KİŞİSEL BİLGİLER
Yusuf YILDIRIM
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YILDIRIM
Birimi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
Bölüm Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Maliye
Telefon 2463512900
E-Posta yusufyildirim@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Yöksis AkademikYöksis akademik
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 15.6.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) 7.10.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 20.12.2018
YAYINLAR
Sayfada gösterilen bütün veriler YÖK Akademik Bilgi Sisteminden getirilmektedir.YÖK Akademik Bilgi Sistemine girilen veriler 24 saat aralıklarla senkronize edilmektedir. Sayfada gösterilen veriler ile ilgili sorularınız, istekleriniz ve hatalı gösterimler için destek@isparta.edu.tr adresine mail göndererek iletişime geçebilirsiniz.

 • Alanında, uluslararası yayınlanan diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1YILDIRIM Y. (2019). Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri-3. Gece Akademi.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan Uluslararası dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1KASALAK K., YILDIRIM Y. (2017). Türk Siyasi Hayatında Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin Yeri:1950-1954 Dönemi. Kesit Akademi Dergisi, , 636-656.https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1332
   • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
   • 1YILDIRIM Y. (2019). OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİLİK HAREKETLERİ VEMUHAFAZAKÂRLIK ANLAYIŞI. IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Aralık 5-6.
   • 2YILDIRIM Y. (2019). Türk Siyasi Hayatında Çok Partili Dönem ve Meslek Odaları Siyaset İlişkisi (1950-1954). Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Mayıs 2-4.
   • 3YILDIRIM Y. (2019). Türk Siyasi Hayatında Tek Partili Dönem ve Meslek Odaları Siyaset İlişkisi (1923-1950). Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Mayıs 2-4.
   • 4YILDIRIM Y. (2018). Mesleki Eğitimde Bir Model Olarak Ahilik Teşkilatı. IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Nisan 26-29.
   • 5YILDIRIM Y. (2018). Mesleki Eğitimde Meslek Odalarının Yeri. IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Nisan 26-29.
   • 6SÜEL H., ÜNAL Y., ÖZDEMİR S., NEGİZ M. G., YILDIRIM Y. (2017). Doğal Kaynakların Kullanımına İlişkin Toplum Algısı. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) (Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi ), Kasım 9-11, 326-327.
   • 7SÜEL H., YILDIRIM Y., NEGİZ M. G., ÖZDEMİR S. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Tutum ve Davranışları Sütçüler Meslek Yüksekokulu Örneği. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) (Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi ), Kasım 9-11, 324-325.
    • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
    • 1YILDIRIM Y. (2018). Batı Tipi Klasik Muhafazakar Düşüncede Bir Umut Olarak Süreklilik Anlayışı. II. Uluslararası Rating Academy Kongresi, Nisan 19-21.
    • 2YILDIRIM Y. (2017). Siyasal Yönetim ve Süreklilik Anlayışında Meslek Odalarının Yeri. 2.Uluslarası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Mayıs 18-20, Alanya.
    • 3YILDIRIM Y. (2012). Balkan Ülkelerinin Güvenliğinde Karadeniz’in Rolü. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Ekim 5-7.
     • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
     • 1YILDIRIM Y., CENGİZ M., MERDAN C. (2015). İş Hayatının Kuluçka Dönemi: Meslek Yüksekokulları. I. Ulusal Şişli Sempozyumu, Haziran 4-5.
     • 2YILDIRIM Y., EREM N. G., UYSAL B. (2010). Isparta İli Sütçüler İlçesinin Ekonomik Değerleri. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Nisan 26-3.
      • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
      • 1Muhafazakar Düşüncenin Meslek Kuruluşları Üzerindeki Etkisi1954 Seçimleri ve TOBB Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 2018, Tamamlandı.
      • 2TAB II Tabiat Ana ve Biz II, Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2015, Tamamlandı.
       • Akademik Görevler
       • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/Maliye Pr./ Öğretim Görevlisi (2018-...)
       • 2Süleyman Demirel Üniversitesi/Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/İşletme Yönetimi Pr./ Öğretim Görevlisi (2003-...)
        • İdari Görevler
        • 1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2020-...)
        • 2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2018-...)
        • 3Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bölüm Başkanı (2017-...)
        • 4Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-...)
        • 5Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2017-2020)
        • 6Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-...)
        • 7Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Başkanı (2009-2009)
         • Verdiği Dersler
         • 1Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
         • 2Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Iı
         • 3Avcılık Ve Yaban Hayatı Hukuku
         • 4Bilimsel Araştırma Teknikleri
         • 5Çevre Ve Ormancılık Hukuku
         • 6Dış Ticaret İşlemleri
         • 7Genel Ekonomi
         • 8Genel Hukuk Bilgisi
         • 9İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
         • 10İş Ve Ticaret Hukuku
         • 11Küreselleşme
         • 12Mesleki Eğitim Ve Proje Yönetimi
         • 13Türkiye Ekonomisi Ve Ab
         • 14Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği