçlı Meşe Fidanı Üretimi ve Yarı Kurak Alan Ağaçlandırmalarındaki Başarısı. 2010-2015. DOA, Tarsus. (S.Tüfekçi yürütücülüğünde)
 • 2 Mikoriza aşılamasının yarı kurak alan ağaçlandırmalarında kullanılacak karaçam fidanlarının gelişimine etkileri. 109O725 nolu Tübitak projesi, (S.Tüfekçi yürütücülüğünde)
 • 3 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yetişme Ortamı Farklılıklarının Meşe Ormanlarındaki Tür Değişimi Üzerindeki Etkisi, 2011-2013, SDÜ BAP Projesi, No: 2617-M-10 (Y.Karatepe yürütücülüğünde)
 • 4 Göller Yöresinin Endemik Geofit Bitki Türlerinin Süleyman Demirel Botanik Bahçesinde ex-situ Koleksiyonlarının Oluşturulması, 2011-2013, SDÜ BAP Proje No: 2564-M-10 (H.Fakir yürütücülüğünde)
 • 5 Ormancılıkta Hasat Artıklarının Tedarik Edilebilirliğinin Araştırılması, 2010-2013, TÜBİTAK Proje Kodu 110O435 (M.Eker yürütücülüğünde)
 • 6 Antalya Bölgesi'ndeki 10-15 Yaşlı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Plantasyonlarında Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2006-2012, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma Projeleri, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Antalya
 • 7 EÇA: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 111B170. (H.Fakir yürütücülüğünde)
 • 8 Kızılçam, Karaçam ve Sedir Ağaç Türleri İçin Yetiştirme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri İle Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje Kodu 109O714. (R. Özçelik yürütücülüğünde)
 • 9 Aşağı Gökdere'de, Sphaeropsis sapinea ( Fr) Dyko & Sutton öncelikli olmak üzere, kızılçamda sürgün yanıklığına neden olan etmenler üzerinde bir araştırma, 2006-2008, SDÜ BAP Projesi, No: 1325-M-06 (A.Lehtijarvi yürütücülügünde)
 • 10 Boylu Ardıç'ta (Juniperus excelsa Bieb.) Farklı Tüp Boyu ve Dolgu Materyali Karışımlarının Fidan Gelişimine Etkileri, 2006-2008, SDÜ BAP-1411-M-06 (S.Gülcü yürütücülüğünde)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 14th International Conference of IUFRO, Working Party 7.02.01 “Root and Butt Rot of Forest Trees” 12th-18th October 2015 Antalya, Fethiye, Bodrum-TURKEY http://ormanweb.sdu.edu.tr/iufro2015
 • 2 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta Turkey.
 • 3 International Conference on The Oak -Ecology History Management and Planning II - 1-3 June 2010 - Isparta/Turkey
 • 4 Local Organizing Committee, IUFRO Division 2 Joint Conference: Low input breeding and genetic conservation of forest tree species, October 9-13, 2006, Antalya -Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014 – Isparta
 • 2 I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Bilim Kurulu, 10-12 Eylül 2014, Çankırı
 • 3 Ekoloji 2011 Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 5-7 Mayıs 2011, Düzce
 • 4 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Fidanlıklarda bitki besleme. “FİBİS - Fidan, Tohum Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Çalışmaları" konulu eğitim semineri. 30 Eylül-4 Ekim 2013, Diyarbakır
 • 2 Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı 2012 Yılı Genel Değerlendirme Çalıştayı. 11-13 Şubat 2013, Fethiye.
 • 3 Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 29 Ocak - 1 Şubat 2013, Mirada Del Mar Hotel, Kemer, Antalya
 • 4 Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı 2012 Yılı Uygulama Sonuçları Değerlendirmesi ve Raporlama Toplantısı, 26-27 Kasım 2012, Paloma Pasha Resort, Özdere, İzmir.
 • 5 Ormancılık ve Su Şurası 2013, Değerlendirme toplantısı. 10-11 Kasım 2012, Ankara
 • 6 ICP Forest 2010 Yılı Değerlendirme Toplatısı, 8-11 Şubat 2011, Rixos Sungate Hotel, Kemer, Antalya
 • 7 ICP 2010 yılı raporu hazırlık toplantısı, 13-17 Aralık 2010, Mirada Del Mar Hotel, Antalya
 • 8 TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ: MEVCUT DURUM VE GELECEK ULUSAL ÇALIŞTAYI, 21-23 HAZİRAN 2010, ISPARTA
 • 9 2010 Yılı Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Rixos Sungate Hotel, Kemer, Antalya
 • 10 AGM "tohum, fidan üretimi, ağaç ıslahı ve mekanizasyon" Semineri, 6-11 Temmuz 2009, Eskişehir
 • 11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü "Mesleğe Hazırlama" Konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri, 5-10 Mayıs 2009, Princess Hotel, İzmir
 • 12 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü "Sürdürülebilir Orman Yönetimi" Çalıştayı. 6 Nisan 2009. Isparta
 • 13 1. Ulusal kuraklık ve çölleşme sempozyumu. 16-18 Haziran 2009. Rixos Hotel, Konya
 • 14 2009 Yılı Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 14-18 Aralık 2009, Mirada Del Mar Hotel, Kemer, Antalya
 • 15 ICP 2009 yılı eğitim programı, 17-19 Kasım 2009, Porto Bello Hotel, Antalya
 • 16 Ormancılk Araştırmaları Teknik Kurul Toplantısı, 21 Ekim 2009, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Antalya
 • 17 2008 Yılı Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 16-20 Aralık 2008, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 • 18 Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Süreli Yayıncılık 1.Editörler Çalıştayı, 2 Kasım 2007 Cuma, TÜBİTAK Mustafa İnan Salonu, Tunus Caddesi. 80 Kavaklıdere, ANKARA
 • 19 Bologna Süreci'nin Türkiye'de Uygulaması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, Bölgesel Konferanslar III; 12 Kasım 2007, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Konferans Salonu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 • 20 Türkiye de yarı kurak bölgelerde yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolu uygulamalarının değerlendirilmesi" çalıştayı, 7-10 Kasım 2006, Dinler Otel, Ürgüp, Nevşehir.
 • 21 2006 Yılı Ara Çalışma Grupları Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 4-8 Aralık 2005, Otium Hotels International, Belek, Antalya
 • 22 Tübitak-Ulusal Çevre ve Ormancılık Kamu Araştırma Programı Çalıştayı. MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, 18-20 Aralık 2005, Gebze, İzmit
 • 23 2005 Yılı Ormancılık Araştırma Projeleri Çalışma Grubu Toplantısı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 12-16 Aralık 2005, Limra Hotel, Kemer, Antalya
 • 24 Evsel atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon sisteminden çıkan çamurun başta tarımda ve ormanlarda kullanılması üzerine bölgesel bazda değerlendirme toplantısı, 18 Kasım 2005, Isparta Belediyesi, Isparta
 • 25 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 2005 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısı, 25-27 Ekim 2005, Antalya Orman Bölge Müd. Osman Çolak Toplantı Salonu, Antalya
 • 26 Ormancılık Araştırmalarında Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi Ön Çalıştayı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 2 Aralık 2004, Antalya
 • 27 Ormancılık Araştırma Çalışma Grupları Eğitimi Toplantısı, Çevre ve Orman Bakanlığı, AR-GE Dairesi Başkanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 7-11 Aralık 2004, Antalya
 • 28 Entansif silvikültürün (gübreleme ve vejetasyon kontrolün) orman verimliliği üzerine etkileri. 15 Mayıs 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • 29 Understanding how nutrient dynamics are affected by midrotation fertilization and vegetation control. North Carolina State Forest Nutrition Cooperative Annual Meeting 2001, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA
 • 30 Midrotation fertilization and vegetation control soil, litter and vegetation responses. North Carolina State Forest Nutrition Cooperative Annual Meeting 2000, North Carolina State Univ., Raleigh, NC, USA
 • 31 Forest resources of Turkey, 13 Nisan 1998, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA
 • 32 Forest ecosystems of Turkey, 1996, Clemson University, Clemson, SC, USA
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/nevzatgurlevik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 8 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta/TURKEY
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Özçelik R., Alkan H., Eker M., Korkmaz M., Gürlevik N., 2014. Bildiriler Kitabı. II. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014 – Isparta
 • 2 II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014 – Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 7 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Yekarum Dergisi
 • 2 SDÜ Yekarum Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 2 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 3 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 4 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 5 African Journal of Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 İÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 5 İÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 2 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 3 Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • 4 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 United Nations Forum on Forests 9. Session, Müzakere Heyeti, New York, 24 Ocak - 4 Şubat 2011, UNHQ NY, USA
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı (ICP Forests), Bilim kurulu üyesi (2010-), Orman Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi AKTS Koordinatörü (2010-2015)
 • 2 SDÜ Orman Fakültesi Uluslararası Bilimsel Etkinlıkler Çalışma Grubu üyesi (2009-2010)
 • 3 SDÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2008-2011)
 • 4 SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2007-)
 • 5 SDÜ Orman Fakültesi Araştırma-Uygulama Fidanlığı Yönetim Birimi Üyesi (2006-)
 • 6 SDÜ Orman Fakültesi ve Orman Mühendisliği Bölümü Socrates Erasmus Koordinatörü (2006-2008)
 • 7 SDÜ Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2008)
 • 8 SDÜ Orman Fakültesi Yandal Danışmanı (2005-2008)
 • 9 SDÜ Orman Fakültesi Burs-Yardım Çalışma Grubu Üyesi (2004-2006)
 • 10 SDÜ Orman Fakültesi Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil jürisi üyesi
 • 11 SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Yayın Çalışma Grubu üyesi (2002-)
 • 12 SDÜ Orman Fakültesi Dış İlişkiler Çalışma Grubu üyesi (2002-2008)
 • 13 SDÜ Orman Fakültesi Bilgi İşlem Çalışma Grubu üyesi (2002, 2008-)
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Özel ağaçlandırmalar kapsamında ceviz ve badem yetiştiriciliği semineri, SDÜ Orman Fakültesi, 25/10/2011, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Ağaçlandırma
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitki Besin Maddeleri ve Gübreleme
Bitki Besleme
Endüstriyel Ağaçlandırmalar
Forest Ecology-Erasmus
Mesleki Ingilizce I
Orman Bakimi
Orman Mühendisligine Giris
Ormancılık Bilgisi
Ormancılıkta Güncel Konular
Özel Nitelikli Ağaçlandırmalar
Plant Nutrition-Erasmus
Proje I
Silvikültürel Planlama
Toprak Ilmi
Yukarı çık