KİŞİSEL BİLGİLER
Halime ÜNLÜ
Adı Soyadı Doç. Dr. Halime ÜNLÜ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462146221
E-Posta halimeunlu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/halimeunlu
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 22.6.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) 10.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (DR) 23.6.2010
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1KITIR N., YILDIRIM E., ŞAHİN Ü., TURAN M., EKİNCİ M., ÖRS S., KUL R., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2018). Peat. (pp. 75-90). IntechOpen.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., ALABOZ P., MÜJDECİ M. (2018). Pırasa Üretiminde Humik Madde Uygulamalarının Verim, Kalite ve Bitkinin Beslenme Durumu Üzerine Etkileri. Alatarım Dergisi, 17, 9-17.
  • 2KİTİŞ Y. E., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARATAŞ A., PADEM H. (2009). Domates yetiştiriciliğinde değişik renkte plastik malç uygulamalarının yabancı ot kontrolünde etkinliğinin araştırılması. türkiye herboloji dergisi, 12, 33-39.
  • 3KARAKURT Y., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2007). Bitkilerde RNAi nin Çalışma Mekanizması Ve Kullanım Alanları. alatarım dergisi, 6, 39-46.
  • 4ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARATAŞ A., PADEM H., KİTİŞ Y. E. (2006). Farklı Renkteki Malçların Domateste Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi. alatarım, 5, 10-14.
  • 5KARATAŞ A., ERDOĞAN H., ÜNLÜ H. (2005). Jeotermal Isıtmalı Cam Serada Domates ile Bazı Sebzelerin Birlikte Yetiştiriciliğinin Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. bahçe dergisi, 34, 37-46.
  • 6PADEM H., ÜNLÜ H., TİRYAKİOĞLU Y. (2005). Domateste Boğma Uygulamasının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. bahçe dergisi, 34, 57-62.
   • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1ÜNLÜ H. (2018). The Effects of Plant Activators On The Yield, Quality And Nutrient Uptakes in The Organic Leek Production.. Fresenius Environmental Bulletin, 27, 7887-7896.
   • 2ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., MÜJDECİ M. (2017). DETERMINATION OF THE EFFECTS OF COMMERCIAL ORGANIC FERTILIZERS AND PLANT ACTIVATORS ON THE UPTAKE OF PLANT NUTRITIONAL ELEMENTS IN ORGANIC TOMATO CULTIVATION. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 3631-3638.
   • 3ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2017). THE MINERALS AND PHENOLIC COMPOSITIONS OF SOME EDIBLE WILD PLANTS CONSUMED AS VEGETABLES. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 6841-6847.
   • 4ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2017). THE INFLUENCE OF PLANT ACTIVATORS ON THE YIELD AND FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS OF ORGANICALLY GROWN PEPPER. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 4305-4311.
   • 5ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., Ceylan A. (2017). THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF HUMIC SUBSTANCE TREATMENTS ON FOOD QUALITY IN LEEK. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26, 5387-5394.
   • 6KARAKURT Y., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., TONGUÇ M. (2015). Antioxidant compounds and activity in cucumber fruit in response to foliar and soil humic acid application. European Journal of Horticultural Science, 80, 76-80.https://doi.org/10.17660/eJHS.2015/80.2.5
   • 7KARAKURT Y., NAZAN G., ÜNLÜ H. (2015). Isolation and expression analysis of ethylene receptor genes from melon Cucumis melo fruit. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 39, 238-244.
   • 8KARAKURT Y., TONGUÇ M., ÜNLÜ H. (2014). The molecular characterization and expression analyses of ethylene receptor genes from watermelon fruit. Turkish Journal of Botany, 38, 1123-1131.
   • 9ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2011). Changes in fruit yield and quality in response to foliar and soil humic acid application in cucumber. Scientific Research and Essays, 6, 2800-2803.
   • 10ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2011). Influence of organic and conventional production systems on the quality of tomatoes during storage.. African Journal of Agricultural Research, 6, 538-544.
   • 11ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2010). Organic and conventional production systems microbial fertilization and plant activators affect tomato quality during storage. African Journal of Biotechnology, 9, 7909-7914.
   • 12ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y. (2010). Influence of humic acid on the antioxidant compounds in pepper fruit. Journal of Food,AgricultureEnvironment, 8, 434-438.
   • 13KILIÇ S., KARATAŞ A., ÇAVUŞOĞLU K., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2010). Effects of Different Light Treatments on the Stomata Movements of Tomato Lycopersicon esculentum Mill cv Joker Seedlings. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 131-135.
   • 14KARAKURT Y., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2009). The Influence of Foliar and Soil Fertlization of Humic Acid on Yield and Quality of Pepper. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 59, 233-237.
   • 15ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., DAŞGAN H. Y., SOLMAZ İ., SARI N., KARTAL E., ÜZEN N. (2008). Effects of Intercropping on Plant Nutrient Uptake in Various Vegetables Species. Asian Journal of Chemistry., 20, 4781-4791.
    • Ulusal Hakemsiz (Diğer) bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
    • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2015). Türkiye’de Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğine Genel Bakış.. Agrotime, , 46-47.
    • 2ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2015). Sanayi Domatesi Yetiştiriciliği. Agrotime, , 16-17.
    • 3ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2014). Örtüaltı Domates Yetiştiriciliği.. Agromedya, , 56-60.
    • 4ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., ARAS V. (2013). Yayla Sebzeciliği. Agromedya, , 32-33.
    • 5ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2012). Ülkemizin Organik Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi. agromedya, 1, 38-40.
    • 6ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2011). Serin iklim sebzelerinin hasadı ve ülkemizdeki durumu. tarım türk dergisi, 30, 90-94.
     • Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap kritiği, yorum, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
     • 1ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., KARAKURT Y., PADEM H. (2010). pH Nitrogen and Calcium Concentration Affect Germination and Seedling Growth In Pepper Capsicum annuum L. erciyes üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, 26, 270-282.
     • 2KARATAŞ A., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2009). The Effects of Different Primary Colored Polyethylene PE Covers on Yield and Quality Parameters of Tomato Lycopersicon esculentum L Grown in Low Tunnels. Journal of Plant and Environmental Sciences, 1, 46-51.
     • 3KARATAŞ A., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2006). Isparta Yöresinde Bazı Cruciferae Türlerinin Uygun Yetiştirme Dönemlerinin Belirlenmesi. K.S.Ü.fen ve mühendislik dergisi, 9, 144-151.
     • 4ÜNLÜ H., PADEM H. (2005). Börülce Vigna unguiculata L Walp Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Sulu ve Kurak Koşullarda Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 83-91.
     • 5KARATAŞ A., PADEM H., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2005). Sera ve Tarla Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sırık Domates Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 42-49.
     • 6PADEM H., ÜNLÜ H. (2002). Sebze büyüme ve gelişiminde fotoreseptörler. derim dergisi, 19, 2-9.
      • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
      • 1ÜNLÜ H., KARAKURT Y., TONGUÇ M. (2019). aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. aaaaaaaaaaaa, Mart 2-6.
      • 2ÜNLÜ H., ALTINDAL D., BIYIKLI M., TELCİ İ. (2018). Determination of the Effects of Some Plant-Derived Materials Applied to Cowpea Seeds on Germination Characteristics in Different Salt Concentrations.. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Ekim 11-13, 336-347.
      • 3ÜNLÜ H., DİLMAÇÜNAL T., TELCİ İ., ÜNLÜ H. (2018). Effects of Humic Acid Treatments on Quality Changes of Dill (Anethum graveolens) During Storage.. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Temmuz 24-26, 145-154.
      • 4ÜNLÜ H., YÜKSEL Ö., ÜNLÜ H. (2018). Effects Of Humic Acid Applications On Yield, Quality And Uptake Of Mineral Nutrients in Cowpea Cultivated in Dry Conditions.. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Mayıs 11-13, 336-347.
      • 5ÜNLÜ H., ÜNLÜ H. (2018). Influence of the Use of Plant Activators on the Mineral Elements Content of Leaves in the Organic Pepper Production.. 1st International Gap Agriculture Livestock Congress, Nisan 25-27.
       • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
       • 1ÜNLÜ H., CESUR T. A. (2018). Hümik Asit Uygulamalarının Börülce Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.. 1st International Health Sciences and Life Congress, Mayıs 2-5, 836.
        • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
        • 1KAVAK S., ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., GÖKÇÖL A. (2014). Börülce tohumluk partilerinde tarla çıkışının tahmininde elektriki iletkenlik ve hızlandırılmış yaşlanma testinin kullanımı.. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Eylül 2-4, 547.
        • 2ÜNLÜ H., arslan s., ÜNLÜ H., ŞENOL H. (2012). Salçalık Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Kullanımının Organik ve Konvansiyonel Yetiştiricilikte Bitki Besin Maddeleri Alımına Etkileri. IX. Sebze Tarımı Sempozyumu, Eylül 12-14, 299-304.
        • 3ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2011). Organik Salçalık Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Uygulaması Ve Mikrobiyal Gübre Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye VI.Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, Ekim 4-8, 310-317.
        • 4ÜNLÜ H., ÜNLÜ H., PADEM H. (2006). Isparta ve Yöresinde Yetiştirilen Börülcelerin Vigna unguiculata L Walp Tohum ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması. VI.Sebze tarımı sempozyumu, Eylül 19-22, 281-285.
        • 5ÜNLÜ H., ERTOK R., PADEM H. (2004). Domates Fidesi Üretim Harcında Zeolit Kullanım Olanakları. V.sebze tarımı sempozyumu, Eylül 21-24, 318-320.
         • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
         • 1ÜNLÜ H., ALTINDAL N., ÜNLÜ H., ALTINDAL D. (2009). Effect of Salicylic Acid on Salinity Stress in Cowpea Vigna unguiculata L Walp. International Symposium on Sustainable Development, Proceedings, Haziran 9-10, 62-66.
          • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
          • 1Taze Börülce Yetiştiriciliğinde Rhizobium Bakteri Uygulamasının Verim ve bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2019, Tamamlandı.
          • 2Domateste Hasat Sonrası Esansiyel Yağ Uygulamalarının Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
          • 3Erkenci Domates Hatlarında Bazı Biyokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
           • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
           • 1Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Kullanımının ve Konvansiyonel Yetiştiriciliğinin Meyve Kompozisyonu Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2016, Tamamlandı.
           • 2Börülce Tohumluklarında Uygulanabilecek Tohum Gücü vigor Test Yöntemlerinin Optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2015, Tamamlandı.
           • 3Hıyarda Etilen Reseptör Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2010, Tamamlandı.
           • 4Karpuzda etilen hormonunun çalışmasını düzenleyen reseptör genlerinin karakterizasyonu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2010, Tamamlandı.
           • 5Organik Yetiştiricilikte Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Bazı Domates Çeşitlerinde Depolama Süresi Üzerine Etkileri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2008, Tamamlandı.
           • 6Isparta ve Yöresinde Yetiştirilen Börülcelerin Vigna unguiculata L Walp Tohum Fide ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2006, Tamamlandı.
           • 7Börülce Vigna unguiculata L Walp Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Sulu Ve Kurak Koşullarda Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2004, Tamamlandı.
            • Akademik Görevler
            • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Doçent (2019-...)
            • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Doçent (2019-...)
            • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2018-...)
            • 4Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Doktor Öğretim Üyesi (2013-2018)
            • 5Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2010-2013)
            • 6Süleyman Demirel Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ Araştırma Görevlisi (2002-2010)
             • İdari Görevler
             • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2019-...)
             • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-2019)
             • 3Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcısı (2017-2018)
             • 4Süleyman Demirel Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2016)
              • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
              • 1Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Yönetim Kurulu Üyesi) (2013-...)
               • Verdiği Dersler
               • 1Bahçe Bitkileri
               • 2Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri Iı
               • 3Bitki Çoğaltma
               • 4Çeşit Islahı
               • 5Egzotik Sebzeler
               • 6Genel Sebzecilik
               • 7Sebze Fidesi Üretim Tekniği
               • 8Sebzelerde Kullanılan Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Analizler