bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat Kemal KELEŞ
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Murat Kemal KELEŞ
Birimi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tasarım Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Mekan Tasarımı
Telefon 2465413620
E-Posta muratkeles@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 18.7.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME AD. 31.12.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 22.10.2014
İLGİ ALANLARI
Üretim Yönetimi, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Planlama, Ar-Ge, İnovasyon, Teknokentler, Teknoloji Transfer Ofisi, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 GÖLLER BÖLGESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ-Revizyon Tarihi: Ocak-2017 Revizyon No: 2
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KELEŞ, M. K. ve TUNCA , M. Z. (2009). Türkiye'de Üniversite - Sanayi İşbirliği ve Teknokentlerin Rolü, Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi - 2009, Anadolu Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2009, Eskişehir, 312-323.
 • 2 KELEŞ, M. K. ve TUNCA, M. Z. (2009). Türkiye'deki Teknokentlerin Mevcut Durumunun İncelenmesi, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 15-17 Ekim 2009, Eskişehir, ÜAS Bildiriler Kitabı, 517-524.
 • 3 KAYALAR, M. ve KELEŞ, M. K. (2008). İnovatif İşletmelerde Verimliliği Etkileyen Faktörler ve Verimlilik Kriterleri: Göller Bölgesi Teknokentinde Bir Uygulama, 5. Kobiler ve Verimlilik Kongresi: "Küresel Dinamikler ve KOBİ'ler", 25-26 Kasım 2008, İstanbul, Kongre Kitabı, 317-328.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KELEŞ, M. K. (2007). Türkiye'de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mustafa Zihni Tunca, Isparta, Aralık, 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 KELEŞ, M.K. (2014). İşletmelerin Teknokent Seçiminde Hiyerarşik Electre Yönteminin Kullanımı ve Ankara Bölgesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Danışman: Prof.Dr. Mustafa Zihni Tunca, Isparta, Ekim, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İnovatif İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçiminde Hiyerarşik Electre Yöntemi Kullanımı: Ankara Bölgesindeki Teknokentler Üzerine Bir Uygulama. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 3217-D1-12, Proje Yöneticisi: Mustafa Zihni TUNCA, Isparta.
 • 2 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bilim Politikaları Açısından Değerlendirilmesi: TGB Yönetici Şirketleri Üzerine Bir İnceleme. (2007). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1500-YL-07, Proje Yöneticisi: Mustafa Zihni TUNCA, Isparta.
 • 3 Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi. (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Proje Yöneticisi: Murat Ali DULUPÇU, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Göller Bölgesi Teknokenti Durum Değerlendirme ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" 28.07.2009 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Uluslararası 17.Bilim Şenliği ve 3.Bilim Şöleni Yürütme Kurulu Üyeliği (2013-2014)
 • 2 SDÜ Uluslararası 17.Bilim Şenliği ve 3.Bilim Şöleni Sekreterya Komisyonu Üyeliği (2013-2014)
 • 3 SDÜ Uluslararası 16. Bahar Şenliği ve 2. Bilim Şöleni Yürütme Kurulu Üyesi (2012-2013)
 • 4 SDÜ Uluslararası 16. Bahar Şenliği ve 2. Bilim Şöleni Sekreterya Komisyonu Üyesi (2012-2013)
 • 5 Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörü (2012 - 2015)
 • 6 Göller Bölgesi Teknokenti Danışma Kurulu Üyeliği (2005-2012)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi-Türk Patent Enstitüsü (TPE) Bilgi ve Dokümantasyon Birimi Sorumlusu (2010-2014)
VERDİĞİ DERSLER
Genel Hukuk Bilgisi
Genel İşletme
Girişimcilik
Ticaret Hukuku
Yönetim ve Organizasyon
Yukarı çık