KİŞİSEL BİLGİLER
Nilgün DOLMACI
Adı Soyadı Öğr. Gör. Nilgün DOLMACI
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi
Telefon 2462146690
E-Posta nilgundolmaci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 27.10.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 16.2.2011
Doktora
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, ulusal yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1DOLMACI N. (2016). genel hukuk. lisans yayınevi.
 • 2DOLMACI N. (2010). ticaret hukuku. lisans yayıncılık.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1DOLMACI N., BULGAN G. (2018). TURİZMDE GIDA GÜVENLİĞİNİN BİR İNSAN HAKKI OLAN SAĞLIK HAKKI AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 234-250.
  • 2DOLMACI N. (2013). Turizm Etiği Kapsamında Çevresel Duyarlılık. Journal of Yaşar University, 29, 4853-4871.
  • 3DOLMACI N. (2011). Kamu Tercihi teorisi Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 12.
  • 4DOLMACI N. (2011). Yoğunlaşmaların Birleşme veya Devralmaların Kontrolünde Şartlı İzin ve 2010 4 Sayılı Tebliğin Getirdiği Yenilikler. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1, 91-124.
   • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
   • 1DOLMACI N., DURAN Y. (2017). N LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, .
   • 2DOLMACI N., KUŞAT N. (2015). Üniversite Gençliğinin Vatandaşlık Hak Ve Sorumluluklarınaİlişkin Bilinç Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma:Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. MUFAD, .
   • 3ŞALVARCI T. N., DOLMACI N. (2013). İş Yaşamında Kadın Çalışana Yönelik Ayrımcı Bakış Açısı ve Mobbing Üzerine Ampirik Bir Çalışma. EYAD Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2.
   • 4DOLMACI N. (2012). Varlığını Sürdüren Bir Sorun Olarak Toplumda ve İş Yaşamında Kadına Yönelik Farklı ve Ayrımcı Tutumlar. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, .
    • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1DOLMACI N., BULGAN G. (2017). Evaluation of Isparta City as a Competitive Destination. , II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, Ekim 5-7.
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1BULGAN G., DOLMACI N. (2015). Ön Lisans Eğitiminde Öğrenci Gözüyle Sorunlar-Fırsatlar Isparta MYO Örneği. ”I. Ulusal Şişli Sempozyumu: Türkiye’xxde Meslek Yüksekokulu Algısı, Haziran 4-5.
      • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
      • 1NİLGÜN D. (2012). Kırsal Turizmin Sürdürülebilirliğinde Çevre Etiğinin Önemi. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Eylül 20-22.
       • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
       • 1DOLMACI N. (2012). Green Economy Green Sustainability Green Ethics. ISSD 2012, Mayıs 31-1.
        • Akademik Görevler
        • 1Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ Öğretim Görevlisi (2003-...)
         • İdari Görevler
         • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (2018-...)
          • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
          • 1Isparta Barosu (Üye) (2004-...)
           • Verdiği Dersler
           • 1Genel Hukuk Bilgisi
           • 2Temel Hukuk
           • 3Ticaret Hukuku