Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nilüfer YAZICI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YAZICI
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Havza Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113991
E-Posta niluferyazici@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/niluferyazici
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 6.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 29.9.2010
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BABALIK, A. A., YAZICI, N., 2012. Su Üretimi ve Kalitesi Açısından Orman ve Meraların Önemi. Orman ve Av Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 2 (Mart-Nisan), Sayfa: 26-28, Ankara
 • 2 BABALIK, A. A., YAZICI, N., 2011. Ormanlar ve Su Üretimi. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 48, Sayı: 4-5-6, Sayfa: 16-19, Ankara
 • 3 YAZICI, N., BABALIK, A. A., 2011. Orman Meraları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Orman ve Av Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 3 (Mayıs-Haziran), Sayfa: 33-38, Ankara
 • 4 Babalık, A. A., Serin, N., Küçük, V., 2009, Isparta Darıdere Su Toplama Havzası, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gülçevrem Dergisi, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü , Isparta
 • 5 Küçük, V., Babalık, A. A., Serin, N., 2008. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Olumsuz Etkileri (Göller Yöresinden Örnekler). Gülçevrem Dergisi, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008/2, Sayı: 4, Sayfa: 26-29, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 O., Sarıkaya, E., Gündoğdu, N., Serin, V., Küçük, Biodiersity of Important Urban Parks in Isparta, Euroco 2005, Kuşadası, Aydın
 • 2 Küçük, V., Serin, N., 2005, Benefits of Urban Roadside Plantations For Quality of Urban Life in Isparta City, EUROCO 2005, Kuşadası, Aydın,
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Serin, N., 2004, Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kentiçi Ölçeğinde İrdelenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 151s., Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 Yazıcı, N., 2010, Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 100s., Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Turan, A., 2014. AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İRDELENMESİ: KARAAĞAÇ KÖYÜ ÖRNEĞİ, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 68s, Isparta
 • 2 Karagül, S., Boğaçayı Havzası Sorunları ve Bunların Çözümlenmesinde Havza Yönetimi Önerileri, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yobolar Antalya'da Doğayı Öğreniyor, Tübitak 4004 Doğa Eğitimi Projesi
 • 2 • BABALIK, A. A., FAKİR, H., YAZICI, N., 2014. Kızılova Ormaniçi Merasının Bazı Vejetasyon Özellikleri ile Yem Potansiyelinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-3001 Projesi, Proje No: 114O703
 • 3 EÇA: SDÜ Botanik Bahçesinde Erguvanlar Çiçek Açıyor, TÜBİTAK-4004, Proje No: 111B170
 • 4 BABALIK, A. A., SERİN, N., 2007. Bazı İğne Yapraklı Fidan Türlerinin Su Tüketimi ve Bunun Meteorolojik Elemanlarla İlişkisinin Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Fonu Doktora Tez Projesi, Proje No: 1485-d-07, Isparta
 • 5 EROL, A., SÖNMEZ, K., BABALIK, A. A., SERİN, N., 2005. Isparta-Darıdere Havzası Topraklarında Erozyona Duyarlılığın Arazi Kullanım Şekillerine Bağlı Değişimi. SDÜ Araştırma Fonu Projesi, Isparta SDÜBAP Proje No: 01015-m-05.
 • 6 Gül, A.ve Serin, N., 2004 Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi Proje No:768, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Seed Orchards and Breeding Theory Conference, 21-25 May, Antalya Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği , 8-10 Eylül 2005, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bazı Çevresel Faktörlerin Eğirdir Gölü ve Hzvzası Üzerine Olan Etkileri, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dönem Semineri, 5 Nisan 2006, Isparta
 • 2 Kent Ormancılığı S.D.Ü. Orman Fakültesi Dönem Semineri, 30 Nisan 2003, Isparta.
 • 3 Kent Ormancılığı ve Önemi , S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri, 2002.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/niluferyazici
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiriler Kitabı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Kuraklık ve Çölleşme
Proje I
Proje II
Yukarı çık