KİŞİSEL BİLGİLER
Nilüfer YAZICI
Adı Soyadı Doç. Dr. Nilüfer YAZICI
Birimi Orman Fakültesi
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146505
E-Posta niluferyazici@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/niluferyazici
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 6.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) 10.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR) 29.9.2010
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YAZICI N. (2023). Academic Analysis and Discussions in Agriculture, Forestry and Fisheries. Yaz Yayınevi.
 • 2BABALIK A. A., DURSUN İ., YAZICI N. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I. Gece Kitaplığı.
 • 3YAZICI N., DURSUN İ. (2021). ZİRAAT, ORMAN ve SU ÜRÜNLERİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR. Duvar Yayınları.
 • 4YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2021). Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II. Gece Kitaplığı.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1YAZICI N., Novikova T. P., Novikov A. I., BİLİR N. (2023). Gene Diversity in Seed Crop of Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) over an Altitudinal Range. GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY, 4, 63-71.https://doi.org/10.24057/2071-9388-2023-2922
  • 2YAZICI N., GÜLÇELİK M. (2023). Some Characteristics Of The Beyşehir Lake Basin. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, .
  • 3YAZICI N. (2022). Effect of Aspect on Growth Variation in Mother Trees of Taurus Cedar (Cedrus Libani). International Journal of Science, Environment and Technology, 11, 234-240.
  • 4YAZICI N. (2022). Effect Of Mechanical Site Preparation Methods In Growth Of Pinus Brutia Afforestation. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE SCIENCES AND TECHNOLOGIES, 34, 80-84.
  • 5YAZICI N. (2022). Effects Of South And North Aspects On Growth In 4- Years Reproductions Of Pinus Brutia. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE SCIENCES AND TECHNOLOGIES, 8, 85-89.
  • 6YAZICI N. (2021). Effect Of Aspect On Growth Performance Of Natural Regenerations In Brutian Pine. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies, 8, 10-13.
  • 7YAZICI N. (2021). Water Resources Potential of Kirklareli Province in Turkey. Journal of Research in Enviromental and Earth Sciences, 7, 33-41.
  • 8YAZICI N., Çelik İ. (2019). Muratdağı mikro havzasının doğal kaynak sorunları ve çözüme ilişkin değerlendirmeler üzerine bir araştırma. Turkish Journal of Forestry, 20, 234-242.
  • 9YAZICI N., ÇATAL Y. (2019). Barajların Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn.) Ağaçlarında Yıllık Çap Artımına Etkileri: Isparta-Uluborlu Örneği. Turkish Journal of Forestry, 20, 28-34.
  • 10YAZICI N. (2018). General Over-View of Range Rehablitation in Turkey. International Journal of Engineering Sciences Research Technology, 7, 72-75.
  • 11YAZICI N. (2017). Determination of Knowledge and Awareness Level on Global Warming (A Case Study in Isparta Province of Turkey). International Journal of Engineering Sciences Research Techonology, 6, 260-267.
  • 12YAZICI N. (2017). Water Consumption Awareness of People in City of Isparta in Turkey. International Journal for Research in Applied Science Engineering Technology (IJRASET), 5, 330-339.
  • 13DÖNMEZ Ş., Basıç G., FAKİR H., ÖZÇELİK H., YAZICI N., KUŞ Ş. C., GÜL A., DÖNMEZ İ. E. (2017). Visiual Characteristics of some Species Belonging to the Family of Lamiaceae in the Lake District. International Journal of Engieering Sciences Research Techonology, 6.https://doi.org/10.5281/zenodo.1116674
  • 14YAZICI N., BABALIK A. A. (2016). Effect of Irrigation Density on Seedling Morphology in Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 27, 211-218.
  • 15YAZICI N., Karagül S. (2014). Problems of Boğaçayı Watershed and Watershed Management Recommendations in Resolving These Problems. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 14.
  • 16GÜL A., YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2012). Opinions Tendencies and Preferences about Urban Forestry of Urban Residents: a Case Study on the Isparta City -Turkey. Energy Education Science and Technology, 30.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1YAZICI N., BİLİR N. (2023). Impact of Crown Closure on Cone Production and Effective Number of Parents in Natural Stands of Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.). MDPI AG, 14.https://doi.org/10.3390/F14061130
   • 2YAZICI N. (2022). Effect of Crown Closure Ratios on Number and Growth Reproductions in Black Pine (Pinus nigra Arnold.). Fresenius Enviromental Bulletin, .
   • 3BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H., DURSUN İ. (2021). Plant diversity of the Kızılova forest gap rangeland in the southern region of Turkey.. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 30, 7750-7759.
   • 4YAZICI N., İnan B. (2020). Determination of Temporal Change in Land Use by Geographical Information Systems The Case of Çandir Village of Turkey. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, .
   • 5YAZICI N., Çelik İ. (2019). Some Watershed Characteristics of Murat Mountain of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 28, 2664-2670.
   • 6BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H., DURSUN İ. (2019). Determination of the Certain Vegetation Characteristics Of Kızılova Forest Pasture Located in the South of Turkey. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17, 521-532.
   • 7YAZICI N. (2018). Effect of Species and Environmental Factors on Growth Performances in Afforesration of Cedrus libani and Pinus brutia. Fresenius Environmental Bulletin, 27, 6913-6917.
   • 8YAZICI N., BİLİR N. (2017). Aspectual Fertility Variation and Its Effect on Gene Diversity of Seeds in Natural Stands of Taurus Cedar (Cedrus Libani A. Rich.). International Journal Of Genomics, .
   • 9YAZICI N., Turan A. (2016). Effect of Forestry Afforestation on Some Soil Properties: A Case Study from Turkey. Fresenius Enviromental Bulletin, 25, 2509-2514.
   • 10YAZICI N., BABALIK A. A. (2016). Determination of Environmental Awareness of University Students: the Case of Suleyman Demirel University (SDU). Environmental Earth Science, 75.
   • 11DELİGÖZ A., BAYAR E., YAZICI N. (2016). Responses of Growth Water Relations and Compatible Solutes Contents to Repeated Drougth Stress in Cedrus Libani. Fresenius Enviromental Bulletin, 25, 3763-3768.
    • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1YAZICI N., BABALIK A. A., BİLİR N. (2022). Bir Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırma Alanında Büyümeye Eğimin Etkisi: Dinar Örneği. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 8, 1-5.
    • 2DURSUN İ., YAZICI N. (2022). Köppen-Trewartha ve Thornthwaite Yöntemlerine Göre Isparta Yöresi İklim Tipinin Belirlenmesi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 8, 264-279.
    • 3YAZICI N., Koçer N. (2020). Su kullanım bilincinin değerlendirilmesi: Kırklareli örneği. Turkish Journal of Forestry, 21.https://doi.org/10.18182/tjf.767146
    • 4YAZICI N., Karagül S. (2014). Yerel Halkın Çevre Sorunlarına Yaklaşımları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma: Boğaçayı Havzası Örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 15, 102-107.
    • 5YAZICI N., DÖNMEZ Ş., KUŞ Ş. C. (2014). Isparta Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14, 199-208.
    • 6YAZICI N., ÖZHAN S., BABALIK A. A. (2011). Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Fidanlarının Su Tüketimi ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkisi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12.
    • 7YAZICI N., BABALIK A. A. (2011). Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana ( Lamb.) Holmboe.) Fidanları İçin Uygun Sulama Aralığının Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13.
    • 8EROL A., BABALIK A. A., Sönmez K., SERİN N. (2009). Isparta Darıderesi Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, , 21-36.
    • 9KUŞ Ş. C., SERİN N. (2008). Isparta Kenti Eski Çöp Depolama Alanının Bitkilendirilmesi Üzerine Araştırmalar. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, .
    • 10SERİN N., GÜL A. (2006). Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, Sayı 2, .
     • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1BABALIK A. A., YAZICI N. (2012). Su Üretimi ve Kalitesi Açısından Orman ve Meraların Önemi. Orman ve Av, , 26-28.
     • 2YAZICI N., BABALIK A. A. (2011). Orman Meraları Sorunları ve Çözüm Önerileri. Orman ve Av, , 33-38.
     • 3BABALIK A. A., YAZICI N. (2011). Ormanlar ve Su Üretimi. Orman Mühendisliği Dergisi, 48, 16-19.
     • 4BABALIK A. A., SERİN N., KÜÇÜK V. (2009). Isparta Darıdere Su Toplama Havzası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gülçevrem Dergisi, .
     • 5KÜÇÜK V., BABALIK A. A., SERİN N. (2008). İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Olumsuz Etkileri Göller Yöresinden Örnekler. Gülçevrem Dergisi, , 26-29.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1YAZICI N., Ünsal E. (2023). İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVZA YÖNETİMİ UYGULAMALARI ETKİLEŞİMİ. 4. INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Haziran 6.
      • 2YAZICI N., BİLİR N. (2023). GROWTH VARIATION IN FOREST TREE SPECIES IN AFFORESTATION OF GRADONI TERRACING. International Congress on Natural and Applied Sciences -IV (Latin American), Mart 13-15.
      • 3YAZICI N., BİLİR N. (2023). EFFECT OF TERRACING ON GROWTH OF TAURUS CEDAR (CEDRUS LIBANI): A CASE STUDY FROM ISPARTA DISTRICT. International Congress on Natural and Applied Sciences -IV (Latin American), Mart 13-15.
      • 4Baloğlu T., YAZICI N., BİLİR N. (2023). GROWTH PERFORMANCES IN AFFORESTATION AREAS OF ANATOLIAN BLACK PINE AND SCOTS PINE. EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends-10, Şubat 16-17.
      • 5YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Orman Yolları Erozyon İlişkisinin Değerlendirilmesi. 2nd International Conference on Technology and Science (Techno-Science 2019), Kasım 14-16, Burdur, 1087-1094.
      • 6YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). İklim Değişikliği ve Havza Yönetimi. 2nd International Conference on Technology and Science (Techno-Science 2019), Kasım 14-16, Burdur, 1095-1102.
      • 7YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Jeolojik Kökenli Doğal Afetler İçinde Heyelanların Yeri ve Önemi. 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Ekim 14-16, Antalya, 231-238.
      • 8YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Turizm ve Rekreasyon Etkinliklerinin Sulak Alanlar Üzerine Etkileri. 3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK), Ekim 14-16, Antalya, 239-248.
      • 9YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Havza Yönetiminde CBS ve Uzaktan Algılamanın Önemi.. International Marmara Sciences Congress, Ekim 3.
      • 10BİLİR N., YAZICI N., ÖZEL H. B. (2018). Effect of growth and geographic characters on cone production in Taurus fir (Abies cilicica Carr.).. Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kasım 23-25, 480-483.
      • 11ÖZEL H. B., BİLİR N., YAZICI N., çakmaklı u. (2018). Yamaç Durumunun Camiyanı Karaçamı (Pinus nigra arnold. Subsp. pallasiana) Fidanlarının Adaptasyon Yeteneği Üzerindeki Etkisi .. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi,, Kasım 23-25, 436-440.
      • 12YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Erozyon Kontrolünde Kullanımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3, 417-424.
      • 13YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Erozyon Kontrolünde Kullanımı. 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3.
      • 14YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Orman İçi Rekreasyonel Faaliyetlerin Çevreye ve Toprak Üzerine Olumsuz Etkileri. 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kasım 2-3.
      • 15BİLİR N., YAZICI N., ÖZEL H. B. (2018). Examination of Taurus cedar (Cedrus libani) afforestation in Isparta Province of Turkey. International Conference Reforestation Challenges., Haziran 20, Belgrad.
      • 16SARIKAYA O., GÜNDOĞDU E., YAZICI N., KÜÇÜK V. (2005). Biodiversity of Important Urban Parks in Isparta. Euroco, Ekim 8-13.
      • 17KÜÇÜK V., YAZICI N. (2005). Benefits of Urban Roadside Plantations For Quality of Urban Life in Isparta City. Euroco, Ekim 8-13.
       • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2019). Isparta Orman Varlığının Durumu ve Zamansal Değişimin İrdelenmesi. International Marmara Sciences Congress (IMASCON-Autumn 2019), Kasım 1.
       • 2ÖZEL H. B., BİLİR N., YAZICI N., Çakmak U. (2018). Effect of slope on adaptation capacity of seedlings in Black pine. International Marmara Science and Social Science Congress, Ekim 23.
       • 3YAZICI N., KUŞ Ş. C., DÖNMEZ Ş. (2014). Taş Ocakları Bitkilendirme Çalışmalarının Isparta Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Eylül 18-20.
       • 4KUŞ Ş. C., YAZICI N., TOPAY M. (2014). Ömrünü Tamamlamış Taş ve Mermer Ocaklarının Rekreasyon Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Eylül 18-20.
       • 5KUŞ Ş. C., YAZICI N., TOPAY M. (2014). Ömrünü Tamamlamış Taş ve Mermer Ocaklarının Rekreasyon Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Eylül 18-20.
       • 6Dağıstanlıoğlu C., Geyikçi F., YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2013). Kızılırmak Deltasında Antrepojenik Etkiler ile Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi. III. Sulak Alanlar Kongresi, Ekim 23-25.
       • 7DÖNMEZ Ş., YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2013). Erozyon Sahalarında Kullanılabilecek Yerörtücüler Üzerine Bir Araştırma; Göller Bölgesi Örneği. V. Süs Bitkileri Kongresi, Mayıs 6-9.
       • 8Dağıstanlıoğlu C., YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2011). Karayolları Orta Refüj Bitkilendirmesi Üzerine Bir Araştırma Eğirdir İlçesi Örneği. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 26-28.
       • 9Kesici E., SERİN N., BABALIK A. A., Kesici K. (2008). Sulak Alan Yönetimine Eğirdir Gölü Örneği. Sulak Alanlar Konferansı, Temmuz 10-12.
       • 10SERİN N., BABALIK A. A., KÜÇÜK V. (2008). Eğirdir Gölü Havzası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Havza Kirliliği Konferansı Bildiriler Kitabı, Haziran 26-27.
       • 11YAZICI N., BABALIK A. A., KÜÇÜK V. (2008). Eğirdir Gölü Havzası, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Havza Kirliliği Konferansı, Haziran 26-27.
       • 12SERİN N., KUŞ Ş. C. (2008). Karayolları Şevlerinde Erozyon Kontrolü ve Bitkisel Örtüleme Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme. I. Karayolları Ulusal Kongresi, Nisan 1-3.
       • 13GÜLCÜ S., Çelik S., SERİN N. (2008). Su Kaynakları Çevresinde Uygulanan Ormancılık Faaliyetlerinin Su Üretimi ve Kalitesine Etkileri. TMMOP 2. Su Politikaları Kongresi,, Mart 21-24.
       • 14KUŞ Ş. C., SERİN N. (2007). Çevreye Duyarlı Turizm Bağlamında Ekoturizm ve Eğirdir Gölü Örneği,. Göller Kongresi, Göller Yörtesi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, Haziran 9-10.
       • 15KUŞ Ş. C., SERİN N. (2007). Peyzaj Mimarlığında Bitkisel Tasarım Kriterleri. 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Mayıs 24-26.
       • 16Kesici E., SERİN N., Kesici C. (2006). Titreyen Göl (Side- Antalya)'ün Doğal Yapısına Yapılan Müdahalelerin Gölün Ekolojik Yapısına Etkileri. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Kasım 7-11.
       • 17Kesici E., KUŞ Ş. C., SERİN N. (2005). Çevresel Faktörlerin Kovada Gölü Sulak Alanı Üzerine Etkileri. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10.
       • 18GÜL A., ÖZGÜNER H., SERİN N. (2005). Kent Ormanlarının Yararları ve Kentsel Alanda İnsan Orman Etkileşimi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Mart 22-24.
       • 19YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2004). Isparta Kent Ölçeğinde Kullanılan Bitkisel Materyaller. V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, Nisan 29-1.
        • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
        • 1YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Isparta İlinin Su Kaynakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1149.
        • 2YAZICI N., BABALIK A. A., DURSUN İ. (2018). Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması ve Su Kaynaklarına Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1146.
        • 3BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). Doğal Afetler İçinde Sel ve Taşkınların Önemi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1142.
        • 4BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). Farklı Arazi Kullanım Durumlarının Su Kaynakları Üzerine Etkileri. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Nisan 26-27, 1141.
        • 5BABALIK A. A., YAZICI N., DURSUN İ. (2018). İklim Değişikliği, Kuraklık ve Türkiye. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, 2337.
        • 6DURSUN İ., YAZICI N., BABALIK A. A. (2018). Çevresel Problemlerin Isparta İli Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Mart 22-24, 2306.
        • 7BABALIK A. A., YAZICI N. (2017). Importance of forest ecosystems in global climate change. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20.
        • 8YAZICI N., Çelik İ. (2017). Environmental problems in watershed managemenet. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20.
        • 9YAZICI N., Koçer N. (2017). Water resources potential and the factors effected on water consumption. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20.
        • 10YAZICI N., BABALIK A. A. (2017). Effects of Forestry Practices on Soil Properties. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 438.
        • 11BABALIK A. A., YAZICI N. (2017). Importance of Forest Ecosystems in Global Climate Change. International Symposium on New Horizons in Forestry, Ekim 18-20, 388.
        • 12BABALIK A. A., YAZICI N., FAKİR H. (2016). Determination of Some Vegetation Properties in Kızılova Forest Rangeland of Southern Turkey. II. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Mayıs 24-28.
        • 13KUŞ Ş. C., YAZICI N., DÖNMEZ Ş. (2013). Air and Water Pollution Effects of Urban Green Spaces. International Caucasian Forestry Symposium,, Ekim 24-26.
        • 14YAZICI N., KUŞ Ş. C., DÖNMEZ Ş. (2013). The Effects of Drought and Discussion on Water Resources Investment Isparta. International Caucasian Forestry Symposium, Ekim 24-26.
        • 15DÖNMEZ Ş., YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2013). The Relationship between Forest and Erosion. International Caucasian Forestry Symposium,, Ekim 24-26.
        • 16BABALIK A. A., YAZICI N. (2011). Forests and Water Production Function. II. International Non-Wood Forest Products Symposium Proceedings, Eylül 8-10.
         • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
         • 1YAZICI N., SARIKAYA A. G. (2015). İklim Değişikliği ve Bitkiler Üzerine Etkisi. II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi, Ağustos 25-28.
         • 2SARIKAYA A. G., YAZICI N. (2015). Kurak ve Yarı Kurak Yörelerimizin Ağaçlandırmalarında Kullanılan Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Botanik Özellikleri. II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi., Ağustos 25-28.
         • 3BABALIK A. A., YAZICI N. (2014). Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre), Ekim 22-24.
         • 4YAZICI N., Turan A. (2014). Toprak Özellikleri ile Ağaçlandırma Çalışmalarının İlişkisi ; Karaağaç Köyü Örneği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu (Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre), Ekim 22-24.
         • 5BABALIK A. A., YAZICI N. (2014). Meralarda Erozyon Sorunu ve Çözüm Önerileri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Eylül 10-12.
         • 6YAZICI N., BABALIK A. A. (2014). Ormancılık Faaliyetleri ve Ormansızlaştırmanın Sel ve Taşkın Olayları Üzerine Etkileri. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Eylül 10-12.
         • 7YAZICI N., BABALIK A. A. (2014). Göller Bölgesinin Mevcut Yerüstü Su Kaynaklarının İncelenmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu (Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar), Eylül 10-12.
         • 8YAZICI N., KUŞ Ş. C., Dağıstanlıoğlu C. (2013). Bitki ve Sulama İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. V. Süs Bitkileri Kongresi, Mayıs 6-9.
         • 9Kesici E., YAZICI N., Kesici C. (2006). Kovada Gölü (Eğirdir Isparta) Makrohidrofit Ve Su Kenarı Ormanı Bitki Türlerinin Önemi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 26-30.
         • 10Kesici E., YAZICI N., KUŞ Ş. C. (2005). Eğirdir Gölü Kıyı Kullanımı ve Sorunları. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10.
         • 11EROL A., BABALIK A. A., YAZICI N. (2005). Gölcük Gölü Havzasında Alınan Toprak Koruma Önlemleri ve Bunların Başarı Durumunun İrdelenmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Eylül 8-10.
         • 12KUŞ Ş. C., SERİN N. (2004). Ekoturizm Kavramı ve Eğirdir Gölü. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Mayıs 4-7.
         • 13GÜL A., SERİN N. (2004). Kent Ormancılığı Bir Yönetim Planı Model Önerisi. I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi,, Nisan 9-11.
          • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
          • 1YAZICI N., ÖZHAN S. (2010). Consumptive Use of Seedlings of Forest Tree Species. COST FPO601 Forest Management and Water Cycle, Mart 24-26.
           • Ulusal Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
           • 1 (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
            • Alanında ulusal yayımlanan kitaplarda yardımcı veya konuk editörlük
            • 1Nilüfer S. (2005). Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi.
             • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
             • 1Ağaçlandırma Çalışmalarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi; Karaağaç Köyü Örneği,Proje No: 3544-YL1-13, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
             • 2Boğaçayı Havzası Sorunları ve Bunların Çözümlenmesinde Havza Yönetimi Önerileri, Proje No: 3267-YL1-12, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2014, Tamamlandı.
              • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
              • 1Göller Yöresindeki Ballıbabagiller (Lamiaceae) Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Kültüre Alınması ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, -Tübitak 3501, 2018, Tamamlandı.
              • 2Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi, Proje No:114O703, Süleyman Demirel Üniversitesi, -Tübitak 3001, 2016, Tamamlandı.
              • 3EÇA 3, SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 213B573, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
              • 4Yobolar Antalya da Doğayı Öğreniyor, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B010, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2014, Tamamlandı.
              • 5EÇA 2, SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 113B059, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2013, Tamamlandı.
              • 6EÇA 1, SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Proje No: 111B170, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2012, Tamamlandı.
              • 7Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi, Proje No:1485-d-07, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
              • 8Isparta-Darıdere Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi, Proje No: 1015-m-05., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
              • 9Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi, Proje No: 768-YL-03, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2004, Tamamlandı.
               • Diğer Ulusal bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
               • 1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EBSCO, TÜRKİYE, 2016.
               • 2Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, TÜRKİYE, 2014.
                • Akademik Görevler
                • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Doçent (2020-...)
                • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Doktor Öğretim Üyesi (2010-...)
                • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği Bölümü/Havza Yönetimi Anabilim Dalı/ Araştırma Görevlisi (2010-2010)
                • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Orman Mühendisliği (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2002-2010)
                 • İdari Görevler
                 • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekan Yardımcısı (2020-...)
                 • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-...)
                 • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2019)
                  • Verdiği Dersler
                  • 1Bitki_Toprak-Su İlişkileri
                  • 2Bitki-Toprak-Su İlişkileri
                  • 3Çevre Kirlenmesi Ve Korunması
                  • 4Çevre Sorunları
                  • 5Evapotranspirasyon
                  • 6Havzalarda Su Yönetimi
                  • 7Hidrometeorlojik Ölçmeler
                  • 8Hidrometeorolojik Ölçmeler
                  • 9Orman Ve Mera Hidrolojisi
                  • 10Sel Ve Çığ Kontrolü
                  • 11Toprak Ve Su Koruma
                  • 12Toprak Ve So Koruma İlkeleri
                  • 13Toprak Ve Su Koruma
                  • 14Toprak Ve Su Koruma İlkeleri
                  • 15Toprak Ve Su Koruma İlkeleri
                  • 16Toprak-Su Koruma İlkeleri