KİŞİSEL BİLGİLER
Cenk ÖCAL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖCAL
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146843
E-Posta cenkocal@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 7.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1.9.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 15.8.2012
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında ulusal yayınlanan özgün bilimsel kitap
 • 1AYYILDIZ N., DULUPÇU M. A., SALTAN M., TERZİ S., ÖZDEMİR G., YURDAKUL S., AYDEMİR E., ERKAN İ., SEZGİN A., ÖCAL C., TURHAN T., TÜTÜNSATAR H. E., ALTINTAŞ C., KİLİM O., YALÇINKAYA Y., ÇEVİKBAŞ M., Kilim N., Yavuz C., Yiğit H. H., Arslan M., Ünal V. E. (2018). Yükseköğretim Mekanları Envanter Sınıflandırma Sistemi (YMESS) Kılavuzu (Ver. 2). Ankara, T.C. Kalkınma Bakanlığı.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ALTUNCI Y. T., ÖCAL C., SAPLIOĞLU K., İNCE H. H., ÇEVİKBAŞ M. (2021). Genleştirilmiş Cam Agrega ve Genleştirilmiş Perlit Agrega İkameli Şap Betonlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Teknik Bilimler Dergisi, 11, 8-13.https://doi.org/10.35354/tbed.918849
  • 2ALTUNCI Y. T., ÖCAL C., SAPLIOĞLU K., İNCE H. H., ÇEVİKBAŞ M. (2021). Genleştirilmiş Cam Agrega ve Genleştirilmiş Perlit Agrega İkameli Şap Betonlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Teknik Bilimler Dergisi, 11, 8-13.https://doi.org/10.35354/tbed.918849
  • 3SOYKAN O., ÖZEL C., ÖCAL C. (2015). Arduvaz ve Andezit in Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19, 69-74.
  • 4İNCE G., İNCE H. H., ÖCAL C. (2015). Seismic Behavior of RC Frames Retrofitted by Eccentrically Braced Frames With Vertical Link. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, .
  • 5İNCE G., İNCE H. H., ÖCAL C. (2015). Seismic Behavior of RC Frames Retrofitted by Eccentrically Braced Frames With Vertical Link. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 2, 75-78.
  • 6İNCE G., İNCE H. H., ÖCAL C. (2015). Seismic Behavior of RC Frames Retrofitted by Eccentrically Braced Frames with Vertical Link. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 2, 75-78.
  • 7SOYKAN O., ÖZEL C., ÖCAL C. (2015). Arduvaz ve Andezit in Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, 19, 69-74.
  • 8SOYKAN O., ÖZEL C., ÖCAL C. (2015). Arduvaz ve Andezit in Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Suleyman Demirel UniversityJournal of Natural and Applied Science, , 69-74.
  • 9ÖCAL C., İNCE H. H. (2012). Türkiye de Mevcut Yapı Stoğu ve Kentsel Dönüşüm. SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, 4, 89-95.
  • 10ÖCAL C., İNCE H. H. (2012). Türkiye de Mevcut Yapı Stoğu ve Kentsel Dönüşüm. SDU INTERNATIONAL TECHNOLOGIC SCIENCE, 4, 89-95.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ALTUNCI Y. T., ÖCAL C., SAPLIOĞLU K., İNCE H. H., ÇEVİKBAŞ M. (2021). Genleştirilmiş Cam Agregalı ve Genleştirilmiş Perlit Agregalı Şap Harçlarının Performans Özelliklerinin Belirlenmesi. El-Cezeri, 8, 11-20.https://doi.org/10.31202/ecjse.753475
   • 2ALTUNCI Y. T., ÖCAL C. (2021). Tezek Külü İkameli Çimento Harçlarının Mühendislik Özellikleri. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, 24-31.https://doi.org/10.35193/bseufbd.822474
   • 3ALTUNCI Y. T., ÖCAL C., SAPLIOĞLU K., İNCE H. H., ÇEVİKBAŞ M. (2021). Genleştirilmiş Cam Agregalı ve Genleştirilmiş Perlit Agregalı Şap Harçlarının Performans Özelliklerinin Belirlenmesi. El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, 8, 11-20.https://doi.org/10.31202/ecjse.753475
   • 4ALTUNCI Y. T., ÖCAL C., SAPLIOĞLU K., İNCE H. H., ÇEVİKBAŞ M. (2021). Genleştirilmiş Cam Agregalı Harçlarda Alkali Silika Reaksiyonu (ASR). Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 33, 579-586.https://doi.org/10.35234/fumbd.891477
   • 5İNCE H. H., ÖCAL C., ALKAN Ç. M., ÇELİK S. (2015). Püskürtme Beton Uygulamaları ve Kullanım Alanları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 100-107.
   • 6İNCE H. H., ÖCAL C., ALKAN Ç. M., ÇELİK S. (2015). Püskürtme Beton Uygulamaları ve Kullanım Alanları. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 6, 100-107.
   • 7İNCE H. H., ÖCAL C., ALKAN Ç. M., ÇELİK S. (2015). Püskürtme Beton Uygulamaları ve Kullanım Alanları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 100-107.
    • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ERZENGİN S. G., ÖCAL C. (2019). Influences of design parameters on the properties of self‐compacting concrete produced with structurally different polycarboxylates. Structural Concrete, 20, 1710-1721.https://doi.org/10.1002/suco.201900094
    • 2ERZENGİN S. G., ÖCAL C. (2019). Influences of design parameters on the properties of self‐compacting concrete produced with structurally different polycarboxylates. Structural Concrete, 20, 1710-1721.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1TOPÇU İ. B., ÖCAL C. (2009). Properties of Boron Modified Active Belite Cement. Cement and Concrete World, 13, 74-86.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1İNCE H. H., ALKAN Ç. M., İNCE G., ÖCAL C. (2018). Püskürtme Beton Üretiminde Kullanılan Katkı Madddeleri. UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Haziran 21-22, Gaziantep, 1059-1059.
      • 2İNCE H. H., ÖCAL C., İNCE G., ALKAN Ç. M. (2018). Püskürtme Beton Uygulama Örnekleri. UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Haziran 21-22, Gaziantep, 1056-1056.
      • 3ÖCAL C., ÇEVİKBAŞ M. (2018). Awaited Changes in Construction Technology with Industry 4.0. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, Nisan 19-22, Antalya.
      • 4KAZAZ A., ÖCAL C., ÇEVİKBAŞ M. (2016). Maximizing and Sustaining the Values Through Project Management Office PMO. InternationalConference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016, Mayıs 24-28, Sarajevo, 2670-2674.
      • 5KAZAZ A., ÇEVİKBAŞ M., ÖCAL C. (2016). Multi Project Scheduling Problems and Their Solution. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Mayıs 24-28, Sarajevo, 685-690.
      • 6KAZAZ A., ÇEVİKBAŞ M., ÖCAL C. (2016). Multi Project Scheduling Problems and Their Solution. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Mayıs 24-28, Sarajevo, 685-690.
      • 7KAZAZ A., ÖCAL C., ÇEVİKBAŞ M. (2016). Maximizing and Sustaining the Values Through Project Management Office PMO. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS) 2016, Mayıs 24-28, Sarajevo, 2670-2674.
      • 8İNCE G., TEKELİ H., İNCE H. H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H. (2015). Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi. International Burdur Earthquake Environment Symposium (IBEES2015), Mayıs 7-9, 216-226.
      • 9YÜCEL K. T., ÖZEL C., ÖCAL C., İNCE H. H. (2005). Comparing Fresh Concrete Workability Using Experimental Studies and Theoretical Statements. 17th European Conference on Thermophysical Properties, Eylül 5-8.
       • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ALTINTAŞ C., ÖCAL C., ERKAN İ., AYYILDIZ N. (2016). Yüksek Öğretim Sektörü Yatırım Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Aralık 1-2, ISPARTA.
        • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
        • 1ALTINTAŞ C., ÖCAL C., ERKAN İ., AYYILDIZ N. (2016). Yüksek Öğretim Sektörü Yatırım Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Aralık 1-2, ISPARTA, 22-23.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1KAZAZ A., ÖCAL C., ÇEVİKBAŞ M. (2016). Maximizing and Sustaining The Values Throug Project Management Office. 2th ICENS World Congrees,, Mayıs 24-28.
         • 2KAZAZ A., ÇEVİKBAŞ M., ÖCAL C. (2016). Multi Project Scheduling Problems and Their Solutions. 2th ICENS World Congrees, Mayıs 24-28.
         • 3ULUTAŞ H., TEKELİ H., DEMİR F. (2015). KESİT HASAR SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE SARGI ETKİSİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR, 252-259.
         • 4İNCE G., TEKELİ H., İNCE H. H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H. (2015). BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜŞEY BAĞ KİRİŞLİ DIŞMERKEZ ÇAPRAZLARLA GÜÇLENDİRİLMESİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR, 216-225.
         • 5ÖCAL C., SOYKAN O., EREN A., ÇELİK O. (2015). DENİZ ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ ATIĞI KİTOSANIN BETONARMEYAPILARDA KULLANIMI. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR.
         • 6ÇELİK O., ÖCAL C., ŞİHAB R., SAĞDIÇ A., SOYKAN O. (2015). AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA BURDURMERKEZ KOCAPINAR VE BURDUR AĞLASUN MAMAK KÖYÜNDE YAPILAN KAYA ISLAHI ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR.
         • 7SOYKAN O., ÖCAL C., ÖZEL C., EREN A., ÇELİK O. (2015). Deprem Sonrası Betonarme Elemanların Polimer Beton ile Onarım ve Güçlendirilmesi. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015), Mayıs 7-9, BURDUR, 227-232.
         • 8ÖCAL C., ŞİHAB R., SOYKAN O. (2015). 23 Ekim 2011 Van Depremi Sonrası Yapılan Hasar Tespit Çalışmalarının Araştırılması. 1. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Mayıs 7-9, burdur, 188-196.
         • 9ÖCAL C., ŞİHAB R., SOYKAN O. (2015). Afet Risklerinin Azaltılması Kapsamında Burdur Merkez Kocapınar ve Burdur Ağlasun Mamak Köyünde Yapılan Kaya Islahı Çalışmalarının Araştırılması. 1. Uluslararsı Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Mayıs 7-9, 472-473.
         • 10ÖCAL C., AYDAN Y., SOYKAN O. (2015). DEPREM YALITIM SİSTEMLERİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR.
         • 11SOYKAN O., ÖCAL C., ÖZEL C., EREN A., ÇELİK O. (2015). DEPREM SONRASI BETONARME ELEMANLARIN POLİMERBETON İLE ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, Burdur.
         • 12SOYKAN O., ÖCAL C., ÖZEL C., EREN A., ÇELİK O. (2015). DEPREM SONRASI BETONARME ELEMANLARIN POLİMER BETON İLE ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015)Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye, Mayıs 7-9, burdur.
         • 13ÇELİK O., ÖCAL C., ŞİHAB R., SOYKAN O. (2015). 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SONRASI YAPILAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015)Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye, Mayıs 7-9, burdur.
         • 14ÖCAL C., AYDAN Y., SOYKAN O. (2015). DEPREM YALITIM SİSTEMLERİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015)Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye, Mayıs 7-9, burdur.
         • 15İNCE G., TEKELİ H., İNCE H. H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H. (2015). BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜŞEY BAĞ KİRİŞLİ DIŞMERKEZ ÇAPRAZLARLA GÜÇLENDİRİLMESİ. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR.
         • 16ÖCAL C., SOYKAN O., EREN A., ÇELİK O. (2015). DENİZ ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİ ATIĞI KİTOSANIN BETONARME YAPILARDA KULLANIMI. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015)Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye, Mayıs 7-9, burdur.
         • 17Çelik O., ÖCAL C., ŞİHAB R., SOYKAN O. (2015). 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SONRASI YAPILAN HASAR TESPİTÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9, BURDUR.
         • 18İNCE G., TEKELİ H., İNCE H. H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H. (2015). Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Mayıs 7-9, BURDUR.
         • 19İNCE G., TEKELİ H., İNCE H. H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H. (2015). Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi. Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Mayıs 7-9.
         • 20İNCE G., TEKELİ H., İNCE H. H., ÖCAL C., MERCAN K., ULUTAŞ H. (2015). REINFORCEMENT OF RC FRAMES WITH ECCENTRICALLY BRACEDVERTICAL LINKS. International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Mayıs 7-9.
         • 21ÖCAL C., İNCE H. H. (2012). Mühendislik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar. Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu 2012, Kasım 1-2, Isparta, 98-101.
         • 22ÖCAL C., İNCE H. H. (2012). Sürdürülebilir Yapı Tasarımı ile Değişen İhtiyaçlar. International Construction Congress 2012, Ekim 11-13, Isparta, 400-409.
         • 23YÜCEL K. T., ÖZEL C., ÖCAL C. (2005). Effect of Structural Heat Insulation on Energy Saving and Air Pollution Preventions. 17th ECTP, Eylül 5-8, BRATISLAVA, 335-335.
         • 24YÜCEL K. T., OCAL C., ÖZEL C., İNCE H. H. (2005). Comparing Fresh Concrete Workability Using Experimental Studies and Theoretical Statements. 17th ECTP, Eylül 5-8, BRATISLAVA, 251-251.
         • 25YÜCEL K. T., ÖCAL C., İNCE H. H. (2004). Comparison of Standard and Rheological Test Methods Carried out on Fresh Concrete. 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Ekim 7-10, BALIKESİR, 83-83.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Genleştirilmiş Cam Agregali Harçlarin Performans Özellikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1002, 2019, Tamamlandı.
          • 2Taze çimento hamurları ve harçlarının kimyasal katkılarla akışkanlığının incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
          • 3Taze Çimento Hamurları ve Harçlarının Kimyasal Katkılarla Akışkanlığının İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
          • 4Genleştirilmiş Cam Agregali Harçlarin Performans Özellikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Mek-Sis, Kalkınma Bakanlığı, 2019, Tamamlandı.
           • 2Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis), Kalkınma Bakanlığı, 2019, Tamamlandı.
           • 3Genleştirilmiş Cam Agregalı Harçların Performans Özellikleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, -Tübitak 1002, 2019, Tamamlandı.
           • 4Farklı Tipte Mineral Katkıların Kuru Karışım Püskürtme Betonlara Etkisinin Araştırılması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
           • 5Farklı Tipte Mineral Katkıların Kuru Karışım Püskürtme Betonlara Etkisinin Araştırılması, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
           • 6Yeni Özelliklere Sahip Polikarboksilat Bazlı Süperakışkanlaştırıcı Sentezi ve Çimento İçeren Sistemlerdeki İşlenebilirlik ve Reolojik Etkilerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, -Tübitak 3501, 2017, Tamamlandı.
           • 7Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, Kalkınma Bakanlığı, 2017, Tamamlandı.
           • 8Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi, Kalkınma Bakanlığı, 2017, Tamamlandı.
           • 9Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlı Çerçevelerde Bağ Kirişi Boyunun İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
           • 10Katkılı Pompa Betonlarında Beton Bileşenlerinin Taze Betonun Reolojik Performansına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
           • 11Farkli Tipte Mineral Katki İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçlarin Isil Termal Performanslarinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı.
           • 12Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlı Çerçevelerde Bağ Kirişi Boyunun İncelenmesi, BAP, Tamamlandı.
           • 13SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMPUSU ÖRTÜLÜ ALANINDAKİ YAKLAŞIK 20 000 M2LİK KAPALI KISMIN DEPREME DAYANIKLILIĞININ İNCELENMESİ, BAP, Tamamlandı.
           • 14Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
           • 15Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi, BAP, Tamamlandı.
           • 16Farklı Çimentoların Farklı Kimyasal Katkılarla Gösterdiği Performans, BAP, Tamamlandı.
           • 17Beton Üretim Teknikleri ve Laboratuar Uygulamalarında Kalite Güvenliğinin Sağlanması ve Kontrol Metodlarının Geliştirilmesi, BAP, Tamamlandı.
            • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
            • 1Burdur İli İnşaat Sektöründe Çalışanların Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Konusunda Eğitilmesi ve Kamu Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı.
             • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan Uluslararası dergilerde hakemlik
             • 1Construction and Building Materials, SCI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2012.
              • Akademik Görevler
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2016-...)
              • 2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent (2013-2016)
              • 3Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli)/ Araştırma Görevlisi (2002-2006)
               • İdari Görevler
               • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Daire Başkanı (2018-2019)
               • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2017-...)
               • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Danışmanı (2016-2018)
               • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı (2016-2019)
               • 5Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2014-2017)
               • 6Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü (2014-2017)
               • 7Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Erasmus Koordinatörü (2014-2017)
               • 8Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Komisyon Üyeliği (2013-2017)
               • 9Süleyman Demirel Üniversitesi YİTDB Daire Başkan Yardımcısı (2004-2005)
                • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
                • 1İnşaat Mühendisleri Odası (Üye) (1999-...)
                 • Verdiği Dersler
                 • 1Bina Maliyeti Ve Ekonomisi (Mimarlık)
                 • 2Çelik Yapılar (Mimarlık)
                 • 3Meslek Pratiği (Mimarlık)
                 • 4Onarım Ve Güçlendirme (Malzeme Teknolojileri M. Abd)
                 • 5Statik (Mimarlık)
                 • 6Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri (Mtm Abd)
                 • 7Teknik Resim (İnşaat)