Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Adı Soyadı Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Birimi Eğirdir Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110578
E-Posta omertufekci@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/omerkursadtufekci
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 6.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 6.9.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 29.6.2011
İLGİ ALANLARI
Rekabet Stratejisi, Marka Yönetimi, Spor Pazarlaması, Gastro Pazarlama
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ertuğrul BAYER, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Genel İşletme (Genişletilmiş 2. Baskı), Üçm Grafik, Isparta, 2008.
 • 2 Ertuğrul BAYER, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Genel İşletme, E-medya Ofset Yayınları, Isparta, 2006.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Figen SİLİNDİR (2016), "Job Satisfaction and Leadership Behaviour" in "Contemporary Issues in Health Management", (Ed. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOGLU), Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei, 418-454.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2014), Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 1 (1), 36-52.
 • 2 Hasan ŞENOL, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2007), Muhasebe Programında Eğitim Gören Öğrencilerin Profili ve Beklentileri: SDÜ Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, 151-163.
 • 3 Adnan ERTAN, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2006), Pazar Tabanlı Stratejik İşbirlikleri: Oluşumu, Sorun Alanları ve Sonuçları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, Isparta, 59-76.
 • 4 Nezihe TÜFEKCİ, Ömer Kürşad TÜFEKCİ (2006), Bankacılık Sektöründe Farklı Olma Üstünlüğünün ve Müşteri Sadakatinin Yarattığı Değer: Isparta İlinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, Isparta, Güz, 170-183.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Nezihe TÜFEKCİ (2010), "Spor Sektöründe Değer Katma Aracı Olarak Rekabetçi Zeka", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi, 10-12 Kasım 2010, Antalya.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pazar Tabanlı Stratejik İşbirlikleri ve Denizli Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2004.
 • Doktora Tezi
 • 1 Spor Pazarlama Zekâsı: Marka Kimliği Yaratma Yeteneklerinin Analizi ve Batı Akdeniz Bölgesi Futbol Taban Birliklerinde Bir Uygulama
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yunus Emre BAĞIŞ (2015), “Psikolojik Bağlılık, Özdeşleşme Düzeyleri Lisanslı Ürünlere Yönelik Kalite Algısının Taraftarın Satın Alma Niyetine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • 2 Murat BAŞ (2015), Kış Turizminde Faaliyet Gösteren İşletme Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Tespiti: Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı.
 • 3 Güven ÖNDÜL (2015), "Engelli Bireylerin Konaklama İşletmesi Odaklı Turizm Algıları ve Engelli Turizm Pazarına İlişkin Öneriler: Antalya İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Taekwondo Hakemlerinin Psikolojik İhtiyaçlarının, Yaşam Doyumunun Ve Spora Özgü Motivasyonunun Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Araştırmacı: Yusuf Gencer, Proje No: SDÜ-BAP-4321-YL1-15, 10.04.2015-devam ediyor.
 • 2 "Yeşil Pazarlamanın Pazarlama İletişimi Rolü : Genç Tüketicilerin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Araştırmacı: Leyla Akbaş, SDÜ-BAP-4324-YL1-15, 10.04.2015-devam ediyor.
 • 3 “Psikolojik Bağlılık, Özdeşleşme Düzeyleri Lisanslı Ürünlere Yönelik Kalite Algısının Taraftarın Satın Alma Niyetine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, SDÜ-BAP-4099-YL1-14, 13.10.2014 – 21.01.2015.
 • 4 “Isparta’nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Ekoturizm Pazarına Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Araştırmacı: Atilla Gökdemir, SDÜ-BAP-3995-YL1-14, 26.05.2014- devam ediyor
 • 5 “Isparta'da Kış Turizmi ve Kış Turizmi Pazarına Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Araştırmacı: Murat Baş, SDÜ-BAP-3992-YL1-14, 26.05.2014- devam ediyor.
 • 6 “Engelli Turizminin Mevcut Durumu ve Engelli Turizm Pazarına İlişkin Öneriler: Antalya’da Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Araştırmacı: Güven Öndül, SDÜ-BAP- 4221-YL1-14, 29.12.2014- devam ediyor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Markalaştırılması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Normal Araştırma Projeleri (NAP), 01.04.2009.
 • 2 "Spor Pazarlama Zekâsı: Marka Kimliği Yaratma Yeteneklerinin Analizi ve Batı Akdeniz Bölgesi Futbol Taban Birliklerinde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Projesi, Proje No: SDÜ-BAP-2024-D-09, 16.12.2009 - 15.06.2011.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • 3 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Sempozyum Sekreterliği, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Aktif ve Mutlu Bir Yaşam İçin Herkes İçin Spor Çalıştayı, Herkes İçin Spor Federasyonu, 10-12.02.2015, Ankara.
 • 2 I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl/Manisa.
 • 3 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Eğirdir İlçe Düzenleme Kurulu Üyesi, Eğirdir-Isparta, 26.04-03.05.2010.
 • 4 2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme II. Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30.03.2010.
 • 5 V.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı "ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri" konulu 3. Komisyon Raportörü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 01-04 Aralık 2010, Isparta.
 • 6 2011-2015 Statejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 29.12.2009.
 • 7 II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09-12 Kasım 2006, S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Isparta, 2006.
 • 8 I. Statejik Planlama Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 25.08.2005.
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar
 • 2 Strategic Researches on Social Science
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 1. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, 475 Sayfa, Sarıgöl/Manisa.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, 856 sayfa, Eğirdir/Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Erciyes İletişim Dergisi
 • 2 Suleyman Demirel University The Journal of Visionary
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Makale Değerlendirme/Hakemlik
 • 6 Internet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi Makale Değerlendirme
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 14.04.2011-15.06.2011.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 17.04.2013-17.08.2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Müdürü, 15.03.2013-17.08.2015
 • 3 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 16.06.2011-14.09.2012.
 • 4 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı, 28.09.2009-14.09.2012
 • 5 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 30.07.2008-13.04.2011.
 • 6 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 29.11.2004-26.10.2007.
 • 7 Eğirdir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı, 06.10.2004-08.03.2005
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu, ECTS/AKTS Yüksekokul Koordinatörü
 • 2 S.D.Ü. Stratejik Planlama Çalışması, Eğirdir Meslek Yüksekokulu Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
 • 3 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Merkez Mutfağı Satın Alma ve Yürütme Komisyonu Üyesi
 • 4 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Alt Kurulu Komisyon Üyesi, Komisyon Başkanı
 • 5 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Mezun Takip Sistemi Kurulu Üyesi, Komisyon Başkanı
 • 6 S.D.Ü. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Kütüphane Komisyonu Başkanı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Isparta Şubesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Mutemet-Sayman, 2004-2006.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Spor Özel Programı, Kanal 32 Televizyonu, Isparta
 • 2 Spor Özel Programı 2, Kanal 32 Televizyonu, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Çok Uluslu İşletmeler Yönetimi
Elektronik Turizm ve Turizm Bilgi Sistemleri
Genel İşletme
Girişimcilik
İşletme Bilimine Giriş
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Zekası
Stratejik Değerlendirme ve Vaka Analzi
Turizm Ekonomisi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yukarı çık