bir fikrim var
study@isubu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Halime ÜNLÜ
Adı Soyadı Doç. Dr. Halime ÜNLÜ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118639
E-Posta halimeunlu@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/halimeunlu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 22.6.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 23.6.2010
İLGİ ALANLARI
sebze yetiştiriciliği ve ıslahı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ünlü, H., Ünlü (Özdamar), H., Karakurt, Y., Padem, H., 2010. pH, Nitrogen and Calcium Concentration Affect Germination and Seedling Growth In Pepper (Capsicum annuum L.). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3):270-282.
 • 2 Karataş, A., Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H., Padem, H., 2009. The Effects of Different Primary Colored Polyethylene (PE) Covers on Yield and Quality Parameters of Tomato (Lycopersicon esculentum L.) Grown in Low Tunnels. Journal of Plant and Environmental Sciences, 1, 46-51.
 • 3 Karakurt, Y., Özdamar Ünlü, H., Ünlü, H., 2007. Bitkilerde RNAi'nin Çalışma Mekanizması Ve Kullanım Alanları. Alatarım Dergisi, 6 (1): 39-46.
 • 4 Karataş, A., Ünlü, H., Ünlü (Özdamar), H., 2006. Isparta Yöresinde Bazı Cruciferae Türlerinin Uygun Yetiştirme Dönemlerinin Belirlenmesi. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9 (2): 144-151.
 • 5 Ünlü (Özdamar), H., Ünlü, H., Karataş, A., Padem, H., Kitiş, Y. E., 2006. Farklı Renkteki Malçların Domateste Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Alatarım dergisi, 5 (1): 10-14.
 • 6 Karataş, A., Padem, H., Ünlü, H., Ünlü (Özdamar), H., 2005. "Sera ve Tarla Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sırık Domates Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması." Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2): 42-49.
 • 7 Ünlü (Özdamar), H., Padem, H., 2005. Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Sulu Ve Kurak Koşullarda Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, 83-91s., Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H.,2015. Sanayi Domatesi Yetiştiriciliği. Agrotime, Mayıs-Haziran 2015, Sayı:15, 16-17s.
 • 2 Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H.,2015.Türkiye'de Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğine Genel Bakış. Agrotime,Kasım-Aralık 2015, Sayı:18,46-47s.
 • 3 Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H., 2014. Örtüaltı Domates Yetiştiriciliği. Agromedya. Aralık 2014- Sayı:13;56-60s.
 • 4 Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H., 2012. Ülkemizin Organik Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Agromedya Aralık-Ocak 2012, Yıl:1, Sayı:1.
 • 5 Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H., 2011. Serin iklim sebzelerinin hasadı ve ülkemizdeki durumu. Tarım Türk Dergisi, Sayı:30, 90-94s.
 • 6 Padem, H., Özdamar, H., 2002. Sebze büyüme ve gelişiminde fotoreseptörler. Derim Dergisi, 19(2): 2-9.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kitiş, Y. E., Ünlü, H., Ünlü (Özdamar), H., Karataş, A., Padem, H., 2009. Domates yetiştiriciliğinde değişik renkte plastik malç uygulamalarının yabancı ot kontrolünde etkinliğinin araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi. 12 (1): 33-39.
 • 2 Padem, H., Ünlü (Özdamar), H., Tiryakioğlu, Y., 2005. Domateste Boğma Uygulamasının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Bahçe Dergisi, Cilt:34, Sayı:2, 57-62s., Yalova.
 • 3 Karataş, A., Erdoğan, H., Ünlü (Özdamar), H., 2005. Jeotermal Isıtmalı Cam Serada Domates ile Bazı Sebzelerin Birlikte Yetiştiriciliğinin Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Bahçe Dergisi, Cilt:34, Sayı:2, 37-46s., Yalova.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karakurt, Y., Özdamar Ünlü, H., Ünlü, H., Tonguç, M., 2015. Antioxidant compounds and activity in cucumber fruit in response to foliar and soil humic acid application. Europ. J. Hort. Sci. 80(2), 76–80p.
 • 2 Karakurt, Y., Göktekin, N., Özdamar Ünlü, H., 2015. Isolation and expression analysis of ethylene receptor genes from melon (Cucumis melo) fruit. Turkish Journal of Botany. 39:2, 238-244p.
 • 3 Karakurt, Y., Tonguc, M., Ozdamar Unlu, H., 2014. The molecular characterization and expression analyses of ethylene receptor genes from watermelon fruit. Turkish Journal of Botany, Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1123-1131
 • 4 Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H., Karakurt, Y., Padem, H., 2011. Influence of organic and conventional production systems on the quality of tomatoes during storage. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(3), pp. 538-544.
 • 5 Özdamar Ünlü, H., Ünlü, H., Karakurt, Y., Padem, H., 2011. Changes in fruit yield and quality in response to foliar and soil humic acid application in cucumber. Scientific Research and Essays Vol. 6(13), pp. 2800-2803.
 • 6 Kılıç, S., Karataş, A., Çavuşoğlu, K., Ünlü, H., Özdamar Ünlü, H., Padem, H., 2010. Effects of Different Light Treatments on the Stomata Movements of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Joker) Seedlings. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(1): 131-135.
 • 7 Unlu, H., Ozdamar Unlu H., Karakurt Y.,2010. Influence of humic acid on the antioxidant compounds in pepper fruit.Journal of Food,Agriculture&Environment.Vol.8, Issue 3&4, 434-438p.
 • 8 Unlu, H., Ozdamar Unlu, H., Karakurt, Y., Padem, H.,2010. Organic and conventional production systems, microbial fertilization and plant activators affect tomato quality during storage. African Journal of Biotechnology. Vol.9(46),7909-7914p.
 • 9 Karakurt, Y., Ünlü, H., Ünlü (Özdamar), H., Padem, H., 2009. The Influence of Foliar and Soil Fertlization of Humic Acid on Yield and Quality of Pepper. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 59:3, 233-237.
 • 10 Ünlü, H., Ünlü Özdamar, H., Daşgan, H. Y., Solmaz, İ., Sarı, N., Kartal, E., Üzen, N., 2008. Effects of Intercropping on Plant Nutrient Uptake in Various Vegetables Species. Asian Journal of Chemistry. Volume: 20, No: 6, 4781-4791.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Unlu, H., Altındal, N., Ozdamar Unlu, H., Altındal, D., Padem, H., 2009. Effect of Salicylic Acid on Salinity Stress in Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp). International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Additional Volume, 62-66p., June 9-10 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Sulu ve Kurak Koşullarda Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
 • Doktora Tezi
 • 1 Hıyarda (Cucumis sativus L.) Etilen Reseptör Genlerinin Klonlanması Ve Karakterizasyonu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Kullanımının ve Konvansiyonel Yetiştiriciliğinin Meyve Kompozisyonu Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2610-M-10 nolu Proje.
 • 2 Börülce Tohumluklarında Uygulanabilecek Tohum Gücü (vigor) Test Yöntemlerinin Optimizasyonu.SDU-BAP.2660-M-10 nolu proje.
 • 3 Hıyarda Etilen Reseptör Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 1684-D-08 nolu Proje
 • 4 Organik Yetiştiricilikte Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Bazı Domates Çeşitlerinde Depolama Süresi Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 1388 M 2006 nolu Proje.
 • 5 Isparta ve Yöresinde Yetiştirilen Börülcelerin (Vigna unguiculata (L.) Walp) Tohum, Fide ve Bitkisel Özelliklerinin Saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 01039-M-2005 nolu Proje.
 • 6 Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Sulu Ve Kurak Koşullarda Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi. S.D.Ü- BAPYB Proje No: 2002/642
 • 7 Karpuzda etilen hormonunun çalışmasını düzenleyen reseptör genlerinin karakterizasyonu (TÜBİTAK Proje No: 107O159)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık