bir fikrim var
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yaşar KARAKURT
Adı Soyadı Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118542
E-Posta yasarkarakurt@isparta.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 29.6.1994
Yüksek Lisans THE UNİVERSTY OF FLORİDA HORTİCULTURAL SCİENCES,PLANT BREEDİNG AND GENETİEC 8.9.2003
Doktora THE UNİVERSTY OF FLORİDA PLANT CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY 1.8.2003
İLGİ ALANLARI
Moleküler biyoloji, biyokimya, genetik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Karakurt Y. 2017. Bahçe Ürünlerinin Derim Sonrasında Moleküler Teknolojilerin Kullanımı. Bölüm 19, Sayfa 507-542. In: Türk, R., Güneş, N.T., Erkan, M., Koyuncu, M.A. 2017. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması. SOMTAD Yayınları, Ders Kitabı no: 1, Antalya. 542s. (ISBN: 978-605-67800-04).
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Chinese Dates: A Traditional Functional Food., Bölüm adı:(Chemical Composition of Chinese Dates (Jujubes) Grown in Turkey.) (2016)., SAN BEKIR,YILDIRIM FATMA,YILDIRIM ADNAN NURHAN,KARAKURT YASAR, CRC Productivity Press, (Taylor and Francis group), Editör:Jiang Y., Xingqian Y., Liu D.H., Ye X. and Liu D., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:13: 9781498703581, Ingilizce(Bilimsel Kitap),
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DALER, S., AŞKIN, M. A., & KARAKURT, Y. (2017). Bazı Birbirine Benzer Elma (Malus domestica L.) Genotiplerinde Pomolojik ve Moleküler Yöntemlerle Genetik Akrabalık Derecelerinin Tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), 444-452.
 • 2 Tonguç, M., Şanlı, A., Karakurt, Y., & Ünlü, H. (2017). Determining the effects of sulphur applications on yield and yield components of bean. alatarım, 16(1), 44-51.
 • 3 Akbulut B., Karakurt Y., Tonguc M.2014. Fasulye genotiplerinin morfolojik ve fenolojik karakterizasyonu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(4):227-233
 • 4 Unlu H., Ozdamar-Unlu H., Karakurt Y., Padem H. 2010. pH, Nitrogen and Calcium concentration affect germination and seedling growth in pepper (Capsicum annum). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3):270-282.
 • 5 Aslantaş R., Karakurt H., Karakurt Y. 2010. Bitkilerin Düşük Sıcaklıklara Dayanımında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41(2):157-167.
 • 6 Karakurt Y, Huber D.J. 2008. Wound metabolism and wound signalling in fruits and vegetables. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2): 401 - 413.
 • 7 Karakurt Y, Canlı FA. 2008. Lipazlar ve membran lipit metabolizması. Journal of Molecular Biology and Biotechnology 1:1-8
 • 8 Canli FA and Karakurt Y. 2008. Advances and future prospectives in genetic transformation of prunus species. Journal of Molecular Biology and Biotechnology 1: 8-16.
 • 9 Karakurt Y., Karakurt H. 2008. The potential contribution of RNAi to plant nutritional value. Journal of Molecular Biology and Biotechnology 1:39-44.
 • 10 Karakurt Y. 2007. Fruit Cell Wall Polysaccharides and Their Modification During Ripening. Journal of the Faculty of Agriculture at Harran University 11(1-2): 14-19.
 • 11 Karakurt Y., Özdamar Ünlü H., Ünlü H. 2007. Bitkilerde RNAi'nin Çalışma Mekanizması ve Kullanım Alanları. Alatarım 6(1): 39-46.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Unlu, H., Unlu, H. O., Karakurt, Y., & Ceylan, A. (2017). THE DETERMINATION OF THE EFFECTS OF HUMIC SUBSTANCE TREATMENTS ON FOOD QUALITY IN LEEK. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26(8), 5387-5394.
 • 2 Unlu, H., Unlu, H. O., & Karakurt, Y. (2017). THE INFLUENCE OF PLANT ACTIVATORS ON THE YIELD AND FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS OF ORGANICALLY GROWN PEPPER. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26(6), 4305-4311.
 • 3 Unlu, H. O., Unlul, H., & Karakurt, Y. (2017). THE MINERALS AND PHENOLIC COMPOSITIONS OF SOME EDIBLE WILD PLANTS CONSUMED AS VEGETABLES. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 26(11), 6841-6847.
 • 4 KARAKURT YASAR,Toka Döne (2016). The influence of hot water and calcium chloride on the changes in cell wall composition and the activities of cell wall hydrolases during storage in Agaricus bisporus.. Journal of Food Biochemistry , 40, 220-226., Doi: 10.1111/jfbc.12219
 • 5 ERBAS SABRI,TONGUÇ MUHAMMET,KARAKURT YASAR,SANLI ARIF (2016). Mobilization of seed reserves during germination and early seedling growth of sunflower (Helianthus annuus L.).. Journal of Applied Botany and Food Quality, 89, 217-222., Doi: 10.5073/JABFQ.2016.089.028
 • 6 Cenkçi Süleyman,kargıoglu Mustafa,Dedeoglu Alperen,Kahraman Busra,KARAKURT YASAR (2016). Isolation and expression analysis of three different flowering genes (TtLFY, TtAP1, and TtAP2) from an unusual legume species, Thermopsis turcica.. Turkish Journal of Botany , 40, 447-460., Doi: 10.3906/bot-1509-15
 • 7 YILDIRIM FATMA,YILDIRIM ADNAN NURHAN,ÖZKAN GÜLCAN,SAN BEKIR,POLAT MEHMET,Asık Hatice,KARAKURT YASAR,ERCISLI SEZAI (2016). Early Harvest Effects on Hydrophilic Phenolic Components of Extra Virgin Olive Oils Cvs. ‘Ayvalık,’ ‘Memecik,’ and ‘Topakası’. Biochemical Genetics, 1-13., Doi: 10.1007/s10528-016-9784-3
 • 8 San B, Karakurt Y., Donmez F. 2015. Effects of Thidiazuron and Activated Charcoal on in vitro Shoot Proliferation and Rooting of Myrtle (Myrtus communis L.). Journal of Agricultural Sciences 21 177-183
 • 9 Karakurt, Yasar; Tonguc, Muhammet; Unlu, Halime Ozdamar. 2014. The molecular characterization and expression analyses of ethylene receptor genes from watermelon fruit. TURKISH JOURNAL OF BOTANY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 1123-1131
 • 10 Tonguç M., Elkoyunu R., Erbaş S., Karakurt Y. 2012. Changes in seed reserve composition during germination and initial seedling development of safflower Carthamus tinctorius L.). Turkish Journal of Biology 36: 107-112.
 • 11 Ünlü H., Özdamar Ünlü H., Karakurt Y. and Padem H. 2011. Influence of organic and conventional production systems on the quality of tomatoes during storage. African journal of Agricultural Research 6(3):538-544.
 • 12 Ergun M., Karakurt Y., Huber D.J. 2011. Cell wall modification in 1-methylcyclopropene-treated post-climacteric fresh-cut and intact papaya fruit. Plant Growth Regulation 65:485-494.
 • 13 Unlu H., Ozdamar-Unlu H., Karakurt Y. 2011. Influence of organic and conventional production systems on the quality of tomatoes during storage. African Journal of Agricultural Research 6(3): 538-544.
 • 14 Unlu H., Ozdamar-Unlu H., Karakurt Y., Padem H. 2010. Organic and conventional production systems, microbial fertilization and plant activators affect tomato quality during storage. African Journal of Biotechnology 9(46): 7909-7914.
 • 15 Unlu H., Ozdamar-Unlu H., Karakurt Y. 2010. Influence of humic acid on the antioxidant compounds in pepper fruit. Journal of Food, Agriculture and Environment 8 (3 & 4): 434-438.
 • 16 Karakurt Y., Unlu H., Unlu H., Padem H. (2009) The influence of foliar and soil fertilization of humic acid on yield and quality of pepper. Acta Agric. Scan. Sect. B- Soil and Plant Sci. 59:233-237.
 • 17 Karakurt Y, Huber DJ. 2009. Purification and partial characterization of xyloglucan-hydrolyzing enzymes from watermelon placental tissue. Journal of the Science of Food and Agriculture 89(4):645-652.
 • 18 Karakurt Y., Huber D.J. (2008) Cloning and caharacterization of differentially expressed genes in ethylene-treated watermelon fruit. Postharvest Biol. Technol. 48:372-377.
 • 19 Karakurt Y., Muramatsu N., Jeong J., Hurr B.M., Huber D.J. (2008) Matrix glycan depolymerisation and xyloglucan endohydrolase activities in ethylene-treated watermelon (Citrullus lanatus) fruit. J. Sci. Food Agric. 88 (4):684-689.
 • 20 Karakurt Y., Huber D.J. (2007) Characterization of wound regulated cDNAs and their expression in fresh-cut and intact papaya fruit during low-temperature storage. Postharvest Biol. Technol. 44:179-183.
 • 21 Karakurt Y., Huber D.J. (2004) Ethylene-induced gene expression, enyzme activities, and water soaking in immature and ripe watermelon (Citrullus Lanatus) fruit. J. Plant Physiol. 161: 381-388.
 • 22 Mao LC, Karakurt Y, Huber DJ (2004) Incidence of watersoaking and phospholipid catabolism in ripe watermelon (Citrullus Lanatus) fruit: Induction by ethylene and prophylactic effects of 1-Methylcyclopropene. Postharvest Bıol and Technol 33: 1-9.
 • 23 Karakurt Y, Huber DJ (2003) Activities of several membrane and cell-wall hydrolases, and ethylene biosynthetic enzymes and cell-wall polyuronide degradation during low-temperature storage of intact and fresh-cut papaya (Carica papaya) fruit. Postharvest Biol Technol 28:219-229.
 • 24 Karakurt Y, Huber DJ (2002) Cell wall-degrading enzymes and pectin solubility and depolymerization in immature and ripe watermelon (Citrullus Lanatus) fruit in response to exogenous ethylene. Physiol Plant 116: 398-405.
 • 25 Huber DJ, Karakurt Y, Jeong J (2001) Pectin degradation in ripening and wounded fruit. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal 13 (2): 224-241.
 • 26 Karakurt Y, Huber DJ, Sherman WB (2000) Development of off-flavour in non-melting flesh peach genotypes. J Sci Food Agric 80: 1841-1847.
 • 27 Karakurt Y, Huber DJ, Sherman WB (2000) Quality characteristics of melting and non-melting flesh peach genotypes. J Sci Food Agric 80: 1848-1853.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karakurt Y, Huber DJ (2003) Characterization of ethylene responsive genes in ripe watermelon (Citrullus Lanatus) fruit. ASHS annual meeting, Providence, RI, October 2003.
 • 2 Mao LC, Karakurt Y, Huber DJ (2003) Lipase activities and phospholipids degradation in watermelon (Citrullus Lanatus) fruit exposed to ethylene and 1-methylcyclopropene. ASHS annual meeting, Providence RI, October 2003.
 • 3 Karakurt Y, Huber DJ (2002) Differential gene expression in watermelon fruit following ethylene exposure. ISHS meeting, Toronto, Canada, August 2002.
 • 4 Karakurt Y, Huber DJ (2002) Differential Display analysis of gene expression in fresh-cut papaya fruit. ISHS meeting, Toronto, Canada, August 2002.
 • 5 Huber DJ, Karakurt Y, Moura M, Jeong J, Muramatsu N (2002) Xyloglucan depolymerization and endo-xyloglucanase activity in ethylene-treated watermelon (Citrullus Lanatus) fruit, ISHS meeting, Toronto, Canada, August 2002.
 • 6 Karakurt Y, Muramatsu N, Huber DJ (2001) Enzymic hydrolysis of cell-wall polyuronides and membrane lipids in watermelon fruit exposed to ethylene. ASHS annual meeting, Sacramento, CA, July 2001.
 • 7 Karakurt Y, Huber DJ (2001) Changes in enzyme activities and cell wall polyuronides in intact and lightly processed papaya fruit during low-temperature storage. ASHS annual meeting, Sacramento, CA, July 2001.
 • 8 Karakurt Y, Muramatsu N, Huber DJ (2001) Enzymic hydrolysis of cell-wall polyuronides and membrane lipids in watermelon fruit exposed to ethylene. ASHS annual meeting, Sacramento, CA, July 2001.
 • 9 Karakurt Y, Huber DJ, Sherman WB (1999) Development of off-flavor in melting and non-melting flesh peach genotypes. ASHS annual meeting, Minneapolis, MN, August 1999.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karpuzda ksiloglukanaz enzimlerinin izolasyonu ve karakterize edilmesi, Florida, ABD
 • 2 Cucurbitaceae familyası türlerinde görülen watersoaking fizyolojik bozukluğun mekanizmasının belirlenmesi ve ilgili genlerin belirlenmesi ve karakterizasyonu, Florida, ABD
 • 3 Physiology, Pathology, and Molecular Biology of Lightly Processed Tropical Fruit, Florida, ABD
 • 4 Sert meyve etli ve düşük soğuklanma ihtiyacı gösteren şefatli çeşitlerinin geliştirlimesi projesi, University of Florida, ABD
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 116O030 Numaralı TÜBİTAK Projesi. Yağ Gülü'nde (Rosa damascena Mill.) Geraniol Sentaz, Linalool Sentaz ve Geranil Difosfat Sentaz Genlerinin İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu.
 • 2 Patlıcanda depolama sırasında sıcak su, CaCl2 ve 1-MCP’nin hücre duvarı poliüronidlerinin ve hücre duvarını parçalayıcı enzimlerin aktiviteleri üzerindeki etkileri, SDÜ, BAP, Isparta
 • 3 Konya ve yöresinde üstün teknolojik özelliklere sahip mor havuç tiplerinin seleksiyonu, SDÜ, BAP, Isparta
 • 4 Karpuzda lipoksigenaz genlerinin izole edilmesi ve karakterizasyonu, Proje yürütücüsü, BAP, SDÜ, 2011.
 • 5 Karpuzda ERF transkripsiyon faktör genlerinin klonlanması ve karakterizasyonu, TÜBİTAK Projesi, TOVAG 110O354
 • 6 Mantarda depolama sırasında sıcak su, CaCl2 ve 1-MCP’nin hücre duvarı poliüronidlerinin ve hücre duvarını parçalayıcı enzimlerin aktiviteleri üzerindeki etkileri, TÜBİTAK, BİDEB
 • 7 Karpuzda etilen transkripsiyon faktör genlerinin klonlanması ve karakterizasyonu, SDÜ, BAP, Isparta
 • 8 Kavunda etilen reseptör genlerinin klonlanması ve karakterizasyonu, SDÜ, BAP, Isparta
 • 9 Burdurda yetiştirilen fasulye çeşitlerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu, SDÜ, BAP, Isparta
 • 10 Karpuzda Etilen Hormonunun Çalışmasını Düzenleyen Reseptör Genlerinin Klonlanması ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK Projesi, TOVAG 107O159
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal,Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri
 • 2 Türkiye Endemigi Thermopsis Turcica'da Mads Kutusuna Sahip Çiçek Organı Meristem Kimlik Genlerinin Klonlanması Ve Karakterizasyonu, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, , 15/09/2012 - 15/06/2016
 • 3 Domates Üretiminde Farklı Dozlardaki Çiftlik Gübresi Kullanımının ve Konvansiyonel Yetistiriciligin Meyve Kompozisyonu Üzerine Etkileri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 11/02/2011 - 19/01/2016
 • 4 SICAK SU, KALSIYUM KLORÜR VE 1-MCP’ NIN KIRAZDA (PRUNUS AVIUM) HÜCRE DUVARINI PARÇALAYICI ENZIMLERININ AKTIVITELERI ÜZERINDEKI ETKILERI, TÜBITAK PROJESI, Danısman, , 01/11/2015 - 01/06/2016
 • 5 Aspirde Genetik Çeşitliliğin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu ve İleri Hatlarda Genetik Harita Çıkarma İmkanlarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, TOVAG 107O504
 • 6 Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen domateslerde hasat esnasında ve hasattan sonra yapılan depolama sırasında meydana gelen biyokimyasal ve enzimatik değişimler. Araştırmacı, BAP projesi SDU, Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The 5th International Symposium on Sustainable Development [ISSD 2014] 'Biotechnology for Sustainable Development' May 15-18, 2014 - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKA PROGRAMI 10-17 ARALIK 2014
 • 2 Transgenik Teknolojinin Kanser Tedavisinde Kullanımı, SDÜ Tıp Fakültesi, 21-27 Ekim 2008, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Muriel Rumsey Scholarship from the University of Florida, ABD
 • 2 Travel grant from Graduate Student Council at the University of Florida, ABD.
 • 3 Travel grant from Institute of Food and Agricultural Sciences at the University of Florida.
 • 4 Travel award from American Society for Horticultural Science
 • 5 Travel award from Graduate Student Council at the University of Florida, ABD.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 MEB Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu, 1996-1998
 • 2 MEB Yurt Dışı Doktora Bursu, 1999-2003
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Molecular Biology and Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanı Yardımcılığı, 2007-2010
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 DENEY HAYVANLARI VE TIP ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • 2 DENEYSEL VE GÖZLEMSEL ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 • 3 Erasmus/Socrates Koordinatörü: Süleyman Demirel Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2005-2010
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Post Doctoral Research Associate, Horticultural Sciences Department, University of Florida (ABD, 2003.
 • 2 Post Doctoral Research Associate. Cornell University, Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences, New York, 2003-2004.
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Biyokimyası
Bitki Biyoteknolojisi
Bitki Biyoteknolojisi ve Transgenik Bitkiler
Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
Biyokimya
Biyokimyanın Temel Prensipleri
Hasat Sonu Biyokimyası ve Moleküler Biyolojisi
İleri Moleküler Genetik
Mesleki ingilizce
Moleküler biyoloji ve genetik
Moleküler laboratuar teknikleri

HABERLER

Yukarı çık